Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKmd2 (4)


Če pa otrok iz    teh    dveh stanov nosi v sebi zlato ali srebro,
Kateri od    teh    dveh je spolnil očetovo voljo?«
Sloga    teh    dveh mož je bila absolutna in trdna.
Iz    teh    pa sestoji tako neomejeni čas kakor