Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKžp1 (358)


So že od nekdaj stale    te    vrste trohnečih hiš iz devetnajstega
Vedno so bile ženske    tiste   , in predvsem mlade ženske, ki so bile
Toda    take    stvari so bile znane le po nejasnih
pa je bilo, da tistikrat, v sanjah,    te    besede nanj niso napravile močnega
   Take    stvari, je vedel, danes niso mogoče.
si je bilo težko zamišljati, da se    take    stvari zares dogajajo.
nikdar jasno razumel, zakaj so bile    te    velikanske sleparije potrebne.
Vedno znova so se mu vračale    te    besede, ta ugotovitev skrivne resnice
da bi se prepričal, ali so tam res    tiste    besede.
»Vedno je mogoče, da    te    svinje prepoznajo tvoj glas.«
parole, igre, skupinski izleti - vse    te    oslarije.«
»Kakšne so    te    knjige?«
»Ničesar ni, kar bi    te    svinje ne imele, ničesar.«
»To počnejo    tiste    velikanske rjave.«
V taki ali drugačni povezavi so    te    tri superdržave stalno v vojni in so
iznajdbo atomskih bomb sebi, so se    le‐te    pojavile že v devetnajstoštiridesetih
Najboljše knjige, je opazil, so    tiste   , ki ti povedo tisto, kar že veš.
transport - vse jim je bilo odvzeto; in ker    te    stvari niso bile več zasebna lastnina,
»   Te    so učenje, razumevanje in privolitev.«
»Vse druge, celo    tiste   , ki so nam bile podobne, so bile strahopetne
V njem so bile skoraj samo    takšne    besede, ki jih poznamo tudi mi - besede
Vse    te    besedne vrste so se ravnale po starodavni
narekovalnik, najti tudi v A slovarju, toda    te    niso imele posebne ideološke barve.
   Te    nujno maloštevilne besede so svoj pomen
Skoraj brez izjeme so bile    te    besede - pravmislec, minimir, rajakrma,
Sodimo, da so    te    resnice samoumevne: da so vsi ljudje
pa starost težko prenašajo, veljajo    te    besede: kakor celo modri človek v revščini
naloge, ki jih lahko izpolniš samo z njo;    take    naloge so na primer: upravljanje, vladanje,
zavrnitev mojih stališč zadostujejo že    te    njegove besede, ki mi hkrati onemogočajo
velja tako za živeče kakor mrtve ljudi;    te    spravne daritve, kakor jih imenujejo,
   Te    pa so nasploh izmišljene, vendar imajo
»Ne, pri Zevsu, tudi meni se zdijo    te    zgodbe neuporabne.«
»Nekako    takšne   : boga je treba zmerom predstavljati
tudi pri Homerju niso sprejemljive    takšnele    besede o bogovih: Silen krohot
»Zato so neprimerne    takšne    besede: Kneze častite zmehčajo
»Kar se tiče besed, se    le‐te    v nobenem pogledu ne razločujejo od
jim lahko verjamemo; v našem času se    take    stvari ne dogajajo, še več: ne vem
- tudi ustrezna stanovanja in sploh    takšne    življenske okoliščine, da jih ne bodo
dobre značaje;tisti, ki so deležni    takšne    vzgoje, postanejo v vseh pogledih še
odkrijemo nekaj teh lastnosti, potem so    tiste   , ki jih še ima, lastnosti, ki jih je
»Da,    te    so si v navzkrižju druga z drugo.«
»Katere so    te   
pomeni mnogo, da, celo vse, ali so    te    stvari prav urejene ali ne.
»In zdaj: ali niso tudi    te    žene najboljše med vsemi državljankami?«
»Tudi    te    so daleč najboljše.«
»   Te    žene čuvarke morajo biti skupne vsem
15. »Tudi Homerju se zdijo    takšne    počastitve mladih bojevnikov primerne.
»Samo    take   
Kjer na ladjah vladajo    takšne    razmere, tam velja mornarjem, ki se
»In ker so stvari    take   , njihovega plemenitega prizadevanja
ne more pa se vsem zverem upreti, ga    le‐te    raztrgajo, preden lahko kaj koristi
sposobnosti, da jih spoznamo, temveč so mu    le‐te    dolžne hvalo tudi za svojo eksistenco,
sestavljajo predmeti, od katerih izvirajo    te    paslike, torej živalski svet, ki nas
kot paslike predmete čutnega sveta;    le‐te    veljajo v primeri z drugimi kot posebno
hipotez kot zadnjega vzroka, temveč mu    le‐te    rabijo samo kot ’hipoteze‘, to se pravi
lahko gleda, in bil prepričan, da so    le‐te    jasnejše kakor to, kar mu zdaj kažejo.«
o umetnih podobah, katerih sence so    le‐te   , in se boriti proti pogledom tistih
delijo z njimi muk in časti, najsi so    le‐te    majhne ali velike.«
»   Take    zaznave so seveda za dušo presenetljive
»   Tiste   , ki sem jih prej omenil,«
lahko, temveč prej težko razumeti, da    te    znanosti očiščujejo človeku njegovo
   Te    poti, mislim, nas vodijo tja, kjer
   Le‐te    se namreč ukvarjajo s stvarmi, ki so
vojake v hišah, kakor smo jih opisali;    le‐te    niso last posameznikov, temveč pripadajo
poročali moške z nevestami, potem bodo    le‐te    rodile neuspele in nesrečne otroke.
   Te    temeljne poteze jasno nakazujejo razmerje
   Takšne    so njene napake, le da je teh morda
Človeka    le‐te   , zlasti Eros, ki mu druge strasti služijo
»V primeri z velikimi škodami so    te    vsekakor majhne.
da jim je bilo najprijetnejše, ko so    te    prenehale?«
»Seveda    tiste   , ki so povezane z večno enakim.«
In    te    sence se zasvetijo in navidezno oživijo
»   Te    morajo biti neznansko velike,«
»   Takšne    so torej nagrade, ki jih bogovi podeljujejo
drugo, če so se poznale, in spraševale:    tiste   , ki so prišle iz zemlje, o stvareh
prišle iz zemlje, o stvareh na nebu, in    tiste    z neba o stvareh pri onih.
   Takšne    so povračilne kazni, po drugi strani
»Odkod njemu ta modrost in    te    moči?
so šle kupovat, je prišel ženin, in    tiste   , ki so bile pripravljene, so šle z
Vse    te    hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo
   Te    besede so ga potrle in je žalosten
   Te    besede so jim ostale prikrite in niso
In    te    besede so se jim zdele kakor blodnje
Jeruzalem in našla zbrane enajstere in    tiste   , ki so bili z njimi.
Dobro veste, da so    te    roke prislužile vse, kar smo potrebovali
In    te   , ki so, so postavljene od Boga.
Zakaj vse    te    reči so senca prihodnjih, stvarnost
ponižnostjo in strogostjo do telesa dajejo    te    reči sicer vtis modrosti, a dejansko
Kjer pa so    te    odpuščene, ni več daritve za grehe.
na dobrodelnost in miloščino, zakaj    take    daritve so Bogu všeč.
   Te    bodo hodile z menoj v belem, ker so
prestolom je plamenelo sedem bakel:    te    pomenijo sedem božjih duhov.
zlate čaše, napolnjene z dišavami:    te    pomenijo molitve svetih.
Ostali ljudje, ki jih    te    nadloge niso pokončale, se niso odvrnili
   Te    so poslednje.
»Zapiši, zakaj    te    besede so zanesljive in resnične!«
»   Te    besede so zanesljive in resnične.
banko skrbi tudi rast cen, saj so se    tiste    cene, ki jih nadzoruje država (teh
povišanje dnevnic državnim funkcionarjem;    te    znašajo že slabih sedem tisoč tolarjev
In kot po pravilu so najvišje    tiste   , ki se financirajo iz državnega proračuna.
Vse    te    tri delegacije se namreč bojijo protikandidata
spomina pojavili obrazci, ki so jih    te    države - ker so že bile države - nekoč
po Rekarjevem mnenju razmere še niso    takšne   , da bi dovoljevale uvedbo delovne obveznosti.
   Take    naprave so po nesreči na žičnici v
In jaz sem zbežal, kajti    tiste    oči so vpile, so karale:
Tako široke oči je imela in    te    oči so postajale čedalje bolj velike,
rože njihovih hrepenenj in nocoj bodo    te    rože pokazale, kako daleč od nas in
   Te    pa morajo biti za vse «, pravi natakarica
   Te    vasi so kakor bele golobice, ki so
Ah,    te    izbe!
sem že odrasel človek in zato tudi    take    majhne laži, taki mladostni biseri
Toda kaj bi, vse    te    stvari so žalostne in res ne gre, da
Dobro vem, kako gredo    te    stvari.
Angeli so se zdele vse    tiste    besede votle in prazne: laž; noč je
In    te    zgodbe so nemara ravno zaradi svojega
Toda Liniko vse    te    stvari kaj malo zadevajo.
Odkod, čemu in in zakaj    te    misli, tega res ne ve.
začel Bernard in hotel povedati, da se    take    stvari dogajajo vsak dan, toda gospodu
ječmen,« si je rekel Martin, »zdaj pa    te    presnete koze nage ploskajo po vodi,
   Te    besede so Martina Jakončiča tako navdušile,
   Take    misli so večkrat spreletavale Martina
Vse    te   
   Take    zgodbe se dogajajo še danes.
   Te    besede so Jero hudo prizadele.
Ali so    tiste    hiše vlažne in stare?
   Take    so kakor današnji svet.
Toda vse    tiste    pravljice so se odigravale samo v mestu,
Vse    te    stvari so prišle počasi na uho tudi
»   Te    babe so kakor kure,« tako so govorili
   Take    prerokbe se kaj rade uresničijo in
ne bodo nikdar postale resnica; vse    te    stvari so zanj popolnoma nedosegljive.
   Te    besede Žefa sicer niso vznemirjale
Toda vse    te    misli so trajale komaj nekaj dni.
Stiskalo ga je v grlu;    te    gore se lahko vsak hip zrušijo nanj.
Vse    te    strašne stvari se niso odigravale pritajeno
   Te    besede so Žefa resnično pogrele.
vodi, stlačil testo v okrogle kepe in    te    krogle so se zdaj premetavale po kotlu
Strežka so    te    govorice nekoliko vznemirile; neke
so se lesketali njeni črni lasje in    tiste    tri steklene češnje.
Vse    te    živali smo pri nas po nekem tihem sporazumu,
zelene, ki so se mi zdele kaj nemarne, in    takšne   , ki so imele na vsakem vretencu kosmato
   Te    resnično globoke besede so se lahko
   Te    besede so se Petru tako globoko zadrle
Vse    te    stvari Venca niso več zanimale - in
Tudi k Vencu so prišle    tiste    ure, ki nikomur ne prizanesejo.
Njega vse    te    stvari niso vznemirjale.
leti bom moral še počakati, ker se    take    stvari zavlečejo«.
Vse    te    misli me niso prav nič razburile.
»   Take    se vse tako držijo,« je stvarno pripomnila
‘Nikoli me    te    noge ne bodo več prinesle na Oblakov vrh,’
če bi bil iz kamna, bi se ga morale    te    besede prijeti, ker mu je Obrekar enkrat
»Kako čudovite so    te    naše tolminske grape!« sem zamrmral
   Take    zverine!
starci, dekleta in žene in ženičice, prav    takšne    ženičice, kakršna je sama: stare, drobčkane,
njimi bi se počutila kakor doma - toda    te    ženičice se niti za hip ne zmenijo
   Te    roke so zdaj brez dela, zato jih počasi
»   Take    mehnice smo!
Drejca    te    besede vidno prevzamejo.
   Te    besede so pravi balzam za Sovino dušo;
   Te    besede vidno zadenejo vse tri.
»Saj    te    niso zadeli! ...
Niso    te    zadeli! ...«
»Že spet    te    preklete sanje! ...
ddio la libertà!«    Te    besede so me stisnile za grlo kakor
A    te    besede je razločno slišal in jih natančno
Toda zdaj so    tiste    oči nepremično strmele vame, strmele
   Te    besede so kakor razbeljene šivanke
Hotejca so zbodle tudi    te    besede, zato je stopil k Temnikarici
oplazila z jezikom, a vendar so ga    te    besede neprijetno zadele.
   Te    besede so kakor razbeljene šivanke
da je že trideset let grobar, toda    tiste    besede so me kljub temu zadele, kakor
reči, ali ni čudno, da človeka obsedejo    takšne    misli?
- Vprašujem te, ali so    take    misli neumne ali niso.
   Tiste    besede so me zelo razveselile ...
Pa tudi o tem sem bral, da so    take    vojne pravične ...
Toda    tiste    besede so me kljub temu globoko ganile.
   Tiste    roke bodo bele, tenke in prosojne,
Zato ga    te    besede zmeraj pretresejo.
To pa vendar niso    take    nevšečnosti, da bi človek zaradi njih
Pob je vedel, da    te    besede veljajo njemu, zato je odkimal,
   Te    besede so naravnost butnile v nas.
sem dobro razumel, saj so vendar vse    tiste    dobrote prišle iz njegove domovine,
da se mu je na soncu svetila kakor    tiste    steklene krogle, ki jih ponekod imajo
jih ne spraviš v deset cerkva, ampak    takšne    še nisem videl.
   Take    nedelje so zelo pripravne za razne
»Kam pa    te    zdaj peklenšček nese?« je plašno vprašala
   Te    besede so bile za tiste čase dokaj
»Nič se ne boj, se    te    bomo že še ogledali!«
Spet so me obiskale    tiste    zlate ure, ki me vsega presvetijo in
Vse je kazalo, da ni več vedel, kaj    te    besede pomenijo, zakaj uporabljal jih
slišal?« se je začudila Pepa, ki so jo    te    besede očitno pretresle.
   Te    besede niso bile tako strašne, zakaj
na tleh zibale črne čipke, ki so jih    te    skrotovičene veje vtkale s svojimi
Ledene in prazne so bile tudi    tiste    štiri moje doline, ki so po njih nekoč
zdivjali skozme vsi tisti občutki in vse    tiste    misli?«
do svoje smrti, če ne bi ... če ne bi    te    hudičeve krote...
In ob potoku še zmeraj gredo    tiste    tri vrbe, tri tetke, tri košate babnice.
Saj bom, samo to mi še povej, kdo so    tiste    razcapane sirote z rumeno kožo in poševnimi
Zdaj so vojne    takšne   , da se jim ne skriješ.
   Te    besede so mu spet olajšale dušo in
travi so bile razgrnjene bele rjuhe in    tiste    tri vrbe so hitele proti njemu kakor
In ker je bil gaj v knjigah -    te    pa otroku nikdar ne lažejo - je moral
Pa ne otroške,    te    so nedolžne.
»Toda prav v tem se skrivajo vse    tiste    lepe barve.
   Te    besede so bile tako nenavadne in nerazumljive,
   Te    besede so me globoko prizadele, zato
   Te    besede, ki so prijatelja povezovale
»Toda vse    te    ideje škodujejo kupčijam.«
   Takšne    misli preženejo napuh iz človeka.«
kot da kamnine, ki jih opredeljujejo    te    besede, ne bi bile nikjer drugje kot
»Toda    takšne    reči se ne dogajajo v Evropi.«
dež, ki je presegel najvišje gore,    te    pa so merile dve milji, si lahko mislite,
   Te    so bile takšne, da jima je bilo hudo
Te so bile    takšne   , da jima je bilo hudo zaradi spomenikov,
   Takšne    reči ne nastanejo po naključju.
Kaj so pomenile    te    gomile?
   Te    slike so se jima zdele podobne, čeprav
Župnika so obhajale    takšne    misli med eno in drugo molitvijo in
Torej    te    podobe niso utvara?
Nepredirnost, samota, težnost so zame prav    takšne    skrivnosti kot lastna duša, še bolj
   Te    spremembe so nastopile zaradi župnikove
Bouvard, ki je doma govoril, da so    takšne    reči ogabne, je bil tu prizanesljiv.
»Ali za vas sploh kaj štejejo    tolikere    ženske, ki so jih ločili od mož, tolikeri
Toda    takšne    krute kazni so pognale otroke v samomor,
»Vaše ravnanje je napačno, kajti    te    živali se hranijo s podganami in mišmi.
So mi    takšne    izkušnje res potrebne, ali bi moral
za pranje možganov, obvezen kip in    tiste    večne propagandne slike.
Vse    te    fantastične oblike na psihedelično
brzostrelkami in takimi maskami na obrazih kot    tiste    iz filma Midnight Express.
hitrega mestnega življenja, včasih    take    pokrajine izgledajo tako zamorjene,
Najprej so tam    tiste    barve, tako drugačne od katerihkoli
Lepše od razbijanja glave, kaj vse    tiste    slikarije pomenijo, pa se je sprehajati
Ne vem pa še, zakaj    take    velike količine lubenice tako dvignejo
zaprtim v notranjosti, predstavlja morje,    te    velike daljne sanje, nezaznavno prisotne
so bile tople, čvrste, možate oči,    take    kot včasih pri naših gorjancih.
In kako diše    te    poljane.
   Te    utrdbe od daleč dajejo videz, podoben
proizvajalnih sil, zato so v koranu tudi vse    tiste    dogme.
nič takega ne obstoja, če pa že so    take    stvari, so nemudoma označene kot morbidne...
   Te    visoke gore Kalašem pomenijo trdnjavske
   Te    strehe imajo poleg gospodarskega pomena
   Te    izkušnje spadajo med prve, ki sem jih
   Te    so vodilo pri zabavanju, zame pa zanimive,
Kako prijajo očem    te    zelene plodne krpice!
vendar beseda park sugerira privilegij,    te    hudourniške oaze pa so polne osnovnega
   Te    čiste, rjave, rumene, krpe zemlje ljudem
   Te    žene so dobre matere in odlične gospodinje
Morda utegnejo imeti    te    potke tudi vpliv na lagodno življenjsko
spalnice in še na misel ti ne pade, da bi    te    reči lahko nastopale na zunanjih stenah
* * * Kako so nastale    te    skulpture v danes moralno precej togi
   Te    tri pomembne skulpture, ki naj bi predstavljale
Nisem mogel razumeti, kam so šle vse    tiste    ogromne količine riža.
osredotočenje na mesto v duhu, kjer domujejo    take    stvari.
   Take    kot so naše predstave, tak je naš svet.
inkarnacije, vmes pa je najti tudi    take   , s čisto posvetno vsebino, ki odlično
   Take    stvari so se mi dogajale samo v Indiji.
   Te    izrazito patriarhalne organizacije
   Te    so tu, za razliko od južnih, ki že
Prej si nisem znal predstavljati, da    take    ženske sploh obstajajo.
   Take    stvari ne morejo trajati.
veselile ptice, vseh vrst papige in    tiste    smešne kokubare, ki te gledajo tako
učila narava, tako piše v svetem pismu,    take   , pravi instinkt, so božje postave.
V času cvetenja frančipanov, to so    tiste    čudovite cvetlice, ki rastejo po tako
znanja in izkušenj pozabljenih, se    le‐te    spet vračajo.
   Take    ideje predstavljajo obliko blagostanja
Bolj kot    take    zgodbe me je zanimalo kaj o aboridžinskem
Zvezde,    te    stare prijateljice, so me bodreče gledale.
To so bile    take    energije, da bi jih bilo nevarno krotiti.
Toda njegove oči -    té    pa gorijo!
Kartezij že prej pravi, da so to vse    tiste    misli (pensées), ki niso niti dejavnosti,
Descartes ni pomislil, kako daleč so    te    njegove trditve od ”jasnosti & razločnosti“,
tvojo dušo, a ustnice naj ti ostanejo    takšne    kot prej, saj bi nas tvoj krik le prestrašil,
ampak jaz se sprašujem, ali so nas    takšne    filozofske metode sploh kam pripeljale?
dejanskega in možnega samoizkustva - čeprav    te    danosti v posameznem niso absolutno
duhovi, drobcene, mile postavice... skoraj    takšne    kot ti, Marija, ko stečeš po travniku.
v katerih časovjih in prostorjih so    te    knjige nastajale?
   Takšne    reči zelo zanimajo tudi Cecilijo, zadnjič
kakor so nekatere stvari ”v številu“,    tiste    pač, ki so števne; obenem pa takšen
izključuje možnosti, da so v času tudi    tiste    stvari, ki mirujejo.
protislovje: če so lahko v času tudi    tiste    stvari, ki mirujejo, zakaj potem ne
o perspektivičnih vzporednicah - so    te    vzporednice evklidske?
Hvala, seveda me zanimajo    te    reči, vendar bom imel zanje čas šele
Ali bi se mu    tiste    palače zdele še vedno tako platonsko
med katerimi so nepozabne še posebej    tiste   , na katerih so svete figure postavljene
in še tretja Marija, Jakobova mati...    te    ženske so Jezusa ljubile, toda kako
In kaj pomenijo    tiste    skrivnostne Jezusove besede ”dobremu“
Sin človekov, ali lahko    te    kosti oživijo?“ ... ”
Kako lepe so    te    slike!
nezadržno vstajajo Benetke, natanko    takšne   , kot jih je videl in doživljal takrat
presega vse naše možno izkustvo... in zato    takšne    ideje sodijo na področje praktičnega
marveč reči same so časnost; da so    takšne   , je njihovo objektivno določilo.
splošni teoriji relativnosti obstajajo    takšne    rešitve gravitacijskih ”enačb polja“,
Einsteinovih gravitacijskih enačb,    te    zagotovo držijo.
Čému pa potem sploh služijo    takšne    miselne akrobacije?
   Tiste    slike so resnično ognjene!
Zemlje, hkrati pa ni opaziti, da bi se    te    luči ["zvezde stalnice"] kakorkoli
naj bi bile daljne galaksije (namreč    tiste   , ki jih sodobni teleskopi odkrivajo
   Te    modrijanove besede so stare tristo
se ceremonije vseh vrst, še posebej    tiste    skrivnostne in v svoji misterioznosti
   Te    besede spominjajo na ”negativno teologijo“,
povsem hipotetične in bodo najbrž ostale    takšne    vse dotlej, dokler ne bo (če sploh
   Takšne    rešitve seveda posegajo v same temelje
namreč znanstveno ”rekonstruirane“    tiste    znamenite ”prve tri minute“ kozmološkega
nas v kozmologiji zanimajo predvsem    tiste    ”prve tri minute“ ali celo sama prva
teorij, ampak preprosto izmerjene ”kot    tolikšne   “.
Pričakujemo, da bodo    te    simetrije poenotile gravitacijo s šibkimi,
ravno pravšnjega sulca za tvojo palico    tiste    druge ribe, namreč ribe drugih dolžin,
principi, elementi, in na svoj način tudi    tiste    človeške misli, ki se nam zdijo zgolj
določenih segmentih bistveno boljše, kot so    tiste    rešitve v vladnem predlogu?
Smo pa seveda menili, da so    te    rešitve, ki jih mi predlagamo, boljše.
v skladu z našim poslovnikom, da so    te    spremembe manjšega obsega in ne smejo
Vsekakor bodo    te    spremembe pozitivne, bodo pa pomenile
Ali bodo zadosti samo    te    spremembe, ki jih zdaj vlada predlaga?
Rad bi ob tem samo spomnil, da se    te    tri postavke tudi plačujejo oziroma
naslednjih sej v primeru, če bodo razrešene    te    strokovne in ostale dileme.
kar da seveda slutiti, da težave niso    takšne    in v taki razsežnosti, kot se želijo
   Te    ugotovitve veljajo še posebej za prav
kdor zakon bere, lahko ugotovi, da so    te    posledice več kot očitne.
Vendar kaže, da bodo šle vse    te    zadeve v to smer.
Po naših vedenjih so bile    te    javne razprave po vsebini opravljene
   Te    spremembe so nujne tudi z vidika konsistentnosti
pričakovati, da bodo v novem zakonu    takšne    rešitve, ki bodo dajale odgovore predvsem
prednost pri upravljanju obiska predvsem    tiste    oblike, ki temeljijo na doživljanju
Seveda me motijo tudi    tiste    rešitve, ki se zdijo večini v tej dvorani
tako davnih odločitev, ko so razpadle    te    skupne varstvene službe, ki so varovale
nekem doglednem času povsem izginile    tiste    podobe, ki nam jih recimo čuva v svojih
zakona že zelo dolgo časa v obtoku in,    te    službe, ki bi bile dolžne nekako pripraviti
Persen, Persen so    tiste    za pomirjanje.
   Te    so povsem jasne.
prostorskega akta - saj ne vem, kako daleč so    te    stvari v resnici, tega sam nisem videl.
so predvidene, in kako naj bi bile    te    dejansko urejene na ravni država -
Stvari so pač    take   .
   Te    so tako in tako v Ljubljani.
gospa Potrata rekla: "Ko bodo malo    te    meje v Evropi padle, bodo ljudje mogoče
Kljub temu pa se mi zdi prav, da se    te    finančne zadeve tudi omejijo.
   Te    stvari bi morale biti jasne in čiste.
Katere so    tiste    naloge, ki so pomembne za razvoj glavnega
   Te    se res definirajo v državnem in regionalnem
   Te    stvari se pojavljajo vsak dan - konsistentno
obširno razložil zakaj, torej kje so    te    sistemske napake, nespoštovanje predpisov.
drugi strani pa je jasno, da imajo    te    države višje carine in da je tisti
   Te    zgodbe pa tudi niso nove in jih poznamo.
je Kristusa sprejelo veliko ljudi in    te    spreobrnitve so sprožile vprašanje
strukture pa so zaskrbljene, ker se    te    zahteve časovno ujemajo z volitvami
ceno ne smejo dopustiti, da bi tudi    te    volitve propadle, saj bi potem med
neprofitnih najemnin, po kateri so se    te    1. januarja v povprečju lahko dvignile
pričakovanja, bolj v stilu, kaj mi pa bodo še    te    »ure«, pa vendar, kako naj rečem, ker
vendar so zanj in Anjo Klinar najbrž    te    igre še prezgodnje.
   Te    razmere so bile tako rekoč pisane na
zanimanje, verjetno bogata tradicija, tu so    te    prepletenosti iz preteklosti, tu so
prepletenosti iz preteklosti, tu so    te    nove poroke, ti skupni prijateljski
prijateljski krogi, tu so skupni projekti,    take    ali drugačne oblike sodelovanja itd.
namenjal za kreditiranje fizičnih oseb,    te    pa so stanovanjski problem reševale
do nedavnega razmeroma visoke in kot    take    niso spodbujale lastništva.
»tretja faza globalizacije«, ko postajajo    te    korporacije »v resnici globalne«, s
   Te    bolnišnice bodo za skrajšanje čakalnih
In    te    misli se vedno znova nezmotljivo vračajo
entiteti na njenem ozemlju so bile    te    devize položene.