Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKmp2 (372)


kadar je bila Oceanija v vojni z eno od    teh    dveh sil, je bila običajno z drugo
neumen, gora bebavega navdušenja - eden    tistih    popolnoma nevprašujočih, predanih garačev,
zavojih in ki je noben član Partije razen    tistih   , ki so bili s tem zaposleni, ni smel
tako avtentično in na podlagi prav    takšnih    dokazov kot Karel Veliki ali Julij
Partija ne mara    takih    ljudi.
Vendar pa - čeprav je bil to eden izmed    tistih    zločinov, ki so ga vsi obtoženci v
Kolikor je on vedel, ni bilo morda nikoli    takih    zakonov kot ius primae noctis ali takih
to, da so te samo videli v bližini    takih    ljudi, ni bilo pametno.
»Ko sem bil mlad, nismo imeli    teh    prekletih litrov.«
»Eden izmed    teh    tipov - no, imena vam ne bi več mogel
poškodovala roko, ko se je vrtela okrog enega    tistih    velikih kalejdoskopov, v katerih so
uporablja besed iz Novoreka, razen    tistih   , ki so prešle v vsakodnevno rabo.
Bil je očitno vesel    tistih    nekaj dolarjev, ki mu jih bo prinesla.
»Dobro si oglej obraz    teh    tovarišev, preden greš.«
In za posest    teh    gosto naseljenih predelov in za severni
Toda nobeden    teh    načrtov se nikdar ne približa uresničenju
stotine ali tisoče milijonov ljudi    takih    kot ti, ljudi, ki ne vedo drug za drugega,
strahu, izdajstva in mučenja, svet    tistih   , ki teptajo druge in svet poteptanih;
nobeden od sedanjih prislovov, z izjemo    tistih   , ki se končujejo na - no, kajti to
črpajo vladavine oblast le iz soglasja    tistih   , katerim vladajo.
vladavine škodljiva za uresničevanje    teh    ciljev, pravico jo spremeniti ali
- kakor smo že prej rekli - v prid    tistih   , ki so jim namenjeni, pri čemer zmeraj
Naloga    le‐teh    pa je, da poznajo samo smernice, po
»Iz katerega od    teh    razlogov je torej neresnica bogu koristna?
»Kako le, ko pa    takih    ljudi sploh ne bi smeli niti pogledati!«
je namreč mnenja, da ne sme zdraviti    tistih   , ki niso mogli živeti v določenem delovnem
Iz vseh    teh    razlogov,«
novem načinu petja, in da ne hvali    le‐onih   !
»Kakor je podoba, ti ne ljubiš    takih    ljudi?«
občuduješ pogum in prilagodljivost    takih    voljnih in zavzetih služabnikov države?«
zasledujejo še kake druge cilje poleg    teh   , da se nihče ne polašča tuje lastnine
»Ukvarjanje    teh    stanov z mnogimi stvarmi in menjava
»Toda da ne bi bili primorani vseh    teh    prigovorov posamično pretresati in
Ali pa se sklada z enim od    teh    dveh?«
potem se imenuje kraljestvo; če je več    takih   , pa se imenuje aristokratija.«
razstaviti v njene temeljne pojme in potem    le‐teh    pretehtati, temveč se prepirajo samo
najmlajših ali od najstarejših ali od    tistih   , ki so v najboljših ’letih‘?«
nekdo, ki je mlajši ali starejši od    teh   , sodeluje pri spočetju otrok za državo,
Iz vseh    teh    vzrokov ne bodo opustošili zemlje te
ne postane eno in če ne bo množica    tistih   , ki se danes po svoji prirojeni nagnjenosti
ne sodi tudi tale lastnost k naravi    teh    ljudi, če naj ustrezajo naši podobi
obtoževalec filozofije, ko pravi, da večina    tistih   , ki se posvečajo filozofiji, ni nič
Razlogi, ki jih je kdaj kdo od    teh    za to navajal, so bili vseskozi smešni.«
10. »Število    tistih   , ki so vredni, da se povežejo s filozofijo,
»Pomisli pri tem, da je    teh    gotovo zelo malo!
le‐te, in se boriti proti pogledom    tistih    ljudi, ki nikoli niso videli pravičnosti.«
Zakoni ne vzgajajo v državi    takšnih    mož zato, da vsakdo dela, kar hoče,
pride na vas vrsta, stopiti v bivališča    tistih    spodaj, da se navadite skupaj z njimi
   Tistih   , ki te znanosti obvladajo, menda vendar
Šepa pa tudi delo    tistih   , ki se v svoji vnemi zaženejo v nasprotno
potem odraste in opazi, da ni otrok    teh    domnevnih staršev, in tudi ne najde
posluša filozofske pogovore, ne more    le‐teh    samostojno voditi.
postanejo v starosti berači, iz vseh    tistih   , ki imajo žela, pa nastanejo zločinci.«
»Razen    tistih   , ki so na oblasti, skoraj samo na berače.«
demokratične države skoraj izključno v rokah    takšnih    ljudi.«
»In trotom priteka prav od    teh    največ medu.
njegovemu gospostvu; v vojnah pa se    le‐teh    lahko znebi, s tem da jih preda sovražnikom.
Iz vseh    teh    razlogov, kajne, se mora tiran zmerom
popolnoma prepustil načinu življenja    teh    ljudi; ker pa je bil po naravi boljši
Ali ni ljubezenska strast    teh    ljudi podobna takemu trotu?«
»Če je v državi malo    takih    ljudi in ostane množica pametna, potem
Če pa število    teh    zločincev naraste in če si znajo pridobiti
Kateri od    teh    treh ljudi ima v vseh omenjenih nasladah
bolečine, ki nastajajo v pričakovanju    teh    občutkov.«
Homer prvi učitelj in voditelj vseh    teh    tako očarljivih pesnikov tragikov.
da obrtnik gleda na idejo vsakega od    teh    predmetov in izdela zdaj mize zdaj
Poglejmo torej, ali posnemovalci ne varajo    teh    ljudi, ki jim pridejo v pest in ob
Bil pa je to eden od    tistih   , ki so prišli z neba, in je svoje prejšnje
očeta,’ kajti povem vam, da more Bog iz    teh    kamnov Abrahamu obuditi otroke.
Kdor bo torej kršil eno od    teh   , pa čeprav najmanjših zapovedi, in
   Teh    dvanajst učencev je Jezus poslal in
Ne bojte se    tistih   , ki umorijo telo, duše pa ne morejo
samó kozarec hladne vode enemu izmed    teh    malih zato, ker je moj učenec, resnično
Usmiljenja hočem in ne daritve,’    teh    nedolžnih ne bi obsodili.
Vzel je    tistih    pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo,
   Teh    pa, ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč
Iz    tistih    krajev je prišla kanaánska žena in
Vzel je    tistih    sedem hlebov in ribe, se zahvalil,
   Teh    pa, ki so jedli, je bilo štiri tisoč
»Kdor pohujša enega od    teh    malih, ki vame verujejo, bi bilo zanj
se, da ne boste zaničevali katerega    teh    malih!
in ne branite jim priti k meni, ker    takih    je nebeško kraljestvo.«
proti sebi spričujete, da ste sinovi    tistih   , ki so morili preroke.
»Takoj po stiski    tistih    dni bo sonce otemnelo in luna ne bo
Po dolgem času je prišel gospodar    teh    služabnikov in napravil z njimi obračun.
povem: karkoli ste storili enemu izmed    teh    mojih najmanjših bratov, ste storili
vse, česar niste storili enemu izmed    teh    najmanjših, tudi meni niste storili.’
   Teh    pa ni pustil do besede, ker so vedeli,
gručah po sto in po petdeset, je vzel    tistih    pet hlebov in dve ribi, se ozrl proti
dvanajst polnih košev, bilo pa je    tistih   , ki so jedli kruh, pet tisoč mož.
Vzel je    tistih    sedem hlebov, se zahvalil, jih razlomil
»Kdor sprejme katerega izmed    takih    otrok v mojem imenu, mene sprejme;
»Kdor pohujša enega    teh    malih, ki verujejo vame, je zanj bolje,
Nekateri izmed    tistih   , ki so bili tam, so ju vprašali:
In če Gospod ne bi skrajšal    tistih    dni, se nihče ne bi rešil; toda zaradi
očeta,’ kajti povem vam, da more Bog iz    teh    kamnov Abrahamu obuditi otroke.
Tedaj je vzel    tistih    pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo,
Kateri od    teh    treh, se ti zdi, je bil bližnji tistemu,
Ne bojte se    tistih   , ki umorijo telo, a potem ne morejo
Ali    onih    osemnajst, na katere se je podrl stolp
Ko je to slišal nekdo izmed    tistih   , ki so sedeli pri mizi, mu je rekel:
Kajti povem vam: nobeden izmed    onih    povabljenih ne bo okusil moje večerje.’«
vržejo v morje, kakor da pohujša enega    teh    malih.
Kje pa je    onih    devet?
prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti    takih    je božje kraljestvo.
Eden od    tistih   , ki sta slišala Janezove besede in
Prav    takih    molilcev si namreč želi Oče.
poslal, pa je, da ne izgubim nobenega od    teh   , ki mi jih je dal, marveč jih obudim
stregla, Lazar pa je bil eden izmed    tistih   , ki so bili z njim pri mizi.
Nobeden izmed    tistih   , ki so bili pri mizi, pa ni razumel,
»Nikogar izmed    teh   , katere si mi dal, nisem izgubil.«
Davidovih ustih o Judu: postal je vodnik    tistih   , ki so zgrabili Jezusa.
poznaš srca vseh, pokaži, katerega od    teh    dveh si izbral, da prevzame mesto
Mnogi od    tistih   , ki so slišali besedo, pa so sprejeli
Množica    teh   , ki so sprejeli vero, je bila kakor
Glej, koraki    teh   , ki so pokopali tvojega moža, so že
In mi smo priče    teh    dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga
In zdaj vam pravim: roke proč od    teh    ljudi in izpustite jih!
Z mano je šlo tudi    teh    šest bratov in stopili smo v hišo tistega
prihodnjo soboto spregovorita o pomenu    teh    besed.
Glede    tistih    iz vrst poganov, ki so sprejeli vero,
Obsodba    takih    je pravična.
postal tudi oče obrezanih, in sicer    tistih   , ki niso samo obrezani, temveč tudi
»Kako lepe so noge    tistih   , ki prinašajo veselo oznanilo o dobrem!«
kako je Bog dober in strog: strog do    tistih   , ki so padli, dober pa do tebe, če
»Sramotenje    tistih   , ki te sramotijo, me je prizadelo.«
Opominjam pa vas, bratje, varujte se    tistih   , ki delajo razprtije in stavljajo ovire
Največja od    teh    pa je ljubezen.
Od    teh    je še sedaj večina živih, nekateri
Toda Kristus je vstal, prvenec    tistih   , ki so zaspali.
Vsaj mi nismo kakor množica    tistih   , ki kupčujejo z božjo besedo.
bi kdo naprtil kakega očitka zaradi    teh    obilnih darov, ki smo jih prevzeli.
sem vas morda izkoristil po kom od    tistih   , ki sem jih poslal k vam.
namreč, da vas morda ob prihodu ne dobim    takšnih   , kakršne si vas želim, in da boste
Do    tistih   , ki so zunaj, se vedíte z modrostjo:
Od    tistih   , ki so iz obreze, so ti edini sodelovali
Tako naj bi spodobno živeli v očeh    tistih   , ki ne verujejo, in naj ne bi potrebovali
Prosimo pa vas, bratje, imejte obzir do    tistih   , ki s trudom delajo med vami in so
varljivim duhovom in demonskim naukom    takih   , ki so hinavski in lažejo in imajo
   Teh    se izogiblji!
nepokornih, blebetavcev in sleparjev, posebno    tistih    iz obreze.
Mar ne    tistih   , ki so grešili in katerih trupla so
Poleg tega je bilo    onih    duhovnikov več, ker jim je smrt preprečevala,
nikoli ne more privesti do popolnosti    tistih   , ki jih opravljajo.
in stiskam, drugi ste bili tovariši    tistih   , ki jih je to zadelo.
Mi pa nismo izmed    tistih   , ki se umikajo v svojo pogubo, temveč
umikajo v svojo pogubo, temveč izmed    tistih   , ki verujejo in tako rešijo dušo.
Spomnite se    tistih   , ki so v verigah, kakor bi bili sami
To vam pišem glede    tistih   , ki vas skušajo zapeljati.
Tudi glede    teh    je prerokoval Hénoh, sedmi za Adamom,
vendar si bogat - ter za obrekovanje    tistih   , ki se razglašajo za Jude, pa to niso,
shodnice ti podarjam nekatere izmed    tistih   , ki se razglašajo za Jude, pa niso,
z njim sto štiriinštirideset tisoč    tistih   , ki so nosili napisano na čelu njegovo
pa se ni mogel naučiti nihče, razen    tistih    sto štiriinštirideset tisočev, ki so
Videl sem duše    tistih   , ki so bili obglavljeni, ker so pričali
sveženj gospodarskih zakonov. Poleg    teh    bodo poslanci obravnavali še nekaj
prvi meritvi je bil zanemarljiv delež    tistih   , ki bi na referendumu glasovali proti,
Kaj pomeni    teh    840 cm, bo seveda pokazalo nadaljevanje
dodatni davek ne bo najbolj prizadel    tistih   , ki si lahko omislijo samo najcenejše
veleposlanika in ga ne bomo imeli, dokler    teh    problemov ne bodo odpravili.
verig in okovov, lep in jasen odmev    tistih    glasnih dni.
   Tistih    tisoč drobcev, enega samega razbitega
Že celo armado si je ustvaril    teh    fakinov in same fante.
živo bitje, ki sem ga tedaj srečal iz    teh    krajev, je bil Jovan Mandič.
neki motni občutki, toda usedlina vseh    teh    občutkov ga ni težila vse do tistih
vseh teh občutkov ga ni težila vse do    tistih    dni, ko so njegove oči obtičale na
Iz krvi    teh    nesrečnežev si kujejo zlato. -
detektiv je pripovedoval, da ni doma iz    teh    krajev, na Tolminskem, kamor gre Martin
zadnje čase zelo strogo, posebno od    tistih    dni, ko se je uradno prekrstil in so
Kakor mi je pravil moj sin, so otroci    takihle    revnih mestnih ljudi skoraj vsi zgube,
   Takih    ljudi se sirovosti življenja ne dotaknejo;
Sicer pa dobro vem, nemara se    teh    stotakov celo kri drži.«
je rekla Jera, »in    teh    stotakov se sploh ne pritaknem.«
Vse do    tistih    dni pa je Žefovo življenje komaj vredno
odkriti in pokriti, največ pa je bilo    takih    z napisom: 10 konj, 40 vojakov.
V enem izmed    teh    poslednjih se je vozil tudi Žef Obrekar,
kašči je bilo šest kolovratov še iz    tistih    sivih dni, ko je živela in predla mati
veličastnim basom prebral tisto o pohujšanju    teh    malih, o mlinskem kamnu za vratom in
Vse zvesto pričakuje    tistih    pekovskih mojstrov, ki bodo pekli kruh
odmolil nekakšno molitev o kočljivosti    takih    primerov ter o neskončnem božjem usmiljenju,
Večina je bila    takih   , ki po navadi niso obirali cerkvenih
   Takih    pomladi zdaj ni več.
   Teh    kmetov se zdaj prav nič ne boji.
To je zaradi    teh    prekletih čevljev!
so nas ugonabljali in preganjali iz    teh    krajev!« je vzkliknila teta in v njenih
Nekaj mora    teh    sedemsto ljudi pridelati.
Vsa vas se je zbrala, razen    tistih    sedem belih.
Domovine, naj še tako kličejo za priče    tistih    šeststo tisoč najboljših sinov, ki
bili za petami, a še mar mi ni bilo    teh    prašičev umazanih, vojaških ...
Mi garamo, on pa vrže po hišah    tistih    pet pisem - frc! frc! frc! - in že
Malo    takih   .
Skozi razviharjene trume    teh    oblakov, teh izgubljenih, ujetih silnih
Skozi razviharjene trume teh oblakov,    teh    izgubljenih, ujetih silnih konj, si
In bogve, koliko    takšnih    mož se rodi v teh grapah! ...
   Tistih    ni več.
boš nikdar več videl teh njiv in    teh    kozolcev, teh sinje zelenih rek, teh
teh belih gora, tega odprtega neba in    teh    rožnatih oblakov, teh plemenitih okrvavljenih
odprtega neba in teh rožnatih oblakov,    teh    plemenitih okrvavljenih nebesnih konj,
»Ali se spominjaš    tistih    papirjev, ki sva jih bila lani našla
je zaneslo do Preseke, sem stopil še    teh    pet korakov, da ti rečem dober dan
Skrbel je za zdravje    tistih    priletnih vojakov, ki so v zaledju
»   Teh    kamenčkov ne smeš pobirati.
- Vojna    takih    zlodjev ne pobere! - je žalostno odkimal.
doživeli, in dolga vrsta nas je tudi    tistih   , ki smo jih doživeli v koprski jetnišnici,
   Teh    krajev še nisem poznal, zato tudi nisem
naposled je bilo v gostilni tudi nekaj    takih    mož, ki niso živeli samo od kisle repe.
Spomnil se je    tistih    treh svetlo sivih golobov, ki so dopoldne
Zdaj pa se je tisoče in tisoče prav    takšnih    golobov v mogočnem loku poševno spuščalo
trgu je vsak dan več proizvodov; tudi    takšnih   , ki niso samo koristni, temveč tudi
In samo    takih   , ki se ne morejo niti premakniti, he‐he!...
Koliko je bilo    takih    Temnikarjev, ki o njih nihče ne piše.
je v tem zaselku kaj spremenilo od    tistih    časov, ko je še Primož Trubar hodil
nista hotela zapravljati za ‘enega    tistih    zložljivih klobukov, ki se imenujejo
Marescot se je vpričo    teh    predmetov prezirljivo nasmihal.
V spominih iz    tistih    časov...«
   Tistih    dvajset frankov, ki jih je vzel gospod
   Teh    je obilo v moderni zgodovini in Bouvard
grofu zdelo, da mora nadzorovati nravi    takih    ljudi, je menil, da je storil prav,
Gorju je odšel iz    teh    krajev.
In od    tistih    časov vam parlamentarni režim spodnaša
Vaucorbeilova, res tudi gospa Bordinova; poleg    teh    še gospa Laverrièrova, nekdanja pomožna
tako da so ime imeli za število; pa še    tistih    deset aleksandrijskih mučenikov!«
ekscese, vendar pa ne morete primerjati    teh    ljudi s svetim Štefanom, svetim Lovrencem,
Romiche je bil eden    tistih    krojačev, ki hodijo po kmetijah in
priložim v pismu tudi kakšno sliko    tistih    gangsterjev.
Eden    teh    mitov je dosegel tudi naše kraje, na
   Takih    ljudi ni v mestih, srečaš jih samo
biti miren, saj si nenehno pod vplivom    tolikeršnih    vtisov, ki jih je treba urediti.
Iskrinem PPC z mislijo kdaj bo zaradi    tistih    buteljnov vse skupaj vzel hudič.
uvožene luksuzne robe, nikjer ni videti    tistih    napetih bokov in bujnih ženskih oprsij,
Ali ni vsak od    teh    načinov življenja kljub vsemu jetništvo?
Dejstvo, da mnogo    tistih   , ki gredo svojo pot končajo v ruševinah,
Iz    tistih    časov je ostalo v živo skalo vklesano
vidijo radi..., piše dober poznavalec    teh    krajev, profesor L. Dupree, ki odsvetuje
Moji gostitelji niso kazali nobenih    takih    znakov.
Eden    takih    večerov naj bi bil tudi prejšnji.
Takrat sem se spomnil    onih   , ki sem jih srečal na stezi.
druga kultura, ki ne pozna nobenih    takih    hecov.
* * * Bilo je spet eno    tistih    krasnih juter.
To je tako drugače od    tistih    občutkov, ki se pojavijo, kadar nisem
Ne da se mi dol s    teh    hribov.
vsiljen program reform, se je večina    le‐teh    potem, ko so jih spustili, zatekla
Tisočletja    teh    ljudi, ki pripadajo najnižji kasti,
Savi, ne morem pa doživljati čustev    teh    ljudi iz drugačnega sveta, drugačnih
Menda je bil na enem    teh    festivalov prisoten tudi Kristus, 600
Šla sva mimo vseh    tistih    templjev pa kadečih se smrdečih ghatov,
Evropski popotniki iz    tistih    časov v svojih knjigah ugotavljajo,
Bil je eden    tistih    tipičnih vladarjev, ki so na oblast
Pa ne    tistih   , o katerih so govorile naše stare mame,
elegantno napravljen, brez gub, eden    tistih    Angloindijcev, ki so bolj Angleži kot
milijonov, zraven je še nekaj milijonov    tistih   , ki spijo na ulici.
Ramana Maharshi je prav gotovo eden    tistih    indijskih svetnikov, ki najbolj privlačijo.
Jaz ne potrebujem    takih    simbolov, bolje je nekaj, kar je vseskozi
da me ne pretepajo, tako kot sem jaz    tistih    šestintrideset.
To je eden    tistih    redkih ljudi, ki človeku pomagajo,
   Tistih    pet dni na barki nisem bil kaj dosti
Etnologe bolj kot filmska zunanjost    teh    ljudi, ki tako fascinira turistične
da lažje razumem, kako so mnogi od    tistih    ameriških vojakov, ki so doma gojili
Ampak sem sem prišel zaradi    tistih   , ki so stali zunaj na vročem zaprašenem
življenjskih pogojev beguncev, saj bi potem    le‐teh    prišlo še več!
   Tistih    nekaj štantov, kjer prodajajo skoraj
1975 so ostali kakšni štirje milijoni    teh    ljudi na milost in nemilost prepuščenih
Ni se hotel umakniti, eden    tistih    tovornjakov s šopkom indijskih šoferjev
dostopnih gorah in množičnih selitev    tistih   , ki iščejo boljše življenje na Javi,
Himalaji, vero moje tete Mance in zaupanjem    tehle    adaptiranih Batakov!
predzgodovinskimi terasastimi svetišči    teh    krajev, istočasno pa nekateri elementi
luninem svitu sem hodil in hodil mimo    tistih    petih kilometrov reliefov.
Interakcija vseh    teh    parov zagotavlja kvaliteto, vodi svet
družina pa je upala, da bom plačal    tistih    50.000 (okoli 40 dolarjev), da me mož
To je bil eden    takih    trenutkov, ko živiš ‘do daske’, ko
brolg do papig, kengurujev in tudi    tistih    stvorov, ki so pol ribe, pol race in
Bil je spet eden    takih    večerov, kot bi jih sanjal.
boga in naj se nič ne sekirajo zaradi    tistih    delavcev, ki sicer zberejo denar zanje
se vrnil na vrhu tovornjaka, enega    tistih    cestnih vlakov, skupaj z motorjem in
psihiatru, duhovniku... jaz pa nisem eden od    teh   .
čez trupla, čez pohojene duše drugih,    tistih   , ki so ga ljubile.
   Teh    pri nas ne manjka, meni pa so skrajno...
ljubavnih srečanj, v nasprotju z nejevero    tistih   , ki menijo, da so zveze med ljudmi
vendarle predvsem za vidčevo nestrpnost do    tistih   , ki niso ne privrženci ne nasprotniki
in zbranost, predvsem pa strpnost do    tistih   , ki verujejo drugače...
imel čas; zaradi obiskov pri meni in    teh    zapiskov ne smeš zanemariti svojega
filozofskih komentarjev, med njimi mnogo    takšnih   , v katerih prevladujeta logika in dialektika.
drugega jaza - v mojih letih pa je    takšnih    spominov čedalje več.
potemtakem ne bi spominjali tudi doživetij    tistih    drugih jazov, ki so živeli že pred
večje, obenem pa meriva notranje kote    teh    trikotnikov in računava njihovo vsoto.
višjih legah že tudi rdeli, bil je eden    tistih    jasnih, najlepših jesenskih dni - in
   Teh    učinkov ni mogoče razložiti iz narave
relativna beseda, ki se nanaša na odnos do    tistih   , ki mu služijo; Božanstvo pa ni gospostvo
O, veliko je    takšnih   .
zven se bolj zareže v prostor kot prej    tistih    dvanajst udarcev.
relativnostne teorije, nekateri od    teh    domnevno ”apriornih časovnih zakonov“
reproducirati, zapéti ali zaigrati    tistih    nekaj prvih taktov Beethovnove pete
težnostno pospešeno pada s strehe,    tistih    nekaj trenutkov pravzaprav ne občuti
Pozabil sem - kateri je že drugi od    tistih    treh filozofskih problemov prostora‐časa,
sintetično‐apriorne principe“ [Schlick, 100] -    teh    pa ni uspelo odkriti še nobenemu novokantovcu!
vem... tako čudni ste, v mestu ne poznam    takšnih    ljudi.
Zakaj je bil Bruno tako nestrpen do    tistih   , ki so mislili drugače od njega?
Saj to je res čudna misel, da je    takšnih    svetov, kot je naš, nebroj.
Na tem mestu pa moram poudariti, da    tistih    naukov, ki jih nekatere cerkve razlagajo
naklonjenosti do nasilja ali celo uničenja    teh   , ki so v njihovem smislu neverni.“
Seveda, veliko    takšnih    primerov navaja.
povleče v delujoče življenje; spomni se    teh    trenutkov in imel boš približno predstavo
Weeks (1998)]; toda predlagateljem    takšnih    modelov doslej še ni uspelo najti na
Eden izmed    takšnih    pojmov je, na primer, ”stvarjenje iz
opazovalci, saj smo sestavljeni tudi iz    takšnih    elementov, ki se lahko ”zvarijo“ samo
kako bi svet lahko bil; in eden od    teh    mnogih načinov je način, kako ta svet
Skratka, kar precej    teh    mehanizmov smo vključili.
nam velikokrat očitate, da so plače    teh    direktorjev previsoke.
Na osnovi    teh    sklepov smo to storili.
odgovorni in boste odgovorni za usodo    teh    20 tisoč upokojencev v tem skladu.
rešili probleme upokojencev, ne probleme    tistih   , ki vodijo ta obrtni sklad, ker je
Mi    teh    problemov ne želimo politizirati.
berlinske konference, ni predložil    tistih    predlogov univerz, ki niso vezani na
da se torej v proceduro sprejemanja    teh    zakonov, ki se dotikajo, tako pomembnega
nobene spremembe, za vsaj tretjino    teh    pa celo bistveno poslabšanje.
Ravno zaradi te težnje in frekvence    teh    različnih interesov, ki so si marsikdaj
Okostenelost    teh    položajev, bodisi profesorjev, asistentov
   Teh    instrumentov država nima razdelanih.
vplivajo, ki se ne gradijo toliko iz    teh    kriterijev in da ljudje tudi iščejo
zapisanega v zakonu povečujemo delež    tistih   , ki bodo dobili več.
težko verjeti in jaz sem tudi eden    tistih    poslancev, ki tudi temu takole na lepo
upoštevati bi morali mnenja stroke ter vseh    tistih    aktov, ki jih je Slovenija na področju
Sicer pa danes obravnavamo enega    tistih    zakonov, ki vznemirjajo in razburjajo,
Za izvedbo    teh    omenjenih postopkov je po zakonu o
na to niso niti opozorili niti niso    teh    interaktivnih učinkov niti obdelali,
In ni jasno, ali se bo zaradi    teh    dovoljenih dopustnih posegov v prostor
si preberite, kakšna je vloga vseh    tistih   .
Mešanje    teh    pojmov pa se je seveda izkazalo tudi
Ampak    teh    alternativnih tekstov, o katerih v
Danes je bilo tu izrečenih kar nekaj    takih    nesmislov, da se moram na njih odzvati.
prostore, hiše in vse ostalo izven    teh    parkov.
Nihče ni pozval    teh    strokovnjakov, niti akademija.
   Teh    pogovorov z ljudmi niso nikjer opravili.
zdaj prisila in pa neka disciplina vas    tistih   , ki boste vztrajali na spremembi tega
Drugič, da se držimo    teh    predpisov tako, kot je treba.
Kar pa se tiče    teh    dilem, ki so bile izpostavljene na
Da so se interesi gospoda Vučka in    tistih   , ki stojijo za njim, razgalili že zadnjič.
Mnogi od    teh   , tako kot tudi večina nas v tem zboru,
Pri reševanju    teh    problemov bi lahko pomagali tudi s
Vprašanje je, ali je stvar samo    teh    arhitektov in Ljubljane.
predpostavljam - bolj jasna za sklepanje    takih    dogovorov.
Verjetno bi ob pregledu    teh    kazalcev povedal marsikaj o tem zakonu.
so prevozi ključna postavka predvsem    tistih   , ki prihajajo na izobraževanje s podeželja
našem imenu podpisano peticijo vseh    tistih   , ki temu nasprotujejo.
računajte na to, da potrebujemo tudi    teh    600 milijonov, da ne bo prepozno.
bolje, vendar se mi zdi nepošteno do    tistih    otrok, ki niso življenjsko ogroženi,
Jakob je dolgo deloval v senci    teh    velikanov.
in primerljivih številk, koliko je    teh    ljudi po evropskih državah, ni.
prejšnji imetniki stanovanjske pravice (   teh    je okoli 77 tisoč), leta 2009 plačevali
umetnost, ki ostaja edino življenje tudi    tistih   , ki so odšli ali odhajajo.
Velika škoda je, da    takih    koncertov ni pogosteje.
   Teh    ne smemo obremenjevati z atenskimi
Najbrž tudi zaradi    teh    spominov Zagrebčan tako hiti z vrnitvijo
Slovenci vedno izvolimo tudi nekaj    tistih    mož, ki jih lahko ob neposrednih tv
nasprotnikov loteval s pestmi, razen    tistih   , ki so mu z močjo argumentov in besed
Sam    teh    podatkov nimam oziroma jih niso želeli
Zaradi    teh    problemov nisem imela prave podpore
vendar jih ukrepi, ki jih za dosego    teh    ciljev predvideva bela knjiga, ne zagotavljajo.
njih pač živeli kot tujci, tako kot je    tistih    nekaj Avstrijcev, Japoncev in drugih
je spremenilo od leta 1992 in koliko    teh    ljudi je še stalnih prebivalcev Slovenije.
obsesija je razdiranje mitov, in to    tistih    najbolj konstitutivnih za nas danes
   Teh    je 9 odstotkov in zajemajo gospodinjstva
da bo na ameriških tleh veliko več    tistih   , ki se bodo razburjali, ker se zaradi
domača delovna mesta, in veliko manj    tistih    drugih, ki bodo opozarjali na to, da
kdo kategorija nas in kdo kategorija    onih   ?
Niyi Osundare je eden    tistih    ljudi, ob katerih se človek počuti,
Bil sem eden od    tistih   , ki so se veselili neodvisnosti Angole.
   Teh    je dobil obilo.
v tej državi nekaj velja le mnenje    tistih    z rdečimi nosovi, zariplimi obrazi
Če že ne opazite    tistih   , ki so pred mnogimi leti prišli sem,
ustrezni del potencialnih terjatev iz    teh    naslovov, celotne obveznosti za devize
nekdanje SFRJ, pripadajoče terjatve iz    teh    naslovov.«