Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKmp1 (900)


pa so jih nadomeščali novi, natanko    taki   .
   Taki    pripetljaji so ostali brez nadaljevanja.
»Le pomislite, česa vsega se morajo    oni    lotiti.«
»   Ti    bogati možje so se imenovali kapitalisti.«
debeli, grdi ljudje z lokavimi obrazi,    taki    kot možak na sliki na naslednji strani.«
in agenti Eastazije so morali biti    tisti   , katerim so trije mrtvi možje izdali
Kadar je šlo za loterijo, so bili celo    tisti   , ki so komaj znali brati in pisati,
»Stvar je v tem, da so bili    ti    kapitalisti - oni in nekaj odvetnikov,
v tem, da so bili ti kapitalisti -    oni    in nekaj odvetnikov, pa duhovnikov
vas vprašujem, je tole: So vas bili    ti    ljudje zmožni imeti za manj vredne
vredne preprosto za to, ker so bili    oni    bogati, vi pa revni?«
knjigi - je bilo običajno, da so vas    ti    ljudje in njihovi služabniki porinili
hrupom pogovorov naokrog - če bi vsi    ti    pogoji trajali recimo trideset sekund,
prababice do enomesečnega dojenčka; vsi    ti    so šli preživet popoldne s sorodniki
»Niso    taki    svetniki, kot se delajo.«
»Ljudje so    taki    hinavci.«
»   Oni    hočejo, da ves čas pokaš od energije.«
»Kadar bosta dobila ukaze, bodo    ti    prišli od mene .«
   Ti    vzroki ne delujejo posamično in praviloma
najbolj tankoumni izvajalci dvomišljenja    tisti   , ki so dvomišljenje izumili in ki vedo,
V naši družbi so prav    tisti   , ki najbolje vedo, kaj se dogaja, tudi
najbolje vedo, kaj se dogaja, tudi    tisti   , ki so najdlje od tega, da vidijo svet
   Tisti   , katerih odpor proti vojni je najbliže
osvojitev sveta verjamejo najbolj trdno    tisti   , ki vedo, da je to nemogoče.
»Ne bi sedla nate, ampak    tisti    buzaranti so me posadili tja.«
   Ti    drugi zasliševalci so skrbeli za to,
»Ne zanimajo nas    tisti    bedasti prekrški, ki si jih zagrešil.«
»Mi nismo    taki   
»   Oni    so nemočni kot živali.«
»Celo lasje    ti    v kosmih izpadajo.«
kako se naučiti misliti, kot mislijo    oni   .
možen prenos v Starorek bi bil tak: »   Tisti   , katerih nazori so se izoblikovali
Ni mu bilo treba vedeti, da se    ti    bogovi imenujejo Baal , Oziris, Moloh,
   Ti    so spominjali na znanstvene izraze,
V prihodnosti naj bi bili    takšni    odlomki, tudi ko bi se po naključju
Meni se zdi, Sokrat, da    ti    ne obtožujejo pravega krivca, kajti
zdi, nisi posebno zagledan v denar;    takšni    so predvsem ljudje, ki si denarja niso
o Hadu, kjer da se morajo pokoriti    tisti   , ki za življenja niso bili pravični,
»   Ti    temeljijo, kajne, na določeni skupnosti?«
prijateljem škodijo - kajti v resnici so    ti    nasproti njim slabi - in če po drugi
svojim sovražnikom koristijo - kajti    ti    so zanje dobri.
podložnikom nekaj, kar je le‐onim v škodo,    ti    pa to izvedejo.
»Vsak je potemtakem takšen kakor    tisti   , kateremu je enak?«
tem je postal za sosede neviden, in    ti    so govorili o njem, kakor da ga ne
   Ti    namreč trdijo tole: takšnega pravičnika
   Ti    ljudje pretiravajo koristi, ki jih
In prav    ti    nam pripovedujejo, da je moč bogove
količino takega blaga, ki ga potrebujejo    tisti   , pri katerih hočemo delno kriti svoje
   Ti    po eni strani ljudem, ki hočejo na
kupcem spet za denar prodajo tisto, kar    ti    potrebujejo.«
   Ti    prodajajo uporabo svoje telesne moči,
»A se    ti    ljudje, po tvojem gostijo brez prikuh?«
življenja očitno mnogim ne zadostuje;    ti    hočejo marveč imeti ležalnike, mize
lovci in številni posnemajoči umetniki,    taki   , ki se ukvarjajo z oblikami in barvami,
ukvarjajo z oblikami in barvami, in    taki   , ki se posvečajo muzičnim umetnostim,
»če so se    ti    in mi vsi prav sporazumeli o zasnovi
kakšne prirojene lastnosti morajo imeti    tisti   , ki so primerni za obrambo države.«
»   Takšni    torej morajo biti čuvarji!
Kajti    ti    so pripovedovali in pripovedujejo ljudem
trpljenje Niobe, od koder so vzeti    ti    verzi, ali usodo Pelopidov, trojansko
»da bi    ti   , ki so zaupni naši skrbi in bi jih
pijani, skratka, delajo vse to, kar pač    taki    ljudje lahko v besedi in dejanju počnejo
»A so    ti    uporabni za bojevite može?«
Kateri so    ti    ritmi, je kakor pri tonovskih načinih
nagnjenost k boleznim; ali ne vidiš, kako    ti    atleti radi spijo in kako zapadajo
mali ljudje in rokodelci, temveč tudi    tisti    možje, ki pravijo, da so bili deležni
To pa so    tisti   , skoz katerih roke je šlo po možnostih
Namesto pogumni postanejo    takšni    ljudje togotni in nagle jeze ter so
je, da morajo biti vladarji starejši,    ti    pa mlajši, kaj?«
»   Ti    so uporabni za to.«
»S silo primorani so    tisti   , ki spremenijo svoje mnenje zaradi
drugega privoščiti, kakor to delajo    tisti   , ki veljajo za srečne.
obliki zakonov, in če bi bilo mogoče,    ti    zakoni ne bi imeli trajne veljave.«
»Ti misliš, da bodo živeli tako kakor    tisti    bolniki, ki so preveč nezmerni, da
ne da bi to zaslužil, ali če hočejo    ti    stanovi deliti drug z drugim svoja
»   Takšni    prigovori nas potemtakem ne morejo
nanaša na nekaj določenega, predmeti kot    taki    pa se zmeraj nanašajo na druge predmete
Ne trdim pa, da so    ti    predmeti takšni kakor predmet, na katerega
Ne trdim pa, da so ti predmeti    takšni    kakor predmet, na katerega se nanašajo,
»Ali misliš, da so    ti    ljudje prišli sem, da bi topili zlato,
»Tudi    taki    primeri so.«
Preden    ti    ljudje sploh ugotovijo, kako bi lahko
in prav tako pomočniki, potem bodo    ti    pripravljeni izpolnjevati predpisane
   Le‐ti    morajo gledati na to, da ostane število
In prav tako ga    ti    otroci imenujejo očeta, on njihove
Vsi    ti    se ne smejo, kakor sem rekel, med sabo
   Takšni    in podobni glasovi o očetih morajo
   Takšni    ljudje se v ničemer ne razločujejo
se želijo nekaj naučiti; prav tako    tisti   , ki radi poslušajo.
»   Tisti   , ki hrepenijo po resnici.«
»   Tisti   , ki radi poslušajo in opazujejo, ljubijo
vsi    ti    imajo, pravimo, o vsem tem samo mnenje;
   Ti    imajo o njih spoznanje in ne mnenja,
»   Ti    seveda cenijo in ljubijo te predmete,
Če so filozofi    tisti    ljudje, ki lahko dojamejo to, kar je
tako, se vprašamo, kdo naj vodi državo:    ti    ali oni ?«
vprašamo, kdo naj vodi državo: ti ali    oni   
»No, to morajo biti    tisti   , ki so sposobni čuvati v državi zakone
»Ali pa so kaj drugega kakor slepci    tisti    ljudje, ki so oropani spoznanja, tega
zaostajali za prvimi in ne da bi jih    ti    prekašali v kakšnih drugih vrlinah?«
»Bilo bi nesmiselno izbrati prve, ako    ti    v ničemer ne zaostajajo za njimi, marveč
mi zdi primerno, da pretresemo, kako    le‐ti    združujejo v eni osebi oboje sposobnosti
pridobijo drugi in ne oni, pobijejo    ti    druge in jih pomečejo v morje, vrlega
spravljajo filozofijo na slab glas    tisti    ljudje, ki trdijo, da se sami z njo
posvečajo filozofiji, ni nič prida,    tisti   , ki so sposobni, pa so za državo neuporabni.
5. »Zakaj veljajo    ti    sposobni filozofi za neuporabne v državi,
»Res, zelo redki so    taki    ljudje.«
drugi, poteguje se za iste stvari kot    ti    in postane tak, kakor si ti.«
»V temle : vsi    ti    zasebniki, ki vzgajajo za denar ter
Pri tem pa sploh ne ve, ali so    ti    goni in lastnosti lepi ali grdi, dobri
»Grajati pa jih morajo tudi    tisti    posamezniki (sofisti), ki se družijo
posvečati filozofiji, kaj bi potem storili    tisti    ljudje, ki bi bili v strahu, da zgubijo
»Če torej    ti    ljudje postanejo nezvesti svoji pravi,
To so    tisti   , o katerih govorijo obrekovalci filozofije,
In to so zvečine    taki   , ki si v svojem ožjem poklicu največ
»Ali misliš, da se    ti    ljudje v čemer koli razločujejo po
»Kakšne otroke lahko rodijo    ti    ljudje?
   Tisti    pa, ki so ga bili morebiti deležni
noben človek popolni, dokler ne bodo    ti    maloštevilni dobri filozofi, ki veljajo
široke množice proti filozofiji krivi    tisti    ljudje, ki so se vanjo nepoklicani
   Ti    ljudje nenehoma obrekujejo resnične
naj se učijo in v čem naj se vadijo    ti    rešitelji države in v kateri starostni
»Tudi to veš, da    ti    ljudje ne morejo pojasniti, kakšno
»Toda ali niso    oni    drugi, ki jim velja naslada za dobro,
tako pomembnih in velikih stvareh tudi    tisti    najboljši v državi, ki jim mislimo
»Tu mislim na istega boga kakor    ti    in vsi drugi.
»Nasploh:    ti    ljudje ne bi imeli za resnično ničesar
   Ti    namreč trdijo, da lahko vcepijo duši
razpravljamo o tem, kako nastanejo v državi    takšni    ljudje, kako jih popeljemo na svetlo
ali nismo vendar rekli, da se morajo    ti    možje v mladosti skrbno uriti za vojno?«
»   Le‐ti    uporabljajo smešne in prisiljene izraze:
bil tu, bi ga v današnjih razmerah    tisti   , ki se ukvarjajo s to znanostjo, iz
vso stvar in prevzela vodstvo, bi se    ti    uklonili in z vestnim povezanim raziskovalnim
»Astronomija, kakor jo obravnavajo    tisti   , ki jo postavljajo v zvezo s filozofijo,
   Ti    delajo isto kakor astronomi.
»Ali misliš, da    tisti   , ki niso sposobni odgovarjati in vpraševati,
približati resničnemu bistvu stvari    tisti   , ki se posveti dialektiki, pri čemer
»Dialektika torej    ti    imenuješ tistega, ki si je pojmovno
»   Ti    ljudje morajo biti umsko sprejemljivi
istem duhu in v istih vrlinah; in ko    ti    za njimi prevzamejo dolžnosti čuvarjev
najboljše za svoje naslednike, vendar tudi    ti    ne morejo biti kaj prida; kakor hitro
In ko postanejo    ti    vladarji, to ne bodo več pravi čuvarji,
brez žela, nekaj pa z mogočnimi želi;    tisti    brez žela postanejo v starosti berači,
»Vzrok za to, da tam postanejo ljudje    takšni   , je v pomanjkljivi izobrazbi, slabi
»Če    takšni    vladarji in takšni podložniki pridejo
»Če takšni vladarji in    takšni    podložniki pridejo drug z drugim v
»   Ti    ljudje so zanič.«
potegujejo za bogastvo, je naravno, da se    tisti   , ki so najbolj redoljubni, praviloma
»In kdo so    ti    zvesti ljudje in od kod si jih jemlje?«
»Seveda, saj    ti    mu najzvesteje služijo.«
»In    ti    ga občudujejo; v njegovem spremstvu
»Mislim, da nam to radi oproščajo, vsaj    tisti   , ki so modri med njimi.«
sveti zakladi, bo te uporabljal, in če    ti    ne zadostujejo, pa premoženje ubitih
ker pa je bil po naravi boljši kakor    ti    zapeljivci, se mu je po krajšem kolebanju
In če    ti    hudobni čarodeji in ustvarjalci tiranov
ljudi in ostane množica pametna, potem    ti    odidejo iz države in se udinjajo pri
»No,    ti    ljudje kradejo, vlamljajo, ukvarjajo
Vsi    ti    zločinci se ne morejo, glede na zavrženost
si znajo pridobiti privržence, potem    le‐ti   , naslanjajoč se na svoje število in
»Toda    ti    ljudje postanejo takšni še kot zasebniki,
»Toda ti ljudje postanejo    takšni    še kot zasebniki, preden se povzpnejo
»Prav    takšni    so.«
S tiranom imajo    ti    to skupno, da imajo mnogo podložnikov.
»   Ti    ljudje živijo, kakor veš, brez vseh
»Nisi slišal, kako so    ti    ljudje, ki so jih mučile hude bolečine,
za resničen, temveč varljiv občutek;    ti    navidezni občutki ne izražajo resnične
»Kakšni so    ti    občutki in čemu so najbolj podobni?«
ne pozna bele barve, podlegajo tudi    ti    ljudje slepilu, če brez poznanja naslade
občutki naslade povezani z bolečinami:    Ti    občutki so samo odsevi in sence prave
nespametnim ljudem blazno poželenje in se    ti    spustijo v boj zanje kakor za Helenin
»Slikar, mizar, bog -    ti    trije so tvorci treh vrst stolov.«
namreč lahko slišimo od ljudi, da se    ti    razumejo na spretnosti, da poznajo
»   Ti    ljudje pa niso v harmoniji sami s sabo.
z njim zelo prijazen in ljubezniv;    ti    ljudje namreč hočejo najboljše; priznaj
pogosto vidijo morskega boga Glavka;    ti    njegovo prvotno stanje komaj prepoznajo,
vse to doletela desetkratna kazen;    tisti    pa, ki so za življenja izkazovali dobrote
delajo, in izjavljali, da bodo vsi    ti    vrženi v Tartar. -
»Če si Božji Sin, reci, naj bodo    ti    kamni kruh.«
   Ti    namreč radi molijo stoje po shodnicah
   Tisti    pa, ki so bili izvoljeni za kraljestvo,
   Oni    pa so se mu posmehovali.
Ko so    ti    odšli, je Jezus začel množicam govoriti
   Tisti   , ki se mehko oblačijo, živijo vendar
storil David, ko je postal lačen sam in    tisti   , ki so bili z njim?
Zato bodo    oni    vaši sodniki.
   Oni    pa, ki so bili v čolnu, so padli predenj
»Ne doumejo te besede vsi, temveč    tisti   , katerim je dano.
Pristopili so torej    tisti   , ki so prišli okrog enajste ure, in
da bodo dobili več, vendar so tudi    ti    dobili vsak po en denar.
   Ti    zadnji so delali eno uro in si jih
ni moja stvar, ampak bodo tam sedeli    tisti   , katerim je to pripravil moj Oče.«
skličejo povabljene na svatbo, vendar    ti    niso hoteli priti.
   Ti    pa se niso zmenili, temveč so odšli:
somišljenike skupaj s heródovci in    ti    ga vprašajo:
In če    tisti    dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bil
človek; toda zaradi izvoljenih bodo    ti    dnevi skrajšani.
Tedaj bodo tudi    ti    odgovorili:
   Ti    pojdejo, da prejmejo večno kazen, pravični
   Ti   , ki so Jezusa prijeli, so ga odvedli
Kaj je to, kar    ti    pričajo zoper tebe?«
   Oni    pa so odvrnili:
Malo nato so    tisti   , ki so stali tam, stopili k Petru in
   Oni    pa so kar naprej kričali:
   Tisti   , ki so hodili mimo, so ga sramotili,
Ko so pa stotnik in    ti   , ki so z njim stražili Jezusa, čutili
   Ti    so se zbrali s starešinami na posvet.
   Ti    pa so molčali.
Ko je bil na samem, so ga    tisti   , ki so se z dvanajsterimi zadrževali
katerih se beseda seje kraj pota, so    tisti   , ki sicer slišijo, toda brž pride satan
Posejani na kamnita tla so    tisti   , ki besedo z veseljem sprejmejo, takoj
To so    tisti   , ki besedo poslušajo, toda posvetne
V dobro zemljo vsejano seme so    tisti   , ki besedo poslušajo, se je oklenejo
   Tisti   , ki so videli, so jim pripovedovali,
»Smilijo se mi    ti    ljudje, ker že tri dni vztrajajo pri
   Ti    so se pa še kar naprej čudili in govorili
   Tisti   , ki so ga spremljali, so se mu čudili
»Veste, da    tisti   , ki veljajo za vladarje poganov, dajejo
   Tisti   , ki so šli pred njim, in tudi tisti,
Tisti, ki so šli pred njim, in tudi    tisti   , ki so šli za njim, so vzklikali:
   Ti    pa so ga zgrabili, pretepli in odpravili
   Tisti    viničarji pa so govorili med seboj:
   Ti    pa so spet zavpili:
   Ti    pa so še glasneje zavpili:
   Tisti   , ki so hodili mimo, so ga sramotili
»Aha,    ti   , ki podiraš tempelj in ga v treh dneh
   Oni    pa so šli in povsod pridigali.
zgodili med nami, kakor so jih sporočili    tisti   , ki so bili od prvih dni očividci in
storil David, ko je bil lačen sam in    tisti   , ki so bili z njim?
Tudi    tisti   , ki so jih nadlegovali nečisti duhovi,
Védite,    taki   , ki se mehko oblačijo in razkošno živijo,
Tedaj so    tisti   , ki so bili z njim pri mizi, začeli
Kraj pota so    tisti   , ki poslušajo, nato pa pride hudič
Na skali so    tisti   , ki z veseljem sprejmejo besedo, ko
Seme, ki je padlo med trnje, so    tisti   , ki poslušajo, vendar se v skrbeh,
Seme v dobri zemlji pa so    tisti   , ki z dobrim in plemenitim srcem besedo
»Moja mati in moji bratje so    tisti   , ki božjo besedo poslušajo in spolnjujejo.«
   Tisti   , ki so bili to videli, so jim pripovedovali,
Ko so šli    oni    v oblak, jih je obšla groza.
   Oni    pa so molčali in tiste dni niso nikomur
   Oni    pa te besede niso razumeli; bila jim
   Ti    so ga oropali, pretepli do krvi, pustili
»   Tisti   , ki mu je izkazal usmiljenje.«
pod mernik, ampak na podstavek, da    tisti   , ki vstopajo, vidijo svetlobo.
soglašate z deli svojih očetov, kajti    oni    so jih umorili, vi pa jim postavljate
»Mar mislite, da so bili    ti    Galilejci, ker so to pretrpeli, večji
prvaka med farizeji obedovat, so ga    ti    opazovali.
   Oni    pa so molčali.
nami in vami velik prepad, tako da    tisti   , ki bi hoteli od tod priti k vam ne
   Tisti   , ki so to slišali, so rekli:
Vendar    oni    vsega tega niso razumeli.
   Tisti   , ki so hodili spredaj, so ga svarili,
»Povem vam, če    ti    umolknejo, bodo kamni vpili.«
Ko so    oni    to slišali, so rekli:
»Ljudje tega sveta se ženijo in možijo,    tisti   , ki so vredni, da dosežejo oni svet
Vsi    ti    so namreč dali vbogajme od svojega
   Oni    pa so se začeli spraševati, kdo izmed
Vi ste    tisti   , ki ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah,
   Oni    pa so rekli:
Ko so    ti   , ki so bili okrog njega, videli, kaj
   Oni    pa so kar naprej vpili:
   Oni    pa so še vedno na ves glas kričali
Ko so se    oni    o tem pogovarjali, je sam stopil mednje
   Oni    pa so padli pred njim na obraz.
»Kako vendar    ti   , ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko,
»   Tisti   , ki me je ozdravil, mi je rekel: ‘
In    tisti   , ki so delali dobro, bodo vstali k
delali dobro, bodo vstali k življenju,    tisti    pa, ki so delali húdo, bodo vstali
rekel o Duhu, ki naj bi ga prejeli    tisti   , ki verujejo vanj.
vélikim duhovnikom in farizejem, so jih    ti    vprašali:
Toda    tisti   , ki me je poslal, je resnicoljuben,
Sosedje in    tisti   , ki so ga prej videli, da je beračil,
sem prišel na ta svet, da spregledajo    tisti   , ki ne vidijo, in oslepijo tisti, ki
spregledajo tisti, ki ne vidijo, in oslepijo    tisti   , ki vidijo.«
»   Tisti   , ki mu bom pomočil grižljaj in mu ga
Že nisem več na svetu;    oni    so na svetu, a jaz odhajam k tebi.
in zanje se posvečujem, da bodo tudi    oni    posvečeni z resnico.
v meni in jaz v tebi, naj bodo tudi    oni    v nama, da bo svet veroval, da si me
Oče, hočem, naj bodo tudi    ti   , ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer
spoznal, jaz pa sem te spoznal in tudi    ti    so spoznali, da si me ti poslal.
   Oni    pa so zavpili:
»Gospod, če si ga    ti    odnesel, mi povej, kam si ga položil,
Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor    tile   
Vsi    ti    so enodušno vztrajali v molitvi z ženami
»Glejte, ali niso vsi    ti   , ki govorijo, Galilejci?
Parti, Médijci in Elamíti in    tisti   , ki prebivamo v Mezopotámiji, Judeji
   Ti    ljudje niso pijani, kakor vi mislite,
   Tisti   , ki so sprejeli njegovo besedo, so
Predstavili so jih apostolom in    ti    so med molitvijo položili nanje roke.
   Tisti   , ki so se razkropili, so vsepovsod
s helenisti in se z njimi prerekal,    ti    pa so ga nameravali ubiti.
Naslednjega dne, ko so bili    ti    na poti in so se že bližali mestu,
»   Ti    ljudje so prejeli Svetega Duha tako
je Peter prišel v Jeruzalem, so se    tisti   , ki so bili iz obreze, z njim prepirali.
   Tisti   , ki so se razbežali pred preganjanjem
   Ti    so napotili k njemu skupno poslanstvo,
prišli z njim iz Galileje v Jeruzalem;    ti    so zdaj njegove priče pred ljudstvom.
in poveličevali Gospodovo besedo; in    tisti   , ki so bili določeni za večno življenje,
   Tisti    Judje pa, ki so vero zavračali, so
Gospoda Jezusa zveličani tako kakor    oni   
»   Ti    ljudje so služabniki Boga Najvišjega;
»   Ti    ljudje, ki svet postavljajo na glavo,
Vsi    ti    ljudje ravnajo v nasprotju s cesarjevimi
duhovnik, je imel sedem sinov; tudi    ti    so to delali.
   Ti    so potovali pred nami in nas pričakali
   Ti    so Pavla v môči Duha svarili, naj ne
In takoj so odstopili od njega    tisti   , ki so ga nameravali zasliševati.
   Tisti   , ki so stali okrog njega, so mu rekli:
   Ti    so Pavla potegnili iz njihove srede
in krivični, kakor pričakujejo tudi    ti    tukaj.
vendar ne med množico ali v hrupu;    ti    bi se morali zglasiti pri tebi in me
Ali pa naj    tile    tukaj sami povedo, kakšen prekršek
še veliko - daj Bog, da bi ne samo    ti   , ampak da bi vsi, ki me danes poslušajo,
vsi, ki me danes poslušajo, postali    takšni   , kakor sem jaz, le da brez teh verig.«
dovolil mu je, da obišče prijatelje in    ti    so poskrbeli zanj.
»Če    ti    ne ostanejo na krovu, za vas ni več
Tam smo našli brate;    ti    so nas povabili, naj ostanemo pri njih
   Ti    so me zaslišali in me hoteli izpustiti,
to božje odrešenje poslano poganom:    ti    ga bodo tudi poslušali.«
Zato so    ti    ljudje neopravičljivi.
poznajo božji zakon, po katerem so    tisti   , ki delajo takšne stvari, vredni smrti,
Pred Bogom namreč niso pravični    tisti   , ki postavo slišijo, pač pa bodo opravičeni
postavo slišijo, pač pa bodo opravičeni    tisti   , ki postavo spolnjujejo.
In    tisti   , ki je telesno neobrezan, pa spolnjuje
Če bi namreč postali dediči    tisti   , ki se sklicujejo na postavo, bi se
Zakaj    tisti   , ki se usmerjajo po mesu, mislijo na
   Tisti   , ki živijo po mesu, ne morejo biti
In    tisti   , ki so potomci Abrahama, niso vsi božji
»Našli so me    tisti   , ki me niso iskali, razodel sem se
Pa tudi    oni    bodo vcepljeni, če ne bodo vztrajali
vcepljen v žlahtno oljko, koliko bolj bodo    ti   , ki so iste narave, vcepljeni na lastno
dosegli usmiljenje, tako so sedaj tudi    ti    zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni,
deležni, postali neposlušni, da bi tudi    oni    prišli do usmiljenja.
kakor imamo v enem telesu mnogo udov,    ti    udje pa nimajo vsi iste vloge, tako
   Tisti   , ki se upirajo, pa si bodo nakopali
Saj tudi davke plačujete zato, ker so    tisti   , ki jih izterjavajo, božji izvrševalci.
»Videli ga bodo    tisti   , ki jim ni bil oznanjen, in razumeli
jim ni bil oznanjen, in razumeli bodo    tisti   , ki niso slišali o njem.«
Zakaj    taki    ne služijo našemu Gospodu Kristusu,
   Ti    so minljivi.
Gospod hotel, in bom pozvedel ne le, kaj    ti    prevzetneži govorijo, ampak kaj zmorejo.
In    taki    ste bili nekateri.
deviška omoži, ne greši, vendar bodo    taki    morali prenašati hude preskušnje.
Odslej naj bodo    tisti   , ki imajo žene, kakor da jih ne bi
imajo žene, kakor da jih ne bi imeli,    tisti   , ki jočejo, kakor da ne bi jokali,
kakor da ne bi imeli lastnine, in    tisti   , ki ta svet uživajo, kakor da ga ne
Ali ne veste, da    tisti   , ki skrbijo za bogoslužje, živijo od
svetišča in da dobijo delež pri oltarju    tisti   , ki delajo pri oltarju.
Tako je tudi Gospod določil, naj    tisti   , ki oznanjajo evangelij, živijo od
Mar ne veste, da    tisti   , ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo,
Vsak tekmovalec naj se odpove vsemu,    oni   , da prejmejo venec, ki ovene, mi pa
mi ne bi drveli za hudim, kakor so    oni   .
Mar niso    tisti   , ki uživajo od daritev, deležni oltarja?
ločíne, da bodo med vami izstopali tudi    tisti   , ki so zanesljivi.
   Tisti   , ki jih je Bog v Cerkvi postavil, pa
Nasprotno, bolj kakor    oni    vsi sem se trudil, pa ne le jaz, ampak
Tedaj so izgubljeni tudi    tisti   , ki so zaspali v Kristusu.
najprej kot prvenec Kristus, potem pa    tisti   , ki bodo Kristusovi ob njegovem prihodu.
Kakršen je bil zemeljski,    taki    so zemeljski, in kakršen je nebeški,
so zemeljski, in kakršen je nebeški,    taki    so tudi nebeški.
Za vse pa je umrl zato, da    tisti   , ki živijo, ne bi živeli več sebi,
njimi bom hodil in bom njihov Bog in    oni    bodo moje ljudstvo.
pismih z besedo, kadar smo odsotni,    takšni    smo tudi v dejanju, kadar smo navzoči!
   Taki    so prav zato nespametni, ker sami sebe
   Taki    so namreč lažni apostoli, nepošteni
»   Tisti   , ki nas je nekoč preganjal, sedaj oznanja
zanima, saj Bog ne gleda na osebo -    tisti    torej, ki so veljali za ugledne, mi
Spoznajte vendar, da so Abrahamovi sinovi    tisti   , ki verujejo.
Abrahamom vred blagoslovljeni tudi    tisti   , ki verujejo.
Sveto pismo vse zaklenilo pod greh, da bi    tisti   , ki verujejo, dobili obljubo iz vere
   Tisti   , ki iščete opravičenje v postavi, nimate
O, ko bi se    tisti   , ki vas vznemirjajo, tudi dali skopiti!
opozarjam, kakor sem vas že opozoril:    tisti   , ki počenjajo takšne stvari, ne bodo
   Tisti   , ki so Kristusovi, so križali svoje
   Tisti   , ki se delajo lepe v mesu, vas silijo
smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot    oni    v poželenju svojega mesa; počenjali
pomnite, da so vas, ki ste po rodu pogani,    ti   , ki se imenujejo obrezane, a so obrezani
Kar namreč    oni    počenjajo na skrivaj, je že omenjati
   Ti    delajo to iz ljubezni, saj vedo, da
bil določen za obrambo evangelija,    oni    pa oznanjajo Kristusa iz stremuštva
   Takšni    ste bili nekoč tudi vi ko ste živeli
Od tistih, ki so iz obreze, so    ti    edini sodelovali z menoj za božje kraljestvo
   Ti    niso Bogu všeč, nasprotniki so vseh
Najprej bodo vstali    tisti   , ki so umrli v Kristusu.
   Tisti    namreč, ki spijo, spijo ponoči, in
namreč, ki spijo, spijo ponoči, in    tisti   , ki se opijajo, se opijajo ponoči.
Tudi    ti    morajo najprej opraviti preskušnjo,
Diakoni naj bodo možje ene žene,    taki   , ki dobro vodijo otroke in svoj dom.
   Tisti   , ki diakonsko službo dobro opravljajo,
Bog, da bi jih s hvaležnostjo uživali    tisti   , ki verujejo in so spoznali resnico.
bodo deležni dvojne časti, posebno    tisti   , ki se žrtvujejo za oznanjevanje besede
   Tisti    pa, ki hočejo obogateti, padajo v zanko
prenašam zaradi izvoljenih, da bi tudi    ti    v Kristusu Jezusu dosegli odrešenje
   Taki   , ki se jim predajajo, bodo namreč bredli
Med te namreč spadajo    tisti   , ki se vrivajo po hišah in lovijo z
Jámbres uprla Mojzesu, tako se tudi    ti    upirajo resnici.
apostol Jezusa Kristusa, poslan, da bi    tisti   , ki jih je Bog izvolil, verovali in
hočem, da nenehno poudarjaš, naj si    tisti   , ki verujejo v Boga, prizadevajo, da
»   Tisti   , ki vetrove dela za svoje angele in
je začel oznanjati Gospod in so ga    tisti   , ki so ga poslušali, utrdili med nami.
Vsi so namreč iz enega,    tisti   , ki posvečuje, in tisti, ki so deležni
namreč iz enega, tisti, ki posvečuje, in    tisti   , ki so deležni posvečenja.
Kdo so bili    tisti   , ki so poslušali, pa so se upirali?
torej drži, da nekateri vanj pridejo, a    tisti   , ki jim je bila blagovest oznanjena
Tudi    tisti    Lévijevi sinovi, ki sprejemajo duhovništvo,
   Oni    so namreč postali duhovniki brez priseganja,
niti ne bi bil duhovnik, ker so tu že    taki   , ki darujejo darove v skladu s postavo.
Toda    ti    služijo le podobi in senci tega, kar
Jaz bom njihov Bog in    oni    bodo moje ljudstvo.
odrešenje od pregreh v prejšnji zavezi,    tisti   , ki so poklicani, dosegli obljubo večne
V veri so pomrli vsi    tí   .
   Tisti    pa, ki takó govorijo, priznavajo, da
   Ti    so zaradi vere premagovali kraljestva,
   Tisti   , ki jih svet ni bil vreden, so se potikali
Čeprav so vsi    ti    prejeli zaradi vere priznanje, vendar
poskrbel nekaj boljšega, da bi namreč    ti    ne dosegli popolnosti brez nas.
   Oni    so namreč vzgajali le za nekaj dni,
   Tisti   , ki so jih poslušali, so prosili, naj
Zakaj če niso ušli    oni   , ki so zavrgli tistega, ki je govoril
   Ti    niso nič koristili tistim, ki so se
   Oni    namreč bedijo nad vašimi dušami, ker
Pozdravljajo vas    tisti    iz Italije.
Ali niso ravno bogati    tisti   , ki vas izžemajo in vas vlačijo pred
Mar ne sramotijo ravno    ti    vzvišenega imena, ki se je klicalo
ampak za vas, kar so vam zdaj sporočili    tisti   , ki so vam po Svetem Duhu, poslanem
Tako bodo    tisti   , ki ne verujejo besedi, pridobljeni
spoštljivo, iz dobre vesti, da bodo    tisti   , ki sramotijo vaše lepo življenje v
Toda tudi    ti    bodo še dajali odgovor pred tistim,
Zato naj tudi    tisti   , ki po božji volji trpijo, svoje duše
   Ti    predrzni svojeglavci niti pred veličastvi
   Ti    svojeglavci so podobni brezumnim živalim,
   Taki    so presahli studenci in oblaki, ki
Če se namreč    tisti   , ki so srečali našega Gospoda in odrešenika
vedeti, da bodo v poslednjih dneh prišli    taki   , ki se bodo brez vsake spoštljivosti
   Ti    bodo živeli po svojih strasteh in govorili:
nekatere težkó umljive stvari, ki jih    taki   , ki niso poučeni, povrh pa še omahljivi,
za dan sodbe, kajti kakršen je on,    takšni    smo tudi mi že na tem svetu.
   Ti    trije pričujejo popolnoma isto.
   Ti    ne priznavajo, da je Jezus Kristus
   Ti    so pred cerkvenim občestvom pohvalili
Tako tudi    ti    v svojem sanjarjenju skrunijo telo,
   Ti    pa sramotijo tisto, česar ne poznajo;
   Ti    delajo sramoto vašim bratskim obedom,
Prav    ti    povzročajo razkole, posvetno mislijo,
oblakov in vsako oko ga bo videlo, tudi    tisti   , ki so ga prebodli, in zaradi njega
bratov, ki morajo biti umorjeni kakor    oni    sami.
»To so    tisti   , ki so prišli iz velike bridkosti in
mali in veliki, in da se pokončajo    tisti   , ki uničujejo zemljo.«
Toda    oni    so ga premagali s krvjo Jagnjeta in
To so    tisti   , ki se niso omadeževali z ženskami:
To so    tisti   , ki spremljajo Jagnje, kamorkoli gre.
   Ti    so bili odkupljeni izmed ljudi kot
In    tisti   , ki so bili premagali zver in njen
   Ti    še niso dobili kraljestva, pač pa bodo
   Ti    so enodušno za to, da izročijo svojo
   Ti    se bodo bojevali z Jagnjetom, a Jagnje
gospodov in Kralj kraljev, in z njim vred    tisti   , ki so poklicani, izvoljeni in zvesti.«
rogovi, ki si jih videl, ter zver,    ti    bodo vlačugo sovražili: oplenili jo
In prebival bo z njimi,    oni    bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo
gnusobo in laž, ampak bodo vstopili samo    tisti   , ki jih ima Jagnje vpisane v knjigo
kakor tvoji bratje, preroki, in kakor    tisti   , ki ohranjajo besede te knjige:
Petrola gojili podobna pričakovanja kot    tisti   , ki so vložili svoj certifikat v Lek,
je delegatom napovedal svoj odstop,    ti    pa so očitali vodstvu stranke, da ni
   Tisti   , ki so prišli kot povabljenci, in vsi
ki so prišli kot povabljenci, in vsi    tisti   , ki so v Gallusovo dvorano Cankarjevega
sklepčen, so sprejem predloga preprečili    tisti   , ki so ves čas vztrajali, da jih ni
Vsi    ti    zaposleni bodo stavkali do šestih popoldne
vozijo le mednarodni potniški vlaki in    tisti    tovorni, ki jih odobri centralni stavkovni
še vprašal, pri komu bodo zaposleni    tisti   , ki bodo zaradi stavke izgubili delo.
zavarovala pred razjarjenimi delavci,    ti    pa so potem gnev zlili v pismo, ki
   Ti    so poskrbeli za zaporo ceste in nemoten
Pak niso    oni    krivi!
Dali    ti    bomo košček kruha in strehe in ti boš
Ker me    oni    ne poslušajo, pripovedujem vam, žalostni,
Nocoj, to božično noč bodo tudi    oni    vstali iz zemlje nad Trstom.
zaenkrat dodeljeno: štiri sive stene in    ti    koščki neba, ki so moj papir.
upam v teh dneh - bodo že prišli tudi    tisti    dnevi, ko bo pošta človeka dosegla
in da oni tega še ne vedo, da samo    tisti    vedo, ki ga morejo obhajati med štirimi
Toda, kje so sedaj    tisti    ljudje, ki jim bodo šli naproti z razprtimi
In    ti    Kraševci.
O,    ti    ljudje!
Kakor rane so    ti    razori.
Oj, kako lepi so    ti    zimski večeri.
Ušnika naprej proti Gorici, ker jih    ti    zmerjajo z ‘zarukanimi gorjani’.
   Oni    vedo, da je tolminski punt naša največja
Pozdravljeni tudi    oni   , ki so doma, ki nosijo verige na rokah,
   Taki le    spomini so se peljali skozi možgane
Zdelo se ji je, da jo vsi    tisti    obrazi, ki so drveli mimo nje, gledajo
   Ti    so varni.
človek in zato tudi take majhne laži,    taki    mladostni biseri ne prihajajo več v
   Takile    prazniki so kaj primerni za lov na
Kje so    tisti    časi, ko se je povrnil iz Rusije z
Preselili naj bi se    ti    žerjavi kam na jugovzhod.
imajo vsekakor prednost, kajti edino    ti    so steber in sejalci državne misli
- Vsi    ti    brezposelni bi za sedaj lahko uvideli,
   Ti    brezposelni so sami socialisti, komunisti,
   Ti    bi radi bogato žrli na državne stroške,
Kakor hitro se    ti    ljudje kam naselijo, takoj napišejo
   Oni    so tega navajeni že dolga leta in zato
   Tisti   , ki ostanejo doma, ne povzročajo prav
paragrafi so nezanesljivi - kajti tudi    ti    ne zadevajo vseh; paragraf je paragraf:
   Ti    bodi rajši general!"
Drugič pa    ti    fantje ne hodijo več po svetu bosi
Zaposleni pa so    ti    fantje čez mero: polne roke dela imajo,
Čez dan    ti    junaki vneto prebirajo pustolovske
nevarno: mož utegne planiti pokoncu, češ,    taki    časi, ti pa poješ kakor da bi bili
   Tisti    vrtinci" so resnično kaj kmalu planili
Blagor lačnim in žejnim krivice, zakaj    ti    bodo nasičeni, itd.
za občinskega svetnika, kadar bodo    oni    zmagali, se je malo dlje ustavil pred
prodalo toliko, da bi se lahko krili vsi    ti    stroški.
   Ti    karamboli z življenjem in sploh vse
In    ti    ljudje gredo in napišejo v dnevnik
   Ti    policijski psi so od vraga.
   Taki    posebni zločini, posebni zakoni in
rojstni vasi aretirali osumljence in so    ti    priznali svoj greh, so jih tudi vprašali,
Vsi    ti   , ki stoje tu pred nami, so sami zapeljanci,
je na svoje lastne oči prepričal, da    ti    ljudje še zdaleč niso divjaki.
Vsi    ti    dogodki so se delili v dve skupini:
Lepega dne bodo še    ti    obubožali in pridejo vsi na naša ramena.
bi bilo vse drugače in če bi ne bili    taki    časi.«
In vsi    ti    ljudje morajo prejemati plačo, da vzdržujejo
   Tisti    dnevi so bili grenki.
Zdaj niso več    tisti    časi, ki so bili včasih, zdaj vsi samo
Pa, saj    ti    teh stvari itak ne razumeš,«
žandarja, v trgu davkarja in sodnika - in    ti    ljudje so mislili tudi za Žefa Obrekarja.
Vsi    ti    gospodje so imeli svoje katekizme,
Kasneje pa, ko so se    ti    prizori le preveč ponavljali, mu je
Govorili so naravnost čudovite stvari in    tisti   , ki so Tinkino blagoslovljeno stanje
V nekaj dneh se bodo tudi    ti    nasrkali sončnega soka in razgnali
»Ali so    ti    najbolj živi in največji?« je obupno
Dva dni so se    ti    popki greli na soncu in v njih se je
je potrebna, toda dandanes niso več    tisti    srečni stari časi, ko so ljudje trepetali
nasmehnil, kakor se na kmetih nasmihajo vsi    taki    nadobudni mladi učenjaki.
Toda    taki    srečni dogodki so bili zelo redki,
če bi ostal zakopan na vasi, kajti    taki    ljudje so nesrečni vse svoje življenje.
človek; pri nas seveda študirajo samo    tisti   , ki imajo denar, in to so navadno zarukani
   Taki    smo: sram nas je svojega lastnega srca.
sprejelo njihove umite obraze, toda    ti    obrazi so bili neprijazni prav zaradi
»Jejhata, jejhata,    ti    so prišli pa po kostanj v ogenj!«
»Saj,    taki    rogovileži,« je skočil Rupar na noge.
»Vi    taki    pogani in pretepači.
»   Taki    obračuni niso več za vas«
Pa če so    ti    zvonovi resnično zahrepeneli po pokojnem
Modrijan?« sem vprašal, ker so me zanimali    ti    vaški mogotci, ki bi tudi nas najraje
In bili so    taki    ljudje tudi pred vojno, še prej, zmeraj,
sploh še nikjer ni bilo, zdaj pa jih    ti    zavezniki strpajo v ujetniško taborišče,
Zvečer    ti    pridrvijo domobranci iz Tolmina.
»Da,    taki    so bili.
- Pa če    ti    porečejo, da te bodo obesili?
In kmet bo dobil stroje ... in    takile    bajtarji, kakor sva midva in Kozjekar,
Časi so bili    taki   , da je morala biti previdnost včasih
   Ti    ljudje niso mrtvi, čeprav so padli.«
   Ti    brki bi bili že zdavnaj sivi, če si
in gleda, kako se valijo iz cerkve    ti    mrki kretenski barbari, ki smrdijo
svojemu sinu in trepeče zanj, kakor bi se    tisti    mrki ljudje onstran tlakovane poti
teh dvajsetih letih je spoznal, da so    ti    ljudje še vedno prepričani, kako bodo
No da, res je, da se    taki    otroci večkrat pobarabijo.
za dekleti in se sploh derejo kakor    tisti    južnjaški kramarji, ki na sejmih prodajajo
   Ti    udarci so bili precej mučni.
   Ti    udarci so bili že hujši, bolečina mučnejša,
»In če ne bo šlo drugače,    ti    bomo zbrali za novo kravo,« počasi
»   Ti    volkovi za hudiča ne spustijo iz krempljev
dragi moj, če bi bili na svetu samo    takšni    ljudje, kakršni smo bili mi ... samo
ljudje, kakršni smo bili mi ... samo    takšni    ljudje, nemara sploh ne bi bilo vojskà.
avtomobil, pri Hlipu je lajal pes - a vsi    ti    različni glasovi stvarnega življenja
   Ti    trije ljudje, ki so stali pred skladanico
prepričan, da so fašisti velikani;    ti    ljudje pa so bili pritlikavi ter so
ozrl po možeh in se vprašal, le zakaj    ti    veliki možje, ki so vsi zbrani in tako
»Mudi se    ti   , kakor bi te doma čakala pečena kokoš,«
Prav dobro veš, da imajo vsi    takšni    siromaki tvoje ime!
In tudi nož    ti    bodo pobrali!«
»Nož    ti    bodo pobrali?« je ponovil Matic in
videl je samo štiri gole zidove, in še    ti    so bili neverjetno nizki in ozki, sirotni.
so zdaj stali    tisti    trije veliki avtomobili, ki so prejle
Zakaj so oblaki    takšni    in ne drugačni?
Bogve, če so vsi    tisti    nameni res dobri?
Če bi bili    ti    nameni dobri, bi ljudje lahko povedali,
»Saj to niso bili    ti    Kraljički, ki so danes v bajti.
če mu je kdaj prišlo na misel, da so    tisti    otroci res njegovi.
   Takšni    so ljudski prazniki zmage.
vojaško užaljenost, ker so ga prehiteli    ti    balkanski pastirji in njihovi generali,
in se nato razhajajo, kakor bi vsi    ti    očetje in bratje in matere in sestre
Vsi    ti    glasovi tečejo skozi njegovo rahlo
srcu pa si je strastno želel, da bi se    ti    valovi kar nenadoma ustavili ter se
-    Taki    pobje sploh ne gledajo deklet, - je
klatili tod skrivači in beli in sploh    taki   , ki se boje širokih cest in belega
Jutri boš sam videl, kako se bodo    ti    črni polentarji vlekli po dolini in
Ozira se za otroki,    ti    pa gredo svojo pot, kakor da ga ni.
In prav tako se vara, kdor misli, da    takšni    ljudje niso deležni bridkih preizkušenj
prepričan, da so fašisti velikani;    ti    ljudje pa so bili pritlikavi ter so
ozrl po možeh in se vprašal, le zakaj    ti    veliki možje, ki so vsi zbrani in tako
»A ker    ti    pravijo Tomaž in ker si tudi neverni
ne bi imel rad, če so v njej živeli    takšni    ljudje, kakršen je bil kovač Tomaž!
Veš, da ti povem,    tisti    topoli niso samo topoli, to so Ravničarjevi
»ko sva se s Tilko jemala, so bili    tisti    topoli še prav majhni.
A so tudi    taki    ljudje!
»   Ti    pa ne bodo!« je odkimal Ravničar in
Joj, joj, bodo rekli, zdaj    ti    čudaki že na tepki krave pasejo!«
so jim takrat rekli otroci božji, in    taki   , ki se jim je zmešalo kasneje, pa niso
vrabci so odleteli, odleteli pa so tudi    tisti    trije lepi golobi; švignili so v sonce,
»Druge    ti    kupimo!
»Zanj so samo    ti    zvonci pravi.
da ga je kar bolelo v sencih; a tudi    ti    krogi so se kaj hitro raztajali v črne
desetih minutah zdivjali skozme vsi    tisti    občutki in vse tiste misli?«
Zdaj so    taki    časi, da nima nihče pravice jalovo
Sicer, kaj pravzaprav počenjajo    ti    novodobni esteti?
Joj, joj, bi rekli, od kdaj    ti    čudaki pasejo krave na tepki?«
spreletavalo ju je ob misli, da vsi    tisti    listi izločajo strupe.
všeč, če tamkajšnji ljudje ne bi bili    taki    svetohlinci.
so jih opisovali avtorji, niso bili    takšni   , kakršne sta videla.
»   Tisti   , ki so naredili revolucijo v znanosti,
prebivalci Sirija čezmerno veliki,    tisti    z Marsa srednje postave in oni z Venere
veliki, tisti z Marsa srednje postave in    oni    z Venere zelo majhni.
notarja, koliko bi bili dandanes vredni    ti    kovanci.
»Saj ste vsi    takšni   
   Takšni    lakasti škornji niso še nikoli škripali
so jima pripovedovali o letu 1793 in    ti    skoraj osebni spomini so poživljali
žalitve, plehkost se pozdravlja s pokloni,    tisti   , ki veljajo za učene, pišejo oslarije,
veljajo za učene, pišejo oslarije, in    tisti   , ki se razglašajo za duhovite, delajo
   Ti    so vznemirjali vaščane.
   Ti    tepci sestavljajo volilno množico,
»   Ti    tvoji socialisti,« je rekel Bouvard,
   Ti    dokumenti so Pécucheta užalostili.
   Tisti   , ki bi lahko šli po njej, ne bi mogli
Na primer    takšni    kot Bouvard?
Vsi    tisti    čepeči, nazaj nagnjeni ali stoječi
pretakati fluid in opravljati prehode,    ti    pa morajo predvsem uspavati.
prehode naj uporabita, ali naj bodo    takšni    z velikimi ali majhnimi tokovi, vzpenjajočimi
   Ti    učitelji pa trdijo, da so mesečniki
palače, trge in cerkve, ki so natanko    takšni    kot pri nas.
stvareh in cerkvena dela opravljajo    tisti   , ki so v svojem zemeljskem življenju
In    takile    se bašejo po farovžih!
Naj se pazijo, da pozneje ne bodo    takšni    kot Judež, ki je izdal Boga, naj nikoli
Po Pécuchetovem mnenju so bili    ti    vse preveč obrekovani.
tolikere ženske, ki so jih ločili od mož,    tolikeri    otroci, ki so jih odtrgali od mater?
razume, da bi ravnal prav tako kot    oni   .
Čutila sta, da ju    ti    plemenitaši prezirajo.
   Tisti   , ki delajo od vsega začetka, so plačani
začetka, so plačani ravno tako kot    tisti   , ki delajo šele na koncu.
   Takšni    so bili Pécuchetovi ugovori na Bouvardovo
»   Takšni   , ki jih vi pobirate po cesti, so pa
   Ti    nepokorni so sol zemlje in odgovorni
Ja, so odkimavali, samo    oni    so Azija, Azija je tako ali tako Azija,
   Ti    so se baje razvili v nekakšne ljudske
Ustrašil sem se, madona pa ja niso že tu,    ti    trapasti amerikanski gangsterji.
Take so jih potrebovali,    taki    so lahko vodili osvajalne vojske.
Vsi    tisti    dolgi tovornjaki z orjaškimi izpušnimi
odpustil in jih prosil, da bi tudi    oni    meni.
ustrašil, da sem zbolel za malarijo,    taki    so bili namreč simptomi.
ljudi, da se lahko z njimi menim, in    oni    mene izbirajo verjetno na podoben način.
ampak po pravici povedano, jim tudi    le ti    ne ostanejo dolžni. Od pamtiveka so
Kot vse na svetu imajo tudi    ti    gorjanci svojo zgodovinsko funkcijo
tudi njihove družine, h katerim se    le‐ti    zatečejo po pomoč.
sorodnost, ker sem bil tako osamljen kot    oni   ?
tako se mi je zdelo, so pravi Kurdi    taki    tudi med seboj.
   Tile    fantje ne zgledajo pretirano močni,
Tudi    ti    so prostovoljci, imenovani pazdarani,
njih se niso naselili mustazafini,    tisti    ‘ponižani in razžaljeni z vznožja mesta’,
Tako jim razlagam, toda    oni    ostajajo pri svojih motorjih, jaz pa
   Oni    morajo ubogati svoj lasten zakon, kot
heretiko, pa so mi povedali, da so    ti    ljudje po vsej verjetnosti ostanek
   Taki    so kot živali, divje živali.
da pretenta obrambne mehanizme, da    le‐ti    pozabijo zaznavati, kako močno je vino.
Zdaj so    oni    poskušali pritegniti mojemu izvajanju,
   Ti    presneti divjaki, sem jih tolkel po
Tudi    oni    so prišli na pul, nekateri iz Japonske,
   Tisti    simboli, zvite kače, kozji rogovi,
mrhovinarje s crknjenimi živalmi, da se    le‐ti    stalno zadržujejo blizu stolpov tišine
   Oni    so po pobitosti in depresiji že leta
Občutljivi, šibki in    tisti    brez sreče gredo prvi.
   Ti    metuljčki, kot jih imenujejo Afganistanci,
   Ti    otroci, naravni, neobremenjeni s problemi,
Azije po krvi podobni Afgancem, niso    le‐ti    nanje reagirali nič drugače kot na
V Pakistanu je ogromno komunistov,    ti    pišejo takele članke.
govorili, da se utegnejo spopasti, ker    oni    drugi samo blefirajo - samo moj denar
atmosfera bližala vrelišču, končno so    oni    drugi privolili v pregled vseh vreč
se nekaj ne da, tako moji doma kot    ti    tukaj.
   Tisti    med potjo recimo kar naprej niso mogli
   Ti    potoki so božanski skrbniki, angeli
prijetno z menoj, čeprav mnogokrat tudi    oni    meni niso ravno dišali.
delu doline in govorijo jezik sina,    le‐ti    so vročekrvni in godrnjavi in jih je
cilja sprehajali okoli (tako hodijo    oni    po opravkih), običajno vodijo vrh številnih
Ker    le‐ti    sledijo padec vode, so potke ravno
Če pa si    ti    isti ljudje ogledajo na TV film iz
ki se potem cepi na omrežje kanalov,    ti    pa se na koncu iztečejo do zadnje njive.
   Ti    bogati časi spadajo med tiste, ki se
Od tam so prišli    ti    ljudje.
   Ti    so postali verski vodje tudi vseh budistov
   Ti    so po vsem drugačni, po kretnjah, gibanju,
prenapetostih studili indijski višji sloji,    tisti   , ki so jih v to spravili s svojo eksploatacijo.
To, kar imajo    ti    ljudje, mora biti orodje, tehnika s
   Ti    kraji so bili tedaj zaradi ugodnih
Vendar so bili    ti    večidel stari in onemogli, le eden
nisem videl ničesar drugega, tako kot    tisti   , ki vidijo samo fabriko, sosedske odnose
   Taki    dajejo videz kot bi bili opiti od naravnega
blokado v mojem črevesju, ki jo bodo    ti    medikamenti stopili.
   Taki    topovi, postavljeni na pametno izbranih
Kljub vsemu so    ti    kraji leta 1308 prišli v posest muslimanov
Na kalvariji so    ti    nesrečniki razpadli v kose, baje se
Besen sem na svoje podanike in    oni    so jezni name.
filozofske sisteme so krivi duhovi,    tisti   , ki motijo razum, da bi videl jasno
   Ti    so z Aleksandrom Velikim sicer res
ko je umrl chalukijski kralj in so    ti    kraji padli pod vladavino hinduističnih
Našli so se tudi    taki   , ki so potem sklenili roke pred njim
Tudi    oni    meni niso bili videti dosti boljše
Zdelo se je, kot da    ti    privilegiranci že vse vedo, da je prav
   Tisti   , ki so zadovoljni s svetom, kakršen
last vsega človeštva in da so bili oni    tisti   , ki so v žuljih in znoju zgradili,
   Oni    bedniki in tudi jaz bednik, vsi skupaj
jaz bednik, vsi skupaj nismo bili več    takšni    bedniki...
K zdravnikom ne hodijo, ker so    le ti    zanič, ker so skorumpirani in ker itak
   Tisti   , ki bi mi lahko posvetili z zeleno
Khmerov, gradnja hiš in vzorci vezenin so    takšni    kot, da so jih nekoč pobrali od Shanov,
In    tisti    zunaj, za bambusovo oviro, so bili
Kako se bodo    tile    tepli?
Prav    taki    iz bambusovih kolib v sosednji ulici
nezaupljivega, še bolj, kot so bili    oni    do mene.
Baje so    ti    gverilci od tajskih kmetov najeli nekaj
na stranišče v smeri proti ograji,    oni    zgoraj ponore.
pod budističnim templjem, so ločeni    tisti    bolj udrtih lic.
To so    tisti   , ki so prišli po letu 1982, ko jih
Etnično so    ti    ljudje Kambodžanci, ki so bili rojeni
In    ti    preprosti vaščani naj bi mu kar verjeli,
strupeno čustvo, tudi v zdravstvenem oziru    taki    občutki najbolj zastrupljajo organizem.
   Le‐ti    so povezani z življenjem skupnosti
vedo, kaj pacient potrebuje, zato jim    le‐ti    zaupajo...
problemov med ljudmi samo takrat, ko jim    le‐ti    pozabijo darovati.
Khmerom tako dal vedeti, da niso samo    oni    v težavah.
poroča, da so jedli tudi starše, ko so    le‐ti    postali prestari za delo.
Kakšna svetloba, sinjina, pa oblaki,    ti    čudoviti oblaki.
jih lahko lopnem po rami, to bi si    ti    za ženitev zreli dedci že zaslužili,
da smo vsi belci ta pravi supermeni,    taki    kot tisti policaji in agentje, ki se
belci ta pravi supermeni, taki kot    tisti    policaji in agentje, ki se vsak večer
je bila Evropa pod ledom in so bili    ti    otoki po kopnem povezani z ostalo Azijo,
Jasno je, da jih molzejo    tisti    iz trgov in mest v podolju - zemljiški
trgovci, agentje, bankirji in politiki;    tisti    debeluhi, ki se jim čela svetijo od
   Taki    so najbrž tudi zaradi odsotnosti hudih
neumno, če bi poskusili, kako vplivajo    taki    kraji na naše bolnike, ki jih tarejo
Res, zdi se mi, da    ti    ljudje žive kot na vikendu.
Bili so    takšni   , kakršni so ponavadi študentje iz nerazvitega
   Le‐ti    so obtožili domačine neprijaznosti
ne bi bili osamljeni, medtem ko so    oni    na dolžnostih pri svojih ženah.
ljubkovanja svojih lastnikov, jih le    ti    stisnejo skupaj pod pleteno košaro
   Ti    časi spadajo med moje najbolj plodne,
vrat svoje policijske prijatelje in    ti    so me pri priči zaprli.
   Ti    belci imajo sedaj prav čarobne kompetence.
   Oni    so zjutraj odšli, tako sem ostal sam
Če jih bo zadelo, pa naj    ti    moji dragi domači, ki žive sedaj v
nebo, reko in nekaj poberejo iz tega,    tisti   , ki imajo še kaj opraviti doli v mestu
   Oni    so klic življenja po življenju.
vendar ekonomist in bolj kreativen kot    tile    zahojeni farmarji.
Avstralci so namreč    taki    nepoboljšljivi nosorogi.
   Ti    možje, ki so ostali sami s po tremi
lotijo, je čiščenje prostorov, da so    ti    res lepo urejeni in zgledajo kot nekakšni
denar zanje v svojem potu, saj so tudi    ti    od boga kot ves ta svet, tudi ta sistem,
   Ti    ljudje pijejo veliko vina, kave in
Avstralci so survivals -    tisti   , ki so preživeli, zmagali v težkih
Tako se    ti    ljudje pogrezajo vse bolj v zasvojenosti,
   Oni    so priskrbeli električni podaljšek,
   Tisti   , ki so jo sprejeli, so se mi zdeli
Ej,    ti    naši nepogrešljivi blagri napredka,
včasih še kaj bolj neverjetnega kakor    le‐oni    [norci], ko bedijo!
Ker prav    ti    zelo subtilni deli krvi tvorijo duhove
mesecev, da ga spravim v red, toda    ti    meseci komaj kdaj minejo, ne da bi
Ponavadi govorijo zapleteno    tisti   , ki imajo slabo vest...
da je zgolj naključje, da se najdejo    tisti   , ki se ljubijo, da je naključje, da
zaslona, na katerega so projicirani    ti    hribi, sonce in nebo, ali čistega zrcala,
”zaslona, na katerega so projicirani    ti    hribi, sonce in nebo“.
Zato menim, da celo    takšni    navdahnjeni Hardingovi stavki, kot
Toda    takšni    primeri - nekaj podobnih poznam iz
zelo spreminja... in po svoje imajo prav    tisti    znanstveniki (ali filozofi), ki menijo,
In da tudi obstajajo    takšni    spomini?
resničnostjo, in končno, kdo so bili    ti    ljudje, pisci knjig o časih in prostorih?
Mojster, ali mislite, da se ohranijo tudi    tisti    pretekli časi, ki jih ne zapišemo?
zavedamo, da je čas potekel, kakor    tisti    ljudje, ki so se prebudili, kot pravi
sedanjost pa je, strogo vzeto, zgolj    tisti    točkasti zdaj, ki ”teče“ po časovni
nisva vedela, kaj predstavljajo vsi    tisti    motivi. ...
rimski oblastniki in judovski farizeji    tisti   , ki so se odločili, da križajo Jezusa,
Seveda,    ti    ikonografski detajli so pomembni, vendar
Kaj pa, če    ti    zakoni v tako umišljenem vesolju ne
podobnih sistemov, morajo biti tudi    le‐ti   , ki jih je oblikovala podobna modra
lastnim telesom, kot si predstavljajo    tisti   , ki si domišljajo, da je Bog duša sveta,
nesimetrije ne pokrivata, saj obstajajo tudi    takšni    nesimetrični predmeti, ki nimajo dvojnikov
se kar nisem mogel načuditi, da so    takšni   .
Zatorej so    tisti   , ki so v podobnih stanjih, blizu drug
podobnih stanjih, blizu drug drugemu,    tisti   , ki so v različnih stanjih, pa bolj
in nam pošiljala svetlobne signale,    ti    signali ne bi potovali proti nam s
prostor‐čas, medtem ko zakoni ostanejo    takšni    kot v inercialnih sistemih - seveda
Priznati moram, da tudi jaz ne, vendar    tisti    analitični filozofi, ki jih je McTaggart
Znanost pravi, da    takšni    čudeži niso povsem izključeni, čeprav
treba, kako so bili šele drugi, vsi    tisti    večinsko misleči, nestrpni do njega...
So to    tisti    ”njegovi“?
Anželovi...    tisti   , h katerim da bo šel, kot je rekel
Brunov panteizem zanikujejo predvsem    tisti    krščanski misleci, ki zanikajo, da
   Tisti    filozofi, ki so našli to enost, so
Toda čeprav    ti    pogledi Bruna nedvomno zelo približajo
naravo in vesoljem, tudi pri Brunu se    ti    pojmi pogosto prekrivajo, podobno kot
”Vseeno pa so... vredni vse pohvale    tisti   , ki si prizadevajo za spoznanje tega
čudovite zvezde in sijoča telesa, ki so    tolikeri    naseljeni svetovi in velika bitja in
spoznanje, da še vedno niso ugasnili    tisti    strašni plameni, v katerih je Bruno
odvračajo, češ da je po naravi sprijeno,    ti    ljudje, glej, so od vseh cenjeni kot
ljudje, glej, so od vseh cenjeni kot    tisti   , ki posedujejo luč iz Višav - o najstrašnejša
močno je verjel Vanj, gotovo bolj kot    tisti    vzvišeni teologi, ki so ga imeli za
Zatorej, tudi če    takšni    obredi niso bili vpeljani z namenom
uvedeni za ohranitev družbe, in zato    tisti   , ki živi sam zase, nanje ni vezan:
zase, nanje ni vezan: tako so se tudi    tisti   , ki živijo v kaki drugi deželi, kjer
   Takšni    sklepi niso nujni, kajti lahko si zamislimo
kolikor napreduje naše razumevanje, so    tisti    pojavi, ki jih jasno in razločno razumemo,
jih pripisujemo Božji volji kakor pa    oni   , o katerih smo povsem nevedni, čeprav
ali mojemu zrcalu, med njimi so tudi    takšni   , ki se odbijajo samo na tvojem ali
samo na tvojem ali samo na mojem, pa    takšni   , ki se združijo (interferirajo), vendar
njegovi lastni (”optični“) zakoni    takšni   , da popolnoma določajo njegovo pot,
so, vsak na svoj način, izrekli celo    tisti    veliki misleci, ki so sicer zavračali
da bi si takrat lahko zaželel, da bi    ti    večno ostali takšni in da bi resnično
lahko zaželel, da bi ti večno ostali    takšni    in da bi resnično bili večnost; pomisli
od navedenih ”heretičnih“ kozmologij    tisti    eksotični modeli, ki ohranjajo splošno
snov začela opazovati, so parametri    takšni    in takšni...“ [Kanitscheider (2), 370].
začela opazovati, so parametri takšni in    takšni   ...“ [Kanitscheider (2), 370].
vprašal Simplicij: kje pa so vsi    ti    svetovi?
metafiziki so vsaj načelno dostopni tudi    tisti    možni ”metafizični“ svetovi, ki z našim
V današnjih teorijah mnogih svetov    le‐ti    tvorijo mnoštvo, nekakšno nejasno definirano
   Tisti   , ki ste še v preddverju dvorane, ste
   Ti    pa so na področju konkurenčnosti.
Tako da zaenkrat    ti    postopki ne tečejo.
Meni so znani tudi    ti    vaši pregledi, ki ste jih opravili.
pristali upravni organi oziroma uprava in    tisti   , ki odločajo na obrtnem skladu. Sam
zakona gre pa za to, da morajo očitno    tisti   , ki so za to pristojni, ugotoviti,
da je ta obveznost bistveno manjša.   Ti    na obrtnem skladu pa menijo, da je
Prav študentje so    tisti   , ki najbolj neposredno občutijo prednosti
Če    ti    te možnosti ne izkoristijo, se jim
področij, in to tako slovenski kot    tisti   , ki jih uvaja Evropska unija.
Največ sredstev naj dobijo    tisti   , ki so tudi socialno šibkejši, zato
pogodbeni delavci oziroma delojemalci    tisti   , ki skrbijo za skrajšanje delovnega
Da so    ti    prevozi urejeni tako, kot je potrebno
pa s tem, o čemer sedaj govorim, da    ti    dodatni razmisleki in napori za to,
načeloma, ugotovim, da si želite, da bi    tisti   , ki so daleč in ki so socialno šibkejši,
   Ti    so se referendumsko več kot 80% odločili
   Ti    so skorajda vedno uspešni, zato je
preprečila, kako bi jih omejila in vsi    ti    upori so naperjeni predvsem proti ozkim
   Ti    ljudje so obvarovali naravo takšno,
mnenju sprejelo prebivalstvo in pa tudi    tisti    na območju Triglavskega narodnega parka
uporabili iztrgane iz konteksta in vam kot    taki    zavajajoče pomenijo argumente, da je
vplivi globalizacije pa bodo v prihodnje    ti    pritiski še naraščali.
Zato se mi zdijo vsi    tisti    termini, ki govorijo o tem, da mora
Ravno tako so problematični    tisti    termini, ki pravijo, da je treba omogočiti
ali pa Bohinjci ali pa kdorkoli biti    tisti   , ki so najbolj poklicani, da odločijo,
Namreč    tisti   , ki kolikor toliko poznajo narodne
izražamo drugače zaskrbljenost kot    tisti   , ki so tam zgolj zaradi dnevnih osebnih
   Ti    ljudje nosijo to zavoljo tega, da preživijo.
njihovo tradicijo: Lahko bi se tudi    tisti   , ki pojma nimamo, kako to izgleda,
Ljudje, ki živijo v tem parku, so    tisti   , ki bi morali povedati: "Ja, se strinjam,
   Tisti    ki Bohinj spoštujemo kot naravno dediščino,
Bilo bi prav, da    tisti   , ki zakone sprejemamo, prvič te zakone
Tu pa    tisti   , ki Triglavski narodni park bolje poznamo,
Lahko rečem, da    ti    poskusi na srečo niso uspeli.
   Ti    očitki niso utemeljeni.
Kopača, ko nam je razlagal, da ravno    ti    dvomi, ki smo jih imeli v obeh poslanskih
Sprejeti so bili    tisti    zakoni, o katerih je opozicija menila,
In vsi trije oziroma štirje    takšni    zakoni, ki so bili sprejeti, so se
Italijani, celo    tisti   , ki jih nikakor ni mogoče prištevati
besednjaka, hkrati pa namigovali, da »   taki    pač so Italijani«.
»Bojevnik 21. stoletja« dobili tudi rezervisti in ne le    tisti   , ki so v »elitnih« enotah za posredovanje.
Sam menim, da so    takšni   , kot so bili pred razpadom skupnosti,
sporočiti vse dobave kupcem, saj morajo    ti    tam plačati DDV.
In    ti    so bili na južnem trgu.
Vendar se jih boje bolj    tisti   , ki se vozijo po bližnji zasavski cesti,
   Ti    v grobnih napisih iz prvega stoletja
Delil je naloge in pošiljal sle,    ti    pa so se vračali k njemu in mu poročali.
»   Tisti   , ki so sodelovali na teh volitvah,
emisije izpušnih plinov lahko merili    tisti    serviserji avtomobilov, ki so že zdaj
ne bom zapletel v tisto godljo, kjer    oni   , ki se imajo za poklicane, nepremišljeno
radijskih in televizijskih postaj - in    ti    dogodki so navadno katastrofe, vojne,
   Ti    so se »odprli« v sezoni 1999/2000,
in nadaljeval: »Gradili so ga tudi    tisti   , ki so žrtvovali svoja življenja, čeprav
poskušali kupiti poslance, tako da bi    ti    sprejemali zakonske predpise v skladu
Toda    ti    delni dogodki ne bodo mogli bistveno
Ker so jim    ti    možje podobni, včasih celo govorijo
So med izbrisanimi tudi    takšni   , ki so v času desetdnevne vojne za
   Takšni    so pogoji.
   Oni    bi prišli, ker so že izrazili željo.
ampak od stalnega prebivališča, so    ti    ljudje ostali brez mnogih pravic, recimo
Francozi za Alzačane pravijo, da so to    tisti    Belgijci, ki se jim ni uspelo prebiti
To so    ti    naši krogi.
preteklosti, tu so te nove poroke,    ti    skupni prijateljski krogi, tu so skupni
   Ti    profesionalci na ameriških tleh so
Ja, ravno    ti    »vpisani« so tisti, ki poslance tudi
Ja, ravno ti »vpisani« so    tisti   , ki poslance tudi plačujejo in ki dajejo
kolonialnem obdobju razčlovečeni in    takšni    so ostali do danes.
   Ti    so tudi vladarji cerkva.
In    ti    verniki, ki so v bistvu neverniki,
   Ti    polinteligenti agrikulturnega tipa
   Ti    ljudje so veliko večja nevarnost za
priliki oportuno biti servilen, kajti    oni    imajo moč nad nami in mi že ne moremo
Pa so vsi    ti    dušebrižniki pozabili, da tudi oni
vsi ti dušebrižniki pozabili, da tudi    oni    niso tu od pamtiveka, da je na koncu
današnji »č« nekoč bil »ć« in da tudi    tisti    drugi, ki se dičijo s klenimi slovenskimi
blokov, ki so jih največkrat gradili prav    oni   , ki jih ne priznate, kdo vam čisti
izbrisanim, tistim med njimi (če so    taki   ), ki so se dokazano pregrešili zoper
Prav gotovo pa bi se našli tudi    taki   , ki bi raje kaj namenili dobrodelnim
Pa tudi    tisti   , ki so to ukazali in bi se edini morali
sprejetimi predpisi s področja financ so vsi    tisti   , ki urejajo tudi jamstvo za devizne