Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKžp4 (352)


»On ima rad    take    stvari.«
»Ja, Tom je zelo spreten za    take    stvari.«
dolgim seznamom fraz in prečrtal si    tiste   , ki niso ustrezale.
bilo, da se ta zadeva uspešno konča,    take    stvari se v resničnem življenju ne
»Poglej    tiste    rože!«
mi ne bo mogoče to dokazati, niti za    tiste    stvari, ki sem jih jaz sam ponaredil.«
»Ampak bojim se, da na    take    stvari vedno pozabim.«
V resnici pa je    te    tri filozofije komaj mogoče ločiti,
   Takšne    ukane se je mogoče naučiti kot vsake
»Poberite    te    črepinje,« je ostro dejal.
»   Te    stvari se zgodijo,« je nejasno začel.
in dobila drugo barvo, ko je slišala    te    besede.
»Si kdaj videl    te    kosti, Winston?«
potrebe vsakdanjega življenja - za    take    stvari kot jesti, piti, delati, oblačiti
popolnega razumevanja načel Angsoca je bilo    te    besede težko pravilno rabiti.
predvideno je bilo, da naj bi sčasoma    te    izrazite značilnosti Novoreka postale
ustanovljene le z namenom, da bi zagotavljale    te    pravice.
   Te    besede so mi že takrat ugajale in nič
Kdor    take    stvari posamič zagreši in je pri tem
navkljub, podjarmiti druge države ter si    le‐te    tudi podjarmi in jim vlada.«
Ali lahko    te    naloge pripišemo kakemu drugemu bitju
   Te    stvari vsekakor ljubimo iz obeh razlogov?«
   Te    dobrine imamo sicer za utrudljive,
napovedujejo najslabši sloves in vse    tiste    kazni, ki jih je pravkar Glavkon navedel
pravične, ki pa so v resnici nepravični;    te    kazni naštevajo za nepravičnike; drugih
sposobni, da kakor na krilih planejo na vse    te    besede in povzamejo iz njih svoje sklepe:
mislim, ko bi lahko najprej prebrali    te    črke in šele potem pogledali male,
»Kako lahko zdaj država krije vse    te    potrebe?
»   Te    stvari lahko v obilju izdelujejo tesarji,
TRETJA KNJIGA 1. »   Take    in podobne stvari,«
pesnikom, ki bi hoteli prikazovati    te    zgodbe, svetovati in jih prositi, naj
namreč, dragi Adeimant, naša mladina    te    besede resno jemlje in se jim kot nevrednim
In tudi    tele    besede: Oni pa stopajo v molku,
»Ali naj sprejmemo v naši državi vse    te    stilne vrste ali samo eno od čistih
Na    te    stvari se mi ne razumemo in zato jih
in modro, ker imata dva njena dela    te    lastnosti.
»   te    tri lastnosti smo ugotovili za našo
ima vsak posameznik v svoji duši vse    te    tri temeljne oblike in dobi zaradi
sili, ki nam ustvarja takšne može in    takšne    države?«
zašepetal, od česar smo slišali samo    te    besede:
6. »   Te    ženske je torej treba odbrati za skupno
kakor si prej može, in predal le‐tem    tiste   , ki so jim čimbolj podobne po naravnih
In za    te    laži smo rekli, da so prav tako koristne
Ne glede na    te    omejitve, je treba skrbeti, da žene
in sužnjem za vzdrževanje hiše; vse    te    stvari, dragi prijatelj, so dobro znane,
»Za    take    primere, dragi prijatelj, jim moramo
Toda ker priznavam vse    te    prednosti in še tisoč nadaljnjih, ki
stvari in na kar gledam, kadar hočem    te    stvari razločevati od drugih.
isti namen in učinek, dam isto ime,    tiste    pa, ki imajo druge namene in druge
pred vrata bogatašev‘ ; kdor si je    te    besede izmislil, se je zmotil; pravilno
notranje sorodnosti s filozofijo poslušal    te    besede, se dal pregovoriti in se začel
Seveda le    take   , ki jih upravičeno imenujemo sofizme,
Poslušali so marveč samo    takšne    razprave, ki so polne izumetničenosti
podobne vrline same po sebi, potem pa na    le‐te   , kakor so se izoblikovale v človeku.
rekli smo, da morajo filozofi imeti    te    in one lastnosti; če jih nimajo, potem
smo, da morajo filozofi imeti te in    one    lastnosti; če jih nimajo, potem si
paslike in pri tem skušajo spoznati    tiste    prave, resnične prapodobe, ki jih je
ne spodbujajo k razmišljanju, mislim    tiste   , ki ne izzovejo hkrati dveh nasprotnih
   Tiste    pa, ki to delajo, imenujem spodbujajoče,
Ko bi    te    risbe videl kdo, ki je doma v geometriji,
Tistih, ki    te    znanosti obvladajo, menda vendar nimaš
odločitev, koga mislimo vpeljati v    te    znanosti in kako ga bomo vpeljali.«
ima pregled nad posameznostmi in zna    le‐te    zajeti v celoto.«
»Kdor je starejši, se ne bo spuščal v    takšne    neumnosti, temveč bo raje posnemal
pripovedujejo sinovom, najbrž z dobrim namenom,    take    stvari.
»Prikrajšati pa ne smemo moža tudi za    tiste    lastnosti, o katerih smo že prej govorili:
pravičen, hkrati pa lahko uživa tudi    tiste    radosti, ki ustrezajo njegovemu bistvu
spreminja in samo iz sebe ustvarja vse    te    oblike.«
močmi doseči ta cilj; zato, prvič, ceni    tiste    znanosti, ki pomagajo njegovi duši
»Toda za    te    stvari obstajata samo dve ideji, namreč
Ali jih posnema    takšne   , kakršne v resnici so, ali takšne,
posnema takšne, kakršne v resnici so, ali    takšne   , kakršne se zdijo?
   Te    dejavnosti spretno posname, in ljudem,
saj si gotovo imel priložnost, da si    te    stvari videl.«
»Zato je vsak, ki posluša    te    moje besede in jih spolnjuje, podoben
Ko je Jezus končal    te    besede, so množice strmele nad njegovim
Ko je Jezus povedal    te    prilike, je šel od tam in dospel v
»Ne doumejo    te    besede vsi, temveč tisti, katerim je
»   Te    prilike ne razumete?
»Gledaš    te    velike stavbe, kajne?
Marija pa je vse    te    stvari ohranila zase in jih premišljevala
obglaviti; kdo je potem ta, o katerem slišim    take    reči?«
»Dobro si zapomnite    te    besede.
Zaradi tega, ker je    takšne    reči delal na soboto, so Judje Jezusa
Če delaš    take    reči, se pokaži svetu!«
Nekateri iz množice, ki so slišali    te    besede, so rekli:
Mojzes nam je v postavi ukazal    take    kamnati.
   Te    besede je izrekel, ko je učil v templju
Tudi    te    moram pripeljati in poslušale bodo
   Take    poberejo, vržejo v ogenj in zgorijo.
Ko je Pilat slišal    te    besede, se je še bolj zbal.
Ko je Pilat slišal    te    besede, je dal Jezusa pripeljati ven.
Možje Izraelci, poslušajte    te    besede!
Ko je Hananíja slišal    te    besede, se je zgrudil in izdihnil.
templja in véliki duhovniki slišali    te    besede, so se v zadregi spraševali,
Ko je Peter še govoril    te    besede, je prišel Sveti Duh na vse,
Ječar je    te    besede sporočil Pavlu:
Redarji so    te    besede sporočili zastopnikoma oblasti.
Izraelovega upanja me namreč oklepajo    te    verige.«
zakon, po katerem so tisti, ki delajo    takšne    stvari, vredni smrti, jih ne samo počenjajo,
svojo sodbo nad tistimi, ki počenjajo    takšne    stvari, v skladu z resnico.
človek, ki sodiš tiste, ki počenjajo    takšne    stvari, pa jih tudi sam počenjaš, da
Tudi tega ne pišem zato, da bi    take    pravice uveljavljal.
   Take    obljube torej imamo, predragi.
vas že opozoril: tisti, ki počenjajo    takšne    stvari, ne bodo podedovali božjega
Zoper    te    stvari ni postave.
Kdor torej zametuje    te    zapovedi, ne zametuje človeka, temveč
Se ne spominjate, da sem vam pravil    te    reči, ko sem bil pri vas
Za    te    stvari se trudi, ves bodi v tem!
in lovijo z grehi obložene ženske,    take   , ki jih ženejo vsakovrstna nagnjenja
Če imate    te    kreposti in v njih napredujete, vas
Zato vas mislim vedno opozarjati na    te    kreposti, čeprav za to resnico veste
Ta, ki pričuje za    te    reči, pravi:
(predvsem televizijskih postaj) za    take    dirke izjemno, da so televizije samo
obiskovalcev, zagotovitev denarja za    te    dejavnosti in dal podlage za sodelovanje
je sicer član SKD, op. p.), zlasti    tiste   , ki zadevajo kršenje delavskih pravic.
razvoj, ki pa se dolgo ni odzval na vse    te    finančne lumparije.
Slovenija usmerila sile lobiranja v    tiste    evropske države, ki nas v Sintri niso
odkar je spoznal, odkar je napisal    tiste    stvari.
In mi mislimo na    te    besede in jih občutimo.
Vozi se čez nebo in seje luč, luč v    te    težke dni.
Sladek vonj ni še nikoli šel čez    te    gmajne.
pisano v italijanščini, toda ona gleda v    tiste    sinove črke in razume vse.
Potem bo Zajezarica sama prepisala    tiste    črke.
potem pa precej na dolgo razpravljajo    tele    stvari:
predirnimi očmi so potegnili drug z drugega    tiste    raztrgane cape in se dodobra ogledali:
Kadar nanese pogovor na    te    stvari, se vselej prav pošteno razburi:
iznašel marsikatera sredstva zoper    take    nesreče in se tudi otresel marsikaterih
Francovich se za    te    stvari še zmeni ne.
zadnje čase ne brigam bogvekako za    te    velike stvari.
avtomobilski realizem, in za druge    take    svetle stvari, s katerimi je svet tako
teozofinje Anny Besantove in druge    take    zanimivosti iz starega letnika Civiltà
komisije; kajti policija spada med    tiste    ustanove, kateri daje država dovolj
Ludvik pa se prav malo briga za vse    te    nevarnosti.
Koga pa kaj brigajo    te    njegove zadeve in prav zares mu ni
sodnija je že stara in dobro pozna vse    take    primere. -
Bernard pa je molče požiral vse    tiste    besede in jih skladal na dnu svojega
rob postelje in položil predse vse    tiste    nerazumljive besede.
In potepuh na    te    besede res ni znal odgovoriti.
vlačili kakor navadnega capina, bi    tiste    lire že našel, pa čeprav bi jih moral
Kje bo denar dobil za vse    te    stvari, po tem se Martin ni spraševal.
»He, in za    take    prilike je kajpak najbolje, da se človek
   Te    besede so Martina precej prizadele.
zmeraj pravim, naj ne vtika prstov v    te    stvari, pa mu jezik ne da miru.
Toda zdaj ne dajo več toliko na    take    obljube.
   Te    hlače mu je dal in par lir, malenkost.
Tak,    take    cigarete kadiš,«
»   Take   .
   Te    stvari prav dobro razumem.
ne spominjam več, ker sem imel tri    take   .
Žef pa se ni zmenil za vse    te    prerokbe.
Žef je dobro vedel za vse    te    stvari.
Toda vse    te    grožnje so kmalu izpuhtele.
Vse    take    stvari je Žef razmišljal v prvih dneh.
Nanca pa se je za vse    te    besede kaj malo zmenila.
Tako živo se je zamislil v    te    sanje, da je hitro planil iz sena,
Žef je nekajkrat vzrojil, potem pa je    te    stvari rajši preslišal in Anca je odnehala.
Komaj je izustil    te    besede, so se mu zazdele zelo trde
In umetno gnojilo tudi dobim, za    take    stvari daje država posojilo.
   Take    besede je govorila takrat, kadar je
Matija pa se je na vse    take    opazke samo široko smejal in trdil,
skrbela Strežkova mati, ki je sodila med    tiste    naravnost čudežne ženske, ki si znajo
   Tiste    počitnice sem preživel pri svojem prijatelju
Za    te    živali se nismo preveč zanimali.
me tete, ki je imela po bradi prav    take    bradavice.
časa, ki ga tako izgubljam, imenujem    te    opojne in brezplodne sanjarije »notranje
   Te    škarje so včasih oživele, tekle za
»Tam    te    hočejo videti, in sicer nagega, popolnoma
Požrl    te    ne bo,«
   Te    besede so Izidorja tako razkačile,
da župnik nima pravice, vtikati se v    take    stvari, Moj Jezus se je krepko napil
odgovarjal, »samo njega ni, da bi oživil vse    te    stvari.«
partizansko pošto v žepu obletela vse    te    grape in hribe.
Odkar sem skrivaj brala    te    nove stvari,« je rekla in samo s kretnjo
o Črni gori, da je vsa vas poznala    te    junaške kraje.
tega sem se spomnila, ko sem pogledala    te    zverine; zazdelo se mi je, da se res
   Take    oči sem že nekje videl.
»   Te    brezbožne čenče vam tiskajo ruski pogani!«
kaj bi človek ožemal    take   
Na    take    malenkosti jaz ne morem gledati ...
Nisem se več trudil, da bi odgnal    tiste    oči, ker sem že prav dobro vedel, da
bi se ga tresel se, če bi te napadel    te   ! ...«
nespametno, če bi ga opozarjali na    take    stvari, toda ker je vedel, da narava
preklela tudi iz groba, je čenčala    takšne    neumnosti, da jo je moral celo župnik
Bistra je in zamišljena, gleda    te    naravnost v oči ... brez strahu ...
Res je, da bo treba izreči tudi    te    besede.
   Te    besede je že dvakrat slišal iz njenih
   Te    besede so Testena tako živo zadele,
nakupovala maslo in jajca ter nato    te    redke dobrote presneto drago prodajala.
Saj poznamo    te    babje muhe!
Testen je preslišal    te    besede.
Naredila sva štiri    take    zastave, jih pritrdila na oklešček
»   Take    skrbi nam delaš!
   Te    besede so me zadele v živo.
prvo svetovno vojno so začeli opuščati    take    senožeti.
Moški res nimate oči za    take    stvari.
»Le čemu pošiljajo v te kraje    take    oskubljene vrane.«
je goriški nadpastir pošiljal samo    take    duhovne gospode, ki so se po njegovi
»To se pravi, naj    te    kar župnik obira!« jo je kovač zbodel
   Takšne    in podobne besede o učiteljici smo
   Takšne    reči, ki jih dolgočasni fajfarji ne
Toda prav    te    štiri vesele in lepe stvari so žalostne
Dolga vrsta nas je, ki smo    te    bridkosti doživeli, in dolga vrsta
Tudi v    te    besede sem verjel, tako sveto verjel,
poskušal neumne norčije, najmanj pa    takšne   , ki govorijo o smrti.
naposled bo celo koristno, če se navžijem    te    nove, mehke dolenjske pokrajine, da
smrt, ko je nosač po nesreči strl tri    take    podobe.
- Kam sem prišel, da moram misliti    take    misli!...
In zakaj si izmišljate    take    neumnosti?
Tudi v    te    besede sem verjel, tako sveto verjel,
samo črne sence vej in da padam skozi    te    sence.
zataknil pod pazduho, pravil pa je    takšne   , da se je Pécuchet samo smejal.
   Te    bi razdrli, potem ko bi ves plin šel
In smehljaj, ki je spremljal    te    besede, ju je hudo prizadel.
Vaucorbeil je razumel    te    besede kot namig na herpes gospe Bordinove,
koncev se zdravnik mora spoznati na    te    reči.
Pécuchet je občudoval    te    misli.
Skušala sta povezati    te    negotove zasnove s stvarmi, ki sta
Kdo pa se meni za    takšne    malenkosti?
Kajti vsem spretnostnim je dodal tudi    tiste   , ki jih potrebuje divji lovec.
   Te    uteži je bilo treba nositi na desni,
Tisk je    te    oslarije čisto resno ponujal javnosti,
   Te    naprave so prodajali v ulici Aumale.
postavijo v možgane, da možgani pošiljajo    te    podobe duhu, da nam duh daje spoznanje
Bouvard je postal žalosten, ko je obračal    te    strani, kajti zdelo se mu je, da so
   Te    besede je prebral v Priročniku za semeniščnika,
»   Takšne    laži širijo popotniki,« je rekla gospa
Foureau se je potem, ko je povedal    te    podrobnosti, prepustil drugim mislim.
»   Takšne    neumnosti torej počenjate,« je rekel.
nabirata rastline po poljih, naj natrgata    tiste   , na katere bosta najprej naletela.
kolesu spremil do konca Tržaške in rekel    tiste    težke besede:
Presenetilo me je, da sem    te    sitnosti slutil že vnaprej, nekaj minut
Treniral sem kako obremenjevati samo    tiste    mišice, ki so potrebne za premikanje,
Pel in vriskal sem čez    tiste    omamne joške in se na ves glas zgovarjal
prebil v parku, trmasto buden, gledajoč    tiste    rdeče črte izstrelkov in se branil
Prvič sem gledal    take    reči, nobenega pravega strahu nisem
Sami nosijo    tiste    velike elektronske, navadno s pokvarjenimi
tako rada pripovedovala pravljice,    take   , kot jih jaz svojemu sinu ne znam več.
Nisem mogel dopovedati, da sem    te    reči že skoraj pozabil, da sem se obsodil
cevi za sestrelitev helikopterjev,    take    kot jih delajo v Evropi, bi v nekaj
Če bi imeli    tiste    cevi za sestreljevanje helikopterjev...,
korana, ki sem jih nekaj vozil s seboj za    take    priložnosti.
Klel sem    te    ženske, ki pustijo, da jih možje držijo
Izkoriščajoč    le‐te   , nas monopoli mafijskih moči kot maso
Morda zato, ker slutim tam vse    tiste    množice, pehanje, hropenje, probleme
Poglej    te    barve, te zvoke, poglej te ljudi!
tako, ker se jim smili, ker so brali    te    nove knjige o indijskih revežih in
Mojstri, ki so slikali    take    stvari, so morali imeti take izkušnje,
slikali take stvari, so morali imeti    take    izkušnje, drugače ne bi uspeli pričarati
   Te    dvorane so svetu odkrili šele Angleži,
zraven na ulici, sestre pa so kuhale    take    specialitete, znane od Pakistana do
na kolo in gonil z vso silo čez vse    tiste    krmežljave ulice krmežljavih ljudi
potegnil iz žepa, povedal, da so mi prav    take    ukradli in ga, strmeč mu naravnost
   Take    vaje sem nujno potreboval vsake toliko
sem šel zvečer po ulici, skozi vse    tiste    svete krave z aristokratskimi gobci,
ustavljanja skozi, ne da bi okusil vse    tiste    dobrote in dobre ljudi, ki so me kar
verjamejo v budistično reinkarnacijo in    take    reči, se zdi, da zanje ni odpihniti
Vse    tiste    dni nisem slišal niti za en primer
V    take    predstave je vkleščen moj duh, ki pa
Poslušati    tiste    izpovedi je stres, četudi sem se v
Ko sem preverjal    te    obtožbe, so jih bolj ali manj odkrito
butastih iluzij, da bi spremenil vse    te    milijarde, sem premišljeval skozi solze,
To potrebujem, prav    take    izkušnje morda sem zato tukaj...
   Te    harfe meketajo, gostolijo, nergajo,
Ja,    te    oči, ki migljajo v isti harmoniji kot
ciankalijevo pilulo nisem izvršil, ker sem za    te    stvari prevelik zajec.
nesposobnosti svojega razuma, da bi uskladiščil    take    izkušnje, domnevam, da sem spet moral
semen užitnih trav, zasledovati vse    tiste    čudne živali in se kar naprej čuditi
   Tiste    svoje fotografije, portreta, ki sem
svojo drago, ki že ve, zakaj se gre vse    te    skrivalnice.
Kuhala je    take    jedi, da se mi še danes cedijo sline.
Jaz sem tisti, ki se je spravil v vse    te    situacije, da bi se v njih učil.
Objel in poljubil sem    tiste    njene noge, bog ve, kje bodo hodile,
projektor, pisalni stroj in diapozitive, vse    tiste    knjige in zapiske, zadegal spalno vrečo
butnil ob drevo - in zelo verjetno boš v    te    čudne, iz antiteze izpeljane trditve
Preženi    takšne    misli!
pasivnosti“) naj bi se namreč delile na    tiste   , ki izvirajo od zunaj, kot na primer
kot na primer občutki in zaznave, in    tiste   , ki izvirajo iz same duše, kot na primer
”...in za    te    [težave] ne najdem nobenega drugega
ptičji let, cvetlične barve & druge    takšne    stvari, ki ne zahtevajo nobene pozornosti,
so celo na njegovem pogrebu prebrali    tiste    neusmiljene besede iz Apokalipse,
Nič ne bi bilo narobe, če bi    te    besede ljudje razumeli kot izraz malce
mi, kakor da bi jih izvrgla zemlja...    te    sledi mrtve preteklosti...
No, greva zdaj tja, pustiva    te    neumnosti, rajši me nauči kak francoski
Kako rada imam    takšne    Benetke!
vzporednice še nadalje pojmujemo kot    tiste    ”premice“, ki se med seboj ne sekajo,
Vselej, kadar gledam    te    krasne palače, pomislim, koliko različnih
pozneje ponavadi zmanjkuje časa za    takšne    misli... ko pridejo otroci, skrbi v službi,
Janez, prej, ko smo gledali    tiste    palače ob Vélikem kanalu, sem pomislil,
rekli, da je v njej Tintoretto upodobil    tiste    ”prostrane dvorane spomina“, v katerih
Ko gledam    te    slike, se mi res zdi, da zrem drugam...
Saj poznaš    tiste    besede: ”
Kaj ne spominja to na    tiste    Mefistove besede iz Fausta, ki ste
problematiki časa dandanes gotovo zanimiva za    tiste    naravoslovne znanosti, v katerih igra
redukcijo“, tj. zvajanjem fenomenov na    tiste    eidose ali ”forme“, ki jih bistveno
Mojster, žal mi je, da imate    takšne    težave z menoj.
Kaj pomeni, da teorija omogoča    takšne    svetovnice?
modrimi očmi... in ko Janez za hip sreča    te    oči, brž odvrne pogled.
Anželo je slišal    te    besede od vas!
- vendar ni izključeno, da jih je,    te    misli, čeprav nezavedno, usmerjala
In ko izreče    te    besede, se tujec zavihti na konja in
Lepo povedano, ampak jaz bi želel    te    misli tudi razumeti...
v raztezajočem se prostoru) nevidne    tiste    galaksije, ki se od opazovalca oddaljujejo
homogene oziroma ”usklajene“ - tudi    tiste    regije vesolja (npr. dve regiji na
Mi se zaenkrat nismo odločili, da    te    rešitve damo noter, ker gre za izjemno
bodo vse pristojne inštitucije imele    tiste    naloge, ki jih imajo.
investirati v nove zaposlitvene programe ali    takšne    odpravnine za odpuščene, da si bodo
   Takšne    obljube smo slišali tudi v novih dosedanjih
katerem bi kapitalska družba zagotovila    te    rezervacije, ta sredstva - o katerih
debatira, da ima sestanke, ampak da    te    svoje obveznosti izplača.
opravljati znotraj te iste pravne osebe tudi    te    dodatne obveznosti, bi to sililo v
V Novi Sloveniji    te    spremembe podpiramo, ker smo prepričani,
s spremembami zakona popraviti vse    tiste    določbe, ki so se izkazale za neprimerne
Jaz mislim, da bi morali drugače    te    stvari definirati in poskrbeti predvsem
se pravi, da omogočimo v večji meri    te    splošne olajšave, ki ne vplivajo, ki
speljali to koordinacijo in pa dosegli    te    spremembe, ki so predložene.
prvopodpisanemu Dušanu Vučku, da pojasni predvsem    tiste    stvari, ki so se v tem času od našega
bo dal že veliko odgovorov tudi na    te    dileme.
nek način javno obravnavo, obdeloval    te    pripombe, delal recenzijo, povzetke,
poslanskih skupin in čaka, kaj se bo skozi    te    procedure pravzaprav zgodilo.
Školč, ki nekako se kar vklaplja v vse    te    spremembe okrog Triglavskega narodnega parka
Na    te    zadeve smo ves čas opozarjali tudi
Zato je bilo treba prenesti vse    tiste    zahteve, ki jih zakon postavlja za
Vlada, glede na    te    ugotovitve, meni, da je predlog zakona
ki bodo dajale odgovore predvsem na    te    grožnje obstoju narodnega parka v prihodnosti.
narave, seveda pa ni nikjer zapisano, kdo    te    izjeme dovoljuje, in se popolnoma izogiba
in pa želje ter mnenja upoštevati,    te    upoštevajoče želje pa oblikovati v
S sprejetjem tega zakona boste    te    vrednote izničili.
Poleg tega pa je treba    te    rešitve tudi uskladiti, to je dejstvo,
narediti v tem smislu, da je odprt za    te    širše vrednote od tega, kar lahko upravljamo
predvsem tega matičnega odbora, povzel    te    pripombe, ki so kot jih razumem v veliki
ki bi bile dolžne nekako pripraviti    te    spremembe, tega vseeno niso storile.
imenovanimi "shuttli" v park gledati    te    znamenitosti.
naravnega stališča in bodo kratili    tiste    pravice ljudi, ki so jim po naravnem
države, pa naj si bo kjerkoli, ta država    te    stvari že ureja.
Prepričan sem, da ima zakon    takšne    sestavine, da jih lahko sprejmemo kot
abstrakten in bi moral urejati izključno    tiste    stvari, pri katerih gre za odnos nekega
pravzaprav najbolj usodno definirati    tiste    specifike glavnega mesta, ki so tukaj,
Potrebno pa je definirati    tiste    razlike, ki ločijo glavno mesto od
To sem razumel kot dobronamerno, da    te    stvari lahko ločimo.
kaj bo to prineslo predlagateljem, ki    takšne    rešitve zagovarjajo.
Ljudje, ki so prišli na    te    javne razprave, so imeli možnost poslušati
Za izvoz v Slovenijo se bodo za    te    države možnosti po našem vstopu v EU
   Te    svoje stranke poskušajo zakonodajnim
Mate Bekavac mi je dal    te    note in mislim, da je imel pri tem
znam latinsko, pa sem naenkrat slišala    takšne    besede (in še več takšnih).
Skupne koristi za    te    države iz bogatega jedra svetovnega
Poznamo    take   , ki naredijo natančno toliko, kolikor
Poznamo pa tudi    take    bolnišnice, ki ne poznajo čakalnih
Ker pa je država jamčila za    te    devizne hranilne vloge, je želela z
odloči, da bo v javni dolg prevzela le    tiste    devizne hranilne vloge občanov, ki
ustavnega zakona, obveznosti do NBJ in    tiste    obveznosti do tujih upnikov, za katere