Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKže4 (728)


pripravilo do tega, da je izbruhal    to    poplavo nesmisla.
sovraštvo celo zavestno preusmeriti v    to    ali ono smer.
celo zavestno preusmeriti v to ali    ono    smer.
otrocih, je premišljal Winston, mora biti    to    žensko vse življenje groza.
je to vedel in onidve sta vedeli in    to    vednost je lahko opazil na njunih obrazih.
Winston je sovražil    to    vajo, ki mu je povzročala zbadajoče
številk, zbrani in pregledani, bodo    to    številko znova natisnili, prvotni izvod
vodilni možgani v Ožji partiji izbrali    to    ali ono verzijo, jo znova izdali in
možgani v Ožji partiji izbrali to ali    ono    verzijo, jo znova izdali in sprožili
Winston je    to    seveda vedel.
dolžnost do Partije («da, res je rabila    to    frazo).
Če bi odšel, ne da bi opravil    tisto   , zaradi česar je prišel sem -!
Danes bi    tisto    fotografijo verjetno obdržal.
»Skoraj natančno ti lahko povem    tisto    prekleto številko.«
»Seveda je bil samo izposojen za    to    priložnost, saj razumete.«
v noči po dirkah s čolni - no in na    tisto    noč so bili vsi strašno pretepaški.«
»Jaz pa: Misliš, da si kupil    to    prekleto cesto?«
»On reče: Snamem ti    to    prekleto glavo, če boš nesramen.«
pograbi me za ovratnik in mi primaže    tako   , da me je skoraj poslal pod kolesa
»Poznam    to    stavbo,« je končno dejal Winston.
Imeti    to    sliko bi bilo še veliko bolj neprimerno
star triinšestdeset let, in da ima    to    trgovino že trideset let.
Ko je šel skozi straniščna vrata, je    tisto    stvar potisnil v žep in jo otipal s
papirja, visokim dva metra, ki so ga za    to    priložnost pripravljali v vodu Vohunov
ga ne vidi, in nič več ni pogledal v    tisto    smer.
   To    pot ni bilo težko.
Očitno je imela    tisto    praktično zvitost, ki je Winstonu manjkala,
besede ne poznam, čisto dobro pa poznam    tako    vrsto ljudi.«
za orodje iz grobega rjavega platna,    tako   , kakršno jo je včasih videl nositi
si iztrgal kos lastnih možganov, bi    tisto    stvar lahko celo privlekel na dan.
»Kdo te je    to    naučil?«
»Pravil mi je    to    pesem, ko sem bila majhna.«
»Moram si zmiti    tole    šminko.«
mu je, da je vse življenje čakal na    to   .
Winstona s kosom papirja v roki, ki ga    to    pot ni bilo treba skriti.
Celo takrat je mislila na    tisto    stvar, on ni vedel, kaj je tisto, ki
članov Ožje partije ali samo predrl v    tisto    mestno četrt, kjer so živeli.
glede na to, kako daleč ga potisnemo v    to    ali ono stran.
to, kako daleč ga potisnemo v to ali    ono    stran.
glede na to, kako daleč ga potisnemo v    to    ali ono stran.
to, kako daleč ga potisnemo v to ali    ono    stran.
s svežim aktom dvomišljenja človek    to    vednost briše; in tako dalje v nedogled,
tem nisi mogel dvomiti, ko si gledal    to    pogumno postavo na dvorišču.
nepojmljivo, da lahko en udarec povzroči    tako    bolečino.
Imel je vtis, da vznika v    to    sobo iz nekega čisto drugačnega sveta,
brez sramu kot žival, zvijajoč telo v    to    ali ono stran v brezupnem prizadevanju
sramu kot žival, zvijajoč telo v to ali    ono    stran v brezupnem prizadevanju izogniti
»Poglej    to    gnusno umazanijo po vsem svojem telesu!«
»Poglej    to    ogabno večno rano na nogi.«
»Vidiš    to    prikazen, ki ti stoji nasproti?«
stran, tako da je Winston bolje videl    tisto    reč na mizi.
Dosegli sta    tisto    starost, ko postane podganji gobec
Čutil je, da s hotenjem ustvarja    to    silo.
tistih, ki se končujejo na - no, kajti    to    pripono je bilo mogoče uporabiti povsod.
Toda    to    potrebo je bilo čutiti predvsem v B slovarju.
koristi; in - če dobro premislim - imam    to    prednost, dragi Sokrat, za največjo,
»Pri Heraklu, no, zdaj pa imamo    tisto    slavno Sokratovo ironijo!
   To    kazen predlagam zase.«
zmerom vsake stvari temeljito loti, tudi    to    pot ni privolil v Trazimahov umik in
opazil, je preizkusil prstan, ali ima res    to    moč, in ugotovil: če je obrnil kamen
moramo, če hočemo v sreči živeti, ubrati    to    pot, kamor nas vodijo sledi našega
pripravljeni drug drugemu pomagati;    to    naselbinsko skupnost imenujemo mestno
imamo vsi različne sposobnosti, ta    to   , oni ono.
vsi različne sposobnosti, ta to, oni    ono   .
dragi Adeimant, dosegla naša država že    tako    stopnjo razvoja, da ji nič več ne manjka?«
»Oglejva si zdaj nemudoma    to    stvar.
Če namreč pretreseva    tako    državo, utegneva videti, kako se v
Če pa hočete, lahko pretresemo tudi    tako    napihnjeno državo.
drugi imajo vsak zase svojo nalogo,    tisto   , za katero so po naravi najbolj primerni;
»Ali potrebujejo za    to    nalogo tudi posebno nagnenje?«
jedil potemtakem ne hvališ, če imaš    to    prehrano za pravilno.«
»Z našo voljo, to razumem, za    ono    drugo pa bi rad natančnejše obrazložitve.«
»Potemtakem lahko naši čuvarji -    tako    smemo domnevati - brez težav premagajo
   To    predstavo je treba, sem rekel, ohraniti
   To    moč in to brezpogojno vztrajanje pri
samega sebe; tako nekako razlagajo    to    lastnost, kajne?«
»V pravičnosti potemtakem vidiš    tisto    silo, ki z drugimi tekmuje za popolnost
»Če pa    to    žejno dušo sili nekaj drugam, potem
dušo sili nekaj drugam, potem vzrok za    to    ni žeja, temveč neki drugi gon.
»nekoč sem slišal    tole    zgodbo, ki jo imam tudi za resnično:
»Tudi jaz sem slišal    to    zgodbo.«
PETA KNJIGA 1. »   Takšno    državo in takšno ustavo imenujem dobro
KNJIGA 1. »Takšno državo in    takšno    ustavo imenujem dobro in pravično,
»Res, na    to    nismo pazili.«
svojih izkušenj in starosti primerni za    to    nalogo.«
nam naposled povej, kako je mogoče    to    državo uresničiti!«
»Izrekel si    tako    besedo in izrazil tako misel, da ne
»Izrekel si tako besedo in izrazil    tako    misel, da ne moreš drugega pričakovati,
»Dobro, pa uberiva    to    pot!
nespoznanje temu, česar ni, potem je treba za    to   , kar je sredi med tem, poiskati nekaj,
»Poznamo pa tudi    tako    imenovano domnevanje.«
»Ne, vsaka stvar ima    to    in ono lastnost.«
»Ne, vsaka stvar ima to in    ono    lastnost.«
jo pripisujemo, v večji meri kakor    tej    nasprotno lastnost?«
»Vendar bi bilo moč    to    razliko še natančneje pojasniti, ko
ne uživajo časti, mu najprej povej    to    primero in mu pojasni, da bi bilo mnogo
smo potem skušali odkriti vzrok za    to    krivično obdolžitev, smo prišli do
modrost, iz tega povzel nauk in začel    ta    nauk posredovati učencem.
je kljub temu pokazala potreba, da    to    obravnavam.
četverokotnik kot tak in njegovo diagonalo kot    tako   , a ne narisane, in podobno tudi drugo.
3. »Vso    to    prispodobo,«
moramo razmisliti, katera znanost ima    to    moč.«
Toda, dragi Glavkon, kje bomo našli    takšno    znanost?
»Prav    to   
»Potemtakem moramo    to    podobo neba uporabljati le kot primer,
»In    to    pot imenujemo dialektično.
razpravljala, temveč boš lahko videl resnico,    takšno   , kakršna se kaže meni.
marveč z zakonskim določilom predpisal    takšno    izobrazbo, ki bi jih usposabljala,
imeli, kar zadeva resnico, za pohabljeno    tisto    dušo, ki sicer sovraži namerno laž,
Če pa bomo za    to    nalogo določili ljudi z drugimi lastnostmi,
tem roku jih moramo poslati nazaj v    tisto    votlino in jih prisiliti, da prevzamejo
»   Tisto   , ki temelji na oceni premoženja, ki
»Tako torej nastane    ta    vladavina.«
zanemarjanje drugih nalog spremenita    to    državno obliko in postavita zahtevo
Nisi slišal za    to    zgodbo?«
vino in razbrzdane sle, ki označujejo    takšno    družabnost, hranijo in krepijo to strast,
takšno družabnost, hranijo in krepijo    to    strast, kolikor le morejo, ter temu
»Ali imenuješ zdaj    takšno    dušo zasužnjeno ali svobodno?«
»Ker si vse to in še več upošteval, si    to    državo razglasil za najnesrečnejšo?«
»   Takšno   , na kakršno naletimo v mitih o starih
kakor da je koristno rediti in krepiti    to    mnogoobrazno pošast ter po vrhu še
»Pretresimo zdaj temeljiteje    to    trditev, da ne ostanemo na pol poti!«
In na    to    našo duševno slabost se naslanjajo
umetnost, ki zadeva naš vid, ali tudi za    tisto   , ki se nanaša na naš sluh in ji pravimo
Rad pa bi od tebe slišal    to    stvar, ki ni težka.«
temveč si jo moramo v duhu predstavljati    takšno   , kakršna je v svoji prvotni čistosti.
Upali so, da se bodo    to    pot lahko povzpeli skozi odprtino,
vrgel žrebne kocke in vsak si je pobral    tisto   , ki je padla pred njega ; samo Er je
Njemu niso dovolili, da bi pil    to    vodo; ne ve pa, kako se je znova vrnil
in privršijo vetrovi ter butnejo v    to    hišo, vendar se ne zruši, ker ima temelje
in privršijo vetrovi ter butnejo v    to    hišo in hiša se zruši v veliko podrtijo.«
In njegov služabnik je ozdravel    tisto    uro.
»Če nas hočeš izgnati, nas pošlji v    to    čredo svinj!«
zbale in hvalile Boga, da je dal ljudem    takšno    oblast.
kaj bi govorili, kajti dano vam bo    tisto    uro, kaj morate govoriti.
gre in proda vse, kar ima, in kupi    tisto    njivo.
In njena hči je ozdravela    tisto    uro.
puščavi vzamemo toliko kruha, da nasitimo    táko    množico?«
Ti si Peter (Skala) in na    to    skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska
devetindevetdesetih na gori in šel iskat    tisto   , ki je zašla?
Ko je mladenič slišal    to    besedo, je žalosten odšel; imel je
Kdo ti je dal    to    oblast?«
»Vi vsi se boste    to    noč pohujšali nad menoj, kajti pisano
»Resnično ti povem: preden bo    to    noč petelin zapel, me boš trikrat zatajil.«
   Tisto    uro je Jezus rekel množicam:
Oziral se je okrog, da bi videl    tisto   , ki je to storila.
Obtekli so vso    tisto    pokrajino in začeli prinašati bolnike
   To    besedo so ohranili zase in se med seboj
»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal    to    zapoved, na začetku stvarjenja pa
temveč govorite to, kar vam bo dano    tisto    uro.
ti povem: preden bo petelin nocoj,    to    noč, dvakrat zapel, me boš trikrat
spregovorim s teboj in ti sporočim    to    veselo novico.
Prav    tisto    uro je prišla v tempelj počastit Boga.
Nastane povodenj, naliv butne v    tisto    hišo in je ne more omajati, ker je
Prav    tisto    uro se je razveselil v Svetem Duhu
Dajte raje v miloščino    to   , kar je znotraj, in vam bo vse čisto.
kaj bi rekli, kajti Sveti Duh vas bo    tisto    uro poučil, kaj je treba reči.«
   To    noč bodo terjali tvoje življenje od
   Tisto    uro je pristopilo nekaj farizejev in
Tedaj jim je povedal    tole    priliko:
Povem vam    tisto    noč bosta dva na eni postelji; Bog
in so zaničevali druge, je povedal    to    priliko:
pravico to delaš, ali kdo ti je dal    to    oblast?«
Ljudstvu pa je začel pripovedovati    tole    priliko:
»Srčno sem želel jesti z vami    to    velikonočno večerjo, preden bom trpel,
Še    tisto    uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem
Oče je spoznal, da se je to zgodilo    tisto    uro, ko mu je Jezus rekel:
Jezus jim je povedal    to    prispodobo, pa niso razumeli, kaj jim
Bila je    to    votlina in pred njo je bil prislonjen
in modrosti, in določili jih bomo za    to    službo!
Mojzes je ostrmel, ko je zagledal    to    prikazen, in se hotel približati, da
   Tisto    noč, preden ga je Heród nameraval pripeljati
starešine so se zbrali, da bi presodili    to    zadevo.
Vzel ju je s sabo še    tisto    nočno uro ter jima izpral rane; in
Toda Galíon se za    to    sploh ni zmenil.
od Krete: tako bi si bili prihranili    to    nezgodo in škodo.
nam je tudi po veri odprl dostop v    to    milost, v kateri stojimo in se ponašamo
V sebi torej odkrivam    tole    postavo: kadar hočem delati dobro,
pravičnosti, so pravičnost dosegli, namreč    tisto    pravičnost, ki je iz vere.
Oznanjamo pa skrivnostno božjo modrost,    tisto    prikrito, ki jo je Bog pred veki vnaprej
bi bili žalostni in bi tistega, ki    to    grdobijo počne, pognali iz svoje srede.
Gospod Jezus je    tisto    noč, ko je bil izdan, vzel kruh in
usmiljenju, ki smo ga bili deležni,    to    službo, ne omagujemo.
Tisti pa, ki nam je    to    željo vsadil, je Bog, in on nam je
Odpustite mi    to    krivico!
Toda tedaj ste služili bogovom, ki    to    dejansko niso, ker pač niste poznali
   To    milost je obilno razlil na nas, z vso
kopeljo vode in besede, tako da bi imel    to    Cerkev pred sabo v vsem njenem sijaju,
vami po božjih Cerkvah, ker kažete    takšno    vztrajnost in takšno vero v vseh preganjanjih
Cerkvah, ker kažete takšno vztrajnost in    takšno    vero v vseh preganjanjih in stiskah,
Dà, brat, napravi mi    to    uslugo v Gospodu: požívi mi srce v
Božjega Sina, tisti, ki ima za navadno    tisto    kri zaveze, s katero je bil posvečen,
Ko bi bili imeli v mislih    tisto    domovino, iz katere so prišli, bi bili
vas, bratje, potrpežljivo sprejmite    to    besedo spodbude, saj sem vam pisal
Saj ste bili vendar na    to    pot poklicani.
opozarjati na te kreposti, čeprav za    to    resnico veste in ste v njej utrjeni.
nove zapovedi, temveč staro zapoved,    tisto   , ki jo imate od začetka.
Od njega pa imamo    to    zapoved:
kakor bi pisal novo zapoved, ampak    tisto   , ki jo imamo od začetka:
ti moram očitati, da trpiš Jezabélo,    tisto    ženo, ki se razglaša za prerokinjo
za razpis referenduma in do kdaj ima    to    pravico.
tolarjev novega zadolževanja; če bi se za    to    vsoto zadolžili v tujini, centralna
pridružitvenega sporazuma z EU, ki vsebuje tudi    tako    imenovani španski kompromisni predlog,
televizije samo lani prenašale vsako    tako    prireditev v povprečju po 58 ur .
Takratni predsednik DZ Jožef Školč je    takšno    obstrukcijo označil za izjemo, ki je
EU glede prilagoditve ustave naj bi    to    suverenost omejile.
Veliki Britaniji) še krožijo ideje, kako bi    to    skupnost držav nekako povezali.
arhitekturi Evrope ob vstopu novih držav v    to    pomembno vojaško organizacijo, so sporočili
   Takšno    opcijo podpira tako rekoč celotno južno
sorodnikom dejal, da je žena pobegnila in    takšno    zgodbo je povedal tudi turški policiji,
Če ima država le    to    možnost, da popušča, ji to ne daje
   To    presenetljivo novico so sredstva obveščanja
so evropske države pripravljene za    takšno    prihodnost,« je v krajši izjavi pred
Zoper    tako    namero so v smučarskem klubu Tržič,
ima Evropa zdaj veliko priložnost, da    to    pomanjkljivost odpravi.
Osnovni vzrok za    tako    odločitev delodajalcev je, da v dokumentu
Drnovškovih besedah ni razumskih razlogov za    tako    odločitev, zato so možna ugibanja o
   To    povest je znal skorajda na pamet, saj
Tudi napisano je imel študent Peter    to    povest.
Napisano je imel študent Peter    to    povest, a je ni nikdar bral.
nasmehi, ko so divjali jazzi, je ponavljal    to    povest o svoji materi.
   Tako    široke oči je imela in te oči so postajale
Gleda in moli k neskončnemu bogu za vso    to    lepoto in bogastvo.
Ljubi te kot vso    to    deželo, ki se razteza pred njim.
Hočeš, da bi ugasnil še    tisto    malo ognja, kar ga je še ostalo v njem.
Rodil se bo    to    uro in to uro svetonočno naj gre pozdrav
Rodil se bo to uro in    to    uro svetonočno naj gre pozdrav vsem
Nocoj,    to    božično noč bodo tudi oni vstali iz
Tudi    tisto    noč se je nekam zamislil.
   To    pot se je vozil prvič po morju.
neotipljiva plast žalosti in bridkosti    to    pokrajino, se je bila izlila iz Vladimirjevih
On se sicer še ne bo vrnil za    to    Velikonoč, ker njegova velika nedelja
skupnosti, da si zašepetamo od početka    tisto    sladko besedo: dom ...
Stoje neuklonljivi in branijo    to    zemljo pred lačnimi nenasitnimi tujci.
   To    zemljo imamo vsi tako radi, Bog ne
iztezali krivenčaste veje in čakali    ta    prve roje ptic.
Varujte    to    brajdo.
česmin pa divja trta ste si delili    to    gmajno.
In ne samo    to    gmajno.
Moram iztrebiti    to    vrzel, da razširim Vrtačno, da zasadim
Še    tisto    noč so Martina peljali k sodniku.
   To    vam pošilja žena!"
Kdo ve, ali se bo tudi    to    zimo zrušil zid pri brajdi.
In tako bo morda    to    noč počasi vstala, zavila k sebi svojo
je pravzaprav čudno, kje še črpajo    to    svojo moč do
so se sestre" vračale, preklinjale    to    dvorsko poguznjenko, ki je za vekomaj
hip zrušijo ljudem na uboge glave",    tisto    hišo so zdaj proglašali za Dom rešitve,
in vse tisto pisano okrasje, ki vso    to    revščino samo podčrtava, ki pa je tem
so sitne, možje pa se potapljajo v    ta    duh, zagrebajo nagubane, zarjavele
kar se tudi večkrat zgodi, misli na    tisto   , ki jo je imel včasih, ali pa sanja
   To    niso bile ne ure, ne minute, niti sekunde,
To je prvi razlog za    to    oboroženo silo na vasi.
Še    tisto    noč je planil s peči, kjer je spal,
Obsojeni še niso in tudi    tako    kmalu najbrže še ne bodo.
pa je kar naprej raztegaval na prtu    tisto    kapljo vina in mislil.
Ves večer je gledal v    tisto    baletko in jo končno poklical k sebi.
ljudje strastno in zavistno porazdelili    to    blatno zemeljsko kroglo, si zamislili
je razglabljal in skušal razvozlati    to    zmedeno štreno, tem bolj se je vse
umirali, stradali, da so prišli pod    to    državo.
grlu ga je davilo in v prsih je čutil    tisto    skelečo bolečino, ki jo je večkrat
Veliko je delal za    to    stvar in še danes dela.
»Če bi imel    tako    hišo?
»Spustite no že vendar    tisto    škatlo iz rok, saj nimate jajc v njej
In    to    svojo vrnitev je odlašal od spomladi
če bi imel denar, bi kmalu rešil vso    to    zadevo.
umaknila roke pred denarjem, »samo še eno    tako    mi zini, pa te naženem.
pa so stanovali v kleti, če so imeli    tako    veliko hišo?«
je veselo nadaljeval, ker je našel    tako    sijajno rešitev - »ker so popravljali
Kadar stopijo kmetje v    to    sobo, stopajo z občutkom, da so zagrešili
»Kaj se pa ženi v    tako    bajto, kjer je še polna izba otrok.«
lepo bi bilo, če bi tudi on imel doma    tako    njivo.
Oče Jakob je videl vso    to    pregreho, toda ne dolgo.
Zdelo se mu je celo, da Jakob uživa nad    to    njegovo sramoto.
privezani k orehu, kakor jih je privezal    tisto    noč, ko se je vrnil.
Kje naj za vraga snamem    to    žensko!
Da bi najmlajša prva prinesla    to    novico, tega res nista mogla dovoliti.
   To    pot je Žef komaj pričakoval, kdaj se
Na    to   
kramarska fakina sta naprtila Strežku    to    srečo samo zaradi tega, da bi imela
med srečnim naključjem in srečo kot    tako   ; da je vesoljna sreča nemogoča stvar,
V    to   
Za    tako    kazen pa ste še premladi in prešibki.
preživita brez velikonočnih darov, naj    to    zahtevo kar odklonijo.
»Na    tako    iz telefonske žice, ki jih divji lovci
»Na    tako    za zajce, za lisice?« je zamrmral Kuščar
Oče mu je za    to    slovesno priliko sešil nov širok pas
Minca je    to    sramoto molče prenašala dolga leta,
ovratnik iz kavčuka, ki ga je bil kupil za    to    slovesno priložnost.
Da sem prečukast za    to    stvar, je rekla, in da nisem za rabo,«
prešibka in premlada, da bi zdržala    tolikšno    težo.
Na    to    svojo preteklost je bil zelo ponosen.
Jera komaj še spominjala, kaj si je    to    pomlad polomila.
Jeri levite, ki so primerni za    takšno    priložnost - seveda je bilo vse le
dvakrat grizel kolena in se spenjal v    tako    nazarensko strmino.
stregla v svoji lastni osebi, čeprav za    to    stvar ni bila ravno primerna, ker se
kuhinji je nastala mrtva tišina - in v    to    tišino je pridrvela po stopnicah Lužarjeva
Nato je    to    sočno grenkobo vtaknila v brezzoba
In    to    noč je Štefe sanjal strašne sanje:
Poštar je za    to    veliko slovesnost pripravil govor,
In v    to    tišino se najprej nekje daleč, najbrže
Prav    tako    tesnobo je občutil v otroških letih,
počakal mraka, da je lahko občutil    tisto    neznano, prijetno skelečo bolečino
   Tako    tesnobo je Dragič občutil tudi zdaj
se le morali roditi otroci, ki so    to    vero uresničili.
No, pa pustiva    to   , da ti povem naprej.
kakor bi se bila odločila, da mora    to    težko poglavje čimprej prebrati.
In kdor se je spustil v    tako    tvegano borbo, se je večkrat spustil
je prav tiho oglasila, »in saj veš,    tisto    noč so tudi naše odgnali ...«
Dvajset so jih pobrali    tisto    noč.
mehko gosto travico - in tam se tudi    to    nedeljo, kljub vsej môri, ki je legla
Kar    táko    pokopljimo, kar táko!«
Kar táko pokopljimo, kar    táko   
»   Táko   , da se mi hrbtenica ne sesuje na kup.«
jeclja Bichi, z rokami potiska od sebe    to    misel ter se izza pisalne mize umika
zravnali in z visokimi glasovi začeli peti    tisto    zoprno pesem, ki se je Venček ni maral
udaril po klinih, kakor bi hotel razbiti    to    mučno tišino, nato pa se je nagnil
A boja, ki bi lahko razbil    to    muko, boja, ki si ga je zdaj tako želela,
   Tisto    noč je vsa dolina gorela: topovi so
Edina granata, ki je priletela    tisto    dopoldne, ga je raztrgala ...
Mar misliš, da bi Modrijanovi vozili    tako    šemo? ...
razbrazdanih lic in dolgo strmel v    to    glavo, ki je ležala pred njim na mizi,
vidiš, kakšna trapa si, da zamudiš    tako    lepo priložnost, ko bi lahko prišla
ponovil in se nato nenavadno ogrel za    to    misel.
Posmehljivo je gledal    to    veliko bitko, ki je bila tako ognjevita
prešinilo vprašanje, kaj bi bilo, če v    to    dolino ne bi nikdar več posijalo sonce.
No, pa pustiva    to   !« je zamahnil z roko, ker se mu je
Toda imela je    to    napako, da je bila Kraljičkova.
Prav lahko jo zaviješ v    tisto    rjuho zemlje, ki jo ima, ter vse skupaj
Čakal je in čakal, stari možakar, še    to    pomlad je dočakal; komaj pred dobrim
   To    črno obleko, ki je bil tako ponosen
Strmel sem v    to    pretresljivo in mogočno podobo, in
Sicer pa sem petindvajset let čakal na    to    uro.
Zamaknil sem se v    to    pokrajino, ki je bila polna in živa.
   To    vrstico o rani v srcu pa si je dobro
A vendar bo treba nekako razbiti    tisto    mučno tišino, ki bo v njej zlovešče
   Tako    grdobijo mi očitaš, v resnici pa me
pretresenosti je pomislil, da je oče    to    kruto resnico glasno potrdil z nekim
Pob je zdaj gledal v    to    živo reko, ki se je z neugnano silo
Ne    tisto    vezano, tisto razsuto knjigo bere ...
Ne tisto vezano,    tisto    razsuto knjigo bere ...
-    Tisto   , ki jo je prinesla Zavoglarjeva Milka?
-    Tisto   , tisto ...
- Tisto,    tisto    ...
splezala na staro, kopasto vrbo, prav na    tisto    vrbo, ki je pred osmimi leti s svojimi
-    Tisto    vrbo bi bili morali posekati, - je
svetlo pogledal v noč, da bi našel    tisto    vrbo, ki sem jo zadnjič videl pred
Ne,    tisto    nedeljo nisem šel niti s Kadetko po
   To    pesem je mama zelo rada pela.
v hram in privlekla iz vlažne teme    tisto    dolgo vojaško mizo, ki je tam počivala,
- In zlezi na zgornjo, na    tisto    pri čebelnjaku ...
Če ga je kdo opomnil na    to    navado, je najprej razložil, da se
Zato sem    tisto    pomlad kupil še eno kravo.
Tista, ki sem jo kupil    tisto    pomlad, je šla k mesarju še tisto jesen.
kupil tisto pomlad, je šla k mesarju še    tisto    jesen.
Zamaknil sem se v    to    podobo velikanske klečeče ženske -
Mene ne dvigneš na    tako    pot z nobenim denarjem.
   To    strahotno latinsko besedo sem večkrat
hkrati pritrdil z glavo, kakor bi hotel    to    besedo dobro spraviti vase.
Ko sva z dedom opisala    to    podobo kadetu, se je prisrčno nasmejal
poznala je mojo strast do branja in je    to    strast obrnila v svoj prid.
Še    tisto    noč je pri nas zajokal otrok.
Poznamo    to    žival.
in se takoj zavrtela, da bi poiskala    to    posodo.
trezna pamet z mrzlo presojo zbrisala    to    lepo podobo in travnik spet skrčila
In, pri moji veri, kakor hitro je    tako    pametno zinil, sem takoj podvomil,
V    to    zgodbo sem tako trdno verjel, da sem
verjel, da sem novega župnika, ki je imel    tako    lepo okroglo, zalito in plešasto glavo,
Toda, kako je mogoče, da sem pozabil    to    smrt?
Ko so prišli ljudje v    to    dolino, so najprej iztrebili zemljo
Zlagala sem se ji, in    to    laž vzamem na svojo vest.«
Imel je    tisto    železno angleško brzostrelko, ki je
ter se vprašal, od kod poznam prav    to    sliko.
nisem mislil, da njegovo srce premore    tolikšno    bridkost.
Vsaj Travnikarjev stric je    to    kretnjo tako razumel, kajti zmignil
zravnali in z visokimi glasovi začeli peti    tisto    zoprno pesem, ki se je Venček ni maral
Nad reko, nad    to    široko cesto, je jadrala proti vasi
   To    noč je že spet sanjal o Hostarjevi
Spomnil se je, da je tudi    tisto    davno pomlad, ko je Hlipov Lojz pred
Prej ali slej bo treba    to    stvar tako in tako razčistiti!«
In pripeljal mu je    tako    zaušnico, da je zrak zažvižgal.
In    to    tiho prosojnost je hlapec Cene razbijal
da grdo grešim, ker skrivaj poslušam    to    veliko, čeprav še nerazumljivo skrivnost.
In v    to    tišino sta se na kolesih tiho pripeljala
»Spusti    to    svinjarijo na tla!«
   To    uro, skoraj petdeset let kasneje, je
Naletel sem na    tako    ... no, ostal sem, ker me je baba kar
Pustiva    to   ! - je zamahnil Temnikar. -
k partizanom, a že naslednji hip je    to    misel zavrgla, ker je nagonsko slutila,
hudo je njej, a je dovolj močna, da    to    muko lahko prenese.
Na    ono    stran... - je tiho rekel in pokazal v
Prestopil je    to    mejo in se giblje v prostoru širše
»Pokaži mi no,    to    mojo trobento!«
Ali se je tudi Temnikar pognal čez    to    mejo?
»Ata, pa povejte še enkrat    tisto    o pastirici in javoru.«
Počakal bom    to    pravljico.
»Ne!« je takoj odgnal    to    misel.
A naj je še tako odločno odganjal    to    misel, je jasno zagledal pred sabo
odločno zmajal z glavo, da bi odgnal    to    podobo.
»   Tisto   , ki so ji odrezali jezik in ji vrezali
Ozrl se je v dolino in zagledal je    to    njivo.
   Tisto    pomlad je stari Pologar postavil nov
   To    je vrgel skozi okno, rekoč, da mu ni
Posvetovala sta se, odprla zdaj    to    in zdaj ono knjigo, potem pa se vpričo
Posvetovala sta se, odprla zdaj to in zdaj    ono    knjigo, potem pa se vpričo toliko različnih
Še domov je dal odpeljati    tisto    mešanico.
Bouvard je    to    neprijetnost pripisal splakovanju steklenic,
Nato je vse skupaj prepustil za    tako    smešno vsoto, da je Gouy najprej debelo
močnejša od ravne, če bi jo Bog ustvaril    takšno   .
mogoče pri gospodu Auzouxu izposoditi    tako    lutko in naslednji teden je sel iz
druge, ki sodijo v isto vrsto, izgubile    to    sposobnost.
Kajti cenil je    to    vedo.
v neki omari, potem ko sta prišla v    to    hišo.
Iz družinskih razlogov bi radi imeli    to    korespondenco.
Salust dodeljuje    to    čast Enejevim Trojancem.
Preblisnilo ju je:    tolikšne    težave imata zato, ker ne poznata pravil.
Bouvard je    to    dilemo postavil pred Barberouja, Pécuchet
In ne da bi odpravila    to    težavo, sta sestavila delovni načrt.
   To    žrtev si je v prid delavcev naložila
ali njegov pomočnik, zato sta se za    to    uslugico raje obrnila na Marescota.
Raje prodajva    to    bajto in pojdiva k divjakom, gromska
stolp, kjer se lahko usposobite za    takšno    akcijo.
Če    to    silo usmerjamo, lahko zdravimo bolne;
In ker imamo    to    idejo, smo jo dobili od Boga, torej
nekega psa, tudi vidim tisti gozd,    tisto    osebo, tistega psa.
deduciral ta aksiom, s katerim sem dopustil    to    resnico.«
In kje ste odkrili vso    to    lepoto?«
moral pogovoriti s čuvajem, je prevzel    to    nalogo.
de Noarisovo, Sorela, in ne da bi vedela zakaj,    to    hišo, v kateri sta bila srečna.
Spominjal se je, da je nekje prebral    tole    definicijo:
je treba dodati še genialno potezo,    to    pa dà edinole mojster.«
»Striček« se ni mogel več krotiti in    tako    mu je primazal, da se je zakotalil
»Še eno    tako   , pa pokličem orožnike!«
Pisanje za    to    knjigo je nastajalo od poletja 1985
hotel sem tudi svobodo, več svobode,    tako    svobodo, da bi se učil ljubiti še bolje
svobodo, ali mi bo sedaj žrtev zanjo vzela    to    svobodo, da ne bom čutil ničesar več
malica šele zvečer, napolnili pa so mi    tako    vrečo paradižnika, da sem komaj speljal.
Okoli pasu me stiska, ker sem si    to    idejo vložil z negativno avtosugestijo.
   Tisto    noč sem v tisti puščobi verjetno zamenjal
katere mi je še zdaj žal, da so se za    to    priložnost morali izmuzniti iz tovarne.
čutil sem, da nimam nobenega vpliva na    to    zmešano aristokracijo...
spuščal, če bi gonil navkreber, bi izdihal    to    prekleto žalost, te strahove, ta obup,
prekleto žalost, te strahove, ta obup,    to    hudičevo podzavest.
Lahko se zaljubim v    tole    pot ali pa jo zasovražim.
Če    tako    snežinko zmečkaš, si umazan.
komercializaciji življenja, da lahko uživamo    tako    individualno svobodo.
Zakaj so se prav sem, v    to    luni podobno deželo vulkanskih stožcev,
prtljago in še mene pelješ skozi vso    to    lepoto.
jo prepojil z vodo in jo porinil v    tisto    ozko senco pod torbami na zadnji strani
dni poprej sem se spuščal vase, vso    to    dolgo pot sem brcal, da bi odkril v
V vso    to    divjo lepoto mehkobe in trdote se harmonično
kjer imajo v centru mesta postavljeno    tisto    v nebo grozeče stisnjeno nekaj metrov
Čuden občutek je to, zreti v    to    gmoto jeznih oči, vse mi odpove, čutim
   To    pozicijo jim plačuje cel svet, ki obenem
tako nekako kot letališka pista in    to    svojo odtujenost tudi prenaša na popotnika.
Iščeš absolut,    tisto    nespremenljivo stalnost, ki je zakon,
bilo računati, in potem spet nazaj v    tisto    svojo samoto.
Pred hišo družine, ki me je    tisto    noč vzela k ognjišču, se je trlo ljudi.
Tako sem spal    tisto    noč privezan za drevo in se čutil ujetega,
Japonske, drugi iz Amerike nalašč za    to    priložnost.
je najmočnejša sila - kdor obvlada    to    silo v ljudeh, jih lahko nadzoruje
   Tisto    noč sem imel čudne sanje.
   Tisto    noč mi je spet pripovedovala pravljico
Ljudje potrebujemo mitologijo in to    tako   , ki se ne ruši kar tako zlahka in hitro.
Čez    to    zemljo je tekla vsa trgovina med vzhodom
citiral nekaj ugotovitev urednika, ki je    tisto    jesen obiskal Kabul:
   Tisto    noč sem sanjal Jana, svojega sina in
lesti z njim v breg, kjer je odneslo še    tisto    malo ceste, ki je bila na voljo.
   To    akcijo imajo Britanci za enega svojih
Čez prelaz moram, da bi prišel na    ono    stran v Gilgit, tam bo spet udobje,
Verjetno bi    tisto    noč lahko umrl.
Skozi    to    točko v mojem duhu grem lahko kot skozi
hvala za izkušnjo, čeprav vem, da bom,    to    lekcijo kmalu spet moral ponavljati.
primerjali z namagnetenjem železa, ki    to    lastnost pridobi zaradi stika z magnetom.
Navadili smo se tako, drugačne reakcije na    tako    stvarnost ni v našem programu, človekova
Žene me da bi prebil    to    gorsko zamaknjenost, kjer sem začel
mogel pobegniti, sem se zastrmel v    tisto    arhaično grozo.
trgovcev na svileni poti ... tako imenujejo    to    od sveta odmaknjeno deželo, zastraženo
ne oziraje se pri tem seveda na vso    tisto    fantastično folkloro, ni bilo primerjave.
* * * Čez    tisto    dolgo ravnino me je neslo kot pero.
odpravljati, čeprav mi niti malo ni dišalo, v    tisto    megleno, ravno mesečino, kjer baje
preseneti in navduši, če pa zagledaš    to    popolnost v kamnu prvič, je občutek
Zato je umetnikom naročil sklesati vso    to    pohoto, da bi se fantje na romanju
v tedaj različnih kraljestvih, tudi    to    mojstrovino postavili tantriki.
Vso    to    šestdeset metrov visoko kamnito zadevo
Daj, ostani nekaj časa pri nas, vzemi    tole    sobo, je predlagal in mi pokazal zaprašeno,
osrečijo, mislijo in čutijo, da so čez vso    tisto    dolgo zimo dovolj garali in da se sedaj
Le    ta    mu je baje odgovoril, da se kralji
preteklosti, ko so vladali v Indiji, našli    to    dolino, slej ko prej slike izpraskali
Ali bi, prosim lepo, lahko odstranili    to    zastavo..., se je od togote komaj obvladujoč
sedežu bicikla po dolgem prečkajo vso    to    mizerijo, se utegne tipična Indija
opazoval, kako valovi spirajo vase vso    to    svinjarijo, jo valjajo po pesku, drobijo,
Sposodil sem si stanovanje, ki mi ga je za    to    priložnost ponudila naša kolonija v
   Tisto    noč je iz torb na zadnji strani kolesa
Tudi filozofijo si verjetno izbiramo    tako   , kakršno pač v dani situaciji potrebujemo.
Obraz na sliki izraža    tako    milino in sočutje, da lahko razoroži
dano iti z njimi, če bi se spustil v    tisto    globino, ki jo včasih čutim v sebi,
kar naprej obsojajo, ker si dovolim    to    svobodo na kolesu.
sem blodil po ulicah in podoživljal    to    umetnost.
naprej zatekla v Burmo, nato pa tudi na    to    stran meje.
milost in nemilost vsem, ki kontrolirajo    to    trgovino.
Še    tisto    svobodo, ki so jo begunci imeli je
kadar ljubim in kadar imam svobodo, da    to    ljubezen duhovno razvijam.
Slovenci ujeti v svojo ozko realnost.    tako    stvarnost nam dajejo nase ozke misli.
   To    vedo vsi.
Obrnilo se je    tisto    noč pod polno luno.
   Tisto    noč sem sanjal nekakšno divjo sceno
Takoj ko zapustiš    tisto    norišnico spodaj, so ljudje precej
vsa žlahta, spili smo čaj, pokadili    tisto    obvezno dišečo cigareto s klinčki,
življenje pa si je treba privoščiti    tisto    drčalnico vzhičenja in transcendence,
ostaneš kak dan ali dva v gosteh, pomeni    to    popolno izgubo vsake privatnosti.
   To    kolosalno z rokami zgrajeno kamnito
* * *    Tisto    noč sem jo spet sanjal.
da bi v ljubezni potreboval, ker sem    tako    ljubezen bojda pogrešal kot žrtev socializma
   Tisto    sveto deželo od daleč res čutim kot
je po domačem poletju, podobno kot    tisto    noč polne lune v Istri tam na začetku
   Tisto    noč sem najprej zalegel pod palmo.
Ampak    tisto    noč komarji niso hoteli zamuditi priložnosti.
majhnem prostoru kot je otok Bali v    tako    kreativnost.
me je, da sem na slikah našel točno    tisto    ikonografijo, skomponirano v točno
bilo in s tem, ko sem odprl srce za    tisto    svojo celico, za svojo situacijo, sem
tokrat v naslednji petletki goniti vso    to    dolgo pot, ki sem jo uspel podzavestno
ve, koliko časa sva se že iskala za    to   .
   Tako    moč in tako šibkost.
Tako moč in    tako    šibkost.
vzpodbude zadnjih let, še posebej vso    to    dolgo pot na kolesu, so se skristalizirale
potem ko smo vsak zase prepotovali    tisto    dolgo pot iz Darwina na Zlato Obalo.
moški, ki je okusil menstrualno kri,    tisto    žensko do smrti kot pes in suženj sledil?
Ko pa sem stopal čez    tisto    črto med pomolom in letalom, pa sem
Kupila sta    to    zemljo v gozdu in sedaj živita od podpore
vrsto tantre, ki jo sedaj živi in v    to    vabi tudi druge.
Zgledalo je kot, da je vlada v    to    vas na čudoviti tropski plaži napeljala
Samo    tisto    ameriško pokvarjenost gledajo, samo
Z obrazom sem zahropel v    to    ljubo rdečo avstralsko zemljo in jokal.
Na    tako    dolgo pot z biciklom sem se odpravil,
Saj verjetno poznaš    tisto    Heglovo prispodobo, da Minervina sova
In zato, da bi uvidel    to    razliko, ti ni treba vedeti, ali je
Mislim zlasti na    tisto    vrsto samozavesti, ki mislečemu človeku
vrste psihološke samozavesti, recimo    tisto   , ki jo potrebuješ v odnosu do žensk.
kaj podobno norega, pa sem hvalabogu    to    misel še isti hip opustil - sicer pa
<Amitié>; & kadar ga ceni bolj, lahko    to    strast imenujemo Vdanost <Devotion>.
To nagnjenje <inclination> ali    to    Željo, ki se porodi iz Privlačnosti,
življenju ljubi samo enkrat, čeprav    to    enkratnost razumeta vsak po svoje.
Ali    to    filozofsko presežnost omogoča Kierkegaardova
bitja“, v naslednjem paragrafu pa je    to    opredelitev dopolnil:
   To    misel je povzel Jean Paul Sartre, kajne?
Mislite    tisto    iz Traktata: lestev spoznanja, ki
Prav    to   !
sploh razume ego cogito, če ne kot    tisto    od minljivega sveta neodvisno ”iskro“
se ločil od Barbare, sem podedoval    to    hišo in dobil manjšo rento po svojem
Tudi jaz občutim    to    srečo!
inteligenco“ tudi v računalniku - uporabita    to    lepo zgodbico in z njo budizem kot
pa vendarle ostajam ista oseba) -,    to    kontinuiteto pa omogoča spomin.
   To    trditev podkrepi s pragmatičnim argumentom,
Parfit zanika ravno    to    ”samoumevno“ nepreklicnost smrti: preseči
spominjali tudi izkustev drugih jazov; za    takšno    možnost uvede pojem ”kvazispomini“
Bruno se zdrzne, pogleda v    tisto    smer, iz dreves na robu jase odleti
omejiva na naravo, physis, in v njej na    tisto    sedanjost preteklosti, ki je neposredno
Glej    to    pokrajino, Janez!
Toda zavedam se, da tudi    to    novo radost še vedno črpam iz ljubezni
Seveda - le pomisli, kdo bi hotel imeti    takšno    uro, v kateri bi nihalo neenakomerno
postavljal red na nebu, je ustvaril    to    podobo kot večno, vendar gibajočo se
ko večnost sama počiva v enosti - in    to    podobo imenujemo čas.“ [Platon, Timaj,
in pozneje, torej ”brezčasno“ - in    to    teorijo imenujejo ”brezčasna filozofija
primer tale daljnovod: ponazarja naj    tisto    razsežnost, po kateri - kot pravimo
Tintorettovo sliko, hiti čez trg v    tisto    uličico, kamor so maloprej tekli fantiči
zanikamo evklidski aksiom o vzporednicah,    to    negacijo pa lahko razumemo na dva
Njegovih besed Ne dotikaj se me! stkala    tisto    najbolj skrivnostno vez z ljubljenim:
bi na primer Združeni narodi imeli    takšno    uro, s katero bi generalni sekretar
klasični elementi; v 19. stoletju so za    takšno    ”podstat“ absolutnega prostora uvedli
Galileo Galilei in zapisal tudi enačbe za    to    vrsto klasične relativnosti, ki se
prostorom... če malce počakaš, bom poiskal    tisto    knjigo.
tem mestu dodal opombo pod črto, da    to    misel najdemo že pri starogrških filozofih
Kaj je v tem čudnem starcu, da ima    takšno    moč sámospreminjanja?
Morda veš tudi    to   ?
   To    distinkcijo v nadaljevanju še poudari,
recimo v seriji tvojih pogledov na    to    knjigo - njegovo identiteto pa vzpostavlja
Janezu bi rad pokazal    tisto    ruševino, spotoma pa se pogovarjava.
neevklidskih prostorih, ste omenili    to    možnost...
   To    vrsto časovnega raztezanja imenujemo
ima precej nenavadno lastnost (prav    to    lastnost namreč opisujejo Gödlove rešitve
bi relacija časovne vmesnosti imela    to    lastnost, namreč simetričnost (ki smo
ti že: resnica je mnogotera - in    takšno    je treba sprejeti, brez poenostavljenih,
značilno za vodnarja, da potem končamo    to    igrico.
Poglej, Anželo, preberi še ti    tole    opombo, tu spodaj...
zasedal s svojo vseprisotnostjo - in v    to    ”luknjo“ se je naselil naš svet... [gl.
nesmiseln oziroma protisloven sklep, moramo    to    hipotezo zavrniti in po načelu tertium
analogije med vesoljem in kroglo spregledal    tisto    dvoznačnost, ki je bila vsaj implicitno
ker Cecilija danes pripelje na obisk    tisto    svojo kolegico, Japončico...
No, in če zdaj    to    misel povežem s problemom neskončnosti
Greva do Marije, da spoznaš    tisto    Cecilijino prijateljico iz Japonske?
Tisti filozofi, ki so našli    to    enost, so našli svojo prijateljico
Da,    to    praznino je občutil Werther!
Prav    to    sliko imam pred očmi!
simbolni ”tam“ nenehno vzpostavlja    tisto    realno tostransko presežnost, ki dušo
božanskemu domovanju, ali, gledano drugače,    tisto    presežnost, ki razodeva Boga v tem
Zato moramo jemati    to    podobnost brez proporcionalne primerjave.“
Gre za    tisto    ”krščansko“ prevzetnost, običajno zavito
Kajti skrivnost,    tisto    mistično, ki pa ni misteriozna (saj
odrešenje, ali dejanj (če ima kdo rajši    takšno    definicijo), katerih pomen presega
enovit - vendar ima tovrstno sklepanje    to    slabost, da ni logično nujno, ampak
Če    to    Bennettovo misel preneseva na najino
tako kot naše misli, ki zdaj mislijo    to    idejo, zdaj ono, na primer zdaj trikotnik,
misli, ki zdaj mislijo to idejo, zdaj    ono   , na primer zdaj trikotnik, zdaj kvadrat
Morda, toda    takšno    razlago težko uskladimo z zgoraj navedeno
neki zakon pravi: ko žarek pride na    to‐in‐to    koordinatno točko znotraj absolutnega
drugega kakor to, da ima Bog to ali    ono    idejo, ne kolikor je neskončen, temveč
   To    slutnjo so, vsak na svoj način, izrekli
In ko bi bilo mogoče    to    skrivnost razkriti, bi v njej spoznali
Poglejta, gospoda, na primer    tole    mojo nastajajočo sliko: četudi ni ne
Boga; lahko rečemo, da je Schelling    to    vero vsaj posredno prevzel od Spinoze,
Schellingovem spisu sem začutil vso    tisto    romantično opojnost hrepenenja po neskončnem,
Mislite    tisto    ”voljo, ki ničesar noče“?
kajti volja, ki je postavljena pred    takšno    odločitev, že ni več povsem svobodna,
postavlja ”voljo, ki ničesar noče“ kot    tisto    resnično prvo, človeškemu razumu
Enkrat mi boš    to    misel zapisal, morda jo kdaj povem
knjigo, Janez - ”v tem smislu bomo torej    tisto    čisto svobodo sámo imenovali nič“ [268];
potencialno prisotne vse stvari... in ravno    to    prvo potenco enači z Bogom pred stvarjenjem;
če pa ni nič izven nje, kar bi jo v    to    primoralo?
”potrjujoči volji“ stvarjenja - namreč kot    tisto    voljo, ki kliče k vrnitvi v nevidno.
Komaj izreče    to    čudno prošnjo, se izza gorečega obzorja
prvotna, je moč postaviti na začetek samo    tisto   , ki začetka ni hotela, in je bila zato
ob tem se je treba spomniti, da se v    to    past niso ujeli ne Plotin, ne Kuzanski,
prostoru‐času dostopnega bivajočega:    to    celoto pa lahko pojmujemo bodisi kot
končen delni volumen vesolja skrči na    to    minimalno razsežnost.
ribjo večerjo; toda potem podvomiš v    to    hipotezo, kajti le kdo bi to lahko
izgine, saj ima šibko načelo gotovo vsaj    to    informativno vrednost, da vzpostavlja
je to jasno, se moramo odločiti, ali    takšno    vrsto razlage v naravoslovni znanosti
oziroma da ga je mogoče ”prevesti“ v    takšno    obliko, na primer: ’
Za    to   , lepše rečeno, precej čudno trditev
   Takšno    radikalizacijo krščanstva je zagovarjal
planetu Zemlja (9,8 m/s2), namreč ko    to    vrednost fizikalno poveže z maso našega
   To    informacijo sem ravnokar dobil.
Mi razumemo ekonomske razloge za    to    selitev.
ozirih zelo preskrbljeni - in obiskali    to    tovarno, kjer gre za več sto ogroženih
razgovor s predstavniki obrtne zbornice na    to    temo in jih pozval, naj vendarle pristanejo
potrebno tudi pri meni, in najdemo    to    dolgoročno rešitev ter zagotovimo tisto,
veliko replik in drug drugemu podajava    to    temo.
Zato predlagamo, da parlament    to    spremembo, ki je tudi v jedru vseh
Zato predlagamo, da sprejmete tudi    to    dopolnitev.
Zato je predlagatelj dejal, da bo    to    rešitev poskušal najti v amandmajski
je pojavil pomembni premik, namreč v    to    vsebino zakona bomo zapisali in prelili
Če bomo    to    rešitev potrdili v tem zakonu, se bomo
tovrstnih ustanovah, ki bo pripeljal    to    našo državo naprej, ki bo omogočal,
   Le‐to    je po veljavni zakonodaji mogoče skleniti
spregovoriti tudi nekoliko širše in izrabljam    to    priložnost.
odgovor na svoje poslansko vprašanje na    to    temo.
tudi drugo, da bi, zlahka speljali    to    koordinacijo in pa dosegli te spremembe,
S tem prekinjam    to    točko dnevnega reda.
Tudi 66. člen in 5. točka daje    to    možnost predsedujočemu.
Jaz upam, da smo    to    začetno težavo prešli, vendar že na
pravzaprav tako, kot je gospod Tanko načel    to    razpravo, danes po tej dvomesečni prekinitvi
odločala o nekem konfliktu, smo mi    to    odgovornost in to odločanje prenesli
Vendar kaže, da bodo šle vse te zadeve v    to    smer.
Poleg tega ima zakon tudi    to    pomanjkljivost, da ne predvideva nobenih
ga ljudje obiskujejo, da doživljajo    to    naravo in to je prednost.
Ti ljudje so obvarovali naravo    takšno   , kot je, da jo je lahko država leta
popolnoma izogiba odločilnemu vplivu na    to    presojo s strani upravljavca parka.
spomni napisati nekaj, da bi uredili    to    cesto, ki je obstoječe stanje neke
državi se je že vtaknil v katerokoli    tako    črno gradnjo in prepovedal komurkoli
slišal, pa že kar nekaj časa tlačim    to    zemljo, ampak vendarle.
Predvsem zato, ker se je v vso    to    zgodbo vmešal kapital, denarni, neki
Ali si vi predstavljate    to    blazno gromozansko stavbo v kakršnikoli
gledal Bohinj nazaj dol, bom videl    to    glomazno svinjarijo sredi narave, sredi
Ker boste v naslednjem koraku    to    sliko in to naravo zbrisali.
boste v naslednjem koraku to sliko in    to    naravo zbrisali.
Vas sprašujem, da odgovorite na    to    trditev v časopisju in na trditev ljudi.
   To    priložnost bom izkoristil, da zavržem
kakšnem sklepu in po katerem pooblastilu    tako    razpravo vodi.
   To    zakonsko obveznost smo mi speljali.
pač tudi razlog zato, da greste vi v    to    akcijo, da se ga pač na novo napiše
odstopijo v takem primeru, če dobijo    tako    nezaupnico.
Prekinjam torej    to    točko dnevnega reda.
je hkrati glavno mesto, prinaša za    to    lokalno skupnost poleg prednosti tudi
Za    tako    misel mi daje dovolj razlogov tudi
S tem bi    to    zadevo tudi omehčali in pripravili
To, da je nekaj razlogov za    to    nejevoljo po centralizmu - mislim,
veliki skupni pripravljenosti - in    tako    jo danes čutim - oblikovati zakon o
potrebno podrobno analizirati, kako    to    zagato rešiti.
   To    prakso uporabljamo tudi v drugih zakonih.
Prekinjam    to    točko dnevnega reda.
v svoji obrazložitvi omenil, ko sem    to    zahtevo izpostavil, menim, da katerakoli
Torej, glasoval bom za    to    razpravo.
Se pravi, on odgovarja, kot da so    to    zadevo rešili, kot da ta zadeva sploh
ni bil sprejet in s tem zaključujem    to    točko dnevnega reda.
S tem zaključujem    to    točko dnevnega reda.
To se pravi    tisto    zahtevo, da bo karta na parcelo natančno
kakšnih drugih sredstvih, da preprečimo    to    katastrofo za Slovenijo.
   To    pot ne gre toliko za uničenje 500 let
Potem bo s tiste strani, ki sprejema    takšno    zakonodajo, očitek o zapravljanju denarja.
S tem zaključujem    to    točko dnevnega reda.
se več ne more, če ta zakon oziroma    to    dikcijo v 1. členu sprejmemo, seliti
S tem zaključujem    to    točko dnevnega reda in prekinjam 29.
Podatek, da bodo    takšno    opremo razdelili tudi rezervistom prostovoljcem,
celotno živilsko industrijo oziroma za    tisto   , ki je s svojim izvozom večinsko usmerjena
povprašala, ali njihova privolitev za vstop v    tisto    prejšnjo unijo pomeni tudi privolitev
rečemo, da je zrel, kdor prizna, da za    takšno    gospodarsko druščino še ni dovolj zrel,
velja za steber, kar pomeni, da so    to    čast Jakobu namenili drugi.
   To    zimo bodo torej lahko smučarji še naprej
privabila do 50 smučarjev na dan, ostaja    to    zimo odvisna od snežnih padavin in
opravljanje tehničnih pregledov, ki imajo za    to    dejavnost pooblastilo ministrstva za
dogodkih, zato se ne bom zapletel v    tisto    godljo, kjer oni, ki se imajo za poklicane,
Pa vendar ima tudi noč v Rimu    tako    moč, da pozabiš na utrujenost.
vratarja, če se je vodstvo odločilo za    tako    potezo, se je pač odločilo.
ljubljanski trener zaveda, da bo tudi    to    sezono ključno »ubijanje« napada tekmic,
Vstopnice za    to    tekmo so pošle v hipu, saj je Kim zelo
uvodnem delu sezone, so bile razmere    to    pot skoraj idealne.
si želim, da bi čimprej prebrodila    to    krizo,« je dodala Suhadolčeva.
Milan Bastašič, ki je nekoč že vodil    to    ekipo, dosedanji pomočnik trenerja
Zunanje ministrstvo Južne Koreje je    to    odločitev potrdilo včeraj, obiskali
najmanj štiri podjetja so presegla    to    vsoto.
Ne obstaja nobena možnost, da bi    to    novo stavbo zaprli, če ne bi bilo nekaj
Ko je arhitekt, ki je    to    hišo zgradil, izvedel, kaj se je zgodilo
strokovna diagnoza, ki se jo napiše    tako   , kot je, v strokovnem jeziku, ki pa
Bi šli radi v    to    goro?
Ampak pravljica    to    metaforo odpre?
Odkar imam    to    diagnozo, mi je faza umiranja veliko
upanje, nič manj kot prihodnost za    to    nacijo.
smo tičali Slovenci, in namesto da bi    tisto    jekleno zadevo mazali z oljem, smo
Imel je v rokah    to    velikansko moč z nekimi mitološkimi
opremi nazaj v kasarno in legli še za    tisto    uro, preden bo v sobo padel dežurni
pred vso kasarno poklical k sebi, in    to    noč se je v naši kasarni začel obred
Tako se    to    soboto dve knjigi selita s police nujno
in psihološke sadistke kot rojen za    to    običajno zakonsko shemo.
   To    zadnjo v pretežni meri vzdržujejo lokalne
daljši rok, se zdi, kot da bi potrjevale    to    ugotovitev o slabšanju pogajalskega
ljudje so veliko večja nevarnost za    to    državo kot tisti nesrečni minaret in
Razvoj nekega izdelka pomeni najti    tako    rešitev problema, da se ga lahko izdela
Prvič sem    to    sliko doživel kot neprekosljivo metaforo