Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZKžd3 (1)


v učene Asklepijeve učence, da dajo    tema    boleznima imeni, kakor sta: črevesni