Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKže2 (533)


malo porumenel od starosti, je bil    tiste    vrste, ki ga že najmanj štirideset
popolnoma drugačen spomin in to do    take    mere, da se je skoraj čutil sposobnega,
Bilo je le nekaj spodbudnih besed,    tiste    vrste besed, ki jih izrečeš v bojnem
Nemogoče je bilo vedeti, koliko od    te    legende je resnica in koliko je izmišljenega.
»Nimamo vsi    te    časti, da bi se borili na fronti, lahko
privedli do njegove končne oblike - do    tiste    oblike, kakršno bo imel takrat, ko
Vsa njegova pojava je do    take    mere delala vtis majhnega dečka, ki
»Jaz pa: Pijan si, v pol minute    te    spravim na varno,« rečem in če mi verjamete,
Kupil si bo še druge drobce    te    lepe ropotije.
Izbrskal bo ostanke    tiste    pesmice iz Charringtonovega spomina.
   Take    vrste srečanja, kot se je zgodilo davi,
Winston, ki je bil v običajnih okoliščinah    tiste    vrste človek, ki teži vedno k zunanjemu
ta, da ni čutil telesne želje, razen    tiste    po samem, dotiku.
»To je vse zaradi    te    preklete stvari,« je rekla ter si odtrgala
»Pravzaprav sem    tiste    vrste dekle, ki se jo opazi.«
določila, je bila popolnoma drugačna od    tiste   , po kateri je prišel, in napotila ga
»Ne,    te    besede ne poznam, čisto dobro pa poznam
»Si prinesel kaj    tiste    kave Zmaga?«
naključju rekla, da po njeni sodbi    te    vojne ni.
tako resno mislil, na njem ni bilo nič    tiste    premočrtnosti, ki pripada fanatikom.
pobarvane in pristranske, a ponarejanje    takšne    vrste, kot je danes v rabi, bi bilo
Kadar je vojna trajna, ni več    take    stvari, kot je vojaška nujnost.
Vladarji    take    države so absolutni, tako kot faraoni
zmagovalca, ni stalen ali nujen del    te    zgradbe.
Kajti z rabo    te    besede človek priznava, da spletkari
Toda    te    misli ni nadaljeval.
čas, ko se je njegova zavest, celo    tiste    vrste zavest, ki jo človek ohrani v
»Mi ne delamo napak    te    vrste.«
»Zdrobili te bomo do    tiste    točke, od koder ni vrnitve.«
pogovora, ki ga je imel z O'Brienom    tiste    noči, ko se je včlanil v Bratovščino.
Ni bilo, na primer,    take    besede kot je rezati, kajti njen pomen
Onstran    te    točke ni bilo potrebnih besed.
zapaženo je bilo, da so k rabi okrajšav    te    vrste najbolj težili v totalitarnih
Toda    te    trditve, ki je pravovernemu ušesu sporočala
je v pomoč ustrezna sposobnost, če    te    nima, pa slabo?«
že, potem se mora dokopati do nekako    takšne    misli, kakor jo zdaj iščemo, in pokazati,
Dobrega boga imeti za krivca nesreče,    take    trditve - proti kateri se je treba
ritem iz ’dobre čudi‘; vsekakor ne iz    tiste   , ki jo olepšujoče uporabljamo za nespametnost,
uporabljamo za nespametnost, temveč iz    tiste    duševne naravnanosti, ki se kaže v
vsekakor slikarstvo in druge umetnosti    te    vrste, dalje tkalstvo in vezenje, stavbarstvo
muzično izobražen človek, ljudi brez    te    izravnanosti pa nikdo?«
sodstvom, če bodo med odraščanjem deležni    tiste    vzgoje, ki po našem mnenju prinaša
se brez vzroka obotavljal povedati    te    zgodbe!«
»Poleg    te    dobre vzgoje jim morajo biti na voljo
da je katera koli druga država razen    te   , ki jo ustanavljamo mi, vredna da nosi
Najbolj zanima ljudi vsebina    le‐take    popevke, katera poroča slušalcem
barvanje s škrlatno ali drugo barvo brez    take    priprave.«
»Da, to so poglavitne razlage    te    lastnosti.«
Če bi ti privolil v koristnost    te    zahteve, potem bi mi bilo treba dokazati
»Kako pridejo do    te    veljave?
Otrok, ki se rodi državi iz    te    zveze, velja za pankrta, za nezakonskega,
teh vzrokov ne bodo opustošili zemlje    te    države - kajti prebivalci so vendar
stvari, lahke in težke stvari ne nosijo    te    označbe z večjo pravico, kakor bi nosile
Kdor    te    spretnosti nima, pa jim velja za nesposobnega
spomnimo vsi, ki tu govorimo in poslušamo,    tiste    razprave, v kateri smo obrazložili
resnični svet, se združi z njim in iz    te    združitve se mu rodita razumnost in
ne dejanske razlike med obojim, zato    le‐te    ne more nikomur pojasniti.
Sicer ne more nikoli doseči    tiste    najvišje znanosti, edine, ki mu pristaja.«
povedati in poleg tega tudi to, da mi    te    ideje ne poznamo tako dobro; če pa
ali se ne bi čutil srečnega zaradi    te    spremembe in se mu ne bi smilili tisti,
ki prezira politično oblast - razen    tiste   , po kateri živijo resnični filozofi?«
meri skrbeti za to, da se državljani    te    vzorne države za nobeno ceno ne oddaljijo
veljati za najlepše in najjasnejše podobe    te    vrste, vendar si moramo priznati, da
je torej nastanek in tako je bistvo    te    državne oblike, če se omejimo samo
Vsaj denar je pri državi in ljudeh    takšne    vrste v velikih časteh.«
»Zato je jasno, da si državljani    takšne    države ne morejo pridobivati premoženja,
so s piki svojega žela povzročitelji    te    nesreče.«
»Drugi goni začno brenčati okoli    te    strasti.
postane notranji človek močan varuh    te    mnogoglave pošasti, kakor kmet, ki
ustanovili in opisali; v duhu seveda, ker    take    države, mislim, ni nikjer na svetu.«
Namen    te    povezave umetnosti s čutnostjo je vse
Čutimo, da    te    poezije ne smemo jemati resno, čeprav
pravimo, da telo propade za posledicami    te    slabosti, za sebi lastnim zlom: boleznijo.
»Zato moramo pravilnost    te    trditve ali zavreči ali pa, dokler
njeno pravo bit, je ne smemo gledati    takšne   , kakršna je zdaj: iznakažene zaradi
»Resnično vam povem:    tolike    vere nisem našel pri nikomer v Izraelu!
In žena je bila zdrava od    tiste    ure.
vaših besed ne posluša, pojdite iz    tiste    hiše ali iz tistega mesta in si prah
je šel iz njega; in deček je bil od    tiste    ure zdrav.
ga je prosil, naj jih ne izžene iz    tiste    dežele.
»Zaradi    te    besede pojdi, hudi duh je že šel iz
Ko so šli navsezgodaj mimo    tiste    smokve, so opazili, da se je posušila
vanjo in se takoj podre in podrtija    tiste    hiše je velika.«
»Povem vam, niti v Izraelu nisem našel    tolikšne    vere.«
Oni pa    te    besede niso razumeli; bila jim je prikrita,
   Te    pa, ki je Abrahamova hči in jo je satan
osemnajst let, ni bilo potrebno rešiti    te    vezi v soboto?«
»Gospod, daj mi    te    vode, da ne bom žejna in mi ne bo treba
Oče, reši me iz    te    ure?
A zaradi    te    ure sem vendar prišel.
In od    tiste    ure jo je učenec vzel k sebi.
tako da bi lahko vsakega privrženca    te    poti, moškega ali žensko, vklenil in
ker vztrajno pričakujejo izpolnitev    te    obljube, mene pa Judje ravno zaradi
Nočem namreč, bratje, da bi ne vedeli    te    skrivnosti, da se ne bi imeli za pametne:
Če so pri vas drugi deležni    te    pravice, ali jè nismo toliko bolj mi?
Vendar nismo izkoristili    te    pravice.
Če bi kdo rad ugovarjal, mi    te    navade nimamo, božje Cerkve pa tudi
Poleg    te    tolažbe pa nas je še bolj razveselilo
Zaradi    te    skrivnosti sem tudi v verigah: da
Namen    te    zapovedi pa je ljubezen, ki izvira
In nihče si    te    časti ne prisvaja sam, ampak ga kliče
kolikor je tudi srednik boljše zaveze,    take   , ki se opira na boljše obljube.
Judovo hišo sklenil novo zavezo, ne    take   , kakor je bila zaveza, ki sem jo sklenil
V môči    te    volje smo z daritvijo telesa Jezusa
   Te    pesmi pa se ni mogel naučiti nihče,
in kakor tisti, ki ohranjajo besede    te    knjige:
vprašanje, do kdaj lahko sopodpisnik    te    zahteve umakne svoj podpis in s tem
in ni nadomestilo za zeleno karto,    te    pa brez doplačila ni mogoče dobiti.
vendar se je kasneje izkazalo, da svet    te    pristojnosti nima.
tudi že uresničil, so glavni akterji    te    igre pozabili, kot je v svojem sporočilu
Ker so ustavni sodniki glede    te    presoje vezani na spoštovanje časovnih
njihovih območij in s tem vzpostavitev    takšne    mreže občin in mestnih občin, ki bo
Iz    te    odločitve ustavnega sodišča sledi,
menjalnico Srečko, napadel delavko    te    menjalnice Danico H., ki je imela v
Na podlagi    te    odločitve bodo morali poslanci državnega
s strani SKD pomenil »nadaljevanje    tiste    prakse, ki jo je SKD v svojih analizah
Portoriku razpravlja o nadaljnji usodi    te    naše pasme.
Motiv    te    razstave danes kliče kupce, naj sami
povabil tudi Zmaga Jelinčiča, vendar se    te    seje ni udeležil niti ni posredoval
Zaradi    te    svoje obleke ni prišla.
posušila in zemlja, iz katere so izšli,    te    krvi še ni vsrknila vase.
Vladimir pa je ležal nekje v sredi    te    teme in te praznote sam, na mrzlem
pa je ležal nekje v sredi te teme in    te    praznote sam, na mrzlem cementu, na
In v sladek vonj    te    zemlje seje sejavec.
Preko vse    te    sive, žalostne dežele, se je krog kamenitih
sklenila, da se mora na vsak način iznebiti    te    svoje sreče.
mirni in ponižni, toda pod pepelom    te    njihove ponižnosti še zmerom tli strupena
da ji je pravzaprav že čas oditi iz    te    solzne doline po zasluženo plačilo
Naročila je Hansu, naj se    te    dekle kar izgubijo izpred njenega praga,
Zdaj se je pa mestni svet spet spomnil    te    hiše, ki je bila vpisana v seznamu
Dogodivščina    tiste    noči je ostala Ernestu dobro v spominu.
Toda    te    teže se je kmalu iznebila: ali je mar
Jaconcic se še danes spominja    tiste    Pojavnikove Roze in še celo zdaj na
Ali ga je mar on učil    te    obrti?
gostilno in nič se ne bosta spominjala    tiste    tatvine kot česa slabega, kot kake
že premeril na svojem romanju preko    te    blatne zemeljske krogle.
Boril sem se v sebi, da bi se otresel    te    grde misli, ki je tako trdovratno sedela
karabinjerjev, financarjev in miličnikov,    te    sodrge, kakor je zaničljivo posmrknil
Postal je    tiste    male sorte veliki upornik.
Postal je človek    tiste    žalostne sorte, ki so bili pred vojno
Njegov zločin je bil zločin    tiste    težke in posebne vrste, ki spada pod
življenja in to življenje ni imelo do    tiste    ure še prav nič nasilnega in upornega
oblečene sodnike in vprašanje, ki mu do    tiste    ure ni prišlo nikdar na misel, se je
In potem, če je ta bedni otrok    te    bedne zemlje našel med starim železjem,
vem, da ste tolmači rimske pravice,    tiste    pravice, ki je podlaga vsem pravicam
   Tiste    noči pa je kar nenadoma potegnila severna
In zato se je    te    misli rajši otresel; zagrnil se je
Toda Martin se zdaj ni več spominjal    te    podobe, zdaj bo začel vse na veliko,
Tako ne bo šlo, zdaj je    te    strahopetnosti konec, je trdo zaključil
prepal, mati je prosila, naj jo reši    te    nezaslišane sramote.
vaščanov, ki niso bili še nikdar priče    tolikšne    nežnosti.
Toda    te    svoje bojazni nikakor ni maral priznati
In zakaj Bog    te    krivice ne maščuje?
deželo, toda Martin ni imel nič od vse    te    toplote.
To so    tiste    vrste ljudje, ki veliko dajo na svojo
Skratka, postal je kmet    tiste    vrste, nad katerim imata dopadenje
V zaledju, ob bregu    te    reke, pa so se nabirale smeti in umazane
»Da bi nas bog že vendar rešil    te    žive pokore!«
In potem, botrček, saj sam veš,    tiste    Medvedove...
pa more biti dobrega in pametnega iz    tiste    hribovske puščave!
Da, tu ni bilo    take    ravnine.
Pogreznil se je vase, premišljeval in od    tiste    ure začel rahlo dvomiti o svojem uspehu.
   Te    vrste sreča je kaj pogosto zahajala
Gospodu župniku zaradi    te    smrti sicer niso osiveli lasje, ker
v pozemske dobrine, da je ob imenu    te    blagodišeče masti žalostno nagnila
ter mu začel dokazovati učinkovitost    te    najskrivnostnejše in najsilnejše prisege.
   Te    vrste tolažba pa seveda ni ostala brez
tlačil smodnik v steklenice, prižigal,    take    »bombe« metal v vodo in delal »vodomete«,
   Te    besede pa so Fratnika še bolj podžgale.
   Te    pomoči je bil Venc v svojem življenju
   Te    besede so Marjanco globoko ranile,
Da, če bi    te    lajdre ne bilo, bi moja Minca ne zbežala.
Če Moj Jezus ne bi uprizoril    te    točke, bi bili naborniki bogatejši
S    te    strani je Venc Poviškaj storil svojo
smrkavec na gmajni, ki se šele uči    te    prelepe umetnosti.
»   Te    pesmi ne smete peti.«
zagrmela, kakor bi bil Štefe kriv vse    te    nesreče.
danes ljudje, da morajo psi umirati    take    smrti!’
napisanih toliko lepih stvari, v resnici pa    take    domovine nikjer ni ...
Le kako si ga izvrtal iz    te    piškave grape?’
ki je bil nekoč tudi črn, a je zdaj    tiste    neopredeljive motne barve, kakršne
sredi    te    tlakovane poti, danes pa ne morejo
Ta smeh je bil    tiste    vrste smeh, ki oznani, da se je v nas
Debela muha prav    take    temno zelene, prelivajoče se barve
»In iz    te    kope smo izpulili že devet kopic!«
   Take    veselice še ne pomnijo.
Toda iz    te    moke ne bo kruha! ...
ne bi bili ljudje, temveč samo kos    te    drveče pošasti.
»Iz    te    grape?«
Melinskega laza, v najbolj ostrem kotu    te    trikotne, precej velike, rahlo poševne
opozarjale, naj vendar nihče ne moti    te    božanske tišine.
ne bom nikoli odrasel in se znebil    te    mladostniške usedline? ...
Od    tiste    sekunde sem mislil samo o belem konju.
so bili naposled zadovoljni z lego »   te    preklete mrhe«, so drug za drugim stopili
ne bi bila Lužnica, če bi se držala    te    navade in bi tako pokazala vsaj drobec
   Te    Matičeve prisebnosti Lužnica ni utegnila
»Prav gotovo boš, če ne najdeš poti iz    te    grape.
No, Ravničar si    tiste    pridige ni bil vzel k srcu.
   Tiste    maše župnik seveda ni oznanil s temi
Toda kdo ima naposled kaj od    take    skromnosti?
dokazuje, da je bil Ravničar dedec in pol,    tiste    vrste dedec... kako bi se reklo... tiste
tiste vrste dedec... kako bi se reklo...    tiste    vrste dedec, ki je za svoje prepričanje,
notranjih temah, ni moglo odplaviti    te    dragocene, rodovitne zemlje, ki jo
Ti ne veš, kako sem se oprijela    tiste    misli!
očeta pa se je naravnost odbijal od    te    sivine, zakaj bil je prav takšen, kakršnega
dokler ne obstane pred grčavim deblom    tiste    stare vrbe, ki je s svojimi dolgimi
rdečkasti svetlobi, ali pa prav zaradi    tiste    svetlobe, ki jo daje slaboten plamenček
Toda    te    resnice ni še nihče glasno izrekel.
za dve mizi peščene ravnice in sredi    tiste    ravnice je bilo dobra dva metra dolgo
svojega življenja borili za spremembo    te    podobe? ...
nam potlačilo vso zemljo na ravnem, a    te    je pri nas malo.
jagode trde in debele kakor lešniki, a    take    sile le ni bilo.
dobrote prišle iz njegove domovine, iz    tiste    lepe, velike hiše v široki, tihi zeleni
Pod bleščečimi ostrinami    te    luči, v temnih, razmočenih grapah in
In valovi    te    reke so pljuskali tudi k nam.
V vežo pa so postavili mizo    take    razsežnosti, kakršne do takrat še nisem
je vendar namestnik družine, kadar    te    ni doma.«
je poskočila teta, kakor bi jo ime    te    knjige v živo zadelo.
hiše, čeprav teta še ni utegnila izreči    tiste    besede, ki je za vojaka nepreklicna:
spomina prikazala jasna podoba procesije,    tiste    procesije, ki se je skoraj pred dvaindvajsetimi
»Oh, prav do    te    smrti sem davi prišla, ko nas je Kadetka
oglasila, češ da sem pravzaprav sam kriv    te    žalostne podobe.
spoprime z njo, je res mož v pravem smislu    te    besede.
Toda    te    misli me je bilo tako sram, da sem
In še isti trenutek je iz    te    sramote švignila vanj junaška misel:
se je zrepenčila Katra, ki je spričo    te    osebne žalitve pozabila na dekana in
in okrog sebe, in zdelo se mu je, da    take    noči še ni videl.
   Take    babe ti ne najdeš, pa če si še tak
»Toliko je    te    lepote, da bi jo človek lahko z žlico
da ne bosta nikomur povedala zgodbo    te    noči.
so do osvoboditve stali mrki zidovi    te    srednjeveške ječe.
Spomnil sem se    tiste    preklade in nato sem se spomnil matere,
Zdaj je bila izpolnitev    te    želje spet blizu, zato je hodil tako
minilo že dvajset let, pa še ni izdelal    takšne    palice, ki bi bila na obeh koncih,
Žensk se je namreč bal že od    tiste    davne mladosti, ko so ga bili fantje
   Te    svoje dolžnosti se je tako dobro zavedal,
In kadar sem    takšne    volje, je zame vse, sploh vse, kar
Pa tudi če bi te čakala, s koso    te    ne bi spravila.
ne bo pomagalo, ker bolečina ni bila    tiste    vrste, da bi lahko odpomogla arnika
drugače lahko slab človek, in tudi sem, a    takšne    vrste pokvarjenec prej nisem bil ...
se je odprla meja    tiste    mračne dežele, ki v njej prebivajo
komaj tri ure kasneje, ga je bilo sram    te    trenutne lahkotnosti.
precej velik perilnik na dveh nogah,    tiste    starinske vrste perilnik, ki je izdelan
nisem videl takega junaštva, pa tudi ne    take    grdobije.
trenutka ugodja, trenutka sreče, trenutka    tiste    prave sreče, ki ji je primešana grenka
posebno zrelo moško srce, je največkrat    take    volje, da če že seže po sladki pijači,
drugimi stvarmi skladno rima v pesem    te    doline...
žena rada postajala na njem ter mu s    tiste    višine pridigala in delila nauke, kako
In iz    tiste    bridkosti je zažarelo spoznanje, kako
prva tako čakala, če bi se vračal s    take    poti?
»Mar res ni    te    presnete trobente?«
»Ali    te    očka še kaj nosi?« je vprašal.
»   Take    pravljice ne poznam...
In sredi    te    zasnežene pokrajine je stal en sam
Že dolgo ni čutil    take    lahkote in take moči.
Že dolgo ni čutil take lahkote in    take    moči.
- Ne, s    te    strani ne smem!
S    te    strani bo Martin pripeljal svoje krote,
kotiček lepega sveta, da bi bil vreden    te    besede.
čudovito, da je imel dvolitrski lonec prav    takšne    barve.
pomirila, da na gladini ni bilo več niti    tiste    komaj vidne mrenice vznemirjenja, mi
celo z obupom čakam svoje pomladi,    tiste    pomladi, ki bi razgnala mrzlo meglo
»Ampak brez    tiste    škatle.«
odkritjih, prebirala sta prospekte in zaradi    tolikšne    radovednosti se jima je razvila pamet.
S    tiste    strani je hiša kazala glavno dvorišče
Bouvard se je smehljal sredi    te    kužne nesnage.
Do    te    srečne okoliščine ni prišlo nikoli,
semena pa ovojnico, kajti bila sta polna    tiste    filozofije, ki v naravi odkriva krepostne
Zaradi    te    izjave jima je odleglo, in potem ko
V knjigah    takšne    vrste se mora pripoved pretrgati, da
»Bouhours obtožuje Tacita, da v njem ni    tiste    preprostosti, ki jo zahteva zgodovina.
Skomignil je z rameni in zardela je vpričo    tolikšne    nesramnosti.
Pécuchet se je razveselil    takšne    domačnosti.
   Tolikšne    trmoglavosti si niti predstavljati
tega predmeta, tega in tega aksioma,    te    in te resnice.«
predmeta, tega in tega aksioma, te in    te    resnice.«
Zaradi    tolikšne    zadržanosti sta bila presenečena in
Pécuchet ni hotel iti predaleč zaradi    te    zmage, le za to jo je izrabil, da je
noben urednik doslej ni hotel popraviti    te    Flaubertove razmišljenosti.
   Te    priložnosti ni bilo nikoli, tako nerazumljiva
nanju, kajti upali so, da jo bodo zaradi    te    nizkotnosti bolje odnesli.
Pretegni se ob zavesti    te    skrivnosti, ne daj, da ti zahtevnost
milijonov duš, ki se jih narod zaradi vse    te    simbolne navlake, s katero so se obdali,
po dvajset tisoč kilometrih, se bom    te    sofijske hiše spomnil, kot bi me oplazila
Bal sem se    te    divje nore cerkve nad sabo, čutil sem,
lepo nebo sem prej videl, ker ga s    take    perspektive senožetnega morja še nisem
pred realnostjo, nočem konformizma -    te    navidezne harmonije, ki je pač bliže
Ljudje torej niso izkoristili    take    arhitekture samo za svojo zaščito in
se mi je zdelo, da doživljam užitek    take    vrste, da si ga lahko dovolim izživeti
Ampak pridejo časi, ko je v samoti    te    gole gorske krajine vse poplačano.
Na kolesu res ni    tiste    dimenzije uživanja avanture v vratolomi
večina turistov, je jasen dokaz, da    te    svobode niso sposobni prenašati.
kraje, pa ni samo kulturna drugačnost    te    tri do štiri tisoč članske populacije,
njegovih ljudstvih, ki jo je vlada    te    etnično zelo bogate dežele izdala ob
dežele umaknili tja pred preganjanjem    te    najstarejše vere na svetu, v Bombayu
nekam zvito nasmihalo, v zraku ni bilo    tiste    običajne topline in nežnosti.
o razkrinkanju vohuna ali agenta s    te    ali one strani, nezaupanje med ljudmi
razkrinkanju vohuna ali agenta s te ali    one    strani, nezaupanje med ljudmi je zato
   Te    pa nikoli ni bilo dovolj za vse.
Zaradi    te    čvrste socialne institucije, ki povezuje
Uživanje    te    droge je tod tisočletna izkušnja, domačini
Z modernizacijo    te    najbolj zaostale države na svetu je
Seveda,    te    lepote ne ustvari samo poln trebuh.
njihov hašiš saj dobe svoj delež od    te    mednarodne trgovine.
sedlo s potokom in dvema jezercema    take    barve, da mi je vzelo sapo.
mi zdi, da ni večje razlike, razen    te   , da Hunze vse življenje žive kot mi
   Te    sposobnosti nima nobeno drugo bitje
S    te    višine je mogoče s sodobno tehniko
poslednji tibetanski Dalaj Lama, ker    te    funkcije v novem Tibetu mogoče ne bo
ustavil na prvem indijskem trgu, na dnu    tiste    dolge drčalnice iz tibetanske vasi,
posteljo, okus okoli sebe, tišino brez    te    divje muzike, rohnenja tovornjakov,
muzike, rohnenja tovornjakov, brez vse    te    množice.
je prav gotovo ena največjih umetnin    te    vrste na svetu.
bi jim bilo malo nerodno, je namen    te    erotike vzbuditi veselje do takega
   Tiste   , ki sem jo videl popoldne na sliki
izkušnje, drugače ne bi uspeli pričarati    take    popolnosti.
izkušnje stalnega menjavanja stališča do    te    čudne dežele, vsak mesec sem jo videl
spominu kot eno najlepših daril z vse    te    neskončne poti.
standard je v Pondicherryu boljši in brez    tiste    gneče, ki človeka drugod spravlja v
jaz ne morem, ker si ne smem dovoliti    te    svobode, kajti jaz moram ubogati programe
priče, trdijo, da napad ni prišel z    one    strani meje, ampak da so bombardirali
Postlali so mi na podstrešju    tiste    tipično sedlaste strehe, ki jih grade
Nacionalni emblem Indonezije,    te    danes največje in najgosteje naseljene
Možje verjamejo, da dotik    take    krvi na njihovem lasišču zanesljivo
dan z več plastike iz supermarketov    te    plastične dobe.
najbolj plodne, nikoli prej še nisem imel    take    priložnosti.
Tako je bilo do    tiste    noči v Darwinu, ko sem začel ponavljati
Nihče me od    te    svoje prirodne pijanosti ni bil sposoben
Hotel sem proč, nič več videti    te    ženske in čim prej odpotovati.
nikogar ne poznaš, ki bi umrl ... in nič    te    ne spominja na stare slabe izkušnje.
Na robu    te    dežele, v granitnih gorah se je okrog
opraviti s prebujanjem ženske v meni,    tiste    moje druge polovice, ki jo moja macho
Seveda pa tudi resne duhovnosti,    take   , ki bo pomagala preživeti čim bolj
tudi njihov odnos do prvih naseljencev    te    lepe dežele in zato Aboridžini uživajo
bila knjiga o duši... in ravno ob branju    te    knjige sem pomislil, da bi prišel k
davno minulih, resnejših časov, iz    tiste    preteklosti, ki se nam v primerjavi
Ne, Janez,    takšne    pomoči ne manjka... pač pa bi te prosil
Kartezijevih meditacijah izpeljano iz    te    temeljne intuicije z logiko - za slednjo
srca, me ne odreši moje bolečine,    te   , prav te bolečine, ki tišči tu, prav
ne odreši moje bolečine, te, prav    te    bolečine, ki tišči tu, prav tu, v mojih
Drugi se zaročijo takrat, ko pridejo do    te    točke, kar je dober obet za dolgočasen
Vendar pa ali‐ali ne pomeni samo    te    dileme, ampak je smisel alternative,
dejansko ena oziroma enotna, vendar    te    svoje enosti še ni dojela v pojmu,
moči, da se je takorekoč poslovila od    tiste    vrste življenja z namenom, da bi se
Ljubljani, sem kupil slovenski prevod    te    knjige, včeraj pa sem malce polistal
kategorije svojega absolutnega Sistema;    te    ujetosti se Kierkegaardov svobodni
Iz    te    definicije ter drugih Kartezijevih
V dokazu    te    teze pa nastopa ključna trditev:
univerzalne sinteze; intencionalni korelat    te    sinteze pa je sam svet, namreč svet
Se prav veselim    te    štorije...
ženskah: jaz pa sem dvakrat starejša od    tiste    gole dame na sliki... in seveda oblečena.
   Te    pomembne distinkcije ne najdemo pri
   Takšne    knjige še nisem bral...
Prav    takšne    gotovo še nisi bral, čeprav v vseh
- ampak reciva, da midva nisva dela    te    pokrajine - no, in kaj pride potem,
Ste iz    te    knjige že kaj prebrali?
bi se prav zdaj tudi ona spominjala    tiste    svetlobe, tistih dolgih senc, tistega
globino trga, opazimo pred pročeljem    tiste    nezemeljske cerkve pripravljeno grmado
okvirja slike, tik pred nami, gledalci    te    misterijske igre, leži mladenič in
Zelo dobro se spominjaš    te    slike.
Doma imam katalog s    te    razstave [gl.
povsem enaki hemisferi idealnega mesta -    te    pozabljene in sedaj, ko se je razprla
morejo več ogroziti platonske lepote    te    renesančne utopije, tega sanjsko resničnega
na prizorišče iz narave, vendar iz    take    narave, ki bi svoja dela ustvarjala
raste ob reki... in ravno v odsenčenjih    te    druge luči so vidna zemeljska telesa
celotnega Tintorettovega načrta poslikave    te    dvorane, da je bila to prvotna zamisel,
kosti iz Ezekijelovega videnja, iz    tiste    preroške vizije doline, polne usahlih
hitro kakor kraljeva ura v prestolnici    te    galaksije, ki pa jo je kralj lahko
Na osnovi    te    opredelitve Newton definira absolutno
No, predstavljaj si - čeprav Newton    te    predstave ne bi sprejel za svojo -
lahko predstavljam... toda rekli ste, da    te    predstave tudi Newton ni sprejemal...
   Te    dolžine pa ne moremo razumeti drugače
Da, in    te    težave se je dobro zavedal tudi Newton.
razlagali z močjo gravitacije, toda vzroka    te    moči še nismo določili.
starodavne pisave hranijo skrivno ime    te    srebrnobele svetlobe, teh globoko sinjih
srebrnobele svetlobe, teh globoko sinjih oči,    te    komaj znosne angelske lepote.
Zakaj le v duši bivajo časi kot    te    vrste trojstvo, drugje jih ne vidim:
Kako da    te    lepote Avguštinovih besed nisem opazil,
Pri razumevanju    te    misli si lahko pomagamo z naslednjim
le eno dimenzijo, ter iz lastnosti    te    črte sklepamo na vse lastnosti časa,
linearni čas... nedvomno pa je priznavanje    takšne    ”relativne izjemnosti“ evklidskega
zapleta v shematiko, vendar sem sredi    te    njegove neusmiljeno sistematične dialektike
istovetnost neke stvari, na primer    te    knjige, v ali po njenih odsenčenjih
lastnosti časa in prostora v dosegu    tiste    evidence oziroma sámorazvidnosti,
Temeljna oblika    te    univerzalne sinteze, ki omogoča vse
žal je to najenostavnejša ponazoritev    te    zakonitosti.
relativnosti načelno dopušča možnost    takšne    ladje časoplova, ki bi potovala v prihodnost,
mojster Bruno, vi ne... toda vsi nimamo    takšne    aure kakor vi!
na referenčni okvir vlaka) - razlog    te    zgolj relativne sočasnosti, ki za
še nisi nič pojedel, ali pa zaradi    te    sopare...
Anžela, ti povem nekaj o zgodovini    te    cerkvice.
newtonsko mehaniko, medtem ko pri Einsteinu    te    strukturne nujnosti ni več, saj se
bom drugače norčeval iz poslušanja    te    pravljice ali izmišljije.“
izkušnje vemo, da nas čuti na površini    te    oble, na kateri živimo, goljufajo,
nekaj dnevi, pozno zvečer... saj veš,    tiste   , v kateri piše, da je svet nekakšen
meje, saj je ”zunanji“ prostor onstran    te    meje spet prostor, četudi bi bil prazen;
Žal pa je Bruno pri uporabi    te    analogije med vesoljem in kroglo spregledal
prikazovati s telesnostjo, za obdajanje    te    nepreštevne množice pa je potreben
Se spominjaš    tiste    Tintorettove slike v spodnji dvorani
od prisotnosti    tiste    duhovne moči, ki posreduje med ”tu“
svojem novem in pogumnem tolmačenju    te    ”Knjige vseh knjig“?
panteizma ali kozmične religioznosti, do    tiste    filozofske vere, za kakršno sta se
in njene preroške vizije so kršitev    te    prve, temeljne filozofske gotovosti.
Iz nobenega dela    te    pripovedi ni razvidno, da bi Savel
   Te    trditve Spinoza ne dokazuje, ampak
umu, ker preprosto nismo zgrajeni iz    takšne    snovi in misli, da bi nam bili ”temna
ki neposredno sledi kratkemu dokazu    te    teze - namreč dokazu, ki naj bi bil
razsežnosti; kako naj bo npr. ideja    te    mize ista z mizo samo?
neke izbrane točke na ravnini, tisti    te    funkcije sploh ne bo povezoval z idejo
idej in stvari ter Bennettovo razlago    te    teze s ”transatributivno modusno identiteto“
miselni in / ali predstavni model    tiste    ”prave“ Spinozove substance, Boga‐ali‐narave;
stvar“ [2p1 (137), gl. zgoraj]; iz    te    nujnosti pa ni težko izpeljati misli,
brezzavestnega v jazu ter obenem zavest    te    identitete; umetnost pomirja naša najvišja
res doseže tisto najvišje, toda do    te    točke pripelje samo en delček človeka.
Zanima me, kaj si razbral iz prve,    tiste    z Brunom v naslovu, ki je v podnaslovu
...] Spoznavanje    te    svete enosti, v kateri Bog ni ločen
pa je, da tudi Schelling ni vzdržal    takšne    radikalne dopolnitve (in obenem ukinitve)
Da... in tako spet pridemo do    tiste    ”božanske ravnodušnosti“, okrog katere
lahko razkril skrito mesto rojstva    te    eksistence?
vzpenjajoče se življenje do večnosti ali do    one    negibne ravnodušnosti.
iskanju - čeprav nenajdenju - sebe, iz    te    težnje se je porodila volja, ki hlepi
bi smeli priznavati ničesar, razen    one    absolutne čistosti in indiference...“
ki se dopolni v človeku, ozaveščenje    tiste    pravolje, ki ničesar noče, pa vendar
lahko trdijo, da prikazujejo učinke [   tiste    singularnosti], namreč šele potem,
potem v božji volji sploh še ostane od    tiste    kontingentnosti, ki naj bi prvotni
tudi Schopenhauerjevo nadaljevanje    te    ”zgodbe“ zdi pričakovano.
obstoj Boga stvarnika kot pravolje,    tiste    nepojmljivo svobodne ”volje, ki ničesar
Toda kako smo prišli do    te    drzne predpostavke?
Razlog    te    sorazmerne enostavnosti je predvsem
drugačno vrednost, toda posledice    te    spremembe bi bile drastične, podobno
zavesti, je velika skrivnost; in tudi če    te    skrivnosti (še) ne poskušamo znanstveno
Carter na osnovi    te    epistemološke ”zanke“ (loop) formulira
vesolja za nas kot opazovalce - brez    te    predpostavke mnogih vesolij pa je antropično
antropična razlaga    te    ”neverjetno“ dobre ubranosti, ki ”protidejstveno“
obstajajo ribe drugih velikosti od    tiste   , ki jo je ujel, medtem ko kozmolog
Videli bomo [...] da so posledice    takšne    verzije močnega antropičnega načela
pisanju, je nekakšna izkustvena potrditev    tiste    stare modrosti, ki večjidel ni dvomila
lastnikov storili, da se ublažijo posledice    te    neoliberalistične politike v Alpini?
protiutež kapitalskemu skladu za prevzem    te    obveznosti."
ne bi bilo mogoče opravljati znotraj    te    iste pravne osebe tudi te dodatne obveznosti,
V 5. členu, ki je poglaviten člen    te    novele, je določba, da bo mogoče sklepati
Drugi sklop popravkov in dopolnil    te    novele pa je potreben zaradi sprememb,
Tako se v 5. členu    te    novele dovoljuje 20 % delovna obveznost
zanje enaki kriteriji za uveljavljanje    te    pravice, kot jih določata zakon o organizaciji
in civilna družba v najširšem pomenu    te    besede.
Če ti    te    možnosti ne izkoristijo, se jim zniža
Dejansko pa so    te    največje subvencije zaradi pogojev
Ravno zaradi    te    težnje in frekvence teh različnih interesov,
jaz tako razumem, da bo veljavnost    te    določbe od veljavnosti zakona, in ga
Mislim, da ni interes    te    države, da na tak način vpliva, bom
Ni do    te    mere enostavno, da bi lahko rekli,
populaciji to niso edini porabniki    te    storitve in ni mogoče preprosto sešteti
sprejeli, je vendarle socialna pravičnost    te    subvencije.
državnega zbora o nadaljevanju obravnave    te    točke dnevnega reda na tej seji.
zbora je točko uvrstil na dnevni red    te    seje kot nadaljevanje že začete splošne
Na koncu    te    točke oziroma v okviru glasovanj pa
predlog, da naredite 5-minutno prekinitev    te    točke, da pride predsednica zakonodajno‐pravne,
Jaz mislim, da    take    svobode pa tudi predsedujoči v tem
parku dogajalo in da ne bo igral več    te    svoje funkcije upravljanja.
zbora prezrl opozorilo strokovnih služb    te    hiše in spustil zakon v proceduro in
bi bila ta vprašanja razčiščena do    te    seje, to se pravi, do te septembrske
razčiščena do te seje, to se pravi, do    te    septembrske seje, bi bilo to možno
zahteve državnega zbora o prekinitvi    te    razprave in da bi že imel možnost odgovoriti
odgovoriti na nekaj dilem, ki so bile v času    te    razprave izpostavljene.
javna predstavitev opravljena in namen    te    javne predstavitve po zakonu o ohranjanju
enkrat pa trdim, to, kar vi pravite,    takšne    aktivne vloge uprava pri nastajanju
celo ustava, ki bi za določeno območje    te    države urejala vsa pravila na novo.
katero smo se mnoga leta demokratizacije    te    države zelo prizadevali, da bi jo spremenili,
skrbeli, da se je narodni park ohranjal do    te    mere, kot se je, se želi znebiti in
definitivno zakon, ki je pred nami, ne nosi    te    vsebine.
je zgodila pravzaprav ta prekinitev    te    obravnave, v bodoče upošteva.
lahko štirim podpisnikom zaupamo do    te    mere, da bodo različne predloge, različne
S tem seveda ne mislim    te    neposredne polastitve, da nekdo lahko
Velika pomanjkljivost    te    zaščite pa je pravzaprav posledica
uravnotežijo za končno sprejetje tudi pomen    te    kulturne razsežnosti parka.
ostali kot stavbna dediščina, ampak    te    funkcije, ki so jo imeli, se pravi,
je potem smisel tega, če ne pokažemo    te    slovenske posebnosti?
to, bom rekel, večne službe vis‐a‐vis    te    diskusije, ki pač teče zdaj dobro leto.
dediščina popolnoma obnovljena v duhu    te    tradicije.
Rupar, tudi vi ste zašli malo preko    tiste    meje, kot je prej bežalo kolegu Vučku.
porušiti vikende, zadržalo izvajanje    te    uredbe, ki jo je sprejela vlada.
Nadalje bo o usodi    te    uredbe ustavno sodišče še presodilo.
Bitenčeva je tudi povedala, zakaj je do    te    praznine prišlo.
Ravno podjetje iz Bohinja je čas    te    pravne praznine izkoristilo za nakup.
so, ko so na delu finančni interesi    te    vladne, te oblastne elite, nepopustljivi.
na delu finančni interesi te vladne,    te    oblastne elite, nepopustljivi.
potreb po svoji novi vlogi, ker se    te    vloge dobro še ne zaveda.
   Te    pa zagotovo manjka, čeprav njeni antagonisti
glavnem mestu podoben korak urejanja    te    problematike, kot ga poznajo druge
Ampak tudi, da se tvoj odnos do    te    države izkazuje tudi prek odnosa do
izkazuje tudi prek odnosa do metropole    te    države.
   Te    neke nervoze ni.
Hkrati pa je pomembno, da naj iz    te    definicije izpeljali ven tudi sporazum
Ravno iz    te    ključne vloge, da država Slovenija
Ljubljane gospa Danica Simšič ob obravnavi    te    točke med nami.
Mislim, da brez    te    etične kulture tega odnosa, pravzaprav
se uvedla splošna subvencija namesto    te    subvencije po lestvici, ki je predvidena,
nam to razlaga, in sicer predstavnik    te    vlade, ki se istočasno sklicuje na
opoziciji, ampak državljankam in državljanom    te    države.
Potem bo s    tiste    strani, ki sprejema takšno zakonodajo,
bodo letos kupili nekaj več opreme    te    vrste, kot je bilo predvideno.
delegata družbenopolitičnega zbora    te    občine.
Toda dokazi    te    trditve ne podpirajo.
nobene predvolilne obljube, zlasti    tiste    o ceni kruha po tri dinarje ali dobrih
je v nekaterih okoljih zgornja meja    te    najemnine vendarle dovolj zanimiva
»Cilj    te    vadbe je bil, da pridobim občutek,«
Stearnsovo podpira Nasa: »Namen    te    odprave je, da bi raziskovalci razumeli,
zameno pa bo Libijcem pošiljala vodo (   te    je tukaj v izobilju).
spreobrnjene Srbe, ki naj bi se zavoljo    te    »krivde« poustašili - je policija v
Sam akt zapiranja    te    ustanove oziroma azbestne stavbe z
da sem si lahko izborila izvajanje    te    skladbe, kljub nerazumevanju vodstva
pa so sami organizatorji uvideli, da    te    kompozicije na tak način ni mogoče
piskač, ki je rekel, da bi meščane    te    nevšečnosti odrešil.
Kaj pa če ne dobite vračila od    te    ljubezni?
Pri Mozartu v kompozicijah za flavto    take    tragike ne najdete?
ljubiti svoje sosede, v vseh smislih    te    besede, in z njimi imeti sočutje.
funkcioniranje tretje veje oblasti kot    take    pa naj poskrbi kdo drug.
spravljala poročnika ob pamet, in zaradi    te    Mladine in tega tranzistorja sem postal
bil seveda jasen, mogoče prav zaradi    te    pretirane očitnosti nisem izgubil zaupanja
mi predlagajo samoukinitev v dobro    te    kulture, je seveda hudo laskava zadeva,
S tem da tisti moment, ko znotraj    te    sheme ne vlada zakon žrtve, temveč
ameriškem poslovnem dnevniku, ne odstopa od    te    večje slike.
obračamo hrbet dejanskim problemom    te    družbe.
za to, da bodo tuhtali za dobrobit    te    nacije in njene politične substance,
in kajpak državljanskih videnj vse    te    politične godlje.
Večina bistva    te    doline nikoli ne spozna oziroma jo
bi, kot strela z jasnega, sredi vse    te    stoletne urejenosti misli in spokojnosti
provinience (čeprav še daleč ne izključno le    te   ) so mnenjski voditelji pravovernih
kličejo k nespoštovanju ustave, zakonov    te    države in odločb ustavnega sodišča.
zagamani, kot kaže trenutna podoba    te    dežele in njenih prebivalcev.
škodo niso urejene, in je za obravnavo    te    škode ustanovila posebno komisijo,
verjetno bolj zato, ker je bil servis    te    banke malo boljši, obresti nekoliko
Ampak simbolika    te    slike je neprekosljiva.