Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKmd1 (54)


Ali se ne bosta potem    tadva    sprla in se začela sovražiti ter postala
Če bi zdaj obstajala dva    takšna    prstana in bi si enega nataknil pravičnik,
vidi in sliši; takšna na primer sta    tale    verza:«
   Ta    dva tonovska načina, spodbudnega in
in sreči, preudarnih kakor hrabrih,    ta    tonovska načina mi pusti!«
»Izredno pametna sta    ta    tvoja Asklepijeva sinova.«
»   Tadva    dela duše moramo torej razločevati
»Če sta    ta    dela vzgojena in se v resnici naučita
»Tudi    tadva    dela dušo in telo najbolj varujeta
da pripada oblast razumu, in se mu    tadva    zato ne upirata.«
   Ta    dva dela uspava in tretjega, katerega
ljudem in bogovom znano ali ne, da sta    takšna   
   Ta    dva sta takoj pustila mreže in šla
   Ta    dva sta takoj pustila čoln in očeta
Tudi    ta    dva sta odšla in to sporočila drugim,
»   Ta    dva netita nemir v našem mestu.
   Le‐tá    sta se prestrašila, ko sta slišala,
   Ta    dva si namreč medsebojno nasprotujeta,
   Taka    sta Himenáj in Filét.
   Ta    dva imata oblast, da zapreta nebo,
ter si izmenjavali darila, ker sta    ta    dva preroka mučila prebivalce zemlje.
O,    ta    dva, ta sta bila od Boga poklicana,
O, ta dva,    ta    sta bila od Boga poklicana, da nalijeta
sta vedela, klepetala in skrivala,    tadva    človeka, so se pripetile ljudem ene
oba nekam po svoje propadla, in dva    taka    človeka se nikdar ne razveselita drug
Da, in tako sta se spet našla    tadva    tiča, Ludvik in Bernard.
   Ta    dva moža, ki sta že nekaj let prenočevala
»   Tadva    kramarska fakina sta naprtila Strežku
»   Ta    dva pa nista suha«, sem si rekel.
»   Ta    dva pa, ta dva!« je zadovoljno prikimal
»Ta dva pa,    ta    dva!« je zadovoljno prikimal Travnikarjev
   Ta    izraza, ki sta seveda pognala iz razmer
odkrito veselila, da sta se naposled    ta    dva človeka vendarle našla...
zadremal, pa sta me začela vznemirjati    tista    dva čmrlja, ki sta še brenčala po
Potemtakem    tista    dva poba le nista tako mrtva in tako
   Ta    dva priletna in resna Bosanca sta večkrat
»   Ta    dva imata nekaj na duši.
   Ta    dva sta bila mlada in sta v svoji vihravosti
»   Ta    dva gospoda sta se prepirala z mano,«
»Nekega dne bova    takšna   
»Le kaj bi rada    ta    dva čuka?«
   Ta    dva da sta pokvarjena: punčka laže,
   Takšna    sta bila torej njuna značaja.
privezati sem ga hotel, ko sta prišla    ta    dva!«
sem pustil zunanjost in zunanji svet    taka   , kot sta, in užival življenje bolj
Sprašujem se, kdo sta pravzaprav    ta    dva: zapuščeno dekle in najnesrečnejši
človeka, ne da bi to pomenilo, da jaz je    ta    dva človeka.“ [prav tam, 46]
predlaga Parfit, saj bi bila potem    ta    dva en isti jaz.
človeka“ - obenem pa zanika, da jaz je   ta    dva človeka“.
vendarle v osnovi različna, in kot    takšna    so ju dojemali tudi filozofski klasiki
kjer sem, in prav je, da sva z Marijo    takšna   ... kakršna pač sva.
   Ta    dva univerzitetna prostora sta sedaj
Po naši oceni sta ga    ta    interesa vodila v napačno presojo in
Vendar    ta    dva ne odločata o tem, o čemer piše