Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKže1 (1095)


ravno v tem trenutku se je zgodila    tista    pomembna stvar - če se je sploh zgodila.
To je bila natanko    tista    malenkost, ki te lahko izda.
   Le‐ta    je bila za odstranjevanje odvečnega
predelku poleg njegovega dan za dnem gara    tista    mala rdečelaska, ki preprosto zasleduje
In    ta    dvorana, s svojimi petdesetimi delavci,
»   Ta    detajl mi je posebno všeč.«
»Nedober« čisto zadostuje - še bolj, kajti    ta    je čisto nasprotje, ona pa ne.
bolj, kajti ta je čisto nasprotje,    ona    pa ne.
ker ni bil čisto prepričan, ali ni    ta    opazka nekako nepravoverna.
»A veš, kaj je    ta    mala naredila zadnjo soboto, ko je
Bila je    tista    temnolaska.
pred Revolucijo, so govorili, je bila    ta    številka le petnajst odstotkov.
beseda v zgodovinskih knjigah, celo    tista   , ki jo je človek sprejel brez pridržka,
Vedno znova so se mu vračale te besede,    ta    ugotovitev skrivne resnice in očitne
   Ta    ga je prijel pod roko.
»   Tale    ni bila narejena pred manj kot sto
»Spominjam se časov, ko je    takale    stvar veljala osem funtov, osem funtov
»Ampak, kako je že šla    tista    pesem?«
Zakaj ti je potem morala    ta    strahota, ki ni ničesar spremenila,
Prva, daleč najbolj verjetna, je bila    ta   , da je dekle agentka Miselne policije,
   Ta    misel je bila nedvoumno absurdna, toda
Nemogoče je bilo, da se    ta    zadeva uspešno konča, take stvari se
Resnica pa je bila    ta   , da ni čutil telesne želje, razen tiste
Toda    tista    neskrbna nežnost, ki jo je čutil pod
Pravzaprav mu je    ta    misel prvič šinila v glavo ob pogledu
Čudno, kako ti je    ta    vnaprej določena strahota prihajala
litografiji na nasprotni steni, »je    ta    stara sto let?«
   Taka    globina je bila v njem, pa vendar je
   Taka    stvar, kot je neodvisno politično gibanje,
   Ta    misel njemu dobesedno nikdar ni padla
»In    ta    proces se nadaljuje iz dneva v dan,
   Tista    strašna stvar, ki jo je storila Partija,
»Je    tista    stvar res izključena?«
»Toda kako daleč je    ta    prihodnost, ne vemo.«
Toda v praksi    taka    družba ne bi dolgo ostala stabilna.
upravni službi često treba vedeti, da je    ta    ali ona navedba v vojnih poročilih
službi često treba vedeti, da je ta ali    ona    navedba v vojnih poročilih neresnična,
Za vse člane Ožje partije je    ta    prihajajoča zmaga stvar vere.
   Ta    načrt, to je komajda potrebno reči,
In    ta    vizija je imela nekaj vpliva celo na
   Le‐ta    razlika je bila poglavitna.
Kot toliko besed v Novoreku ima tudi    ta    dva pomena, ki drug drugemu nasprotujeta.
(katerakoli že) naš sovražnik danes, potem je    ta    dežela morala biti vedno sovražnik.
   Ta    vsakdanja potvorba, ki jo opravlja
članov, sledi iz tega, da je preteklost    taka   , kakršno hoče narediti Partija.
kakršnokoli trenutno potrebno obliko, je    ta    nova inačica preteklost in nobena druga
odvisna od statistike,« je z občutkom, da    ta    opazka vsebuje globoko modrost, zaspal.
Ne, ravno    tale    misel ni Winstonu nikdar padla na pamet.
krivde in nekakšne neverne groze, da se    taka    beseda lahko nanaša nanj.
drugega jetnika, čigar zunanjost je bila    takšna   , da je Winstona preletel hipen srh.
zaradi sedenja na ozki klopi je bila    taka   , da je pogosto vstal in hodil naokrog,
Ni vedel, ali se    ta    stvar res dogaja ali pa ta učinek izzovejo
»   Ta    je trajala štiri leta.«
»Bila je približno    takale    fotografija.«
Bila je    tista    fotografija Jonesa, Aaronsona in Rutherford
lahko le v presledkih spomnil, zakaj    ta    bolečina.
Bela svetloba in brneči zvok sta bila    taka    kot vedno, toda celica je bila malo
O'Brien, Winston ni mogel videti, kaj je    tista    reč.
vlekla čez čelo in sence; a to ni bila    tista    sprememba.
Namen Novoreka ni bil samo    ta   , da oskrbi sredstvo za izražanje svetovnega
vodilnega članka v Časniku, kot je    tale   : Starmisleci neveročutijo Angsoc.
Na začetku je bila    ta    praksa uvedena skoraj nagonsko, v Novoreku
»   Taka    je podoba.«
»Ali veš, čigava bi mogla biti    tale    trditev - pravično je prijateljem koristiti,
njegovemu telesu koristi govedina, potem je    ta    jed koristna tudi za nas šibkejše,
   Ta    ima namreč oblast, tako da za vsakogar,
da razišče, kaj ji je v korist - in    ta    potrebuje tretjo in tako naprej v neskončnost?
»   Ta    pa je huda, prijatelj, in težko bo
Ali si zdaj    ta    država, ki je postala močnejša od drugih,
rezultat tega razpravljanja je zdaj    ta   , da ničesar ne vem!
»Tudi    ta    tretja vrsta obstaja.
Kakšna pa je    ta    primerjava?
Nekako    takšnale   : nepravičniku ničesar ne odvzamemo
»Tako bi obstajala    ta    država, ko bi se omejila le na najnujnejše,
»   Ta    potreba potemtakem ustvari v naši državi
zdrava država pa je po mojem mnenju    ta   , ki sva jo pravkar opisala.
»Vsekakor je treba potem državo povečati;    tista    prvotna, zdrava ne zadostuje več, temveč
17. »Kakšna je torej    ta    vzgoja?
Gotovo je težko najti boljšo, kakor je    tista   , ki je že iz pradavnine v rabi?
vezani ne v nevezani besedi; kajti    takšna    trditev bi bila brezbožna, škodljiva
»Če ga zadene    takšna    nesreča, ne toži, temveč jo potrpežljivo
prav, da mladina to vidi in sliši;    takšna    na primer sta tale verza:«
Pri tem pa je po mojem mnenju stvar    takšna   .
»to je večja ovira kakor vse drugo,    ta    pretirana skrb za telo, ki se ne omejuje
za to duševno delo: kjer koli vlada    ta    skrb, zavira prizadevanje za vrline
biti ne postati bolno, temveč z dušo:    le‐ta    ne sme postati ali biti bolna, če naj
»   Ta    divjost izvira iz pogumnega, srditega
vse to uskladiti z našimi načeli in    ta    uskladitev ni težka.«
»In    ta    je?«
   Taka    stvar ne zasluži hvale in tudi pesnika
vcepi zvestobo do zakonov, potem jih    le‐ta    spremlja v okoliščinah (v nasprotju
Očitno je potem    ta    ista, ki jo predmet še ima poleg teh
»In    ta    modrost obstaja v dobrem upravljanju.
in modrost, preostaja še ena, namreč    tista   , ki tem daje moč, da se razvijejo in
Rekli pa smo, da je ravno pravičnost    tista    lastnost, ki še preostaja, potem ko
modrostjo, preudarnostjo in pogumom    ta    sila, po kateri vsakdo v državi opravlja
naloge vseh drugih - potem sta, kajne,    taka    zmeda med stanovi in taka mnogostranska
sta, kajne, taka zmeda med stanovi in    taka    mnogostranska zaposlitev gotova poguba
In po našem mnenju je bila država    ta    večja stvar.
prinašajo posamezni državljani, ki jim je    ta    vrlina lastna, kakor so to na primer
da hkrati miruje in se giblje, potem    taka    trditev ni sprejemljiva; glasiti bi
Če se pozneje pokaže, da stvar ni    taka   , potem seveda naši sklepi nehajo veljati.«
Potem namreč ko je    ta    znanost postala znanje o določenem
»Kar pa se tiče žeje, je tudi    le‐ta    to, kar je, glede na drug predmet,
naravnana na določeno pijačo; žeja kot    taka    pa ni poželenje po določeni pijači,
»   Ta    zgodba kaže,«
»V resnici,    takšna    je pravičnost, samo da se ne nanaša
In če je    ta    država prava, potem imam druge za slabe
»Dalje,    ta    ljubi znanost, druga jo sovraži; ta
ta ljubi znanost, druga jo sovraži;    ta    ima močno voljo, druga je brez nje.«
čuvanje države, samo da je pri ženskah    ta    sposobnost manjša.«
naša telesna in duhovna vzgoja, če je    takšna    kakor smo jo opisali.«
»Zares,    ta    zahteva je videti še neverjetnejša,
In    ta    nujnost je za široko množico mnogo
10. »   Takšna    je torej, dragi Glavkon, skupnost žena
»Potemtakem je najbolje upravljana    tista    država, v kateri največ državljanov
»In s tem    tista   , ki je najbližja posameznemu človeku.
državljana zadene sreča ali nesreča, potem    taka    država, mislim, najprej poreče, da
»Prav    ta    skupnost je poglavitni vzrok.«
preostaja samo še, da pogledamo, ali je    ta    skupnost izvedljiva pri ljudeh - kakor
uspela, ker ne moremo dokazati, da je    taka    država, kakor smo jo opisali, tudi
»   Takšna    je resnica o tem !
»Premisli zdaj, ali ne sodi tudi    tale    lastnost k naravi teh ljudi, če naj
iskati dušo z zmerno in uglajeno naravo;    takšna    duša bo brez truda sama od sebe našla
učijo ničesar drugega kakor to, kar    ta    množica izraža na svojih zborovanjih.
Da bi bila    ta    volja v soglasju z dobrim in lepim,
Če pa    taka    popolna narava naleti na državo s popolno
njenemu bistvu, potem se pokaže, da so    ta    narava in njene lastnosti v resnici
zdaj vprašal, kakšno ustavo naj ima    taka    država.«
   Ta    uresničitev ni nemogoča; tudi je ne
»Ali o tem, da morda    taka    narava, potem ko najde svojo življensko
»To sonce je - tako mislim -    tista    mladika dobrega, ki si jo je dobro
»Neverjetna je    ta    lepota, ki nam poklanja spoznanje in
Rekli bi, da se splača    taka    pot.
hotel le‐tej posmehovati, potem bi bil    ta    smeh manj smešen, kakor če bi se posmehoval
Resnica pa je    tale    : najboljša in najsložnejša je tista
tale : najboljša in najsložnejša je    tista    država, katere izvoljeni vladarji imajo
državi pride do bojev za oblast, in    taka    notranja vojna ne uniči samo oblastnikov,
»Ne,    ta    je bila samo dopolnilo gimnastike,
»Razumljivo je, da    taka    zaznava ne zbuja in ne spodbuja razuma.«
številih to govorite, pri katerih je enica    takšna   , kakršno hočete imeti, vsaka do najmanjše
prijatelj, po vsem tem vidiš, da nam je    ta    znanost dejansko nujno potrebna, ker
9. »   Ta    stroka nam je potemtakem potrebna,«
geometriji, nam ne bo oporekal, da je    ta    znanost v pravem nasprotju z izrazjem
drugi dimenziji obravnavati tretjo;    ta    pa se nanaša na kocko in na vse, kar
Toda, Sokrat,    ta    znanost, kakor se zdi še ni odkrita.«
Tudi zdaj    ta    znanost, čeprav je široka množica ne
Ali je dejansko    takšna    ali ne, tega ne morem z zanesljivostjo
Da pa je približno    takšna   , o tem sem prepričan.
»In    ta    dialektika lahko pokaže resnico samo
Toda v kakšni zvezi je    ta    prispodoba s tistimi, ki se ukvarjajo
njihova podoba stoji jasno pred nami:    takšna   , kakršna mora biti v skladu z našimi
»In s tem je    ta    snov izčrpana.«
druge državne oblike zgrešene, če je    ta    pravilna.
kar nastane, tudi propasti, tako tudi    ta    ureditev ne bo mogla večno obstajati,
»   Takšna    državna ureditev je potemtakem sredi
»To je oligarhija;    ta    sledi tej obravnavani državni ureditvi.«
»   Ta    je pač tudi slepcu jasen!«
Saj je    ta    naloga največja in najtežja!«
»Da    takšna    država ni enotna, temveč sestoji iz
»Resnično,    ta    napaka ni nič manjša.«
»   Takšna    je torej oligarhična država.
»Da,    takšna    je!«
»Po vsem videzu je torej    takšna    državna ureditev najlepša od vseh.
najrazličnejše nravi; lep je in pester kakor    ta    državna ureditev.
   Le‐ta    je - kakor lahko slišiš v demokratični
pravi pregovor: kakršna gospodarica,    takšna    psica; konji in osli hodijo povsod
   Ta    skupina je v demokratiji najštevilnejša
   Takšna    je tudi narava tiranide, kakor jo razumejo
»   Ta    tvoja zahteva je docela upravičena,«
»Ali ne živita    taka    država in tak človek v nenehnem strahu?«
podobni ječi, če je njegova narava    takšna   , kakor smo jo opisali: polna tesnobnih
naslade, potem je najprijetnejša med njimi    tista   , ki pripada tistemu delu duše, s katerim
občutita bojevnik in častihlepnež;    ta    mu je namreč bližja kakor naslada ljubitelja
bitne stopnje ima samo višjo bit, je    ta    njena zapolnitev dragocenejša kakor
ker sledijo resnici; hkrati ustreza    ta    naslada najbolj njihovi naravi, ker
grajamo zato, ker se z njo sprošča    ta    strašna, mogočna in mnogoglava pošast
to pridobi z zdravjem moč in lepoto;    ta    popolnost je tolikanj večja, kolikanj
»Ni pomembno, ali    taka    država v resnici obstaja in ali bo
izdelana po eni temeljni obliki; in    ta    temeljna oblika je pravi stol, ne onadva.
»   Ta    vrsta posnemanja se nanaša na stvari,
more pa razkrojiti in uničiti, potem    ta    stvar - to vemo - ne more propasti.«
ugnezdene v njej, prav tako uničujejo, da    ta    na koncu ugasne, umre in se loči od
smo zdaj sicer povedali resnico, toda    ta    resnica velja zanjo samo tedaj, kadar
velja zanjo samo tedaj, kadar je duša    takšna   , kakršna se nam zdaj kaže; to stanje,
ostankov ’srečne pojedine‘, saj je zemlja    tista   , ki jo hrani.
različnimi in mnogimi grozotami je bila    ta    največja - je pripovedoval; vsi so
   Ta    svetloba je namreč nebesna vez, podobna
Kakor jeklo mora biti trdna    ta    vera, da človeka, četudi pride v Hades,
kakor so izbirale, odhajale k Lahesi;    ta    je vsaki dala daimona, ki si ga je
skozi strahovito vročino in pripeko;    ta    planota pozabljenja je namreč brez
»Odkod njemu    ta    modrost in te moči?
   Ona    pa je na materino prigovarjanje rekla:
pladnju njegovo glavo in jo dali deklici,    ta    pa jo je odnesla materi.
   Ona    pa je odvrnila:
»Čigava je    ta    podoba in napis?«
njivo za pokopališče tujcev, zato se    tista    njiva do danes imenuje Njiva krvi.
Marija Magdalena in    ona    druga Marija pa sta ostali tam ter
tedna, sta prišli Marija Magdalena in    ona    druga Marija pogledat grob.
Tako je    ta    govorica razširjena med Judi do današnjega
Če je družina sprta med seboj,    takšna    družina ne more obstati.
Kakšna je    ta    modrost, ki mu je dana, in kakšni čudeži
   Ta    pa je rekla:
   Ona    pa je odvrnila:
»Čigava je    ta    podoba in napis?«
»Resnično vam povem:    ta    uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki
namreč vrgli od svojega preobilja;    ta    pa je dala od svojega uboštva vse,
»Čemú    ta    potrata dišečega mazila?
bodo pripovedovali tudi to, kar je    ona    storila, njej v spomin.«
in molil, da bi šla, če je mogoče,    ta    ura mimo njega.
»Kakšna je    ta    beseda!
   Ta    govorica o njem se je razširila po
hišo, mi nisi ponudil vode za noge;    ta    pa mi je s solzami močila noge in jih
Poljubil me nisi;    ta    pa ni nehala, odkar sem prišel, poljubljati
Glave mi nisi mazilil z oljem;    ta    pa mi je z dišečim oljem mazilila noge.
»Kaj pomeni    ta    prilika?«
   Ta    je sedla h Gospodovim nogam in poslušala
Čigava bo torej    ta    žena ob vstajenju, kajti vseh sedem
»Resnično vam povem:    ta    uboga vdova je vrgla več kot vsi drugi.
namreč, da se mora na meni spolniti    tista    beseda Svetega pisma, ki pravi: ‘
   Ta    je bila v začetku pri Bogu.
»Nevzdržna je    ta    beseda.
Prekleta    ta    drhal, ki ne pozna postave!«
Marija je bila    tista   , ki je Gospoda mazilila z dišečim oljem
»   Ta    bolezen ni za smrt, ampak v božjo slavo,
   Ona    se obrne in po hebrejsko reče:
   Ta    cesta je zapuščena.
   Ona    pa je zatrjevala, da je res.
Nam je bila poslana    ta    beseda odrešenja.
   Ta    nas je prijazno sprejel in nas gostil
takšen na zunaj, pa tudi obreza ni    tista   , ki se kaže v mesu; pač pa je Jud
obreze dobil kot pečat pravičnosti,    ta    pa je izvirala iz vere, ki jo je bil
če ima kak brat neverno ženo in je    ta    voljna živeti z njim, naj jè ne odpušča,
   Tista    pa, ki je omožena, skrbi za svetne
duhovne skale, ki jih je spremljala, in    ta    skala je bil Kristus.
Za takega zadostuje    tista    kazen, ki mu jo naloži skupnost.
imamo v lončenih posodah, da bi bila    ta    obilna moč od Boga in ne od nas.
   Ta    bolezen vam je bila v preskušnjo, a
s Sínajske gore in rodi za sužnost:    takšna    je Hagára.
otrok bo imela zapuščena, več kakor    tista   , ki ima moža.«
To je    tista    mogočnost, ki jo je pokazal v Kristusu,
ste sledili poglavarju sil v ozračju;    ta    duh zdaj deluje v upornih ljudeh.
   Ta    skrivnost je velika; s tem mislim na
Vem namreč, da se bo    ta    moja zadeva iztekla v mojo rešitev,
oznaniti, kako bogata in veličastna je    ta    skrivnost med pogani, da je namreč
Zanesljiva je    ta    beseda in zasluži, da jo vsi sprejmejo:
Zanesljiva je    ta    beseda: če se kdo poteguje za predstojniško
   Ta    beseda je zanesljiva in vredna, da
   Tista    pa, ki teka za užitki, je že mrtva,
šestdesetih let, le enkrat poročena,    taka   , ki jo priporočajo dobra dela, ki je
naj se ne obremenjuje Cerkev, da bo    ta    mogla podpirati prave vdove.
   Ta    trditev je resnična.
Zanesljiva je    ta    beseda.
Ko bi bila namreč    tista    prva brez graje, ne bi iskali prostora
   Ta    je bila z vseh strani obložena z zlatom.
   Taka    modrost ne prihaja od zgoraj, temveč
   Ta    je shranjena v nebesih za vas.
   Ta    voda pa je podoba krsta, ki zdaj odrešuje
»Stopi in vzemi odprto knjižico;    ta    je v roki angela, ki stoji na morju
   Ta    je izvajala vso oblast prve zveri v
toče so ljudje preklinjali Boga, zakaj    ta    šiba je bila izredno huda.
prehodom z Madžarsko v Dolgi vasi,    ta    pa edini cestni mejni prehod med Vzhodno
Kje je    tista    meja, do katere je država še pripravljena
bi bil zakon sprejet in če bi bila    takšna    pobuda vložena pravočasno in v skladu
Mislim, da je    ta    vsota zdaj največ, kolikor nam lahko
Je pa    ta    operacija v Albaniji za nas nekaj novega.
   Ta    prireditev bi stala Metropol hotele
pričakujejo dovoljenje uprave za pomorstvo,    ta    pa čaka na soglasje - predvsem ribiškega
ali pa bodo prevladale pobude, kot je    ta    ali kot so bili nekateri ukrepi, ki
Medtem je    ta    pograbila kuhinjski nož in zabodla
javnosti razvpite homoerotične afere, ker    ta    še ni raziskana, pač pa je do nje prišlo
   Ta    se je sicer slavnostno začela že v
argument zagovornikov 68. člena ustave -    ta    ni v nasprotju z naravo Evropske unije
Da bi    taka    ureditev delovala, je nujno, da se
izrekel številne kritike na račun vlade;    ta    po njegovem prepričanju ni opravila
zbirko Narodne galerije in bodo kot    taka    zakonsko opredeljena kot nacionalni
Sekretariat meni, da se    ta    pobuda ne navezuje na noben zakonski
   Ta    bo 28. junija v Novem mestu.
Ko je    ta    dosežena, se eskalacija, torej usklajevanje
»   Ta    prihodnost zahteva, da evropske države
Po udarcu astre v vectro, se je    ta    vnela.
razpravljali na letošnji skupščini (   ta    je bila 31. maja 1997).
četrtek uskladili z delodajalci, ko pa se    ta    v tarifnem delu sklicuje na eskalacijo
dvigati druga dva - moškega in žensko,    ta    je bila v vlogi ponesrečenke.
   Ta    vsota izhaja iz opredelitve, da sme
socialistično internacionalo, potem ko je    ta    medse sprejela one druge, se pravi
odveč opozarjati, da bi v tem trenutku    takšna    odločnost Sloveniji pri oddaljevanju
planktona, zaradi česar je morska voda spet    taka    kot navadno.
»   Ta    vijuga, ta črna vijuga na belem marmorju,
»Ta vijuga,    ta    črna vijuga na belem marmorju, je kakor
otroške oči so zrle - o, kakšno čudo    ta    Palestina, izza peči in se utapljale
-    Ta    bo čakala, dokler se ne povrne Danilo.
   Ta    pot pa je težka.
Vsa    ta    sivina, ki je objela in pregrnila kakor
   Ta    misel ga je tako silno prevzela, da
včasih zberemo, zakaj v nas vseh je    tista    nepremagljiva sila, ki nas vleče skupaj.
Kje je    tista    nekdanja pesem, kdo poje o veselju
Nekam čudno tiha je    ta    Vipava.
   Ta    Vipava je fatalist, nekako bitje, gre
Vsa    ta    zemlja krvavi.
   Ta    zemlja ima zame svoj poseben duh.
Da, to je    tista    tolminska pomlad.
   Taka    velika in lepa peč, na kateri se v
   Tista    pravljica je bila zelo dolga in mene
brigadirjem se je bila spečala - da,    ta    Tilka, ves oče, sama kri - in je zbežala
   Ona   , Marija, prav dobro ve, kakšno je to
Kadar bo    tista    pomlad, da se bodo povrnili lahko,
Že tisočkrat je bila zrahljana    ta    kotanja.
   Ta    brajda je najbolj sončna in ta trta
Ta brajda je najbolj sončna in    ta    trta rodi najboljši teran.
   Ta    navada gre pri nas že od rodu do rodu.
»   Taka    je božja volja«.
Da,    ta    stvar je postala vsekakor že preobširna,
Toda    ta    bitka bi za te kraje ne smela veljati
trinajst so že vse razrušili, edino    ta    še stoji.
pred vojaki - in se morda prav kakor    ta    začudila, da si jo lahko še kdo poželi.
   Ta    Chriznicheva izjava sicer ni naletela
obesil; če je ta in ta res zaprt in če je    ta    in ta res dala odpraviti in leži zdaj
je ta in ta res zaprt in če je ta in    ta    res dala odpraviti in leži zdaj doma
   Ta    bo Via Pettaros!" pravijo Pettarosevi.
   Ta    bo Via Francovich!" pravijo Francovichevi.
Ko je    ta    stvar opravljena, si je treba izbrati
pot, polno sreče in ljubezni, če ne bi    ta    tiha voda nenadoma pokazala svojih
Pa    ta    misel mu zdaj na stara leta, ko se
Hja,    ta    naša Matilda, hihi!
Paragraf pa je    tista    črka, katera ni všteta v abecedi nobenega
No, no,    ta    pa že spet nese naprodaj svoje furlanske
Lahko rečem, da je    tista    cesta na nekaterih krajih še precej
Odkod meni takrat    tista    hudičeva moč, da sem lahko videl poleg
   Ta    misel se je zapičila vame kakor strupen
Kaj pa je    taka    vas proti širokemu svetu?
Prav majhna in neznatna    tista    vas res ni: cerkev ima, župnišče, šolo,
tako blizu začutim dih smrti, postane    tista    ograja na mah trhla in negotova; vsak
   Ona    pa ni vedela o vsem tem prav nič.
Ampak Ada,    ta    presneta deklina, se je znala tako
Da bi jih    ta    domovina zmerjala?
Da,    ta    država je postala nekak nevidni bog,
drevesa in ni mogel prileteti na tla ... in    ta    bolečina ga je zbudila.
   Ta    želja je bila sicer lepa, ampak Martina
Pravzaprav pa je    ta    njegova aretacija nesporazum in krivica.
»   Taka    je ječa,« je govoril.
   Ta    povest je Martina Jakončiča zelo ganila.
   Tista    pesem je bila takrat v modi, žvižgali
Hm,    ta    je preblizu vode in to ni dobro, ker
   Ta    presneta čeča bi se v navalu obupa
ena, in paglavec tudi ni, da bi se    takale    baba drla nad njim.
je rekla na glas, »   taka    razcapana starina pa ti brenka na kitaro
Toda    ta    zgodba jih ni ganila.
moram vendarle priznati, da je bila    tista    grofica dobra ženska, krasna ženska:
Oženil bi se, če je bila    taka    božja volja in živel bi, kakor se spodobi.
In zdaj je bila    ta    kmetija njemu dodeljena za prebivališče.
Zdaj je imela    ta    Jera kavarno in z oficirji je uganjala
In razlika je bila prav majhna, samo    ta   , da mlin ni bil njegov, pač pa Cestarjev.
Mislijo, da je    taka    božja volja, pa hvalijo Boga, da jim
   Taka    je bila Martinova žena Marjeta.
na svojo zmožnost in svojo moč - in    ta    ponos razodevajo tudi kmetje z omalovaževalnim
letih je spet doživljal pomlad, in    ta    pomlad je vplivala nanj; gomazelo mu
kotu visi Kristus in čez in čez je    taka    samota, kakor sredi zimske noči v najbolj
In    ta    prerokba se je skoraj uresničila.
»Če je    taka    božja volja,«
»Dobro, nisem vedel, da si    taka   , pojdi pa me naznani orožnikom, da
Ali je    taka    božja volja?
»Glejte ga,    ta    je pa tič.
popolnoma zapustijo in kajkrat jim je prav    ta    njihova zapuščenost največji užitek.
»In    ta    hiša tudi ni moja.«
otrokom, ves denar potrošim za vožnjo in    ta    baraba nima nič.
uresničijo in uresničila se je tudi    ta   .
njive bajtarju in ne kmetu, je bila pač    taka    božja volja.
vprašal, ali bi iz vsega tega nastala    taka    planjava.
   Ta    njiva je dolga skoraj uro hoda, pri
Vsa    ta    igra se jim je zazdela neznosna in
   Ta    ženska ni bila nikdar na dobrem glasu.
   Taka    je ta stvar: ali je tak hinavec ali
Taka je    ta    stvar: ali je tak hinavec ali pa je
stvar: ali je tak hinavec ali pa je    taka    mevža, da lahko počenjajo z njim, kar
   Ta    kriva brazda je Žefa tako razkačila,
   Ta    kramarska darežljivost je spravila
   Ta    bo njegova čeča.«
   Ta    razdelitev duhov je bila strastna in
Priznati pa moram, da me je    ta    učenost kljub vsemu zanimala: takrat
   Ta    razlaga pa se je zdela mlademu profesorju,
zato včasih nesreča sreča; sreča kot    taka    je notranja harmonija, izpolnitev vseh
samo srečno naključje ali sreča kot    taka   .
   Ta    mladika je bila živa, majniška v maju.
   Ta    usodna navada mi je ostala iz jetniških
in modrovali, kakšna neki mora biti    taka    smrt, in če ga bodo pokopali v blagoslovljeno
mu ni nemara že takrat povedala, da    tista    pridiga, ki jo je naslednjo nedeljo
   Ta    pridiga sicer ni bila v skladu z božjimi
Kuščarjevega Ivanca je    ta    smrt prav tako vznemirila, ali odkrito
   Ta    lahkomiselna malomarnost je Kuščarja
Če je usoda res    tista    nevidna moč, ki smo ji izročeni na
že čas, da bi Venček poskočil, toda    ta    stvar mu vendarle ni šla tako naglo
vodo in delal »vodomete«, kakor se je    ta    igra imenovala.
»Ha, dragi moj, kar tako pa    ta    stvar tudi ne gre,« je rekel Izidor.
tirajo naravnost v grob, toda Zinke    ta    tožba ni niti najmanj ganila.
se je gostilni, ker se mu je zdela    ta    obrt lahka pa hkrati zabavna in pridobitna.
Toda    ta    dolga ljubezen ni rodila sreče.
   Ta    vest ga je tako prizadela, da se je
   Tista    žalost je bila pravzaprav tudi njegova
motne šipe, drugače pa je bila v izbi    taka    tišina, da je Venc natančno čutil,
dno duše užaljena, da jo je zadela    taka    nesreča.
tepsti bi me morala, tepsti, ker sem    taka    zverina, ne pa - - o - - - « je krčevito
   Taka    neumnica!
»   Ta    Zinka, ta poguznica ga je spravila
»Ta Zinka,    ta    poguznica ga je spravila ob pamet.
   Ta    Tinca ima smolo z življenjem.
Toda    ta    mestna pomlad prihaja vse drugače kakor
   Ta    kmetija je bila dve uri oddaljena in
Tudi    tista    široka, skorajda nekam zaletela podjetnost,
»Glejte jo no, kje se je pa    ta    vzela!«
   Ta    Kihotova Jera namreč, bogu bodi potoženo,
zaradi tega si ni nihče belil las:    taka    je bila pač njena stara navada in stara
To bo    taka    « je rekla, ampak kar naenkrat je spet
»Saj,    ta    Nanca je pač taka.
»Saj, ta Nanca je pač    taka   .
obleki in v kričeče rjavih čevljih;    taka    je bila takrat najodličnejša fantovska
Sicer pa, kam naj tudi pride    takale    ženska v obleki skoraj do tal, v tesnih
   Ta    posebna čast je doletela Nanco zaradi
Štefuc je sicer tulil, da ga je    ta    lajdra »sparila«, in marsikdo mu je
Toda    ta    pot mu je bila prihranjena, kajti mlade
Kje pa morem    taka   ?« je rekla in vrgla oči po sebi.
Nanca,    ta    pa ta!
Nanca, ta pa    ta   !
vzdihom pa je prišla tišina, ampak ne    tista    živa tišina, kakršna je v žgočem popoldnevu
utripi prepadlega človeškega srca,    tista    tišina, ki človeka pahne v obupno pričakovanje
Od kdaj pa je    ta    njiva tako široka?" se vpraša.
In    ta    koruza, ki je že okleščena in osmukana!"
   Ta    slika je tako živa, da se za trenutek
   Ta    rana pot na košnjo ni samo pot na delo.
   Ta    slika je zdaj tako jasno zaživela pred
vejah mogočnega oreha je bila tišina,    tista    glasna tišina narave, ki živi samo
kdo bi verjel, da je    ta    nekdaj pobožnjaška in gotovo tudi strahopetna
Vsaj    taka   , da mu je zaprla kljun.
In še Drnulov Drejc,    ta    zguba zgubasta, ta vozel skrotovičeni,
‘Saj, ker je    ta    mrha tudi partizanska,’
»Seveda, kaj pa naj    taka    ženska vé!« je dodala po kratkem molku.
»Vidiš, sem si rekla, to mora biti    tista    domovina, o kateri tako lepo pišejo
Čemu    taka    vas pravzaprav služi?
Zdaj se mi    ta    hiša ni zdela tako strašno majhna,
   Ta    slutnja vztrepetava tudi na obrazu
Udarila je    tista    velika, usodna ura, ko ni več sredine.
Barbara, ne bodi    taka   ! - je rekel. -
Če si že    taka   , - se je vdal Okrogličar, zlezel na
   Ta    je bila zdrava in krepka čeča, kar
Žuželjčevki v obraz, kakor bi bila    ta    obupana ženska poosebljena nesreča,
   Ta    duša se je razburkala, buta jim ob
Kutscheri ne uide    ta    kretnja.
»Samo    ta    nama je še ostala ...«
»Zakaj se pa    ta    reži?«
»Samo    ta    luč se tako smodi ...«
»Pa se ti    ta    zverina zdrami in ... kar na vsem lepem
Nič otrok, pa    taka    zlata duša! ...
   Taka    drobcena stvarca, pa že ima dušo ...«
   Taka    je za dedca!« zagrmi Sova, jo zadovoljno
Za čigav račun se bije vsa    ta    pretepena sodrga?
V celici je bila    taka    tišina, da se je v njej brez odmeva
Omelčarjevo Justino, da se je tudi    ta    morala zagledati vanj.
divjostjo zakadil v množico, da je    ta    zbegano planila nazaj in jeknila z
‘Veš, Jernejček,    taka    sramota, taka sramota za našega Lojzeta!
‘Veš, Jernejček, taka sramota,    taka    sramota za našega Lojzeta!
je takrat ubilo -- in on on je bil    taka    sirota!
»In    tista    čeladaaa ...« je pretresljivo zaihtela.
Uh,    taka    zguba!
skoraj zmeraj odprta, je bila vendar    ta    soba zelo daleč, zelo tuja in nedomača,
Včasih se je    ta    velikanska glava dvignila celo do samih
Nato pa ga je začela stresati    taka    mrzlica, da se je majala miza.
Plamenček ni ugasnil in tišina je bila    takšna   , da je bilo slišati, kako je zacvrčala
   Tista    pot se je pobu vtisnila v spomin.
Takrat je bila pri hiši    taka    stiska, da so se z avtobusom vozili
Kakšna je pravzaprav    ta    tišina, ki je glasnejša od hrumenja
In kadar posije jutranje sonce, je    tista    meglica prava mavrica.
In prav    tista    obsedenost ga je ugonobila.«
Toda kaj dokazuje    takšna    norost?
   Takšna    norost dokazuje, da je bil Ravničar
morala biti, da je zaradi nje propadla    takšna    kmetija, kakršna je Ravnica!
In    tista    moč je najlepša moč - ljubezen.
»   Tista   , ki je imela devet otrok?«
»   Tista   .
No, in    ta    reva, ki ni bila prav bistre pameti,
Toda kdo bi si bil mislil, da    takšna    ljubezen dobi v kremplje tudi preprostega
   Ta    podoba ga je tako prevzela, da si je
Vsa    ta    zemeljska in nebesna pokrajina je zbujala
   Ta    misel ga je spomnila mame.
In prav    takšna    je bila Kadetka, ki se je tako nepričakovano
   Ta    vojna je kakor velikanski jekleni razbeljeni
- No, zdaj je vsaj    ta    babjevernost mimo! -
me je    ta    misel z novo močjo stisnila za grlo.
zakaj pred mano se je zdaj razgrinjala    tista    podoba, ki bi jo rad pozabil za vselej.
   Ta    podoba je tako jasno zaživela pred
»   Tista   , ki jo nosiš v sebi.
v galerijo mojega hrepenenja, zakaj    tista    podoba bo večna skica, ki bo včasih
kopnela leta, da me je v prsih stisnila    tista    nepopisna bolečina, ki jo poznajo
In    tista    bolečina je bila pristna, zakaj pogreznil
   Ta    podoba ga tako presune, da ga mršavica
nenavadno mikavno je gledati, kako se    ta    črna enoroka prikazen počasi pomika
   Taka    bistra glava, glavica, pa naj ostane
   Ta    misel poba ni preveč presenetila, ker
hotel s to kretnjo povedati, da je pač    takšna    njegova usoda.
-    Ta    je res sirota, - je pomislil.
koreninami ujela njeno mater, ko se je bila    ta    vrgla v vodo.
‘Tukaj je rasla    tista    vrba’.
se bal, da bi se pred tabo razgrnila    tista    daljna nedelja po izpitih.
da moram iti na Banjško planoto, in    tista    misel mi je bila neprijetna.
- Oh,    ta    nesrečna trapa!
   Taka    si, taka!
Taka si,    taka   !
-    Taka    si, taka, Liska moja! -
- Taka si,    taka   , Liska moja! -
   Taka    si, taka! ...
Taka si,    taka   ! ...
   Tista   , ki sem jo kupil tisto pomlad, je šla
Tako je vsaj nista doleteli    ta    velika žalost in sramota!
   Ta    podoba mi je ostala v spominu in z
Ob tej uri se je    ta    prelestna pokrajina zelo naglo spreminjala.
sem takoj obljubil, čeprav je bila    ta    obljuba popolnoma odveč, ker so se
-    Ta    pa je res tako majcena, da bi jo lahko
   Ta    večnost je bila nemara dolga komaj
Haha,    ta    je pa res lepa! -
jedel bel kruh v sladki beli kavi, toda    tista    kava je bila tako osladna in tisti
kot luč v podobi gorečega srca, in    ta    podoba mi je še danes všeč.
   Ta    cesta je bila tako ognjena, da je v
mojim oknom, živa in resnična, ne bo    takšna   , kakršno sem v spominu nosil s sabo
ji lonček iz rok in pomislil, da je    ta    vojna pretresla tudi njo.
   Ta    vojna pa jo je zdramila.
In ko se je    ta    najprej spogledala z nevesto in nato
Ali    ta    rjuha ravnega sveta sploh zasluži ime
»Kaj,    ta    bo predebela?«
ji poiskala službo, a še preden je    ta    odgovorila, je izbruhnila vojna.«
presunkovito in na njenem obrazu je bila    taka    zmešnjava sreče in strahu, da ni mogla
Bila je natančno    takšna   , kakršno sem si ustvaril v mislih:
in pograbil tujo, počasi spoznal, da    ta    puška ni tuja, temveč edina za vse,
In nemara jo je prav    ta    temna slutnja pognala, da je tako veselo
Tudi    ta    podoba je bila živa, tako živa, da
   Ta    odeja je bila zdaj lepa, bledordeča,
Zdaj se    ta    zemlja vrača v pokoj.
In    ta    laž ti ni prišla na jezik šele pri
Od kod    ta    obsedenost!
Toda vara se, kdor misli, da    ta    lastnost ne zahteva velike, večkrat
bolnišnica, je zelo kratka pot, toda    tista    vožnja je bila zelo dolga.
Toda    tista    bridkost ni bila samo bridkost.
»   Taka    je, taka, dragi moj!« vzklikne stric
»Taka je,    taka   , dragi moj!« vzklikne stric in se ustavi.
Vidiš,    taka    nam prede na stare dni.
divjostjo zakadil v množico, da je    ta    zbegano planila nazaj in jeknila z
Dve leti je Venčka mučila    ta    zaljubljenost, potem pa je ponehala
temnordeče lise in molčali, kakor bi bila    tista    lisa nekaj živega, kakor bi Teodor
Kaj pa naj    taka    prga ve o teh stvareh?
Pa tudi če bi bila res    taka   , kaj tebi mar?
   Ta    pesem je tudi kovača ganila.
Ženske so bile resne in prav    tista    resnost je spet govorila:
gor ali dol,« je zrogovilil kovač, »   taka    zverina pa še nisem, da bi se z župniki
zakaj vsa    ta    nora komedija?«
Ali mislite, da je srečna, ker je    takšna   ?
Gledal in čakal boš, da ti    ta    hudič podre topole ..., da ti ugonobi
IV    Tista    noč je bila zelo dolga, nemirna in
Bila je    taka    tišina, da je bilo glasno slišati vodo,
Skoraj štirideset let je bila    ta    zgodba zakopana v meni, zdaj pa se
   Ta    podoba se mi je zazdela nekako pretirana,
Kasneje, ko se je naučil govoriti, mu je    ta    beseda ostala, da je z njo razmajal
srečen šele takrat, ko bo umrl, je bila    ta    želja v njem tako živa, da je pravzaprav
»   Tista    ni bila prava.
»Tudi    tista    ni bila prava.
»   Ta    ni bila prava.
Stražmojstra je    ta    neubogljivost tako razkačila, da se
zmajeval Peter Majcen, kakor bi ga    ta    bridka resnica nenavadno razveselila.
Zato, ker je prišla moja ura ...    tista    presrečna ura, ko bom delal.
   Ta    stara, čudno bela, čeprav že nekoliko
   Ta    opredelitev me nekoliko jezi, ker za
Odkod    ta    nerazumljiva povezava?«
- Mar misliš, da te    tista    s koso čaka že za hišo?
»Saj je    ona    gospodar.«
tudi sama je revna in trpi, ker je    takšna   , kakršna je.
»Ali je    ta    vaša druga žena?« je vprašal Peter
Sicer pa je tudi sam kriv, če je    taka    šleva...«
je delati in trpeti, dokler ne pride    tista   
   Tista    s koso.«
Od kod ta nemir, ta obup,    ta    tesnoba, ta mrzli kamen v drobu?«
   Ta    misel ga je prešinila tako nenadno,
ni čudno, da me je nenadno prešinila    taka    misel?...
Pa sploh, od kod    ta    misel?«
   Taka    tišina!
»Ha,    tista    s koso je še daleč!« se je zviška nasmehnil.
»Od kod se je pa    ta    vzela?« se je začudil.
»Da,    takšna    je morala biti Tilčka.
A    tista    je bila tako prikupna in domača, da
»Ali je    ta    presneta trobenta ali je ni?...
Saj, saj,    ta    trobenta se oglaša le v moji domišljiji,
»Da, približno    takšna    je pot na Malnovo brdo.
- Grdobija človeka pa že    taka   !...
Ko pa mi je    ona    umrla, sem nekako na pol umrl tudi
nemara prav pod tem vinogradom, bo    tista    prijazna, samotna bela zidanica, ki
Tam na dnu je travnik,    tista    neizmerna ravna postelja, pregrnjena
po njej brenči na tisoče čebel, se    taka    njiva res ziblje in poje, kakor bi
ker je že čutil, da se v njem drami    tista    neznana sila, ki ustvarja.
   Tista    neznana sila ni poslušala oblikovnih
nato pa se je zbrala in je bila spet    takšna   , kakršna je bila že od tistega trenutka,
razpoke njenega srca udarila vanjo    tista    nerazumljiva velika sila, ki ji je
čeprav so jo kriki kar rezali v prsih;    tista    nerazumljiva velika sila jo je tiščala
ostro zabolelo v prsih, kakor bi bila    tista    črna krogla z nevidno vrvjo privezana
In hotela je biti    takšna   , kakršen je bil on.
Jerneju, če bi ga videl, a mu je bila    ta    muka prihranjena, kako hudo je njej,
-    Takšna    je njegova navada.
zadovoljstvom pomislila, kako se pravzaprav vsa    ta    strahota godi v pravem redu: najprej
»Ne, sekire ni več, a    ta    je še ostala,« je zamrmral in zmrazilo
nepojmljivo ugodje duha in telesa,    tista    čudna, srčno utrujena radost, ki ga
   Tista   , ki se je bila prej ustavila pri javoru.
   Ona    je, Javorka!
A vendar    ta    vila ni radostna.
rekel Peter Majcen in prevzela ga je    tista    mehka otožnost, ki ga je prevzela vselej,
»Kako lepa je    ta    dolinica!« je rekel.
bilo to grdo in da je grda že sama    ta    misel.
   Ta    misel je bila kakor bič in zbujala
   Ta    misel mu je olajšala dušo in mu vlila
   Ta    začudeni in skoraj nečloveški krik
stegnil, da bi starcu izrekel sožalje,    ta    pa očitno ni razumel njegove kretnje.
»Zdaj pa    ta    mora!« je vzkliknil.
   Ta    nemogoča misel bi se mu lahko tik pred
Da, predvsem trobente, saj je prav    ta    kriva vseh mojih današnjih doživetij,
»   Tista   , ki so ji potem odrezali jezik.«
   Tista    skala je bila moj prestol, moj Gosposvetski
stari Rupar, bog mu daj nebesa, je bil    takšna    mrha, da še tega ne bi bil vreden!«
svoje papirje, zakaj v meni je zima,    takšna    zima, kakršne še pozimi ni bilo.
»In kakšna je    ta    zgodba?« je vprašala Tinka, ki ni rada
In    ta    je, da se razsuje, da sprhni, da se
orožniki, gospodarja so odpeljali v ječo in    ta    strašna zgodba ga je še vedno navdajala
hudi zadregi, ker nista vedela, ali je    ta    in ta knjiga ‘res primerna za knjižnico’.
zadregi, ker nista vedela, ali je ta in    ta    knjiga ‘res primerna za knjižnico’.
   Ta    šala jima je bila tako všeč, da sta
Vročina pri kopicah je postala    tolikšna   , da se jim ni bilo mogoče približati.
svojih gojencev, vsak je imel številko,    ta    se je na vrtu ponovila na deščici ob
   Ta    podobnost mu je zelo godila.
»   Ta    bi samo spletkarila.
Postala je    takšna    kot svinjska koža s slanino, torej
molekule B, potem se mi zdi, da se mora    ta    molekula razdeliti na prav toliko delov.
»Hej,    ta    je pa prehuda!« je vzkliknil Pécuchet.
Njegova nevednost je bila    tolikšna   , da je pritisnil nanj, češ naj mu vendarle
Borelli dopušča, da je    tolikšna   , kolikor je je treba, da se dvigne
pokrivala, klobuke, čepce in čepice;    ta    zahteva je spravila v ogorčenje Pécucheta.
   Ta    beseda opredeljuje skupino posameznikov,
Školjke so bile    tolikšne    kot kolesa na vozu, želve so merile
»No, potem pa povejte, odkod    tolikšna    voda.«
Stvar je bila    takšna   :
Bila je    tista    punčka, ki sta jo videla streči žanjicam,
   Ta    veda trdi, da so bili bogovi starih
ki so izginila), da je bil ta kraj,    ta    nekropola - gora Faunus, kjer so bili
Po Larsonneurjevem mnenju ni bila    takšna    domneva prav nič patriotska.
Torej se je morala dopolniti in biti    takšna   , kot je bila.
   Ta    njegova skrb za Hebrejce mi gre že
Njegova zadržanost je bila    tolikšna   , da je privolil v poroko med svojim
je izločil pehoto iz narodne garde,    ta    pa je iz ljubosumnosti na konjenico
vzpostavila v Parizu, in verjeti je, da je    ta    pogodba že sklenjena.«
Gospoda nimata prav, škoda ni    tolikšna   , prej kot v treh tednih bo vse končano.
   Tolikšna    sproščenost ju je sprva očarala, potem
»Saj    ta    izjava je docela lična.«
   Takšna    prihodnost je delavca čisto prevzela.
Po strasti naj ravna se, naj    taka    bo beseda, da seže do srca, ga ogreje
   Ta    trditev je zmedla Bouvarda in Pécucheta
Ali se reče ‘   ta    ženska je videti dobro’ ali ‘dobra’,
   Ta    je pa močna!
   Ta    teorija je v naslednjem:
   Takšna    je podoba napredka.«
sprejemajo in posredujejo vpliv zvezd,    ta    lastnost pa je podobna sposobnostim,
   Ta    je pa dobra!«
»   Ta    je pa dobra!
»Toda to nekaj,    ta    duša ostane enaka kljub spremembam
   Ta    substanca je Bog.
»Paziti se je treba, kajti    takšna    domneva nas lahko pripelje v ateizem.«
   Tolikšna    nerodnost pri dokazovanju plehkosti,
Kaj je torej    ta    prvobitna materija, ki je ni nihče
   Tolikšna    superiornost ju je navdala z napuhom
»   Ta    je pa dobra: republikanec govori proti
»Obenem pa    ta    božja previdnost,« je nadaljeval Bouvard,
»   Ta    je pa močna!«
poznala je njene slabosti in prednosti;    ta    želja jo je razjedala kot rak.
No,    ta    dogma prinaša zmedo v moje predstave
Kaj pomeni    ta    beseda?
torej njun služabnik postal takšen kot    tista    ženska iz Salpêtrièra, ki je na dan
   Tolikšna    množica je brivca motila pri delu.
so videli šerardo (opis rastline),    ta    pa je imela čašo.
   Ta    je pa dobra!
   Ta    znanost nas uči, kako moramo usmerjati
Victorju in Victorini se je    ta    zahteva zdela krivična, kajti menila
   Ta    priporoča Joahimov prizor iz Atalije,
Bouvard je menil, da je    ta    mojstrovina bolj škodljiva kakor koristna.
Seveda nisem vedel, ali    ta    potreba prihaja iz moje zdrave biti
je bila pred mano samo še cesta in    tista    klasična Pengovova v tilniku:
največji problem, zaradi nje morda vsa    ta    naivna filozofija.
teoretizirali s prijatelji, sedaj pa    takale    kriza.
Najprej    tista    nerodna ubogost ob vpadnici in potem
Kje ste stare krasne narodne noše pa    tista    stara lepa narodna glasba in ples?
   Ta    dinamično pulzirajoča lokacija vre
zemlja je dobra, Anatolija pa je gola,    taka    ki utrdi in posurovi človeka, tekma
Istanbul je bil zame    takšna    muka.
da lahko tako vzdržim ure in ure in    ta    nova ideja v mojem programu je začela
je torej vsakodnevna tehnika, da se    ta    zavest, ta občutek, ta izkušnja lahko
tehnika, da se ta zavest, ta občutek,    ta    izkušnja lahko vedno znova vrača.
Funkcionalno je    taka   , kot mora biti, ampak takšna kot je,
Funkcionalno je taka, kot mora biti, ampak    takšna    kot je, nežna in mehka, tako udobna,
Vse skupaj je pač    taka    uganka, ki s svojo nelogiko za povrh
Nakit, vsa    tista    zlata in kamena ropotija je morda res
morda preveč dramatična, vendar je    ta   , na katero zdaj računa klerikalni vladajoči
z lasmi pokonci treba na bankino in    ta    ni vedno pripravna za to.
   Ta    pusta, prazna, dolgočasna dežela, ki
Ne, če bi padel, bi se šla tepst    ona   .
No,    ona    ne zna ravnati z orožjem, se brzda
Vsak mora najti svojo pot, pa čeprav    ta    vodi skozi druge probleme, kot jih
   Takšna    enakost je obstajala baje v prvobitni
Ko sem iskal pot iz pubertete in je    ona    prišla že v leta, mi je ob obiskih
Moj zlovoljni obraz in    tista    ‘vaginalna guba’ med očmi, ki me vedno,
nameravam pripraviti za otroke, morda bo    ta    le odpravila paranojo, ki se je ne
vsa trgovina med vzhodom in zahodom,    ta    visoka z gorami zastražena planota
Mohameda, je zdaj postala rdeča, kot    ona    od velikanke na severni meji - reagirali
Kasneje sem zvedel, da    ta    čajarna včasih služi tudi za trgovino
mudžahedini potem, ko sem si priznal, da    ta    vojna ni moja vojna, sem prisopel sredi
   Ta    tatarska kri, ki je nekoč prijezdila
Ena takih Shangril, je tudi    ta    dolina.
Nimaš sreče,    tale    igra danes ni dobra, mi je kot častnemu
   Ta    divja lepota okoli mene mi je načrpala
Morda je bila    ta    energetska zveza učinkovita že prej,
vklesali v njihova pobočja, zato se    ta    po pravilu stalno vzpenja v serpentinah
   Ta    misel me je pomirila, zlezel sem nazaj
   Ta    radodarnost je sčasoma postala vzrok
Da,    ta    tipka v meni je kanal, popkovina, ki
   Ta    radost je doživljaj ljubezni in svobode.
   Ta    tipka ali kako bi se že temu simbolično
Kmalu potem je potok narasel v reko in    ta    je naznanjala ljudi, streho in čaj.
Lahko sem še tako utrujen, a    takšna    akcija rabutanja jabolk zbere sile,
okusnosti njegovih jabolk, se mi je    ta    odkrila šele, ko sem eno dobil v dar
Vas pod menoj je bila spet kot    tista    iz jaslic.
Nisem mogel razumeti, da je    taka    hitrost normalna, ker sem pač sam potoval
Kdor se usodi ne pusti voditi, ga le    ta    vleče s seboj.
   Ta    namreč meni, da ji Tibet pripada že
Obenem pa vsa    ta    vulgarna, komaj prikrita agresivnost
more biti res, da na svetu obstaja    taka    množica tako mirnih, vdanih in ljubeznivih
templja, je prišla še enkrat povedati    tista    nuna, je nekaj skupnega vsem nam, skupni
Hotel sem vedeti, kdo je    ta    deklica pred mano, pa se je naenkrat
   Taka    faca je nastala po tistih hribih čez
srce žene Budinega polbrata, ko je    le‐ta    izvedela, da je njen dragi zapustil
Toliko so mi pomagali, sedaj pa spet    ta    rastoča agresija v meni.
in rituale, ki so dudka zavesti, da    ta    lahko dremlje.
V Indiji vlada    taka    atmosfera, da lahko začne tudi največji
Ampak nebeška volja je bila    taka   , da mi bosta tisti marec in tisti Bombay
Ampak    ta    zavest mi ni dosti pomagala, na filmih
trudili črni fantiči, ki da sploh ni več    taka   , kot je bila nekdaj v dobrih kolonialnih
z absolutnim, Aurobindo govori, da    taka    duhovna osvoboditev ni najvišji smoter,
   Ta    stopnica v procesu evolucije kot skrivnem
Obilno se je nalivalo z znojem,    tista    desetkilogramska lubenica zjutraj se
Okoli templja je bila    taka    gneča, da nisem mogel več naprej.
   Ta    lokacija naj bi bila ena najbolj močnih
moli k Šivi, se prosi za narod, da ga    ta    sila obogati, varuje, da se sile v
kot da sem na sveže zaljubljen, da je    ta    ljubezen kot voda, v katero sem skočil
zanje - tedaj se pač umre, saj to ni    taka    tragika, zanje seveda, za Indijce.
Zanimivo je bilo doživeti, kako se    ta    stara garda vsega zaveda, pa kljub
so okrašena z različnimi materiali,    tista    stvar na glavi pa pri najbolj bogatih
izvesti ritualno očiščenje, nakar se mora    taka    hiša podreti in postaviti na novo.
Strokovnjaki menijo, da je    ta    nova bolezen načela najprej prav najbolj
   Ta    marioneta, sicer na zunaj lojalna,
Drugače se je počutila    tista    večina zaspanega ljudstva, ki so jim
generacija je obremenjena z vojno,    tista    mladost je bila drugačna kot naša,
Moja identiteta ni samo    tista   , ki mi jo je sprogramirala ta družba,
samo tista, ki mi jo je sprogramirala    ta    družba, niti nisem kar si sedajle predstavljam.
Dr. Hiegel trdi, da je    taka    zaobljuba močnejša od kateregakoli
Fuj, pa    taka    svoboda!
svetloba izkušnje, potem je izginila tudi    ta   .
bik, nabit z neukrotljivo energijo,    ona    je bila takšna kot omamne majske trave
neukrotljivo energijo, ona je bila    takšna    kot omamne majske trave ali bolje kot
   Tista    televizija, ki hrešči po novem že skoraj
   Ta    logika gre seveda težko skupaj z našo
značilno čaščenje prednikov, ko naj bi    taka    oblika označevala mesto pokopa ali
Prišla je kot rahla jutranja meglica,    taka    kot jo je sem in tja mogoče videti
Javanska vibracija, sploh pa    tista    na Sumatri, je bolj neprizanesljiva,
Samo štiristo let nazaj je bila    taka    vsa vzhodna Java.
Vsa    ta    vojska naseljuje kamnite trone in kipe
vredni šli v nebesa, ki bodo natančno    taka   , kot je Bali.
predpisane velikosti risbe, ki pač mora biti    taka   , da gre v okvir povprečnega doma srednjega
Ne, sem bil prepričan,    ona    je Avstralka.
   Tista    moja celica se je spremenila v najlepši
Kot    taka    se mi je predstavila.
   Taka    podobnost v dveh ljudeh in taka različnost,
Taka podobnost v dveh ljudeh in    taka    različnost, nujno sprožita zanimanje.
Zgodilo pa se je, da je    ona    začela dajati meni nekaj iz svoje zakladnice.
   Tista    lepota pripada tistim krajem, tu se
Tam mrmra    taka    prvinskost, kot nikjer več na svetu.
Morda res podzavestno,    taka    je bila morda tendenca src, smo se
je bolj iluzorna, naša slovenska ali    ona    avstralska, ali sta bolj resnična Bata
strahotna povezanost, uničiti me utegne    ta    strast, ampak mene še vedno nepremagljivo
Nekoč je    ta    komuna gostila boljše čase, to se je
krvavijo, kot bi zasekal v človeka, pa    taka   , ki tako diše, da se jim ne moreš načuditi,
   Ona    pa je bila medij za moje komuniciranje
   Ona    peče kruh v velikem izdolbenem termitnjaku,
In zato visi nad Avstralijo    tista    čista lepa svetloba.
   Ona    kot ženska še posebno.
nemirno iskanje, to večno hrepenenje,    ta    potreba slediti kometov rep.
Potem jih je dvignila    taka    sreča.
Naprej me je spravila    ona    in stara gorenjska trma.
večkrat srečali in vedno je bila z njim    ta    Prešernova pesem.
   Taka    je moja pot.
Zadnjič mi je    taka    kontrola pred desetimi leti poškodovala
   Ta    zemlja, ta vonj, ta okus, ta vibracija,
To me uči    ta    lekcija.
preizkušnja, ampak možnost, da se le    ta    sama razvije in osmisli, tako kot vse
sem prav storil in postoril, da je    taka    moja pot.
   Ta    knjiga je moj filozofski sprehod s
Veste,    ta    moja ženska, ki odhaja - preveč jo
čeprav vemo, da v resnici nikoli ni bila    takšna   ...
da so večinoma zelo čudne, recimo, »   Ta    hiša ni resnična« ali »To drevo ni
razločevati od spanja, tako da osupnem in mi    ta    osuplost skorajda potrjuje misel, da
Kartezijeva poanta je v tem, da    ta    ”Arhimedova točka“ gotovosti povsem
dvomljivec bi lahko rekel, da je celo    tista    znamenita Kartezijeva logična jasnost
vidik, ker je zdaj predvsem moja duša    tista   , ki je potrebna pomoči.
Prav to je zame    tista    prava, ”metafizična“ samozavest, ki
primer prav poseben, moja ljubezen je    takšna   , da je še sam ne razumem, kaj šele
zase in ravno zato je sledila vsa    tista    tragedija.
Včasih pomislim, kako resnična je    tista    Wertherjeva misel, da je privilegij
”Kako me preganja    ta    podoba!
zadovoljila s prijateljstvom, bi bila to    tista    srečna tretja možnost - ki pa je žal
časih nekaj običajnega - vendar je    ta    pripoved še posebej pretresljiva zaradi
”Največja Privlačnost <Agréement> pa je    tista   , ki prihaja od popolnosti, ki si jih
Morda, toda    takšna    edinstvenost je trn v mesu, ki ga bo
Poznam, če je to    tista    znana Bachova zbirka vaj v večglasni
Najprej pa moram reči, da se mi je    ta    knjiga zdela zelo čudna glede na moje
No, in    ta    črna parodija se potem nadaljuje z
   Ta    nesrečna, v sebi razdvojena zavest
ima zagotovost, da je njegovo bistvo    takšna    čista duševnost, čisto mišljenje,
malce poenostavim, nesrečna zavest    tista   , ki je ujeta v preteklost, v spomin
ko je srečna zavest za Kierkegaarda    tista   , ki ni izgubila zaupanja v svobodo
   Ta    nejevera misli, da je zgolj naključje,
Menim, da se    ta    njegova neusmiljenost pojavi v trenutku,
Vidiš,    ta    lestev je analiza, logika, razum -
Kaj ni šele smrt    tista   , v kateri človek spozna Boga ”iz oči
mora biti speljana zares in ostati kot    taka   .
Toda (tega ne gre spregledati)    ta    abstrakcija se ne dogaja v epoché...“
Kdo pa je    tista    četrta oseba?
   Takšna    bi morala biti vsa filozofija: osebna,
zdi, nudi domovanje - potem bi bila    ta    zgodbica precej banalna.
zanimivo izrazi budistično resnico, da se ”   ta    osrednja Točka [jaza] razleti v Neskončno prostornino,
Res je, in    ta    zgodbica je sama zase sijajna, tudi
”Nikoli nisem bil nič drugega kot    ta    večna, trdna, neizmerljiva, svetla
Tvoj pravi jaz je -    ta    modrina!
pomenila več od jaza: oseba naj bi bila    tista    ali tisti kdo, ki se zaveda sebe,
   Ta    ideja postane še posebej nenavadna,
Meni pa je    takšna    neosebna nesmrtnost še bolj nerazumljiva
vendarle je, obstaja ”na temačen način“ -    ta    misel, kot pravi Aristotel, izvira
Mojster, kako vam je prišla na misel    takšna    časovna razslojitev pokrajine?
na notranji naslovnici, in nazadnje    tista    edina iz 17. stoletja.
In katera je    tista    več kot tristo let stara knjiga?
lahko v miru poslovila od mene; in    ta    misel mi je bila preveč všeč, da bi
enakomerne hoje navkreber, pri čemer je    ta    izmera obenem časovna in prostorska,
pozneje od Kristusovega rojstva“,    ta    trditev je vedno, ”brezčasno“ resnična,
ekstaze, o katerih pričujejo mistiki... pa    tista    pétite mort, ki jo doživljamo v ljubezni...
bežijo pred viharjem v zavetje palače in    tista    ženska, ki vleče kamelo za povodec,
zmanjšuje njene skrivnostne lepote, saj je    takšna   , kakršno nam jo je zapustil, popolna
lase si je zadaj spela v čop... in zdaj    takšna   , povsem ”mestna“, potem ko je presenetljivo
umetnosti in duha: očišče slike - tj.    tista    točka na sliki, ki jo slikar določi
natanko eno vzporednico - kajti ravno    ta    predpostavka je implicitna v zamisli,
   Ta    skoraj neznana renesančna slika, ki
marmorna obala, stkana iz prividov... in vsa    ta    lepota človeka še posebno osrečuje,
brezmejna vesoljna praznina, ali še    ta    ne...
smrt na križu vem iz življenja... in    ta    Božja smrt na križu: kakšen vesoljni
ob vstopu v prostor, v katerem sije    tolikšna    lepota, bodisi tu, ali v Chartresu,
Toda od kod prihaja    ta    luč?
Molitev v vrtu, ki jo je že prej omenil - in tudi    ta    je ognjena:
Sebastijana, na desni pa stoji oltar - čeprav    ta    dvorana ni cerkev - nad katerim je
se mi zdi pri Tintorettu čudovito,    ta    bližina in obenem različnost zemeljskega
V njem je    tista    svetloba, ki je ugasnila na Golgoti.
In    ta    svetloba ni predaleč... še vedno je tu.
katerega navadno smatramo za negibnega;    takšna    je razsežnost podzemnega ali zračnega
središča naše galaksije, Mlečne ceste,    ta    pa se spet premika glede na druge galaksije...
privlačnosti) in kot je učil Newton, je    ta    sploščenost vidna posledica sredobežnih
čas različnih gibanj relativen - toda    takšna    relativnost časa vselej ostaja ”usklajena“
korespondence med Leibnizem in Clarkom mi    ta    razlika ni prišla na misel.
prostor poln in da praznina ne obstaja;    ta    teza naj bi bila tudi v skladu z njegovo
lastnost v zgolj relativnem pomenu, namreč    takšna   , ki ne bi mogla biti določena drugače
Spet    ta    praznina!
Naj bo, čeprav je    ta    predstava zelo čudna.
ena sama roka, sploh rečemo, da je    ta    roka leva - če pa ni nikjer desne?
dvojnikom, na primer levico z desnico; toda    ta    lastnost je, ponavljam, odvisna od
in se sama odloči za spust v čas;    ta    odločitev duše, izražena z grško besedo
navdušil zanje, spominjam se, da se mi je    tista    Avguštinova strast do matere in Boga
filozofska prioriteta časa pred prostorom“;    ta    prioriteta postane še posebno močna
Čas je le    ta    abstrakcija použivanja <Verzehrens>.
Husserla filozofija kot fenomenologija    tista    prava ”stroga znanost“, s tem ne misli
nikoli v celoti moja - bila je pač    taka    kot življenje.“ [Proust (2), 113-4]
V čem je pravzaprav    ta    analogija?
traja deset sekund fizikalnega časa;    ta    časovna razsežnost, ki je analogna
   Ta    Husserlova misel je bila ena izmed
če se zdaj vprašaš, od kod prihaja    ta    zmožnost ”identifikacije“ oziroma prepoznavanja
sinteze, namreč identifikacijo, nam    le‐ta    najprej stopi nasproti kot vseobvladujoča,
   Ta    ugotovitev, ki je bila že pred Einsteinom
vendar je    ta    možnost zgolj načelna, saj prvi opazovalec
Fuj,    ta    materialistična enačba!
zavladala večnost - toda energijska enačba,    ta    mu dela sramoto!
In ravno    ta    Einsteinova poteza, namreč ukrivitev
ukrivljenost svetlobnega žarka v Osončju ni    tolikšna    kot ukrivljenost Zemljine orbite.
po drugi strani pa morava dodati, da    ta    podpora ni enoznačna ravno zaradi tega,
funkciji in podobno - vendar bi naju    ta    razvejanost zapeljala v težko prehodno
Kaj pa    tista    filozofska ”brezčasna teorija časa“,
najinem sprehodu v Tomaj - je tudi    ta    povezana z relativnostno fiziko?
še tako zanikuje realnost časa, je    le‐ta    zavesti vsekakor očitna!
mize in se razbije in ne bo nikoli več    takšna   , kot je bila prej...
oziroma vzporednih svetov bi potrebovala    takšna    rešitev - nebroj!
   Ta    rešitev paradoksa torej ne pride v
Ali trdite, da se da    ta    neskončnost dokazati?“
Ali trdite, da se da dokazati    ta    končnost?“
Lepa se mi je zdela    ta    misel o vrtiču, baje izvira iz kabale
O nevšečnosti biti rojen, kjer pravi, da    ta    smešna beseda izraža pomemben kabalistični
Glejte, tu je    ta    grafika, na začetku zbornika o Brunu:
skozi zadnjo sfero - kje bi bila    ta    roka?
V nasprotju s tem pa bi mu prav    ta    primerjava lahko navdihnila misel,
Bruno. ...   ta    sodba se mi zdi sicer preostra, saj
v več variantah, najenostavnejša je    tista    iz knjige O nebu, kjer Aristotel
Navadno se misli tako; toda    ta    predstava bo izginila, ko bomo razumeli
da okrog nam bližnjega Sonca kroži    ta    sedmerica“ [namreč sedmerica petih
hierarhija tesno povezani - in ravno    ta    povezava, ki si jo je najbrž izmislil
Ali je tudi    ta    resnica nesporno jasna?
Ker    ta    enost je edina in stalna in vedno ostaja,
neskončnosti pri Brunu in Kuzanskem -    ta    miselna pot vodi v t. i. ”procesno
”Ah,    ta    praznina!
   Ta    strašna praznina v mojih prsih! -
Često si mislim, da bi se vsa    ta    praznina zapolnila, ko bi si jo lahko
vesoljni [univerzalni] um, in sicer je    ta    prva in glavna lastnost duše sveta
neznatna, vsebuje del duhovne substance, in    ta    se, če najde pripravljen osebek, razvije
spoznanje, da je še vedno pred nami    tista    renesančna pomlad, katere lepoto in
Seveda pa ostaja vprašanje, ali je    takšna    osvoboditev znotraj biblijske religije
pozabljala na svojo svetost) - in ravno    ta    izključna zahteva, da je treba verovati
Toda    ta    umska ljubezen je zelo samotna... saj
Teološko‐metafizične razprave, s katerim se    ta    razprava uvršča med najbolj žlahtne
izrazimo idejo kroga s funkcijo in    ta    funkcija, drugače od geometrične ideje
Ampak kdor ne ve, da    ta    funkcija izraža krog, namreč geometrijski
   Ta    vznemirljiva trditev nastopa prvič
   Ta    ideja duha je združena z duhom na isti
drugega kot oblika ideje, kolikor se    le‐ta    opazuje kot modus mišljenja, brez odnosa
Da, toda    ta    zveza je skrivnostna.
   Ta    trditev se navezuje na že omenjeno
...in prav to je    tista    znamenita Spinozova ”umska ljubezen
   Ta    ideja, ki izraža bistvo telesa pod
In katera je    tista    druga knjiga, ki si jo prinesel, poleg
Toda    takšna    patetika ti je všeč, kolikor vem?
Katera je    ta    misel?
   Ta    identiteta se dopolni v umetnosti,
   Ta    opredelitev lepote se zelo razlikuje
slikaš: kajti predvsem o tebi govori    ta    zgodba... in v resnični umetnosti je
katerega ni narave, kot je resnična narava    tista   , zunaj katere ni Boga.
trdi, da je njegova filozofija kot    takšna    vedno že znotraj narave in se s tem
Takole, na kratko povedana se    ta    zgodbica morda res sliši kot nekakšna
”Če pa je volja, ki ničesar noče,    tista   , ki izreka večnost, ni takšna zato,
noče, tista, ki izreka večnost, ni    takšna    zato, ker ne bi imela ničesar, kar
res tako, saj Schelling sam pravi, ”   taka    volja je nič in je vse“ [prav tam],
”...čim bolj je    ta    mirnost polna užitka, tem prej se mora
Vidiš: za Schellinga je torej narava    tista   , ki si ”prisvaja“ duha - in se tako
”Iz tega spoznavamo, da je bila    tista    volja, porojena v tihi večnosti sama
In ko naposled ostane le    tista    tulpa, iz katere se je izvil rešilni
(die göttliche Absicht), res pa je    ta    nakana v nekem smislu tudi ukana... kajti
Mar ni    takšna    delitev spet precej heglovska?
Nedvomno    tista    v biti in bivajočem samem počivajoča
   Ta    volja je Gospod, kajti od nje prihaja
brez premagovanja ni začetka in prav    ta    premaganost zanikajoče volje je obenem
stvari znotraj razodenejo, takrat bo    ta    hiša opuščena ali pa bo uničena.“ [Nag Hammadi,
problem prehoda: le kako večnost,    tista    tiha ”volja, ki ničesar noče“, preide
”...prav    ta    notranja nujnost svoboda sama, saj
Pri človeški svobodi je    ta    misel sorazmerno jasna: človek je svoboden
Če pa je tako, potem je on sam    ta    nujnost, ki je zanj eo ipso svoboda,
In tudi če je kontingentnost sveta    tista    cena, ki jo mora um plačati za svobodo
um plačati za svobodo Boga - ali ni    ta    cena previsoka?
*Razumljivejša postane    ta    misel, če standardnemu modelu prapoka
celovitega razvoja v času), poleg tega pa je    ta    beseda lahko tudi zavajajoča, če si
udarnim valom v prostor; prapok namreč ni    takšna    eksplozija, ki bi se širila v neki
Vesolje se torej očitno razvija v času in    ta    ugotovitev velja tudi neodvisno od
raztezalo ad infinitum - in ravno    ta    možnost se trenutno zdi najbolj realistična),
dejstva, ne more sprijazniti, da bi bila    tolikšna    natančnost pri razvoju vesolja zgolj
Tako kot dobri stari silogizmi, tudi    ta    antropična argumentacija za velikost
vesolje moralo biti dobro ubrano -    ta    logična razlaga, če odmislimo teleologijo,
opazovalne selekcije“ med vesolji,    ta    pa seveda nujno predpostavlja njihovo
morda bila ena sama riba, namreč ravno    ta   , ki si jo pravkar ujel: nekdo jo je
čakal dovolj časa, da je končno prijela    tista   , ki je ravno pravšnje dolžine za tvojo
Morda je    ta    formulacija res formalno bližje tavtološkosti
   Ta    trditev je podprta z ’mnogosvetno‘
zavre (pri zračnem tlaku enega bara)‘ -    ta    zakonitost velja seveda tudi tedaj,
pojasnila vse njene uganke, vendar    takšna    teorija ostaja ”sanjska“ oziroma utopična
Schellingom in Heglom se je začela    tista    filozofsko‐teološka smer, ki so jo
in nad stvarstvom - ali ne pomeni    takšna    kozmologija le neke nove (in obenem
nekakšno ”antropično načelo“ in trdil, da    ta    sila mora biti takšna, ker je pač
načelo“ in trdil, da ta sila mora biti    takšna   , ker je pač dejstvo, da ljudje hodimo
   Ta    diskusija bo tekla.
in Col ter širše okolje obeh krajev    takšna    odločitev pomeni socialno katastrofo.
Slovenska tranzicijska privatizacija -    ta    veje sama po sebi - ne bi bila kakšna
Resnica je    ta   , da smo v letu 1998 vsem direktorjem
   Ta    vsota bi torej variirala v odvisnosti
Torej,    ta    ponudba je na mizi.
Nekateri menijo, da je    ta    obveznost bistveno manjša.Ti na obrtnem
Če ni v ozadju volja, predvsem    ta    in v tem, da se politizira probleme
   Ta    določba je usklajena z določbami zakona
poslanski skupini DeSUS menimo, da    takšna    rešitev problema ni najbolj ustrezna.
Tudi    tista   , ki ureja trajanje študija ter razmerje
Tudi    ta    novela, ki jo je v proceduro vložila
gre za nesistemsko rešitev, je bila    ta    izjema sprejeta.
   Takšna    rešitev je utemeljena z dejstvom, da
Mislim, da    ta    država instrumentov in meril za ugotavljanje
   Ta    država in ta proračun ima tudi vse
zakonodajno‐pravne službe o tem, ali    ta    razprava oziroma tudi ta točka poteka
o tem, ali ta razprava oziroma tudi    ta    točka poteka v skladu z veljavnimi
   Ta   , ki pa je bila nekako opravljena, pa
Predlagatelj je na začetku točke,    ta    je bila prekinjena, in od tam naprej
vprašanje, če je referendumska volja    takšna   , ali je sploh še smiselno nadaljevati
   Ta    dilema ni razčiščena.
Vemo, da je    takšna    trditev bolj ali manj na trhlih nogah.
In referendumi ostajajo še    tista    zadnja slamica, za katero se lahko
zakaj se to dogaja, ampak predvsem se    ta    oblast ukvarja s tem, kako bi te upore
sprejeli na prejšnji redni seji, in sicer,    ta    je predvideval obravnavo tega zakona
ki sta bili predloženi pri zakonu in    tista   , ki je bila postavljena v preddverju
parka in moram reči, da nam je bila    ta    sprememba mej, predvsem teh notranjih
mnenju je bila pravna uprava parka    tista   , ki je zavirala, preprečevala intenziven
Vendar,    ta    trma bohinjska je obvarovala območje
je bilo zastavljeno vprašanje: Ali    ta    procedura v zvezi s tem zakonom poteka
zavajajoče pomenijo argumente, da je    takšna    splošna svetovna ureditev narodnih
Na nek način je razumljivo, da    ta    tematika vzbuja nek strah, ker je strah
obdobju, ko se je zgodila pravzaprav    ta    prekinitev te obravnave, v bodoče upošteva.
bi upošteval v tem smislu, da bi se    ta    tako imenovana sedanja nebrezmadežnost
Je pa res, da    ta    diskusija se ni dogajala znotraj državnega
   Ta    kategorizacija nekako ni opravljena
S tega vidika se meni zdi    ta    domačiskost, da morajo, recimo bodisi
   Ta    razdelitev teh služb v začetku 90-ih
Takrat bo jasno, ali je vsa    ta    široka diskusija razprla varovanje
obnove, je to narejeno tako, da je    ta    stavbna dediščina popolnoma obnovljena
kdo rekel, da je bila javna - mislim    tale    - razprava o teh predlogih opravljena,
zakonodajno‐pravna služba našega državnega zbora    tista   , ki bi morala reči - ampak pravočasno,
Tako, da v tem je bila pravna stroka    tista   , ki nam je to sugerirala.
pomeni, namen javne predstavitve - in    ta    je bila opravljena, 60-dnevna javna
ukrenilo nekaj na tem parku, da se bo tudi    ta    kulturna dediščina, Krajinska krajina,
Torej,    ta    se mi zdi res za lase privlečena.
da se zakoni pač ne izpolnjujejo, da    ta    vlada ne izpolnjuje zakonov, če ji
Slovenski demokrati opozarjamo, da    takšna    politična igra pomeni, nenazadnje,
Menim, da    ta    tematika ne spada v področje lokalne
Ali se bo    ta    posoda - če se lahko tako izrazim -
Vendar se nam    ta    določba, torej 9. člen, kar največkrat
ravni države, pa naj si bo kjerkoli,    ta    država te stvari že ureja.
drastične popravke tega zakona, da bo    le‐ta    primerna podlaga za tisto, kar v tej
misli ta državni zbor oziroma kaj misli    ta    država, da bi v glavnem mestu moralo
Tudi navsezadnje    ta    stolpnica, ki je na nekdanjem starem
kot da so to zadevo rešili, kot da    ta    zadeva sploh ni vredna več nobene pozornosti.
Žalosten sem, ker ugotavljam, da se je    ta    pravna praznina pojavila v tej naši
   Ta    luknjičavost, na katero smo opozarjali,
Mislim, da je    ta    dikcija v nasprotju z zakonom o vladi.
   Taka    količina blaga pa bi že povzročala
   Takšna    sprememba narekuje, da bodo letos kupili
Celju, Mariboru in Ljubljani (v njih    takšna    oblika zdravstvenega varstva že obstaja)
»   Ta    strategija je bila pred leti dokaj
evropsko petnajsterico nižja, kot je    tista   , ki jo ima Slovenija zdaj v okviru
Prav    ta    nenasitnost in vzvišenost države je
razlike so celo med sorodnimi strankami    tolikšne   , da brez vnaprejšnjega dogovora glede
namestnik Tomislav Nikolić meni, da bi    ta    stranka z vstopom v vladno koalicijo
   Ta    vladna koalicija bi imela 110 poslanskih
dvostranske sporazume, ki jih je imela    ta    država z drugimi.
   Ta    ga je skušala zaslišati, vendar je
to delam, da se bo dogajala kultura,    ta    pa namreč je dogodek, ta živi od dogodkov,
dogajala kultura, ta pa namreč je dogodek,    ta    živi od dogodkov, dohodkov in odhodkov,
   Taka    sem naletela na knjigo Michaela Cunninghama
S 5:3 je bila boljša    tista    pod vodstvom ekonoma Mira Merviča (drugo
Ko    ta    ni bila na pravi ravni, se nam je igra
slovenske smučarije, kako realna pa je    ta    želja, bo pokazala prav januarska turneja,
V tranzicijskih državah pa se je    ta    demokratična institucija kompromitirala
Čeprav je    ta    novica že bila uradno potrjena, se
nekdanje Titove vile v Hercegnovem -    ta    je zdaj v sestavi tamkajšnjega turistično‐rekreativnega
Unije se zdijo vsaj tako zabavne kot    tista    reklama našega največjega črpalkarja,
   Ta    vsebina zajema vso problematiko, kot
hujšega!«, ne da bi vedela, da me čaka    taka    diagnoza, kot sem jo izvedela kasneje.
za vsakega pacienta, ker ve, da je    ta    bolezen smrtna in te mora globoko spremljati.
   Ta    tipizacija ni barantanje, ki ga opravljaš
   Ta    svetovna dimenzija je že tu dovolj
Nekako se mi je zdelo, da mi je    ta    pravljica napisana na kožo; hotela
   Ta    žalost se kaže že na začetku drugega
   Ta    knjiga mi je od vseh najbolj pri srcu;
prosila, da bi nekoč lahko postala    takšna   , kot so drugi ljudje: mislila sem,
   Ta    sprememba ne bo imela samo daljnosežnih
kolikor se on spomni, ni bila Evropa    tista   , ki jih je osvobodila Nemcev in Rusov.
Ljubljani, bliže so vrnitvi, in ko je    ta    oddaljenost matematično neskončna,
Ampak to ni    ta    tema.
Mene so    ta    Mladina v žepu, oznaka dežurnega slovenskega
   Ta    noč je bila otvoritev rednega nočnega
Druga stvar je    ta    ženska ostrina, ki mi je, priznam,
   Ta    z neustreznim odnosom do najemnega
niso enotni glede vprašanja, ali je    ta    značilnost sedanjega okrevanja prehoden
»Saj veš,    ta    moja navada, da v domove prihajam skozi
»France - no,    ta    je naš - Janez, še en Janez, Lojze,
   Taka    definicija je čista neumnost, kar nam
Kako pa bo    ta    država popravljala ogromne socialne
   Ta    govorica je trajala stoletja.
brezpogojno poslušen, le takrat ne, ko ga    ta    oblast hoče prisiliti, da bi prestopil
»Gosposka je    tista   ,« tako njegov kredo, »ki samo je in
tisti, ki ga nisem usmrtil, in tako je    ta    zmota zrasla v nezaslišane razsežnosti.«
A med Luthrovimi učenci    ta    dediščina ostaja živa.
Naj je    ta    kravja kupčija še tako v neskladju
najhujša laž v njih postane resnica in    ta    je v dolini Šentflorjanski večna.
   Ta    kritika je neupravičena in celo »presega
In    ta    luč posveti v smrad in inferiornost,