Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKžp2 (274)


Bila je to ena    tistih    podob, ki so izdelane tako, da ti oči
je bilo nesmiselno, kajti napisati    teh    nekaj besed ni bilo nevarnejše kakor
Bile so to ene    tistih    sanj, ki so, medtem ko obdrže značilno
moral potruditi, da si ga odvrnil od    teh    zadev in ga zapletel, če le mogoče,
»To je ena    tistih    zanimivih besed, ki imajo dva nasprotna
ne more imeti lastne ženske, namesto    teh    umazanih cip na vsakih nekaj let?
danes brigajo pristne starine - še    teh    nekaj, kar jih je še ostalo?«
starec, »nikdar nisem imel nobene od    teh    naprav.«
Ni razumela, da ni    takih    stvari, kot je sreča, da edina zmaga
Bila je ena od    tistih    nešteto podobnih pesmi, ki jih je za
Besedila    teh    pesmi so bila sestavljena brez kakršnekoli
pa se ti je posrečilo priti do vseh    teh    stvari?«
žensko obleko in jo nosila namesto    teh    prekletih hlač.«
»Ne skrbi, dragi, ne bova imela    teh    umazanih mrcin tu notri.«
»Bolje, če vam dam eno    teh    tablet.«
Cilji    teh    skupin so docela nespravljivi...
Cilji    teh    treh skupin so docela nespravljivi.
Načeloma pripadnost v eno    teh    treh skupin ni dedna.
bi moral vedeti, da ne smeš govoriti    takih    stvari.«
manj številne in bolj obvladljive od    onih   , ki bi jih priklicalo Ministrstvo resnice.
Raba    takšnih    besed je podžigala blebetav stil govora,
Prestrašil sem se    teh    njegovih besed in se stresel ob njegovem
tiči več nesreče kot v prizadevanju    le‐teh    sreče.
V zvezi s tem našteje še mnogo    takih    dobrin.
»Če bojevniku katero koli    teh    narav odvzamemo, potem ni več dober
ker mu manjka spretnosti za podajanje    takih    stvari, povrhu pa se mu upira, da bi
edini plemeniti prevari, eni izmed    tistih    nujnih, ki smo jih malo prej omenili?«
revežev in država bogatih, in v vsaki od    teh    je spet mnogo držav; če proti njim
»Zategadelj jaz sploh ne bi poskušal    teh    stvari določati z zakoni.«
bilo primerno vrlim možem predpisovati    teh    stvari.
»In če v nji odkrijemo nekaj    teh    lastnosti, potem so tiste, ki jih še
ta ista, ki jo predmet še ima poleg    teh    treh.«
bo v naši državi več kovačev ali več    takih    čuvarjev?«
se sedaj morali odločiti, katera od    teh    lastnosti je potrebna, da ostane država
zaradi drugih lastnosti in sposobnosti    teh    treh vrst ljudi.«
opravljamo s celotno dušo vsako od    teh    dejavnosti, kadar čutimo potrebo za
potem, ko smo temeljito raziskali bistvo    teh    lastnosti!«
»Mera za poslušanje    takih    razprav, dragi Sokrat,«
Ali morda nimate    takšnih    izkušenj z lepimi dečki?
»Ali je potem domnevanje zunaj    teh    skrajnosti ter presega spoznanje v
dokler to preprečujejo vzgojna načela    teh    ljudi.
Nikoli namreč niso videli    teh    v besedah navedenih stvari tudi v dejanjih
poslušali lepih in plemenitih razprav,    takšnih   , ki se resno in z vsemi močmi trudijo,
smo, da bi bila za popolno razjasnitev    teh    stvari potrebna daljša pot, da pa je
Zdi se mi celo, da nihče ne more    teh    stvari dodobra razumeti, dokler ne
»Seveda    teh    stvari ne razumem popolnoma.
ne vidi nobene omembe vredne koristi    teh    znanosti.
Ker se    teh    vprašanj ne tiče samo naša sedanja
primerjavo in delitev posameznih predmetov    teh    duševnih dejavnosti, torej predmetov,
»Nasploh morajo biti to ljudje    takih    lastnosti.
»Vseh    teh    napak se moramo varovati.
gojil spoštovanje in pokorščino do    teh    vrednot?«
»Če    teh    vrednot ne ceni več in jih nima za
je prva država, v kateri prihaja do    takih    stvari.«
Takšne so njene napake, le da je    teh    morda še več.«
osvojenega mladeniča očiščena vseh    teh    kreposti in posvečena v zadnje skrivnosti,
zdaj vprašaš drugega za drugim ljudi    teh    treh vrst, katero življenje je najslajše,
8. »Dokler so naslade    teh    vrst ljudi hkrati z njihovim načinom
»Do    teh    izkušenj pa se je prikopal z razmišljanjem?«
njemu, namreč poznavanja prave narave    teh    stvari.«
samo v določenem smislu stvarnik vseh    teh    stvari, v določenem pa ne?
»če so večje od    tistih   , o katerih smo že govorili.«
»Ali katera    teh    uničuje in ubija dušo?
Največji del    tistih    duš, ki so prišle iz zemlje, pa je
Oni pa    teh    besed niso razumeli, vendar si ga niso
Vi ste priče    teh    reči.
Zaradi    teh    besed je vnovič nastal razdor med Judi.
Oznanjava vam, da se morate obrniti proč od    teh    ničevih reči k živemu Bogu, ki je ustvaril
Tamkajšnji Judje so bili bolj prijazni od    tistih    v Tesaloníki.
Prepričan sem, da mu nobena    teh    stvari ni tuja, saj se niso zgodile
postali takšni, kakor sem jaz, le da brez    teh    verig.«
Kdor se bo    teh    rešil, bo postal posoda za plemenito
Po njima so nam dane obljube    tistih    dragocenih in največjih dobrin, da
Kdor pa    teh    kreposti nima, je slep in kratkoviden.
Od    teh    treh nadlog, od ognja, dima in žvepla,
tiste cene, ki jih nadzoruje država (   teh    je 30 odstotkov iz košarice maloprodajnih
drstile ribe, septembra pa bi ne bilo    teh    težav.
carinski odpravniki in vozovni odpravniki    teh    postaj.
   Tistih    privlačnih »mašinc «, ki zlasti sosede
julija, avgusta in septembra, v večini    teh    družb pa so lanske majske plače delavci
Če nobena od    teh    ne bo izvedljiva, pa v stranki še vedno
iz držav Evropske unije, pet pa iz    takih   , ki si želijo v EU in Nato, je tokratno
Praznik češenj je ena    tistih    lokalnih turističnih prireditev, ki
Zdelo se mi je, da se iz    tistih    ozkih, posinelih ustnic, s tistega
Spričo    teh    treh boli se je treba podati na pot.
ki je ukazano, se ne more izogniti    teh    steza, in le njemu je dano govoriti
Dandanašnji ni nič več    tistih    dobrih zim.
In danes, ko eno    teh    smrti zapišem, me je še zmerom strah.
leži zdaj doma napol mrtva in drugih    takih    stvari na tisoče.
In iz    teh    materinih besedi si je Angela sestavila
človek malo obupan in ne občuti več vseh    teh    dobrih reči, misli na razne račune
denarja trošimo za narodno zdravje,    takih    stvari pa ne vidimo!«
čimbolj se skuša zbrati in otresti    takih    misli tembolj legajo nanj in tem tesneje
takoj, morajo ga pomilostiti, že zaradi    teh    mojih strašnih misli ne smejo izvršiti
Potem sem pod težo    teh    misli začel trudno kolebati od stene
   teh    nog majala in opletala sem in tja,
manj človeško izpiljeni obliki - že od    tistih    sivih dob, ko so si ljudje strastno
Mati cerkev    takih    stvari ne dopušča."
počasi zbudilo v njem starega kmeta - in    tistih    par kapelj potepuške krvi, ki spi v
Iz    teh    sladkih misli so ga zbudili šklepetajoči
»Ah,    takih    hlač sem bil pa zares potreben.
Pa, saj ti    teh    stvari itak ne razumeš,«
lir, Martin bo prejemal še nadalje    tistih    osemdeset lir na mesec pa se bosta
Iz    teh    njiv je počasi zrasla njegova domačija.
V eni    teh    bitk sta se v višku sovražnosti dva
opravka; naša kmetija je bila majhna in    teh    živali nismo redili.
hudiča trapastega, iz    teh    grap«.
toda v petindvajsetih letih se je tudi    teh    nekaj nabralo.
godile, marveč ker nam je žal vseh    tistih    ur, ki so šle mimo nas, ne da bi jih
Hudič, pa ne zaradi    tistih    besedi, ki sem jih pravkar bleknil?«
Jezus no, ali je res treba    takih    komedij!«
povedal!« sem rekel, ker sem bil res vesel    teh    zdravih besedi.
In zaradi    teh    oči je mož velike muke trpel.
ker se je moja zbegana duša oprijela    teh    sanj kakor utopljenec bilke.
   Takih    sanj pa Carlo Carniglia ni hotel priznati
tridesetih letih sem pozabil marsikaj, a    tistih    mučnih sanj nisem pozabil.
   Teh    sanj seveda ne zaupa nikomur, da se
ker je nenadoma razumel hudo resnico    teh    besed.
divje vdrla v srce ter ga napela do    takih    meja, da mu je začelo preplašeno butati
vedel, da bi ga oče pošteno oštel zaradi    teh    besed.
boš nikdar več videl    teh    njiv in teh kozolcev, teh sinje zelenih
več videl teh njiv in teh kozolcev,    teh    sinje zelenih rek, teh poraščenih pobočij,
zelenih rek, teh poraščenih pobočij,    teh    belih gora, tega odprtega neba in teh
Iz    teh    misli ga je zdramila rezka sirena policijskega
-    Teh    nikar ne trgajva! -
in nemara celo uresničil vsaj drobec    tistih    visokoletečih sanj, ki sta jih vidva
»   Takih    stvari ne pripovedujemo pri mizi...
dogajale tisočkrat hujše stvari, toda tudi    teh    ni treba pozabiti!«
Trznil sem z glavo, da bi se znebil vseh    teh    misli in podob, a trznil sem presunkovito.
   Takih    smrti je bilo baje precej, kakor so
In    teh    sanj ni mogel pregnati, čeprav je večkrat
Mladim ljudem, ki    teh    zapovedi ne poznajo, moramo povedati,
»   Takih    prekelj mi ne manjka.
Ljudje so pač ljudje:    takšnih    reči jih je sram.
pa sem se še pravi hip spomnil, da    teh    sanj ne smem povedati nikomur.
na dan, zato ni čudno, če je iz vseh    teh    naglo izgovorjenih besed, ki jih še
kasneje srečali in godrnjali zaradi    takih    norčij, se je samo hudomušno smejal
njegovega hrepenenja, in nato še vseh    tistih    posebnih okoliščin, ki tako vplivajo
pa sem se še pravi hip spomnil, da    teh    sanj ne smem povedati nikomur, zakaj
»Dosti je že    teh    lutk!«
Treba bi bilo priti do    teh    zgodb.
Zelo hitro sta se naveličala    teh    velikih nepomembnih skal.
toliko več možnosti za pomote, poleg    tistih   , ki so posledica različnih zodiakov,
Toda nobena    teh    poti ni pripeljala do cilja.
»Učiteljev ne odpuščajo zaradi    takšnih    reči!«
hočete,« je rekel župnik, »to je ena    tistih    resnic, s katerimi se vsi strinjajo,
Felicito in njenih sedem hčera, in    tistih    sedem agkurskih devic, ki so bile kljub
Nikoli jim ni povedala, da je oče    teh    sirot Touache, ki sedi za rešetkami.
   Takih    količin hrane nisem pospravljal še
ponosno ovekovečiti svoje kolo pred eno    takih    grdob, me policaj osorno prežene.
Uživam v odkrivanju    teh    manipulacij, ampak to mi ne daje rešitve
sproščeno sprejmeš enoličnost in dolgčas    teh    brezkončnih trav in vetrov.
   Takih    stvari prej nisem poznal.
kanjonov po malih krivih poteh mimo vseh    tistih    divjih bleščeče belih skalnih oblik,
Če ne bi bilo    tistih    oči, bi se ustrašil.
Vse vlade    teh    dežel po pravilu zanemarjajo interese
Zaradi    takih    praktičnosti se preprosti ljudje ženijo
In ko dvajset, trideset    takšnih    konic začne obdelovati zračnico, je
   Teh    stvari ne počnejo za denar kot druga
spadajo med prve, ki sem jih dobil od    teh    gorskih korenin.
vode in vanjo previdno položil eno od    tistih    ribic, ki urno frče sem in tja po gladini
Primerjava    teh    uči, da smo res vsi ‘children of the
Mudžahedini so priznali večjo učinkovitost    teh    novosti, vendar baje boljše poznavanje
samo za odtenek manj nevarno verzijo    tistih    moških vojaških iger, v katerih so
Ena    takih    Shangril, je tudi ta dolina.
Danes od    teh    kultur na tem delu poti od Chitrala
zares naporno, ampak prav zaradi vseh    teh    intenzivnosti tako živo, življenja
Čeprav so ženske za razliko od    tistih    iz podolja, na teh višinah odkrite,
njihove reakcije so tako drugačne od    onih    v glavnem mestu.
mi je, jokal bi rad, da bi se znebil    teh    morečih kemikalij v sebi, pa ni šlo.
škorčnice, ki se tako reši, za razliko od    onih    opic, ki jih tako ujamejo, ker ne spuste
globlje, morda iz srca ali duše ali iz    tistih    svetih skrivnostnih celic, odgovornih
Če ne bi bilo    tistih    bolh, verjetno nikoli ne bi zašel tja.
Prepoznali so kakih 4000    takih    reinkarnacij indijskih in tibetanskih
Vladarji    teh    dežel so gojili do Dalaj Lam precej
zunanje zadeve... kaže na realizacijo    teh    teženj.
Nobeno od    teh    noči nisem imel miru.
kot nikoli prej v Evropi, ker tam pač    takih    reči ni.
Playboyevih prsatih modelov žarči iz    teh    figur neka nam neznana senzibilnost.
poznam, tako kot pred leti nisem poznal    tistih    v Sudanu, ko so mi večkrat zapovedali
Nikoli ne bom pozabil    tistih    vasi v Biharju ob plodni gangeški nižini,
akcije, da bi se rešil svojih frustracij,    tistih   , še od doma, ko sem zatiral v sebi
Še več    takih    sem srečal, delovali so kot protiutež
plesali, kot da ne čutijo bolečin, kot da    le‐teh    ni že dovolj na svetu.
Obračalo se mi je zaradi    tistih    oči, bledlo se mi je in bruhal sem
Ena od teorij trdi, da je funkcija    teh    kovin na telesu ta, da s svojim zvončkljanjem
Ko zaradi    takih    malomarnosti žival kaznujejo s smrtjo,
   Teh    izkušenj nam manjka.
No, enkrat se bom odrešil    teh    svojih butastih iluzij, da bi spremenil
izginili, cigani pač letijo v nebo, vonja    tistih    trav ob polnih kantah za smeti pa še
poučil policaj v prvi stojnici, eni    tistih   , ki razveseljujejo s svojo eksotično
slikanje navdihnjeno s kupno močjo    tistih    pocukranih ladies iz Amerike, neuničljivih
Na eni    tistih    zabav, na katere Avstralci kot gostje
njihovih debatah ni toliko opravljanja,    tistih    tipičnih fabriških in gospodinjskih
si je privoščil filipinsko ženo, eno    tistih   , ki so prišle izbrane iz kataloga.
Tudi Kartezij je spoznal tehtnost    teh    kritik, ki lahko posežejo celo v sámo
Niti vseh    tistih    knjig še nisem prebral, ki bi jih v
zveza s telesom zmanjšuje vrednost    tistih    visokih, vzvišenih strasti, kot je
   Takšnih    zbirk je več, verjetno pa misliva isto.
Hegel seveda ni poznal    teh    Kierkegaardovih besed, saj je bil takrat,
K branju    takšnih    raziskav vselej pristopamo z globokim
čeprav le v omejitvah, ki določajo domet    takih    evidenc (kot so spominjanje, retenca
ko jazu ne pripisujemo zmerom vseh    teh    lastnosti, ampak ga v novoveški filozofiji
...medtem ko v prostoru, kot se zdi, ni    takšnih    presežnih točk: prostor našega sveta
našega sveta je zvezen, v njem ni nikjer    takšnih    vrzeli, kot so v času.
tudi ona spominjala tiste svetlobe,    tistih    dolgih senc, tistega poljuba!
z negativno ukrivljenostjo, prvo od    teh    je formuliral Nikolaj Lobačevski v
vidna zemeljska telesa ljudi, celo    tistih    sanjskih postav v ozadju...
Ali mreža    teh    simbolnih povezav ustreza tudi geometrijski
Toda čisto drugačne so od    tistih    zgornjih, ognjenih...
Saj    teh    sil ne vidimo, pred očmi domišljije
kakršnokoli absolutno realnost zunaj    teh    stvari, katerih položaje smo opazovali.“
nisem mogel iz pojavov odkriti vzroka    teh    lastnosti gravitacije, hipotez pa si
skrivno ime te srebrnobele svetlobe,    teh    globoko sinjih oči, te komaj znosne
Da, preberi si    tistih    nekaj strani:
teorija relativnosti omogoča konstrukcijo    takšnih    svetovnic, ki se začnejo v prihodnosti
doslej sta jo, pritajeno pod ogrinjalom    tolikerih    prostaških in zagovednih predstav,
Galaksiji kakih sto milijard zvezd,    takšnih    galaksij pa je samo znotraj našega
panteizmu so deljena tudi med avtorji    teh    treh knjig.
Resnica    teh    zgodb, kakršnakoli je že, nima nič
stvarnost simpliciter, na primer gibanje    tistih    treh krogel na biljardni mizi...
Kljub temu pa ni treba prezreti    tistih    Spinozovih tez v drugi knjigi Etike
neločenosti in ravnodušnega sobivanja    tistih    sil, ki se najprej zelo umirjeno prebujajo
se neskončno mnoge svetovnice vseh    teh    galaksij sekajo v eni točki.
To je ena od    tistih    najpomembnejših stvari.
predstavniki vlade, potem bi lahko iz    tistih    izjav videli, da se zavzemamo za celovito,
profesorjem, dejansko pa bo izvajanje    teh    ur padlo na ramena asistentov in docentov.
postopek za sprejetje meril za izvajanje    teh    določb vključil tudi reprezentativne
ljudje samo zaradi seštevanja, veriženja    teh    pomoči odločajo in izbirajo status.
enostavno, da bi lahko rekli, zberimo vseh    teh    8 milijard in nekaj na kup in jih preprosto
in naj gre po vrstnem redu, bom pač    tistih    dvajset minut izrabil takrat, ko bom
Ena    takih    dejavnosti je, na primer, lov.
čeprav je v obrazložitvi navedeno, da    teh    posledic ni.
je bila ta sprememba mej, predvsem    teh    notranjih mej, kar nekako podtaknjena,
lastnik zemljišča, kateremu je zaradi    teh    določb povzročena škoda, da nima odškodninskega
predložena državnemu zboru, stališča do    teh    pripomb so povsem jasna.
objavljen v Poročevalcu številka 44 in    teh    je kar nekaj, tudi pripombe javnega
nanj pripombe in da se predlagatelj do    teh    pripomb opredeli in jih s strokovnimi
moralo pisati", pri čemer so se mnoge od    teh    navedb nanašale na stvari, ki so že
Zato je bila velika večina    teh    tovrstnih kritik po mojem povsem neutemeljena,
pridobljenih dobrin, hkrati pa tudi znotraj    le‐teh    omogočiti nek normalni razvoj oziroma
zakonodajalca, če ne bi šel po poti    teh    pozitivnih sprememb in jo tudi pač
je pravzaprav posledica oziroma tudi    teh    rešitev v zakonu pa je posledica nekih
Ta razdelitev    teh    služb v začetku 90-ih let je povzročila
In še zadnje, kar se tiče    teh    najbolj varovanih, se pravi, osrednjih
sedaj liberalno dopuščamo še razširitev    teh    anomalij znotraj tega parka?
Javna mnenja zgolj    teh    peščic skupin, ki so podla mnenja.
nanj pripombe in da se predlagatelj do    teh    pripomb opredeli, seveda s strokovnimi
Veste koliko je    teh    možnosti zlorabe, če bi se postavili
sprememb zakona o lokalni samoupravi - in    teh    je bilo kar veliko - poskušalo določiti
   Teh    niti bi se bilo treba držati!
Tako stanje je v Sloveniji zaradi    takih    aktivnosti, kot jih počenjate danes
Ampak na podlagi takega zakona,    takšnih    dikcij pa tudi Ljubljana dolgoročno
Vidite,    takšnih    nedoslednosti oziroma tendencioznih
Pravzaprav nikjer    teh    stvari ne ločimo.
Seveda ste že lahko nekaj    teh    diskusij slišali, da niti v skrajni
Torej,    takih    igric od predstavnikov naše vlade,
sredstev je celo boljša kot v nekaterih od    teh    držav,« meni Šuštaršič.
prav lahko prodreti s proizvodi iz    teh    držav.«
pospešila dogovore oziroma zahtevala od    teh    držav (Hrvaške, Makedonije), »da se
Slovenija več prednosti pri izrabi    teh    kvot, ker je tam pač znana,« je povedal
   Teh    reči ni treba posebej dokazovati.
Samo dve od    teh    sta bili zares srečni, tretja pa je
boljšega zdravja, zaradi nekaterih od    teh    idej nedvomno odpotovati v Haag.
Poleg    teh    ostaja ena glavnih spornih točk močan
dobro ve, Peter Kolšek, da ne maram    teh    anket, povedal sem mu že lani, ampak
stvari zamudil, zato bi bil krivičen do    tistih   , ki jih nisem videl.
še danes nezakonito deluje na tisoče    takšnih    naprav, prihodki od zakonitega hazardiranja
ali Evropi še vedno grozi ponovitev    onih    nesreč, ki so nekoč ogrožale rimsko
Ali pa, ali sem prav zaradi    teh    težav izgubila energijo, ki bi jo rabila
naenkrat slišala takšne besede (in še več    takšnih   ).
Ena od    tistih    zadev, ki so ušle izpod preproge.
preglasil vse milodoneče zvonove s    tistih    pravih cerkva, ki krasijo okolišnje
Pravna dejstva    teh    besed ne potrjujejo.