Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKme3 (159)


ušesa za vsesplošni trušč in prisluhnil    tistemu   , kar je prihajalo s telekrana.
ravninah Argentine, so se povrnili k    tistemu    slogu življenja, ki se jim je zdel
K    temu    predmetu sta se vrnila šele potem,
očitno, katera vrsta ljudi bo vladala    temu    svetu.
»Želiš , da se to zgodi    tistemu    drugemu človeku.«
temveč zoževanju miselnega razpona in    temu    namenu so posredno stregli, ko so izbor
   Tistemu    ki živi pravično in pošteno
»Kako ne bi bil enak    tistemu   , s katerim si deli iste lastnosti,
pravičnosti to, kar samo po sebi koristi    tistemu   , ki jo ima, kakor pri nepravičnosti
vse znal in lahko vse posnemal, bi mi    temu    svetemu, občudovanja vrednemu in prijetnemu
primerne za slavnostne zbore, potem    temu    ne gre za državo, ampak za nekaj drugega.
počasnejšim, toplo z mrzlim in drugo    temu    podobno?«
drugega, sodi kot tak samo k drugemu    takemu   , določena stvar na njem pa k določeni
po njegovem bistvu pripada, da služi    tistemu    delu, ki je določen, da vlada.
»Tudi jaz se pridružujem    temu    sklepu,«
da se bomo ob priložnosti povrnili k    temu    očitku; takrat smo namreč hoteli kot
»Zdaj prihajam k    tistemu    velikanskemu valu, o katerem sem prej
»   Takemu    človeku se potemtakem tudi smrt ne
»In ko bi zdaj nekdo pristopil k    takemu    človeku in mu mirno povedal resnico:
   Temu    namenu pa rabi, kot je bilo rečeno,
Kdor je tvojega mnenja,    temu    se utegnejo tvoje besede zdeti čudovite;
pa ni nikoli ničesar o tem slišal,    temu    se bodo tvoje besede zdele brezpomembne;
more stvari dialektično utemeljiti,    temu    ne priznavaš ustrezne razumnosti.«
»Toda če bi bilo    takemu    človeku postavljeno vprašanje: kaj
   Temu    sledijo oligarhični, demokratski in
predpisane vsote, opravljati državnih služb;    temu    zakonu pripomorejo do veljave z oboroženo
srednje poti, zapeljivci pa se upirajo    temu    vplivu.
ljubezenska strast teh ljudi podobna    takemu    trotu?«
krepijo to strast, kolikor le morejo, ter    temu    trotu vsadijo želo hrepenenja.
okušati tudi druge naslade, medtem ko    tistemu   , ki je lakomen na denar, ni treba -
najprijetnejša med njimi tista, ki pripada    tistemu    delu duše, s katerim mislimo, in prav
je: prizadevanje krivic koristi samo    tistemu   , ki je vseskozi krivičen, pa velja
»   Tistemu   , ki trdi, da človeku, če dela krivico,
in razumnemu bitju, najboljše seveda    tistemu   , ki ga nosi v sebi, sicer pa takemu,
tistemu, ki ga nosi v sebi, sicer pa    takemu   , ki je zunaj njega.
ne maramo spraševati, raje se hočemo    temu    odreči.
najboljši del bo gotovo pripravljen slediti    temu    premisleku?«
drugih ljudi, če ima priložnost za to,    tistemu    pa, ki ji zapade, ohranja, če le more,
svojega dobrega glasu in jih potem izroči    tistemu   , ki mu je lastna.«
»Bogovi    tistemu   , ki ga ljubijo, pripomorejo do največje
oblastjo, vojake pod seboj, pa rečem    temu   :
Grehi so    ti    odpuščeni’ ali reči: ‘
ubogim se oznanja evangelij; in blagor    tistemu   , ki se ne spotika nad menoj.«
On pa je rekel    temu   , ki mu je to povedal:
Hočem pa tudi    temu    zadnjemu dati kakor tebi.
Blagor    tistemu    služabniku, ki ga bo njegov gospodar
Vzemite mu talent in ga dajte    tistemu   , ki jih ima deset; kajti vsakemu,
ki ima, se bo dalo in bo imel obilo,    tistemu    pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar
»Pojdite v mesto k    temu    in temu in mu recite: ‘
»Pojdite v mesto k temu in    temu    in mu recite: ‘
kakor je o njem pisano, toda gorje    tistemu    človeku, ki ga izdaja!
Resnično vam povem:    temu    rodu ne bo dano znamenje.«
Vse je mogoče    tistemu   , ki veruje.«
kakor je o njem pisano, toda gorje    tistemu    človeku, ki bo izdal Sina človekovega.
Njegov oče in mati sta se čudila    temu   , kar se je govorilo o njem.
»Če si Božji Sin, reci    temu    kamnu, naj postane kruh.«
   Tistemu   , ki te udari po enem licu, nastavi
oblastjo in imam vojake pod seboj in rečem    temu   : ‘
ubogim se oznanja evangelij; in blagor    tistemu   , ki se nad menoj ne spotakne.«
vam, laže bo Sódomi na tisti dan kakor    temu    mestu.«
teh treh, se ti zdi, je bil bližnji    tistemu   , ki je padel med razbojnike?«
Ninivljánom, tako bo tudi Sin človekov    temu    rodu.
»Pojdite in recite    temu    lisjaku:
Daj prostor    temu   !’
   Tistemu   , ki ga je povabil, pa je rekel:
bi pohujšanje ne prišlo, toda gorje    tistemu   , po katerem pride!
Vzemite mu mino in jo dajte    tistemu   , ki jih ima deset.’
vam: vsakemu, ki ima, se bo dalo, in    tistemu   , ki nima, se bo vzelo še to, kar ima.
gre, kakor je določeno, toda gorje    tistemu   , ki ga izdaja.«
naju je to pravično, saj je primerno    temu   , kar sva storila; ta pa ni storil nič
Nato je odšel domov in se čudil    temu   , kar se je zgodilo.
ne prebiva v vas, ker ne verjamete    tistemu   , ki ga je poslal.
Sveto pismo se ne more ovreči - boste mar    tistemu   , ki ga je Oče posvetil in poslal na
Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo    temu    priče.
Bog ga je obudil od mrtvih in mi smo    temu    priče.
»Pohíti in pridruži se    temu    vozu!«
Kdor dela,    temu    se plačilo ne daje kot dar, ampak kot
tistega, ki opravičuje brezbožneža,    temu    se njegova vera prišteva v pravičnost.
zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo    tistemu   , ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu,
tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi    tistemu   , ki izvira iz vere Abrahama, ki je
Bo mar lončenina rekla    tistemu   , ki jo je naredil:
Blagor    tistemu   , ki ne obsoja sam sebe v tem, za kar
živijo, ne bi živeli več sebi, ampak    tistemu   , ki je zanje umrl in vstal.
dela kaj poštenega, da bo lahko dal    tistemu   , ki je v potrebi.
   Temu    so se nekateri vdali in tako krenili
vsakdanje opravke, da bi bil po volji    tistemu   , ki ga je izbral za vojaka.
On je zvest    tistemu   , ki ga je postavil, kakor je bil Mojzes
večjo slavo, kolikor večja čast gre    tistemu   , ki hišo zgradi, kakor hiši sami.
Postavljen je bil namreč prvi šotor,    temu    pravimo
in vztraja do konca v mojih delih,    temu    bom dal oblast nad narodi, pasel jih
   Tistemu   , ki ga je jezdil, je bilo dano odvzeti
   Tistemu   , ki ga je jezdil, je bilo ime smrt,
   Temu    angelu je bilo dano, da je žgal ljudi
priložnosti je več kot 12 tisoč zapisanim    temu    poklicu v Sloveniji izrekel priznanje
predsedniku parlamenta Janezu Podobniku    temu    očital tudi nestrokovno ravnanje oziroma
Toda    tistemu   , ‘ki je ukazano, da piše pravo besedo,
   Tistemu   , ki je ukazano, se ne more izogniti
gara od zore do mraka, hodi na dnino k    temu    in onemu, in kadar se zvečer vrne domov,
jemljem revežem, prav tako pomagam k    tistemu    dnevu, o katerem toliko govorijo, kajne?
pridige je bil posvečen Žefu Obrekarju, »   temu    katoliškemu možu, ki je pred vojno
življenje ali bogastvo na drobno, kakor bi    temu    lahko rekli.
vrta ne njiv in ne polj, pa je kljub    temu    vsako leto spitala prašiča, ki bi bil
dekletce in pokazalo na njegov trebuh, »   tistemu    se reče kila.«
»Če bi    temu    hudiču lahko posvetil! ...«
»Božji otrok« so včasih rekli    tistemu    nezakonskemu otroku, ki »ga je dal
»Otrok božji« pa so rekli    tistemu    siromaku, ki se je rodil z nejasno
Sicer pa    temu    sploh nismo rekli Ravničar, temveč
Drugemu je bilo ime Tone, to se pravi    tistemu   , ki je ure in ure stal na mostu, otipaval
Oče je zavil oči proti nebu, češ    temu    človeku ne prideš in ne prideš do živega.
sebi že toliko pijače, da se je bližal    tistemu   
»Uh, ni je tako pametne, da bi    temu    norcu zalegla!«
Bil je bled, bridek, toda kljub    temu    odločen.
biti, zakaj prav nadih otožnosti daje    takemu    nemiru čar.
se je počasi, toda stanovitno bližal    tistemu    velikemu trenutku, ko bo vrgel roke
Spomnila se je, kako se je nerada vdala    tistemu    ukazu, ker ukazov ni bila vajena, in
vzdrgetal Prekleta strešnica, a je kljub    temu    pobral samokres in se obrnil proti
nemškega vojaka, ki je prvemu kmetu,    tistemu    s cigareto, odsekal glavo; videl je,
Kaj naj rečem    temu    starcu in temu otroku?« ji je ugovarjal.
Kaj naj rečem temu starcu in    temu    otroku?« ji je ugovarjal.
Kaj je    temu    krivo?
Res je dodelil    temu    opravku sedem biričev in vsak je imel
žito in v tem zlatem morju je zdaj    temu    zdaj onemu maku vzelo rdeče krilce.
tem zlatem morju je zdaj temu zdaj    onemu    maku vzelo rdeče krilce.
zagledala psa, ki se jima je zdel podoben    temu   .
jé samo eno živilo, je kemično enak    tistemu   , ki jih uživa več.
Do večera sta se smejala    temu    ponesrečenemu efektu.
Daje se    tistemu   , ki ima, in jemlje se tistemu, ki nima.
Daje se tistemu, ki ima, in jemlje se    tistemu   , ki nima.
obvladati jeze v sebi, ne bo pomagalo    temu    svetu, pravi Dalaj Lama.
kapitana, da je po zvočniku objavil nagrado    tistemu   , ki bi jih našel, ob pristanku sem
skušal razlagati, je povsem podoben    tistemu   , ki ga čutim v odnosu do službe v združenem
še za kaj drugega, ampak bivanje v    tem    ašramu je bilo zame, kar se doživljanja
Izraz v njenih očeh je bil podoben    tistemu    pri patpongških kurbah.
pustil indijski islam, ki gospodari    temu    in onemu svetu v tem arhipelagu.
indijski islam, ki gospodari temu in    onemu    svetu v tem arhipelagu.
kako naj tak miselni okostnjak pomaga    tistemu    krvavo resničnemu dvomu, ki obhaja
”zunanji“ prostor, bi se še malce vrnil k    temu    problemu - sprašujem se, ali iz absolutnega
   Temu    vrtiču se reče cincum, ”sámozožitev
Znano je tudi, da je Einstein    temu    modelu dodal ”kozmološko konstanto“
še ni bilo jasno, ali naj se vrne k    tistemu    dobremu, zvestemu Milanu ali naj se
Predstavnica Univerze na Primorskem pa je    temu    členu nasprotovala, saj je menila,
ki so se izkazale za neprimerne in k    temu    postopku pritegniti še vse druge udeležence
Potem se odpovedujete    temu   , kar ste prej želeli, da bi pač na
podpisnikov peticije, ki so nasprotovali    takšnemu    predlogu zakona, in v končni fazi smo
poudariti, da odločno nasprotujemo    takemu    načinu in takemu pristopu, ki ga v
odločno nasprotujemo takemu načinu in    takemu    pristopu, ki ga v državnem zboru uveljavlja
Javni zavod Triglavski narodni park    temu    cilju sledil in kako bo z vrednoto
Naj povem, da je vlada k    temu    predlogu zakona ob predlogih in pripombah,
   Temu    delu sledi predstavitev stališč poslanskih
predlagatelji predloga zakona sledili    temu    cilju in poiskali ustrezno rešitev.
Kaj bi bilo še za pripomniti k    temu    zakonu?
Zaradi tega bom glasoval proti    temu    sklepu.
Tudi jaz bom glasoval proti    temu    zakonu.
Zakaj bom glasoval proti    temu    predlogu zakona?
bi lahko izzvali tudi zlom, podoben    tistemu   , ki se je zgodil pred leti v Italiji
Kljub    temu    imperativu korektne skromnosti si ne
Podpora    temu    zadnjemu je bila nenormalno visoka,
gospodarja, je seveda vprašanje, kako se bodo    temu    plesu prilagodile vzhodnoevropske elite.
   Temu    problemu naj bi se Slovenija izognila