Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKžd5 (3)


»Potem je treba, dragi Glavkon, pouk v    teh    dveh znanostih z zakonom predpisati
Na    teh    dveh zapovedih stoji vsa postava in
je iz sv. pisma zgodbe o Suzani in o    tistih    dveh nemarnih starinah, ki sta jo zasledovala