Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKmd6 (4)


vzpostavljanju nenaravnega razmerja med    tema    deloma.«
Victorine ne bi imela kaj početi s    tema    jezikoma, medtem ko je angleščina bolj
zamišljenega popolnega diamanta je s    tema    atributoma za nas dovolj določeno,
Zazdelo se mi je, da so v razponu med    tema    dvema obrazoma stlačene usode vsega