Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKmd4 (8)


»S tem hočeš ravno    tista    dva, ki sem ju omenil.«
razdeljena v dva neenaka dela; razdeli potem    tadva    dela še enkrat v enakem razmerju.
»Osvobôdi    tista    človeka!«
Privlekli ste    ta    dva človeka, čeprav nista oskrunila
Tudi    tista    dva dni sem jih večkrat nehote ponavljal,
biku, sem lahko tudi tebi odkrehnil    tista    dva češarka.
nenavadno debeli in grčasti, kakor bi bil    ta    dva sklepa posebej iztesal kak hribovski
oba obraza tako znana, kakor bi bil    tista    dva človeka poznal vse življenje.