Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKme1 (1652)


povedal, ali je bil London vedno prav    takšen   .
O'Brien je bil    tisti   , ki ga je nagovoril iz teme.
   Ta    postopek neprestanega spreminjanja
odgovarjanjem nanje ( »Česa nas uči    ta    podatek, tovariši?«
»Ravno    tisti   , ki ga iščem,« je rekel glas za Winstonovim
Pri mizi na njegovi levici je    tisti    moški s predirljivim glasom še vedno
glasu se je zdelo, da pristavlja: »   Ta    prekleti bedak.«
Zanimivo, kako se je    ta    hroščati tip razpasel po Ministrstvih:
Toda    tisti    pomembni datum je bil sedem ali osem
Nenadoma je Winstonu prišel na misel    tisti    odlomek iz učbenika zgodovine, ki ga
»Prijazni ste,« je rekel    oni    in spet vzravnal ramena.
moške, kot bi pričakoval, da je gostilna    tisti    kraj, kjer so se zgodile spremembe.
»Vi ste    tisti    gospod, ki je kupil dekliško spominsko
»Tudi prav,« je odvrnil    oni   .
»Čudovita je,« je    oni    priznavajoče ponovil. - »Ampak ni jih
to je bil majhen kovanec, približno    tak    kot cent.«
»   Ta    še vedno stoji.«
skladovnico dela, na vrhu katere je ležal    tisti    košček papirja.
toda kakor nalašč se mu je prislinil    tisti    bedak Parsons, čigar ostri znoj je
nekoč je pokusil čokolado, kot je bila    ta   , ki mu jo je dala.
Toda    tisti    spomin se je še vedno gibal na robu
Za koga, zakaj je pel    ta    ptič?
nezadoščenost, ki je povzročala histerijo,    ta    pa je bila zaželena, saj jo je bilo
Ni se strinjala, da je zakon narave    tak   , da posameznik vedno podleže.
Neizčrpno zanimiv ni bil    tisti    košček korale, ampak sama notranjost
Videti je bil prav    tak    kot kdaj prej - nič ni bilo prečrtano
spominjal Winston, je bil samo helikopter    tisti   , za katerega je Partija trdila, da
že dolgo pred Revolucijo, se ji je    ta    podatek zdel popolnoma nezanimiv.
predmetih, na katerih ni besed, kakor    ta    kos stekla tu.«
pod telekranom, v taki drži, da je    tisti   , ki je opazoval na drugem koncu naprave,
»Da,    tak    človek je in živi.«
   Ta    ga je razvil in prebral, ne da bi govor
ko ima le malo ljudi dovolj jesti,    ta    problem očitno ni resen, in morda ne
Učinek je bil    ta   , da so se vodilne skupine vseh dežel
kot njihovi tekmeci: toda brž ko je    ta    minimum dosežen, lahko poljubno oblikujejo
   Ta    nauk je seveda vedno imel svoje privržence,
Toda poglavitni, temeljni vzrok je bil    ta   , da je od začetka dvajsetega stoletja
Postranski razlog, zakaj to delajo, je    ta   , da član Partije, tako kot raja, prenaša
so najdlje od tega, da vidijo svet    tak   , kakršen je.
celo kričali na telekran, kadar je    ta    skušal vzpostaviti red.
brez brade in velikimi zobmi, natanko    takšen    kot velik, nenevaren glodalec.
» To je    tisti   , ki ga morate vzeti, ne jaz !« je zakričal.
»On je    tisti   , ki je proti Partiji, ne jaz.«
»On je    tisti   , ki ga hočete!«
O'Brien je bil    tisti   , ki je vse uravnaval.
On je bil    tisti   , ki je poslal stražnike nad Winstona
On je bil    tisti   , ki je odločal, kdaj naj Winston vrešči
On je bil    tisti   , ki je postavljal vprašanja in sugeriral
Morda se v zavesti res lahko izvrši    ta    blazni premik: to je bila misel, ki
nekega drugega vira, in da je O'Brien    tisti   , ki ga bo rešil pred njo.
   Ta    trenutek je zbledel, še preden je O'Brien
»   Takle    je.«
»   Ta    svet je natančno nasprotje neumnih
»   Tak    je svet, ki ga pripravljamo, Winston.«
vidim, se ti začenja svitati, kakšen bo    ta    svet.«
Kot ponavadi je    ta    glas potolkel Winstona v nebogljenost.
Toda kako bi lahko bil    tak    svet?
   Ta    prostor pa je bil mnogo metrov pod
Spraševal se je, ali prihaja    ta    odpor zgolj iz preteklosti ali pa ji
Najkrajši možen prenos v Starorek bi bil    tak   : »Tisti, katerih nazori so se izoblikovali
In dalje, samo    tisti   , ki je temeljito podkovan v Angsocu,
   Ta    cilj je bil odkrito priznan v novoreški
   Tisti    pa, ki si ga je sam pridobil, ga ljubi
popolnoma pri zdravi pameti, orožje, in če    ta    potem zblazni in ga zahteva nazaj,
nazaj, mi bo vsakdo pritrdil, da mu ga    oni    ni dolžan vrniti in da ne more veljati
in da ne more veljati za pravičnega    tisti   , ki bi mu ga vrnil ali bi blaznežu
»   Tisti   , ki mu je bilo na primer zaupano zlato,
boljši sodelavec kot kitarist, kakor je    ta   , narobe, boljši v igri na kitaro kot
Premisliva tole: ali ni    tisti   , ki je najspretnejši pri zadajanju
»Tudi    tisti   , ki se zna obvarovati bolezni, lahko
»Dober varuh lastne vojske je    tisti   , kajne, ki si zna s tatvino prilastiti
»Prijatelj je    tisti   , ki se nam zdi dober in to tudi dejansko
se tako samo zdi, ne da bi tudi bil,    ta    se tudi samo zdi, da je prijatelj,
»Prijatelj je po tej razlagi    tisti   , ki je v resnici dober, in sovražnik
ki je v resnici dober, in sovražnik    tisti   , ki je slab?«
škodovati, prijateljem koristiti -    tak    človek ni moder; v njegovih besedah
svoji raziskavi zašla v zmoto, jaz in    tale    tu, potem vedi, da tega nisva storila
Vsekakor si mi prepovedal    tak    odgovor.
»   Tak    krmar ne gleda na svojo korist in ne
nepravični, ko pa gre za podpore, ne dobi    oni    nič, ta pa mnogo.
pa gre za podpore, ne dobi oni nič,    ta    pa mnogo.
lahko skrivaj ali javno delal krivico:    ta    me ne bi mogel nikoli prepričati, da
»Vsak je potemtakem    takšen    kakor tisti, kateremu je enak?«
Ali    ta    ne želi enako prekositi strokovnjaka
»Torej sva se zedinila v tem: vsak je    tak    kakor tisti, s katerim ga enačimo?«
se zedinila v tem: vsak je tak kakor    tisti   , s katerim ga enačimo?«
Ti ustreza    ta    moj predlog?«
   Tisti   , ki so oboje okusili, prizadevanje
   Ta    je bil kot pastir udinjan pri takratnem
prestaja preizkušnjo v pravičnosti;    tak    ostaja v življenju do smrti: nespremenjen
tako oba približata cilju in koncu,    ta    v pravičnosti, oni v nepravičnosti,
približata cilju in koncu, ta v pravičnosti,    oni    v nepravičnosti, je treba razsoditi,
plačili bogov še bolj na široko kot    ta   , ko pravijo, da za pravičnim in zvestim
poravnajo zločin, ki so ga zakrivili ali    oni    sami ali njihovi predniki; če pa hoče
temveč imamo vsi različne sposobnosti,    ta    to, oni ono.
imamo vsi različne sposobnosti, ta to,    oni    ono.
»Kajti delo ne čaka, da bi imel    tisti   , ki naj ga opravi, ravno čas, temveč
   Ta    preprosti način življenja očitno mnogim
pse, katerih značaj je že po naravi    tak   , da so do domačih in znancev krotki,
z naravo, če je tudi čuvajev značaj    takšen   
16. »Ali potrebuje po tvojem mnenju    tisti   , ki naj bo primeren za čuvarja, poleg
pes vidi neznanca, renči, ne da bi mu    ta    prej kdaj storil kaj hudega; do znanca
do znanca pa je prijazen, čeprav mu    ta    ni nikoli storil nič dobrega.
in kako naj bi bil željan spoznanja    tisti   , ki domačine in tujce loči po tem,
»   Tisti    torej, ki hoče biti kot čuvar dober
»Dalje trdimo, da    tak    mož najčešče sam sebi zadostuje za
Agamemnona s prošnjo, naj mu vrne hčer;    ta    se je razjezil, Hrises pa je, ko ni
posnemanja, predvsem takrat ne, če    ta    ravna zanesljivo in premišljeno; manj
umetnini kakor v naravi najbolje spozna    tisti   , ki je v glasbi pravilno vzgojen, in
notranje sorodnosti najbolje spozna    tisti   , ki je tako vzgojen.«
»   ta    način prinaša zaspanost in nagnjenost
nepomembnih in ničevih reči; kajti    ta    človek ne ve, koliko lepše in boljše
»To verjame samo    tisti   , kdor ne ve, da Asklepij svojih naslednikov
Ker je bil Asklepij    tak   , sta se tudi njegova sinova, kakor
ljudi, kakor so tudi najboljši sodniki    tisti   , ki so imeli opraviti z vsemi mogočimi
»Najsposobnejši zdravniki postanejo    tisti   , ki so že v mladih letih pri študiju
»   Tak    sodnik je gotovo odličen.«
   Tisti    pa, ki je prekanjen in nezaupljiv,
Pameten postane samo    tak    človek, nikoli izprijen!«
narave; ob pravilni vzgoji postane    tak    človek hraber, pri čezmernih naporih
državi zmerom potreben za voditelja    takšen    mož, če naj ostane ustava ohranjena?«
»Najboljši kmetje so pač    tisti   , ki se najbolj razumejo na poljedelstvo?«
Ali misliš, da se bo    tisti   , ki to sliši, raje bojeval zoper mršave,
»Še lažja pa je    ta   , ki smo jo omenili v prejšnjem pogovoru:
razvijata sposobne in dobre značaje;   tisti   , ki so deležni takšne vzgoje, postanejo
moža pa velja in največje časti uživa    tisti   , ki se državi s tako slabo ustavo prilizuje
Kajti že iz časov naših prednikov je    ta    bog, ki biva sredi sveta, na popku
Na upravljanje pa se razume    tisti   , ki ima znanje, in ne tisti, ki je
razume tisti, ki ima znanje, in ne    tisti   , ki je brez njega.«
»Imajo pa ga    tisti   , ki smo jih imenovali popolne čuvarje.«
nobeden tako malo pripadnikov kakor    ta   
skladu z naravo; in po naravi je ravno    tisti    del najmanjši, ki mu je dano, da je
Kajti    tisti   , ki je močnejši od samega sebe, mora
ali podložnik - enovit človek, ki kot    tak    opravlja svoje delo in se ne meša v
predmet, ki se nanaša na drugega, sodi kot    tak    samo k drugemu takemu, določena stvar
kolikanj plemenitejša je njegova narava;    ta    je namreč po njegovem mnenju upravičen,
»Vsekakor obstaja tudi    ta    tretji del.«
Pri tem pazita, da se    ta    del ne nasičuje s tako imenovanimi
potemtakem imenujemo človeka tedaj, če si    ta    del njegove duše, volja, v veselju
»Da,    tak    človek velja za pogumnega.«
»In modrega ga dela    tisti    mali del, ki v njem vlada in mu zapoveduje,
obstoja verjetnost, da si na primer    ta    človek prilasti zlato in srebro, ki
»   Tak    človek tudi ni v nobenem pogledu nezvest
   Tak    človek ne dopušča, da bi deli njegove
»Prva oblika države je    ta   , ki smo jo tu opisali.
Tako smo na primer rekli: zdravnik in    tisti   , čigar duša je nagnjena k zdravljenju,
zakon in na prejšnje zakone se navezuje    tale   
»Zdi se mi, da bo    ta    pravica prišla do popolne veljave pri
   Tisti   , ki se rodijo v času, ko njihovi očetje
ne sme bojevnika nobeden, ki ga hoče    ta    poljubiti, zavrniti; tako se bo - bodisi
in požigata hiše: kako zločinski je    tak    spor, kako malo domovinske miselnosti
Gotovo je    tak    zakon na svojem mestu, kar velja tudi
lastnosti dovršeno pravičnega moža, če    tak    sploh lahko obstaja, in kakšen potem
temu sodi, ne more pa dokazati, da    tak    človek tudi v resnici obstaja?«
   Ta    se vam zdi mikaven, čeprav je toponos;
»Da,    tak    človek si želi celotno stvar.«
razločevati, kaj je vredno in kaj ni,    ta    si gotovo ne zasluži imena prijatelja
»   Tisti    pa, ki se lahko približajo lepoti in
»Ali    tisti   , ki veruje v lepe stvari, v lepoto
»In narobe: ali je buden ali sanja    tisti    človek, ki veruje v lepoto samo po
»Zdaj se je pokazalo, da je    ta    vmesni člen domnevanje.«
hkrati obstaja, ne da bi bil lahko kot    tak    nedvoumno označen.
skladu s temi ugotovitvami naj odgovori    tisti    naš poštenjak, ki ne veruje v lepoto
temveč le v posamične lepe stvari;    tisti    radoglednež, ki ne more prenesti, če
»   Tisti   , ki ga žeja po znanju, že od mladih
»   Tak    človek je nadalje razsoden in ne pozna
bahav in ne strahopeten, ali je lahko    tak    mož krivičen in nenraven?«
zapomni, temveč vse pozabi, potem je    tak    človek popoln nevednež.«
če se spomniš, resnico, ki ji mora    tak    človek zmeraj slediti, če noče veljati
Ali    tak    človek ljubi laž ali pa jo, nasprotno
se za iste stvari kot ti in postane    tak   , kakor si ti.«
po tvojem mnenju, razločuje od njega    tisti    mož, ki vidi modrost v tem, da se seznani
»Torej se    tak    človek že med otroki v vsem odlikuje,
po tvojem mnenju v teh okoliščinah    tak    človek stori, posebno še v veliki državi
nesebično trudil - ali misliš, da bi ga bil    ta    sredi svoje slabe okolice pripravljen
»Če pa bi    tak    človek zaradi svoje dobre narave in
»Lahko potem    tak    človek postane filozof?«
namreč drugi človečki vidijo, da je    ta    prostor, ki je poln lepih imen in dobrih
In    ta    ugled jih mika, četudi so njihove naravne
da stopi pod streho, tako ravna tudi    ta    preudarni mož; gleda, kako drugi kršijo
13. »   Tisti    namreč, ki ima svoj pogled vperjen
In to je, kar    tak    človek posnema, čemur hoče biti kar
navaljujejo na nas, prepričamo, da je    tisti    mož, ki smo ga svoj čas nasproti njim
ga svoj čas nasproti njim hvalili,    tak    slikar državnih ustav?
   Tisti    torej, zaradi katerega so se takrat
Kajti    tisti    ki pravo zadene brez resničnega znanja,
tako raziskujejo četverokotnik kot    tak    in njegovo diagonalo kot tako, a ne
le razumem, da tu ugotavljaš, da je    tisti    del resničnega in miselnega sveta,
te spremembe in se mu ne bi smilili    tisti   , ki so še ostali tam?«
Ko bi se    tak    človek znova vrnil v podzemeljsko jamo
obrniti vse telo, tako se mora tudi    ta    organ, s katerim človek spoznava, odvrniti
Iz doslej povedanega sledi    tale    verjetni nujni sklep: za vodstvo države
   Tisti   , ki zraste iz lastnih moči in nikomur
teme, boste videli mnogo bolje kakor    tisti    tam spodaj.
   Ta    vzpon duše v resnični svet lahko imenujemo
»V resnici    ta    ne vsebuje ničesar, kar iščemo.
vemo, kako se v vsem zelo razločuje    tisti   , ki se je ukvarjal z geometrijo, od
tvoje besede zdele brezpomembne; kajti    ta    tudi v tem ne vidi nobene omembe vredne
doseči, da postane koristen in uporaben    tisti    del duše, katerega bistvo je mišljenje.«
na sam vrh miselnega sveta, kakor se    oni    povzpne na cilj vidnega sveta.«
»Gotovo samo    tisti   , ki je vsestransko sposoben.«
Smisel za dialektiko ima namreč samo    tisti   , ki ima pregled nad posameznostmi in
cenil - ali bo potem po tvojem mnenju    ta    človek še nadalje gojil spoštovanje
   Tak    umerjeni človek bo dialektiki spet
vsi poklici; kralji pa so lahko samo    tisti   , ki se najbolj odlikujejo v filozofiji
»   Tak    je torej nastanek in tako je bistvo
Do sužnjev je    tak    človek surov, pri tem pa jih ne prezira,
»Da,    tak    značaj ustreza tej obliki države.«
»   Takšen    je torej timokratični mladenič, ki
Pogosto je    tak    mladenič sin odličnega očeta, ki živi
oligarhiji najprej srečamo z njo, pa je    tale   
Če    tak    človek, dokler je bogat, zapravlja
»   Tak    človek je potemtakem notranje razklan.
»Zato je    tak    človek na zunaj spodobnejši kakor mnogi
premika, potem si gotovo misli, da    tak    človek lahko obogati samo zaradi njihove
»   Ta    očitno poteka takole: skopi oligarhični
zaveznikov, prav tako se spremeni tudi    ta    mladenič, če pridejo poželenja od zunaj
»   Ta    mož je, menim, zelo mnogostranski in
moči, v demokratiji pa, narobe, stoji    ta    del, z nekaj dobrimi izjemami, čisto
»In kdaj se začenja    ta    voditelj ljudstva spreminjati v tirana?
o črtanju dolgov in delitvi zemlje;    tak    človek mora postati, ker ga v to sili
»   Ta    je torej tisti, ki ščuva ljudi proti
»Ta je torej    tisti   , ki ščuva ljudi proti premožnim državljanom.«
srečo moža in države, ki se v njej    tak    mož uveljavi.«
»Da,    tak    je.«
in puščajo tisto, kar je najboljše,    ta    pa dela nasprotno.«
»Zamisli si zdaj, da se    ta    postara in ima mladega sina, ki odrašča
Zdaj si    ta    demagog duše postavi pobesnela poželenja
3. »   Takšen    je torej nastanek tiranskega človeka.
»Potem    tak    človek živi od dolgov, načeti pa mora
Zevsu, Adeimant, ali si prepričan, da je    tak    človek pripravljen žrtvovati mater,
človeka: to je človek, ki je buden prav    tak   , kakršen je po našem opisu v sanjah.«
»   Tak    zavrženec postane človek, ki je že
prav z zahtevo: o njih naj sodi samo    tisti   , ki lahko z ostrino svojega duha prodre
»Ali ne živita taka država in    tak    človek v nenehnem strahu?«
»Še nesrečnejši se ti utegne zdeti    tisti    človek...«
Ali ne živi tiran še nesrečneje kakor    tisti    človek, ki si ga označil za najnesrečnejšega?«
njegovo celotno dušo, potem nam lahko    ta    človek velja samo za velikega reveža,
»En del, smo rekli, je    tisti   , s katerim se človek uči, drugi, s
»Potemtakem bi lahko    ta    del najustrezneje imenovali: del, ki
»V dušah pa vlada zdaj    ta   , zdaj oni del, kakor pač nanese.«
»V dušah pa vlada zdaj ta, zdaj    oni    del, kakor pač nanese.«
življenje tistega človeka, v katerem    ta    del vlada.«
in katero vrsto naslade pa postavlja    ta    poznavalec na drugo mesto?«
odsotnost naslade kot bolečino, potem    ta    občutek nikakor ne more ustrezati resnici.«
   Ta    občutek naslade je zelo močan in nastopi
»   Tisti    del, ki je najbolj oddaljen od filozofije
mu škodi, odgovarjamo takole: s tem    ta    ne trdi nič drugega, kakor da je koristno
»   Tisti    pa, ki ima pravičnost za koristno,
   Tisti   , ki hvali pravičnost, ima zmeraj prav,
pomehkuženost grajamo, ker slabita prav    ta    del duše in mu vcepljata strahopetnost?«
hlapčevstva zato, ker zaradi njiju podleže    ta    del, to je volja, mnogoglavi pošasti
»Če hočemo, da tudi    tak    človek pride pod oblast razuma, kakor
   Ta    človek se ravna po njej in po nobeni
   Ta    mojster namreč ne izdeluje samo stvari,
Povej mi, ali misliš, da    tak    mojster sploh ne more obstajati, ali
posamičnih stolov, zato je ustvaril samo    ta    en stol.«
in posnemanja, je prepričan, da je    oni    vseveden.«
svoje zdravniške šole, kakor si je bil    ta    vzgojil naslednike.
marveč slikarju, o katerem smo govorili:    ta    naslika, ne da bi se kaj razumel na
izdelovalca, sedlar in kovač, temveč samo    tisti   , ki jih uporablja, jezdec?«
stvari določene; tako lahko na primer    tisti   , ki igra na piščal, pojasni izdelovalcu
»   Tisti    torej, ki se razume na uporabnost ali
neuporabnost piščali, daje o tem navodila,    tisti    pa, ki jih izdeluje, mu verjame in
strokovno znanje o predmetu pa ima    tisti   , ki predmet uporablja.«
»In ko    ta    del meri in ugotavlja, da so določene
»Potemtakem    tisti    del duše, katerega mnenje nasprotuje
v sporu in nesoglasju s seboj kakor    tisti   , ki opazuje kak predmet in ima o njem
»   Tisti    del pa, ki ne more pozabiti nesreče
»   Ta    upirajoči se del v nas daje snov za
»Če pomisliš:    tisti    del duše, ki ga pri nesreči, ki nas
narava to želi, da stoka in toži -    ta    del duše pesnika razveseljuje in zadovoljuje;
   Ta    Ardiaj je bil pred tisoč leti tiran
   Tisti   , ki izbira, nosi krivdo, bog je brez
To je    tisti   , o katerem je dejal prerok Izaija:
Učil jih je kakor    tisti   , ki ima oblast, in ne kakor njihovi
»Odkod je    ta   , da so mu pokorni celo vetrovi in jezero?«
»   Ta    govori bogokletno.«
»Ali si    ti   , ki mora priti, ali naj čakamo drugega?«
On je    tisti   , o katerem je pisano:
»   Ta    ne izganja hudih duhov drugače kot
Katero je vsejano na kamnita tla, je    tisti   , ki besedo posluša in jo takoj z veseljem
Katero je vsejano med trnje, je    tisti   , ki besedo posluša, toda posvetne skrbi
Katero pa je vsejano v dobro zemljo, je    tisti   , ki besedo posluša in jo tudi razume.
   Ta    seveda obrodi in daje sad: eden stoternega,
»Samoten je    ta    kraj in ura je že pozna; odpústi ljudi,
»Gospod, če si    ti   , mi zapovej, da pridem po vodi k tebi.«
Kdor se torej poniža, da bo kakor    ta    otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu,
   Ta    je padel predenj in ga prosil: ‘
   Oni    pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel
»Reci, naj    ta    dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu,
   Ta    je odgovoril: ‘
   Ta    pa je molčal.
imenujte ‘oče’, kajti eden je vaš Oče,    ta   , ki je v nebesih.
In    ta    evangelij kraljestva bodo oznanjali
Resnično vam povem:    ta    rod ne bo prešel, dokler se vse to
   Ta   , ki je prejel pet talentov, je šel
Prav tako je    tisti   , ki je prejel dva, pridobil dva druga.
   Oni    pa, ki je prejel enega, je šel, skopal
Pristopil je    ta   , ki je prejel pet talentov.
Nato je pristopil    tisti   , ki je dobil dva talenta, in rekel:
Nazadnje je pristopil    oni   , ki je dobil en talent, in rekel: ‘
»Čemú    ta    potrata?
»Kateri je z menoj pomočil roko v skledo,    ta    me bo izdal.
»Moj Oče, če je mogoče, naj gre    ta    kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz
»Moj Oče, če ne more    ta    kelih mimo, ne da ga pijem, naj se
   Tisti   , ki me izdaja, se je približal.«
»Kogar bom poljubil,    tisti    je, njega primite!«
»   Ta    je dejal: ‘
»   Ta    je bil z Jezusom nazaréjcem.«
»   Ti   , ki podiraš tempelj in ga v treh dneh
»   Ta    kliče Elíja.«
»Resnično,    ta    je bil Božji Sin!«
»Gospod, spomnili smo se, da je    tisti    zapeljivec, ko je bil še živ, rekel:
njegovemu nauku, kajti učil jih je kakor    tisti   , ki ima oblast, in ne kakor pismouki.
Ko je    ta    odšel, je začel na vsa usta razglašati
»Kaj    ta    tako govori?
dnevi, ko jim bo ženin vzet, in takrat,    tisti    dan, se bodo postili.
zašel v stisko in postal lačen sam in    tisti   , ki so bili z njim?
Kdor namreč spolni božjo voljo,    ta    je moj brat in sestra in mati.«
»Kdo neki je    ta   , da sta mu pokorna celo veter in jezero?«
Ko je stopal v čoln, ga je    ta   , ki je bil prej obseden, prosil, da
Kaj, ali ni to    tisti    tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja,
   Ta    je šel in ga v ječi obglavil.
»Samoten je    ta    kraj in ura je že pozna.
»Kaj,    ta    rod zahteva znamenje?
»   Ta    rod se ne dá izgnati drugače kot z
Resnično vam povem:    ta    rod ne bo prešel, dokler se vse to
in čujte, ker ne veste, kdaj pride    ta    čas!
»Resnično vam povem: eden izmed vas,    tisti   , ki z menoj jé, me bo izdal.«
Daj, da gre    ta    kelih mimo mene, vendar ne, kar jaz
»Kogar bom poljubil,    tisti    je.
»   Ta    je izmed njih.«
»Resnično,    ta    človek je bil Božji Sin.«
vznemirila in premišljevala, kaj naj pomeni    ta    pozdrav.
   Ta    bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.
In    ti   , dete, boš prerok Najvišjega, pojdeš
»   Ta    je postavljen v padec in vstajenje
»Kdo je    ta   , ki govori bogokletno?
   Ta    je, o katerem je pisano:
»Ko bi bil    ta    prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki
»Zdi se mi, da    tisti   , kateremu je več odpustil.«
»Kdo je    ta   , ki celó grehe odpušča?«
posteljo, ampak jo daje na podstavek, da    tisti   , ki vstopajo, vidijo luč.
»Kdo neki je    ta   , da ukazuje celo vetrovom in vodi,
»Kdo je    tisti   , ki se me je dotaknil?«
sem sam dal obglaviti; kdo je potem    ta   , o katerem slišim take reči?«
je namreč med vami vsemi najmanjši,    ta    je največji.«
A    ta    je odgovoril:
   Ta    je odgovoril:
   Ta    pa se je hotel opravičiti in je Jezusa
   Oni    je odgovoril:
in nimam s čim postreči,’ in bi mu    oni    znotraj odgovoril: ‘
»   Ta    rod je pokvarjen rod.
Ali ni    tisti   , ki je naredil zunanjost, naredil tudi
Če pa si    ta    služabnik misli: ‘
   Ta    pa mu je odgovoril: ‘
imenitnejši od tebe, pa bo prišel    tisti   , ki je povabil tebe in njega, in ti
videli, bi se mu začeli smejati, češ:    ta    človek je začel zidati, pa ni mogel
Če ne, pošlje, ko je    oni    še daleč, poslanstvo in se pogaja za
»   Ta    sprejema grešnike in jé z njimi.«
   Ta    moj sin je bil namreč mrtev in je oživel;
Ko pa je prišel    ta    tvoj sin, ki je s hotnícami zapravil
poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil    ta   , tvoj brat, mrtev in je oživel, bil
   Ta    je rekel: ‘
Koliko pa si    ti    dolžan?’
vas sprejmejo v večna bivališča, ko    ta    propade.
Nato mu je    ta    rekel: ‘
   Ta    pa mu je odvrnil:
njegove noge in se mu zahvaljeval; in    ta    je bil Samarijan.
krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor    ta    cestninar.
Povem vam:    ta    je šel opravičen domov, oni pa ne;
Povem vam: ta je šel opravičen domov,    oni    pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje,
Ko je    oni    to slišal, je postal zelo žalosten,
Nočemo, da bi    ta    zavladal nad nami.’
Resnično vam povem:    ta    rod ne bo prešel, dokler se vse ne
»   Ta    kelih je nova zaveza v moji krvi, ki
Ali ne    tisti   , ki sedi?
Jaz pa sem sredi med vami kakor    tisti   , ki streže.
»Tudi    ta    je bil z njim.«
»Zares, tudi    ta    je bil z njim, saj je vendar Galilejec.«
Pilat to slišal, je vprašal, ali je    ta    človek Galilejec.
   Ta    je bil namreč v ječi zaradi upora,
je primerno temu, kar sva storila;    ta    pa ni storil nič hudega.«
»Zares,    ta    človek je bil pravičen.«
Mi pa smo upali, da je on    tisti   , ki bo rešil Izrael.
»To je    tisti   , o katerem sem rekel:
vami pa stoji on, ki ga ne poznate,    tisti   , ki pride za menoj in jaz nisem vreden,
   Ta    je tisti, o katerem sem rekel: za menoj
Ta je    tisti   , o katerem sem rekel: za menoj pride
In jaz ga nisem poznal; toda    tisti   , ki me je poslal krščevat z vodo, mi
prihajati Duha in ostati nad njim,    tisti    krščuje v Svetem Duhu.’
   Ta    je najprej našel svojega brata Simona
more delati takih znamenj, kakor jih    ti    delaš, če ni Bog z njim.«
»Učitelj,    tisti   , ki je bil pri tebi onkraj Jórdana
moža;’ kajti pet mož si imela, in    ta   , ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož.
»Kdo je    tisti    človek, ki ti je rekel: ‘
Ozdravljeni pa ni vedel, kdo je    tisti   ; Jezus se je namreč umaknil, ker je
Ne gréši več, da se    ti    ne zgodi kaj hujšega!«
odšel in povedal Judom, da je Jezus    tisti   , ki ga je ozdravil.
mi jih je dal narediti moj Oče, prav    ta    dela, ki jih opravljam, pričajo o meni,
Božji kruh je namreč    tisti   , ki prihaja iz nebes in daje svetu
rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo    tisti   , ki je od Boga, je videl Očeta.
To je kruh, ki prihaja iz nebes, da    tisti   , ki ga uživa, ne umrje.
»Kako nam more    ta    dati svoje meso jesti?«
in jaz živim po Očetu, tako bo tudi    tisti   , ki mene uživa, živel po meni.
je kruh, ki je prišel iz nebes, ne    tak   , kakršnega so jedli vaši očetje in
Duh je    tisti   , ki oživlja, meso nič ne koristi.
in mi trdno verujemo in vemo, da si    ti    Sveti od Boga.«
»Kje je    tisti   
»Kako    ta    pozna svete knjige, ko se ni učil?«
Ali je    ta    Kristus
»Ali ni    ta    tisti, ki ga hočejo umoriti?
»Ali ni ta    tisti   , ki ga hočejo umoriti?
prišel sam od sebe, temveč me je poslal    tisti   , ki je resnicoljuben, in tega vi ne
storil več znamenj, kakor jih je storil    ta   
»Kaj si tudi    ti    iz Galileje?
Abraham je umrl in preroki so pomrli;    ti    pa praviš: ‘
»Ali ni to    tisti   , ki je posedal in prosjačil?«
»   Tisti    človek, ki se imenuje Jezus, je napravil
»Kje je    tisti   
»   Ta    človek ni od Boga, ker ne spoštuje
Mi vemo, da je    ta    človek grešnik.«
Če    ta    ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar
   Oni    je odgovoril:
»Vidiš ga;    ta   , ki govori s teboj, ta je.«
»Vidiš ga; ta, ki govori s teboj,    ta    je.«
dela, marveč zaradi bogokletja, ker se    ti   , ki si človek, delaš Boga.«
»Gospod,    tisti   , ki ga imaš rad, je bolan.«
»Ali ni mogel    ta   , ki je slepemu odprl oči, tudi storiti,
slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi    oni    ne bil umrl?«
»Kaj naj storimo, ker dela    ta    človek veliko znamenj.
in farizeji pa so izdali ukaz, naj    tisti   , ki bi zvedel, kje je, naznani, da
Kdo je    ta    Sin človekov?«
Ko pride k Simonu Petru, mu    ta    reče:
njegov gospodar in poslanec ne večji kot    tisti   , ki ga je poslal.
   Tisti   , ki jé moj kruh, je vzdignil svojo
Eden izmed njegovih učencev,    tisti   , ki ga je Jezus ljubil, je sedèl ob
   Ta    se obrne, tako da je sklonjen k Jezusovim
Nihče nima večje ljubezni, kakor je    ta   , da kdo dá življenje za svoje prijatelje.
Zdaj me    ti   , Oče, poveličaj pri sebi s slavo, ki
tebe, ter začeli verovati, da si me    ti    poslal.
nama, da bo svet veroval, da si me    ti    poslal.
kakor sva midva eno: jaz v njih in    ti    v meni, da bodo popolnoma eno.
Naj svet spozna, da si me    ti    poslal in da si jih ljubil, kakor si
Kajfa pa je bil    tisti   , ki je Judom svetoval:
   Tisti    učenec se je poznal z vélikim duhovnikom
   Oni    drugi učenec, ki se je poznal z vélikim
»Kaj nisi tudi    ti    izmed učencev tega človeka?«
Zato ima večji greh    tisti   , ki ti me je izročil.«
   Ta    napis je bralo veliko Judov, ker je
   Tisti   , ki je videl, je pričeval in njegovo
Prišel pa je tudi Nikodém,    tisti   , ki je prvič ponoči prišel k Jezusu,
Peter in    oni    drugi učenec sta se odpravila na pot
Skupaj sta tekla, vendar je    oni    drugi učenec Petra prehitel in prvi
Tedaj je vstopil tudi    oni    drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu;
»Gospod, kdo je    tisti   , ki te bo izdal?«
   Ti    hôdi za menoj!«
je med brati razširila govorica, da    ta    učenec ne bo umrl.
   Ta    Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo,
Prepoznali so ga: bil je prav    tisti   , ki je navadno sedèl pri tempeljskih
močjo ali pobožnostjo dosegla, da je    ta    shodil?
Po kom je    ta    ozdravel?
V njegovem imenu stoji    ta    človek zdrav pred vami
svetega služabnika Jezusa, ki si ga    ti    mazilil.
Izraelovi rodovi, da bi storili, kar si    ti    v svoji môči in v svojem sklepu vnaprej
»   Ta    človek kar naprej govori zoper ta sveti
Slišali smo ga, kako je rekel, da bo    tisti    Jezus nazaréjec razdejal ta kraj in
Štefana in videli, da je njegov obraz    tak    kakor angelov.
   Ta    je varal naš narod in zatiral naše
   Ta    je bil pri množici, zbrani v puščavi,
Zakaj    ta    Mojzes, ki nas je popeljal iz Egipta
   Ta    pa je molil in govoril:
   Ta    je odgovoril:
   Ta    je imel videnje, v katerem mu je Gospod
Glej,    ta    človek moli in v prikazni je videl
»Ali ni    ta    človek v Jeruzalemu hotel iztrebiti
   Ta    je gost pri strojarju Simonu, ki ima
»Glejta, jaz sem    tisti   , ki ga iščeta!
oznanjamo ljudem in pričamo, da je on    tisti   , ki ga je Bog določil za sodnika živih
   Ta    ti bo govoril besede, po katerih boste
krivega preroka z imenom Barjézus;    ta    je spremljal prokonzula Sergija Pavla,
   Ta    pa, ki ga je Bog obudil, ni videl trohnobe.
»   Ta    Kristus,« je govoril, »ki vam ga jaz
»Le kaj bi neki rad povedal    ta    kvasač?«
»Ali bi lahko zvedeli, kakšen je    ta    novi nauk, ki ga oznanjaš?
   Ta    je s svojo ženo Priskílo pred kratkim
»   Ta    človek zavaja ljudi, da bi častili
Zdaj pa vidite in slišite, kaj počenja    ta    Pavel: govori, da bogovi, ki jih naredi
od drugega in se vkrcali na ladjo,    oni    pa so se vrnili na svoje domove.
»Kdo je    ta    človek?
»Potemtakem ti nisi    tisti    Egipčan, ki je pred dnevi zanetil upor
   Ta    ne sme ostati živ!«
   Ta    človek je vendar rimski državljan!«
   Ta    je pismo prebral in vprašal Pavla,
Odkrili smo, da je    ta    človek kuga, da neti nemire med vsemi
Judom nisem storil krivice, in    ti    to tudi prav dobro veš.
»   Ta    človek ne dela nič takega, da bi zaslužil
»   Ta    človek je gotovo morilec: rešil se
sodiš drugega, obsojaš sam sebe; saj    ti   , ki sodiš, delaš isto.
Jud namreč ni    tisti   , ki je takšen na zunaj, pa tudi obreza
Jud namreč ni tisti, ki je    takšen    na zunaj, pa tudi obreza ni tista,
tista, ki se kaže v mesu; pač pa je Jud    tisti   , ki je to v srcu, in obreza je obreza
zakraljevala po enem človeku, bodo tembolj    tisti   , ki v obilju prejemajo milost in dar
namreč po postavi vezana na moža, dokler    ta    živi; če pa mož umrje, je oproščena
mesu, mislijo na to, kar je meseno;    tisti    pa, ki se usmerjajo po Duhu, mislijo
bodo podobni njegovemu Sinu, da bi bil    ta    prvorojenec med mnogimi brati.
Če si bil torej    ti    odsekan z divje oljke, kateri si po
Kdo si    ti   , da sodiš tujega služabnika?
   Ta    vas bo tudi do konca utrdil, da boste
V mislih imam, da    ta    ali oni izmed vas govori:
V mislih imam, da ta ali    oni    izmed vas govori:
Bog pa je dajal rast, tako da ni nič    tisti   , ki sadi, in nič tisti, ki zaliva,
tako da ni nič tisti, ki sadi, in nič    tisti   , ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast,
sadi, in nič tisti, ki zaliva, ampak    tisti   , ki daje rast, Bog.
razen tistega, ki je že položen, in    ta    je Jezus Kristus.
   Tisti   , čigar delo bo zdržalo, bo prejel plačilo;
delo bo zdržalo, bo prejel plačilo;    tisti    pa, katerega delo bo zgorelo, bo trpel
Mar ne veste, da    tisti   , ki se druži s hotníco, postane z njo
ima kakšna žena nevernega moža, pa je    ta    voljan živeti z njo, naj moža ne odpušča.
Gospodov osvobojenec, in prav tako je    tisti   , ki ga je poklical kot svobodnega,
zagovor pred tistimi, ki me tožijo, je    ta   :
»   Ta    kelih je nova zaveza, sklenjena z mojo
Večji je namreč    tisti   , ki prerokuje, kakor tisti, ki govori
je namreč tisti, ki prerokuje, kakor    tisti   , ki govori z darom jezikov, razen če
bom za tistega, ki govori, tujec, in    tisti   , ki govori, bo zame tujec.
Kadar se shajate, vsak nekaj prispeva:    ta    pesem, oni nauk, eden razodetje, drugi
shajate, vsak nekaj prispeva: ta pesem,    oni    nauk, eden razodetje, drugi dar jezika,
Naj bom torej jaz ali    oni   , takó oznanjamo in takó ste vero sprejeli.
Kaj bi sicer koristili mrtvim    tisti   , ki se dajejo krstiti zanje?
žalost, le kdo bo razveselil mene, če ne    tisti   , ki mu jaz povzročam žalost?
mojem prihodu ne bi povzročili žalosti    tisti   , ki bi me morali razveseliti.
raje odpustite in ga potolažite, da se    tak    človek morda ne bi pogreznil v preveliko
primeru zaradi tega neizmernega sijaja    oni    sijaj sploh ni sijaj.
Vemo namreč, da bo    tisti   , ki je obudil Gospoda Jezusa, tudi
   Tisti    pa, ki nam je to željo vsadil, je Bog,
zberejo vaš obljubljeni obilni dar,    tak   , ki bo zbran iz velikodušnosti in ne
   Tisti   , ki sejalcu priskrbi seme, bo priskrbel
   Tak    naj se zaveda: kakršni smo v pismih
Zakaj potrjen ni    tisti   , ki sam sebe priporoča, ampak tisti,
tisti, ki sam sebe priporoča, ampak    tisti   , ki ga priporoča Gospod.
Vem tudi, da je bil    ta    človek vzet v nebesa - ali v telesu
   Ta    je slišal neizrekljive besede, ki jih
   Ta    pa vam ne bo prizanesel, ampak vam
   Tisti    pa, ki so veljali za ugledne - kakšni
kakor je bil Petru za obrezane - zakaj    tisti   , ki je bil usposobil Petra za oznanjevanje
»Če    ti   , ki si Jud, živiš po pogansko in ne
Mar    ta   , ki vam daje Duha in dela med vami
tvojemu zarodu, tako da gre za enega; in    ta    je Kristus.
prispodoba Sínajske gore, ki je v Arabiji:    ta    se sklada s sedanjim Jeruzalemom, ki
   Oni    Jeruzalem, ki je zgoraj, pa je svoboden
Jeruzalem, ki je zgoraj, pa je svoboden in    ta    je naša mati.
In kakor je takrat    tisti   , ki je bil rojen po mesu, preganjal
   Takšen    je bil blagohotni sklep Očetove volje,
   Ta    je poroštvo naše dediščine, v odrešenje
kakor za vas gospodar v nebesih in da    ta    gospodar ne dela razlike med ljudmi.
   Ta    bo z božjo močjo, s katero si more
Pozdravljajo vas vsi sveti, posebno    tisti    iz cesarjeve hiše.
   Ta    evangelij je bil oznanjen vsemu stvarstvu
pustite, da vam vzame nebeško nagrado    tak   , ki se sam vdaja ponižujočemu češčenju
   Ta    se bo uprl in se povzdignil nad vse,
evangelijem veličastva blaženega Boga, in    ta    evangelij je bil zaupan meni.
dvoma, da je skrivnost vere velika, in    ta    je:
   Tisti    pa, ki imajo verne gospodarje, naj
Še več,    tak    boleha za prepiri in praznim besedičenjem.
   Ti    pa, božji človek, béži pred tem!
On je    tisti   , ki je uničil smrt in osvetlil življenje
ki ga je položil Bog, stoji in ima    ta    napis:
   Ta    jih je ujel, da bi po njih uresničeval
   Tisti   , ki je vse naredil, pa je Bog.
postal véliki duhovnik, ampak ga je    tisti   , ki mu je rekel:
   Ta   
Abrahamu in ga blagoslovil, ko se je    ta    vračal iz boja s kralji.«
Poglejte, kako velik je    ta   , ki mu je dal celo očak Abraham najboljšo
Toda čeprav    ta    ni bil njihovega rodu, je od Abrahama
desetino umrljivi ljudje, v onem pa    tisti   , o katerem je izpričano, da živi.
   Tisti    pa, o katerem govorim, pripada drugemu
   Ta    ni postal duhovnik po zakonitosti telesnega
postali duhovniki brez priseganja,    ta    pa s priseganjem tistega, ki mu je
smrt preprečevala, da bi bili ostali;    ta    pa ima, ker ostane na veke, edinstveno
   Takšen    véliki duhovnik nam je bil tudi primeren:
ločen od grešnikov in višji od nebes,    tak   , ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom
   Ta    pa je za grehe opravil eno daritev
koliko večjo kazen bo zaslužil šele    tisti   , ki potepta Božjega Sina, tisti, ki
šele tisti, ki potepta Božjega Sina,    tisti   , ki ima za navadno tisto kri zaveze,
kri zaveze, s katero je bil posvečen,    tisti   , ki sramoti Duha milosti!
»Še malo, prav malo in prišel bo    ta   , ki mora priti, in ne bo odlašal.
saj je bila prepričana, da je zvest    tisti   , ki je dal obljubo.
nekaj dni, in to po trenutni presoji,    ta    pa v našo korist, da bi postali deležni
   Ta    prizor je bil tako strašen, da je Mojzes
oltar, s katerega nimajo pravice jesti    tisti   , ki služijo šotoru.
   Tak    človek naj ne pričakuje, da bo kaj
poslušalec, temveč njen izvrševalec;    tak    bo srečen v svojem delu.
Kajti    tisti   , ki je rekel:
Brez usmiljenja bo namreč sojen    tisti   , ki ne skazuje usmiljenja.
Jezik je    tisti    ud med našimi udi, ki kvari vsega človeka
ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet    tisti   , ki je vas poklical, saj piše:
   Ta    je šel v nebesa in je na božji desnici
Res pa ima popolno ljubezen do Boga    tisti   , ki se drži njegovih zapovedi.
Kdo je lažnivec, če ne    tisti   , ki trdi, da Jezus ni Kristus?
   Tisti   , ki zanika Očeta in Sina, je antikrist.
ste premagali take preroke, ker je    tisti   , ki je v vas večji od onega v svetu.
Bog je ljubezen, zato    tisti   , ki živi v ljubezni, živi v Bogu in
   Tisti   , ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega
Kdo premaga svet, če ne    tisti   , ki veruje, da je Jezus Božji Sin!
Jezus Kristus je    tisti   , ki je prišel z vodo in s krvjo.
   Tak    je zapeljivec in antikrist.
   Ta    je pričeval, kar je rekel Bog in kar
   Ta    je učil Baláka zavajati Izraelove sinove
bodo vse Cerkve spoznale, da sem jaz    tisti   , ki preiskuje obisti in srca, in vsakemu
glej, prikazal se mi je bel konj in    tisti   , ki ga je jezdil, je imel lok.
glej, prikazal se mi je črn konj, in    tisti   , ki ga je jezdil, je držal v roki tehtnico.
smel ne kupovati ne prodajati, samo    tisti   , ki je imel žig, se pravi ime zveri
   Ta   , ki ga je jezdil, se je imenoval Zvesti
   Ta    pravično razsoja in se bojuje.
   Tisti   , ki je sedèl na prestolu, pa je rekel:
   Tisti   , ki je govoril z mano, je imel merilo,
Jaz, Janez, sem    tisti   , ki je slišal in videl vse to.
   Ta   , ki pričuje za te reči, pravi:
   Ta    je ugotovil, da predlagano referendumsko
Zvezd se    ta    popolni kaos avtomobilov in ljudi seveda
   Ta    drugi del omogoča sanitetnima ekipama
   Ta    naj bi bil zgolj poskušal rešiti AC
bi izglasovali županovo nezaupnico;    takšen    sklep je namreč med sejo predlagal
   Ta    Američan slovenskega rodu je na Miru
Že    ta    podatek pove veliko o realnih pogojih
zaradi uvedbe davka na plačilno listo -    ta    je bil sprejet intervencijsko, a še
   Ta    za zdaj vsebuje nekaj manj kot 40 točk,
iz Beograda Jacku Samardžiji, vendar    ta    doslej še ni plačal niti marke, češ
Predsednik Neodvisnosti France Tomšič -    ta    je po dogovoru med sindikati 1. maja
jo je vrnila predsedniku parlamenta,    ta    pa jo bo izročil pobudnikom.
poslanci odločali o tem, ali naj se    takšen    referendum razpiše ali ne.
LJUBLJANA, 4. junija - »   Ta    čas ni nobenega predloga državnega
z ustavo oziroma njenim 68. členom,    ta    pa tujcem prepoveduje lastništvo nad
   Ta    zakon dokončno zapolnjuje pravno praznino,
   Ta    vsebuje določilo, da tudi po prenehanju
   Ta    še vedno ni podpisan, po zadnjih informacijah
   Ta    naj bi začel veljati 1. julija, če
Arthurja Wattsa, je sprejel sklep, da je    ta    dokument za Slovenijo ni sprejemljiv.
besede dopisnika francoske agencije AFP,    ta    pa se je skliceval na »neimenovanega
   Ta    konec tedna na cestah že trije mrtvi
Peter, tolminski študent Peter, res    tak   .
Mirica je zmerom zaspana, a naš Peter,    ta    nesrečni fant, pa je zmerom čuden.«
Čudna duša,    ta    človek.
Toda    ta    zvon je tuj, je zvon daljnega, tujega
Glejte, in zdaj, je    ta    le primorski človek tam, ves zemlja,
Bel papir bo razgrnjen na njej,    tisti    dober bel papir sprejme vse, kar se
Tako bele roke ima    ta    kaplan, kakor mrtvaške so, tako belih
se mi zdi, kar se tiče Jelke, odveč    tisti    opomin
Nekoč je bil    ta    Krist pozlačen, zdaj pa je bil od časa
Pogledal je ječarja,    ta    pa je zavpil:
In morda ne ve, da je    ta    duh njegova zemlja.
sleherni kamen, da bo nekoč napočil    ta    dan.
In    ta    vrisk se še odmeva v globelih in grapah,
Saj je    ta    otrok tako ves njen.
Tam je    tisti    Trst, v katerem je sedež lakote za
vihra v Trstu tudi le tuja zastava in    ta    še tisočkrat okrutnejša od prejšnje.
- O, saj sem vedno rekla,    ta    moj Albin, ta moj otrok, zaradi katerega
saj sem vedno rekla, ta moj Albin,    ta    moj otrok, zaradi katerega sem toliko
trditi, da bo sveti večer na vasi prav    tak   , ker nisem bil že štiri leta doma,
   Ta    Ludvik je od hudiča.
Doma so sicer nejevoljni;    tak    človek, potep, saj se ve ne ure ne
   Ta    Kovač je naravnost nor.
Dekle je reklo, da jo je    oni    posilil.
   Tak    človek, kadar mu je najhujše, se naglas
ni njihova: tako so bili vzgojeni in    tak    je njihov položaj od rojstva.)
In    tisti    nadaljni se je vlekel dva meseca in
odstavljen, ker je nekaj poneveril; če se je    ta    in ta res poročil, ta in ta res obesil;
je nekaj poneveril; če se je ta in    ta    res poročil, ta in ta res obesil; če
poneveril; če se je ta in ta res poročil,    ta    in ta res obesil; če je ta in ta res
če se je ta in ta res poročil, ta in    ta    res obesil; če je ta in ta res zaprt
poročil, ta in ta res obesil; če je    ta    in ta res zaprt in če je ta in ta res
poročil, ta in ta res obesil; če je ta in    ta    res zaprt in če je ta in ta res dala
   Tak    smrkavec - pa senator!"
Da,    ta    Tom Mix je velik junak: kakor nič preskoči
Polastil se jih je    tisti    povsem živalski nemir pred jedjo.
se je prepustila toku življenja, in    ta    tok jo je zanesel neke noči pod borovce
ga delila otrokom, se ni pritaknil;    tisti    kruh je bil zaznamovan z nečim preveč
Don Armando je    tak    kakor vsi moški; sredi sobe stoji,
more več verjeti, da je bil res on    tisti    fant, ki je bos in razoglav hodil med
   Ta    čin gospoda brigadirja zasluži pozornost
Vsak večer je    tak    šum zaradi nje.
Toda, če ga pomiloste, izgubi    ta    ogorek vso vrednost, je udarilo vame.
Drugi razlog pa je    ta   , da so ljudje v teh tolminskih grapah
Ne,    tak    pilakar in volk na denar pa res ni.
Piše se    ta    človek, če se ne motim Don Armando
In potem, če je    ta    bedni otrok te bedne zemlje našel med
   Ta    Martin Jakončič je bil človek med šestdesetim
Pihal je    tisti    zgodnjejesenski veter, ki prinaša v
V    Ta    kos sveta se je bil v zadnjih štiridesetih
»   Ta    bo pa pravi!«
Zdaj pa je bil    ta    Jernej Cestar Bartolomeo Stradone,
vaščani raznesli, kar je bilo vrednega:    ta    je snel oknice, drugi je rabil šipo
Prag je bil še zmerom    tisti   : velika skrilj, ki se je prav za spoznanje
in jim dopovedati, da so tudi    oni    ljudje,«
na vojno, toda ostal je slej ko prej    takšen   , kakršen je bil.
se je na tihem celo začudil, da je    ta    mlin resnično bil.
   Ta    kamen je bila Jera.
Ali te je župnik spreobrnil, da si    tak    kakor ...«
je dejal Cestar, »   ta    ti bo še kaj dal.
»Da, da,    tak    je danes svet,«
»To je torej    tisti    mlin, o katerem si nam toliko trobil
In, saj    tak    tudi ne morem hoditi, če bi se (slučajno)
   Tisti    članek mu je prinesel celo nekaj slave,
   Ta    general ima tristo lir na dan za svoje
Meni se je kar zdelo, da    tisti    ni bil Bernard, pač pa Ernest.
»In kje je    tisti    mlin?«
»   Ta    bo pa velik kmet, ker se je rodil na
   Ta    je za tvoja leta.
   Ta    te bo pogrel.«
Kristina, Navrharjeva Kristina, ali ni tudi    ta   , a?
»Mati,    ta    prav gotovo ni lačen, ker se tako smeje.«
In zdaj mu je    ta    novec padel v visoko močvirnato travo.
   Tak    jud: debel ko sod, melje pa kakor tercijalka.
Prišel je    ta    in oni, ga potrepljal po ramenu in
Prišel je ta in    oni   , ga potrepljal po ramenu in ga kaj
nebesih sedi na zlatem tronu kakor    tale    Cestar, posluša angelsko petje in škili
Taka je ta stvar: ali je    tak    hinavec ali pa je taka mevža, da lahko
   Tak    zet!
   Ta    sum sta kramarja še sama potrdila:
   Ta    smeh pa blagemu šolniku, ki je bil
   Ta    boj je trajal precej dolgo.
   Ta    pridiga je še bolj podžgala
zasledovala pri kopanju; in ker se ji je    ta    zgodba zdela prestara in ni osebno
Tinkinem otroku so veliko govorili, kajti    takle    porod je na vasi velik dogodek.
fant, ki je v Milanu služil vojake, in    ta    fant je vedel povedati, da je Tinka
Zagnala je    tak    vrišč, da sem pomolil glavo skozi okno
v komaj zaznaven smehljaj - in prav    tisti    smehljaj je dokaj jasno pričal, da
   Ta    tu pa trobezlja o političnem preobratu,
   Ta    kruh je bil dva dni čudovito svež in
Povedala je tudi, da je mož    tisti    »okoli in okoli« izgovoril »okou in
poglejte ga: dvakrat na leto vidim kruh,    ta    ti pa ob kruhu umre. -
tolažili svete vere, pač pa je umrl    takšen   , kakršen je bil v boju za svoje življenje:
»Hvaljen Jezus« in počasi izblebetal, da se je »   ta    hudič, ta Poviškaj, tisti s kilo, obesil«,
počasi izblebetal, da se je »ta hudič,    ta    Poviškaj, tisti s kilo, obesil«, je
izblebetal, da se je »ta hudič, ta Poviškaj,    tisti    s kilo, obesil«, je župnik obupano
z malim zvonom, saj kolikor ona ve,    tisti    Poviškaj ni bil pri čistem.
   Ta    strah je popustil.
   Ta    vzdih je prišel ravno o pravem času,
   Ta    Kuščar je bil precejšen kmet iz sosednje
   Ta    dokaz pa je starega Zavoglarja tako
Ležal je    takšen   , kakršnega so pobrali izpod gabrovega
»Tako se je    ta    hudič naučil in tako se je tudi obesil.
   Ta    poklic pa ni bil zavidanja vreden,
   Ta    pob ne bo za rabo, je rekla,« je dodala
že zdavnaj pred njegovim rojstvom in    ta    cilj je bila - šivanka ...
ciljih si je zapomnil samo Peter in še    ta    le zaradi tega, ker mu je učitelj vpričo
   Tak    vozel.
»Saj je Robidov Nande tudi    tak   , pa le živi in rase in pridno dela.«
»Saj    ta    je tudi našega letnika.«
»   Ta    se gotovo ne bo maral voziti z nami.
svojo koščeno roko Vencu na rame, da je    ta    preplašeno odskočil in si zategnil
Iz hiše se je razlegal    tak    vrišč, da sta obstala med oleandri
   Ta    lokal je bil blizu cerkve v kleti velikega
   Ta    posel opravlja samo tiste dni, ko je
»Glejte ga no, prašička, saj ni    tak    bedak.
edino oko v Venca Poviškaja, da se je    ta    umaknil in se naslonil na vrata.
   Ta    odgovor ni bil prav lep v tistem žalostnem
   Ta    datum ni nikakšen jubilej in tudi ne
lastne skušnje vem, da je danes čas    tak   , da je skrivnost samo tisto, kar imaš
Včerajšnji dan je bil    tak    kakor vsi ostali.
   Ta    Nande je bil svojčas velik bojevnik
   Ta    Ivanček je bil zelo zabaven, venomer
   Ta    nasvet je bil vsekakor na mestu, če
   Ta    metuljček in voščena roža, ki jo je
oštevala in kričala, kakor bi se bil ves    ta    direndaj dvignil samo zaradi njene
   Ta    preludij je imel naslov »Volles Werk
noto, ki je visela izpod spodnje črte »   ta    preklemani ef«, kakor jo je imenoval,
»   Ta    mi pa res ne bo delal preglavic!«
»Nič ne rečem, če    ta    Ludvik ne bo samo za sv. Jožefa pri
   Tak    lep in slovesen konec!
   Ta    Pečanov vrat je bil sploh znamenitost
»   Tale   !« je rekel Štefuc in pokazal Nanco.
»Tako bezlja    ta    norec stari, pa še ni pameti dotekel.«
   Ta    stok je sprožil plaz.
In zdaj je bil Feliks,    ta    dobri bodoči hlapec, bolan; že teden
A    tale   ?
   Ta    bo prvi," zamrmra Mešele in pograbi
   Ta    krik zbudi vse te okamenele ljudi.
To bo sicer komaj dober hip, toda    takle    hip je na begu kar lepa večnost, ki
   Ta    trmasti Smodin ni srečen če ti ne pribije
   Ta    glas Dragiču ni samo znan, to je najdražji
   Tisti    občutek pa je bil nekam čudno prijeten
   Ta    ozki pas travnika je nenadoma postal
bi zasmejal Venčevim besedam, kajti    ta    presneti počasni pob zna res dobro
   Ta    cvetni prah pa kliče kose - in košnja
Danes vidi, da je    tisti    mogočni hrast s kratkimi in skrotovičenimi
»   Ta    naš nesrečni siromak!«
»   Ta    pa večkrat pride.«
Tudi    ta   , Smukač, je žalostno končal.
še Drnulov Drejc, ta zguba zgubasta,    ta    vozel skrotovičeni, je bil z njimi.
ljudje s prstom kažejo za tabo, češ    ta    človek ni živi duši potreben.
je naš rekel, da svet ni bil zmeraj    tak   .
grablje, Boris pa je spal na peči, kajti    takle    pob se hitro uleti.
zavaljen komisar Bichi iz Tolmina, prav    tisti   , ki je pred petnajstimi leti tudi tebe
ostro premeril nemškega častnika, da je    ta    kar obstal.
‘Tudi    ta    tako gleda!’ je zakričal in naperil
In še    ta    je nenadoma utihnila,« je počasi odvrnila
Podoreharjevega Naca so prijeli, in    ta    mi je kasneje vse povedal.
In    ta    Modrijan!
   Ta    je govoril.
V resnici pa    ta    bivši furlanski brivec, ki je naravnost
   Ta    dvom ga seveda ostro grize, kajti po
»   Tak   ! ...
   Tak   ! ...
   Tak   ! ...«
pogreznili v zemljo - in ker jih je obšel    ta    občutek, ki je sicer mučen in bridek,
»   Tak   ! ...
   Tak   ! ...
   Tak   ! ...«
»   Tak   ! ...
   Tak   ! ...
   Tak   ! ...«
   Ta    ukaz velja otrokom, ki bi se radi odtihotapili
Danes je    ta    krog še bolj mučen, ker vedo, da niti
To je    tisti    tisočletja stari, a zmeraj mladi, večno
»   Tak   ! ...
   Tak   ! ...
   Tak   ! ...«
Le kje se je vzel    ta    prekleti vozel?
No, in to je on,    tistile    vozel skrotovičeni, ki zdaj sedi za
   Ta    pa je reva in revež.
»   Takšen   , da danes ne bom več pometal - in amen!«
   Ta    dogodek jih je le iztrgal iz morečega
»Neža, kje je že    tisti    svet!« se iz polmraka oglasi gromki
Zašumelo ji je v glavi in potem se je ves    ta    šum začel razlivati po telesu.
   Ta    smeh je bil tiste vrste smeh, ki oznani,
   Ta    vzdih je bil tako podoben vzdihu, ki
začudeno spogledujejo, češ od kod nenadoma    ta    prijetni občutek, da so vsi pravzaprav
»   Ta    pa je hudič, boga mi!« se navduši Travnikarjev
»   Ta    pa še ni tako zoprno sladak.«
»   Ta    je pa res vaš.
»Ah,    ta    moj pob!« vzdihne z ljubeznijo, s skrbjo
»Stane je bil tako miren,    ta    pa kar gori.
češ le kako je mogel misliti, da bi    ta    zmlinčeni človek segal po orožju.
»Giusto,    tisti    karabinjer iz Trsta, je povedal:
»   Ta    je iz Trsta!« naglo pove Boris.
»   Ta    pa žge!«
»   Tale    za komandirja?«
»   Tale   !« resno pritrdi Stane in očetovsko
   Tak    kurir je, pa so ga poslali v Bosno.
»In    ta    odlok bomo podpisali!
»   Tak   , šele v soboto pride?«
   Ta    se je že tako zaregljala, da je nihče
»   Takle    dedec, pa ti gnije v grapi!
»Zmeraj je bil    tak   ,« počasi odvrne Stane, ki je prav v
»In poglej, otrok,    ta    svet! ...«
»Kakšna pa je    ta   
opravičeval, da je sovražnik, ki ga iščeta,    takle    nebogljen starec.
»Položaj je torej    takšen   .
   Ta    bo odgovarjal pred ljudskim sodiščem.«
»   Ta    Zanut je res klobuštrav.
»Kaj pa je?« je    ta    začudeno vprašal.
silo treščil Petra po glavi, da se je    ta    scela zvrnil na cesto.
A skoraj prav tako kot    ta    šestletni otrok so gledali in čutili
»Kaj?« se je    ta    zbudil in stresel glavo.
   Ta    tvoj Peter -
a dopoldne - bilo je tako sonce in    tak    mir - ga je raztrgalo.
   Ta    glas je zdramil pismonoša.
mora vendar počakati novega! ...« se je    ta    upiral z visokim, obupanim glasom.
   Tak    prismuk! ...« je zamahnila in izginila
   Ta    res krade bogu čas in državi denar!
ne ukvarjam, da me razumeš! - toda    ta    je bil dober fant.
težko šapo pismonoši na rame, da je    ta    nehote prikimal.
   Ta    pa ... no, tvojo Zmago je rad gledal.
   Ta    pa ju še povohal ni.
»In    tale    bo že sedmi!« je oznanil Moj Jezus,
»Razumem ...« je    ta    zamrmral in se umaknil.
»In ko zares zavre ...« ga je    ta    izgubljeno pogledal in očitno čakal
»   Ta    govor ti gre pa res do živega,« so
preveč razveselila svoje Pepe, ko se je    ta    nekega večera prizibala k bajti.
»   Takšen    ...«
   Ta    odgovor je dal ženskam toliko upanja,
»Kakršen je,    takšen    pa je!« je Polona razširila roke.
pastirju ter ure in ure gledal, kako je    ta    strgal in rezljal najrazličnejše bičevnike
»   Takšen    je prišel po cesti.
velikan se je res prizibal k potovki,    ta    pa je planila na cesto in se začela
»Le zakaj si    takšen    hrust izbere tako lahkotno delo!
spogledala, kakor bi hotela reči, češ tudi    ta   , ki je otrok božji, je proti nam.
»Vsa sodrga dere v vas, beli in črni,    ta    pa gre po sončnico! ...«
   Ta    molk je šele zdramil Hotejca.
tako silo ustrelil v župnika, da se je    ta    zdrznil in vrgel glavo nazaj.
   Ta    je bil mrtev kakor ... kako bi se reklo...
   Ta    ni niti vedel, da ima kmetijo, stari
poklicala k sebi Čelarjevega Venčka, ko je    ta    pobral piškavko na njenem vrtu, mu
   Ta    pa se je bila po moževi smrti tako
namen’ za Ravničarja, ko se je bil    ta    na svojem ‘hudičevem motovilu’ pripeljal
Ostala je samo kravarica Veronika in    ta   
   Tisti    pa seveda ni razmišljal.
Janez, mlajši brat,    tisti    ki še zdaj živi v norišnici, ga je
   Ta    je imel na Ravnici svoj kot, to se
To je povedal Lužnikov Martin,    tisti    potepuh, ki ga je kasneje na Melinskih lazih
Vdrli so skozi streho -    ta    je namreč imela dovolj lukenj -
   Tisti   , ki je bil njen oče, se je ustrelil,
   Tisti   , ki bo pisal o naših ljudeh! ...
In kakšen je    ta    človek, ki je njegov oče?
   Tisti    pomladni dan je bil lep, svetel in
   Tisti    pomladni dan je bil torej resnično
‘Oh,    ta    pob se je ves vrgel po tebi!
   Ta    trenutek?
   Tisti   , ki je znal pol Goetheja na pamet!
-    Ta   , ki stoji pred zrcalom, ali tisti v
- Ta, ki stoji pred zrcalom, ali    tisti    v zrcalu?
odbijal od te sivine, zakaj bil je prav    takšen   , kakršnega sem zadnjič videl pred petnajstimi
začutil, kako veje od starih zidov    tisti    veliki, nevznemirljivi mir domačije,
   Ta    spomin mi je bil še zdaj nekoliko neprijeten.
In    ta    obraz mi je tako znan, kakor bi se
Pri oknu je zdaj slonel    tisti    sedemnajstletni pob, ki se je pred
To je njen najlepši izraz, a prav    ta    izraz ga bo spomnil najsrečnejših dni,
vendar je bilo to nekako v redu, saj je    ta    posmeh dajal še večjo ceno in moč njegovemu
Tudi    ta    ga je bolel, toda bolečina je bila
   Ta    smehljaj je bil res mrtev in obrabljen,
navijal počasnemu debeluhu pamet, da bi    ta    čimprej opravil svojo dolžnost.
   Tisti    »gospod« je poba tako zbodel, da se
sem prišel iz pekla,’ pravim, ‘zakaj    ta    je pod zemljo, kakor ste nas učili.’
bom,’ pravim, ‘meni je prav, da sem    takšen   , kakršen sem.
- A    tisti    s krivim nosom, ki so mu lani v Tolminu
-    Tisti   .
vseeno vedeli, da se je bil tam ustrelil    tisti    nesrečni kadet.
In    tisti    spomin mi je bil neprijeten.
Ti si    tisti    nesrečni študent iz bajte ob vodi!
Seveda,    tisti    si, ki je prejšnji teden kosil travo
In    tisti    neprijetni, zoprni občutek me je zdaj
   Ta    je pameten.
   Takšen    sem,’ sem rekel.
utripalo, ker se me je spet polastil    tisti    neznani nemir.
Kje je že    tisti    čas! -
-    Ta    kos naše zemlje, ki ga je šest tisoč
Kje je    tisti    svet! ...
In kje je    tisti    pob! ...
Kje sta pravzaprav oba:    tisti    šestnajstletni, ki je očetu izmaknil
in kje je    tisti    devetnajstletni, ki se je v ječi prvič
   Ta    ne bo držal, kakor tudi moja prispodoba
   Takšen    sem: lasje so se mi zredčili, trzavi
našega konca brezpogojno poganjati kri -    ta    dragoceni, živi sok našega življenja
- Hvala bogu, da ti nisi    tak    Lavdon! -
je zadeval oprtnik, res lep oprtnik,    takšen   , kakršne plete Kraguljček z Vrat, a
-    Tisti    Telefon ... - se je sestrica stisnila
- To je    tak    stroj, kakršnega imajo tudi v Peknem domu.
   Ta    tesar je zdaj kakor nekakšno samogibno
In    ta    razmišlja, to se pravi, da razmišljam,
se je spustil v jok že prej, ko je »   ta    vojak« objel mamo.
jima vsi presrečni razlagali, da je    ta    vojak oče, oče, oče.
Elizabeta, ki jo je s pilo zabodel v hrbet    tisti    strašni Lah Luigi
- Uh, kakšen je    ta    otrok!
tista kava je bila tako osladna in    tisti    kruh, ki se je v njej razmočil, tako
In vendar ima    ta    glagol v življenju največ izjem, največ
bo, odkar je krsta krenila na pot,    ta    pa jo še zdaj s pogledom lovi.
Na tujem me je    ta    privid zvesto spremljal ter me pretresal;
»To bo    tisti    s puško?«
»   Tisti   , ki gre z Žuželjčem vštric?«
»   Ta    pa unesel!«
»Kaj vse ti    ta    cepec namlati!...«
   Tak    pob, pa so ga ustrelili.
»Seveda ne, ker si    tak    mečkač.
in kaj kdo misli, nato pa je zrasel    tak    pretep, da je bil res vreden svojega
»In z vojno je izbruhnil tudi    tisti   , ki je Kadetko dobil,«
Italije, obstane in se čudi, od kod    ta    nenadni molk.
otroku skrito tako strašno sovraštvo in    tak    ponos, da ne marajo niti kruha iz sovražnikovih
»Prav    ta    Gino se je ... kako bi rekla... videl je
   Ta    pa ne.
Zdaj se je    tisti    Gino nenadoma vrnil.
ognjem posije v človeka, pa naj bo    ta    človek še tako tuj in sam v sebi še
Teta pa se je nasmehnila - in    tisti    nasmeh mi je odvalil kamen s srca.
   Ta    jok je zlomil Kadetkino kamnito žalost.
Fratarjevih in ne Rejcovih konj, se ves    ta    barviti roj vrti okrog starega Rejcovega
silo treščil Petra po glavi, da se je    ta    scela zvrnil na cesto.
Naposled je le prišel    tisti    težko pričakovani čas.
A    ta    bo moja zadnja,« je trmoglavil Hostar.
   Ta    se je zravnal in obstal.
   Ta    glas je bil v našem primeru glas potovke
»Župnik je    takšen   , kakršen je!
Župnik,    ta    pa je!
Ljudje so bili ponosni nanj, ker je bil    tak    možak.
kri, prebudil se je stari kovač in    ta    je zarjovel:
Bil je    tak    boj ... pa kaj bi ga opisovali na dolgo
velikem zakrivljenem nosu, in takrat je    ta    zagrešil taktično napako: z jezo in
Tudi    ta    boj je bil divji in dolg, saj sta pomandrala
sovraštva po nemarnem jemlje na jezik,    ta    je, ... ta je v srcu slep in gluh ... ta
nemarnem jemlje na jezik, ta je, ...    ta    je v srcu slep in gluh ... ta sploh nima
ta je, ... ta je v srcu slep in gluh ...    ta    sploh nima srca ... ta je revež in trpin!
slep in gluh ... ta sploh nima srca ...    ta    je revež in trpin! ...
Kdor ni skusil,    ta    ne ve! ...
In    ta    konec je bil spet žalosten in meni
vprašal, od kod se je kar nenadoma vzel    ta    nenavadni pozdrav.
kriče pritoževala, da mu je nagajal »   ta    in ta in ta druj «.
pritoževala, da mu je nagajal »ta in    ta    in ta druj «.
pritoževala, da mu je nagajal »ta in ta in    ta    druj «.
Jo že imam in    ta    bo prava!«
   Ta    je bil hrust petdesetih let.
»Tantadruj, zdaj jo pa že imam in    ta    bo prava!«
oglasil norček, »zdaj jo pa že imam in    ta    bo prava!«
»In    ta    bo prava?« je ponovil Matic, nejeverno
»Tantadruj, zdaj jo pa že imam in    ta    bo prava!«
Ampak zdaj jo imam in    ta    bo prava!« jim je veselo povedal.
»No, to je    tisti    Tantaradra, ki bi rad umrl,«
če ga ne bi bil rešil stražmojster;    ta    je namreč v sveti jezi udaril po mizi,
»   Ta    župnik je nor!«
Najprej to, da    ta    zgodba ni več tako svetla, kakor jo
In    takšen    je zdaj svetil nad zemeljsko kroglo,
   Takle    pogovorček o smrti ljudem ni všeč.
Stal je visok in vzravnan, prav    takšen   , kakršen je bil tisti zimski dan, zadnji
vzravnan, prav takšen, kakršen je bil    tisti    zimski dan, zadnji dan življenja, ko
»Upam, da me    ta    nesrečnik ne bo gnjavil!
In    ta    je takšen.
In ta je    takšen   .
»Ne,    ta    pa res nima nič skupnega s Temnikarjem.
Temnikar je bil hrust,    ta    pa je prga, prava prga, čeprav ni lepo,
»   Ta    hudič me bo res zagnjavil!
- Že spet    ta    tvoj cendravi »ne zameri, ne zameri!«
silil v nebo, in jeklenomodro nebo, in    tisti    beli oblaček, ki je rahlo vztrepetaval
   Ta    mi je dala dva.
Pa tudi    ta    je mehnica, kar je moja žalost...
Od kod    ta    nemir, ta obup, ta tesnoba, ta mrzli
Od kod ta nemir,    ta    obup, ta tesnoba, ta mrzli kamen v
kod ta nemir, ta obup, ta tesnoba,    ta    mrzli kamen v drobu?«
   Tisti    štirikotni kos neba je ozko žrelo brezdanjega
»Hm, kajpak...    tisti    prekleti Kajpak kleplje svojo koso.
Ali ni    ta    Črnilogar nekam čuden?...
»Kje pa je    tisti    Tihi dol?«
»In kje je    tisti    Tihi dol?«
»In    ta    mi je povedal,« je pokazala na moža,
»In ali je    tisti    kmet padel?«
Razlika je vendar samo    ta   , da tam ne raste gaber, temveč star
In pod bezgom je perilnik, prav    takšen    perilnik.
In    tisti    svet je bil lep.
A naj bo, ker je že    tak    dan! -
Tudi    ta    mi je všeč.
   Tisti    pogled je Temnikarja večkrat zdražil.
   Takšen   , kakršen je bil v resnici in kakršnega
dala! - je iz tišine odgovoril glas, in    tisti    glas je bil njen.
nihala na robu beline, nato pa je tudi    ta    nenadoma izginila, kakor bi bila zdrknila
In    ta    nevidni gost je tudi zdaj stal za njenim
-    Ta    Zaplatarjev nesrečnik je že spet z
Vsak volk reče pastirju rabelj, če se    ta    brani s sekiro.
laškega častnika, ki je stal zraven njih,    ta    pa se je nekoliko manj vdano, a prav
Prekleto strešnico, ki je stal zraven nje - in    ta    je bil še najbolj strahopeten, najbolj
Na ustnicah je bil nasmeh,    tisti    njegov čudni nasmeh, ki jo je dražil
»Da, zaradi tebe je v meni zaživel    ta    strahoviti prizor,« ji je prikimal
»Od kod, od kod je vame padel    ta    prizor?« se je vprašal, in vprašanje
gosti in da dobiva svoj zvok, toda    tisti    zvok je bil bolj in bolj grozljiv,
v tišini oglasil zamolkel glas, in    tisti    glas je bil njegov.
Majcen, ker ni vedel, kako naj razume    ta    odgovor.
Mladi igra, pa je tudi    ta    ves nor.
in lepo: travnik, potok, tolmun in    tisti    košati gaber.«
No, pa zdaj bo tudi    ta    šel!« je tiho vzdihnil.
Ozrl se je v starca, a    ta    se ni več zmenil zanj.
In ker nemara ve, kaj pomeni    tisti    javor, si je izmislil pravljico za
več! - je ponovil Temnikar, kakor bi    ta    ukaz veljal tudi zanj.
roka mu je za hip zastala, ker ga je    oni    že zagledal.
oplazil ga je samo po hrbtu, ker se je    oni    že bliskovito obrnil in se pognal nazaj.
»Tudi    ta    prizor bi bil lahko v Temnikarju,«
»   Tisti    kmet, ki pišete o njem.
   Ta    čemerni kmet?...
»Pa ti povej, kje se skriva    ta    hudič!
In kje je    tisti    zamišljeni pob?
Kje je    tisti    otroško zasanjani slovenski knez, ki
preden se oglasi, se razgrne pred mano    tisti    daljni pomladni dan, ko sem bil še
In prav    takšen    je kot Andrejčkov.
sem hotel biti pameten in tudi možat:    tisti    nesrečni klopotec me je bolj in bolj
»Ali tudi    tisti    kamen?« je vprašal Matiček, ki je bil
   Ta    kamen je zelo star.
»Recimo, da je    ta    kamen prišel prav z vrha naše gore
»In od tam je prišel    tale    kamen?« je vprašala Tinka, ki je komaj
»No, recimo, da se je    ta    kamen rodil na samem vrhu Rodice.«
»Tako se je rodil tudi    ta    kamen.
»Hm,    ta    kamen ni preveč stanoviten,« je rekel
   Ta    kamen pa je imel srečo, da se je odtrkljal
   Takšen    bič je narisan v knjigi o kmečkih uporih,«
Tako bo tudi    ta    nekoliko žalostna.«
   Ta    je potegnil glavo med ramena in se
da je bila nesreča še hujša, se je    ta    pesnik rodil grajskemu ječarju, da
   Ta    je začel še bolj vpiti.
   Ta    je dobil pri njem izredno visoko ceno.
   Ta    je bil nekoč trgovski potnik, zdaj
   Ta    pisec - kajti priobčil je manjše delo
Nikoli ni tega niti omenil, kajti    ta    kapital je namenil za kakšno veliko
Slovesni vrt mora biti tako kot    tisti    v Ermenonvillu svetišče filozofije.
»   Tale    kotiček res ni čist.« -
Pisal je Barberouju in    ta    mu je poslal podatke o tem.
držal krožnik z iglami pred Pécuchetom,    ta    pa jih je zabadal v vretenca.
Odpeljala sta se k lekarnarju v Bayeux (   tisti    v Falaisu je bil še vedno jezen nanju
   Tolikšen    uspeh je Pécucheta navdal s pogumom.
prsih, si je pomagal z mehurnikom,    ta    pa je deloval na ledvice.
Hudo mu je bilo, ker je bil    tak    nevednež, in obžaloval je, da v mladih
Sonce, odtrgal od njega dobršen del,    ta    pa je postal Zemlja.
   Ta    svet je bil tih, negiben in gol.
   Ta    izdelek narave ju je osupil in pridvignjeno
»   Tale    klobuk je pa res potreben popravila.«
»Ali nisem    tak    kot srednjeveški menih?«
»   Ta    fant dela pri vas
»   Ta    kraj,« dodaja gospod Roussel, »je podoben
pričevanja, ki so izginila), da je bil    ta    kraj, ta nekropola - gora Faunus, kjer
Gotovo so    ti    spomeniki delo starejših ljudstev.
   Ta    pisec trdi, da so monarhija, religija
»   Ta    orel iz Meauxa je pavliha!
   Ta    verjeti je je zvišen.
   Takle    fičfirič in babjek ti pride k našima
In toliko je praznih marnjev, pa    tisti    čudež z glogom, pa balkon Karla IX.,
Toda    tisti   , ki je poslušal, je z zehanjem okužil
poslušal, je z zehanjem okužil prijatelja,    ta    pa je kmalu nato spustil knjigo na
Najin je    ta    hip, drugo vse utvara bolna!«
deklina nekoč pokazala prijateljici, češ »   tale    je ravno tak kot Béranger«.
pokazala prijateljici, češ »tale je ravno    tak    kot Béranger«.
   Ta    je zagovarjal povezavo tudi tam, kjer
   Ta    jima je povedal drugo novico.
igrali domine, pili mošt, jedli sir in    tisti   , ki je stražil, je kar naprej odpiral
ki mu je izpod suknjiča štrlel rep,    ta    pa se je končal z očesom.
Dumouchelov prijatelj,    tisti    profesor, ki jima je bil pojasnil estetiko,
   Ta    aksiom ju je tako presenetil, da sta
se ni treba bati, kajti poglavar bo    tisti   , ‘ki najbolj ljubi’.
Prvi je s svojo težo vlekel drugega,    ta    pa se je dvignil, če je le malo popustil
   Ta    domneva je dala misliti Pécuchetu.
obupana, ker veterinar ni mogel priti,    tisti    kolar, ki izganja napihnjenost, pa
»   Tale   ,« je rekel Pécuchet in pokazal Victoire,
dne spremenila v nebesa in zato je    ta    nauk tako očaral učitelja.
Glede na to, da je bil    tisti    dan petek - dan, ki pripada Beštu -
ganil, ostal je negiben, bil je natanko    tak    kot Barbée.
   Ta    pojav ni tako redek pri ljudeh, ki
Pécuchet se je pogovoril s kmetom in    ta    je uslišal njuno prošnjo.
Bouvard jih je naglo podajal Pécuchetu,    ta    pa jih je polagal v vrsto, brž ko so
Mesec,    ta    svetilka, se ne kaže vedno!
»   Ta    tvoj Descartes je zmeden!
»Oh,    ta    dvom, ta dvom!
»Oh, ta dvom,    ta    dvom!
»   Ta    bedak mi gre že na živce!
Potem ko sta dobila denar (   tisti    za Ecalles naj bi prišel pozneje),
Primer so predali mirovnemu sodniku in    ta    je pretehtal v kmetov prid.
Toda največji problem,    tisti   , v katerem so zajeti drugi, se lahko
Toda bil je    tak    kot prej in premagala ga je boleča
   Ta    pripomba velja tudi za Jozueta in kar
   Ta    se ni zanesel na Louisa Hervieuja in
   Takšen    način razumevanja dejstev se je Pécuchetu
posvetoval s prijateljem Pruneaujem,    ta    pa je iskal dokaze v knjigah.
   Tak    materializem ga je skoraj prizadel.
   Ta    se je zmedel.
»To je    tisti   , ki se bo oženil z gospodično de Favergesovo.
ustnica se mu je raztegnila in bil je    tak    kot fakir v ekstazi.
   Ta    čudež se ji je posrečil prej kot v
   Tak    razlog se jima je zdel neumen.
leti bo torej njun služabnik postal    takšen    kot tista ženska iz Salpêtrièra, ki
»Predstavljaj si, da je    tale    naslanjač sonce in da sem jaz zemlja.
zdela krivična, kajti menila sta, da    tisti    denar pripada njima.
ves shujšan, brez dlake, rep je imel    tak    kot vrv, velikanske oči so mu silile
Toda Victor ni bil    tak   , da bi se mu lahko sanjalo o angelu.
Bouvard je sodil, da je    tak    strah bedast, potem pa menil, da bi
   Ta    prizor je zelo potrl Bouvarda in Pécucheta.
Odkod    ta    denar?
   Ta    dogodek je služabnika tako zmedel,
ne more povedati drugim, kakšen je    ta    smisel.
vsak prevzeti nase odgovornost, ki jo    tak    smisel prinaša.
   Ta    bo od sedaj naprej moj tovariš, popeljal
Čemu ves    ta    trud, ko pa je na koncu konec in samo
Zanimal me je    tisti    svet, v katerega se ne da priti z letalom,
moral skusiti vsak človek, predvsem    tisti   , ki ima najmanj zaupanja, tisti, ki
predvsem tisti, ki ima najmanj zaupanja,    tisti   , ki se kar naprej postavlja s svojimi
Še    tak    tiran, verjamem, da pride, če ne prej,
predstavlja človeka nič bolj duhovno kot    tisti    drugi materializem iz kapitalizma,
   Tak    človek nima večjih težav, zato jih
   Tale    pok v zavesti pa je uspel zato, ker
Tam blizu Zlatega Roga je    tisti    novi most, ki povezuje oba kontinenta.
Srečal sem enega, pa še    ta    je svoje športno kolo nesel v rokah,
   Ta    kaos me je s svojimi simboli spominjal
vsakodnevna tehnika, da se ta zavest,    ta    občutek, ta izkušnja lahko vedno znova
sem pogledal nazaj, pa je bil prav    tak   .
Lahko da si    tak    telesno bolj odprt in se lažje povežeš
name in me tudi oblikovali, da sem    tak   , kakršen danes sem.
Spet sem bil majhen fantek,    tak    kot je moj Jan, še enkrat sem šel skozi
potrebe, kaj je najboljša uživancija,    ta    zaresni luksuz.
pokrije s podzavestno sliko, se pa javlja    ta    občutek poraza, da si prišel tako daleč
Alah te vodi, blagoslovljen bo    tisti   , ki zapusti dom, ženo in otroke in
Potem je prišel še    tisti    dvajset kilometrov dolg spust čez luni
na voljo nobenega drugega užitka kot    ta   , ki ga prinaša radost v tej človeški
Pravi musliman,    tak    za vzgled, tak brez strasti.
Pravi musliman, tak za vzgled,    tak    brez strasti.
veliko vojsko in odrešil pravične,    ta    svet pa bo uničen.
ravnodušna kot vesolje, nesrečen je    tisti   , ki hoče biti nesrečen, biti srečen
   Ta    del poti do prvega mesta v Pakistanu,
Kaj je boljše, kdo ima več od tega,    tisti    ki se naseli ali tisti ki potuje?
več od tega, tisti ki se naseli ali    tisti    ki potuje?
vidim srečo v tem, da bi se naselil,    oni    že ustaljeni pa bi rad šel v svet,
Torej bo    ta   , ki se je odločil, da bo ubogal zakon
   Ta    nori bič božji je samo rušil, pobijal
Ne vemo,    tak    je običaj!
hiši ne sme približati ali iti mimo,    tak    velja za nečistega in če se to slučajno
Duhoven ne prezira trgovca,    le‐ta    ne kmeta in ta naprimer se nima za
prezira trgovca, le‐ta ne kmeta in    ta    naprimer se nima za več od rokodelca.
To pa že ni    tak    problem, lahko naredimo svoj pul, majhen
kako boš pa šel na pul, saj ne moreš    tak    z drevesa.
svojega duhovna, imenuje se dihar, vendar    le‐ta    živi čisto normalno življenje kot vsi
   Ta    običaj je bil doma v antičnem času
   Ta    običaj je bil pri Kalaših odpravljen
   Ta    chicken je stara pakistanska finta.
   Ta    svet živi življenje brez magije, brez
izoliranega in drugačnega sveta, kot je    ta    ob reki, koder so že stoletja živeli
   Takšen    islam igra glavno vlogo v usmerjanju
je baje začel že kralj Abdur Rahman (   tisti   , ki je spreobrnil Kafire) na prelomu
potem je padlo vprašanje, kdo pa je    ta   , ki kašlja kot konj.
   Ta    pozabljeni trikotnik na meji med Afganistanom,
evforije, ki sem se ga zavedel, je bil    takšen    kot da ni več vse kot prej, kot da
Na to bi me rad prilagodil    ta    moderni vek.
   Takšen   , kot se zdim samemu sebi, nisem to,
   Ta    oven je res znal biti jelen.
sem prišel mednje gorjansko vesel,    tak    kot v naših prešernih hribih.
   Tak    kot astronavt sem se potem spustil
Kaj počnem, zakaj za boga sem    takle   ...
   Ta    odnos med moškim in žensko v pakistanskem
   Tak    je najbrž islamski odnos do živali.
se je lahko zgodilo, ker in ko se je    ta    izkazal za popolnoma nesposobnega,
jo je mimo mene primahal stoletnik,    tak    tipičen, kot s turističnih prospektov
   Ta    ritem bivanja se lepo vidi tudi pri
radi pobahajo s tranzistorjem, čeprav    ta    pogosto ne dela, ker nimajo baterij.
poetično opisano v Bhagavadgiti, da je    ta    ep še danes eden glavnih stebrov človeške
   Ta    je potem, ko si je v šestdesetih letih
   Ta    je potem, ko je s podjarmljanjem malih
   Ta    se je navdušil nad tedaj v Indiji cvetočim
Amritzar je bil    tak   , kot sem si ga zapomnil pred desetimi
   Ta    tempelj je prav gotovo ena največjih
   Ta    narod je res izgleda tak kot njegovi
Ta narod je res izgleda    tak    kot njegovi templji.
So se v himalajskih gorah ohranili    ta    narod, nauk in neka praksa kot v začarani
Ubog je    tisti   , ki boga nima.
vase, da je podoba, kot da se je ves    ta    lepi svet najedel beladone in zdaj
   Ta    je, kot razlagajo domačini, prihajal
Višnu naj bi bil vzdrževalec in Šiva    tisti   , ki ruši - destruktor.
prevladovali skozi zgodovino, zdaj    ta    zdaj oni.
prevladovali skozi zgodovino, zdaj ta zdaj    oni   .
sanjah mu je bilo namignjeno, da je    tak    kip mogoče videti v Orissi.
   Ta    je imel veliko težav, med drugim se
večkrat jih oskrbi z dobrim opijem,    tisti    vladni, ki ga prodajajo v trgovini
   Ta    mi je dal vrečko nečesa, še najbolj
Kdo pa je    ta    astronavt, se je verjetno spraševal,
je bil izsran tam in ga je že požrl    tisti    srečni pes.
prepričal bagdadskega kalifa, da ga je    le‐ta    imenoval za svojega namestnika v Indiji.
posebno vrsto arhitekture v skali, pa še    ta    izraz ni pravi, ker stebri, portali
sem bil precej iz sebe, zgledal sem    tak   , da mi je vse zadovoljno kimalo ali
   Tak    je običaj.
zredil za eno kilo, bi se zabasalo,    ta    del mesta bi postal premajhen.
   Ta    narod alkohola res ne prenaša dobro.
najvišjih nebotičnikov, zaradi katerih je    ta    del podoben nekakšnemu indijskemu Mannhattanu.
kokosovih palm in petičnih hotelov    ta    del mesta spominja na Honolulu.
nebeška volja je bila taka, da mi bosta    tisti    marec in tisti Bombay ostala v spominu
bila taka, da mi bosta tisti marec in    tisti    Bombay ostala v spominu kot eno najlepših
   Tak    sem bil kot kakšen na pol zgnit soldat
Predvsem me je motil balkanizem,    tisti    v meni, za tarčo v okolju pa sem si
voda, v katero sem skočil in me sedaj    ta    element veže z vsem, kamor seže kaj
   Tak    je indijski biološki ritem življenja.
In mene je    ta    njihov luksuz tako jezil, da sem jih
konceptu kot v Vatikanu, da bi postal    tak    na trgu verskih multinacionalk bolj
da je funkcija teh kovin na telesu    ta   , da s svojim zvončkljanjem preganja
opijem niso imeli izkušenj in jih je    ta    izpostavil na milost in nemilost vsem,
   Tak    je splošni videz.
razposajeni in veseli so, kot da jim je    ta    otroški koncentracijski vrtec bolj
   Tisti    z dolgim stažem, ki v vseh teh letih
vodiča zmanjka denarja, jih včasih    ta    spravi čez mejo zastonj na podlagi
In    tisti    vonj je prihajal od nageljnovih klinčkov.
   Ta    neustrašni Nemec je baje prinesel s
vendar bogato, z vsem, kar premore    ta    lepi svet, mu prav gotovo ne bi pozabil
   Tisti    v avtobusih se nikoli ne ustavijo tod.
samo za najrevnejše sloje in če se    tak    prikažeš na obisk, so nejevoljni.
   Ta    mirni, vsega hudega navajeni in nezahtevni
   Tisti   , ki sem ga mahnil, je kazal nekam osramočeno,
A kristjan,    ta    iz hiše nasproti je tudi kristjan,
   Ta    sadež je sila bogat s proteini in afrodiziaki.
biti njegov član, vodja je pogosto    tisti    kmet, čigar polje je najnižje na hribu;
kot vse medicine, še najbolj navdušil    tisti    nizki ekvinokcijski sončni zahod in
Meni predstavlja nekaj takšnega kot    tisti    kip svobode.
Zatuli!    ti    bik zagamani!« zalegel pod palmami,
   Tisti    arest v Boa Visti je bil zame eden
Jaz sem bil prav    tak   , razlikovala sva se predvsem v idealih.
Kdo je    ta    človek?
   Ta    je pridrvela flegma kot to znajo avstralske
Izraz na hčerkinem licu se nam je zdel    tak   , kot ga ima Buda v azijskih templjih.
si želi, najbolj pa jo seveda muči    ta    najbolj zoprn od vseh slovenskih kompleksov
načuditi, vdihuješ in vzdihuješ, dokler se    ti    od čezmerne ventilacije potem ne meša,
   Ta    prizor me je vedno očaral.
A    tale    kozmos naj zamenjam za njihovo zlato
tudi ti od boga kot ves ta svet, tudi    ta    sistem, da je očitno božja volja in
   Ta    njihov svet je tako obziren, tako spoštuje
ni bilo lahko, ker je vladal ves čas    tak    hrup, da sem se jaz še najmanj slišal.
   Ta    konec Avstralije je med najmanj razvitimi
Ta zemlja,    ta    vonj, ta okus, ta vibracija, ta občutek,
Ta zemlja, ta vonj,    ta    okus, ta vibracija, ta občutek, to
Ta zemlja, ta vonj, ta okus,    ta    vibracija, ta občutek, to posebno stanje
zemlja, ta vonj, ta okus, ta vibracija,    ta    občutek, to posebno stanje duha ... to
   Ta    strah je značilen pri primatih vrste
Če bi se spustil, pa bi me    ta    tok odnesel v tako fantastično zanimive
Jaz sem    tisti   , ki se je spravil v vse te situacije,
   Ta    materialni svet je samo ledeni ribnik,
se ne bi spominjal - saj si ti sam    ta    popotnik, kdo pa drug! ...
Pa kdo je    ta    človek?
Kdo je bil    ta    človek?
In    tisti    demon, ki fanta preganja, je gotovo
Prinesel bom drva na ogenj... sicer pa je    tale    kamin bolj za vzdušje, grejem se v
sen, in tudi mene nenehno zalezuje    ta    občutek. [...]
A    ta    svet je bolj slutnja, mračno hrepenenje,
Tule je    ta    opis, samo da ga najdem... v njem piše:
tem pa res ni nobenega dvoma, saj je    ta    stavek performativ: že samo s tem,
izpeljave sveta iz čistega jaza... kako naj    tak    miselni okostnjak pomaga tistemu krvavo
Se vam ne zdi, mojster, da je    ta    pri nesrečnem človeku že tako premočan?
Ja,    tisti    človek živi v Parizu.
katerega tam vzdržuje venska kri, &    ta    ogenj je telesni princip vseh gibov
možno, da je bil vaš véliki Kartezij res    takšen    mizantrop, mojster?
Po eni strani    tisti    vzvišeni slog dopisovanja z melanholično
zaroke svojemu ljubemu Johannesu -    ta    pa ji je neodprta pisma po pošti vračal.
Torej    ta    zapeljivec le ni bil povsem brezčuten?
Sören sam pa nikakor ni bil    tak   , saj je v mislih in čustvih ostal zvest
Ali je    ta    dnevnik preprosto ljubezenski roman,
svetovalec imenuje enako kot pri Goetheju    tisti    preudarni Wertherjev prijatelj, ki
kajti če je Kierkegaard ironičen, ni    tak    samo do svojih literarnih junakov,
O, srečen    tisti   , ki je z nesrečno zavestjo opravil,
Še srečnejši pa je    ta   , ki zmore napisati naslednje vrstice.
Ni nesrečen    tisti   , ki veruje v večno življenje, ampak
ki veruje v večno življenje, ampak    oni   , ki živi samo v tosvetnih spominih:
jaz vem... no, in zdaj ti povem, kaj je    tisti    globlji pomen Kierkegaardove alternative
   Ta    filozof je antifilozof“ [Živeči Kierkegaard,
duhu dokazal, da je ravno ego cogito    ta    nesmrtni duh v človeku; seveda se ob
Pri tem pa je paradoksno, da je    ta    točka sama v ontološkem smislu prazna,
Ko pa se vrnem v mesto, se    ta    videz razblini in resničnost spet pritisne
Ali vam    ta    spis ni všeč?
Obstajal je le Sedaj,    ta    sedanji trenutek in kar se je jasno
pri ponovnem rojstvu obstaja samo    tisti    večni Zdaj, o katerem pričujejo zamaknjenci
časa mi ni vzelo, da sem opazil, da    ta    nič, ta luknja, kjer bi morala biti
ni vzelo, da sem opazil, da ta nič,    ta    luknja, kjer bi morala biti glava,
V zgodovini azijske duhovnosti je    takšen    sinkretizem dokaj pogost.
[jaza] razleti v Neskončno prostornino,    ta    Nič v Vse, ta Tukaj v Povsod“ [prav
Neskončno prostornino, ta Nič v Vse,    ta    Tukaj v Povsod“ [prav tam, 37] - toda
od jaza: oseba naj bi bila tista ali    tisti    kdo, ki se zaveda sebe, svoje identitete
času, ki jo omogoča spomin, vendar    ta    kriterij ni brez težav; nekateri na
   Ta    odlomek res ni povsem jasen.
preživetju, četudi ”razvejanem“, sáma ni    tak    motiv), ampak iz lastnega metafizičnega
selves>,' s tem jaz ne menim, da bom jaz    ta    prihodnji jaz <I do not imply that
Mislim, da    tak    prenos ni možen, saj bi neko izkustvo,
"Prečastiti Nagasena, ali je    tisti    (človek), ki se zdaj pojavi (na tem
"   Tisti    (človek), ki se zdaj pojavi (na tem
A kdo je    ta    lovec?
Jaz sem, prav    tisti   , ki vem tudi to, česar ne vem, da vem...
Za čas bi lahko rekli, da je    tisti    božji dar, ki razpira svet našemu mišljenju
trenutku; za prostor bi lahko rekli, da je    tisti    božji dar, ki razpira svet našemu zaznavanju
Phainomena, v katerem je preveden    ta    odlomek, a je ves čas izposojen, saj
Kako lep je bil    ta    sprehod!
bolj približa izvirniku; in ker je bil    ta    [izvirnik] večno živ, si je prizadeval,
   Ta    poudarek je pomemben, da ne bi kdo
tiste pač, ki so števne; obenem pa    takšen    sklep ne izključuje možnosti, da so
Zdi se mi, da je    ta    dodatek v definiciji odveč.
odnosom prej‐pozneje; drugače rečeno,    ta    odnos je ”brezčasen“.
Sam trg -    ta    veliki oder, tlakovan s kamnitimi ploščami,
”globalno“, tj. vesoljni prostor ”kot    tak   “ je morda ukrivljen, čeprav kozmologi
Me veseli, da ti je všeč    ta    trg. ...
tako majhni, je vendar prav človek    tisti    gledalec, ki vidi pred seboj Arhitekturno perspektivo
katerega slike sploh ne bi bilo - in    ta    gledalec naj bi bil renesančni Človek,
Kartezija prav človek kot misleči jaz    tisti   , ki s svojo mislijo lahko dokaže Boga
Mar ni čudovito to porajanje lepote,    ta    razvoj duha: še maloprej nič - saj
Bruno, v mislih. ...in    ta    ubogi človek na križu naj bi bil naš
Ker    takšen    vesel vnebohod ne bi zadostoval za
Kaj počne    tisti    človek na njem?
nami, videla jo bosta pozneje); drug    tak    primer prečne povezave, tokrat v nasprotni
kruha in rib med lačno ljudstvo, in    ta    prizor se povezuje - prek padanja nebeške
ozdravi, in da je v stari zavezi Bog Jahve    tisti   , ki svojemu ljudstvu podari to zdravilno
Janez. ...in    ta    prostor, ustvarjen iz človeških teles,
v onstranstvo - najlepši primer je    tisti    žareči krog, iz katerega angel s kelihom
prejšnjega... se me je spet rahlo dotaknil    tisti    nerazločni, slepeče svetli privid,
tlaka v krstilnici Svetega Marka, in    ta    mi je vrnil tudi vse druge, tistega
Newton mislil z absolutnim gibanjem;    ta    pojem zveni precej metafizično...
veter, relativno mesto telesa [mornarja]    tisti    del ladje, ki ga telo poseduje, ali
del ladje, ki ga telo poseduje, ali    tisti    del votlosti [ladje], ki ga telo napolnjuje
Zdaj pa pride Newtonova poanta:    ta    miselni eksperiment nam kaže, da ukrivljenost
na Einsteina, toda vprašanje, ali je    ta    princip res veljaven, je še danes odprto:
Ali sploh obstaja    tak    primer?
   Ta    najlepši sistem Sonca, planetov in
Kdo je    ta    človek?
končal svoje delo in odkril, da je    ta    svet dober, da, najboljši od vseh možnih
tridimenzionalnem evklidskem prostoru ne obstaja    takšen    zvezen premik (ali niz premikov) levice,
motil v prepričanju, da prostor ”kot    tak   “ obstaja, tj. da je pravilna substancialna
Mojster - toda zakaj sploh je    ta    krog, zakaj se je duši sploh treba
je edini razlog za njegovo bivanje    ta   , da ga ne bo?“ [prav tam]
Toda kje je tedaj    tisti    del njega, ki ga zaobjeti ne more?
Morda je bil    ta    učenjak kak aristotelik, čeprav Aristotel
nikoli nisem nehal biti in bom ostal    tak    do smrti.
ali je čas zares nujno in a priori    takšen   .
temveč čas kot čas, je njen pojem,    ta    sam pa je, kot nasploh vsak pojem,
Isti ton, ki sedaj zveni, je    tisti   , za katerega v poznejšem toku zavesti
opazovalcem in opazovalnim sistemom - vendar    ta    odvisnost ni v neposredni zvezi s Husserlovo
primer relativizacija simultanosti, pa    tisti    na videz tako preprosti ”osnovni princip
poudarek na funkciji, ki naj bi jo    ta    vsem skupni ”svetovni“ čas opravljal
   Ta    princip se imenuje princip splošne
   Ta    uvid je Einstein posplošil v načelo,
   Tisti    prvi ”kronski dokaz“ splošne teorije
vprašanje, ali je vesoljni prostor ”kot    tak   “ ukrivljen, tj. ali tudi sama medgalaktična
In čeprav je    ta    razlika zelo majhna, jo je fizikom
prostora‐časa, vendar ima v slednji    ta    pojem povsem eksakten, jasno matematično
izkustvenem prostoru, ki ni prazen, in    ta    je ekstrinzično usmerjen, naš izkustveni
”paradoksa dvojčkov“ še nekako razumem, da    tisti    bratec, ki z matične ladje odpotuje
Če obstaja    tisti    ”vesoljski blok“ celotnega prostora‐časa,
Tudi    ta    je fantast!
Anžela že dolgo poznam, zmeraj je    tak   ...
Predlagam, da    tisti   , ki želi zaustaviti branje, kaj vprašati
postati neskončen, če ni že zdaj    takšen   ... in če ni že od vekomaj neskončen.
Je    tale    kmetič, Anželo po imenu, ki sedi tu
evklidski prostor), kljub temu pa je    tak    neomejeni ”sferični“ prostor končen!
To ve tudi    tisti   , ki ne ve, da ve: če senca potuje po
Torej je dobro, da je    ta    prostor, ki ima enako razsežnost kot
tako, kot se v tem prostoru nahaja    tale   , ki mu pravimo svet?“
filozofiji, na primer pri Leibnizu,    ta    »ontološki optimizem« nastopa kot misel,
Kajti, kakor bi bilo slabo, če    ta    prostor ne bi bil poln, to je, če našega
vendar, če dobro premisliš, je naš svet    tak   , kot pač je, in ne bi bil ne slabši
najdejo tudi zelo nenavadni - na primer    takšen    model vesoljnega prostora‐časa, po
kako naj se vera prilagodi razumu, če    ta    zahteva nesmisel?
večnih zakonov ne Boga - ali ni potem    ta    naš svet nujen?
biti drugačen, kot je; ne more biti    tak   , kakršen ni; ne more moči drugega kot
   Ta    stavek se glasi:
”Ali lahko menimo, da je    ta   , zdaj ostreje zarisani Brunov pojem
Ampak če je materija božanska, je    ta    nauk vendarle blizu neke vrste materializmu?
fizičnem pomenu) onstranstva: realen je le    ta    svet, to vesolje, ”onstranstvo“ pa
   Ta    um ustvarja vse, tako da v materijo
Koliko večji ustvarjalec je    ta   , ki ni navezan samo na en del materije,
Čisto res -    tisti   , ki nekaj trdi, mora to tudi dokazati.
Toda vprašati se moramo, ali je    takšen    ”nepristranski“ pristop k Bibliji sploh
Da, tu je    ta    odlomek, kjer Jaspers pravi zelo podobno
ampak je za vero resnično pomemben samo    tisti    prvi stavek veroizpovedi, ki se v krščanskem
”...najvišje blaženosti pa je deležen    tisti   , ki se bolj kot vsega drugega radostí
sledi, da živi po Božjem zakonu le    tisti    človek, ki ljubi Boga ne zaradi strahu
nazore in resničen življenjski cilj, je    ta    človek popolnoma blažen in resnično
njenem moralnem nauku - in da je    ta    nauk preprost in jasen, razumljiv vsem
zato, ker je njeno jedro Božji zakon in    ta    je v vrsti stoletij od njenega nastanka
[od Boga], če bi verjel, da je bil    ta    glas resničen <real?
modusi... šment, kako mi je v nekaj tednih    ta    fant zlezel pod kožo, zdaj se že sam
Poleg tega ne razumem, kako je    ta    vaš popolni diamant sploh viden, če
oddaljene od neke izbrane točke na ravnini,    tisti    te funkcije sploh ne bo povezoval z
zakoni loma žarkov na fasetah, vendar je    takšen    opis vseh svetlobnih dogajanj, namreč
Odtod veje tudi    tisti    čudoviti mir, ki preveva celotno Spinozovo
- ga navdaja    tisti    zreli in neomajni pogum modreca, ki
ironično kot ponavadi, da je ravno    tisti    član trojice, ki je besedilo zapisal
ostala od očetovega telesa - saj    tisti    pepel navsezadnje ni imel več nobene
   Tisti    mrtvi pepel, sama snov, ki preostane
temveč na večen način“, pri čemer je ”   ta    večni pojem telesa ali ideja človeške
je prav tako skoz in skoz polastil    ta    nič, ki vlada nad nami, vi, ki ste
Janez. ...in    ta    nauk Schelling razvija v Sistemu transcendentalnega idealizma?
Ali ni    ta    shema ista kot Kantova razdelitev filozofije
tulipan je upodobljen z mehkimi potezami,    takšen   , kot je v resnici, ob tem pa so njegovi
Lep je... toda vseeno ni tako živ kot    tisti    pravi, tam med mahom.
Povejte mi, mojster, kdo je pravzaprav    ta    Bruno?
”Najvišja moč ali resnični Bog je torej    tisti   , zunaj katerega ni narave, kot je resnična
”Nisem jaz    tisti   , ki vem, temveč je sámo Vse <das
   Takšen    v resnici je.
daleč narazen, toda - kako že pravi    tisti    pregovor - ”vodnjaki se v globini stekajo“,
Mojster, kako naj razumem    ta    odlomek?
- doma me spomni, Janez, da poiščem    ta    odlomek iz njegove knjige, da ga boš
njega, na primer kot hora, vendar    takšen    bog ni več Bog.
To pomeni, da je temperatura 3000 K    tisti    zaznavni horizont, do katerega lahko
posebej opredelil, saj menim, da vam je    ta    pojem znan.
Kot morda veste, je bil    ta    model statičen, torej se v njem vesolje
rdečih premikov svetlobe galaksij,    ta   , prvi relativistični model vesolja
kot ustrezen opis sveta“, pa - ”...je    ta    model pokazal, da je možna konsistentna
kot v srednjeveških predstavah ima    ta    svet sicer končno prostornino <Rauminhalt>,
predpostavili njegovo resničnost) -    ta    ugovor je prekratek, saj obstaja vrsta
mundus talis est« [»Mislim, torej svet    takšen    je«].“
mundus talis est (Mislim, torej svet    takšen    je).
od teh mnogih načinov je način, kako    ta    svet je. -
   Ta    svet se od drugih ne razlikuje po svojem
Mislim, da lahko tudi    ta    fizikalni pogled trpi zaradi filozofskih
svetov, kajti svet je samo eden in    ta    je nujen, v drugem primeru pa je zavoljo
konstant načelno povsem na istem kot    ta    zamišljeni čudak pred nekaj stoletji,
Zdi se mi, da    ta    problem vendarle ni povsem primerljiv
Saj je malce noro...    ta    tvoja bolestna skrb zanjo...
Ti si    tisti   , ki odločaš, čeprav včasih tudi proti
   Ta    zakon je prilagojen standardom Evropske unije.
   Ta    zakon po novem vključuje v pogoje prevzemanja
zboru, verjetno na vaš predlog, ko se bo    ta    zakon obravnaval in sprejemal.
primer Uniona in Pivovarne Laško, sta    takšen    postopek in procedura tekla.
   Ta    je na mizi.
Mimogrede,    ta    sklep o znižanju plač je bil sklep
MAG. ANTON ROP: Znan mi je    ta    intervju.
Kot vse kaže, pa je    ta    načrt že propadel.
   Ta    je ugotovil, da je res - in to ni prav
izplačali vse pokojnine, za to, da bi lahko    ta    sklad normalno funkcioniral.
   Ta    je ugotovil, da v kolikor bi želeli
   Ta    koncept je bil ponujen in ni bil sprejet
Jaz sem prepričan, da bo    ta    model ostal tudi naprej.
Menimo, da je    ta    naš predlog tudi povsem upravičen in
Kot sem že na začetku poudaril, tudi    ta    državni zbor, čeprav prihajam iz vrst
Zakon o delovnih razmerjih je sprejet    takšen   , kot je.
In se    ta    fenomen kaže v nasprotjih.
upanje in željo po dobrem delu, ker je    ta    slovenski visokošolski sistem tako
poslanskih skupin oziroma koalicije    ta    smisel zakona popolnoma deformiral.
Predvsem zaradi tega menim, da je    ta    predlog, ki zadeva splošno olajšavo
Ta država in    ta    proračun ima tudi vse finančne kapacitete
Drug problem, ki ga imamo, je    ta   , da je največji del sredstev namenjen
   Tisti   , ki mu boste oporekali, imate možnost,
   Tak    je moj odgovor na to proceduralno.
No, ampak kakorkoli, res je čuden    ta    način dela.
logično in pošteno do ljudi, da se    ta    zakon zavrne in da predlagatelji ali
olahkotil ne otežil, vendar se nam zdi, da    ta    predlog zakona, ki ga predlagajo poslanci
Koncept zakona je    takšen   , da je načelno dovoljeno vse, kar ni
zanimivo, pa je trditev predlagateljev, da    ta    zakon ne bo imel finančnih posledic
upoštevali referendumsko odločitev, kajti    ta    v celoti menja koncept tega zakona,
Odgovor je bil    tak   : "Zaradi naravovarstvenih razlogov
naravovarstvenih razlogov (po mnenju TNP naj bi    ta    odsek ostal nemoderniziran) tega odseka
   Tisti   , ki ste bili na Mangartskem sedlu ali
   Ta    zakon pa je po vsebini akt o zavarovanju.
Kajti    ta    zakon predvideva tako spremembo meja
obveščen tudi kolegij državnega zbora, in    ta    je kar dvakrat obravnaval to, ko je
Vendar kljub temu se    ta    postopek nadaljuje.
Opozoril bi rad tudi, da ima    ta    predlog zakona neposredne finančne
več neodvisen nadzornik, ampak je tam    ta    neodvisni del podvržen lobističnemu
omejevanje lastninske pravice, ki jo prinaša    ta    zakon ali drugi predpis.
   Ta    zakon ravno ima določbo, ki naj bi
oblikovala neko sumirano stališče in    tisti   , ki je korekten in ki prebere to stališče,
   Ta    14. člen je izredno, izredno vprašljiv.
Po naših informacijah v tem trenutku    ta    del pravzaprav niti ni sporen.
pravzaprav eden bistvenih kriterijev    ta   , da so prizadeta območja in ljudje
   Ta    predlog zakona je bil kasneje nadomeščen.
Triglavskega narodnega parka in tudi    tisti   , ki si v resnici prizadevajo za ohranjanje
pristojen Zavod za varstvo narave in    ta    je opredelil Kobilarno Lipica kot predlog
ustanovitev narodnega parka, ki je predvsem    ta   , da država določeno območje zaradi
bomo nasprotovali sprejemu zakona, saj    ta    del ne izboljšuje pogojev za domače
   Ta    strah je pri nekaterih razpravljavcih
Pomembno je, da se    ta    glas, ki se je izražal v tem procesu
konstruktivnih rešitvah in predlaganih rešitvah    ta    glas ne bi upošteval v tem smislu,
   Ta    glas je dal konstruktivne pripombe.
zelo pomembno, da bi se v tej točki    ta    zakon tudi dopolnil seveda v drugi
se tukaj zediniti, da se nadaljuje    ta    zakonodajni postopek in da se skupaj
pridružil tistim, ki pač pravijo, da je    ta    predlog razburkal najbolj različne
domače - da je treba omejiti dostop,    takšen    in drugačen, tujcem do parka.
pa privatnih, ampak se mi zdi nekako    ta    strah pred tujstvom skregan s tistim,
kulturo in v tem smislu UNESCO, kot    tisti   , ki daje spisek najpomembnejših stvari,
Tudi    ta    element kulturne krajine lahko konstatira
bi ukinjal narodni park oziroma ga    ta    predlog ne ukinja.
   Tisti   , ki smo si jo ogledali in ki živimo
lažje soočali s temi tegobami, ki jih    ta    zakon narekuje prav vam."
Tu je zdaj    tisti    hakeljc, zaradi katerega - zdaj bom
   Ta    kapital je že naredil premike pri prodaji
   Tisti   , ki imamo občutek in sočustvujemo s
Triglavskega narodnega parka, ker je bil    ta    ustanovljen že z veljavnim zakonom
pravzaprav eden bistvenih kriterijev    ta   , da so prizadeta območja in ljudje
narave je tudi jasno določeno kaj mora    ta    akt o ustanovitvi zavarovanega območja
Tako mislim, da    ta    predlog zakona ni primeren za nadaljnjo
tistem bistvenem kriteriju, da je zakon    takšen    kot je, je nekaj, kar pravna stroka
citiral sedajle - še zdaleč ni samo    ta    zakon, ne učinkuje samo ta zakon na
ni samo ta zakon, ne učinkuje samo    ta    zakon na Triglavskem narodnem parku,
volja je lahko spoštovana samo, če se    ta    zakon umakne.
že sedaj jasno, da bodo - sedaj se    ta    zakon usmeri - domačini tam na nek
zato v Novi Sloveniji smatramo, da je    takšen    zakon potreben.
skupnega jezika, saj je za Ljubljano    takšen    položaj izjemna priložnost.
Če bo    ta    zakon pripomogel k urejanju zaskrbljujočih
simbolov slovenske državnosti in kot    tak    določen že z ustavo.
določeno praktično vse, kar naj bi    ta    zakon urejal.
videz vsebinskega in pozitivnega ureja    ta    zakon, v resnici že urejajo drugi predpisi.
ki je predlagano prav zato, ker je    ta    zakon le prazna lupina brez vsebine
   Ta    zakon je danes pred nami.
zakona pogovarjali s figo v žepu, pa bo    ta    zakon mrtva črka na papirju.
To ni    ta    način!
   Ta    zakon postavlja pravno osnovo, postavlja
Zagotovo je, da    ta    zakon ne daje nikomur nobene samovolje,
prav v glavnem mestu, v Ljubljani,    ta    interes in ta pravica najintenzivneje
glavnem mestu, v Ljubljani, ta interes in    ta    pravica najintenzivneje trčita ob pristojnosti
Kajti, ker je    ta    zakon postavljen na osnovi upravnega
razvojni programi, se mi zdi, da je    ta    zakonski predlog lahko ustrezna podlaga
To je    tisti    demografski razlog, ki nakazuje drugačno
Slovenske demokratske stranke - da je    tak    zakon potreben.
Vendar pa se bojim, če bi bil realiziran    ta    zakon v takšni obliki, kot sta ga predložila
   Ta    predlog ima veliko tega, kar mi je
Vendarle pa bi moral biti    ta    zakon po mojem mnenju nekoliko bolj
Kaj misli    ta    državni zbor oziroma kaj misli ta država,
   Ta    predlog je dobra osnova.
Da bi moral    ta    zakon pravzaprav v sebi še nekaj nositi.
Mislim, da je    ta    zakon dobrodošel.
Zakaj se mi zdi    ta    faktor tako pomemben za definicijo?
Ampak    ta    zakon bo očitno dal poudarek na druge
dogodek oziroma glavna zaveza, h kateremu    ta    zakon napotuje in ki v materialnem,
neko predvolilno propagando, ker potem    ta    zakon ne bi smel biti vložen.
povedala, da je na operativni ravni    ta    zakon šibak, da je zelo splošen.
Kot sem že povedal, kaj pomembnega    ta    zakon ne bo rešil.
Samo Pariz je    tisti   , ki nekaj šteje.
Torej, nekaj podobnega, kot je    ta    zakon, je verjetno potrebno.
Zdaj, če je    ta    zakon tisti, ki ravno to rešuje, to
Zdaj, če je ta zakon    tisti   , ki ravno to rešuje, to je sedaj druga
potem tudi usedlo, potem mislim, da je    ta    zakon dosegel svoj namen.
da bo to univerzalno rešeno in da bo    ta    zakon tudi operativen.
tudi tu ne more biti drugače, ker je    ta    zakon popolnoma takšen zakon kot vsak
drugače, ker je ta zakon popolnoma    takšen    zakon kot vsak drug.
pride do ustrezne rešitve, zakaj se    ta    obrtniški sklad na nek način tistim,
Nekaj tega bi moral pokazati    ta    državni zbor s tem, da bi vendarle
To je    ta    razpon tudi med besedami in dejanji.
Odgovor je    takšen   , da se ne izvršuje zakon.
Ugotavljam, da je tudi    ta    amandma sprejet.
Prav    ta    predlog ministrstva pravzaprav najbolj
   Ta    je dolžan izvesti vse aktivnosti na
stališča Nove Slovenije povedal, je    ta    predlog zakona slab.
Predlagatelj ni spoštoval predpisov, ki jih je    ta    državni zbor sprejel.
Že sedaj vam pravim, če bo    ta    zakon - očitno bo sprejet, ker to je
korupciji in ne bi bilo čudno, če bi    ta    kapital slišal na ime Udbo‐mafija."
kupilo sodobno opremo, s katero bo    ta    vod opremljen, počasi pa bodo na noge
Ni jasno, kakšen je    ta    stik. Postopki v centrih za socialno
carini, ki jih bo posredovala Intrastatu;    ta    namreč zbira in obdeluje podatke o
imajo te države višje carine in da je    tisti    del, ki omogoča trgovanje brez omejitev
Železnik, bi človek, ki bi se ob ograji -    ta    je od skladišča oddaljena 50 metrov
   Ta    je v očeh države očitno ničvrednež
Kaže, da je    ta    popravek na 5,5 odstotka razburil neučakane.
Letos sicer    ta    primanjkljaj še lahko blažimo s presežkom
»kristjane«, kar dobesedno pomeni »   tisti   , ki sledijo ali pripadajo Kristusu«.
   Ta    naj bi pri določitvi najemnine upošteval
začasno je izgubil vid, a se mu je    ta    že povrnil.
   Ta    je na parkirišču pred gostinskim lokalom
   Ta    se je peljal po avtocesti in je za
   Tak    pisatelj se rodi enkrat na dvesto let.
Ali se je    ta    dogodek zgodil premišljeno ali pa so
Beguš pa upa, da bo tudi    ta    pripomogla h temu, da bi njegova ekipa
Kakšen človek bo    tisti    Slovenec, ki bo državo predstavljal
Tuđmanu med prvimi poslal čestitko, ko je    ta    ustanavljal svojo HDZ.
kakšne vrste levkemija je to in kaj je    ta    kromosom?
V nekaj dneh se je    ta    znesek znižal na 600 in na koncu že
nedolžni otroci; intuitivno so čutili, da    ta    piskač išče neki drug, boljši, ne pa
   Ta    tekst me je vedno globoko ganil in
Mozart ni bil    tak   , da bi tu svojo žalost razlagal na
Najdragocenejši se mi zdi    ta    trenutek in ne mislim naprej in nazaj.
Na žalost je danes    takšen    čas, da me kot zdravo slavno flavtistko
   Ta    pa je tudi vlekel nenavadne poteze,
zadeva »državotvorna« referenduma, je    tisti    o vstopu v Nato povsem zasenčil onega
njegove generacije) Alexadre Kojève,    tisti   , od katerega je Fukuyama prevzel idejo
   Ta    del sprememb je obrnjen v prihodnost.
In    ta    pogled za nazaj na lastne izkušnje
Seveda ne čudi, da je    ta    krog nemalokrat sestavljen prav iz
   Ta    dan je pomenil kulminacijo tihe igre
In zdaj, seveda, kjer koli se je    ta    dotični gospod pojavil, je nastala
   Tisti    31. 3. 1991 velja za datum, ko je prva
S tem da    tisti    moment, ko znotraj te sheme ne vlada
Vendar pa je    ta    delež tudi v zadnjem desetletju vztrajal
   Ta    odnos se bo spremenil, če se spremenijo
zase, v kolikšni meri se bo obdržal    ta    vzpon, ki so ga sprožili z burnim delom
Sicer pa    ta    ekonomist tudi ugotavlja: problem bo
Zato deluje    tak    primer kot model: svetovalna družba
Ampak vsaj za konec leta bi se lahko    ta    državni zbor malce posvetil tudi svojim
so udarec v prazno, ki bi ga lahko    ta    politični sistem »uredil« elegantneje,
v wittenberški stolnici na prižnico    tisti   , ki so ga imeli za mrtvega.
neprimerno mehkejši Melanchthon pritrdi: »   Ta    konec Thomasa Müntzerja je opozorilo,
Luthra očitno zasnubi in    ta    ženitno ponudbo sprejme, po mnenju
večjemu gospodu, proti Bogu; jaz sem bil    tisti   , ki ga nisem usmrtil, in tako je ta
Namesto papeža je poslej knez    tisti   , ki določa, kaj in kako verjamejo njegovi.
   Ta    film v celoti kaže, kako se ljudje
človek, ki bo čutil enako kot jaz, in    ta    bo uničil moj zid, kot sem jaz uničil
bral je Machiavellija, le da se je    ta    tedaj imenoval Han Fei Zi.
Zato da bo    tisti   , ki bo prišel, tisti iz Cesarjeve vizije,
Zato da bo tisti, ki bo prišel,    tisti    iz Cesarjeve vizije, tisti, ki bo zmrvil
prišel, tisti iz Cesarjeve vizije,    tisti   , ki bo zmrvil zid in izbrisal vse,
vaškega posebneža se preočitno širi    tisti    zatohli duh sumljivo rjave barve, ki
Turek ali podoben nebodigatreba, torej    tisti    pravi tujec, ki prihaja z zahoda in
veliko večja nevarnost za to državo kot    tisti    nesrečni minaret in vseh 18.000 izbrisanih
Pravzaprav je    tale    Haider čisto fejst možakar, kaj nas
žrtvam vojne in povojnih usmrtitev, ker    takšen    napis, kot je, ne izenačuje oz. ne
grozda samostojen, lastni izdelek,    tak   , s katerim se bo Slovenija dobro promovirala
   Ta    prizor je najbolj silovit med vsemi,