Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKmd5 (3)


Po    teh    dveh dneh je šel od tam proti Galileji.
kmalu začutil, da bo nekoč pisal o    teh    dveh ljudeh.
JANEZ DROBNIČ: Ob tem amandmaju oziroma    teh    dveh amandmajih velja spregovoriti