Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKO (9)


predstavljala dežele in bile so toliko lepše,    kolikor    manj sta vedela o njih.
   Kolikor    jih je šlo, sem zvlekel noter otroke
lepo na toplem in serjemo ga lahko    kolikor    nam riti dajo.
”Čas torej ni gibanje, temveč gibanje,    kolikor    ima število.“
Glede na to,    kolikor    je [čas] gibanje, je čas število vsakega
potemtakem je očitno, da večno bivajoče,    kolikor    je večno bivajoče, ni v času, saj ni
   Kolikor    je zaporedje, je različen [...], toda
morala zakonodajno‐pravna služba tudi, v    kolikor    bo zakon dobil še podporo, pri mnenju
   Kolikor    pravnikov, toliko pogledov.