Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKžd4 (8)


»Zato lahko z vso upravičenostjo    ti    sili označimo kot dva različna dela
Prav skozi    ti    odprtini so lahko reševali otroke in
Pod    te    dve vrstici je nekdo s sveto jezo,
imenovali zaradi tega, ker je imel    te    dve besedi zmeraj na jeziku, je bil
nikar ne misli, da sem lahko izgovoril    ti    dve besedi.
tudi Prekleta strešnica, ker je imel    ti    dve besedi zmeraj na jeziku.
Po tednu dni sta sklenila    ti    dve osebi združiti v eno samo, in ker
Glej, Janez - vidiš    tisti    svetli zvezdi na zahodu, nad še svetlejšo