Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZK (8498)


to ena tistih podob, ki so izdelane    tako   , da ti oči sledijo, medtem ko se premikaš.
da vsakogar ves čas opazujejo; bodi    tako    ali drugače, priključili so se lahko
Varneje je bilo    tako   , čeprav je bil, kot je dobro vedel,
   Tako    popolnoma so obvladovala vso okoliško
   Tja    si lahko prišel samo po uradnih opravkih,
Ko je    tako    ob tej uri odšel iz Ministrstva, je
se niso strogo držali, saj so bili    tam    ljudem na voljo razni predmeti, kot
Moralo je biti približno    tako   , kajti bil je popolnoma prepričan,
njega se je pordečila in potopil se je    tako    hitro kot bi skozi luknje vanj vdrla
tega jutra na Ministrstvu, če o neki    tako    nedoločeni stvari lahko rečeš, da se
O'Brien, član Ožje partije, ki je imel    tako    važen in oddaljen položaj, da si je
videl O'Briena morda desetkrat v prav    toliko    letih.
Med publiko je    tu    in tam završalo.
Med publiko je tu in    tam    završalo.
svojih tujih plačnikov; morda celo -    tako    se je včasih šepetalo - v kakšnem skrivališču
doktrine Partije - napad, ki je bil    tako    pretiran in perverzen, da ga je lahko
In    tako    v nekem trenutku Winstonovo sovraštvo
je, da bo skočil s površja ekrana,    tako   , da so se nekateri ljudje v prvi vrsti
polnim moči in skrivnostnega miru ter    tako    velikanskim, da je skoraj zakril ekran.
da, vedel je - da misli O'Brien prav    tako    kot on.
ugasnil in O'Brienov obraz je bil prav    tako    nedoumljiv kakor obrazi vseh drugih.
Miselna policija bi ga prav    tako    dobila.
Velikim bratom,« je bilo napisano vsevprek s    tako    velikimi črkami, da so bile čitljive
Kot po vsem poslopju je tudi    tu    dišalo po kuhanem zelju, a prevladoval
neprijetnim občutkom, saj je bil fantov glas    tako    hudoben, da vse skupaj ni bilo igra.
»Pa sta res    tako    hrupna,« je rekla.
to pomeni, vedel je samo, da se bo    tako    ali drugače uresničilo.
   Tu    so zadnje novice -
je strgani plakat še vedno plapolal    sem    ter tja v vetru in beseda Angsoc se
strgani plakat še vedno plapolal sem ter    tja    v vetru in beseda Angsoc se je sunkoma
Tudi    tam    so bile z majhnimi, jasnimi črkami
Moral je biti,    tako    je mislil, deset ali enajst let star,
bili sta spodaj zato, ker je bil on    tu    zgoraj.
od zajcev popasen travnik, s krtino    tu    in tam, po katerem je vodila steza.
zajcev popasen travnik, s krtino tu in    tam   , po katerem je vodila steza.
Ob    sem    pa tja prekinjeni živi meji na nasprotni
Ob sem pa    tja    prekinjeni živi meji na nasprotni strani
   Tako    popolnoma mu je izpraznil pljuča, da
Ena, na primer, se v tistih časih ni    tako    imenovala: imenovali so jo Anglija
njegovimi nogami in mu jih nazadnje    tako    utrudilo, da se je začel cmeriti in
»   Takole    je že bolje, tovariš.«
»   Takole   , tovariši!«
»   Takole    bi vas rada videla napraviti.«
»   Takole    je bolje, tovariš, to je veliko bolje,«
   Tu    je bilo treba samo zamenjati prvotno
   Tako    je bilo mogoče dokumentirano dokazati,
nobeni zvezi s stvarnim svetom, niti    toliko    ne, kot je z resnico povezana neposredna
Statistike so bile v prvotni verziji ravno    toliko    izmišljene kot v prečiščeni verziji.
In    tako    je bilo z vsemi vrstami zapisanih podatkov,
čeprav jih je vsak dan videval hoditi    sem    in tja po hodniku ali se pačiti med
jih je vsak dan videval hoditi sem in    tja    po hodniku ali se pačiti med Dvominutnim sovraštvom.
razprave in od otroškega abecednika    tja    do slovarja Novoreka.
   Tu    so sestavljali cenene časnike, v katerih
rutina, a vanj so bile vključene tudi    tako    težke in zamotane naloge, pri katerih
   Tako    premetenega dela ne bi nikoli zaupali
   Tu    pa tam so se nekateri, ki so jih imeli
Tu pa    tam    so se nekateri, ki so jih imeli že
ko bo ponaredek pozabljen, bo živel    tako    avtentično in na podlagi prav takšnih
»   Tamle    pod telekranom je še miza,« je rekel
   Toliko   , da je omenil Novorek, že se mu je
»Ti misliš, če smem    tako    reči, da je naša poglavitna naloga
»   Tu    gre samo za vprašanje samodiscipline,
pravem pomenu, marveč glasovi, izraženi    tako    nezavedno kot gosje gaganje.
partijski voditelji so se navadno zbirali    tam   , dokler niso z njimi dokončno pomedli.
leti ali desetletji včasih zahajal    tja   .
»Kaj pa imaš    tam   , stari?«
prostovoljne prispevke, ki so bili    tako    številni, da si je bilo težko vse
»A,    tako    - hočem reči, da kaže pravega duha,
polomljene kovinske mize in stoli, nameščeni    tako    tesno skupaj, da si moral sedeti s
hrošču, ki je metal nezaupljive poglede    sem    ter tja.
je metal nezaupljive poglede sem ter    tja   .
začasno utihnil, se je znova oglasil    tako    glasno kot prej.
Mali, hroščem podobni možje, ki    tako    urno skakljajo po labirintskih hodnikih
naključju pred dvema dnevoma sedela    tako    blizu njega.
in ugotovila, da lahko sliši dvakrat    toliko    kot z ušesom na ključavnici.«
   Tam    je ob zidu stala postelja in na mizi
Ne    toliko    ljubezen kot erotika je bila sovražnik,
tako, zdelo pa se je naravno, da mora    tako    biti.
dokler ni odkril, da se za njim skriva    tako    malo, kot je sploh mogoče.
   Toliko   , da se je je dotaknil, se je zdelo,
Ležala je    tam    z zaprtimi očmi in se ni ne upirala
   Tako    se je predstava nadaljevala, redno
Zakaj mora biti zmeraj    tako   ?
Čistost jim je bila skoraj    tako    globoko vrezana kot lojalnost Partiji.
zavedal, koliko je tvegal, ko je prišel    sem   .
opravil tisto, zaradi česar je prišel    sem    -!
Šminko je imela    tako    na debelo namazano na obraz, da je
glas kričal umazane besede, je bila    tako    močna kot prej.
Ko je prišel    tja   , je zagledal množico dvestotih ali
gnetle okrog stojnic na uličnem trgu s    tako    žalostnimi obrazi, kot bi bile obsojene
»pred slavno Revolucijo, London ni bil    tako    lepo mesto, kot ga poznamo danes.«
propadanje, umazana mesta, kjer so se gnetli    sem    ter tja nezadostno hranjeni ljudje
umazana mesta, kjer so se gnetli sem ter    tja    nezadostno hranjeni ljudje v preluknjanih
je bila pred Revolucijo tristo - in    tako    dalje.
so jo igrali, se je menjala in ravno    tako    tudi ton glasbe.
   Tam    pod kostanjevim drevesom izdala si
na sestanek nekam v Sibirijo ter se    tam    posvetovali s člani evrazijskega glavnega
lastnih prepričanjih, nekaj, kar te je    tako    prepričevalo, da si domala zanikal
loputnila vrata in zazdelo se je, da so    tako    ostro odrezala vonj, kot bi bil le
Med kamenjem po tlaku so    tu    pa tam ležale mlake umazane vode.
Med kamenjem po tlaku so tu pa    tam    ležale mlake umazane vode.
videli na takem kraju, če nisi imel    tam    kakšnega določenega opravka.
»Kaj počneš    tu   
In    tako    naprej in tako naprej.
In tako naprej in    tako    naprej.
»   Tamle    nad glavo.«
Ko je prišel    tja   , je videl, da je človeška roka, odrezana
Razen ob krvavem štrclju je bila roka    tako    zelo bela, da je spominjala na kos
spuščala navzdol, imel je občutek, da je    tu    nekoč že bil in da je nekje blizu glavna
In v majhni knjigarni, nedaleč od    tod   , si je kupil peresnik in stekleničko
»   Tu    v Londonu velika množica ljudi nikdar,
nekaj odvetnikov, pa duhovnikov in    tako    naprej - gospodarji vse zemlje.«
»Jadral je    sem    pa tja po pločniku in po nesreči sem
»Jadral je sem pa    tja    po pločniku in po nesreči sem butnil
noge same od sebe pripeljale nazaj    sem   .
kar ga je na njem privlačilo, ni bila    toliko    lepota kot vzdušje, ki se je zdelo,
da je pohištvo še vedno razporejeno    tako   , kot bi bilo, če bi v sobi kdo prebival.
»Živela sva    tukaj    vse do ženine smrti,« je na pol opravičujoče
Svetilko je držal visoko dvignjeno, da bi    tako    razsvetlil vso sobo, in v topli, močni
»No,    tamle    v kotu je lepa sklepna mizica.«
Knjige so izbrskali in uničili prav    tako    temeljito v revnih predmestjih kot
»   Tako    je, zraven sodne palače.«
spominjam več, vem pa, da se konča    Tukaj    je sveča, da ti posveti spat, tu je
Tukaj je sveča, da ti posveti spat,    tu    je sekira, da ti preseka vrat.«
lahko spodaj in kadar so prišli do    Tu    je sekira, da ti preseka vrat , so
   Tam    je bil muzej, ki so ga rabili za propagandne
»čeprav se ne spominjam, da bi bila    tam    kje polja.«
zvonove izgubljenega Londona, ki pa so    tu    ali drugje še vedno obstajali, prikriti
Resna norost je bila, da se je vrnil    sem    po tistem, ko je kupil dnevnik, ne
Morala mu je slediti    sem   , kajti ni bilo verjetno, da bi se po
odhitel v Občinski center in ostal    tam   , dokler ne bi zaprli, da bi si tako
Nedvomno nekateri storijo    tako   .
In    tako    je zmeraj, je pomislil, pri vseh dozdevno
Njen obraz je    tako    prebledel, da je bil mlečno bele barve,
Njene oči so se zastrmele v njegove s    tako    rotečim izrazom, da je bil bolj podoben
besedami je odšla v isto smer kot prej    tako    urno, ko bi ji res nič ne bilo.
upreti želji, da bi se prepričal, ali so    tam    res tiste besede.
Mislil je, da je ravno    tako    neumna kot vse druge, da je njena glava
nobenega razloga ni bilo, da bi šel    tja   .
Olajšanje, da jo spet vidi, je bilo    tako    veliko, da se ni mogel upreti in jo
moževi zunanjosti je namigovalo, da bo    toliko    pozoren do svojega udobja, da bo izbral
»   Tam    je polno telekranov.«
Winston je vedel, da so    tu   , vendar jih je videl le v presledkih.
»Jaz pridem    tja    po drugi poti.«
Prav    tako    ni nihče vedel, kaj se zgodi z njimi,
svetlobo, ter stopal v mlake zlata    tam   , kjer se je grmovje razdelilo.
imel nobenih težav in dekle je bilo    tako    očitno izkušeno, da je bil manj preplašen,
Pod nogami je bilo    tako    na gosto zvončnic, da je bilo nemogoče
»   Tu    sva,« je rekla.
In vendar ni imel    toliko    poguma, da bi se ji približal.
»   Tu    sva na varnem.«
»   Tu    sva na varnem?«
»Povrhu sem    tu    že bila.«
nelagodja, čeprav je vedel, da sta    tu    varna, če sta sploh kje lahko varna.
s stezo, ki teče po njem in krtino    tu    pa tam.
stezo, ki teče po njem in krtino tu pa    tam   .
»Kaj ni    tu    nekje blizu potok?«
»Res je, potok je    tu   
njegova roka, povsod se je upiralo    toliko    kot voda.
»Ne    tu   ,« je zašepetala.
Hitro, s pokljanjem vejic    tu    pa tam, sta stopala po poti nazaj na
Hitro, s pokljanjem vejic tu pa    tam   , sta stopala po poti nazaj na jaso.
Skoraj    tako    hitro, kot si je bil predstavljal,
III »   Sem    lahko prideva še enkrat,« je rekla
je bilo dobro, kadar si bil enkrat    tam   , a priti do njega je bilo zelo nevarno.
razgovor v presledkih, ki je švigal    sem    ter tja kot signali svetilnika, nenadoma
v presledkih, ki je švigal sem ter    tja    kot signali svetilnika, nenadoma otrpnil
In    tako    je Winston en večer tedensko preživel
Ljudje, ki so    tam    delali, so mu dali vzdevek Kvantaška
   Tam    je ostala eno leto in pomagala pripravljati
»Dekleta pa zmeraj veljajo za    tako    nedolžne.«
»No,    tu    je vsekakor ena, ki ni.«
hoče Partija oropati užitkov, prav    tako    naravno, kakor da se jim ti želiš izmuzniti.
Razen    tam   , kjer se je dotikala njenega zasebnega
   Takole    se je izrazila:
»Oni ne morejo prenesti, da    tako    čutiš.«
Družina je    tako    postala podaljšek Miselne policije.
»Nujno jo morava odložiti za    tako    dolgo, kot moreva.«
»Toda tokrat moraš iti    tja    po drugačni poti.«
Ravno    tako    ni bil videti presenečen ali ni postal
pogledal v daljavo in govoril na splošno s    tako    rahločutnim izrazom, da je bilo videti,
predpasnikom, zavezanim okrog pasu, štorkljala    sem    in tja med škafom in vrvjo za perilo
zavezanim okrog pasu, štorkljala sem in    tja    med škafom in vrvjo za perilo ter razobešala
Toda ženska je pela    tako    ubrano, da se je strašna neumnost spremenila
si bilo moč zamisliti, da bi lahko    sem    hodila več kot nekaj tednov, ne da
   Tam    je prežala nate v prihodnosti, tik
nate v prihodnosti, tik pred smrtjo    tako    gotovo, kot stoji 99 pred 100.
tako, kakršno jo je včasih videl nositi    sem    in tja po Ministrstvu.
kakršno jo je včasih videl nositi sem in    tja    po Ministrstvu.
»Poglej    sem   
»In    tu    je hlebec kruha - pravega belega kruha,
»In    tu    je konzerva mleka - ampak poglej!«
»   Tu    je nekaj, na kar sem res ponosna!«
»Cela kila je    tu   ,« je rekla.
ženska z rdečimi rokami še vedno hodila    sem    in tja med škafom in vrvjo.
rdečimi rokami še vedno hodila sem in    tja    med škafom in vrvjo.
zaloga perila neizčrpna, da bi ostala    tu    tisoče let in obešala plenice ter prepevala
odpravili, nekaj običajnega, da ležiš    takole    v postelji, v hladu poletnega večera,
»   Tam    spodaj je luknja.«
dragi, ne bova imela teh umazanih mrcin    tu    notri.«
»In ko prideva drugič    sem   , bom prinesla nekaj malte in jo pošteno
Vonj, ki se je dvigal iz posode, je bil    tako    močan in vznemirljiv, da sta zaprla
»Pa slika    tamle    čez -« je pokimala k litografiji na
Šla je    tja   , da bi jo pogledala.
»   Tule    je zverina pomolila ven nos,« je rekla
»Vsekakor pa vem, da se konča    Tukaj    je sveča, da ti posveti spat, tu je
Tukaj je sveča, da ti posveti spat,    tu    je sekira, da ti preseka vrat!«
»Bile so    tako    kisle, da te je skominalo, če si jih
bila v njem, pa vendar je bilo skoraj    tako    prozorno kot zrak.
in Winston, kadar sta lahko prišla    tja   , ležala drug ob drugem na odgrnjeni
Vedeti, da je še    tam   , nedotaknjena, je bilo skoraj toliko
še tam, nedotaknjena, je bilo skoraj    toliko    kot biti v njej.
dejstvo, da jima grozi smrt, zdelo    tako    otipljivo kot postelja, na kateri sta
Priti    tja    je bilo težko in nevarno, soba sama
Ravno    tako    je v njem vzbudila nekakšno zavist,
Verjela je na primer, ker so se    tako    učili v šoli, da je Partija izumila
dokumentacijo in o nesramnih ponaredkih, ki jih    tam    opravlja.
katerih ni besed, kakor ta kos stekla    tu   
»Lahko bi zasejal nekaj dvomov    tu    pa tam, če bi se ga upal komu pokazati.«
»Lahko bi zasejal nekaj dvomov tu pa    tam   , če bi se ga upal komu pokazati.«
predstavljam majhne kali odpora, ki poganjajo    tu    in tam - majhne skupine ljudi, ki se
majhne kali odpora, ki poganjajo tu in    tam    - majhne skupine ljudi, ki se povezujejo
»Če bi me kdaj želeli videti,    tu    me lahko najdete,« mu je bil rekel
dobiti največji obrok; a naj mu je še    toliko    dajala, vedno je zahteval še več.
Begunka v čolnu je ravno    tako    zakrila otroka z rokami, ki ga niso
najbolje, če bi kratko in malo odšla od    tod   , preden bo prepozno, in bi se nikdar
če odbijem priznanje, te bodo ravno    tako    ustrelili.«
Winstonu je srce    tako    divje udarjalo, da je dvomil, ali bo
Že sploh priti    sem    je bilo neprevidno dejanje, priti skupaj
služabniki v belih suknjičih, ki so hiteli    sem    ter tja - vse to je plašilo.
belih suknjičih, ki so hiteli sem ter    tja    - vse to je plašilo.
Čeprav je imel dobro pretvezo za prihod    sem   , ga je pri vsakem koraku preganjal
Kljub vsej paniki je Winstona    tako    vrglo nazaj, da ni mogel držati jezika.
»Prišla sva    sem   , ker -«
»Prinesi pijačo    sem   , Martin.«
»Ne bi smela priti    sem    skupaj in oditi bosta morala ločeno.«
potem pa vstal in začel počasi korakati    sem    ter tja, ko bi stoje lahko bolje mislil.
vstal in začel počasi korakati sem ter    tja   , ko bi stoje lahko bolje mislil.
Sprehajal se je dalje    sem    ter tja po mehki preprogi.
Sprehajal se je dalje sem ter    tja    po mehki preprogi.
Naj je še    tako    resno mislil, na njem ni bilo nič tiste
in njegov robato oblikovani obraz,    tako    grd in vendar tako omikan, je bilo
oblikovani obraz, tako grd in vendar    tako    omikan, je bilo nemogoče verjeti, da
»Miselna policija jih lovi in uničuje skoraj    tako    hitro, kot jih lahko delamo.«
Prav    tako    tudi vsi drugi v Ministrstvu.
govornik preklopil z ene linije na drugo    tako    rekoč sredi stavka, ne le brez premora,
moštvo Ministrstva je napravilo ravno    tako   .
jih je zložil v dovolj čedne kupe in    tako    dobil prostor za delo.
superdržave stalno v vojni in so se    tako    vojskovale preteklih petindvajset let.
Vsekakor je vsaka od treh superdržav    tako    razsežna, da lahko skoraj vse surovine,
ozemlja, nadzirati več delovne sile in    tako    dalje, uporabljeni prav tako kot premog
Meje Evrazije plavajo    sem    ter tja med Kongoškim bazenom in severno
Meje Evrazije plavajo sem ter    tja    med Kongoškim bazenom in severno Sredozemsko obalo;
prinašajo s seboj stroji, še vedno    tu   .
naučila sama misliti, in ko bi bili že    tako    daleč, bi prej ali slej spoznali, da
konfliktu s težnjo po mehanizaciji, ki je    tako    rekoč nagonsko zavladala po skoraj
Prav    tako    ni bila zadovoljiva rešitev obdržati
do vojaške šibkosti in ker je bilo    tako    povzročeno pomanjkanje očitno nepotrebno,
   Tu    ni važna morala množic, katerih stališče
   Tako    noben član Ožje partije ne omahuje
pod vodo, ali pa letalo, ki bi bilo    tako    neodvisno od svoje baze kot plavajoča
pomenilo konec organizirane družbe in    tako    tudi njihove lastne oblasti.
hkrati izstrelili in učinek bi bil    tako    uničujoč, da bi bilo maščevanje nemogoče.
   Tu    je potrebno ponoviti, kar smo povedali
da ni dnevne ure, ko bi ne koračila    sem    in tja med škafom in vrvjo ter si izmenično
dnevne ure, ko bi ne koračila sem in    tja    med škafom in vrvjo ter si izmenično
»   Tako    bo najboljše.«
Cilj Visokih je ostati    tam   , kjer so.
   Tako    se skozi vso zgodovino boj, ki je v
ampak so šele upali, da bo v kratkem    tako   .
zadnji člen v miselni verigi, ki sega    tja    do suženjskih uporov v antiki, je bil
Prav    tako    je bilo očitno, katera vrsta ljudi
   Tako    imenovana »odprava privatne lastnine,«
Ali je premagana od zunaj, ali vlada    tako    neuspešno, da to izzove množice k uporu,
   Tako    ni nobene rasne diskriminacije, pa
seli iz ene plasti v drugo, a samo    toliko   , kolikor je potrebno, da slabiče izključijo
Vladajoča skupina je na oblasti    tako    dolgo, dokler lahko imenuje svoje naslednike.
marveč vsaka ekscentričnost, naj je še    tako    majhna, vsaka sprememba navad, živčno
Nasprotno, popolna pravovernost zahteva    tako    popolno nadzorstvo nad lastnim duhovnim
   Tu    je ključna beseda črnobel.
   Tako    zgodovino vedno znova pišejo.
jo opravlja Ministrstvo resnice, je    tako    potrebna za trdnost režima, kot zatiranje
kontrolo nad vsemi dokumenti in prav    tako    popolno kontrolo nad zavestjo svojih
članov Partije, gotovo pa vsi, ki so    tako    inteligentni kot pravoverni.
priklicati nazaj iz pozabljenega za natanko    tako    dolgo, kot je potrebno, zanikati obstoj
dvomišljenja človek to vednost briše; in    tako    dalje v nedogled, z lažjo vedno en
mogla - in bo po tem, kar vemo, mogla    tako    ravnati še na tisoče let - ustaviti
preprosto neprestano gorje, ki vihra    sem    ter tja nad njihovimi telesi kakor
neprestano gorje, ki vihra sem ter    tja    nad njihovimi telesi kakor valovanje
ideologija je prepolna protislovij celo    tam   , kjer zanje ni praktičnega razloga.
   Tu    smo v osrčju skrivnosti.
Ženska je neutrudno korakala    sem    ter tja, si mašila in spet praznila
Ženska je neutrudno korakala sem ter    tja   , si mašila in spet praznila usta, zapela
Ženska    tam    spodaj ni imela duha, imela je samo
isto, v Evraziji ali Eastaziji tako kot    tu   .
zgradili, njemu, Winstonu Smithu, ravno    tako    tuj, kot mu je svet Partije?
»Ostanita natanko    tam   , kjer sta.«
»   Tukaj    je sveča, da ti posveti spat, tu je
»Tukaj je sveča, da ti posveti spat,    tu    je sekira, da ti preseka vrat!«
strahotna, smrtna bolečina, ki je ves čas    tam   , a se ji še ne moreš prepustiti, kajti
Bolečina je bila    tam    vse od takrat, ko so ga stlačili v
zdaj nekaj požgečkalo po nogah - da je    tam    precejšen kos skorje.
Preden so ga privedli    sem   , so ga peljali na neki drug kraj, ki
Ni vedel, kako dolgo je bil    tam   , vsekakor nekaj ur; brez ure in dnevne
Nekateri pijanci so bili    tako    divji, da so jih zaporniki le združeno
ampak tisti buzaranti so me posadili    tja   
»   Tako    je bolje,« je rekla in se z zaprtimi
ali tri ure, odkar so ga pripeljali    sem   .
ki se mu bodo zgodile, predvideval    tako    živo, da mu je srce hitro udarjalo
mu megleno dozdevalo, da mora biti    tu    nekje tudi izhod, in nato začel hoditi
nekje tudi izhod, in nato začel hoditi    sem    ter tja po celici.
izhod, in nato začel hoditi sem ter    tja    po celici.
»Zakaj si    tu   
»Nobene razlike med dnevom in nočjo ni    tukaj   
»Ti    tukaj   !« je rekel.
»Zakaj si    tu    notri?«
»Odnesel jo bom s petimi leti, ne misliš    tako   
debela marogasta lica so bila zdolaj    tako    polna, da si moral verjeti, da ima
polna, da si moral verjeti, da ima    tam    zatlačene majhne zaloge hrane.
izmučeni, lobanji podobni obraz je bil    tako    živ v njegovem duhu, kot bi ga imel
»Ni me treba peljati    tja   
Možev obraz, že    tako    zelo bled, je spremenil barvo, čeprav
Kos kruha je še ležal    tam   , kamor ga je spustil mož brez brade.
   Tam    nekje ali drugod je trpela, mogoče
To ga je    tako    pretreslo, da mu je pregnalo vso
Nič na svetu ni    tako    strašno kot telesna bolečina.
Kako dolgo je bil    tam    spodaj, ni vedel.
protislovja, dokler ni začel jokati    tako    od sramu kot od živčne izčrpanosti.
ti,« je rekel O'Brien, »da se bova    tukaj    srečala, če kdaj.«
Val bolečine je uplahnil skoraj    tako    hitro, kot je prišel.
In če je bilo    tako   , potem bo tudi pozabil, kako je zanikal,
»To je tisto, kar te je pripeljalo    sem   
»   Tu    si, ker nisi uspel v ponižnosti, v
pulz, položil uho na prsni koš, potrkal    tu    pa tam; potem je pokimal O'Brienu.
položil uho na prsni koš, potrkal tu pa    tam   ; potem je pokimal O'Brienu.
Vedel je, da so prsti še    tam   , in še vedno štirje.
Ob pogledu na težki, razorani obraz,    tako    grd in tako inteligenten, je občutil
težki, razorani obraz, tako grd in    tako    inteligenten, je občutil silno ganjenost
Morda si človek ne želi biti    toliko    ljubljen kot razumljen.
»Ali veš, koliko časa si že    tu   
»Naj ti povem, zakaj smo te pripeljali    sem   
Winston, da nihče, ki ga pripeljemo    sem   , nikdar ne pride iz naših rok neozdravljen?«
»Še enkrat, zakaj    tako   
»Vsa priznanja, ki so izjavljena    tu   , so resnična.«
»Razveljavljen boš    tako    v preteklosti kot tudi v prihodnosti.«
»Ker te    tako    ali tako nameravamo do kraja uničiti,
»Ker te tako ali    tako    nameravamo do kraja uničiti, tako da
obstajala zmotna misel, pa naj bo še    tako    tajna in nemočna.«
miline polno postavo, ki je hodila    sem    ter tja, v njegovo zorno polje in zunaj
polno postavo, ki je hodila sem ter    tja   , v njegovo zorno polje in zunaj njegovega
Winston, da se boš rešil, pa če se nam še    tako    popolnoma vdaš.«
»Kar se zgodi s teboj    tukaj   , je za zmeraj.«
A    tu    in tam so bile velike zaplate praznine,
A tu in    tam    so bile velike zaplate praznine, kot
»   Tu    je pet prstov.«
absolutna resnica in ko je bilo dva in dva    tako    zlahka tri kot pet, če je bilo to tisto,
»Redkokdaj sem videl koga, ki bi se nam    tako    hitro predal.«
»Ko si ležal    tu   ,« je rekel O'Brien, »si se pogosto
zakaj Ministrstvo ljubezni porablja    toliko    časa in skrbi zate.«
lažmi in surovostmi jih Partija drži    tam   .
»Posameznik ima samo    toliko    oblasti, kolikor neha biti posameznik.«
»   Tako    mora biti, kajti vsak človek je obsojen
dvignil v sedečo lego, pa se mu je le    toliko    posrečilo, da si je boleče zvil telo.
»Zemlja je stara    toliko    kot mi, nič starejša.«
mastodontov in ogromnih plazilcev, ki so    tu    živeli že davno, preden je bilo kaj
»Mar misliš, da nimamo    toliko    moči, da bi napravili dvojni sistem
»No, pa    tu    sva zašla,« je dodal v drugačnem tonu.
»Krivoverec, sovražnik ljudstva, bo vedno    tu   , da ga bomo lahko premagali in spet
»Vedno bomo imeli    tu    krivoverca, izročenega nam na milost
   Tu    pa tam so bile pod umazanijo rdeče
Tu pa    tam    so bile pod umazanijo rdeče brazgotine
ozek kot pri okostnjaku, noge so se mu    tako    posušile, da so bila kolena širša od
»Glej    sem   
mu je motala po glavi: da mora biti    tu    že dalj časa, kot je mislil.
   Tu    pa tam se je potipal in se skušal prepričati,
Tu pa    tam    se je potipal in se skušal prepričati,
   Tako    mora biti: kako bi se lahko nesmrtni
proti toku, ki te meče nazaj, če se še    tako    trdo boriš, pa se nato odločiš, da
Vse je bilo    tako    lahko, razen -!
   Tako    imenovani zakoni narave so neumnost.
Neumnost je bila prav    tako    potrebna kot inteligenca in prav tako
tako potrebna kot inteligenca in prav    tako    težko si jo je bilo pridobiti.
»nekega dne« ni bil pravi izraz, ravno    tako    mogoče je bilo, da sredi noči: nekoč
Nenadoma se je zdrznil,    tako    ga je pretresla groza.
Ves čas moraš vedeti, da je    tu   , toda dokler ni potrebno, ne smeš nikdar
črnimi brki in z očmi, ki so ti sledile    sem    ter tja, sam od sebe priplaval v njegove
in z očmi, ki so ti sledile sem ter    tja   , sam od sebe priplaval v njegove misli.
»Pridi    sem   
pa je bil mnogo metrov pod zemljo,    tako    globoko, kot je mogoče iti.
jermeni pokončno privezan na stol,    tako    trdno, da ni mogel ničesar premikati,
»Prav    tako    je s podganami.«
kitajskem imperiju,« je rekel O'Brien    tako    didaktično kot prej.
   Tu    pa tam ga je to po ves dan skrbelo.
Tu pa    tam    ga je to po ves dan skrbelo.
Vedno, brez izjeme, je urejeno    tako   .
   Tam    je bilo pravo mesto.
»Kar se zgodi    tu   , je za zmeraj« , je rekel O'Brien.
in si čisto pripravljen, da se rešiš    tako   
takoj jima je postalo nadležno sedeti    tam    molče; poleg tega je bilo premrzlo,
Vsega ga je prevzela želja, ne    toliko   , da bi izginil od Julije, pač pa da
Predvsem pa bo    tam    toplo.
   Tam    pod kostanjevim drevesom izdala si
počena in majhne lesene kocke so bile    tako    slabo izrezljane, da so komaj stale
   Tu    nas bo zanimala končna, izpopolnjena
   Tako    je, na primer, hitrostni pomenilo »nagel,«
današnji pridevniki so se obdržali,    tako    dober, močan, velik, črn, mehak, vendar
   Tako    je, na primer, nemrzel pomenilo »topel,«
Vsaj    tam   , kjer sta dve besedi sestavljali naraven
glagoli so se spregali tako kot pravilni;    tako    se je glagol iti spregal idem, ideš,
skladu z zahtevami po večji jasnosti;    tako    je bil prihodnjik glagola biti okrepljen
je bil lahkoti izgovorjave pripisan    tako    velik pomen, pa bo pojasnjeno kasneje
   Tako    dobljeni amalgam se je lahko rabil
in starmisliti sodi mednje, ni bila    toliko    izraziti določen pomen kot uničiti
ki so imele nekoč krivoverski pomen,    sem    in tja obdržali zavoljo prikladnosti,
imele nekoč krivoverski pomen, sem in    tja    obdržali zavoljo prikladnosti, vendar
Knijižod, Telegramski oddelek Teleod in    tako    dalje.
Nanaša se na nekaj malone    tako    zlahka prepoznavnega in na nekaj s
zlahka prepoznavnega in na nekaj s    tako    omejenim namenom kot stol ali miza.
In prav je bilo    tako   , kajti zlasti za politične namene so
biti zmožen izstreliti pravilna mnenja    tako    avtomatično, kot brzostrelka izstreli
mnenj, razen na prav nizki ravni,    tako    rekoč ni bilo mogoče.
pisali, toda odlomki iz literature so    tu    pa tam preživeli, nepopolno cenzurirani,
toda odlomki iz literature so tu pa    tam    preživeli, nepopolno cenzurirani, in
velik del literature iz preteklosti že    tako    preoblikovan.
Razne pisatelje,    tako    Shakespeara, Miltona, Swifta, Byrona,
Potem je bila    tu    še velika množina uporabne literature
so bili v sprevodu domačini, in prav    tako    sijajni so se mi zdeli Tračani.
   Tu    naju je od daleč zagledal Kefalov sin
»   Tam    prihaja za vama.
z nama spoprimeta - ali pa ostaneta    tu   
   Tu    je posegel Adeimant v pogovor:
»   Tako    je,«
Zato se bomo po večerji odpravili    tja    in si ga ogledali.
   Tam    se bomo srečali s številnimi mladimi
   Tu    je rekel Glavkon:
2. Odšli smo domov k Polemarhu;    tam    smo naleteli na Lizijo in Evtidema,
se rad pomudi pri teh mladih ljudeh    tu    in prihajaj k nam kot svojim vdanim
In    tako    bi rad tudi tebe vprašal za mnenje
tebe vprašal za mnenje - kajti ti si    tam   , kjer pesniki govorijo o ’pragu smrti‘
na mnoge, ki se ne počutijo slabo,    tako    se je nekoč namerilo, da sem bil ravno
bi bila tudi starost znosno breme;    tako    pa sta za te ljudi, dragi Sokrat, starost
premoženja; kajti bogati si znajo najti -    tako    pravijo - mnogotere tolažbe.«
In v tem imajo tudi prav, vendar ne    tako    zelo, kakor mislijo.
človek v revščini starost težko prenaša,    tako    nespametni, tudi če je bogat, ni pomirjen
kakor jaz - je podedoval približno    tako    veliko premoženje, kakor je zdaj moje,
Moj oče Lizanias ga je zmanjšal    tako   , da ni bilo niti tako veliko, kakor
ga je zmanjšal tako, da ni bilo niti    tako    veliko, kakor je zdajšnje moje.
svoja dela in očetje svoje otroke,    tako    petičniki visijo na svojem denarju,
starostna slabost ali pa to zdaj izvira od    tod   , ker je zdaj človek onstranskim stvarem
»   Tako    je,«
Saj je    tako    rekel?«
zahteva nazaj, vrniti; in vendar je    tako    prevzeta stvar tudi dolžnostna obveznost,
»   Tako    je.«
»   Tako    tudi čevljarstvo?«
denarja pri nakupu ali prodaji konja;    tu    je seveda vsekakor poznavalec konj
»   Tako    se mi zdi.«
»   Tako    se zdi.«
»   Tako    se mi zdi.«
Nisi    tako    mislil?«
»Da,    tako    je!
dober in to tudi dejansko je; kdor se    tako    samo zdi, ne da bi tudi bil, ta se
»   Tako    je dobro povedano.«
»Prav    tako    zgubijo psi zaradi prizadete škode
»   Tako    se zdi.«
»Prav    tako    dobrota ne prizadeva škode, temveč
proti vsakomur, ki bo trdil, da je    tako    dejal Simonid ali Bias ali Pitak ali
»   Tako    je.«
»Le kako sta mogla    tako    neumno in tako dolgo čenčati, Sokrat!
»Le kako sta mogla tako neumno in    tako    dolgo čenčati, Sokrat!
bolj divji, sem ga prvi pogledal in    tako    sem mu bil zdaj sposoben odgovoriti.
raziskavi zašla v zmoto, jaz in tale    tu   , potem vedi, da tega nisva storila
»Potemtakem hočeš kljub temu    tako    storiti in mi dati za odgovor to, kar
»Je že    tu   
svoj nauk Glavkonu in drugim, ki so    tu   
In to je moj dragi, tisto -    tako    trdim -, kar je v vseh državah enako,
»   Tako    je.«
»Kaj    tu    trdiš?«
vladarjev ukaz, Polemarh, je pravično,    tako    trdi Trazimah.«
»Prav    tako    trdi, dragi Kleitofon, da je pravično,
»O ne,    tako    pa ni bilo rečeno,«
»če Trazimah to zdaj    tako    formulira, mu dajva veljati.«
14. »In    tako    mi povej, Trazimah,«
»Vsekakor sem    tako    mislil, ker si vendar priznal, da vladajoči
da sem namenoma postavljal vprašanja    tako   , da bi te v pogovoru prelisičil?«
»Ali me imaš za    tako    neumnega, da bom dražil leva in Trazimahu
»   Tako    je.«
»Nekako    takole   
korist - in ta potrebuje tretjo in    tako    naprej v neskončnost?
strokovna spretnost brez napake in graje    tako    dolgo, dokler natanko in popolnoma
»Prav    tako    je pravi krmar poveljnik pomorščakov
16. Ko sva v pogovoru prišla do    tod    in je bilo vsem jasno, da se je trditev
In prav    tako    meniš, da se vladarji v državah, in
In    tako    temeljito poznaš nauk o pravici in
   Tu    mislim moža, ki si zna pridobiti velike
ti v škodo, če se pokažeš uslužnega    tako    številnim poslušalcem.
ti svoj nauk stlačim v dušo in ti ga    tako    vbijem v glavo?«
In    tako    se moramo pač zediniti v tem, da vsaka
kar ji je zaupano in nad čimer vlada,    tako    v državi kakor v zasebnem življenju.
različno od koristi, ki jo dajejo druge,    tako    daje na primer medicina zdravje, krmarska
krmarska spretnost varnost na morju in    tako    naprej?«
»Prav    tako    ni pridobitništvo medicina, če nekomu
»   Tako    se zdi.«
prinaša obrtnikom zaslužek, izvira od    tod   , ker souporabljajo pridobitniško spretnost.«
spremljajoče pridobitništvo zaslužek - in prav    tako    imajo vse druge spretnosti svoje strokovno
»   Tako    mislim.«
»   Tako    je zdaj jasno, dragi Trazimah: nobena
Potemtakem sta    tu    zanje potrebni sila in kazen, če se
namreč obstajala država dobrih, bi se    tam    prepirali o zavračanju javnih služb,
»   Tako    je,«
Potem namreč ne bi bil    tako    dobrodušen, kakor je, in tako naiven.«
bi bil tako dobrodušen, kakor je, in    tako    naiven.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»Pri zdravnikih je prav    tako   
»   Tako    se zdi.«
sebi enakimi in pred sebi nasprotnimi,    tako    si dejal, ali ne?«
»   Tako    se zdi.«
Trazimah je v vse to privolil, vsekakor ne    tako    lahko, kakor se to zdaj zdi iz mojega
ne prikimavaš in odkimavaš, temveč    tako    izvrstno odgovarjaš.«
   Tako    tudi zdaj povej meni na ljubo: ali
začela sovražiti ter postala nasprotna    tako    drug drugemu kakor pravičnim?«
Je    tako   
ji zapade eden sam, potem ravna prav    tako   , mislim, ker je pač to v njeni naravi.
nasprotovati, ker se ne želim s temi    tu    spreti.«
preprečuje, da bi s sabo ravnali prav    tako    krivično kakor s sovražniki, in jim
In    tako    se lotijo zločinske akcije, ne da bi
»No    tako   : gledamo samo z očmi, kajne?«
»Toda z ničemer    tako    dobro kakor z vinorazom, ki je namenjen
»   Tako    je.«
Ali bi lahko oči    tako    dobro opravljale svojo nalogo, ko ne
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je dejanje in nehanje pravične duše
»   Tako    je.«
da bi se prejšnje pošteno naužili,    tako    sem se tudi jaz, preden sva se povzpela
dokler ne poznam bistva pravičnosti,    tako    dolgo skoraj ne morem vedeti, ali je
prinaša večje koristi kakor pravičnikovo,    tako    vsaj mislijo Trazimah in mnogi drugi.
Sokrat, o teh stvareh sicer ne mislim    tako   , vendar si ne vem pomagati, ker imam
Po svoji naravi je,    tako    trdijo, krivično ravnanje dobro, prenašanje
In    tako    nastanejo zakoni in pogodbe; kar zakon
   Tu    je izvir in bistvo pravičnosti, ki
se je spustil v globino in zagledal    tu    med drugimi stvarmi, o katerih pripoveduje
mesečno poročilo o čredah, je prišel    tja    tudi Giges s prstanom na roki.
govorili o njem, kakor da ga ne bi bilo    tam   .
Ko je prišel    tja   , je zapeljal kraljevo ženo, se z njo
potem gotovo ne bi bil nobeden od njiju    tako    jekleno trden, da bi ostal zvest pravičnosti
Ko bi pravičnik    tako    ravnal, bi se v ničemer ne razločeval
vidi možnost, da lahko stori krivico,    tam    jo tudi stori.
   Toliko    torej o tem.
   Tu    vidimo, da nepravičnik ukrepa kakor
recimo, sposoben krmar ali zdravnik;    tako    zna zelo dobro razločevati med izvedljivim
obdolžen kakega zločina, uporabi silo    tam   , kjer je sila potrebna, pri čemer se
In    tako    naj živi, ne da bi komu delal krivico,
In ko se    tako    oba približata cilju in koncu, ta v
nazadnje po vseh teh mučenjih križali;    tako    bi spoznal, da je nujno ne biti pravičen,
Kajti nepravičnik hoče v resnici -    tako    pravijo - biti nepravičen, in ne se
sporih zmaguje nad nasprotniki, postaja    tako    bogat in s tem lahko prijateljem pomaga,
In    tako   , dragi Sokrat, poskrbijo bogovi in
Glavkon končal, sem že hotel odgovoriti,    tu    pa je povzel besedo njegov brat Adeimant:
namreč tudi priznanje bogov in lahko    tako    navajajo nešteto prednosti, ki jih
   Tako    in podobno hvalijo pravičnost; brezbožne
presenetljivo govorjenje o bogovih in kreposti;    tako    naj bi celo bogovi pošiljali mnogim
majhnimi stroški zadajo hude udarce    tako    pravičnikom kot nepravičnikom, ker
za to govoričenje navajajo pesnike,    tako    na primer za lahko pot, ki vodi k slabemu:
naj na vrh se obzidja - in    tako    zavarovan naj živim?
govoriti pred ljudstvom in sodišči;    tako    bomo dosegli nekaj z dobrim, nekaj
naše napake in kršitve zakonov; in    tako    odnesemo pete brez sleherne kazni.
Toda, prijatelj, bomo    tu    premišljeno ugotovili, pri tem imajo
vas vseh je vsakdo nepravičnost samo    tako    grajal in pravičnost samo tako hvalil,
samo tako grajal in pravičnost samo    tako    hvalil, da je poveličeval čas, slavo
Ko bi bili vi vsi že od začetka    tako    govorili in nas od otroških let dalje
pravičnost hvalijo in krivičnost grajajo    tako   , da pri njiju hvalijo ali grajajo slavo
prišel nad vaju božji duh, ker sta lahko    tako    govorila o nepravičnosti, ne da bi
Prav    tako    je nemogoče pravičnosti ne pomagati;
In    tako    sem izpregovoril, kakor se mi je pač
   Tako    vsaj mislim.
Pravičnost zadeva prav    tako    posameznika kakor vso državo?«
   tako    sem začel,
»   Tako    se ljudje, ko potrebujejo pomoč, obračajo
»   Tako    je.«
»   Tako    se zdi.«
»   Tako    bi obstajala ta država, ko bi se omejila
»   Tako    lažje nastanejo številnejša in lepša
»   Tako    je.«
»   Tako    je potrebno naši državi še več kmetov
izdelke spravita na trg in ne prideta    tja    ob istem času kakor kupci njunega blaga,
»Kajti    tu    ponudijo svojo pomoč spet drugi ljudje,
   Tako   , kajne, imenujemo ljudi, ki sedijo
»Natanko    tako   
»   Tu    so, mislim, še drugi delovni ljudje,
»   Tako    so očitno tudi dninarji dopolnilo naše
Očitno    tako   , da pridelujejo žito in vino, da izdelujejo
13.    Tu    se je vmešal Glavkon:
In    tako    živijo v miru in, ker so zdravi, dočakajo
ali bi jih kaj drugače krmil kakor    tako   
Morda to niti ni    tako    slabo.
kakor so hiša, obleka in obuvalo, so    tu    brez veljave, pač pa je cenjeno slikarstvo,
služijo več nujnim potrebam države;    sem    sodijo lovci in številni posnemajoči
Je    tako   
»   Tako    je.«
In ali ni prav    tako    izredno pomembno, da je vse kar zadeva
Ali pa lahko kar    tako    postane kmet vojak, čevljar ali kak
malega v tem vadi in ne samo mimogrede    tu    in tam?
tem vadi in ne samo mimogrede tu in    tam   ?
»   Tako    mislim,«
»   tu    pa smo si naprtili vse prej ko lahko
»   Tako    se zdi.«
»   Tako    je.«
»   Tako   : če pes vidi neznanca, renči, ne da
»   Tako    natanko nisem pazil na to, da bo tako
»Tako natanko nisem pazil na to, da bo    tako    ravna je jasno.«
   Tu    se je oglasil Glavkonov brat:
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
nič nenavadnega, če komu prizadene še    tako    hudo krivico ali če celo najhuje kaznuje
v resnici dober in zato ga je treba    tako    predstavljati.
»   Tako    je.«
»Takoj glasujem za    tako    zakonsko prepoved.
   Tako    telo zelo malo spremenijo hrana, pijača
»   Tako    je.«
»   Tako    mislim.«
»   Tako    se bog tudi najmanj spreminja.«
»Jasno, če sploh, potem    tako   
veš, da pravo resnično laž - če smemo    tako    reči - vsi bogovi in ljudje sovražijo?«
»   Takole   : v svojem notranjem bistvu noče biti
zmoti in negotovosti, temveč se ravno    tu    najbolj boji ugnezditve prevare.«
uporabimo v obrambo pred sovražniki in    tako    imenovanimi prijatelji, ki iz nespametnosti
»Gotovo je    tako   
»   Tako    je.«
tvojih besedah se tudi meni zdi, da je    tako   
Če nekdo    tako    govori o bogovih, potem se jezimo nanj,
»Mislim, da je prav    tako   
prede za hrano, rajši ko vladal    le‐tu    nad gomadjo obsen preminulih!
držijo se drugih, v gruči gneto se    tako   , ščrleč, tudi duše ubitih.
»Pomisli, ali    tako    prav ravnamo ali ne!
Pravičnik,    tako    pravimo, ne vidi nič strašnega v smrti
»   Tako    je.«
»Prav    tako   
hrbet se obrne, zdaj na obraz;    tu    skoči pokonci in stopi na plano,
In če že slikajo bogove    tako   , potem nikakor ne bi smeli najvišjemu
»   Tako    je.«
»   Tako    mislim.«
»Mislim, da je    tako   
In k drugemu, ki    tam    sledi?
ljubezni in bil ob pogledu na Hero    tako    prevzet, da niti ni hotel iti domov,
zatrjeval ji je, da ga je ljubezen    tako    prevzela, kakor ga ni niti takrat,
In prav    tako    je neprimeren pesnikov opis, kako Hefaist
   Tu    se udari po prsih in kara srce si nevoljen:
izreči svoje mnenje, da ni spoštljivo    tako    govoriti o Ahilu ali verjeti drugim,
govoriti o Ahilu ali verjeti drugim, če    tako    govorijo.
Prav    tako    so nespoštljive njegove besede o Apolonu:
Prav    tako    ne moreta veljati za resnični zgodbi,
je bil Ahil, sin boginje in Peleja,    tako    razumnega moža, in vnuk Zevsov, pri
učenec nadvse modrega Heirina, notranje    tako    neuravnovešen, da bi se v njem skrivali
Peiritoos, Zevsov sin, odpravila na    tako    grozne roparske pohode ali da je sicer
sicer kak sin bogov ali junak zakrivil    tako    strašna in brezbožna dejanja, kakor
Kajti -    tako    smo že rekli - to ni v skladu ne s
»   Tako    je.«
»   Tako    nam preostane beseda o tem, kako je
   Tako    pripovedovanje je treba seveda prepovedati,
»   Tako    je.«
6. »   Toliko    o vsebini pripovedi.
»Morda boš    tako    bolje razumel: vse, o čemer nam poročajo
drug kakor on; v nadaljnjem pa govori    tako   , kakor da bi bil on Hrises, in se
To bi bilo potem približno    takole    - govorim v nevezani besedi, ker nisem
strelicami za solze, ki jih je bil prelil:    Tako    torej,«
»   Tako    je pri tragedijah.«
Ista oseba ne more različnih stvari    tako    dobro posnemati kakor eno samo, ali
»Res je    tako   
»Prav    tako    ne dekel in hlapcev pri njihovih hlapčevskih
počnejo med sabo in zoper druge; prav    tako    se ne smejo ravnati ne v besedah in
»   Tako    je.«
pred mnogimi ljudmi posnemati vse,    tako    na primer - kar smo malo prej omenili
»   Tako    je.«
»   Tako    mislim.«
»Prav gotovo bi    tako    ravnali, ko bi do tega prišlo.«
»   Tu    pa mora priti vsakdo do tistega odgovora,
»   Tu    pa očitno nisem ’vsakdo‘, dragi Sokrat!
»   Tako    je.«
»   Tako    ti preostaja za uporabo v državi samo
»In    tako    smo, ne da bi opazil, našo državo,
načinov obstaja še vprašanje o ritmu:    tu    ne mislimo obravnavati različnih ritmov
hvalil in grajal tempo stopice prav    tako    kakor celotni ritem ali oboje skupaj:
»je vzgoja, ki jo daje glasba,    tako    pomembna; pri njej namreč prodreta
naučita človeka plemenitega vedenja:    tako    postane plemenit vsakdo, ki je pravilno
velja nasprotno za vsakogar, ki ni    tako    vzgojen.
v svojo dušo in se s tem hrani ter    tako    postane lep in blag, nujno vse grdo
sorodnosti najbolje spozna tisti, ki je    tako    vzgojen.«
»   Tako    smo tudi pri branju bili dovolj trdni
velikem dodobra spoznamo, ker se le    tako    lahko naučimo brati.«
njih in njihovih podob ne zapomnimo    tu   , kjer so, ter jih ne preziramo ne v
»   Tu    pa vsekakor.«
živi s tem, za katerega se poteguje,    tako   , da ne bo nikoli zbujal niti videza,
bo nikoli zbujal niti videza, da se    tu    dogaja kaj več; v nasprotnem primeru
»   Tako    je.«
Končala se je    tam   , kjer se je morala končati: vse muzično
posamičnosti pri oblikovanju telesa,    tu    pa postavimo samo glavna načela, da
»   Tako    je.«
»Pisana menjava je ustvarila    tam    razbrzdanost, tu bolezen, medtem ko
menjava je ustvarila tam razbrzdanost,    tu    bolezen, medtem ko preprostost v glasbi
»   Tako    je.«
»Prav    tako   , če nekdo potrebuje zdravniško pomoč
nastrgala sir, kar vendar napenja; prav    tako    niso grajali Patrokla, ki je naročil
popolnoma v redu, pri bogatinih in    tako    imenovanih srečnikih pa ne.«
»   Tako    vsaj trdimo.«
če je bil božji sin, potem ni bil,    tako    trdimo mi, pohlepen po denarju; če
Kajti,    tako    mislim, teles ne zdravijo s telesom,
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
zanima za duhovno izobrazbo, in se    tako    nikoli ne more zbuditi in izoblikovati,
»Popolnoma    tako    je!«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
Neka misel,    tako    menim, izgine iz naše zavesti z našo
»   Tako    je.«
jih opazujemo, ali so boječa, prav    tako    moramo te že v mladih letih postavljati
   Tako    nekako,«
drugim državljanom kot njihovim prav    tako    iz zemlje rojenim bratom.«
Vsi v državi ste bratje,    tako    jim pripovedujemo v pravljici.
Vladarjem zapoveduje bog, naj ničesar    tako    skrbno ne varujejo in nad ničemer tako
tako skrbno ne varujejo in nad ničemer    tako    zvesto bedijo kakor nad otroki, ki
22. »Toda temu bodi    tako   
Ko bodo    tu   , si naj poiščejo najlepše taborišče
»   Tako    je.«
enako ravnali z državljani in postali    tako    podobni divjim gospodarjem namesto
»   Tako    gotovo pa tega spet ne smemo trditi,
hočejo svojo nalogo dobro izpolnjevati,    takole    živeti in stanovati: predvsem ne sme
Zlato in srebro,    tako    jim je treba reči, imajo kot božji
zlato primešavati božjemu zlatu in ga    tako    onečejati; zlasti ker to navadno kovano
   Tako    bodo hkrati najbolje varovali sebe
treba čuvarjem bivanje in življenje    tako    urediti.
ČETRTA KNJIGA 1.    Tu    je segel v besedo Adeimant:
ne bi bilo čudno, ko bi ti tudi že    tako    bili najsrečnejši ljudje.
državi naleteli na nepravičnost, in    tako    bomo tudi najlaže dobili odgovor na
obarvane s škrlatom, temveč s črno barvo;    tu    bi mu v obrambo upravičeno odgovorili:
Čudak, nikar ne misli, da moramo oči    tako    lepo obarvati, da jih potem ne bo nihče
Prav    tako    nas zdaj ne sili, da čuvarjem pripomoremo
delo le, kadar bi se jim zljubilo;    tako    bi lahko osrečili tudi vse druge in
Pri tem ti drugi niso    tako    pomembni: če se čevljarji krpači pokažejo
Če se    tako    razvija ob dobri upravi vsa država,
»No    tako   !
»   Tako    smo spet, kakor se zdi, odkrili za
Ali    tako    ne premaga lahko še več nasprotnikov?«
Kajti    tako    močne in enotne države ne najdeš zlahka
naletiš pa na mnoge, ki se le zdijo    tako    močne ali še mnogo močnejše.
»   Takole    mislim: država naj raste toliko, da
»Takole mislim: država naj raste    toliko   , da ne izgubi notranje enotnosti, bolj
»   Tako    nalagamo čuvarjem še eno dolžnost:
   Tako    morajo tudi drugi državljani, to je
nalogo, v sebi enoten in edinstven; in    tako    ostane v sebi enotna in edinstvena
»   Tako    utegne biti.«
zasluži hvale in tudi pesnika ni moč    tako    razlagati.
4. »   Tu    torej, nekje v bližini glasbe, si morajo
v glasbi, se zdi vsem samo igra, in    tako    nihče ne pomisli na škodo, ki jo prinaša.«
skrivaj v šege in življenske navade; od    tod    se širi dalje in začne zastrupljati
»Dobro, ali je res    tako   
»   Tako    se mi zdi,«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»In    tako    vzgojeni možje obnovijo tudi pravila
Ali ne misliš    tako   
»In    tako    nastane nazadnje - mislim, da to lahko
»Res je,    tako    se godi takšnim bolnikom.«
Ko so vendar    tako    dobri ljudje!
   Tako    je treba storiti.«
6. »   Tako    je, Aristonov sin, naša država ustanovljena,«
to, kar iščemo, tudi našli, in sicer    tako   !
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»Potemtakem moramo    tako    ravnati tudi pri naših štirih lastnostih?«
»Prav    tako    ne.«
»   Tako    mislim.«
potrebnem znanju, nima potemtakem nobeden    tako    malo pripadnikov kakor ta?«
»Res je    tako   
»   Tako    smo skoraj po naključju odkrili eno
Kar je    tako    obarvano, ohrani barvo; bleska mu ne
Lug, ki sicer    tako    dobro izpira, ne more izprati njihove
»Ne -    tu    imaš popolnoma prav.«
»Res je    tako   
»   Tako    je.«
nekem pogledu močnejši od samega sebe;    tako    nekako razlagajo to lastnost, kajne?«
»   Tako    je.«
»   Tako    se zdi.«
o preudarnosti in premoči nad sabo    tam   , kjer boljši del vlada nad slabšim.«
sužnjih, pa tudi pri neizobraženi množici    tako    imenovanih svobodnih ljudi.«
»   Tako    je.«
boljšim delom v tem, kdo naj vlada    tako    v državi kakor v posamezniku.«
Očitno mora tičati nekje    tu   .
In    tako    smo jo zgrešili.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
Če se    tu    srečamo z istim, potem je v redu; če
In    tako    odkrito pravičnost lahko potem trdno
»   Tako    se pravičen mož glede pravičnosti
»   Tako    je.«
»In    tu    smo, dragi, trčili na čisto preprosto
»da stvar spet ni    tako    preprosta.
»   Tako    je to, in tega ni težko uvideti.«
to opravljamo s celotno dušo ali ne,    takole    odgovoriti!«
naletimo v svoji duši, potem vemo, da    tu    ne gre za eno duševno sposobnost, temveč
»   Tako    je prav.«
gre za aktivnost ali pasivnost, ki    tu    ne menjata stvari?«
   Tako    porečeš o duši tistega, ki si nekaj
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
Ali ni tudi    tam    enako?
O tem    takole    mislim: kakor hitro je nastalo na primer
»   Tako    tudi ni moč reči o lokostrelcu, da
»   Tako    je.«
»Zdi se mi, da bi moglo biti    tako   
»   Tako    se zdi.«
»Res je    tako   
namreč po njegovem mnenju upravičen, da    tako    ravna z njim.
razum ali je samo njegov del in bi    tako    duša imela le dva dela: razum in poželenja?
že navedeni Homerjev stih:    Tu    se udari po prsih in kara srce si nevoljen.
Homer    tu    jasno govori o karajočem in karanem:
»   Tako    smo naposled vendar z muko prišli na
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
pazita, da se ta del ne nasičuje s    tako    imenovanimi čutnimi užitki, da ne raste
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»Preudarnost je prav gotovo lahko samo to,    tako    pri posamezniku kakor pri državi,«
ob njej dvomi, jih lahko razpršimo    tako   , da navedemo o njej še nekaj navadnih,
17. »   Tako    se je v celoti izpolnilo naše domnevno
»   Tako    je.«
»Ker le‐ti prav    tako    bivata v duši, kakor je zdravo in bolno
»   Tako    je.«
»   Tako    ustvarja pošteno ravnanje pravičnost,
»   Tako    je.«
»Prav    tako    ustvarjanje pravičnosti ni nič drugega
»   Tako    je.«
19. »   Tako    je treba odgovoriti samo še na vprašanje,
Toda ker smo v raziskavi prišli že    tako    daleč, ne smemo prenehati, dokler dejanskega
»Očitno je    toliko    vrst duše, koliko je poglavitnih oblik
»Prva oblika države je ta, ki smo jo    tu    opisali.
Že sem jih hotel po vrsti našteti    tako   , kakor se mi je zdelo, da so se druga
sklenili, kakor si slišal, da te ne pustimo    tako    dolgo pri miru, dokler jih prav tako
tako dolgo pri miru, dokler jih prav    tako    ne pojasniš, kakor si vse drugo.«
»Ali misliš, da so ti ljudje prišli    sem   , da bi topili zlato, in ne, da bi poslušali
»Mnogokaj se zdi    tu    še bolj dvomljivo kakor nekatere že
Kar velja    tam   , velja tudi tu,«
Kar velja tam, velja tudi    tu   
obravnavali može, zlasti še, ker ti    tako    želiš.«
»   Tako   .
»Če potemtakem hočemo žene prav    tako    uporabljati kakor može, potem jim moramo
žene, seznaniti pa jih je treba prav    tako    z umetnostjo vojskovanja.
bili to lahko takratni dovtipneži prav    tako    smešili.
»   Tako    je.«
Če se bomo    tako    lotili zadeve, potem jo bomo tudi uspešno
»   Tako    iznenada to ni čisto lahko,«
sredo globokega morja - plavati moraš    tu    in tam.«
globokega morja - plavati moraš tu in    tam   
»   Tako    se mnogim dogaja.
   Tako    smo na primer rekli: zdravnik in tisti,
»   Tako    je.«
In    tako    lahko ostanemo še nadalje pri tem,
»   Tako    je prav.«
isto, kar si ti pred kratkim dejal:    tako    iznenada to ni čisto lahko; po premisleku
»Gotovo bo    tako    rekel.«
kar se je naučil, pa če vloži v to še    toliko    vaje in truda?
njeni naravi dostopni vsi poklici, prav    tako    pa tudi možu.
»   Tako    je.«
»Prav    tako    ima lahko neka ženska nagnjenje za
»Tudi jaz    tako    mislim.«
»   Tako    so mnoge ženske tudi sposobne za poklic
»   Tako    je.«
»   Tako    se v krogu vračamo k naši prejšnji
»   Tako    je.«
»Da,    tako    je bilo.«
»   Tako    je.«
ženo za dobro čuvarko, jo moramo prav    tako    vzgajati kakor dobrega čuvarja, ker
»   Tako    je.«
vladarji vredni svojega imena in prav    tako    pomočniki, potem bodo ti pripravljeni
»   Tako    boš ti zdaj kot zakonodajalec odbral
izobražujejo tudi v vsem drugem, in    tako    jih prirojeni gon popelje tudi v spolno
občevanje je v državi srečnih prav    tako    malo dovoljeno kakor katera koli druga
In za te laži smo rekli, da so prav    tako    koristne kakor zdravila.«
pesniki pa za pesmi, vredne porok, ki se    tu    sklepajo.
»   Tako    je.«
»   Tako    je ženam čuvarjev, ki dobijo otroke,
»   Tako    je tudi prav.
najnemirnejša mladostna leta za njim, in    tja    do petinpetdesetega leta.«
»   Tako    je.«
materjo, vnukinjami in taščo, in prav    tako    žene, samo ne s sinovi in očetom ter
kljub temu rodi, potem je treba z njim    tako    ravnati, kakor da zanj ni ne hrane
In prav    tako    ga ti otroci imenujejo očeta, on njihove
sestram zakon to dovoljuje, če žreb    tako    odloči in Pitija da svoje soglasje.«
»   Tako    je prav.«
Ali    tako    misliš?«
»   Tako   , pri Zevsu,«
»   Tako    bo najboljše.«
»In ali ne prihaja to od    tod   , ker se besede kakor ’moj ‘ in ’ne
besede kakor ’moj ‘ in ’ne moj ‘, prav    tako    ’tuj ‘ ne uporabljajo za iste stvari?«
občuti to celotni telesni organizem    tja    do duše in do njenega vladajočega,
vsekakor za svojega in ga tudi imenuje    tako   , tujca pa ne.«
tudi čuvar sočuvarja za tujca in ga    tako    tudi imenuje?«
»Upravičeno smo    tako    rekli.«
»   Tako    je.«
»In prepiri in tožbe pri njih    tako    rekoč izginejo, saj jim je vse razen
»   Tako    je.«
»Malenkostnih slabosti, ki pri njih prav    tako    odpadejo, najraje ne bi iz spodobnosti
Če    tako    ravnajo, potem je njihovo ravnanje
14. »   Tako    nam preostaja samo še, da pogledamo,
»Predvsem so njihovi očetje gotovo    toliko    izkušeni - kolikor so to ljudje sploh
»   Tako    bi človek mislil.«
»Da,    tako    je prav.«
   Tako    lahko kar najbolje opazujejo svoje
»   Tako    je prav.«
ki ga hoče ta poljubiti, zavrniti;    tako    se bo - bodisi da čuti nagnjenje do
   Tako    pripoveduje, da je dobil Ajant, ki
»   Tako    je.«
   Tako    bodo hkrati počaščeni in telesno okrepljeni.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je prav.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
   Tako    morajo naši državljani ravnati z nasprotniki.
obotavljanje in strah, da se lotim    tako    kočljivega razpravljanja in ga skušam
»Čim dalje    tako    govoriš, tolikanj teže se nam boš izmuznil.
moramo najprej spomniti, da nas je do    tod    pripeljalo razpravljanje o pravičnosti
vseskozi nepravičnega moža, da bi si bili    tako    glede na njiju in njuno razmerje do
»Ali se da nekaj natanko    tako    izvesti, kakor je bilo v besedi prikazano?
resnice bolj oddaljena kakor beseda, tudi    tam   , kjer se zdi, da ni tako?
beseda, tudi tam, kjer se zdi, da ni    tako   ?
ali največ dve, vsekakor zelo malo    tako    po številu kakor pomenu -, da pride
postanejo kralji in če se današnji    tako    imenovani kralji in oblastniki ne začno
to rekel, toda ti, ki si v ljubezni    tako    doma, ne bi smel pozabiti, da dečki
»   Tako    je.«
filozofi, ker se želijo nekaj naučiti; prav    tako    tisti, ki radi poslušajo.
Mislim    tu    ljudi, ki se gotovo na svojo pobudo
»Res je    tako   
»To nam    tu    zadostuje - mnogostranska razprava
»   Tako    je.«
   Sem    prištevam na primer sposobnosti gledanja
»Prav    tako   
»   Tako    smo to, kar ne obstaja, označili kot
»   Tako    je.«
»   Tako    kaže.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
spoznanja, sposobnost pa, ki je tudi    tu    v sredini, zajema predmete, ki se v
predmete, ki se v sredini nestalno,    sem    in tja, premikajo.«
predmete, ki se v sredini nestalno, sem in    tja   , premikajo.«
vidijo in vodniku, ki jih hoče popeljati    tja   , ne morejo slediti, ljudje, ki gledajo
Se bodo morda jezili na nas, če jih    tako    imenujemo?«
»   Tako    je.«
»   Tako    se zdi,«
združujejo v eni osebi oboje sposobnosti (   tako    teoretične kakor praktične).«
zedinimo v tej točki, potem se bomo,    tako    mislim, sporazumeli v tem, da imajo
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    smo - mislim, da se strinjaš - zapovrstjo
3.    Tu    pa je posegel v besedo Adeimant:
takšnega tvojega razpravljanja dogaja    takole   : Ker niso izurjeni v spraševanju in
na deskah, preigrajo slabe igralce,    tako    ti svoje sobesednike preigraš, le da
V resnici pa -    tako    mislijo - so imeli s svojo začetno
to sklada s trditvijo, da zlo ne bo    tako    dolgo zapustilo držav, dokler ne bodo
Ravno najboljši možje so do države v    tako    težavnem razmerju, kakor podobnega
In    tako    pride do prepira med pomorščaki, ker
kar pač sodi v njegovo stroko, ker    tako    lahko uspešno vodi ladjo.
mesta krmarja na ladji, potreben prav    tako    čas za izučitev v krmarjenju. -
Kjer na ladjah vladajo takšne razmere,    tam    velja mornarjem, ki se vozijo na teh
nasproti pravemu filozofu vedejo prav    tako    ; prepričan sem da razumeš, kaj hočem
»Storil bom    tako   
izmislil, se je zmotil; pravilno se glasijo    takole   : kdor je bolan, najsi bo bogat ali
   Tako    se tudi ti ne moreš zmotiti, če današnje
»Potem se spomnimo vsi, ki    tu    govorimo in poslušamo, tiste razprave,
»   Tako    smo rekli.«
Saj se spominjaš, da    sem    sodijo pogum, velikodušnost, duhovna
In    tu    si mi segel v besedo in rekel, da tem
zakaj je večina filozofov slaba: in    tu    je bilo treba spet poseči nazaj in
»   Tako    je.«
»Kakšno izpridenje    tu    misliš?«
   Tu    mislim pogum, preudarnost in druge
delujejo škodljivo in odtujujoče tudi vse    tako    imenovane dobrine, kakor so: lepota,
vplivno v državi, in drugo kar sodi    sem   .
   Tako    si zdaj v širokih potezah seznanjen
živalskega ali rastlinskega izvira    toliko    bolj zaostajata v razvoju, kolikor
Ljudje, ki    tako    govorijo, so sami najhujši sofisti.
   Tu    ljudje hrupno grajajo nekatere govore
Graja in hvala, ki ju    tu    sliši, jo odplavita in potegneta za
   Tu    so seveda izvzete božanske narave,
zdravega in dobrega, za to se je treba -    tako    lahko upravičeno rečemo - zahvaliti
razsodnico in gospodarico, zapada v    tako    imenovano diomedsko nujnost, neogibnost,
»   Tako    je.«
»In ko se postara, ga poskušajo -    tako    mislim - izrabiti za svoje namene sorodniki
»   Tako    se ponavadi dogaja.«
drugi strani pa so krive za to tudi    tako    imenovane dobrine: bogastvo in druge
   Tako    brez težave in na tako različne načine
Tako brez težave in na    tako    različne načine se lahko izprevržejo!
»Res je,    tako    govorijo o njih.«
svojo obrt in se zatečejo v filozofijo,    tako    kakor iščejo kaznjenci, pobegli iz
to prirojene sposobnosti in ker ni    tam    zapeljivcev, deloma pa veliki duhovi,
in dežju, s tem da stopi pod streho,    tako    ravna tudi ta preudarni mož; gleda,
11. »   Tako    smo o slabem glasu, na katerega je
In    tako    tudi tega, kar je še preostalo, ni
»Ti govoriš    tu    o zelo kratkem času!«
približal popolnosti in bi vladal v prav    tako    popolni državi, niso še nikoli videli.
Je    tako   
»   Tako    je.«
filozofi, ki veljajo zdaj za neuporabne,    tako    ali drugače in ali to hočejo ali ne,
»Ne obtožuj    tako    hudo široke množice, dragi prijatelj!
Če boš    tako    ravnal, bo svoje napačne poglede spremenila.
Naj sam odgovorim namesto tebe : na    tako    izkrivljeno naravo lahko naletiš pri
   Tako    nekako smo to prikazali tam, kjer smo
Tako nekako smo to prikazali    tam   , kjer smo potem zavili v stran in se
»   Tako    je,«
svoji živahni naravi, ki ga žene zdaj    sem   , zdaj tja; stanovitnost mu je po vsem
živahni naravi, ki ga žene zdaj sem, zdaj    tja   ; stanovitnost mu je po vsem tem popolnoma
»   Tako    je.«
bili mnenja, da zadnje zadostuje, in    tako    smo krenili po tej poti, ne da bi šli
»Mislim, da je bilo    tako    prav, in očitno so tudi drugi tega
Njegova prizadevanja morajo veljati prav    tako    znanostim kakor telesnim vajam.
tudi to, da mi te ideje ne poznamo    tako    dobro; če pa brez nje vse drugo še
dobro; če pa brez nje vse drugo še    tako    dobro poznamo, nimamo od tega - tudi
tudi to veš - nobene koristi, prav    tako    ne, kakor je nimamo od posestva, ki
17. »In prav    tako    veš, da ima široka množica naslado
ki jim velja naslada za dobro, prav    tako    oddaljeni od resnice?
»   Tako    je v tem vprašanju mnogo spornega.
»   Tako    je.«
Sluti, da je    tu   , je pa omahljiva in brez moči, da bi
bi doumela njegovo bistvo in ga bila    tako    gotova, kakor je gotova drugih stvari;
potemtakem smejo ostati v negotovosti o    tako    pomembnih in velikih stvareh tudi tisti
bi imel o stvareh, s katerimi sem se    tako    dolgo ukvarjal, tuja mnenja in ne svojih.«
govorimo o stvareh, ki jih ne poznamo    tako   , kakor da bi nam bile znane?«
govorimo o stvareh, ki jih ne poznamo    tako   , kakor da bi nam bile znane?«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»Prav    tako    zaznavamo s sluhom slišne stvari in
»   Tako    je.«
»   Tako    sta vid in vidnost povita s plemenito
»   Tu    mislim na istega boga kakor ti in vsi
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
vid podobna soncu, nista pa sonce,    tako    moramo imeti tudi spoznanje in resnico
»Prav    tako    stvarem, ki jih je mogoče spoznati,
20.    Tu    je Glavkon podsmehljivo vzkliknil:
»   Tako    je.«
duša izvirnike (vidnega sveta), ki so    tam    posneti, kot čiste paslike, pri čemer
Izhajajoč od    tod   , dosežejo naposled cilj, ki ga postavijo
»   Tako    je.«
Vsekakor razpravljaš    tu    o veliki nalogi.
Toda    toliko    le razumem, da tu ugotavljaš, da je
Toda toliko le razumem, da    tu    ugotavljaš, da je tisti del resničnega
dojeti z dialektiko, jasnejši kakor svet    tako    imenovanih strokovnih znanosti, pri
predstavljaj, nosijo ljudje razne stvari    tako   , da molijo prek zidu, med drugim tudi
»Pri Zevsu,    tako    je.«
»Gotovo bi    tako    storil.«
»In ko bi ga kdo od    tod    s silo odvlekel k težko pristopnemu
svetlobo, če bi hotel gledati predmete    tu    zgoraj.
ne bi smilili tisti, ki so še ostali    tam   
»In če so takrat    tam    doli obstajale počastitve in nagrade
»Raje bo pretrpel vse, kakor da bi    tam    živel.«
»In ko bi    tam    moral spet tekmovati v prepoznavanju
čudi, da se ljudje, ki se povzpnejo do    sem   , nočejo več ukvarjati s človeškimi
njihove duše marveč želijo zmerom ostati    tam    gori; kajti to je tudi naravno, če
temveč se mora hkrati obrniti vse telo,    tako    se mora tudi ta organ, s katerim človek
In človek ne gleda    tja   , kamor bi moral gledati.
»Če se    tako    naravnana narava že v otroških letih
resnici, potem njena spoznavna moč to prav    tako    jasno dojame, kakor dojema stvari,
»   Tako    je.«
Ko pa pridejo    tja    in jo vidijo, potem jim ne smemo več
»Da ostanejo    tam    in se več ne vrnejo k onim jetnikom
5. »   Tu    si spet pozabil, prijatelj,«
sodelujejo pri opravljanju državnih poslov;    tam    namreč lahko postane nekdo filozof
In    tako    ste se usposobili za delo tu in tam.
In tako ste se usposobili za delo    tu    in tam.
tako ste se usposobili za delo tu in    tam   .
boste videli mnogo bolje kakor tisti    tam    spodaj.
In    tako    bomo mi in vi vodili državo budni,
»   Tako    je, prijatelj,«
po premoženju, v upanju, da si bodo    tu    nagrabili bogastvo, potem ne more biti
»Res,    tako    je.«
»Toda    tu    ne gre za obrnitev ploščice pri igri,
   Tu    mi pa ravno prihaja na misel: ali nismo
»   Tako    je.«
   Tu    so trije prsti: najmanjši, drugi in
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
Prav    tako    je v zadregi, ali je neki predmet težak
»   Tako    je.«
»In    tako    se nam najprej postavlja vprašanje,
»   Tako    pravimo za eno, da si ga je mogoče
   Toliko    sodi nauk o enici k znanostim, ki nas
»   Tako    je.«
laično, temveč se z njim ukvarjajo    tako    dolgo, dokler s čistim razumom ne prodrejo
zaradi vojskovanja in zaradi duše, da se    tako    laže odvrnejo od sveta nastajanja k
»   Tako    je.«
»Da,    tako    je.«
»   Tako    je.«
vse, kar prisili dušo, da se obrne    tja   , kjer vidi in spozna to, kar je od
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je, in sicer iz dveh vzrokov.
Toda ko bi bil    tu   , bi ga v današnjih razmerah tisti,
   Tako    sem preskočil znanost o telesih, ki
»Da,    tako    je bilo.«
»   Tako    bomo zdaj postavili astronomijo šele
dušo, da gleda navzgor in jo s tem vodi    odtod    v inostranstvo.«
glavo opazuje slike na stropu in se    tako    izobražuje, ti očitno misliš, da jih
»   Takole   
Je    tako   
izoblikoval nebo in vse, kar na njem vidimo,    tako    lepo, kakor si je le moč želeti.
snov bomo potemtakem uporabljali prav    tako    geometrijo kakor astronomijo; toda
koristilo, ničesar kar ne bi bilo usmerjeno    tja   , kamor morajo biti usmerjene vse znanosti,
veš, da muziko (nauk o harmoniji) prav    tako    obravnavajo kakor astronomijo?
Tudi    tu    merijo tonska razmerja in tone, jih
»   Tu    govoriš o izredni, božanski stvari.«
Prav    tako    se poskuša približati resničnemu bistvu
   Tako    pride na sam vrh miselnega sveta, kakor
»   Tako    je.«
votlini, nato vzpon iz votline k soncu in    tu    začneta nesposobnost za gledanje živih
Te poti, mislim, nas vodijo    tja   , kjer se konča naše popotovanje in
da je pri možeh, ki razpravljajo o    tako    pomembnih stvareh kot mi, prepir o
zapadel v popolno spanje, preden se bo    tu    na zemlji zbudil.
»Pri Zevsu, tudi jaz    tako    mislim.«
»Da,    tako    bi storil, seveda s tvojo pomočjo.«
15. »   Tako    ti preostaja samo še odločitev, koga
»   Tako    je.«
»Prav    tako    bomo imeli, kar zadeva resnico, za
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»Samo    tako    pridobljeno znanje postane trajna last
In    tu   , prijatelj, je potrebna posebna previdnost.«
»   Tako    bi lahko to vse potekalo.
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»In    tako    zdaj zakone, ki jih je prej spoštoval,
naravno, da do tega pride pri vseh, ki se    tako    ukvarjajo z dialektiko, in ali zato
In od    tod    izvira, da so pri drugih ljudeh na
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako   , da pošljejo vse državljane, ki so
v svoje varstvo, a jih ne vzgajajo    tako   , kakor je to v navadi danes in kakor
In    tako    bo mogoče najhitreje in najpreprosteje
skupnost otrok in skupnost vzgoje; prav    tako    morajo biti skupni v miru in vojni
»Prav    tako    tudi v naslednjem: ko vladarji prevzamejo
vprašanje in tako prišel v razpravi    sem   , kjer si zdaj.«
»   Tako    je.
   Tako    ustreza lakedemonski ustavi prepirljivi
   Tako    se bomo poskušali dokopati do čimboljše
»Naša razprava bo    tako    pametno potekala in tudi naša odločitev
Ali se to dogaja kratko malo    tako   , da pride zmeraj do spremembe ustave
oblastniki složni, čeprav jih je še    tako    malo, ne more priti do nobene spremembe
»   Tako    je.«
»Nekako    tako   !
mora vse, kar nastane, tudi propasti,    tako    tudi ta ureditev ne bo mogla večno
S tem razpadanjem pa je    takole   .
tega voditelji države, četudi so še    tako    modri, ne morejo nikoli zadeti, ne
Ostanejo jim prikriti, in    tako    se jim bodo rodili otroci tudi tedaj,
In    tako    se ji bodo mladi ljudje odtujili.
»   Tu    se po mojem mnenju začenja preobrat.«
4. »   Tako    torej poteka prehod.
»   Tako    je,«
hiš pa si postavljajo obzidje in jih    tako    spremenijo v prava gnezda; tu lahko
jih tako spremenijo v prava gnezda;    tu    lahko z ženskami in drugimi izbranci
»   Tako    je.«
»Tak je torej nastanek in    tako    je bistvo te državne oblike, če se
»Njegov razvoj pa poteka nekako    takole   .
»   Tako    smo dodobra pretresli drugo obliko
»   Tako    je.«
državi v časteh bogastvo in bogataši,    tam    ne cenijo kreposti in krepostnih ljudi.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    torej nastane ta vladavina.«
Ali pa tudi    tu   
»Ravno    tu    najbolj!
»   Tako    je.
»   Tako    je, Sokrat!«
državi berače, potem je gotovo, da se    tam    skrivajo tudi tatovi, žeparji, skrumilci
»Vzrok za to, da    tam    postanejo ljudje takšni, je v pomanjkljivi
»   Tako    smo opravili tudi s tako imenovano
»Tako smo opravili tudi s    tako    imenovano oligarhijo, katere oblast
človeka v oligarhičnega poteka nekako    takole   
postane skop, muči se z malenkostmi in si    tako    nabira premoženje.
»Da,    tako    je.«
skrbniškega denarja za sirote in sploh    tam   , kjer se ponuja priložnost za nepoštenost.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    pojdemo po poti, ki smo si jo določili,«
»   Tako    je.«
»Bogati so    tako    zelo zaposleni s pridobivanjem denarja,
   Tako    ne nastopijo proti samovoljnemu zapravljanju
»   Tako    pa vladajoči oblastniki spravljajo
»   Tako    je.«
»   Tako    nastane demokratija, ne glede na to,
»   Tako    vsaj pravijo.«
»   Tako    je.«
mora iti v demokratično državo in si    tam    kot v kakšni trgovini z ustavami izbrati
»Modelov zanjo mu    tam    gotovo ne manjka.«
obsojeni na smrt ali izgnanstvo, ostanejo    tam   , se v javnosti svobodno gibljejo, kakor
»Ta očitno poteka    takole   : skopi oligarhični mož ima sina, ki
zapravljanju, ki ga zategadelj prištevamo med    tako    imenovana ’nepotrebna‘ (poželenja).«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
Po mojem mnenju poteka navadno    takole   
pomoč enako mislečih zaveznikov, prav    tako    se spremeni tudi ta mladenič, če pridejo
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    se spet vrne k onim Lotofagom in pred
Preudarnost, ki jim velja za nemožato, prav    tako    izženejo, potem ko jo prej še ozmerjajo.
»Da,    tako    je.«
»Ko je duša    tako    osvojenega mladeniča očiščena vseh
   Tako    nekako preide torej mladenič, vzgojen
»Odslej živi mladenič, mislim,    tako   , da za zadovoljitev nepogrešljivih
In    tako    prepusti vsakokrat vodstvo nad sabo
»   Tako    je.«
»Da,    tako    ravna.«
»   Tako    mu poteka življenje iz dneva v dan.
Drugič spet -    tako    se zdi - ga pritegne filozofija.
»Da,    tako    je.«
»   Tako    je.«
»Prav    tako    propade, kajne, tudi demokratija zaradi
»   Tako    pravijo.
»Da,    tako    ravna.«
»   Takole   : oče se navadi, da je enak svojim otrokom
meščan s priseljencem in tujec prav    tako   
»   Tako    se dogaja.«
»   Tako    je.«
tega, kar imamo na jeziku, pa če je še    tako    nenavadno?«
vidi, ne verjame, koliko svobodnejše je    tu    življenje domačih živali kakor kjerkoli
   Tako    si jo popolnoma podvrže.
»   Tako    se zdi.«
»Vendar nisi vprašal,    tako    se mi zdi, po tem, marveč po bolezni,
»   Tako    je.«
do čimvečje jasnosti, vzemimo stvar    takole   
sestavljajo prej omenjeni troti, ki    tu    zaradi neomejene svobode nič manj ne
»   Tako    je.«
puščajo do besede drugim mnenjem; in    tako    je vodstvo demokratične države skoraj
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»Da,    tako    nekako.«
»   Tako    je!
»   Takó    ljudstvo vendarle pride do svojega
»   Tako    je.«
»   Tako    dela.«
»   Tako    se navadno dogaja.«
»Zavoljo tega vsi tirani, ki pridejo    tako    daleč, zahtevajo od državljanov telesno
»   Tako    je.«
   Tako    postane iz ljudskega zastopnika popoln
nekaterimi spravi, druge pa uniči, in se    tako    čuti varnega pred njimi, začenja zmeraj
»   Tako    je.«
»Da,    tako    je.«
»   Tako    je.«
»Če hoče vladati, mora očitno    tako    delati.«
»   Tako    je.«
»Da,    tako    je.«
hotelo samo otresti jarma bogatašev in    tako    imenovanih plemenitnikov; in če mu
»Popolnoma    tako    je.«
odvečnimi poželenji in nagoni so nekateri,    tako    se mi zdi, v hudem navzkrižju z navadami
ovirati in motiti pri premišljevanju,    tako    se lahko prepušča svojemu poželenju
Prav    tako    pomiri svojo voljo in je ne vznemirja
Če se    tako    prepušča spanju, potem v sanjah gotovo
Je    tako   
človeka, in ni v navzkrižju z zakoni:    tako    je iz oligarhičnega človeka nastal
»Prav    tako    si misli zmeden in blazen človek, da
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
redkokdaj samo v sanjah; ni ga strah še    tako    strašnega umora, nobene jedi in nobenega
»   Tako    je tudi naravno, ker je najsposobnejši,
dovolj močan, ravna z domovino prav    tako    nasilno, kakor je prej ravnal z očetom
Sodiš    tako    tudi o njuni sreči in nesreči ali si
tudi o njuni sreči in nesreči ali si    tu    drugačnega mnenja?
Ne smemo se dati zmotiti, ko    tu    presojamo samo tirana in njegovo najbližjo
5. »Lotiva se torej stvari    takole   .
»   Tako    je.«
»   Tako    tudi tiranska duša, mislim dušo v celoti,
»   Tako    je.«
Le v številu je    tu    razlika.«
»   Tako    je prisiljen, da se kaže nasproti nekaterim
»Če noče umreti, mora    tako    ravnati.«
»Res,    tako    je.«
njegova vrata so odprta za vse grehote;    tako    je sam najbolj nesrečen, in nič manjše
vrste naslad, za vsakega ena, in prav    tako    tri vrste gonov in načinov vladanja.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»Poskusi    takole   .
pri mnogih deležen priznanja, prav    tako    pa tudi pogumni mož in filozof.
»   Tako    je.«
delu duše, s katerim mislimo, in prav    tako    najprijetnejše življenje tistega človeka,
»Stvar ti bom pojasnil    tako   , da mi boš odgovarjal na vprašanja,
»In prav    tako    občutimo potem, ko se neka naslada
»   Tako    se zdi.«
glede na naslado pa kot bolečino, potem    tu    ne gre za resničen, temveč varljiv
Je    tako   
»Pri Zevsu, prepričan sem, da    tako    misli.«
»Ono napačno mnenje pa izvira od    tod   , ker ne pozna pravih razmerij med:
»Prav    tako    označujeta nespametnost in nevednost
enake, nesmrtne in resnične ter od    tod    izhajajo, ali pa stvari, ki so povezane
večno spremenljive in smrtne ter od    tod    izvirajo?«
»In telo prav    tako    manj kakor duša?«
»   Tako    je.«
»Res je    tako   
»Očitno je    tako   
»   Tako    je.«
filozofije in razumnosti, bo najprej    tako    ravnal, kajne?«
uživa, morda je še najlažje izraziti to    takole   
slabega in nepravičnega že v nasladi    tako    zelo, potem ga še neskončno bolj presega
Ker smo prišli v svoji razpravi    tako    daleč, se zdaj povrnimo k trditvi,
takoj na začetku in nas je tudi do    sem    pripeljala.
   Tako    je bilo rečeno, ali ne?«
»   Tako   , da si v mislih ustvarimo podobo duše,
»Zdaj spoji vse tri    tako   , da se bodo zdela zraščena v eno.«
obdaj od zunaj bitje s človeško postavo    tako   , da ga popolnoma zaobjame; kdor ne
pravičen, pa mu škodi, odgovarjamo    takole   : s tem ta ne trdi nič drugega, kakor
njima, človek pa naj od gladu umre ali    tako    oslabi, da ga lahko onidve živali vlečeta
Ali ne nastajajo prav    tako    iz razmerja med deli duše?
Gotovo velja za    tako    zato, ker je pri obrtniku najplemenitejši
najplemenitejši del duše po naravi    tako    slab, da ne more obvladati živali v
»Zdi se, da je    tako   
Pri tem ne mislimo o podložnikih    tako   , kakor je mislil Trazimah, namreč da
državljanom pomočnik in zaščitnik; prav    tako    vzgoja otrok: prostosti jim ne damo
vzgoja otrok: prostosti jim ne damo    tako    dolgo, dokler njihovih duš ne uredimo
»   Tako    je.«
»Prav    tako    pazi na red in harmonijo pri pridobivanju
»Pri časteh ravna prav    tako   : nekatere, ki zanje misli, da postane
»   Tu    mislim predvsem na to, da zavračamo
Homer prvi učitelj in voditelj vseh teh    tako    očarljivih pesnikov tragikov.
»Res je    tako   .
poljubno skupino mnogih posamičnih stvari;    tako    obstaja na primer mnogo miz in stolov.«
In prav    tako    je z vsemi drugimi stvarmi.
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    se zdi.«
»   Tako    se zdi.«
»   Tako   : če stol pogledaš s strani in nato
Prav    tako    je z drugimi stvarmi.«
Stvari oblikuje    tako   , da od njih le malo zajame, in sicer
   Tako    na primer slikar naslika čevljarja
na vse obrti in sploh na vse poklice    tako    dobro kot posamični strokovnjaki, potem
»   Tako    je.«
katerih znajo po mnenju široke množice    tako    dobro govoriti.«
»Vsekakor, kajti slava in korist nimata    tu    iste vrednosti.«
Bo lahko Homer    tu    navedel kako državo?«
Prav zaradi tega so    tako    zelo častili Pitagoro in njegovi privrženci
kaj razumel na čevljarstvo, čevljarja    tako    dobro, da ga imajo za pravega vsaj
»   Tako    je.«
»   Tako    tudi pesnik slika s svojimi besedami
Smo rekli    tako   
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
namenu, za katerega so stvari določene;    tako    lahko na primer tisti, ki igra na piščal,
Vsekakor stvari prikazuje    tako   , da se zde nevedni množici lepe.«
Prav    tako    se nam zdi zdaj votel, zdaj vzbočen,
»   Tako    je.«
   Tako    se nam ni treba ravnati po občutkih
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    se zdi.«
»Lotimo se stvari    takole   !
Kdor opravlja kako delo, je prav    tako    v sporu in nesoglasju s seboj kakor
»   Tako    je.«
»   Tako    je.«
»   Tako    se je treba ravnati v nesreči.«
»   Tako    je.«
celo hvalijo pesnika, ki jih lahko    tako    razvname.«
želi obsoditi celotne pesnitve, ker bi    tako    ostal brez zadovoljstva, kajti le malo
»   Tako    je.«
jih kot slabe zavračal, potem ravnaš    tu    prav tako kakor prej pri sočutju.
   Tako    bomo tudi mi svojo ljubezen do poezije,
Ni    tako   
»Da,    tako    je.«
   Sem    sodijo vse slabe lastnosti, o katerih
Stvar si namreč predstavljaj    takole   : kakor telo njegovo zlo, bolezen, izčrpava
koncu doseže, da telo ni več telo, prav    tako    vse druge ravnokar naštete stvari uničuje
lastnosti, ki so ugnezdene v njej, prav    tako    uničujejo, da ta na koncu ugasne, umre
jedi izzovejo v telesu slabost; in    tako    pravimo, da telo propade za posledicami
»   Tako    je.«
10. »Prav    tako   
propasti zaradi napak druge stvari;    tako    tudi duša ne more propasti zaradi tujega
»potemtakem nepravičnost ni nič    tako    strašnega, če pomeni za tistega, ki
11. »S tem je torej    tako   
bi moralo nastajati iz smrtnega, in    tako    bi bilo nazadnje vse nesmrtno.«
»   Tako    je.«
Prav    tako    ne verjamemo, da je duša po svoji naravi
»   Tako    je.«
razpravljanja privoliti, ker si je le    tako    mogoče ustvariti pravilno sodbo o čisti
»   Tako    je.«
upoštevamo dejanske razmere, ali ni z njimi    tako   : slabi in nepravični ljudje ravnajo
»Da,    tako    je.«
Povedati moramo obema, kaj ju    tam    čaka, da jima v našem razpravljanju
   Takole    je pripovedoval: Ko ga je zapustila
odprta ušesa in oči za vse, kar je    tam   .
   Tako    je tam videl, kako so duše izginjale
Tako je    tam    videl, kako so duše izginjale skozi
popotovanja; veselo so odhajale na livado, se    tu    zbirale, kot da so prišle na slavje,
   Tako    so se z desetkratno kaznijo pokorile
Ni z nami prišel    sem    in tudi nikoli ne bo prišel.‘
imeli smo namreč že vse muke za sabo ;    tu    smo nenadoma zagledali Ardiaja in nekatere
trajajočem popotovanju so prišli do nje, in    tam   , v sredini svetlobe, so videli konca
manjše vretence, ki se prilega prvemu    tako   , kakor se manjše vedro prilega večjemu,
gledamo od zgoraj, kakor krogi, in    tako    nastane okoli gredlja povezana površina
15. Ko so prišli    tja   , so morali takoj stopiti k Lahesi.
revščini, begu in prosjaštvu; bile so    tu    tudi življenske podobe slavnih mož,
Ni pa bilo    tu    kakovostne razporeditve duš, ker mora
potem ko si izbere novo življenje,    tako    ali tako drugačna.
si izbere novo življenje, tako ali    tako    drugačna.
   Tu    je, očitno, dragi Glavkon, največja
Kajti le    tako    postane človek srečen.
16. Božji glasnik je nadaljeval (   tako    je pripovedoval sel iz onostranstva):
onostranstva): ’Tudi za tistega, ki zadnji pride    sem   , je na voljo ustrezno, vse prej kot
Bil je    tako    nespameten in pohlepen, da ni niti
pohlepen, da ni niti dobro pogledal, in    tako    ni opazil s tiranido združene usode,
naročilih iz onega sveta - srečno ne le    tukaj    na zemlji.
Tudi njegovo popotovanje od    tod    v onostranstvo in spet nazaj ga ne
Dolgo je hodila    sem    in tja in iskala življenje mirnega,
Dolgo je hodila sem in    tja    in iskala življenje mirnega, preprostega
zanj, tudi ko bi bila prva izbirala;    tako    je bila vesela svoje izbire.
nepravične v divje, pravične v krotke;    tako    je prihajalo do najrazličnejših mešanj.
Od    tod    sta krenila, ne da bi se bila obrnila,
   Tako    so storili tudi vsi drugi.
jih v trenutku odnesel v višave, eno    sem   , drugo tja, v novo rojstvo, v novo
trenutku odnesel v višave, eno sem, drugo    tja   , v novo rojstvo, v novo življenje;
In    tako    se je mit ohranil in ni prišel v pozabo,
prizadevanja pravičnosti in razumnosti;    tako    bomo prijatelji sebi in vsem bogovom,
bomo prijatelji sebi in vsem bogovom,    tu    na zemlji in tudi potem, ko nam za
v tekmah; hkrati bomo uživali srečo    tu    in na tisočletnem popotovanju, ki smo
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo    takóle   : njegova mati Marija je bila zaročena
Ostani    tam   , dokler ti ne sporočim, Heród bo namreč
   Tam    je bil do Heródove smrti, da se je
svojega očeta Heróda, se je bal iti    tja   .
Ko je prišel    tja   , se je naselil v mestu, ki se imenuje
Ko je šel od    tam    naprej, je zagledal dva druga brata:
   Tako    so namreč preganjali že preroke, ki
pa čeprav najmanjših zapovedi, in bo    tako    ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem
torej prineseš svoj dar k oltarju in se    tam    spomniš, da ima tvoj brat kaj proti
tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar    tam    pred oltarjem, pojdi in se prej spravi
Resnično ti povem: ne prideš od    tam   , dokler ne plačaš vse do zadnjega.«
   Tako    bo tvoja miloščina skrita, in tvoj
Kjer je namreč tvoj zaklad,    tam    bo tudi tvoje srce.«
Če pa Bog    tako    oblači travo, ki je danes na polju
kraljestvo, bodo vrženi ven v temo;    tam    bo jok in škripanje z zobmi.«
»   Odkod    je ta, da so mu pokorni celo vetrovi
Bila sta    tako    divja, da nihče ni mogel mimo po tisti
Nekaj pismoukov si je ob    tem    mislilo:
Ko je Jezus šel od    tam   , je zagledal moža, Mateja po imenu,
»Zakaj se mi in farizeji    toliko    postimo, tvoji učenci pa ne?«
Ko je Jezus odhajal od    tam   , sta šla za njim dva slepa in vpila:
ali vas pridete, pozvedite, kdo je    tam    vreden, in tam ostanite, dokler ne
pridete, pozvedite, kdo je tam vreden, in    tam    ostanite, dokler ne odpotujete.
svojim dvanajsterim učencem, je šel od    tam    naprej učit in oznanjat po njihovih
Dà, Oče,    tako    ti je bilo všeč.
Toda povem vam, več kot tempelj je    tukaj   .
Šel je od    tam    in prispel v njihovo shodnico.
   Tam    pa je bil človek, ki je imel suho roko,
je Jezus to zvedel, se je umaknil od    tam   .
pridigo; védite pa: več kakor Jona je    tukaj   .
modrost; védite pa: več kakor Sálomon je    tukaj   
   Tako    bo tudi s tem hudobnim rodom.«
Tako bo tudi s    tem    hudobnim rodom.«
   Odkod    torej ljuljka?’
   Tako    bo ob dovršitvi sveta: prišli bodo
Jezus povedal te prilike, je šel od    tam    in dospel v domači kraj.
»   Odkod    njemu ta modrost in te moči?
   Odkod    torej njemu vse to?«
Zaradi njihove nevere    tam    ni storil dosti čudežev.
hči plesala pred gosti in mu je bila    tako    všeč, da ji je s prisego obljubil
to slišal, se je v čolnu umaknil od    tam    v samoten kraj, da bi bil sam.
»   Tukaj    nimamo drugega kakor pet hlebov in
»Prinesite mi jih    semkaj   
   Tako    ste razvrednotili božjo besedo zavoljo
»   Tako    je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo
Šel je na goro in    tam    sédel.
»Kje naj v puščavi vzamemo    toliko    kruha, da nasitimo táko množico?«
Resnično vam povem: nekateri od    tukaj    navzočih ne bodo umrli, dokler ne bodo
»Dobro je, da smo    tukaj   , Gospod!
Če hočeš, postavim    tu    tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega
   Tako    bo tudi Sin človekov trpel od njih.«
Privedite mi ga    semkaj   
Prestavi se    odtod    tja!’ se bo prestavila in nič vam ne
Prestavi se odtod    tja   !’ se bo prestavila in nič vam ne bo
   Tako    noče vaš Oče, ki je v nebesih, da se
ali so trije zbrani v mojem imenu,    tam    sem jaz sredi med njimi.«
njim je šlo veliko ljudi in jih je    tam    ozdravil.
ure je spet šel ven in storil prav    tako   .
enajste ure ven, je našel druge, ki so    tam    postajali, in jim je rekel: ‘
Kaj stojite    tukaj    ves dan brez dela?’ ‘
levici, pa ni moja stvar, ampak bodo    tam    sedeli tisti, katerim je to pripravil
Med vami pa naj ne bo    tako   , ampak kdor hoče postati velik med
Iz mesta je šel v Betánijo in    tam    prenočil.«
»Kako to, da se je smokva    tako    hitro posušila?«
   Odkod    Jezusova oblast
   Odkod    je bil Janezov krst?
kakor prej, in storili so z njimi prav    tako   .
Pojdite torej na križišča in kogarkoli    tam    najdete, ga povabite na svatbo.’
kralj prišel goste pogledat, je opazil    tam    človeka, ki ni imel svatovske obleke.
Prijatelj, kako si prišel    semkaj   , ko nimaš svatovske obleke?’
noge in roke in ga vrzite ven v temo,    tam    bo jok in škripanje z zobmi.’
vemo, da si resnicoljuben in res učiš    tako    živeti, kakor hoče Bog, in se ne meniš
Resnično vam povem:    tu    zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu;
   Tukaj    je Kristus’ ali ‘Tam je’, ne verjemite,
‘Tukaj je Kristus’ ali ‘   Tam    je’, ne verjemite, kajti pojavili
V puščavi je,’ ne hodíte    tja   ; ali ‘V hiši je,’ ne verjemite.
Kjer je mrhovina,    tam    se zbirajo jastrebi.«
   Tako    tudi vi kadar boste videli vse to,
gospodar ob svojem prihodu našel, da    tako    dela!
kaznoval in mu dal delež, ki gre hinavcem;    tam    bo jok in škripanje z zobmi.«
Prav    tako    je tisti, ki je prejel dva, pridobil
Na,    tu    imaš, kar je tvojega!’
   Tako    so rekli tudi vsi drugi učenci.
»Sédite    tukaj   , medtem stopim tja, da bom molil.«
»Sédite tukaj, medtem stopim    tja   , da bom molil.«
duša je žalostna do smrti, ostanite    tukaj    in čujte z menoj!«
spolnijo besede Svetega pisma, da se mora    tako    zgoditi?«
zagledala druga in rekla tistim, ki so bila    tam   :
Malo nato so tisti, ki so stali    tam   , stopili k Petru in mu rekli:
»Ti    tako    praviš.«
Nato so sedli    tja    in ga stražili.
   Tako    sta ga sramotila tudi razbojnika, ki
Ko so nekateri, ki so    tam    stali, to slišali, so rekli:
Bilo pa je    tam    precéj žená, ki so gledale od daleč.
Magdalena in ona druga Marija pa sta ostali    tam    ter sedeli nasproti grobu.
In    tako    bo zadnja prevara hujša od prve.«
Ni ga    tukaj   .
Pred vami pojde v Galilejo,    tam    ga boste videli.’
mojim bratom, naj gredo v Galilejo;    tam    me bodo videli.«
   Tako    je nastopil Janez Krstnik v puščavi
se odpravil ven na samoten kraj in    tam    molil.
drugam, v bližnja naselja, da bom tudi    tam    pridigal, kajti za to sem prišel.«
Sedelo pa je    tam    nekaj pismoukov, ki so v srcu premišljevali:
»Kaj ta    tako    govori?
Jezus v duhu takoj spozna, da pri sebi    tako    mislijo, in jim reče:
»Kaj    tako    premišljujete v svojih srcih?
   Tam    je bil človek, ki je imel suho roko.
hitro prime za srp, kajti čas žetve je    tu   
deklice ter svoje spremljevalce in stopi    tja   , kjer je bila deklica.
Šel je od    tam    in prišel v svoj domači kraj.
»   Odkod    njemu to?
In ni mogel    tam    storiti nobenega čudeža, samo na nekaj
»Kjerkoli stopite v hišo, ostanite    tam   , dokler ne odpotujete naprej.
sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od    tam    in otresite prah s svojih nog v pričevanje
Iz vseh mest so skupaj hiteli    tja    in prišli celó pred njimi.
četrte nočne straže je šel k njim,    tako   , da je hodil po jezeru.
začeli prinašati bolnike na nosilih    tja   , kjer so slišali, da je.
korbán,’ to se pravi dar templju; s    tem    mu niti ne dovolite, da bi še kaj storil
Vstal je in šel od    tam    v pokrajino Tira.
ne pripovedujejo; toda če jim je še    tako    naročal, so ga kar naprej razglašali
»Kako jih bo mogel kdo    tukaj    v puščavi nasititi s kruhom?«
»Resnično vam povem: nekateri izmed    tu    navzočih ne bodo umrli, dokler ne bodo
   Tam    se je vpričo njih spremenil.
so se svetila bleščeče belo, da jih    tako    ne more pobeliti noben belivec na svetu.
»Učitelj, dobro je, da smo    tukaj   .
»Učitelj, k tebi    sem    pripeljal svojega sina.
Od    tam    so šli naprej in prepotovali Galilejo,
Od    tam    je prišel v judejske kraje in na drugo
Med vami pa ne    tako   , ampak kdor hoče postati velik med
Ko pridejo blizu Jeruzalema,    tja    do Bétfage in Betánije ob Oljski gori,
Takoj ko prideta    tja   , bosta našla privezanega mladega osliča,
Nekateri izmed tistih, ki so bili    tam   , so ju vprašali:
   Odkod    Jezusova oblast
za seboj potomstvo, in tretji prav    tako   .
   Tu    ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne
Poglej,    tukaj    je Kristus!’, ‘
Poglej,    tam    je!’, ne verjemite!
   Tako    tudi vi ko boste videli, da se to
   Tako    bo kakor s človekom, ki je zapustil
Pojdita za njim in    tam   , kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju:
jedilnico, opremljeno in pripravljeno;    tam    poskrbita za nas.«
»Sedíte    tukaj   , dokler bom molil!«
Ostanite    tukaj    in bedite!«
so odpeljali k vélikemu duhovniku,    tam    so se zbrali vsi véliki duhovniki,
»Ti    tako    praviš.«
In prisilili so nekoga, ki se je    tam    mimo vračal s polja, Simona iz Ciréne,
Ko so to slišali nekateri, ki so    tam    stali, so rekli:
Ko so se pa ozrle    tja   , so videle, da je kamen odvaljen; bil
Ni ga    tukaj   .
Pred vami pojde v Galilejo;    tam    ga boste videli, kakor vam je rekel.’«
čakali na Zaharíja in se čudili, da se    tako    dolgo mudi v svetišču.
   Odkod    meni to, da prihaja k meni mati mojega
Ko sta bila    tam   , so se ji dopolnili dnevi, da bi rodila.
Pohiteli so in našli    tam    Marijo, Jožefa in dete, v jasli položeno.
   Tam    je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova
   Tam    je sedèl med učitelji, jih poslušal
»Če si Božji Sin, skoči od    tukaj    dol; zapisano je namreč:
si storil v Kafarnáumu, stôri tudi    tukaj    v domačem kraju.«
njim, ker so zajeli toliko rib; prav    tako    pa tudi Jakoba in Janeza, Zebedéjeva
pa se je umaknil v samotne kraje in    tam    molil.
   Tam    je bil človek, ki je imel desno roko
Prav    tako    so namreč njihovi očetje ravnali s
ljudje lepo govorili o vas, kajti prav    tako    so delali njihovi očetje z lažnimi
Bila pa je    tam    velika čreda svinj, ki se je pasla
Ko je šel Jezus    tja   , so se množice trle okrog njega.
V katerokoli hišo stopite, ostanite    tam    in od tam pojdite naprej.
katerokoli hišo stopite, ostanite tam in od    tam    pojdite naprej.
zaselke, da prenoči in si najde živeža;    tukaj    smo preveč na samem.«
Storili so    tako    in vse posedli.
Resnično vam povem: nekateri od    tukaj    stoječih ne bodo umrli, preden ne bodo
»Učenik, dobro je, da smo    tukaj   .
bi vse pripravili zanj; vendar ga    tam    niso sprejeli, ker je bil namenjen
Dà, Oče,    tako    ti je bilo všeč.
»Prav si odgovoril,« mu je rekel, »   tako    delaj in boš živel.«
»Pojdi in tudi ti    tako    delaj!«
modrost; a glejte, več kakor Sálomon je    tukaj   .
pridigi; a glejte, več kakor Jona je    tukaj   
ni noben njegov del v temi, bo vse    tako    svetlo kakor tedaj, ko te luč osvetljuje
Ko je odšel od    tam   , so pismouki in farizeji začeli nanj
odvisno od premoženja, pa naj ima kdo še    tako    veliko bogastvo.«
   Tako    bo s tistim, ki si nabira zaklade,
polju in jo jutri vržejo v peč, Bog    tako    oblači, koliko bolj bo vas, maloverni!
Kjer je namreč vaš zaklad,    tam    bo tudi vaše srce.«
njegov gospodar ob prihodu našel, da    tako    dela!
bilo veliko zaupano, se bo od njega    toliko    več terjalo.«
Dež bo,’ in    tako    se zgodi.
Povem ti: ne prideš od    tam   , dokler ne plačaš vse do zadnjega.«
pa se ne spreobrnete, boste vsi prav    tako    pokončani.«
   Tam    je bila tudi žena, ki je že osemnajst
Ne vem,    odkod    ste.’
Ne vem,    odkod    ste.
   Tam    bosta jok in škripanje z zobmi, ko
»Umakni se in pojdi od    tod   , kajti Heród te hoče umoriti.«
ceste in ulice po mestu in pripelji    semkaj    uboge in pohabljene, slepe in kruljave.’
   Tam    je z razuzdanim življenjem zapravil
mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa    tukaj    od lakote ginem.
dobro, Lazar pa le húdo; zdaj je on    tukaj    potolažen, ti pa trpiš.
prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od    tod    priti k vam ne morejo, pa tudi od
priti k vam ne morejo, pa tudi od    tam    se ne dá priti k nam.’
Glejte,    tukaj    je,’ ali ‘Tam je,’ kajti božje kraljestvo
Glejte, tukaj je,’ ali ‘   Tam    je,’ kajti božje kraljestvo je med
Glejte,    tam    je,’ ali ‘Glejte, tukaj je.’
Glejte, tam je,’ ali ‘Glejte,    tukaj    je.’
Ne hodíte    tja    in ne nasedajte jim!
»Kjer je truplo,    tam    se bodo zbirali jastrebi.«
   Tam    je bil mož, Zahéj po imenu.
divjo smokvo, da bi ga videl, kajti    tam    mimo bi moral iti.
Gospod,    tu    je tvoja mina, ki sem jo hranil v prtiču.
Ko prideta    tja   , bosta našla privezanega mladega osliča,
   Odkod    Jezusova oblast
Zato so odgovorili, da ne vedo,    odkod   .
vdovo vzel drugi, pozneje tretji in    tako    vseh sedem; umrli so in niso zapustili
primeren trenutek, da bi jim ga izročil    tako   , da ne bi bilo zraven ljudi.
nadstropju veliko opremljeno obednico in    tam    pripravita.«
Prav    tako    je po večerji vzel tudi kelih in rekel:
»kdor ima denarnico, naj jo vzame, prav    tako    tudi torbo; in kdor nima denarja, naj
»Gospod, poglej,    tukaj    sta dva meča.«
Ko je prišel    tja   , jim je rekel:
»Ti    tako    praviš.«
na kraj, ki se imenuje Lobanja, so    tam    križali njega in oba hudodelca, enega
spremljale od Galileje sèm, so stale    tam    in to opazovale.
Ni ga    tukaj   , temveč je vstal.
tujec v Jeruzalemu in ne veš, kaj se je    tam    zgodilo te dni?«
»Imate    tukaj    kakšno jed?«
Peljal jih je ven,    tja    proti Betániji.
Janez je pričeval    takole   :
Naslednji dan je bil Janez spet    tam    in še dva izmed njegovih učencev.
»   Odkod    me poznaš?«
galilejski Kani in Jezusova mati je bila    tam   .
   Tam    pa je stalo šest kamnitih vrčev, pripravljenih
vodo, ki je postala vino, in ni vedel,    odkod    je - strežniki, ki so zajeli vodo,
mati, njegovi bratje in njegovi učenci;    tam    so ostali nekaj dni.
ter menjalce denarja, ki so sedeli    tam   .
»Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš    tako    delati?«
njegovo šumenje slišiš, pa ne veš,    odkod    prihaja in kam gre.
Bog je namreč svet    tako    ljubil, da je dal svojega edinorojenega
svojimi učenci na judejsko podeželje, se    tam    zadrževal z njimi in krščeval.
krščeval v Enónu blizu Salíma, ker je bilo    tam    veliko studencev.
   Tam    je bil Jakobov studenec.
   Odkod    imaš torej živo vodo?
bom žejna in mi ne bo treba hoditi    semkaj    zajemat.«
Še štiri mesece in žetev je    tu   .’?
naj bi ostal pri njih; in ostal je    tam    dva dni.
Po teh dveh dneh je šel od    tam    proti Galileji.
tudi sami so bili namreč za praznik    tam   .
Jezus ga je videl, kako leži    tam   , in ker je vedel, da je že dolgo bolan,
Medtem ko se pomikam    tja   , vstopi pred menoj kdo drug.«
Jezus se je namreč umaknil, ker je bila    tam    množica.
Boga imenoval za svojega Očeta in se    tako    delal enakega Bogu.
Jezus se je povzpel na goro in    tam    sédel s svojimi učenci.
»   Tukaj    je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov
Prav    tako    tudi ribi, kolikor je kdo hotel.
strani jezera, spoznala, da je bil    tam    en sam čoln in da Jezus ni stopil s
Ko je množica videla, da    tam    ni Jezusa ne njegovih učencev, so sami
Toda o njem vemo,    odkod    je; kadar pa pride Kristus, nihče ne
pa pride Kristus, nihče ne bo vedel,    odkod    je.«
»Vi me poznate in tudi veste,    odkod    sem.
me boste in me ne boste našli, kajti    tja   , kjer sem jaz, vi ne morete priti.«
Iskali me boste in me ne boste našli; in    tja   , kjer sem jaz, vi ne morete priti.’?«
slovesni dan praznika je Jezus stal    tam    in zaklical:
»Še nikoli noben človek ni    tako    govoril.«
moje pričevanje veljavno, ker vem,    odkod    sem prišel in kam grem.
Vi pa ne veste,    odkod    prihajam in kam grem.
»Vi ste od    tu    spodaj, jaz pa sem od zgoraj.
Šel sem    tja   , se umil in spregledal.«
Mojzesu govoril Bog; o tem pa ne vemo,    odkod    je.«
»To je pa res čudno, da ne veste,    odkod    je, ko pa je meni odprl oči.
»Obsedenec vendar ne govori    tako   .
je Janez najprej krščeval in ostal    tam   .
In mnogi so    tam    začeli verovati vanj.
hoteli Judje kamnati, pa greš spet    tja   
Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil    tam   , da boste verovali.
»Gospod, ko bi bil ti    tukaj   , bi moj brat ne bil umrl; a tudi zdaj
»Učitelj je    tukaj    in te kliče.«
Marija je torej prišla    tja   , kjer je bil Jezus.
»Gospod, ko bi bil ti    tukaj   , bi moj brat ne bil umrl.«
Če ga pustimo    tako    delati, bodo vsi verovali vanj.
očitno hodil med Jude, ampak je šel od    tam    v pokrajino blizu puščave, v mesto,
Efraim, in je s svojimi učenci ostal    tam   .
   Tam    so mu pripravili večerjo; Marta je
Velika množica Judov je zvedela, da je    tam   , in prišla ne le zaradi Jezusa, ampak
naj hodi za menoj, in kjer sem jaz,    tam    bo tudi moj služabnik.
Kar torej govorim, govorim    tako   , kakor mi je povedal Oče.«
vam namreč dal, da bi tudi vi delali    tako   , kakor sem jaz storil vam.
Če bi ne bilo    tako   , ali bi vam rekel: odhajam, da vam
in vas vzel k sebi, da boste tudi vi    tam   , kjer sem jaz.
In za pot    tja   , kamor grem, veste.«
»Filip,    toliko    časa sem med vami in me nisi spoznal?
spozna, da ljubim Očeta in da delam    tako   , kakor mi je naročil Oče.
Vstanite, pojdimo    odtod   
tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj    tam   , kjer sem jaz, da bodo gledali mojo
   Tam    je bil vrt in stopil je vanj, sam in
je vedel za ta kraj, ker se je Jezus    tam    večkrat sešel s svojimi učenci.
duhovnikov in farizejev ter jih pripeljal    tja    z baklami, svetilkami in orožjem.
stražarji so pripravili žerjavico, stali    tam    in se greli, ker je bil mraz.
»   Tako    odgovarjaš vélikemu duhovniku?«
izročen Judom, toda moje kraljestvo ni    odtod   
»   Odkod    si?«
   Tam    so ga križali in z njim vred dva druga,
   Tam    je stala posoda, polna kisa.
dneva pripravljanja Jezusa položila    tja   .
Stal je    tam   , pa ni vedela, da je Jezus.
tistega dne, prvega v tednu, ko so bila    tam   , kjer so se zadrževali učenci iz strahu
»Položi svoj prst    semkaj    in poglej moje roke!
Čeprav jih je bilo    toliko   , se mreža ni strgala.
pristopil, vzel kruh in jim ga ponudil; prav    tako    tudi ribo.
   Tu    so možje, ki so hodili z nami ves čas,
Ciréne, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo    tukaj   , Judje in spreobrnjenci, Krečáni in
da ste ravnali iz nevednosti, prav    tako    tudi vaši voditelji.
   Tako    je Bog izpolnil, kar je napovedoval
Bili so    tam    véliki duhovnik Hana, Kajfa, Janez,
je zgodilo; zakaj človek, ki je bil    tako    čudežno ozdravljen, je imel že čez
nebo in zemljo in morje in vse, kar    tam    biva!
»Povej mi, ali sta res za    toliko    prodala zemljišče?«
»Dà,« je odvrnila, »za    toliko   
   Tu    pa je nekdo vstopil in sporočil:
»Ali je res    tako   
očetovi smrti mu je vêlel, naj odide od    tam   ; in prišel je v deželo, v kateri zdaj
In dal mu je zavezo obrezovanja; in    tako    se mu je rodil Izak, ki ga je obrezal
žito, je prvič poslal naše prednike    tja   .
In Jakob se je preselil v Egipt in    tam    umrl, kakor tudi naši očetje.
se maščeval nad njegovim zatiralcem    tako   , da je Egipčana ubil.
naselil kot tujec v midjánski deželi;    tam    sta se mu rodila dva sinova.
   Tako    je naročil on, ki je rekel Mojzesu,
   Tako    je bilo do dni kralja Davida, ki je
Filip je prišel v mesto Samaríjo in    tam    oznanjal Kristusa.
Samaríja sprejela božjo besedo; zato so    tja    poslali Petra in Janeza.
Ko sta prispela    tja   , sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha.
spisa, ki ga je bral, se je glasil    takole   :
»Prosim te, o kom govori    tu    prerok?
»Glej,    tu    sem, Gospod!« je odgovoril.
Tudi    tu    ima od vélikih duhovnikov pooblastilo,
Jezus, ki se ti je prikazal na poti    semkaj   , me je poslal, da spregledaš in postaneš
Ali ni prišel    semkaj    z namenom, da jih vklenjene prižene
Peter je potoval vsepovsod in    tako    je prišel tudi med vernike, ki so prebivali
   Tam    je našel moža z imenom Enéj, ki je
In ker so učenci slišali, da se    tam    mudi Peter, so poslali k njemu dva
Ko je prispel    tja   , so ga peljali v gornji prostor.
Zaklicali so in vprašali, ali se    tu    kot gost mudi Simon, ki se imenuje
Kaj vaju je pripeljalo    sem   
Naslednjega dne je prispel v Cezaréjo;    tam    ga je že čakal Kornelij, ki je povabil
njim pogovarjal, je stopil v hišo;    tam    je našel zbranih veliko ljudi.
Zaslišal    sem    tudi glas, ki mi je govoril: ‘
Ko je prišel    tja    in videl božjo milost, se je razveselil
In storil je    tako   .
   Tako    sta bila odposlana po Svetem Duhu in
Svetem Duhu in prispela v Selevkíjo, od    tam    pa sta odplula na Ciper.
   Tam    sta v Salamíni po judovskih shodnicah
   Tam    sta naletela na judovskega vražarja
videl, kaj se je zgodilo, je veroval;    tako    ga je prevzel Gospodov nauk.
   Tu    se je Janez ločil od njiju in se vrnil
In prav    tako    je rekel: ‘
   Tako    nam je namreč naročil Gospod:
sta v judovsko shodnico in govorila    tako   , da je veliko Judov in Grkov sprejelo
Kljub temu sta    tam    ostala precéj časa in pogumno pridigala
ki je potrjeval besedo svoje milosti    tako   , da so se po njunih rokah dogajala
Listro, Derbo in sosedne kraje - in    tam    oznanjala božjo besedo.
učencev, sta se vrnila v Listro, od    tam    v Ikónij in od tam v Antiohíjo.
vrnila v Listro, od tam v Ikónij in od    tam    v Antiohíjo.
Od    tam    sta odplula v Antiohíjo, kjer sta se
Bog, ki pozna srca, je to potrdil    tako   , da jim je dal Svetega Duha prav tako
   Tako    govori Gospod, ki uresničuje, kar
poslovili in odpotovali v Antiohíjo,    tam    so sklicali množico in izročili pismo.
Potoval je skozi Sirijo in Kilíkijo in    tam    utrjeval cerkvena občestva.
Prišel je v Derbo in od    tam    v Listro.
   Tam    je živel učenec z imenom Timótej, sin
Doumeli smo, da nam Bog veleva, naj    tja    ponesemo veselo oznanilo.
Od    tam    smo odrinili v Filípe; to je mesto
vrata ob reki, ker smo domnevali, da je    tam    prostor za molitev.
se pogovarjali z ženskami, ki so se    tam    zbirale.
Gospoda, stopíte v mojo hišo in ostanite    tu   
Vsi smo še    tukaj   
Ne,    tako    ne gre!
Naj prideta zastopnika oblasti sama    semkaj    in naju spremita na prostost!«
   Tam    sta našla brate in jih osrčila v veri.
in se pridružili Pavlu in Sili, prav    tako    pa tudi precéj Grkov, ki so častili
Ko sta prispela    tja   , sta odšla v judovsko shodnico.
preiskovali svete spise, če je res    tako   .
oznanja božjo besedo, so prišli tudi    tja   , da bi vznemirili in nahujskali množice.
za to izbral in pred vsemi potrdil    tako   , da ga je obudil od mrtvih.«
   Tam    je našel Juda, ki mu je bilo ime Akvila,
Umaknil se je od    tam    in šel k bogaboječemu možu, ki mu je
Ostal je    tam    eno leto in šest mesecev ter učil božjo
   Tam    ju je pustil, sam pa je šel v shodnico,
   Tam    je ostal nekaj časa, nato pa je po
Prišel je    tja    in po božji milosti vernikom veliko
   Tam    je našel nekaj učencev in jih vprašal:
Nato je šel v shodnico,    tam    je kake tri mesece pogumno govoril,
»Potem ko bom    tam   ,« je rekel, »moram obiskati tudi Rim.«
   Tam    pa so kričali drug čez drugega, vladala
sodni dnevi in cesarski namestniki:    tam    naj se tožijo med sabo!
Naposled je prišel v Grčijo in    tam    je ostal tri mesece.
   Tam    smo preživeli teden dni.
   Tam    smo nameravali vzeti na krov Pavla,
krov Pavla, kot je bil naročil; do    tja    je hotel iti peš.
Duhu, v Jeruzalem, in ne vem, kaj me bo    tam    doletelo.
na Kos, naslednji dan na Ródos in od    tam    v Pátaro.
   Tam    smo našli ladjo za Feníkijo, se nanjo
   Tam    smo našli učence in pri njih smo ostali
   Tam    smo na obrežju pokleknili in molili.
   Tam    smo pozdravili brate in ostali en dan
   Tam    smo ostali več dni.
Naslednji dan je šel Pavel z nami k Jakobu;    tam    so so zbrali tudi vsi starešine.
Gotovo bodo zvedeli, da si    tu   .
   Tako    bodo vsi spoznali, da ni res, kar govorijo
   Tu    je človek, ki vsepovsod vse ljudi uči
   Tam    boš zvedel vse, kar moraš storiti!’
Do    tu    so ga poslušali.
bičanjem zaslišijo, da bi zvedel, zakaj    tako    kričijo zoper njega.
»   Tukaj    sediš, da bi mi sodil po postavi, pa
Več kot štirideset se jih je    tako    zaklelo.
pripravljeni, da ga ubijemo, še preden bo    tukaj   
Čez pet dni je prišel    tja    véliki duhovnik Hananíja z nekaj starešinami
krivični, kakor pričakujejo tudi ti    tukaj   .
Ali pa naj tile    tukaj    sami povedo, kakšen prekršek so našli,
Fest je tri dni po    tem   , ko je prevzel upravo province, odpotoval
odgovoril, da ostane Pavel zaprt v Cezaréji;    tja    da namerava tudi sam nemudoma odpotovati.
Jeruzalem, da se tvoja zadeva razsodi    tam    v moji navzočnosti?«
cesarjevim sodnim stolom stojim in    tu    se mora razsoditi moja zadeva.
Ko sta se več dni mudila    tam   , je Fest kralju razložil Pavlov primer
Ko so se zbrali    tukaj   , nisem izgubljal časa, ampak sem takoj
odpotovati v Jeruzalem, da se zadeva razsodi    tam   .
»Kralj Agrípa in vi vsi, ki ste z nami    tu    navzoči!
vsa judovska skupnost v Jeruzalemu in    tukaj    in kričala, da ne sme več ostati živ.
Na poti    tja    sem opoldne zagledal luč, o kralj,
mi je Bog pomagal, zato stojim zdaj    tukaj   , da pričujem malim in velikim.
Kralj in namestnik sta vstala, prav    tako    tudi Bereníka in vsi, ki so sedeli
Ko smo odrinili od    tam   , smo pluli za Ciprom, kamor so nas
   Tam    je stotnik našel ladjo, ki je plula
po možnosti dospeli do Fojniksa in    tam    prezimili.
je mimo otočka, ki se imenuje Kávda;    tam    smo s skrajnimi napori komaj obvladovali
dvignili, nato so ladjo zavarovali    tako   , da so jo vso opasali z vrvmi.
Sirto, so spustili zavorno sidro in se    tako    vozili naprej.
In    tako    nam je izginjalo vsako upanje na rešitev.
se ne bi smeli oddaljiti od Krete:    tako    bi si bili prihranili to nezgodo in
preudarjali so, ali bi mogli ladjo spraviti    tja   .
In    tako    se je zgodilo, da so se vsi rešili
Ko smo se    tako    rešili na suho, smo zvedeli, da se
Od    tam    smo vzdolž obale jadrali v Région.
   Tam    smo našli brate; ti so nas povabili,
In    tako    smo prišli v Rim.
Hrepenim namreč po    tem   , da bi vas videl in vam posredoval
počenjali nespodobnosti z moškimi in    tako    sami na sebi prejemali plačilo, ustrezno
greh na svet in po grehu smrt in je    tako    smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi
Prav    tako    ste tudi vi bratje moji, bili po Kristusovem
   Tako    je torej postava svéta in zapoved je
Da bi se izkazal kot greh, mi je po    tem   , kar je dobro, povzročil smrt.
Zapovedi postave naj bi se    tako    izpolnile v nas, ki ne hodimo po smernicah
Prav    tako    tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti.
Obljuba se namreč glasi    takole   :
Mar lončar ne razpolaga z glino    tako   , da lahko iz iste mešanice naredi posodo,
In zgodilo se bo tole: prav    tam   , kjer jim je bilo rečeno:
Niste moje ljudstvo’,    tam    se bodo imenovali sinovi živega Boga.«
Mojzes namreč    takole    opisuje pravičnost, ki je iz postave:
Toda pravičnost, ki je iz vere, pravi    takole   :
Prav    tako    se je tudi v sedanjem času rešil ostanek,
So se mar spotaknili    tako   , da so obležali za zmeraj?
In    tako    bo rešen ves Izrael, kakor je pisano:
Ker je torej Bog    tako    usmiljen, vas rotim, bratje: darujte
prilagajajte miselnosti tega sveta, ampak se    tako    preobrazujte, da boste prenavljali
več, kot je treba dati, ampak samo    toliko   , kolikor je razumno; vsak pač po deležu
žejen, mu daj piti; če boš namreč delal    tako   , mu boš sipal na glavo žarečega oglja.«
se zdrži jedi za Gospoda in je prav    tako    hvaležen Bogu.
sveto službo za božji evangelij, da bi    tako    pogani postali Bogu prijetna daritev,
Vse od Jeruzalema    tja    do Ilírika sem v velikem krogu oznanjal
stvar časti, da pridigam evangelij    tam   , kjer Kristus še ni bil znan, da ne
spotoma videl in da mi boste pomagali iti    tja   , potem ko se bom nekoliko naužil vaše
   Tako    tudi to, kar je v Bogu, pozna samo
Mož naj ženi izpolni dolžnost, prav    tako    tudi žena možu.
   Tako    ukazujem po vseh Cerkvah.
namreč Gospodov osvobojenec, in prav    tako    je tisti, ki ga je poklical kot svobodnega,
stiske, da je torej dobro, če človek živi    tako   .
Čeprav je veliko    tako    imenovanih bogov na nebu in na zemlji
Če    tako    grešite proti bratom in s tem prizadenete
drugi deležni te pravice, ali jè nismo    toliko    bolj mi?
   Tako    je tudi Gospod določil, naj tisti,
   Tako    tecite, da jo boste dosegli.
   Tu    pa ne mislim na vašo vest, ampak vest
   Tako    skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi
mora imeti na glavi pokrivalo, ker se    tako    vedejo angeli, sicer pa v Gospodu
Ne shajate se namreč    tako   , da bi se poboljšali.
vsem mudi pojesti svojo večerjo in je    tako    eden lačen, drugi pa že pijan.
Prav    tako    je vzel tudi kelih po večerji in rekel:
udje pa so eno, čeprav jih je veliko,    tako    je tudi Kristus.
darom jezikov, razen če tudi razlaga in    tako    gradi Cerkev.
   Tako    tudi vas ne bodo mogli razumeti, kaj
   Tako    se tudi vi ker hrepenite po duhovnih
bom govoril temu ljudstvu, pa me tudi    tako    ne bodo poslušali,« govori Gospod.
Sram vas bodi, da moram    tako    reči.
Le on nas je rešil iz    tako    velike nevarnosti.
In    tako    se bo v mojem imenu veliko ljudi zahvaljevalo
lahkomiselno ravnal, če sem se odločil    tako   ?
sijajno že to, kar naj bi izginilo, je    toliko    bolj sijajno to, kar ostane.
Ker imamo torej    tako    veliko upanje, živimo v popolnem zaupanju,
namreč Duh, kjer pa je Gospodov duh,    tam    je svoboda.
po človeško, ga zdaj ne poznamo več    tako   .
   Tako    pravi Gospod.
in vi boste moji sinovi in hčere,«    tako    govori vsemogočni Gospod.
In    tako    sem bil še bolj vesel.
Dovolj ste bogati, da ste lahko    tako    radodarni, da boste po nas dajali Bogu
Jaz sam, Pavel, ki sem sicer    tako    popustljiv, dokler sem med vami, od
sam še enkrat premisli, da smo prav    tako    kakor on tudi mi Kristusovi.
boste zato manj ljubili, če vas pa jaz    tako    zelo ljubim?
je poklical po Kristusovi milosti,    tako    hitro obračate k nekemu drugemu evangeliju.
Sicer pa so se bili    tam    vrinili lažni bratje, da bi prežali
   Tako    nespametni ste?
Ste    toliko    pretrpeli zaman?
štiristo trideset let pozneje, ne more razveljaviti    tako   , da bi bila obljuba neučinkovita.
Mislim namreč    takole   : dokler je dedič še nedoleten, se nič
tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi    tako    prejeli posinovljenje.
Nosíte bremena drug drugemu in    tako    boste izpolnili Kristusovo postavo.
Vsakdo naj presodi svoje ravnanje in    tako    bo pridržal lastno hvalo zase, ne pa
veri prebiva v vaših srcih, da bi    tako   , ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni,
zmoto, jih premetavajo valovi in sèm ter    tja    zanaša vsak nazorski veter.
Ko so    tako    otopeli, so se prepustili razuzdanosti,
ali nesramnež ali lakomnež, kar je    toliko    kot malikovalec, nima dediščine v Kristusovem
ubogajte svoje starše v Gospodu, zakaj    tako    je prav.
Tudi vi gospodarji se prav    tako    vedíte do njih in opustite grožnje,
Prav je, da    tako    mislim o vas vseh, ker vas nosim v
znali razlikovati, kaj je boljše, in    tako    čisti in neomadeževani dočakali Kristusov
Le da živite    tako   , kakor je vredno Kristusovega evangelija.
   Tako    bom, bodisi da pridem in vas vidim
z Bogom, ampak je sam sebe izničil    tako   , da je prevzel vlogo hlapca in postal
kakor človek in je sam sebe ponižal    tako   , da je postal pokoren vse do smrti,
Prav    tako    se veselite tudi vi in se radujte z
bi mu bil podoben po srcu in bi se    tako    iskreno zavzemal za vaše zadeve, saj
postanem podoben v njegovi smrti in    tako    upam, da kako pridem do vstajenja od
Sicer pa napredujmo v isti smeri od    tam   , kamor smo prispeli.
Zatorej, moji predragi in    tako    zaželeni bratje, moje veselje in moja
naj bi vas moč njegovega veličastva    tako    silno okrepila, da bi bili polni potrpežljivosti
vezeh hrani in povezuje celotno telo in    tako    uspeva v božji rasti.
Hrepenite po    tem   , kar je zgoraj, ne po tem, kar je na
Hrepenite po tem, kar je zgoraj, ne po    tem   , kar je na zemlji.
in slo po čim večjem imetju, ki je    toliko    kot malikovanje.
tudi v verigah: da bi jo le živel    tako   , kakor jo moram oznanjati!
so zunaj, se vedíte z modrostjo: pri    tem    izkoristite vsako priložnost.
natanko vam bosta povedala, kako je    tukaj   .
Nikoli namreč nismo govorili    tako   , da bi se prilizovali, kakor veste.
Prav    tako    nam oznanjevanje ni bilo pretveza za
opominjali, spodbujali in rotili, da živite    tako   , kakor se spodobi pred Bogom, ki vas
vseh, kakor jo čutimo mi do vas da bi    tako    utrdil vaša srca, ki naj bodo neoporečna
živeti, da boste ugajali Bogu: sicer pa    tako    živite.
je Jezus umrl in vstal, moramo prav    tako    verovati, da bo Bog pridružil Jezusu
neredno, da nič ne delajo, ampak begajo    sem    ter tja.
nič ne delajo, ampak begajo sem ter    tja   .
razumejo, kaj govorijo, niti tega, kar    tako    vneto zagovarjajo.
zgled tistim, ki bodo verovali vanj in    tako    prišli v večno življenje.
Prav    tako    morajo biti diakoni dostojni, nikakor
Prav    tako    morajo biti ženske dostojne, ne obrekljive,
Če boš namreč ravnal    tako   , boš rešil sebe in tiste, ki te poslušajo.
   Tako    božje ime in nauk ne bosta prišla na
Temu so se nekateri vdali in    tako    krenili proč od vere, s tem pa sami
spoznanja, ki so se ga nekateri oprijeli in    tako    glede vere zabredli.
   Tako    bodo mogle vzgajati mlade žene, da
   Tako    se božji besedi ne bo delala sramota.
Prav    tako    opominjaj mladeniče, naj se obvladujejo.
   Tako    govôri in opominjaj in grajaj z vso
Sklenil sem namreč, da bom    tam    prezimil.
Postal je    toliko    višji od angelov, kolikor odličnejše
On namreč zasluži    toliko    večjo slavo, kolikor večja čast gre
   Tam    so me vaši očetje skušali in preskusili,
Bog namreč ni    tako    krivičen, da bi pozabil na vaše delo
zemlji, niti ne bi bil duhovnik, ker so    tu    že taki, ki darujejo darove v skladu
Dobil je torej    toliko    odličnejšo službo, kolikor je tudi
To je torej urejeno    tako   : v prvi šotor stopajo duhovniki vedno,
Prav    tako    je s krvjo pokropil tudi šotor in vse
potrpežljivost, da boste izpolnili božjo voljo in    tako    dosegli obljubljene dobrine.
temveč izmed tistih, ki verujejo in    tako    rešijo dušo.
bomo veliko bolj pokorili Očetu duš in    tako    imeli življenje?
Ta prizor je bil    tako    strašen, da je Mojzes rekel:
tistega, ki je govoril na zemlji, bomo    tem    manj mi, če bi odklonili njega, ki
prenašajmo njegovo sramoto, saj nimamo    tu    stalnega mesta, ampak iščemo prihodnje.
življenje z besedo resnice, da bi bili    tako    rekoč prvina njegovega stvarstva.
»Sédi    semkaj    na dobro mesto,« revežu pa rečete:
»Ti stopi    tja   ,« ali
   Tako    je tudi z vero, če nima del; sama zase
   Tako    se je spolnilo Sveto pismo, ki pravi:
ni bila tudi prešuštnica Rahába prav    tako    opravičena iz del, ker je sprejela
Moji bratje,    tako    ne sme biti!
namreč nevoščljivost in prepirljivost,    tam    sta nered in hudobija vsake vrste.
   Odkod    boji med vami in odkod prepiri?
Odkod boji med vami in    odkod    prepiri?
jutri odpotujemo v to in to mesto,    tam    ostanemo eno leto, trgovali bomo in
   Tako    pa se bahate v svoji prevzetnosti.
»Vsi ljudje smo trava; še    tako    lepa cvetlica je le trava.
Bog namreč hoče, da delate dobro in    tako    zaprete usta nevednim nespametnim ljudem.
Bodite sproščeni, vendar ne    tako   , da bi vaša sproščenost prikrivala
Prav    tako    bodite, žene, podrejene svojim možem!
   Tako    so se namreč nekoč krasile tudi svete
   Tako    je Sara ubogala Abrahama in ga je imela
Prav    tako    možje!
   Tako    ne bo vaši molitvi nič v napoto.
Le    tako    bo po Jezusu Kristusu v vsem slavljen
Prav    tako    vi mladi!
odrešenika Jezusa Kristusa prejeli prav    tako    dragoceno vero kakor mi, obilno milost
Če boste namreč    tako    ravnali, se ne boste nikdar spotaknili.
namreč očetje zaspali, je vse ostalo    tako   , kakor je bilo od začetka stvarjenja.«
živite sveto in pobožno, če bo že vse to    tako    razpadlo.
   Tako    vam je pisal tudi naš ljubi brat Pavel,
   Tako    piše tudi v vseh pismih, v katerih
   Tako    delajo tudi z drugimi knjigami Svetega pisma,
živi v njem, je dolžan tudi sam živeti    tako   , kakor je živel on.
Veliko antikristov je že zdaj    tu   .
Božja ljubezen do nas se je razodela    tako   , da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega
Preljubi, če je Bog    tako    vzljubil nas, smo tudi mi dolžni ljubiti
Gomóra in okoliška mesta, ki so prav    tako    kakor oni nečistovala in se vdajala
   Tako    tudi ti v svojem sanjarjenju skrunijo
Sporočil ga je    tako   , da je poslal svojega angela svojemu
Spomni se torej,    odkod    si padel, spreobrni se in opravljaj
Vem, kje prebivaš:    tam   , kjer ima satan svoj prestol.
Antípa, moj zvesti pričevalec, umorjen    tam    pri vas, kjer domuje satan.
Prav    tako    imaš tudi ljudi, ki sledijo nauku nikolajevcev.
Kdor zmaga, bo    tako    oblečen v bela oblačila.
ob tretjino svoje svetlobe in prav    tako    noč.
   Tako    bo moral umreti, kdorkoli bi jima hotel
Prav    tako    imata oblast nad vodami, da jih spremenita
prispodobi imenuje Sódoma in Egipt:    tam    je bil križan tudi njun Gospod.
je Bog pripravil zavetje, da bi jo    tam    hranili tisoč dvesto šestdeset dni.
odletela na svoje mesto v puščavi:    tam    naj bi se hranila čas in dva časa in
Svetim je treba    tukaj    vztrajnosti in vere.
   Tu    je treba modrosti.
   Tu    je potrebna stanovitnost svetih, ki
ti, ki si in si bil, ti Sveti, ker si    tako    razsodil!
   Tam    sem videl žensko, kako je sedela na
   Tukaj    je treba pameti z modrostjo.
»Zgrnite se    semle    na veliko božjo pojedino!
Nato ga je vrgel v brezno, ga    tam    zaklenil ter zapečatil vhod nad njim,
   Tam    bodo mučeni podnevi in ponoči na veke
štiri vogale in njegove dolžine je bilo    toliko   , kolikor je njegove širine.
podnevi ne bodo nikdar zapirala, zakaj    tam    noči ne bo.
sindikati napovedujejo naslednjo, prav    tako    štiriurno, stavko še za prihodnji torek,
   Tako    je bilo prvič »prekršeno« pravilo,
so predlagali, naj ga poviša in se    tako    izogne dodatnim stroškom na kmetijah.
odsotnostjo, gospod premier, so se    tu    dogajale pomembne, čudne in, lahko
kateri bi lahko brez ovinkarjenj stopili    tja   , kjer so nam (bila ) vrata že sicer
pomembno vprašanje, saj na tem področju »   tako    rekoč orjemo ledino«.
pobudo državnemu zboru za dopolnitev    tako    imenovanega zakona o lastninjenju igralnic.
da so medicinske sestre s človekom    tako    rekoč od rojstva do smrti, z bolnikom
ni bilo nikoli sporno, da morajo o    tako    pomembnem koraku odločati državljani
   Tako    je pokazala danes opravljena javnomnenjska
Po svežih podatkih pa naj bi bilo    tam    naloženo monetarno zlato in finančni
kršitev javnega reda in miru, ampak je že    tako   , da se vedno najde kakšna zgaga, ki
in razpoloženje, če lahko zapišemo    tako   , potem pokvari.
   Tako    je bil ljubljanski operativno komunikacijski
Slovenci poklicani za kulturne naloge,    tako    kot so drugi narodi poklicani za politične,
   Tam    vmes je bilo treba najti nekaj ostrih
   Odtod    teatralna zasnova celotnega spektakla,
impotenten, a vseeno ga mnogi ljubijo,«    tako    je rekel in se po šestih minutah umaknil.
   Tako    je julija 1995 odločila poslovniška
bo papeški nuncij monsinjor Farhat -    tako    je bilo mogoče izvedeti neuradno -
Michael Foale naj bi    tam    ostal 131 dni, družbo pa mu bosta delala
obravnavanje in odločanje o šestih zakonih iz    tako    imenovanega gospodarskega paketa, nato
DZ bo    tako    do konca četrte seje obravnaval še
Od    tod    neizogiben pritisk na nove države,
Dirkališče v Pratru mu je    tako    veliko dalo v karieri, največ pa prav
zgolj operacionalizacija devetega člena    tako    imenovanega zakona o železnici.
Tudi po tretjič vloženi pobudi    tako    ne more razpisati datuma za zbiranje
posebej poudarja vprašanje skladnosti    tako    imenovanega španskega predloga.
zajetje pitne vode, saj naj bi prav    tam   , kjer se je nesreča zgodila, tekli
ne da ugotoviti, se stopnja določi    tako   , da se ugotovi povprečna poraba goriva
stopnji v odstotku, ki se izračuna    tako   , da se povprečna poraba bencina oziroma
prej opisan način, se stopnja izračuna    tako   , da se pri izračunu upošteva povprečna
prometu pa se bodo držali le navodil    tako    imenovanega zakona o železnici, ki
dneh; predlogu zakona je priložila tudi    tako    imenovano interpretativno deklaracijo,
ustave in pred njo predloge za pripravo    tako    imenovane zaščitne zakonodaje.
svoja dejanja, onemogočila pogajanja in    tako    mirno, evropsko rešitev konflikta.
»ljubljeni predsednik« počival, prav    tako    ni bila prodana in ne oddana v najem.
besedah Rekarja zahtevali vožnjo prav    tako    za 42 vlakov, nasprotna stran pa jih
nepreklicno odstopil, še ni znano, prav    tako    pa Klaus še ni povedal, kateri minister
   Tam    naj bi začel rasti zabaviščni center,
ki zlasti sosede z druge strani meje    tako    silovito privlačijo.
Takšno opcijo podpira    tako    rekoč celotno južno krilo Nata.
odličnem finišu zmagali v Velenju in    tako    podaljšali negotovost v zvezi s prvakom.
s strani poslanca Iva Hvalice (SDS)    tako    zapletlo, da so sejo do jutri prekinili.
Že dopoldne je bilo v okviru    tako    imenovanega strukturnega dialoga srečanje
Nizozemsko pripravila uvodno besedo o    tako    imenovani vzporedni dublinski konvenciji.
odločanju o obsegu stavke in zakaj jo    tako    zaostruje, da gre že za zlorabo pravice
promet pa je še vedno močno ohromljen in    tako    rekoč v rokah centralnega stavkovnega
Vzrok    tako    hudega spora med njima pa naj bi bilo
naj bi zahtevala celo ločitev, prav    tako    pa naj bi se prepirala tudi zaradi
dohitel in jo s tem orodjem udaril    tako    močno, da je obležala.
ko bodo spet spoštovali deveti člen    tako    imenovanega zakona o železnici in zakon
do 75 odstotkov vseh vlakov oziroma    toliko   , kot jih določa vladni sklep, sprejet
pa se po njegovih besedah ne da kar    tako    negirati.
stečajni upravitelj delniške družbe    Tam   , je danes sporočil, da bo izplačilo
družb, še ni znano, zdi pa se, da ne    tako    kmalu, kajti nekateri od 17 stečajev
3,6 odst. vprašanih, 11,2 odst. je    tako    svojo namero najavilo, 7,3 odst. pa
Približno    toliko    je dobival za vodenje komerciale v
Darko Janžekovič je imel prav    tako    več pogodb.
Od    tam    so odšli v Valburgo pri Smledniku,
štiri hektare zemlje zunaj Moskve in si    tam    zgradila dačo, ki meri 452 kvadratnih
0:2 (0:1) ter Publikum s Koprom prav    tako    z 0:2 (0:0).
uri znova sestali in razpravljali o    tako    imenovanem političnem dogovoru za spremembo
pogajanja o aneksu h koalicijski pogodbi o    tako    imenovanih pripravljalnih operacijah
državljani Republike Slovenije, če    tako    določa mednarodna pogodba ali če obstaja
enakimi pogoji kot državljani RS, če    tako    določa mednarodna pogodba ali če obstaja
zakonu o ratifikaciji in tudi v prilogi,    tako    imenovanem španskem kompromisu, so
zbor sprejel zakon o ratifikaciji, bi    tako    prejudiciral odločitev o spremembi
da bi izbruhnili politični interesi    tako    močno, da smo bolj podobni cepetajočemu
   Tam    je najprej oplazil golfa, ki ga je
Sedanjih 11 igralnic bo    tako    prešlo v državno last, delnice pa bodo
zakonodajo in pravne zadeve ugotovil, da bi    tako    zastavljeno vprašanje lahko zavajalo
žensko oblekli, se z vitezi bojevali, pa    tako    pisali pesmi, katere so tudi po žensko
Plečnikovo sakralno posodje, ki so jo prav    tako    pripravili v Arhitekturnem muzeju (avtorja
V Pergamu,    tako    pravi sekretarka Vida Fras, zahtevajo,
naj bi predlagala, da bi veljalo pred    tako    pomembnim vprašanjem, kot je sprememba
na zelo ozko razlago o potrebnosti    tako    imenovane zaščitne ureditve oziroma
Zato so se vrvi že naslednji hip    tako    napele, da je helikopter z žico odtrgal
enakimi pogoji kot državljani RS, če    tako    določa mednarodna pogodba in če obstaja
Prav    tako    bo pogajalska skupina predvidoma dosegla
proti Vzhodu zaradi klasične grožnje od    tam   .
garancije je mogoče dati tistim »zunaj«, in    tu    je še vedno mogoče zavzemanje za »odprto«
A    tu    igra psihologija pomembno vlogo: nobena
Stavkovni odbor pričakuje, da bodo    tako    kaznovali vsaj tri najodgovornejše.
Petek, trinajstega, vendarle ni bil    tako    črn dan za Slovenijo, kot je bilo mogoče
Najprej je    tu    naravnost genialna domača politična
komunistov v slovenski politiki, ki so jih    tja    postavili od medijev zaslepljeni volivci),
prihodnje skupne domovine Evrope (tudi    tu    bi jim Slovenija lahko priporočila
kupovat sadje in vino, saj lahko le    tako    pomagajo Bricem, da ostanejo pravi
vendar je državni sekretar Žarko Pregelj    tako    zaposlen, da nima niti toliko časa,
Pregelj tako zaposlen, da nima niti    toliko    časa, da bi lahko povedal, kdaj ga
   Tako    približno sta ministra za gospodarske
prispevala pri gradnji, je jasno, prav    tako    pravice, zdaj je treba vse skupaj uskladiti
zadev na drugih področjih, pa tudi    tu    prihaja do blokad.
Od    tod    verjetno izmikanja pri odločitvah ter
notranje nadzorne kontrole pomanjkljive in    tako    povečujejo tveganje, da podatki v zaključnem
plače naj bi se v skladu z zakonom    tako    povečevale enkrat letno za 85 odstotkov
Prav    tako    pa je v zakonu zagotovljeno tudi ločeno
Pa saj    tam   , v ječi, v celici, je zmeraj samo polmrak;
Sneži    tam   , pri nas, doma ...
sveti večer o svojem domu, katerega ima    tako    rad in radi katerega trpi.
   Tam    zunaj potrkavajo, pojo zvonovi, vse
Vsi so govorili    tako    in zmajevali z glavami.
Vse polno ljudi hiti    sem    in tja.
Vse polno ljudi hiti sem in    tja   .
   Tu    se je Peter ustavil.
je svoje razmišljanje pripeljal do    sem   .
   Tu    je obstal vselej.
Polna malih vasic, ki so posedle    tam   , kakor bele golobice, vse stisnjene
   Tam    se je rodila moja mati.
Vse dni je    tam   , vse mesece na spomlad, poletje in
Živeli smo    tam   .
   Tam    sem ga odprl in bral.
   Tam    sva obstala.
Ko je prišel do    tukaj   , se je stresel.
Pred tremi leti sem hodil    tja    k izpitom.
Samo oči, ah, oči so bile    tako    velike, da sem se bal pogledati vanje.
»In je pogledala vame    tako    globoko.
Zakopali so jo    tam   , na Brdu, nad globeljo.
Zdaj spi    tam    in šepeče v neosvobojeni zemlji z duhovi
Sonce je    tam    res zlato in sije dolgo, dolgo.
Vina je    tam    vse polno, rdečega in sočnega vina.
Siva lisa je    tam   , zarezana od verig in okovov, lep in
Živa pesem je pesem ječe in    tam    je vse spoznal.
si deklica, ji je govoril, lepa si,    tako    lepa kot Neda, lepša od Nede.
   Tako    živi Najdù.
Česa mi manjka, si pravi, ko potuje    tako    lačen in raztrgan skozi predmestja?
Nocoj bo gotovo iz groba vstal in čakal    tam    nekje med bori, kdaj se bo Krist rodil
Morda ima kdo izmed nas tudi    tu    božično drevesce, toda tudi to drevesce
nebogljeni smo bili, ko so nas učili, da je    tam    nekje daleč, res sam bogve kje, dežela
   Tako    se zdaj ljudje vsako leto na vseh pokrajinah
   Tam    leži naša zemlja, kakor veliko, na
in zdaj, je ta le primorski človek    tam   , ves zemlja, ves narod, ves človek.
   Takole    smo vrženi na cesto, ki pelje preko
   Tam    na koncu nekje, pa je prag.
In kadar se bomo povzpeli do    tja   , bomo stopili čezenj.
   Tu    sredi celice stojim in ti pišem.
ampak plavordeče lise so še zmirom    tam   .
Samo    tu    sredi celice lahko stojim in pišem.
Pišem kar    tako    na štiri sive in mrzle stene, pišem
štiri sive in mrzle stene, pišem kar    tako    z mislimi in z očmi na koščke neba,
na trdo blazino, razkrilil roke in    tako    sem se danes zbudil.
Čudim se, čemu    tako    pojo.
tem mestu skoraj vedno pojo, ampak    tako    čudno, kakor danes, še niso peli nikdar.
Čemu, le čemu    tako    zvoni?
   Tam    piše nad vrati:
   Tu    ni čas za premišljevanje.
pisal, kako vidim našo domačo bajto,    tam    na bregu čepi.
In vendar je vse    tako    lepo tam daleč ob Idrijci.
In vendar je vse tako lepo    tam    daleč ob Idrijci.
Dragica, Mirica, Ivanka, Vladko, oče,    tu    sem in mislim na vas in pismo vam pišem.
zakurjeni peči, spomnite se name, ki sem    tako    daleč od vas
-    Tako    malo, se čudi ječar.
   Tako    bele roke ima ta kaplan, kakor mrtvaške
roke ima ta kaplan, kakor mrtvaške so,    tako    belih rok nisem še nikdar videl.
Povejte mi, čemu sem    tu   ?
ljudstvo, ki trpi, verujem samo to, da so    tu    poleg mene v teh celicah moji bratje,
Čemu si    tukaj   , ne vem.
   Tam   , poglejte, samo stena naju loči, umira
   Tam    smo mi otroci.
Že dve leti in tri mesece si    tu    v tej celici.
* * *    Tu    stojim sredi celice in pišem.
Polnoč in jaz stojim    tu   , sredi kazenske celice ...
vedeti predvsem tole, da umetnost ni    tu    zaradi umetnosti same in da umetnost
   Tako    in tako je mislil, in bodo odšli v
Tako in    tako    je mislil, in bodo odšli v kavarno
   Tako    je, niti srce se jim ne smili!« pravi
   Tu    je eno vprašanje za nas, vprašanje
pribežal iz Primorja in sem ugasnil    tukaj   «, pravi Simon in proda gosli, svojo
»Stopetdeset tisoč življenj utriplje    tu    doli sedaj!«
   Tu    so ‘Marija, duša voditeljica, Jelka,
da bodo segli po njej, - saj smo pa    tako    potrebni Marije, s katero se napotimo
zlezle na mladike, zlezle in obstale    tam    krepko priraščene na oči.
in mimo prve ljubezni, daleč nazaj,    tja    do otroških let, do pašnikov, do piščali,
Sicer ob    tako    zgodnji uri ponavadi ne spuščajo jetnikov,
Kdo pa je    tam    od naših?
Ne, ne,    tja    me ne peljejo tako zgodaj.
Ne, ne, tja me ne peljejo    tako    zgodaj.
skozi Volče na Čiginjsko polje in od    tam    skozi Ušnik do Soče.
   Tu    pa tam se je kdo ustavil in pogledal
Tu pa    tam    se je kdo ustavil in pogledal za avtomobilom.
-    Odkod   ?
- Tako,    tako    daleč ste prišli s svojo nepokorščino.
Da, da,    tako    je.
leta in leta kapale nanj, so obvisele    tam   , kakor podolgovate srage krvi.
Dolgo je    tako    sedel in se je prestrašil, ko so ga
stopnicah navzgor in navzdol, po hodnikih    sem    in tja.
navzgor in navzdol, po hodnikih sem in    tja   .
Velikanoč je in on je    tam   , sam, zapuščen, osramočen in obsojen,
Ta misel ga je    tako    silno prevzela, da se je dvignil s
   Tja    so mu šle oči.
lepo in zaželel si je, da bi ga nosili    tako    celo večnost.
In    tako    rad bi mu pisal.
In    tako    v teh težkih dneh gledati nazaj na
   Tako    poje pesnik Zupančič v ‘Dumi ’.
   Tu    pa tam se včasih zberemo, zakaj v nas
Tu pa    tam    se včasih zberemo, zakaj v nas vseh
ah, tamkaj ozad,    tam    si ti, ki misel naša me omami
mati, da mu je prava mati, čeprav je    tu    pa tam pusta in revna.
da mu je prava mati, čeprav je tu pa    tam    pusta in revna.
Peljemo pa se zmirom domov, peljemo se    tja   , kjer je moja domačija.
   Tam    domačija moja in nas vseh.
mano se peni morje, razlito se vleče    tja   , ne vem kam do neskončnosti.
   Tukaj    so meje, tukaj je odločila človeška
Tukaj so meje,    tukaj    je odločila človeška in božja pravica
petje je plavalo čez gmajne, danes se    tu    pa tam utrga žalostna pesem in zasolzi
plavalo čez gmajne, danes se tu pa    tam    utrga žalostna pesem in zasolzi navzdol
Ko so daleč    tam    na valovih, se previdno ozro okrog
   Tam    na motovunskem griču umira velikan,
   Tam    na čereh je pripet Miramar.
Da, prav    tam    se lomi, kjer gre v morje siv rob.
In potem hodim    tam    med vasmi in mislim in gledam:
   Tam    vidijo sklonjene glave,
- - - - - - Kam še gremo    tam    ob morju V Barbano vsi,
Tudi    tam    je naša zemlja, našega človeka srečam
   Tam    sem na gmajni, na goličavi; tu pa tam
Tam sem na gmajni, na goličavi;    tu    pa tam so hiše stisnjene med skale,
Tam sem na gmajni, na goličavi; tu pa    tam    so hiše stisnjene med skale, kakor
stisnjene med skale, kakor bi se zatekle    tja    pred nečem nedopovedljivo groznem.
   Tja    so se umaknile bajte, da, saj so se
Hodim    tam    med trdimi Kraševci kakor je trda kraška
O vem, da je    tam    čudovito podzemlje:
Trstelja dobrave, cveto    tu    breskve, mandeljni in slive.
   Tam    nekje na koncu, jako daleč in vendar
nekje na koncu, jako daleč in vendar    tako    silno blizu, stoje mrki in budni stražarji,
   Tako    nekam s pritajenim hrumenjem seže čez
Pomladi pa so    tam    tako lepe.
Pomladi pa so tam    tako    lepe.
   Tu    pa tam zaplove pesem, sladka in strastna
Tu pa    tam    zaplove pesem, sladka in strastna pesem
roka in ustna se zbližajo, zbližajo    tam    za brajdami, oblitima z mesečino.
kakor bele golobice, ki so posedle    tu    pa tam, kakor jih je ljubi Bog poslal.
bele golobice, ki so posedle tu pa    tam   , kakor jih je ljubi Bog poslal.
In    tam    so brajde.
Lepi so    tam    jesenski večeri:
Samo    tu    pa tam se še oglasi kos prituhnjene
Samo tu pa    tam    se še oglasi kos prituhnjene pesmi.
To zemljo imamo vsi    tako    radi, Bog ne daj, da bi kdaj popolnoma
Sedaj sem    tu   .
da je bila napolnjena s krvjo, vse    tam    daleč od Krna, od Mengor, izpod Sel,
   Tu    nekje spe.
ali so prišli sem miru iskati in tudi    tu    v miru umrli, ali pa jih je boj ustavil
miru umrli, ali pa jih je boj ustavil    tu    sredi osvajalne poti.
   Tako    mi se silno nekam mudi.
   Tu    se včasih ozremo po ljudeh, ki žive
po čiginjski ravnini v Volče in od    tam    tja mimo Kamina, Idrskega vse do Kobarida.
čiginjski ravnini v Volče in od tam    tja    mimo Kamina, Idrskega vse do Kobarida.
   Tam    izpod Triglava se pripodi Soča.
Zdaj pa samo    tu    pa tam zaplapola plamen v noč.
Zdaj pa samo tu pa    tam    zaplapola plamen v noč.
   Tu    pa tam se kdo ustavi pod oknom svoje
Tu pa    tam    se kdo ustavi pod oknom svoje čeče.
Moj Bog, saj ga ima    tako    rada in po vrisku ga je spoznala.
Samo    tu    pa tam se malo pokregljajo med sabo,
Samo tu pa    tam    se malo pokregljajo med sabo, takole
pa tam se malo pokregljajo med sabo,    takole    med vasmi.
Ni na Tolminskem konec sveta, ni    tam    konec naše zemlje.
   Tam    se začne pravi planinski raj.
   Tam    pod Triglavom sem v lepi trentarski
Vsi pa imamo    tam    očeta, drugi matere, brate in sestre.
Vsi pa imamo    tam    dede in pradede, ki spe v zasužnjeni
leti so prihajale na ta božji svet še    tako    dobre zime, da sem bil otrok.
In nikamor ni zame iz tega sveta    tako    daleč kakor domov.
   Tako    je mati ostala sama v napol razpadli
Saj je ta otrok    tako    ves njen.
njene oči ima, velike, globoke, pa    tako    neznansko črne.
včasih, moj Bog, kdo pa ni, drugače pa je    tako    silno mehak in občutljiv kakor ona.
Da, in tudi zjoče se prav    tako    lahko kakor ona. -
   Tako    lepo mu je pisala.
prebrati in Lovrička se je zjokala,    tako    lepo je bilo napisano.
Vladimirju, o sebi, o pomladi, ki jo    tako    težko pričakuje, mu je pisala.
Da, res, kaj piše in    tako    nima časa.
se je zrcalil svet, ki je bil razlit    tam    zunaj, brezmejen, neskončen, podoben
spomini matere vse do Doberdoba in    tam   , kjer se je čez brdo cesta prelila
Trst je šumel    tam    zadaj, za tistim skalnatim robom v
Da,    tam    je Trst, lastnik morja, daljnega, širnega,
   Tam    je tisti Trst, v katerem je sedež lakote
Kasneje je hodila v Trst, ko sta    tam    igrala njena dva sinova.
Mnogo lepega je videla    tam   .
Lukše, ko je njeno oko zagledalo daleč    tam    na ovinku ceste motno piko.
Oprosti, ker ti    tako    dolgo nisem odpisal.
misel, in kakor si mi ti pisala, ravno    tako    sem ‘Kraško simfonijo’ razdelil na
Albin, ta moj otrok, zaradi katerega sem    toliko    pretrpela, je vendar nekaj posebnega.
In zdelo se ji je, da    tam    zunaj cvetejo lepe rdeče rože.
In bat je žvižgal po zraku, žvižgal    tako    glasno, kakor kraška burja.
Ne, ne,    tako    kruti vendar ne bodo, da bi jo za sina
   Tam    se je ustavil, se okrenil in se ozrl
   Tu    pa tam so ležale male vasi.
Tu pa    tam    so ležale male vasi.
   Tam    ob strani je vztrepetavalo doberdobsko
Ti stoj    tako   , ti tako.
Ti stoj tako, ti    tako   .
   Tako   , tako, moj kamen!"
Tako,    tako   , moj kamen!"
   Tamle    Strmarjeva, Logarjeva, pa na oni strani
Samo do    semkaj    je prišel.
   Tu    bi se dalo.
   Tu    bo laz, tam za skalo bajta.
Tu bo laz,    tam    za skalo bajta.
   Tako    je razsodil.
‘To bo Vrtačna!’ je dejal, ‘ker sem    toliko    vrtal v to kamenje.’
   Tu    smo.
Bila je neskončno bela, samo    tu    pa tam je ležala na njej borova senca.
Bila je neskončno bela, samo tu pa    tam    je ležala na njej borova senca.
Zdaj sem    tu   .
   Tam    so mu dali vse njegove stvari.
pšenice čez Piavo do Benetk, se ustavil    tam    par dolgih ur in nato zavozil na Padsko nižino,
učili, da je Rim sveto mesto in da je    tam    papež, Kristusov namestnik.
razsekal ob jeklenih križih, kakor je bilo    tam    zunaj razsekano sivo nebo.
   Tako    je umiralo leto in umiral je on.
Uprl se je kar    tako   , da je preskušal svojo moč.
   Tam    zunaj pred vrati?
   Tu   , v Rimu?
Za nocoj, za sveto noč, ko je    tam    pri nas sneg.
   Tam    se je ustavil, dvigal roke kvišku in
grenkejša in zvonove bom slišal, ko bodo    tako    neusmiljeno razbijali v sivih mestnih
In    tako    bom o sebi molčal in rajši napišem
in videc na daljavo nisem, ampak -    tako    mislim - da se vas slej ko prej ni
Hiše bodo ravnotako stale    tam    kakor nekoč, v vasi stisnjene druga
zaspal v snegu, noge so mu zmrznile in    tako    se zdaj vlači po cerkvi ob dveh berglah.
čakal noči, potem pojde k Štefanu in bo    tam    že najmanj stotič razlagal iste laži
toda če se pot posreči, je zaslužek    tu    in celo večji, kakor tedenski zaslužek
ob spominih, pa začnejo preklinjati,    tu    pa tam jim uteče kaka beseda čez državo
spominih, pa začnejo preklinjati, tu pa    tam    jim uteče kaka beseda čez državo in
In    tako    ve stara Zajezarica vse do zadnje pikice,
drugih stroškov, bi ga najbrže redila,    tako    pa ga bom morala prodati.
Sama ne ve, kako je zašla    tja   , saj bi ji ne bilo potreba.
Vse se je    tako    čudno izmaličilo.
In    tako    na ta večer ne bo našla miru.
Saj ni    tako    hudo.
   Tam    sem zmeraj pripeti kaka nesreča.
Vojake sem služil na Dunaju in    tako    veš, da vem, kaj mesto človeku vzame.
Od    tam    mi je vstala slika na ta kos zemlje.
Vse leto je bilo    tam    vse cvetoče in zeleneče, palme, oleandri,
In    tako    sva se spoznala.
- Vidiš, je rekel,    tako    sem postal baraba.
- Kaj si že dolgo    tu   ?
Ravno    toliko   , da nisem ne tič ne miš.
   Tja    so se hodili prazni fanatiki razkazovat.
Zdaj raste    tam    trava in tu pa tam tudi kak klas.
Zdaj raste tam trava in    tu    pa tam tudi kak klas.
Zdaj raste tam trava in tu pa    tam    tudi kak klas.
bitko« - »facciamo piu bambini« pa je    tako   , da se miši množe, rojstva pa nazadujejo.
   Tako    hudo pa vendar ni mislil.
»Lepo od tebe, Mila, kar    tako    naprej!«
Žerjavi pa stoje    tam    mirni, visoko drže svoje kljune in
   Tu    bodo vendar za lakoto umrli.
   Tu    pa tam še pribije kak podplat, da se
Tu pa    tam    še pribije kak podplat, da se preživi
Kar    tako    sva trčila drug v drugega sredi ceste.
Da,    tako    je!
za suknje gospodom uradnikom, ki so    tako    lepo dišali po milu Rosa di maggio",
Najprej soglasno sklenejo, da je treba    tu    na vsak način nekaj ukreniti, potem
In    tako    postane lahko nevaren zločinec, posebno
   Tu    pa so spet mestni očetje poklicani,
da oni, mestni očetje, ne smejo kar    tako    razmetavati denarja?
Saj je zmerom    toliko    in toliko drugih krvavo potrebnih stvari,
Saj je zmerom toliko in    toliko    drugih krvavo potrebnih stvari, ki
dela; in tudi če je kaj malega, je    tu    dovolj delavcev iz notranjosti države,
Če bi mi kedaj    tako    daleč padli, bi si mirne duše pognali
protidržavni elementi, ki jih je lakota    tako    daleč vrgla ob tlak, da so se zatekli
Zdaj pa prihajajo    semkaj    in govorijo, da so udani in celo enakovredni
Valentinuz, Chriznich, Pettarin, Orzan in    tako    dalje, in tako dalje.
Chriznich, Pettarin, Orzan in tako dalje, in    tako    dalje.
Saj krivda ni njihova:    tako    so bili vzgojeni in tak je njihov položaj
nevšečnosti, in oni se vkljub temu ubijajo    tu    in iščejo, kje bi kaj našli za te uboge
Dva večera so    tako    razgrebali po svojih mislih, toda ves
uradnikom, se kaj kmalu znašla na Dunaju, se    tam    dokopala do sobarice, rahljala pernice
in njenih mlahavih prebivalcev - in    tako    se je tudi zgodilo, da je neke jesenske
hodnikov in golobradih kadetov in se    tako    počasi skrhala ter se vrnila na stara
In    tako    je Mathilda Sircza hodila na avstrijski
služkinja sanjala o lastnem domu, in je    tako    svojo hišo zapustila služkinjam, kar
In    tako    so se sestre" vračale, preklinjale
podtalnih elementov, drugič pa so vse stene    tako    slabe in razpokane, da se lahko vsak
morska trava in ki so bili v tej gneči    tako    podobni ranjencem s preparanimi trebuhi;
Vsak bi bil rad prvi in    tako    ni preklinjanja ne konca ne kraja.
začetnicami zaljubljenih parov; strmi daleč    tja    čez strehe v svet.
dom, ima tudi svet, ki je razgrnjen    tam    zunaj.
more zdržati na miru, ko pa je vse    tako    lepo in skoroda svečano!
sede spet k mizi in se zastrmi daleč    tja    čez lisaste zverižene strehe do samega
pittore in    tako    dalje.
   Tako    obravnavajo vse družinske razmere in
spolne bolezni, denarna sredstva in    tako    dalje.
To je vse    tako    urejeno - in kadar je tako, ni drugače.
Ti dve najvišji in    toliko    opevani krščanski čednosti sta že zdavnaj
vremenu pa lezejo na dvorišče, naslanjajo    tam    svoja trhla in rahla telesa ob stene,
debeli cigari in požirku žganja, ki    tako    lepo popraska po starem, izsušenem
ko je prišel Franc Jožef v Trst " in    tako    dalje.
Nebeška vstopnina je precej visoka in    tako    drdrajo litanije, očenaše in roženvence.
Tako je, ravno    tako   .
spominu iz mladosti; h koncu pa se je    tako    razvnela, da je pred častitim gospodom
hčerke na primer ne bodo nikdar padle    tako    nizko."
komunisti res propadli, ali samo časopisje    tako    piše, da bi preslepilo ljudi; če bo
Lenin, Via Turati, Piazza del Papa, in    tako    dalje.
vloge važnih in pomembnih meščanov - in    tu    je spet vojna na vidiku.
stena, ki je kakor nalašč postavljena    tam    za njihova politična prepričanja.
svojih let, si delijo prve poljube in se    tako    počasi vsi približavajo rešitvi problema
njihova srca, morajo nad nekom razliti in    tako    se znašajo nad ženami in otroci.
In    tako    je Pettaros zvrnil kozarec, potem dva
- pijača se brez kajenja upira - in    tako    je pognal po grlu vseh dvanajst jalovih
skrbela, da je imela knjige v redu, prav    tako    se ni brigala za razna šolska odlikovanja.
je prvič, drugič in tretjič, vse kar    tako    mimogrede, skoraj brez vsake slasti,
je noč, luna je luna - kaj je na tem    tako    prelestnega in prekrasnega?
Saj ji je mati že dolga leta    sem    ob vsaki priliki govorila:
znati to in to, s tem in tem se ravna    tako    in tako, to in to je nujno potrebno,"
in to, s tem in tem se ravna tako in    tako   , to in to je nujno potrebno,"
in    tako    dalje.
otroke, znati to in to, s tem ravnati    tako    in tako in to in to je nujno potrebno."
znati to in to, s tem ravnati tako in    tako    in to in to je nujno potrebno."
To je pač moralo    tako    biti, če se je zgodilo.
je hotel s tem potrditi, da izvira    odtod    vsa njegova nesreča in tudi, da je
mladosti prelomila zakonsko zvestobo, in    tu    je začetek vsega zla: to je izvirni
   Tako    se Pettaros zagovarja sam pred sabo
prav nič manj živa: ljudje bodo prav    tako    posedali na pragih in glasno opravljali
Martin Jaconcic ne razgraja nič več;    tako    je kakor bi ga ne bilo v hiši.
že davno, in če bi se danes napotil    tja   , bi svoj dom le s težavo našel.
   Tam    je bil nekoč mlad, toda tudi od tega
nekoč mlad, toda tudi od tega je že    tako    daleč, da skoraj ne more več verjeti,
imenitno; stoji pred cerkvijo, kajti    tako    se možem in fantom spodobi - v cerkev
   Tako    in tako je, ste me razumeli!"
Tako in    tako    je, ste me razumeli!"
   Tu    je dobil delo v ladjedelnici; delal
se je rajši odpravil na magistrat in    tam    poprosil za stanovanje.
gospodarijo kar naprej in prilike so celo    tako    nanesle, da jih mora on, Jaconcic,
ima družino, otroke, pokojnino, in    tako    dalje.
Popolnoma sam je ostal, in brez vsega,    tako    se lahko reče.
In    tako    se stvar poravna.
je nasmehnil in razkrilil roke, češ,    tukaj    sem, pa naredite z mano, kar vam je
se ni nikdar več povrnil, čeprav je    tako    blizu, takorekoč pred nosom".
spomladi pojdem, ko bo sonce na gmajnah,    takole    za velikonoč.
Tudi on bo zavil    tja   , ne da bi se pokazal v svojem sijaju,
   Tam    bo poiskal ...
Haha, to bo gledal, ko mu jo bom    tako    zagodel."
In    tako    je Jaconcic kar dobre volje ob teh
Kotlov pa se ni prodalo    toliko   , da bi se lahko krili vsi ti stroški.
to se pravi znati varčevati, znati    tako    vzorno gospodinjiti, da zadostuje malenkost
Včasih pa so se celo    tako    daleč združili, da so tisto, kar so
Nikdar ni spraševal,    odkod    vse to, čeprav je bilo jasno, da je
   Takole    pozno v noč, ko je bil Francovich že
In v Argentiniji,    tam    je denar, bogastvo, zlato, hihi.
To se ljudem    tam    dobro godi; da bi se nam tako!
ljudem tam dobro godi; da bi se nam    tako   !
Bil je že enkrat    tam   .
Če bi bil še mlad, ne bi rekel,    tako    pa, zdaj na stare dni, ko človeka vsaka
   Tako    na koncu s svojim življenjem pa Andreicich
In    tako    je tudi zdaj vsa jeza navalila nanj.
Kdo vas je pa klical    sem   , a?" je dejala Crista in ponosno uprla
V hiši še zmerom    tu    pa tam kaj zrogovilijo.
V hiši še zmerom tu pa    tam    kaj zrogovilijo.
In    tako    plava Hiša št. 14 preko noči in premetava
ostrih nočeh po kavarnah in kanalih    tako    ubito potihnili in pozaspali.
Do    tu   .
saj je mestni gradbeni urad vendar    tako    razsodil.
Do    tu    - dalje nič več; kvečjemu v drugo podrtijo
   Tamle    se smeje Caffè Dante.
boš širokoustil, cucek mlečnozobi,    tu    si izvoli ogledati naše življenjske
je pravični Bog prikrajšal za smisel    tako    zvanega svetlega gledanja in zato se
Navsezadnje pa cigaretni ogorki tudi niso    tako    ničevi; vsaj zame ne.
posrečijo, deklica ne misli nanj in    tu    ni nobene pomoči in nobenega priziva.
krize moralnih in zlatih podlag res    tako    čudovito brezsmiselno.
In    tako    se človek ukvarja s svojim samomorom
samo kos onemoglega telesa, ga prav    tako    zažene vstran.
In tako je cigaretni ogorek, ostanek    toliko    opevane cigarete, res nekaj tako ničevega
toliko opevane cigarete, res nekaj    tako    ničevega in tako brezpomembnega kakor
cigarete, res nekaj tako ničevega in    tako    brezpomembnega kakor berač na cerkvenem
Samo včasih se zgodi, da se    tu    pa tam nad kakim boljše ohranjenim
Samo včasih se zgodi, da se tu pa    tam    nad kakim boljše ohranjenim sklonijo
   Tu    pa tam, seveda samo v mestu, naletimo
Tu pa    tam   , seveda samo v mestu, naletimo na redke
»Da,    toliko    denarja trošimo za narodno zdravje,
Pred dobrimi štirimi leti so prilike    tako    nanesle, da sem tudi jaz stikal za
Kopru sem pokadil zadnje tri lire in    tako    sem bil v Rimu že dva meseca brez denarja.
Samota je samota in    tako    ni čudno, da sem vsak dan podrobno
prišel obiskat, mi dal petdeset lir in    tako    sem vse tiste dni neprestano kadil.
   Tako    sva izmenjaje vlekla vsak po en dim.
   Odkod    meni takrat tista hudičeva moč, da
bi se otresel te grde misli, ki je    tako    trdovratno sedela na meni; toda bilo
Pridejo sam bogvedi    odkod   , se vržejo na človeka, ga kljujejo
   Odkod   , čemu in in zakaj te misli, tega res
takih misli tembolj legajo nanj in    tem    tesneje se ga oklepajo.
   Tam    je bilo čez celo steno napisano z velikimi
   Tako   , zdaj so šli in nihče jih ne bo videl
Kaj sem    tako    daleč zavržen in propadel?
»Vidim, vidim, ampak čemu je    tako    zavit?«
Zdaj se potepam    tod    in kadar se, zlasti zdaj na jesen,
Če je    tako    urejeno od vekomaj, bo tako tudi do
Če je tako urejeno od vekomaj, bo    tako    tudi do vekomaj ostalo in človeku se
Vsake kvatre enkrat,    takole    za žegnanje, za pust in za veselico,
Kar    takole    povsem slučajno sta naletela drug na
teh nog majala in opletala    sem    in tja, potem pa sta oba hkratu dvignila
teh nog majala in opletala sem in    tja   , potem pa sta oba hkratu dvignila glave.
»Kaj si zdaj    tu   
Da, in    tako    sta se spet našla tadva tiča, Ludvik
Zbežal je čez mejo in se potepal    tod    od znanca do znanca, od samote do samote.
njegovo doraščajoče lačno telo in ravno    tako    je v teh mrkih dneh napolnjena njegova
»In    tako    še vedno laziš?
   Tako    nekam ozek se zdim samemu sebi, stisnjen,
Včasih sem    tako    obupan, stisnjen in čutim silno potrebo,
Ampak kadar    tako    blizu začutim dih smrti, postane tista
polja, ki so zdaj, ob prihodu Ludvika,    tako    jasno zaživela pred njim. Počasi je
Ljudje ne verjamejo več    tako    slepo v Boga, posebno še odkar smo
Romolo, Benito, Gennaro, Lia, in    tako    dalje.
Starega Franca je vrgel na cesto in je    tako    zdaj sam neomejen gospodar.
   Tam    po zimi, malo pred božičem je bilo,
Da imajo mene za norca, ki sem ravno    toliko    star kakor škof Sedej, je pa že od
potegnili nekam v nižjo Italijo in sta    tam    sedaj pri »regimentu«, kjer že od vojske
Sinoči se je bil zatekel v bar in    tam    je videl med baletkami dekle, ki je
videl med baletkami dekle, ki je bilo    tako    čudovito podobno Melinarjevi Nanci,
pravil o svoji vasi, o domu, o ljudeh in    tako    skušal kaj spraviti iz nje.
pretvarjati in niti najmanj ni pokazala    odkod    je doma.«
njega sta našli pot - ampak bili sta    tako    tuji, tako čudovito podobni, druga
Države pa ni mogel Bernard Tul nikdar    tako    doživeti.
je treba iti v Italijo in    tam    jih ne zmerjajo z windischer Trottelhund",
Bil pa je prvorojenec in    tako    mu je pritikalo nasledstvo.
Tega se je dobro zavedal,    tako    dobro, da ni na to prav nikdar pomislil.
Stvar je bila sama po sebi umevna in    tako    ga ni materino in očetovo zmerjanje
je Liza doživela razočaranje" in se    tako    iz neke objestnosti in trme vrgla Bernardu
   Tako    pa je izbruhnila vojna in Bernard je
Poslali so ga v Galicijo, ga    tam    zmerjali in pretepali, dokler ga Rusi
   Tam    je prvič spoznal žensko in legel k
To pa ni šlo    tako    hitro in Marjeta mu je morala skoraj
pomlad, je Marjeta spoznala, da stvari že    tako    daleč dozorevajo, da ne pojde več brez
priznali svoj greh, so jih tudi vprašali,    odkod    so prejeli orožje za to zločinsko dejanje.
Ali mar niso prelili    toliko    krvi, da so jih odrešili in vrnili
In    tako    so se v njem kar naenkrat odprla vrata,
na tihem ga je bilo celo sram, da je    tako    pozno prišel do spoznanja.
Vsi ti, ki stoje    tu    pred nami, so sami zapeljanci, nezreli
vreteno pri črnem, odvagal merico in    tu    pa tam s palcem in kazalcem pomlel
pri črnem, odvagal merico in tu pa    tam    s palcem in kazalcem pomlel ščepec
se lesketale v zahajajočem soncu, in    tam   , čisto na dnu, med vrhovi, je ležalo
Ko je stopil    tja   , je žagar kadil cigareto, kmet pa je
zdelo za malo; to se vendar ne spodobi    tako    velikemu posestniku.
In    tako    se je rajši kar okrenil in stekel po
glavo svojo nesrečo, ki ga je zadela    tako    nepričakovano.
se vrne domov, v svojo rojstno vas,    tam    ga čaka mlin, ki mu ga je oče zapustil.
In če imaš mlin doma, zakaj se prav    tako    vračaš kakor jaz, ki ga nimam?«
»Če se kdo    tako    rekoč žrtvuje, da bi našel kruha in
bil potopil v svojo ušivo srajco, in    tako    je utihnil, se ustavil pri oknu in
   Tako    je govoril moj sin.«
da imamo prav    tako    pravico do enakosti na zemlji.
»   Tukaj   
strahopetnosti ali pa ker se je že več let    tako    podpisoval, zavojek pod podpisom pa
   Tu    imate dokument, s katerim se morate
Sicer pa ni    tako    hudo, saj ga doma čaka mlin.
Tolminskem, kamor gre Martin Jakončič,    tam    pa še nikdar ni bil.
Zdaj je    tukaj    še precej vroče, je rekel, ampak pozimi
nikakor ni mogel razumeti, kje se je vzel    tako    dober človek: detektiv je, pa daje
On ni vedel, da so    tu    kakšni Slovani; bral je sicer, da je
kakšni Slovani; bral je sicer, da je    tu    še barbarska zemlja, kjer se dogajajo
Zdaj na primer, ko sem    tako    rekoč ostal brez vsega, berač bi se
domov v svojo domovinsko občino in bom    tam    živel v zasmeh cele vasi.
bilo in nobenih razmer, če bi bili mi    tako    močni, da bi znali sami sebe tako trdo
mi tako močni, da bi znali sami sebe    tako    trdo prijeti v roke, kakor moramo po
Te besede so Martina Jakončiča    tako    navdušile, da je začel na dolgo in
leti pribežal od doma v Trst in je    tam    po beznicah preganjal svoje domotožje,
   Tako    je tudi zdaj požvižgaval in gledal
boje zadnje toče in prve slane, ki    tako    rada uniči še to njihovo poslednje
Martin Jakončič naglas, in si je prav    tako    na glas in s posmehom odgovoril:
preblizu vode in to ni dobro, ker Gilda    tako    rada obupuje.
In    tako    bo lahko povabil na dom starega detektiva.
Zdaj gre Martin Jakončič na deželo in    tam    se ptičev ne manjka.
O cerkvi se je bil zapomnil nekako    takole   , kakor je že razlagal v goriški ječi.
In zdaj ga je    tako    polomil.
»Hejla, vi možakar, stopite no malo    sem   
»Kaj me pa    tako    zijate!
kapitalizmom in podobnimi stvarmi - zdaj pa    tako   .
   Tako    ne bo šlo, zdaj je te strahopetnosti
In njegov glas je bil    tako    gospodovalen, da se je zaliti obraz
Bilo mu je    tako    prijetno pri srcu, ker se je tako sijajno
je tako prijetno pri srcu, ker se je    tako    sijajno izmazal; usta so mu lezla v
moral biti, dokler ni imel    tako    upognjenega in zveriženega hrbta, oči
rjave lise, ki so pričale, da je tudi    tukaj    pela sekira.
nekoč ukradel župniku kokoš, ker ima    tam    nezakonskega sina in ker so na vasi
si ogledaš življenje in svet, ki je    tam   , stopiti za tretjo in četrto, brez
vrtinec, v katerem je domoval prav    tako    zeleni
bilo obupalo nad življenjem - in prav    tam    se je nameraval utopiti tudi Martin
   Tu    je tekla široka bela cesta, bile so
glede živine pa se kmetje ne bodo še    tako    kmalu iznebili.
»Kaj pa postopate    tod    okoli in nadlegujete poštene ljudi,
   Tam    je sedel za veliko mizo, si nataknil
Bartolomeo Stradone, prefekturni komisar in    tako    dalje.
mu je skočil Cestar v besedo, »kajti    tu    ni o hiši niti pike,«
rekel in stresel Martinove listine, »   tu    piše, da si bil vse življenje pristaniški
   Tako    pa se mi zdi, če se ne motim, da je
Kar    semle    stopi in poglej.«
   Tamle    je.«
»Da, prav    tako    sem si bil jaz že zdavnaj to zamislil,«
»   Tako    smo sklenili,«
Kolikokrat je Martin kot otrok zahajal    tja   , tam so najprej dozorele češnje, ker
Kolikokrat je Martin kot otrok zahajal tja,    tam    so najprej dozorele češnje, ker je
in se pordečila jabolka šmahorka, in    tam    je bilo večerno sonce tako prijetno.
šmahorka, in tam je bilo večerno sonce    tako    prijetno.
Kolikokrat je tudi Martin    tako    tekel.
Stopil je iz vasi,    tu    pa tam so babe še zmerom gledale za
Stopil je iz vasi, tu pa    tam    so babe še zmerom gledale za njim.
vzel, tretji je izruval tečajnik - in    tako    je bil mlin kmalu razvalina.
Kmetje so    toliko    časa nergali, dokler niso karabinjerji
katero so odlagali vreče, je bila še    tam    - in Martin je sedel za hip.
   Tako    je bila skoraj zmeraj sama doma.
Da, točno    tako    si je bil on zamislil mlin in žago.
bilo že vse to postavljeno: jez je bil    tu   , žaga in mlin na štiri kamne.
Najbrže ga je Cestar kar    takole    za šalo poslal na Polog.
   Tu    pa o njem nič ne vedo.
   Tako    so molili večer za večerom - in med
Bilo je tiho,    semkaj    ni segal šum vasi.
bodo cesto gradili dalje po dolini, in    tako    so se vaščani že zdaj bali.
Zdaj so jim vzeli plače in    tako    so živeli s tem, da so prisluškovali
prisluškovali in naznanjali kmete, če so    tu    pa tam naglas izustili svojo misel.
prisluškovali in naznanjali kmete, če so tu pa    tam    naglas izustili svojo misel.
je kap, testamenta ni napisal - in    tako    je bilo dovolj ugibanja o nasledstvu.
ko se je Martin vrnil, ljudje niso    tako    naglo polegli kakor po navadi.
otroki, bogastvom in na kakšen način je    tako    propadel.
Cestarjevi gostilni pa se je nabrala    tako    zvana vaška smetana: poštar, vsi trije
in se ozrl po hlevu, če je hlapec še    tam   , da mu pri priči odpre oči.
   Tako    tudi Martin Jakončič.
leti pribežal od doma v Trst in je    tam    po beznicah preganjal domotožje, se
Prebredel je reko in zavil v grmovje,    tam    se je skrival ves naslednji dan.
   Tako    je Martin lepega dne ostal sam.
   Tam    je posedal po dvoriščih in se v svojih
še posebno vnet, sčasoma je prišel    tako    daleč, da je začel trditi, da se je
rekel, da mu doma ne bo hudo, saj ima    tam    vendar star mlin, ki mu bo dal dovolj
In    tako    so ga po osmih dneh uklenili na verigo
Mlin je bil sicer res    tu   , toda njegov ni bil.
je preveč presenečen, ker je hlapec    tako    odločno nastopal.
»   Tjale    ženite,«
   Tako    je potekel ves teden in je prišla nedelja.
Zjutraj je prav    tako    gnal na pašo, toda hlapec mu je naročil,
In    tako    je začel zahajati na vas.
In    tako    je še tisti večer šel na obiske.
Na, samo poglej, kaj se dogaja    tod   .
   Tako    je zahajal na vas, in ni bilo dolgo,
Da so vedeli za Ernesta, ga ni    toliko    bolelo, kakor ga je bolelo, ko so mu
In    tako    so vaščani tudi Martinovega sina sodili
vasi, poslušal rahle šale, ki so jih    tu    pa tam zbijali na njegov račun, glasno
poslušal rahle šale, ki so jih tu pa    tam    zbijali na njegov račun, glasno je
Toda zdaj ne dajo več    toliko    na take obljube.
Zdaj je vse    tako    kratko.
pobirala jajca po hišah, se ni več    tako    dolgovezno pogovarjala s kmeticami,
On pa bi ji rekel, naj se nikar    tako    ne žene, saj denarja njemu, hvalabogu,
mimo njive in je videla, da so vsi    tam   .
ker se je sneg že stalil in so samo    tu    pa tam pod kapom še ležali sajasti
je sneg že stalil in so samo tu pa    tam    pod kapom še ležali sajasti kupi, čez
Lenobe niso poznali, usmajali so    sem    in tja, kakor bi ne bilo jutrajšnjega
Lenobe niso poznali, usmajali so sem in    tja   , kakor bi ne bilo jutrajšnjega
sklonjeno glavo vračal po kolniku,    tu    pa tam je segel z roko v grm, odkrhnil
sklonjeno glavo vračal po kolniku, tu pa    tam    je segel z roko v grm, odkrhnil mladiko,
naračunal tri tedne po prestani kazni -    toliko    časa se je Ernest vselej vračal iz
senožeti pojdiva, v gozd, najbolje v gozd,    tam    poznam jamo, živ krst te ne najde,«
Kdaj si se pa    tako    spremenil?
ampak upam, da karabinjerji ne bodo    tako    predrzni, da bi si jo natančneje ogledali.
Kamor jih vržejo,    tam    obležijo, pa še hvaležni so, da jim
   Tu    pa tam se je pojavil kakšen velik razbojnik.
Tu pa    tam    se je pojavil kakšen velik razbojnik.
Takrat ljudje še niso bili    tako    pokvarjeni.
   Takole    enkrat, dvakrat na leto so prišli iz
   Tam    je že skoraj na polovico; polovico
»Živ je živ, prav    tako    kakor Berta.«
   Tukaj    pa nista imela kam.
Kam naj te    tam    le dam?«
torej tisti mlin, o katerem si nam    toliko    trobil v Trstu.
Vodno silo nam je    tako    rekoč ukradel.«
Vedel sem, da se bova kam zatekla, ker    tukaj    vržejo človeka že ob desetih na cesto.
   Tukaj    jih nihče nima.
To bi že lahko vedel, da nisem še    tako    propadel, da bi cunje kradel,«
Vprašal sem kar    tako   
»Vaše mnenje    tu    nič ne zaleže.
je stopil k blagajni in Ernest prav    tako   .
Če ni naslova, napravi prav    tako    in spusti v nabiralnik, ga bo že policija
In da bi se kolikor    toliko    opral, je veliko denarja dajal za podpore
Če bo iz vseh    tako   , se bo sčasoma svet spremenil v tolpo
je molčal, toda, ko ga je vprašala,    odkod    prejema denar, ji je vse odkrito povedal.
tiste dneve, ki prihajajo in o katerih    toliko    govorijo in pišejo in namigavajo.
Če je    tako    gotovo, da bi prišli že jutri, bi človek
jemljem, saj ne jemljem revežem, prav    tako    pomagam k tistemu dnevu, o katerem
pomagam k tistemu dnevu, o katerem    toliko    govorijo, kajne?
se bom zgovoril, ker sem včeraj kar    takole    zbežal z otrokom, tega tudi ne vem.
»Če bi bilo    tako    kakor ni,«
V nedeljo sta se našla v Tolminu,    tam    sta nekaj malega popila in se razšla.
Predvsem je bil    tu    denar, ki mu je delal grenke ure.
In    tako    je moral živeti kakor je živel poprej.
Drugo nedeljo je bilo prav    tako   .
   Tam    se je pa nenadoma ustavil, zadržal
In    tako    sta šla vsak po svoji strani, samo
   Tak   , take cigarete kadiš,«
   Tam   , kjer je preveč, tam jemlje.«
Tam, kjer je preveč,    tam    jemlje.«
Drugo jesen bodo    tod    gradili vojaško cesto, pa bodo posuli
   Tu    se ni dalo nič več pripomniti.
»Denarja pa vseeno ni imela    toliko   , da bi si kupila hišo,«
»Ne,    toliko    ga ni imela,«
Samo oče in mati sta jo    tako    gnala; zaradi vzgoje sta govorila,
In    tako    je morala vse sama prati in ribati
in končno si lahko prihraniva tudi    toliko    denarja, da začneva misliti na lasten
mirno dejala, ker se je bil Martin    tako    razburil, »nikar se tako ne ženi.
bil Martin tako razburil, »nikar se    tako    ne ženi.
ugovarjala, samo prikimala je in vsako    toliko    časa rekla: »
pomladanska megla, trava je bila rosna in    tu    pa tam je iz noči prešerno zavriskal
megla, trava je bila rosna in tu pa    tam    je iz noči prešerno zavriskal fant
zavriskal fant - in Martinu je bilo    tako    dobro pri duši, da bi mu bil skoraj
Jera pojde z njim in    tam    si bodo ustvarili novo življenje.
In    tako    se je zgodilo, da je nekega dne župnik
Kar pa se cerkve tiče, imajo tudi    tam    bogatini prednost.
Hodil je med poljem,    tu    pa tam so ga srečali fantje, ga potrepljali
Hodil je med poljem, tu pa    tam    so ga srečali fantje, ga potrepljali
»Eh, moji dragi,    tam    je vse drugače.
nobenega voza na razpolago, da bi peljala    tja   .
zastrmel vanjo; že šest let je ni videl in    tako    je od presenečenja skoraj spustil otroka
»   Tukaj    si,«
»   Tukaj    ni slabo,«
»Saj - saj, nisem    tukaj    doma,«
se je stresel Martin, »   tam   , tam je,«
se je stresel Martin, »tam,    tam    je,«
imaš na vasi hišo in posestvo, zdaj pa    tako   
po laseh in ji govoril, naj si nikar    tako    ne žene k srcu.
Na kmetih ni    tako    hudo kakor v mestu.
   Tu    se kos kruha še zmerom najde.
»To sem kar    tako    rekel, če bi se ne našlo nič drugega.
   Tu    boš ozdravela, dober zrak, kmetska
Martin je zahajal v pristanišče in    tu    pa tam ujel kakšno dnino; kadar je
Martin je zahajal v pristanišče in tu pa    tam    ujel kakšno dnino; kadar je bil dobre
jo je Pologarica naskrivaj postavila    tja   , da bi se najedli vsi trije.
najprej v Torinu; ko so njenemu fantu    tam    postala tla prevroča, sta se preselila
   Tu    pa tam je prejela kaj podpore, potem
Tu pa    tam    je prejela kaj podpore, potem je prodala
Prišla je v Trst,    tam    pa je zvedela, da se je Martin vrnil
Do petintridesetega leta je Žef    tako    rekoč trpel samo na telesu, po petintridesetem
In dan se je zaključil    takole   :
K vojakom ga niso vzeli in    tako    si je mirno lahko poiskal na zemlji
Pravzaprav lahko še boga zahvali, da je    tako   , kakor je.
Razlagal je gospod župnik, da je vse prav    tako   , kakor je, in da se ne smejo upirati,
pa so se odražale v njem, ker jih je    tako    rekoč srkal že z materinim mlekom.
   Tam    nekje daleč sta bila cesar in bog,
   Tako    je živel Žef Obrekar do svojega petintridesetega
delavno, vdan cesarju in bogu - in    tako    bi živel najbrž do svoje smrti, če
zemljo in prvič se mu je zazdelo, da    tu    ni vse v redu.
Je pač    tako   , kadar te cesar pokliče, pojdi in pretoči
Nekaj tednov se je    tako    čudil in razmišljal o domu, potem pa
In    tako    se je iz dneva v dan globlje pogrezal
   Tam    je bil drug cesar, ki so mu sicer rekli
Padel je cesar, ki je bil vendar    tako    nerazrušljiv kakor bog, pa tudi bog
   Tako    daleč je bilo vse.
populil plevel, izkopal grme in posejal    tu    pšenico, tam koruzo in ječmen.
izkopal grme in posejal tu pšenico,    tam    koruzo in ječmen.
Zdaj ne bo več    tako   .
   Tu    pa tam je vlak stal na postaji po cele
Tu pa    tam    je vlak stal na postaji po cele noči
   Tu    pa tam so se pasli konji.
Tu pa    tam    so se pasli konji.
Računal je in računal: naj se še    tako    podviza, pred nočjo ne bo doma.
In    tako    rad bi bil, da bi ga vsi videli, kako
se resno ukvarjal z mislijo, da bi    tam    prenočil in šele ob belem dnevu šel
Dom je bil    tako    blizu.
   Tam    so žena in otroci, ki jih ni že tako
Tam so žena in otroci, ki jih ni že    tako    dolgo videl.
Vse je bilo    tako    nezaslišano majhno, tako ozko.
Vse je bilo tako nezaslišano majhno,    tako    ozko.
in se potolažil, češ da pri njem ni    tako    ozko.
   Tam    seveda, kjer je njegova domačija, se
Zdele so se mu    tako    strme in grozne.
   Tam    je ustavil in stopil z voza.
voza in stopil proti bajti, ki je bila    tako    domača v svetli noči.
»Vidiš,«    tako    poreče, »vrnil sem se razcapan in ušiv.«
   Tako    mu je rojilo.
Saj so njegovi otroci že    tako    veliki, da ne more nihče več ležati
Na videz sta    tam    še zmerom njiva in travnik, toda ko
fronti in vse oči so bile obrnjene    tjakaj   .
   Tam    so topovi bruhali na povelje, sablje
   Tu    je bil mir: zelena trava, veter, čisti
»   Tak   , vojska,« je zamrmral starec.
   Tako    je šlo dan za dnem, noč za nočjo -
   Tako    je počasi vse dozorelo.
Kadar se je vozil    tam    mimo Kikić, je vselej pahnil na streho
   Tako    se je začelo veselo in polno življenje:
»   Tu    imaš ognjenega.
   Tako    se mu ni godilo še nikdar v življenju.
Če bi ne dobila    tako    pohlevnega moža, bi bil v hiši večen
Ležala je    tam    in sitnarila.
To plenkanje se mu je zdelo    tako    prijetno, da so ga zaskelele noge.
In zdaj si    tu   .
»Eh, nikar se    tako    ne ženi, bog že ve, kaj dela.«
Da,    tako    je kazalo.
   Tako    je razsajal vse popoldne.
»   Tam    - in izgini!« poreče.
Da sta šli kar    takole    sami, ne da bi jima on pokazal vrata,
Bil je osramočen,    tako    osramočen, da bi se najrajši kar v
Pankrt je pač    tu   , živ je in rasel bo, pa čeprav se Žef
ubogala bi ga na pogled, želje bi mu    tako    rekoč brala iz oči, ravnala bi z njim
spodobi, pač pa je zbezljal na vas in    tam    razlajal svojo bolečino in jezo kakor
Kje so bile    tu    njive?
Vsepovsod so stale barake in vse je bilo    tako    neznansko ozko in majhno.
do travnika; konji so bili še zmerom    tam   , privezani k orehu, kakor jih je privezal
Ali se    tako    odgovarja starki, ki leži mrtvoudna
»   Tam    imate moko.
Kuhati ni znal, pa tudi dima ni bil    tako    vajen kakor ženske, ki se vse svoje
   Tu    pa tam sta stopila z boso nogo na rjav
Tu pa    tam    sta stopila z boso nogo na rjav žebelj,
Da,    tu    ni bilo take ravnine.
Sobe se je izogibal, ker se je    tam    vse preveč spominjal Nance, kar ga
Stara mati je včasih poklicala Nanco,    tako    iz navade, ali pa iz zlobe.
Pot jo je kar    tako    prinesla mimo in tako je pogledala
   Tako    vsaj ne bo vedela, pri čem je.
Če bi bilo    tako   , bi se takoj vrnila in bi ne opletala
Ne, s    tem    me že ne bo, je zamrmral sam pri sebi.
In    tako    je beseda zastala.
Saj drugam    tako    ne more spat kakor v sobo, se je potolažil
Po nekaj dneh se je že    toliko    ojunačila, da je poslala Venčka k teti
Cestarju in popravil sramoto, ki jo je bil    tam    zagrešil pred dobrim mesecem.
Naravnost    tja    pojde in jo bo za lase privlekel domov.
Vso vojno sem    tako    pazil nanj, da bi kdo ne posegel s
   Tu    se ni dalo prav nič oporekati.
Zemlja se mu je zdela    tako    dobra, da bi se sklonil k njej, odkrhal
   Tam    je bil hlev, za silo z deskami pokrit,
Zdaj mora kajpak na njivo in    tja    ga je tudi klicalo s staro strastjo.
Bilo mu je    tako    prijetno pri srcu, da bi se v tistem
imeli od tistega dne, ko je Veroniko    tako    hudo udaril, večjo pravico in več besede
Žef je sedel v zdiču in je bil celo    tako    dobre volje, da je pripovedoval svoje
»Še nikomur ni padlo na um, da bi    tako    oral.
Ne vem, kako se more človek    tako    neumno nekam zaburiti, da še tega ne
Metala sta besede drug v drugega    toliko    časa, da je Žef temeljito zbesnel in
»Zakaj si pa    tako    neumno gospodaril,« je rekel župan.
Pa tudi ljudje so se je branili    tako    dolgo, da je občina sklenila, da jo
po hiši in ni kazal nobene žalosti;    toliko    pa je le pazil, da se ni napil.
dve leti pridno garal, si bo morda    toliko    prislužil, da bo poplačal dolgove,
   Tam    bi bilo treba kajpak postaviti branik,
Če je kdo    tako    nesrečno padel, da si je zlomil nogo,
   Tam    smo uprizarjali velike bitke.
»Potrpi in nikar si    tako    ne ženi k srcu.
Toda Katarina ga je    tako    milo pogledala, da so mu solze zalile
skočili tudi v lase; takrat pa je vselej    tako    naneslo, da sem se jaz ruval s Tinko.
   Tam    so mi med mnogimi nekoristnimi stvarmi
-    Tu    nekje se je profesor izgubil na temnih
In ker si    tako    lepo čepel, se nisem mogla premagati,
»Ali se    tam   ,
v Gorici, tudi    tako    rujete v šoli, kakor smo se mi?
»   Tam    je srednja šola,« sem povedal.
sreča,« je govoril Strežek, »saj je že    toliko    pretrpela.«
Denarja imajo    toliko    kakor pri nas kamenja na gmajni, pa
povedali, sta se po naključju znašla    tam    tudi kramarja od beneške meje.
mu pisal, naj potrpi in naj si nikar    tako    ne žene k srcu svojih težav, zakaj
njihovo življenje prav zaradi tega    tako    smotrno in naravno, ker jim nihče ne
čmrlji, sršeni, netopirji, žabe in    tako    dalje.
gleda kakor sršen, pije kakor žaba in    tako    dalje.
S    tem    smo se vsi strinjali.
   Tam    za goro zvezda sveti,
LENIN, SLOVAN NA DAN, A MORTE IL RE in    tak    dalje.
Obeh ne morem imeti, ker    tu    življenje žre življenje.
lopataste roke v močne boke ter se nagnil    tako    nizko nadme, da je puhnil vame svojo
Da se mu je posrečila    tako    globokoumna misel, ga je tako pretreslo,
posrečila tako globokoumna misel, ga je    tako    pretreslo, da jo je kar dvakrat ponovil
»   Tu    je pritožba.
Načelnik je prav    tako    gledal po sobi in čakal.
Koliko časa ste    tukaj   ?
Njegovi podkovani čevlji so    tako    neusmiljeno škripali po hodniku, da
»Ee‐ee, stopite    tja   
Pridite    sem   ,« je dodal in s pogledom pokazal poleg
Mladika je bila še zmerom    tam    in na njej še dva lista.
nismo nikdar hodili v kapelo, da bi se    tam    ne srečali.
   Tam    je bilo
Gosenica se je prav    tako    borila za obstanek.
žrla in za katerega se je povzpela    tako    visoko.
Pomlad pride vselej    tako    nenadoma.
pogledali svetlozeleni lističi, kakor    toliko    tisoč rok, ki hoče v življenje.
Prekladam se    toliko    časa, dokler ne ležim točno na sredi;
sabo opravičujem zaradi časa, ki ga    tako    izgubljam, imenujem te opojne in brezplodne
Stal je    tam    kakor nedolžen tujec, ki ga je pot
Ta    tu    pa trobezlja o političnem preobratu,
»Nikar se    tako    ne ženite, saj vas lahko še kap zadene,
»Baron baronasti« pa je    tu    pa tam kaj malega pripomnil, da bi
»Baron baronasti« pa je tu pa    tam    kaj malega pripomnil, da bi se predstava
spravil kruh čez ramo v oprtnik in prav    tako    naglo in neslišno odšel.
prej ali slej ga bo    tako    in tako ali tako raztreščila granata.«
prej ali slej ga bo tako in    tako    ali tako raztreščila granata.«
prej ali slej ga bo tako in tako ali    tako    raztreščila granata.«
   Tu    počiva OKOLI
črnimi očmi začudeno zamaknil v blatno,    tu    pa tam še zasneženo pomladansko pokrajino
očmi začudeno zamaknil v blatno, tu pa    tam    še zasneženo pomladansko pokrajino
nekoliko skaljena pamet; razmišljal je    tako    dolgo, dokler se njegova sestra iz
Tako je Venc Poviškaj svojo usodo    tako    rekoč zapečatil kar mimogrede.
desnici nebeškega očeta, o katerem sta mu    tako    vztrajno prepevala prečastiti gospod
Poleg vsega tega pa se je Venc Poviškaj    tako    daleč spozabil, da je predrzno uporabil
ministra; dal je človeku prosto voljo, prav    tako    pa mu je napisal knjigo zakonov, v
se je obesil; zakaj se je obesil, in    tako    dalje.
Drznil se je položiti roko nase in se    tako    pregrešil zoper božjo postavo.
nauki, toda prečastitega je kljub temu    tako    pretresla, da je objel svojo plešo
Kuščarjevega Ivanca je ta smrt prav    tako    vznemirila, ali odkrito rečeno, vzradostila.
njega kakor angel varuh in se samo    tu    pa tam s svojimi razcvetenimi čeveljčki
kakor angel varuh in se samo tu pa    tam    s svojimi razcvetenimi čeveljčki dotaknilo
   Tu    pa je zapisano, da mora biti pas ali
pokvarenjak, je pripomnil, da srobot prav    tako    drži, veriga pa še bolje, toda Kuščar
v cerkvi zvonilo k povzdigovanju -    tako    je namreč predpisano - in hiša se je
Ta dokaz pa je starega Zavoglarja    tako    zadel, da ga je neprijetno požgečkalo
povedal, da si on, Kuščar, lahko privošči    tu    pa tam kak potres, ker ima novo hišo,
si on, Kuščar, lahko privošči tu pa    tam    kak potres, ker ima novo hišo, njegova
Morda je spoznal, da so    tu    vsi dokazi bob ob steno, zato je naglo
gospodarji so dvignili golo krsto na rame in    tako    pokazali, da služijo svojemu prepričanju
rameni in rekli, da mu je bilo pač    tako    usojeno; kadar pa je koga doletela
In    tako    je krojač Andrejc Fratnik zabadal iglo,
Drl se je    tako    junaško in pretresljivo, da je včasih
potolažijo; vsaj včasih naj ga poviškajo, saj    tako    lahko dobi še kilo, ker se preveč napenja.
po svoji mili volji drl in napenjal    toliko    časa, dokler ga ni Marjanca nekega
ne »teta« ne »mama« ni rekel in prav    tako    se ni spomnil, da prihaja čas, ko se
In    tako    je kajpak razumljivo, da se je zanimal
»Tisto, kar imaš    tam   ,« je reklo dekletce in pokazalo na
»Na,    tu    imaš dve, ampak potem boš pokazal.«
ta bitja prav    tako    ustvarjena po božji podobi kakor odrasli
Med otroke ne sodijo več in prav    tako    se še ne smejo vtikati v resne pogovore.
In    tako    večkrat posedajo doma v nedeljsko zapuščeni
zaničljive poglede, zapro se vase in    tu    pa tam sežejo celo po knjigi, posebno
zaničljive poglede, zapro se vase in tu pa    tam    sežejo celo po knjigi, posebno po pesmih.
morda bi postal celo pisatelj, ker    tako    ljubi knjige.
   Tu    pa tam je šel na dnino, seveda ne zaradi
Tu pa    tam    je šel na dnino, seveda ne zaradi denarja,
   Tu    imaš robec, kajti krojači se ne usekujejo
Venček je kar prebledel, kajti s    tako    važnim in težkim delom ga oče še ni
priliki sta obiskala tudi Gorico in    tam    sta srečala Zinko, ki je služila v
segel v žep po poziv, ga razgrnil in    tako    previdno položil na mizo, kakor bi
»   Tam    te hočejo videti, in sicer nagega,
ne vzamejo,« je zastokal Venc in se    tako    plašno prestopil, kakor bi stal pred
Zadnje Izidorjeve besede so Venca    tako    prizadele, da je prebledel in sedel
slekel hlače, dvignil srajco in se    tako    dolgo bičal po nagem spodnjem telesu,
»Tako je!« je pribil Izidor in    tako    krepko položil svojo koščeno roko Vencu
S    tem    je bil dnevni red izčrpan, težko posvetovanje
Sedel je za široko mizo in pretakal    tako    obilne solze, da se
   Sem    ter tja je planil kvišku, otepal s
Sem ter    tja    je planil kvišku, otepal s kratkimi
Njegova očetovska strast pa je bila    tako    nepotešljiva, da je začel popivati
Ta vest ga je    tako    prizadela, da se je še globlje pogreznil
financarji in miličniki so puščali    tam    svoje plače.
kajti Moj Jezus je sedel na kozlu in    tako    vztrajno švigal z bičem, da je kobilica
Vožnja pa je kolikor    toliko    srečno potekla tudi nazaj grede.
Te besede so Izidorja    tako    razkačile, da se je zaklel, da bo skočil
Navijali so avtomat, pili in    toliko    časa silili v Zinko, da se je vdala
a?« je planil Moj Jezus pokonci in    tako    udaril po mizi, da je Venc odskočil.
če se Moj Jezus ne bi prespal in se    toliko    streznil, da je napregel in zapeljal
imenoval »jama razbojnikov«, čeprav se    tam    niso delala razbojništva, pač pa se
In ti hčeri sta bili    tako    sladki in ljubezni polni, da so fantje
odprl vse zatvornice svojim solzam in    toliko    časa klical »svojo drago Maričko«,
pesem, ki mu jo je narekovala noč,    tako    izčrpala, da se je ustrašil lirike
Saj sadu    tako    ne boš obrodilo!«
   Tako    nekako je zadnja leta živel tudi Venc.
Venc se zdaj ni več    tako    vztrajno valjal po pepelu na ognjišču
»Kaj pa    tako    molčiš?« je rekel Peter.
»   Tukaj   ,« je rekel in si položil roko na srce.
»   Tukaj    me cele dneve in noči tako čudno tišči.
»Tukaj me cele dneve in noči    tako    čudno tišči.
zameglena pamet prav nič koristila, kajti    tu    je brezvestno gospodarilo srce.
prav dobro potekel, ker je imela Zinka    tako    polne roke dela, da se ni utegnila
Vendar se je Venc tisti dan nabral    toliko    junaštva, da je bil od takrat pri Mojem Jezusu
Ali te še teži,    tako    teži, da se jočeš?
In zakaj me gledaš    tu    sem?« je rekla in si položila roko
In zakaj me gledaš tu    sem   ?« je rekla in si položila roko na prsi.
kakor se zgodi na vasi, kjer se psovka    tako    hitro prime človeka.
Srce Venca Poviškaja je bilo    tako    zakrknjeno in trmasto zamaknjeno v
Tiščalo ga je v prsih in bolečina je bila    tako    presunljiva, da se je Venc bal, kdaj
lističi so ležali na tleh, kakor bi    tam    pravkar poskakovali vaški paglavci
   Sem    stopi, da ti popiham,« je rekla mama,
hiši kakor brglez in se znebila nekaj    tako    kosmatih, da so jo fantje venomer objemali
imenoval kamen, se je v tistem trenutku    tako    močno zganilo neko sladko‐otožno, že
V glavi mu je    tako    šumelo, da ni slišal vode, ki se je
»Oženiti pa se brez mene    tako    ne more.«
Moj Jezus se je krepko napil in je bil    tako    globoko prizadet, da je tulil še glasneje
»   Tako   ,« je zadovoljno vzkliknila Kočarica
   Toliko    zanosa in junaštva je bilo v njem,
vanj in mu nemo očitale, da jih je kar    tako    mimogrede zavrgel.
Saj drugega ti    tako    ne kaže.
vrata, vstopil, legel na peč in zamižal    tako    trdno, da so solze pritekle iz oči,
Venc je svojo posteljo samo    toliko    preložil, da je lahko gledal skozi
Venc se je bal, da bo utonila, ker je    tako    negibno stala sredi tolmuna.
K skledi so ga    tako    poredko klicali, da se je Marjanca
»Na,    tu    ga imaš in ga poviškaj.
Marjanca mu je    tu    pa tam stisnila
Marjanca mu je tu pa    tam    stisnila
   Tam    se je vrgel na svoje ležišče, zagrebel
njegov pobešeni obraz in pri srcu jo je    tako    čudno zgrabilo, da bi najrajši planila
zdaj je ležala pred njim blatna, samo    tu    pa tam še zasnežena pomladna zemlja.
ležala pred njim blatna, samo tu pa    tam    še zasnežena pomladna zemlja.
koreninam:    tam    je ležal likalnik, zarjavel in razklan.
»   Tamle    sédi,« je rekel Peter in mu pokazal
»Ti, zakaj pa je meni    tako    usojeno?«
trpljenjem zaslužila večno kraljestvo in mu    tam    prepevala na vekov veke čast in slavo.
življenju s tisoč bridkostmi, ki so    tako    bridke, da kažemo svetu samo smeh in
In prav    tako    ni to list iz dnevnika, kajti dnevnika
izlilo iz mene, je bilo pri dnevni luči    tako    smešno, da me je oblivala rdečica.
Vsaj krstili so me    tako    in nobenega namena nimam, da bi se
prepričanje ali svetovni nazor, te prav    tako    ne vprašajo za svet; krstijo te po
In    tako    je prav, kajti le tako sem brez vsakega
In tako je prav, kajti le    tako    sem brez vsakega truda prišel ‘do tistega
Prebiral je knjige, hodil med kmeti in    toliko    časa vtikal prste v politiko, da ga
Za iglo ni več prijel, toda prav    tako    se ni več zanimal za svobodo svojega
»   Tako   .
Prav    toliko    je stara ko jaz.«
   Tu    imaš, hudiča, varijante«.
Tinci je    tako    močno drla kri v glavo, da je na prvi
najvražje pri literaturi: snov me mika    toliko    časa, dokler je ne razvozlam, potem
vetrovi in ne bo dolgo, ko bo pomlad    tu   , haha«.
Majali so drevesa,    tu    pa kvečjemu zamajajo star napis kakega
Mislim, da imamo že    toliko    trpljenja in žalosti na dobrem, da
Napisal sem    tako   , pa čeprav se bodo našli ljudje, ki
zdrobi med šapastimi rokami, se je prav    tako    že zdavnaj umaknila umerjenim kretnjam
čez, pravo poletje, saj so bile noči    tako    kratke, da je fant komaj utegnil v
na svojo stran trmasto in vztrajno    toliko    časa, dokler ni kost spet skočila na
samo štorasto brezovo metlo dvignila    toliko    prahu, kakor bi osem mlatičev mlatilo
res je kihnila, in sicer približno    tako    vreščeče, kakor zavriska smrkavec na
komedija še večja, moraš še ti nesti    tja    svoj kljun!« je dejal Ivanc.
kotlini na razpotju dveh dolin; prav    tako    je seveda ujela štiri črne postave,
neprijazni prav zaradi tega, ker so bili    tako    lepo umiti.
je morala pustiti popolnoma vnemar    tako    zanimivo povest, kakor je »Črna žena«,
narobek, da bi Nančin trebuh ne prišel    tako    do veljave.
Najdlje je bedela Nanca, ki je    tako    samevala svojo poslednjo dekliško noč,
Ampak na tem svetu je že    tako    pametno urejeno, da vse mine, in tako
Naneslo pa je    tako   , da so se pred cerkvijo sešli s Peskarjevimi.
po tlaku proti cerkvenim vratom, je    tako    pobesila oči, da je Kihova Jera s komolcem
»Take se vse    tako    držijo,« je stvarno pripomnila Mica,
kakor sončnica v vetru ter vreščala    tako    močno, da so ji nabrekle žile na golem
Za njo je stal Puščavarjev Tine in    tako    krepko pritiskal s svojim zoprnim tenorjem,
snedel starega Hustarja, ki je imel    tako    šibak glas, da se mu je izgubil že
»Stopi    sem   , lajdra, da te česnem!«
   Tako    so tekla leta, sestre so se pomožile,
je sama, šla v tretji križ in živela    tako   , da se je nekoč pri Modrijanu Pirhov
in je nemara prav zaradi tega postal    tako    podjeten, da si je v kratkem zagotovil
In    tako    sta zdaj klečala pred oltarjem:
Toda pri svojem govoru je bil    tako    nepreviden, da je omenil tudi vaške
   Tu    je treba omeniti, da so bili zvonovi
Vaščani so bili diagonale kajpak že    tako    siti, da se je neke nedelje podžupan
ljudskega potrpljenja, in to še    tem    manj, ker je vendar povabljen na kosilo.
   Tu    je treba spet pripomniti, da je bil
   Tam    pa dobro kuhajo,«
spet se je božji blagoslov pokazal    tako    radodarnega, da je kihnila.
»Veš,    tako    nekam namigavala mi je, naj pridem
spravili k uživanju božjih dobrot ali    tako    imenovanemu kosilu, ki je zahtevalo
mojstrsko srkali mozeg iz kosti in    tu    pa tam poplaknili mastna grla s požirkom
mojstrsko srkali mozeg iz kosti in tu pa    tam    poplaknili mastna grla s požirkom svetle
   Sem    ter tja je segel v malho po pisan robec,
Sem ter    tja    je segel v malho po pisan robec, si
»Saj, človek bi grešil, če bi zametaval    tako    lepe božje darove.«
»   Tja   , to je pa vaša stvar, Štefuc, vaša
seznanil z Nančino sestro Katro in se    toliko    časa igrajčkal z njo, da so se pokazale
se je otrok rodil, se ga je Štefuc    tako    razveselil, da je Katro vzel.
nič slabega, če bi Štefuc v pijanosti    tako   
žalosten in ker se je pri njem žalost    tako    rada izprevrgla v besnost, je premišljal,
kaj vprašal?« je zagrmel Štefuc in ga    tako    belo pogledal izpod čela, da je Peskarjev
Pečan se je nalival in je bil že    tako    okajen, da ni mogel več stegovati vratu
Adamovo jabolko se je    tako    vztrajno zaletavalo v oster rob ovratnika,
Nace je plesal s svojo Zoro in bil že    tako    nacejen, da se je zaletaval ob klop
se je držala Lužarjevega Ceneta in    tu    pa tam izpregovorila s Peskarjevim
držala Lužarjevega Ceneta in tu pa    tam    izpregovorila s Peskarjevim Nandetom
»Zdaj pa v gnojnico z njimi, saj imajo    tako    črne srajce,« je rekel Nace.
»In da bodo na varnem,    semle    z njimi,« je dejal Nace in odprl hram.
»   Tako   !« je rekel.
Luka jo je res požgečkal, in sicer    tako    temeljito, da je kobila planila čez
Nace in s prstom pokazal v pod, češ    tu    spodaj so.
»Roke me že    tako    srbijo!«
»Saj    tako    žrete samo sirotko.«
ušesa, si česali lase in brke, sploh so    tako    drug drugemu izkazovali vse hvale vredno
»   Sem    z njim, sem z njim, da ga jaz česnem!«
»Sem z njim,    sem    z njim, da ga jaz česnem!«
»   Tukaj   , hop, imaš dobiček, hop,« je dejal
Vsi so molčali, samo stara Pečanka je    toliko    časa tolkla s palico v strop, dokler
»Če človek    tako    pridno dela, se mora dobro podpreti,«
Ruparjev Franc je prav    tako    rekel, da je brhek pob, in ga dal Štefucu,
podobnem opravilu - dolgo meril in    tako    dobro pogodil, da je petelinu zlomil
In župnik je res    tako    dobro opravil, da ga je skesani cerkovnik
Lep in moder otrok,    tako    moder, da so stare ženice zmajevale
ni menil za to - a zadnje dni je že    tako    raztreseno odgovarjal, da ga je novi
visele na zlatem kelihu, ki ga je župnik    tako    brezbrižno zaklepal v omaro.
   Toliko    zlata, toliko zlata!" je šepetal.
lahko še enkrat oddahnil, ker ni bilo    tam    nič zlatih črepinj.
poštar Michele Sabbadini sklenil    tam    postaviti spomenik rimski volkulji,
Prav    tako    tudi Usadar in Ustinar.
Ves čas se prestopa, toda naj se še    tako    skuša skriti v gruči, nastaja znova
Sredi vrta je obzidana gredica in    tam    se poštar ustavi.
   Tako    tiho je, da je slišati, kako veter
ki ga preganjajo, bodo morali prav    tako    skočiti na Modrijanovo gnojišče ter
   Tak   , ne teci naravnost!" mu začne prigovarjati
tabo, takrat je treba šviga‐švaga,    sem    in tja, sem in tja.
takrat je treba šviga‐švaga, sem in    tja   , sem in tja.
takrat je treba šviga‐švaga, sem in tja,    sem    in tja.
treba šviga‐švaga, sem in tja, sem in    tja   .
je temu celo začudil, češ saj le ni    tako    strašno.
Od kdaj pa je ta njiva    tako    široka?" se vpraša.
Rejcu se vedno    tako    mudi.
   Tako    blizu mu šepeta, da čuti celo dih znanih
In tega diha se prav    tako    ne more spomniti.
Ta slika je    tako    živa, da se za trenutek zmede in da
Rob njive je    tu   !" si veselo reče.
pozna in zato mu je lahko pri duši,    tako    lahko pri duši, da čuti nove moči.
A vendar je še    tako    lepo gledati in zato gleda in gleda
Poletje je torej    tukaj   .
nihče ne ve, kdaj je prišlo, ker so vsi    tako    zakopani v delo.
svetlika v temnozeleni koruzi, ki letos    tako    lepo kaže.
in kjer trava... oh, da, kjer trava že    tako    krasno valovi, v jutru vsa gosta in
senožeti, nadvse živo in prisrčno,    tako    domače bitje, da se kar s pobočja nagne
»   Tako   !
»Do    tja    jo moramo poleči do kosila.
kajti v toplih dneh je Hostarica še    toliko    pri moči, da lahko sama gospodinji,
priložnost za zaslužek ter ji prav    tako    privoščiti nekaj veselja, saj je že
in pobožnjaška trlica, skopa pa že    tako   , da ji je bilo žal dima, ki je uhajal
strmih majavih stopnicah na vrh in od    tam    na kaščo, kjer je bilo pod zakajeno
praga in stopnice, moja roka se je    tako    dobro spominjala vseh razdalj, da je
razpokano peč in na harmonij, ki je prav    tako    široko stal za vrati kot pred petnajstimi
V mojih otroških letih je bila    tam    široka lisa goste, svetlo zelene trave,
tacal z bosimi nogami, ker je bila    tako    mehka in hladna.
Toda    tam    sem doživel tudi svoje prve resne ure;
pa sem stopil na vrt, ki je bil zdaj    tako    siroten in star; trhla lesena ograja
   Tako    rad bi bil sam, da se ne bi srečaval
popolnoma na samem, in Idrijca teče    tako    rekoč mimo praga ter se kakih sto korakov
»   Tako    ...«
Prav    tako    imajo nekateri zelo dobro, naravnost
ne sme suniti v živo rano; in prav    tako    je tudi besedo »oče « zamenjala z »naš «.
In premeril me je že    tako   , da sem šla.
»Še zdaj, ko ga    takole    gledam, se mi zdi, da bo najprej zganil
»   Tako    je govoril?«
»Natančno    tako   .
Strah je    tu    notri,’ si je z roko udaril po prsnem
Da,    tako    je bilo,« je zamišljeno rekla teta.
Tudi    tam    ima dve hiši.
Strašno je, če se človek    tako    poživini!
Pa bom že povedala, ko pridem do    tja   .
»Prav    tako    si nam otrokom pripovedovala življenje
Zakaj pa v knjigah znajo vse    tako    lepo zvrstiti, da pride vse o pravem
Hrbtenico je imel skoraj    tako    upognjeno kakor rajnka Loputnica, bog
mislil, da njegovim otrokom ne bo treba    tako    garati.
polici, »se mi zdi, da sem tudi sama    tako    mislila.
   Tam    so ga kasneje tudi zaprli.
   Tu    so ga prijeli in poslali na otoke.
in verjeli, da je človek nekaj kar    tako    tjavdan ... nekaj, kar tiho gara ... kakor
svoje žuljave dlani, kakor bi bilo    tam    popisano vse njeno hlapčevsko življenje.
Najprej v Trst in od    tam    v Egipt, kjer je v štirih letih izhirala
Bogve, s čim si mora    tam    ženska služiti svoj kruh?« je rekla
Baje so    tam    zelo močvirnati in nezdravi kraji.«
»   Tak    je bil načrt,« sem rekel.
In Drejc ga je res ustrelil, kajti    toliko    poguma je imel.
»   Tako   ?
No, saj je    tako    že med pokojnimi,
Najbrž tudi pri partizanih, pa so ga    tako    krstili.
In ker sem bila    tam   , sem šla, kakor bi rekla, k pogrebu.
   Tako    pasji so danes ljudje, da morajo psi
minut pred njihovim prihodom in da    tako    lahko poskrijem, če imam kaj takega
Travnikarjevemu stricu, češ naj ga    tam    pretehtajo.
prašičih, o Oblakovem vrhu in kako da    tam    ni fašistične sodrge.
župnišče, toda da bi z gospodom šla    tako    daleč, nikakor ne!
zebe in da bi bili naši prav gotovo    tam   , če bi bili doma, je umolknila.
In    tam    je bilo na oknu pet hlebov kruha, pravkar
   Tako    je pripovedoval.
In gledal me je že    tako   , da sem mu moral verjeti ...’
»   Tako    je naredil.
Oči pa je imel že    tako    svetle in ostre, da si ga lahko gledal
naglo popadla teta, se okrenila ter me    tako    prodirno pogledala, kakor bi izgovoril
Včasih že    tako    pride, da ljudje obsedijo na travi
Dolgo smo    tako    molčali.
Meni je bilo    tako    čudno, da me je nekaj kar grabilo tu
tako čudno, da me je nekaj kar grabilo    tu    notri,« je rekla teta ter se s koščeno
mora biti tista domovina, o kateri    tako    lepo pišejo pesniki in pisatelji.
ko sem brala o domovini, me je prav    tako    stiskalo pri srcu, toda po pravici
zdaj vem, da so bili ljudje, ki so    tako    pridigali, podobni Modrijanu, ki je
zdi se mi, da je bil vesel, ker je    tako    lepo povedal.
   Tako    je bilo urejeno, da smo bili v naši
Saj naši dobro vedo, da    tako    ne bo šlo.
bo, samo da te hudiče, ki še divjajo    tam    po cesti, naženemo iz doline ...’
In vendar ni bilo    tako    strašno, kakor sem prej mislila, da
ker smo vajeni udarcev in ker nimamo    tako    nežnih glav!«
sem včasih služila pri Attemsovi, sem    toliko    nemško razumela, da je rekel, naj ga
razumela, da je rekel, naj ga nikar    tako    ne bije, ker je mrha stara in lahko
   Tako    je govoril.
   Tam   
Ne rečem, sam ... ampak    takole   , če jih je več skupaj ... kako bi rekla
Bela je bila kakor prt in    tako    miren obraz je imela.
‘Še nje ste se bali,’ je rekel in    tako    ostro premeril nemškega častnika, da
   Tako    sta stala:
‘Tudi ta    tako    gleda!’ je zakričal in naperil revolver
pred dobrim letom pokopali Smukača, in    tam    smo čakali.
s Travnikarjevim stricem, ki je bil    tako    rekoč njegov poveljnik.
   Tako    je najbrž nameraval tudi tisti večer.
In bilo bi    tako   , če ne bi bil Boris prišel.
In    tam    sta res našla Fra Diavola, Travnikarjevega
Boris je    tako    povedal:
   Tam    so ga zasliševali nemški častnik, Bichi,
   Tam    ga je skozi lino videl Podoreharjev.
Spravil se je na vse štiri in    tako    obstal.
Ali so se ga    tako    bali?
   Tam   ,« je pokazala na polico v pobočju,
besede, ko je rekel, da narod, ki je    tako    zdrav in močan, da lahko obudi pogubljeno
   Tako    je govoril.
Zdaj se mi ta hiša ni zdela    tako    strašno majhna, kakor je bila včasih,
Obstala sva    tam    in se pogovarjala.
   Tam    so bajtarji že kosili vsak svoj kos
Zdaj tudi naša hiša ni bila več    tako    stara in osirotela.
ki ždi v večnem polmraku za vrati in    tam    že dobra tri stoletja topo sprejema
kratek in zgoščen, tako zgoščen, da je    tako    rekoč vsak stavek geslo, in tudi mora
To ga    tako    jezi, da bi se najraje zgrizel.
Že trideset let mu zvesto služi,    tako    zvesto, da mu je zapisal tudi svoje
vso lepoto, neobčutljiv za vse čare,    tako    neobčutljiv, da se ni niti oženil.
straže Carlina Palumba, čigar obraz je    tako    okrogel, napet in prazen, da bi ga
Iz Milana, kjer je zašla v nižave in    tam    preveč široko zaživela, so jo za kazen
In zdaj stoji    tukaj   , med svojimi lastnimi neolikanimi štori,
visoko čepico iz črnih čipk, ki so    tako    trdo naškrobljene, da je videti, kakor
   Tam    se zbirajo možakarji in fantje, otroci
Zakaj    tako    sovražno molčijo, da iz njihovega molka
Ne,    tukaj    ni nekaj v redu!
   Tukaj    se pripravlja nekaj hudega!
Naj politiki še    tako    pišejo in kričijo o svetih mejah Matere
svetih mejah Matere Domovine, naj še    tako    kličejo za priče tistih šeststo tisoč
dneva v dan bolj in bolj neomajno,    tako    neomajno, da je omajalo njegovo trdno
   Sem    sodijo vsi politiki, tudi fašisti,
orodje, da bi z njimi prekladali ščepce    tako    drobnih in dragocenih drobtin.
Brezzobe čeljusti žvečijo, usta    tako    krepko sesajo cigarete in pipe, da
Tišina je    tako    tiha, da je iz doline razločno slišati
italijanščini, toda ljudem je vseeno, ker    tako    in tako vedo, da se bodo morali jutri
toda ljudem je vseeno, ker tako in    tako    vedo, da se bodo morali jutri zjutraj
dobil večji kos mesa, ki je danes, po    tako    dolgih tednih, spet prišlo na mizo.
A tudi    tam    je vroče, zares vroče, zato se kmalu
   Tam    pa se spet prekladajo, kakor bi jih
   Tam    se ob majavem plotu spustijo v pas
sence, na mehko gosto travico - in    tam    se tudi to nedeljo, kljub vsej môri,
zaguljkom, kljub trdi in raskavi koži,    tako    mehke in gladke, tako voljne, tako
raskavi koži, tako mehke in gladke,    tako    voljne, tako ubogljive najmanjši misli,
tako mehke in gladke, tako voljne,    tako    ubogljive najmanjši misli, najrahlejšemu
zresni, ker je glas klopotca danes    tako    čuden, tako neprijeten, tako votel.
je glas klopotca danes tako čuden,    tako    neprijeten, tako votel.
mlada in lepa čeča, zelo lepa čeča,    tako    lepa in vesela čeča, da je zmešala
Petdeset let je    tam    garala.
   Tukaj    sva regljala, zakaj ne bi še doma skupaj
In    tam    zdaj klopoče že deset, že petnajst
   Tako    velik in močan dedec, tako hud in ohol
Tako velik in močan dedec,    tako    hud in ohol dedec, pa tuli in se
sije več    tako    navpično.
»Gotovo ne zato, ker si    tako    lep!« takoj odbije Cene.
Tudi    tam    je vse izumrlo.
Travnikarjev stric jo    tako    naglo briše po vrtu, da jata grahastih
jata grahastih kokoši preplašeno bega    sem    in tja.
grahastih kokoši preplašeno bega sem in    tja   .
In    tako    pametna krava!
   Tako    rada ga je imela!
»Nikar    tako    ne govori!
kakor bi mu nož potiskala v grlo in ga    tam    obračala.
   Tu    imaš sončka!
vendar ponosni, da so lahko navzoči pri    tako    redkem dogodku.
vprašanji obračajo k Žuželjču, ki se je    tako    globoko pogreznil v korito pod jaslimi,
Saj je bila    tako    mirna in pridna, tako pridna.
Saj je bila tako mirna in pridna,    tako    pridna.
»   Tako    pridna.
Da,    tako    pridna naša Cika,«
Tinč    tako    sunkovito potegne spehanega možakarja
»   Tukaj    je!
   Tukaj    je!« ponavlja in ga potiska k tlom.
Toda Žuželjč je    tako    šibak in okorelih kosti, da se pri
Zato ga možakarji venomer pošiljajo    sem    in tja, da bi ga razgibali.
možakarji venomer pošiljajo sem in    tja   , da bi ga razgibali.
splaknejo kožo, jo odnesejo za hišo ter jo    tam    napno na late malega kozolca.
»   Tako   .
zelo visoka pozníca; njeno listje je    tako    temno zeleno, da je zdaj videti črno.
»Barbara bo nekoč    takole    mimogrede zadremala za vselej.«
drži v rokah in strmi v Idrijco, ki se    tako    lepo peni v vrtincu pod Trohovkino
bila vsa rahla in lahka, hkrati pa    tako    trda in težka, da ne more premakniti
To je bilo    tako    čudno in nenavadno, da je obležala
svoje telo, ki ji je osemdeset let    tako    zvesto in pokorno služilo, da ga skoraj
»   Tak   , le varuj dom!«
Steza se ji je zdela nenavadno strma,    tako    strma, da se ji je spet začelo vrteti
S palico je otipavala stezo, ki je    tako    rekoč oživela ter se ji kakor siva
Vse je bilo    tako    jasno, tako čisto in umito, široko
Vse je bilo tako jasno,    tako    čisto in umito, široko odprto in lepo,
široko odprto in lepo, vse je bilo    tako    znano in domače, a vendar drugačno;
domače, a vendar drugačno; vse je bilo    tako    blizu, na koncu prstov tako rekoč,
je bilo tako blizu, na koncu prstov    tako    rekoč, a vendar že tako neskončno daleč
koncu prstov tako rekoč, a vendar že    tako    neskončno daleč in nedosegljivo, da
Saj je bilo    tako    domače, tako preprosto, skoraj vsakdanje.
Saj je bilo tako domače,    tako    preprosto, skoraj vsakdanje.
in zaprla oči, češ zdaj je konec že    tukaj   .
Nemara pa ostane še sam    tukaj   .
Daj!« preden je roka zbrala    toliko    moči, da je dosegla vejico ter jo potegnila
Ta vzdih je bil    tako    podoben vzdihu, ki se je zadnjih petdeset
   Tam    je končnica njene postelje, nad njo
in raste, širi se in širi, soba se    tako    čudno zasuče, da okvir fotografije
Njej je zdaj vse    tako    razumljivo.
Obtičalo je    tam    precej dolgo, nato se je s svojimi
   Tako    hitro se niso še nikdar razvneli.
»Ali je naš tudi    tam   ?« vprašuje Usadarica.
Saj bo naš tudi    tam   ,« reče Ustinarica, si ogrne ruto in
In petrolej je takoj    tukaj   .
Petrolej je    tukaj   !
Samo mlatili smo se, to pa že    tako    zares, da se je proti jutru Plešarica
»No,    toliko    sem pa že še pri moči, da tudi živega
»   Tukaj    je zdaj dihur!« glasno reče in ga sunkovito
Polnoč se že bliža, ljudi pa je že    toliko   , da še nosu ne morejo več vtakniti
Polka je bila    tako    dolga, da je Venčku začel krč lomiti
In pri nas je že    tako    in tako na Prikraju!«
In pri nas je že tako in    tako    na Prikraju!«
In prav    tako    se zakrohota tudi vsa kuhinja za njegovim
ker je ponosen, da se mu je posrečila    tako    lepa primera.
»Boste?«    tako    vzradoščeno vzklikne Žuželjčevka, da
če bo, mrha, godrnjala, reci, da je    tako    ukazala vas!«
kakor razdivjano morje ter jih ziblje    sem    in tja.
razdivjano morje ter jih ziblje sem in    tja   .
Prav    tako    razigran in košat, kakor bi ga bili
»In    tam    nam bo sam gospod Belcebub na trobento
Dober par sva, ker sva oba    tako    hudo lasata.«
nerodne noge, ki se spotikajo tudi    tam   , kjer ni treba.
Ozračje je    tako    čisto in vas tako blizu, da bi človek
obljubljeno deželo, v svoj domači kraj, ki je    tako    blizu, a vendar tako daleč, nedosegljiv.
domači kraj, ki je tako blizu, a vendar    tako    daleč, nedosegljiv.
Naš far ji je    toliko    kokodajsal, da si strohnel v Španiji,
strohnel na Španskem, živ in zdrav - in    tako    blizu ...«
»Ta pa še ni    tako    zoprno sladak.«
bil vesel tega živahnega in že na oko    tako    bistrega otroka.
»In kaj si staknil    tam   ?« ga hudomušno pobara Angelca in pokaže
Tik pod streho so    tam    široka vrata na skedenj.
prišel v vas o belem dnevu in še ob    tako    neprimernem trenutku.
glasno ponovi, ker je ponosen, da lahko    tako    možato govori spričo odraslih ljudi.
»Kaj pa imaš    tam   
In    tu    imaš pismo.«
se v teku celo zaletijo vanj, ker se    tako    nerodno suče sredi ceste.
»   Tukaj    sem!«
fantje s črno barvo dovršujejo napis    TUKAJ    JE JUGOSLAVIJA.
»   Tam    bom samo v napoto!
Nemški vojak privleče Travnikarico in jo    tako    sunkovito pahne v množico, da se opoteče.
ne veš, da se partizan zmeraj vrne    tja   , kjer je bil.
»Dokler    tu    so brigade, kdo
Ta se je že    tako    zaregljala, da je nihče več ne posluša,«
»Samo ta luč se    tako    smodi ...«
»Spomnila sem se ...    tako    si materi podobna ...«
Stric Sova je    tam   
Baba gre in se začenča; čenča    sem    in čenča tja, pri tem pa sedi na ušesih
gre in se začenča; čenča sem in čenča    tja   , pri tem pa sedi na ušesih in jo ujamejo
»Ti pa    tem    za grobarja ...«
»Rad bi bil    tu    ... z vami... če mi zaupate ...
   Tu    in tam komu pokima, stisne roko staremu
Tu in    tam    komu pokima, stisne roko staremu kmetu
Tudi    tam    bodo skušali vdreti, če drugje - «
   Tam    se pritisnejo k tlom, si z rokami pokrijejo
odžeja, in ga nato poda Giustu, ki    tako    nerodno pije, da mu curlja za vrat.
»... takrat je bilo    tako    prav,« tiho dopolni Nančika njegovo
»   Tukaj    radio Svobodna Jugoslavija.
   Tam    zunaj pa gredo brigade ...«
»   Sem    boš sedla.
   Tako    je vznemirjen in neučakan, da brez
Mar nisva    tam    doma?«
»   Tam    ni bilo nobenega sonca!« mračno odvrne
»Kar    tja    pojdi, pa boš videla!«
In    tam    vam bom samo v napoto ...«
jeklenosivim pogledom, a očka Orel ga gleda    tako    mirno, tako jasno in tako ostro, da
pogledom, a očka Orel ga gleda tako mirno,    tako    jasno in tako ostro, da se Kutscherov
ga gleda tako mirno, tako jasno in    tako    ostro, da se Kutscherov pogled kar
Noge se mu    tako    tresejo, da se mora z rokami upreti
»   Tam    ju bomo pokopali,« reče z globokim
»Od    tam    bosta lahko gledala v svojo grapo ...
A    tukaj   ?
»Moramo se prebiti ... in sicer    tako   , da bodo po proboju naše čete pravilno
»A prav    tam    se bomo prebili!
»Četrta armada je že    tu   .
»   Odkod   
Švigni vsaj za hip, vsaj    toliko   , da te ujame oko!« ...
nečloveški dvom, ki je mučnejši od še    tako    mučnega pričakovanja.
letih, se mi njegovo živalsko geslo    tako    gnusi, da ga niti v mislih ne maram
Naduha ga je    tako    stisnila, da mu je obraz pomodrel.
Toda še medtem, ko ga je    tako    dušilo, je zlobno majal z glavo, a
bolečina, stara trideset let, je bila še    tako    živa, da me je zdramila iz mučnega
zaničljivo zakrohotal, nato pa se je    tako    razkačil, da ga je kar vrglo s postelje.
in na račun politike bruhal iz sebe    tako    ogabne psovke in kletvine, da sem se
pokom, ki ga je Travnikarjev stric    tako    dobro poznal.
bosta pravilno razrezala, ker je, mrha,    tako    nerodno zasukana in skrivenčena.
Vidiš, je že    tako   , da se ljudje, ki garajo, lahko pogovorijo
mi kar dobro prekuha surove možgane:    tako    bom vsaj vedel, da sem Italijan.«
takoj razvnel in jo začel zmerjati s    tako    krepkimi psovkami ženskega spola, da
»Bo,« je ponovil Venček in si prav    tako    obrisal znoj.
»   Sem    sedi, da ti povem, kako smo se v Bosni
   Tako    te bom prebutal, da ne boš vedel, čigav
Gledali so zavitek, ki je    tako    nenadoma oživel.
zapredel v vprego - z motocikla pa so    tako    naglo, kakor bi jih vrgle kvišku posebne
ni bil videl na lastne oči, a je že    toliko    slišal o teh strašnih ljudeh, da jih
ženskimi glasovi - a kljub temu so bili    tako    strašni, da je vse trepetalo pred njimi.
zaprtimi vrati se je zdaj dogajalo nekaj    tako    groznega, da ni nihče mogel premakniti
   Tam    je obstalo začudeno sonce in tiho gledalo
   Tam    so tiho stale v vrstah mlade, okrogle
včasih oglasil Trohovkin klopotec, ki je    tako    blizu klepal po svoji počeni kosi,
bodo Petra res ubili, a stric je bil    tako    mrk in trd, da si Venček ni upal odpreti
Ob tej misli mu je bilo    tako    nepopisno hudo, da se je s solzami
ti veliki možje, ki so vsi zbrani in    tako    močni, ne planejo v postojanko in iztrgajo
zaradi tega, ker je vedel, da mora    tako    trpeti ... kajti Peter je komunist, s
duhovnike ... to pa je nekaj grdega in    tako    strašnega, da mora biti tako hudo kaznovan.
grdega in tako strašnega, da mora biti    tako    hudo kaznovan.
A skoraj prav    tako    kot ta šestletni otrok so gledali in
so    tako    sovražili, da bi jih zmlinčili že z
A tudi    tam    ni imel sreče.
doktorja, je prišel domov in razložil, da    tam    ne zapirajo Slovencev, temveč da zapirajo
»No, odsedel je    tam    svojih osem let, ki niso nič krajša
osem let, ki niso nič krajša kakor    tu   !« je rekel trdo.
In zdaj ... zdaj je    tukaj    ...« je mračno končal in s kazalcem pokazal
Domov je prišel    tako    zasopljen, da je moral precej časa
Bil je    tako    raztresen, da si je kapo pritisnil
Pismonoši je    tako    neznansko zašumelo v glavi, da je moral
razbil to muko, boja, ki si ga je zdaj    tako    želela, ni bilo, kakor ga v tej hiši
hlipala; ječaje je zajemala sapo in se    tako    krčevito stresala, kakor bi z vsakim
nedosežno daljavo in da zdaj prihaja od    tam    samo odmev njenih trgajočih se besed.
ko se je zgodilo ... takrat ... ni bilo    tako    ... tako po grdem ...
je zgodilo ... takrat ... ni bilo tako ...    tako    po grdem ...
   tako    umazano ...
»T‐t‐tam ni bilo    tako    hudo ...« je tiho rekel pismonoša; oči
Živega ne bo več od    tam    ...
saj sem molila, da bi me bog rešil    tako    pregrešnih misli in želja, a medtem
globoko notri sem šepetala, kakor bi bila    tam    še ena ženska:
Tekla    sem    v hram - saj veš, da sem prečepela
   Tako    je trepetal, da bi se še Devici Mariji
»Vrglo jo je na vejo ... in še danes visi    tam    ... kakor opomin ...«
In prav je    tako   .
Pismonoša je čutil, da nima    tukaj    nič več iskati, a se nekako ni mogel
Prismu‐u‐u‐uk ...« je zamukal v    tako    krčevitem smehu, da si je moral razkopati
»   Tak   , daj no, Lojzek, ne bodi tako lesen!
»Tak, daj no, Lojzek, ne bodi    tako    lesen!
Krivdo sta valila drug na drugega, in to    tako    dolgo, dokler se Mojemu Jezusu ni rodil
To je jalovo ženo    tako    potrlo, da je sredi noči pobrala svoje
pa je že nekaj let vsa vas zahajala    tja   , ker se je Modrijanova gostilna preveč
pri Mojem Jezusu pa so bili vaščani    tako    rekoč doma: gospôda se tam ni ustavljala,
vaščani tako rekoč doma: gospôda se    tam    ni ustavljala, a tudi karabinjerji,
vaška krčma, a vsaka, pa najsi bo še    tako    zanikrna in obcestna, ima svoje navade
   Tako    je bilo tudi pri Mojem Jezusu.
   Tam    se je človek počutil izobčenega iz
   Tam    je bil res samo gost, tujec tako rekoč,
Tam je bil res samo gost, tujec    tako    rekoč, in Zinka je tudi ravnala z njim
   Tam    je tudi lahko prenočil na peči, ki
»Kar    sem   , kar sem, ti ... mežnar ali kar si že!«
»Kar sem, kar    sem   , ti ... mežnar ali kar si že!«
»Kar    sem   , kar sem,« je ponavljal in naglo začel
»Kar sem, kar    sem   ,« je ponavljal in naglo začel z obema
ust, ga mojstrsko zvil v koritce in    tako    dolgo vrtel po njem cigaro, da je začela
»   Tam    je,« je z nenavadno velikim in debelim
»   Tam    je.
»   Tako    je prav!« ga je pohvalil okajeni kmet.
»   Tako   !« je zadovoljno prikimal oholi kmet
»   Tako   ! ...
Ko sem bil zadnjič    tam   , sta mijavkali po trgovini kakor dve
   Tako    dolgo sta me vrtali s to cigarico,
»   Tako    sem rekel!
»Če mu stopiš na rep, se    tako    raztogoti, da še zalajati ne more.
»Če bo šlo    tako    naprej, se bom tudi jaz priglasil za
Bilo mu je    tako    mučno, da je sklonil glavo in si začel
   Tukaj   , se pravi ne tukaj, ker sva bila na
Tukaj, se pravi ne    tukaj   , ker sva bila na kolodvoru, ko se je
bila na kolodvoru, ko se je jokal,    tam    je moja sreča, je rekel in kazal po
Vse sem pustil    tam   ! je stokal in se oziral k nam.«
»Od    tam    ga boš dobil.
»Pa naj bo, hudič, še    tako    črn, Lojz, ti se ga nikar ne boj!
A če mu    tako    ne prideš do živega, mu navrtaj glavo
Kar brez skrbi bodi:    toliko    sem že moža!
udano prikimal in zmignil z rameni, češ    tu    ni prav nobene pomoči.
   Tako    naglo je bil omahnil, da se mu je klobuk
Ne, nisem mislil, da si    tako    pameten dedec.
Ti, pravim,    tak    in tak se mi vidiš in amen!
Ti, pravim, tak in    tak    se mi vidiš in amen!
»   Tako    je prav!« je pritrdil pijani kmet,
»Vidiš, jaz sem že    tak   , da priznam, kar je res ... kajti ...
   Tako    zdaj trdim, da si pameten dedec ... dedec
To je pa že    tako    neumno, da se kar kadi!
me razumeš!« je grozeče zarenčal in    tako    sunkovito okrenil glavo v pismonošo,
Okrogličar ga je    tako    začudeno premeril, kakor bi ga bil
»In    tukaj    je glava.«
»In    tukaj    je glava ...« je mirno ponovil pismonoša
   Tu    ni prav nobene pomoči!
Zlil je vase še kozarec vina in se    tako    pretegnil, da so njegovi ogromni škornji
»Vsaka smrt je    tako    velika, da je spričo nje vse naše besedno
ne boš molčal?!« je rekel tiho, toda    tako    ostro, da je Modrijan vztrepetal kakor
In prav    tako    dobro veš, da mu gospod ne bi prinesel
Zato pa molči in se poberi od    tod   
Modrijan se je odsukal do vrat, toda    tam    se je le obrnil in se še enkrat oglasil:
Od    tam    so lepo videli v Dominov rob, v visoko
Matic pride kar    tako   : zdaj ga ni nikjer, ti pa se samo obrneš
za mlekom, ki ga lahko izpije prav    toliko   , kolikor žejna krava vode.
   Tam    daleč v kotu je nepremično stal sivi,
drugem koncu, dokler ni bila palica že    tako    tenka, da se mu je zlomila v rokah.
»   Tam    je res lepo.
»   Tako   , zdaj pa lahko v miru greš!« je rekla
Kdo bi si bil mislil, da imaš    tako    dobre oči.
»   Tako   , zdaj pa kar k počitku!« je odločno
   Tako    drnjohaš, da lahko še senik podereš.«
a ki kasneje, ko je odrasel, ni bil    tako    nevaren, da bi ga morali odgnati v
»A    tako   !?« je Lužnica dvignila glavo in jo
Ta odgovor je dal ženskam    toliko    upanja, da so prišle z barvo na dan.
Lužnica, če bi se držala te navade in bi    tako    pokazala vsaj drobec hvaležnosti.
verjetno zaradi svoje neplodnosti,    tako    plašna ženska, da je vpričo svojega
Dolgo je listal in se pri tem pritajeno    tako    zlobno nasmihal, da je Hotejcu zavrela
tudi lužaste!« je Lužnica zabevskala s    tako    nenavadnim glasom, da so se ženske
»Tudi meni se    tako    vidi,« je prikimala Zagričarica.
je, da ga je skromno redila, a prav    tako    je res, da ga je nenehno ponujala božji
božji dekli, naj ga pobere, ker bo    tako   
»No, pa    tam    bodi!« je zaregljala Lužnica, ki si
Toda to ni bilo    tako    čudno, zakaj tudi če ne bi bil bebec,
dopovedovala, kako se po domače pravi    tu    in kako tam.
kako se po domače pravi tu in kako    tam   .
opešala, pa je upala, da bo Matic vsaj    toliko    priseben, da bo sam hodil na obiske
hiše do hiše, toda zdaj to ni bilo    tako    lahko.
Matic je dolgo švigal    sem    in tja, da bi ušel iz obroča, nato
Matic je dolgo švigal sem in    tja   , da bi ušel iz obroča, nato pa se je
In    tako    je tudi bilo.
Hotejec se je    tako    zavzel za zapuščenega otroka, da so
Matic je bil    tako    prestrašen, da ni niti ponovil Hotejčevih
»Kaj ga me    tako    gledaš me?« je jokaje vprašala potovka.
vedel, da si prismuknjena, toda da si    tako    trapasta, pa res nisem mislil!«
Najprej je šel k Robarju in    tam    vse ozmerjal kakor se spodobi, nato
Nedolžni velikan je bil    tako    prestrašen, pa tudi tako sestradan,
velikan je bil tako prestrašen, pa tudi    tako    sestradan, da se je tresel kakor šiba
Niti    takole    ne!« je ostro rekel Hotejec in se s
»Niti    takole    ne ...« je ponovil Matic, zamežikal in
»Le zakaj si takšen hrust izbere    tako    lahkotno delo!
precej časa nagovarjala, preden so ga    toliko    pomirila, da je spet postajal ob njivah
To je z leti prišlo    tako    v navado, da v vasi niso več govorili
jablani, se s petami uprl v zemljo ter se    tako    močno poribal s hrbtom po raskavem
To mu je    tako    ugajalo, da se je zarežal in se hvaležno
Toda takoj se je zresnil in prav    tako    strogo nadaljeval:
ki je bil jasen kakor nebo nad njim:    tam    gori nikjer nobenega oblaka, tu doli
njim: tam gori nikjer nobenega oblaka,    tu    doli nikjer nobene skrbi do samega
stopil v vodo, na nebo, ki so se po njem    tako    brezskrbno drsale ptice, pa ni mogel
sredi tega tekočega elementa, ter se od    tam    - od daleč - oziral na svet, v svojo
vladala tišina, toda danes je bila    tako    polna, da je
in obležalo v Breznem sedlu, da se    tam    oddahne, preden se začne vzpenjati
ki mu je segala do kolen in je bila    tako    gosta, da se je nagibal, kakor bi bredel
Letelo je    tako    nizko, da se je od strahu vrgel na
pri vsem tem opravilu je bil Loputnik    tako    resen in zamišljen, da je Matic neprestano
»Kam pa    tako    naglo, Matic?« je vprašal in dvignil
se je v stogu skril za steber ter od    tam    gledal po dvorišču.
bi hotela še nekaj reči, toda hči je    tako    sunkovito in ukazujoče trznila z roko,
»Kaj pa strašiš    tod    okoli?«
Maticu je bilo    tako    čudno, da ni mogel zganiti jezika,
Ali boš    tam    jedel?«
»   Tako   !« je rekla Tilčka ter mu jo hrabro
vsem telesu, mu nabreknila žile in mu    tako    divje vdrla v srce ter ga napela do
»   Tako   !« je ponovila Tilčka, mu še enkrat
Trajalo je precej časa, preden je zbral    toliko    sape, da je lahko zagolčal:
V njegovem glasu je    tako    presunljivo zazvenela bojazen, da se
   Tam    je sedel vzravnano, z žarečo sončnico
»Matic,    tako    pa res ne bo šlo!« se je zasmejala
   Tam    je sedel na rob zidu, na svoj kamen,
Ozrl se je po nebu, a    tam    je bila sama gladka jasnina.
V tem trenutku pa je prav    tako    nenadoma, kakor zjutraj na travniku
Letelo je nizko in je bilo že    tako    blizu, da je Matic razločno videl dva
niti vprašal se ni, kako je prišel    tja   , temveč je takoj zdramil svoje telo,
isti hip se je vsa bolečina zgostila    tam    in ga zapekla, kakor bi vsuli vanj
začudeno zamežikal, a naj si je še    tako    mežikal, videl je samo štiri gole zidove,
   Tam   
Še nikdar ni bila pot    tako    dolga, a naposled je Matic prišel v
Možje so se brez besede odmaknili, češ    tu    ni nobene pomoči ...
In žganje je zelo dobro za    tako    velike rane.«
»   Tako   ,« je rekel Hotejec.
»Zato pa se poberi od    tod   
»No,    tako    mu je bilo usojeno,« je zaključil Hotejec
in stopicanje, in najsi so moški še    tako    zmajevali in celo odločno odkimavali,
Kdor ima    tako    veliko rano, mora počivati ...«
»Saj je že    tu   ,« je prikimal Hotejec.
zdrznili vsi, kakor bi smrt, ki je    tu    opravila svoj posel, švignila mimo
Domača dolina je bila    tako    tuja in grozljiva, kakor bi se bila
gledal to veliko bitko, ki je bila    tako    ognjevita in že tako brezupna, da ni
bitko, ki je bila tako ognjevita in že    tako    brezupna, da ni bilo slišati nobenega
V dolini je bilo vse    tako    tiho in mirno, da je bilo slišati utripanje
od pobočja do pobočja, toda bil je    tako    prozoren in prazen, da je tekel skozi
hitro odkimal, zakaj očetov glas je bil    tako    topel, da mu je na mah pregnal grozotno
prodrla do globine pod visečim mostom;    tam    se je oddahnila in nato s spokojnim
»Najbrž prihaja od    tod   , ker je hiša vrh klanca in je bilo
golega pohlepa in skoposti; bili so    tako    skopi, da se naposled niti ženili niso
In    tako    je rod izumrl.
zadnjih očetovih besed, sicer pa je    tako    in tako prav dobro vedel, kaj je bil
očetovih besed, sicer pa je tako in    tako    prav dobro vedel, kaj je bil rekel.
   Tam    so se v napeti tišini še prav tako
Tam so se v napeti tišini še prav    tako    brezupno bili za izhod razviharjeni
rojijo po glavi!« je pomislil pob in se    tako    razjezil nase, da je zagodrnjal.
Kaj vse se je že zgodilo    tod   !
»Zakaj pa se potem    tako    opotekaš?
Saj ne bo    tako    hudo!«
se pravi, da slišiš, kar se oglaša    takole    ... kako bi se reklo ... kar se oglaša
pameten, dober in napreden gospodar,    tako    napreden, da so ga starokopitni kmetje
otrok ne bi več kradel’, in ki je sploh    tako    skopa ženska, da se ji zdi škoda celo
naj bi človek skrival namene, ki so    tako    dobri, da zanje plačuje maše?
češ glejte me, plačam za mašo, pa sem    tako    skromen, da niti ne povem, v kakšen
Zgodilo pa se je    takole   :
»Zato ne, ker jima je pamet    tako    oslepela, da nista videla niti najbolj
Pa vendar ne    tako    ali vsaj drugače kakor Tone.
potem pa nihče več, zakaj Oti ga je    tako    presunljivo pogledala, da je sklonil
je bila zbežala, k teti, ki je bila    tam    za deklo v nekakšnem samostanu ali
   Tam    je bila na varnem pred Ravničarico
bila na varnem pred Ravničarico in    tam    je ostala tri leta, dokler Ravničarica
»Kaj pa je bilo Oti, da je    tako    naglo umrla?«
obdelati, zato so le malo pridelali, komaj    toliko   , da so se preživljali in da so preživljali
‘Če je pa    tako   , potem poberi svoje stvari in pojdi
Jelko primerjal s podobo, ki se mu je    tam    prikazovala.
‘Tilčka?’ je prav    tako    resno ponovil, se spet zamaknil v meglico
Vidiš,    tako    so ga dražili.
srca, kakor pravimo, drugi pa spet    tako    ... kako bi se reklo ... druge pa srce
   Tam    je bil vsak dan.«
norišnici, ga je spravil v grob in sicer    tako   , da ga je spravil v vodo.«
šoli: ‘rekelj’, ‘šelj’, ‘opralj’ in    tako    dalje.
Bogve zakaj se je prisada    tako    bal? ...
bi se recimo vrnila in bi me videla    tako    umazanega.
In švigala sta    tako    dolgo, da je Janez zatulil in stegnil
Posebno z ljubeznijo večkrat    tako    opletajo ... kako bi se reklo ...
   tako    jo vlačijo sem in tja ter jo vsiljujejo,
tako jo vlačijo    sem    in tja ter jo vsiljujejo, da bi človeka
tako jo vlačijo sem in    tja    ter jo vsiljujejo, da bi človeka pretresli,
   Tukaj    pa leži na tleh živa resnica, pa ni
navadne zaključne besede, ki jih je    tako    rekoč znal že na pamet in ki nanje
   Tam    človek ve in vidi, da se svet odpira
   Tam    utrujeni hribovec rad utihne, da si
Ta podoba ga je    tako    prevzela, da si je izbral lestev, ki
A glej, že je    tu    drugi kozolec.
   Tukaj    je lepše.
»   Tukaj    je nekam tesno in zatohlo.
visoke bele gore so bile mogočne, a    tako    mirne, da so tudi poba navdajale z
ozko in težko, svinčeno, ki ga je prej    tako    tlačilo k tlom.
pokrajina je zbujala v pobu občutek    tako    močne in nepojmljive sreče, da mu je
globoki soteski, da je pred tabo Soča,    tako    čudovita reka, da ji ni para na vsem
Saj nemara smrt ni    tako    strašna, toda strašna mora biti zavest,
bil pomislil nanjo, zato ga je vest    tako    zapekla, da je vzdrgetal.
   Tam    se cesta stiska med Sočo in visoko
In    tam    se je oče spet obrnil k pobu, kakor
Vidiš,    tako    sem bil lahko pod Vranjekom od zore
Na pamet sem jo znal    tako    rekoč ...
   Tako    je to bilo! ...
je bilo teže pri srcu, ker se je sam    tako    slepo prepuščal svoji usodi.
Očetu je bilo očitno všeč, ker je pob    tako    poskočil.
Prej mu je bil    tako    blizu, tako domač, tako razumljiv,
Prej mu je bil tako blizu,    tako    domač, tako razumljiv, zdaj pa se mu
Prej mu je bil tako blizu, tako domač,    tako    razumljiv, zdaj pa se mu je nekako
prav takšna je bila Kadetka, ki se je    tako    nepričakovano oglasila v njem.
srce in vse telo pa mi je prepojilo    tako    močno čustvo mirne in čiste sreče,
Prav kmalu me je dvignilo v    tako    visoko zanesenost, da sem s pristnim
srca odbil grenak odmev, ki je bil    tako    prodoren in močan, da me je pahnil
črno praznično obleko, ki me je včeraj    tako    bridko pozdravila izpod cvetoče veje
Spoznala me je in skočila k meni s    tako    srečnim vzklikom, kakršnega nisem še
O, nikar me ne glej    tako    debelo, saj ne boš uganil, zakaj sem
debelo, saj ne boš uganil, zakaj sem jo    tako    skrivala!
   Tam    tudi žive pokopavajo.
   Tako    divje je zaoralo v meni, da sem zrasla
To črno obleko, ki je bil    tako    ponosen nanjo, sem prekladala iz kraja
gledat, če je še    tam   , kamor sem jo bila skrila.
- Tudi o meni je    tako    govoril, - je počasi povedala.
- V tej vojni je    tako    treskalo, da je tudi mene pretreslo.
Vidiš, še sem    tukaj   , še živim in še vam merim čas ...
-    Tako   ! -
»Reva je    tako    vznemirjena, da ne najde spanca,«
- Na,    tu    imaš denar, - pravi oče po premolku.
A to ni    tako    hudo.
zašepeta oče    tako    blizu, da začutim njegovo toplo sapo.
Vprašanje je    tako    težko, da mi glava žalostno omahne.
- Kar    takole    greš v svet ...
Mar misliš, da nas bodo Lahi kar    takole    izpustili iz svojih krempljev? ...
šumela mimo hiše, toda šumela je prav    tako    gluho kakor prej, mesečina pa je pritajeno
Nehote sem se ozrl v vrata, češ    tam    stoji oče, v senci, za zaveso poševno
Vroča čustva so    tako    razgrela mojo domišljijo, da se je
ki so jim prekrižali račune ter jim    tako    rekoč pred nosom vkorakali v Trst.
Še nikdar nisem videl    tako    svetle, tako mrzle in tako velike dvorane.
Še nikdar nisem videl tako svetle,    tako    mrzle in tako velike dvorane.
nisem videl tako svetle, tako mrzle in    tako    velike dvorane.
me stisne, srce mi začne razganjati    tako    težka in napeta praznina, da ne morem
pisatelj, ki je zadovoljen, da lahko    tako    od blizu motri sina, ki so mu ubili
Kakor strastni divji lovec za grmom,    tako    čepiš v zasedi za mojim srcem, oborožen
in vsa moja čustva, pa naj bodo še    tako    skrita, še tako zaščitena in zasebna
čustva, pa naj bodo še tako skrita, še    tako    zaščitena in zasebna last.
Vem, človek te zanima, zato pa    tako    nečloveško kljuješ vanj.
- Ali je moje srce res    tako    okamenelo? -
   Tako    je pač, da je smrt postala naša vsakdanja
so odpotovali v zgodovino, napisali    tam    naš najslavnejši list ter ga predali
-    Tu    je naš list.
Ta podoba je    tako    jasno zaživela pred mojimi očmi, da
»   Tako    je pač naneslo, dragi moj pob,«
Smeje se,    tako    se smeje, debeluška drobna, da ima
To me je    tako    vznejevoljilo, da sem zamahnil z roko
svojimi modrimi očmi gledala naravnost,    tako    naravnost, da sem včasih umaknil pogled.
nejevoljno vprašal, zakaj se pravzaprav    toliko    ukvarjam s tem dekletcem.
Gledala me je naravnost,    tako    naravnost, da bi skoraj umaknil svoj
In ta obraz mi je    tako    znan, kakor bi se še včeraj pogovarjal
»Če je pa    tako   
zavrela daljna čustva, z mene pa so    tako    bliskovito kopnela leta, da me je v
Obstal je negibno in se    tako    zamaknil v noč, da še z vekami ni trenil.
pod njim je hirala mati, on pa se je    tu    učil in se mučil v nenehni bitki s
samo na mater, čeprav jo ima vendar    tako    rad.
   Tako    se pomika ob bregu, dokler ne obstane
Ta podoba ga    tako    presune, da ga mršavica spreleti po
Zamakne se v gladino vode, ki je    tam    tako globoka in tako mirna.
Zamakne se v gladino vode, ki je tam    tako    globoka in tako mirna.
gladino vode, ki je tam tako globoka in    tako    mirna.
visokega vrbja, ki je v noči še višje in    tako    gosto, da je podobno staremu počrnelemu
v vodo prav na robu zrcala, ker je    tam    reka najbolj široka in zato tudi najbolj
srečuje, zakaj njegovo zdravo desno oko se    tako    mrzlo zabliska, da mrko zazija vate
samo počaka, da Izidor prebrede reko -    tako    nenavadno mikavno je gledati, kako
obstane na kolniku, se tega početja    tako    sramuje, da ga oblije rdečica.
Spustil se bo k njej in    tam    bo ves skrušen obstal pred starinsko
   Tako    bo skrivala svoj hudomušni smehljaj.
kako se mama trudi, da bi se šalila in    tako    zabrisala misel na smrt.
hlače kažejo, da je v tistem Nikjeru    tam    zunaj presneto visoka trava.
Zagledala se bo vanj, zagledala se bo    tako    globoko, da se mu bodo zašibila kolena.
- Zakaj    tako    govoriš? ...
Zakaj me vsi    tako    čudno gledate? ...
Toda zakaj me imate    tako    čudno radi?
Mama ga bo spet dolgo motrila s    tako    čudnim pogledom, kakor bi skozi njega
njega prodrla nekam v daljavo ter bi    tam    brala nekaj takega, kar je njemu še
ko jih bo zdaj slišal tretjič, mu bo    tako    hudo, da bi najraje takoj izginil in
objela prejšnja tišina, ki v njej    tako    pritajeno hrumi.
To je bil    tako    hud udarec, da se je kar vdal v svojo
   tam    vsi ukvarjajo samo z njim.
   Tako    je teklo to mrtvo življenje, in je
Molčala sta in    tako    zamišljeno s pogledom spremljala široko
Tudi jaz bi pila, če bi imela    tako    grdega moža.
posestnika in lastnika treh hiš, zato je    tako    obrasel njegov obraz, da se ga ni nikdar
debela, zato ga ni bilo mogoče zbosti    tako    globoko, da bi pozabil na svoja življenjska
Kar    takole    sem šel ob vodi, ob vodici, - je zamencal
Povej no, od kdaj pa si    tako    daljnoviden, da moraš čez reko gledati
Šel si torej z doma in si    takole    zavil ob vodi, vodici.
   Tam    je bilo pribežališče njegovih težkih
   Tako    ne boš ne za kmeta ne za gospoda.
ko sem jo silil in silil, mi je    takole    rekla:
- Tudi sam sem ji    tako    rekel.
Saj še    tako    ne vem, kako jih boš preživljal’ ...
Ne bodi več    tako    mulast!
briljantine, čebule in česna, ki po njej    tako    izrazito zaudarjajo preprosti južnjaški
-    Tako   , zdaj pa na delo! -
Vidiš,    takole   , - je pribil, pograbil svojo pisalno
   Tako   , zdaj pa na svidenje.
In    tako    je tudi bilo.
Tisti »gospod« je poba    tako    zbodel, da se je naglo ozrl.
- Saj sem samo    tako    rekla ... zato, ker si tako mulast ...
sem samo tako rekla ... zato, ker si    tako    mulast ...
   Tako    se je začelo učenje.
požirkom vrele kave, prave kave, ki je    tako    božansko zadišala in se pomešala s
   Tako    je minila pomlad.
   Tako    je izmenoma ponavljal in prignal svojo
   Tam    je spet brusil in gledal v Idrijco.
kratek, noge dolge, toda tenke, roke prav    tako    dolge in tenke, glava najmanj dvakrat
Tega spoznanja ga je bilo    tako    sram, da se je obrnil in začel kositi.
Kaj pa ti, mladi fant, ki si    tako    zrasel?
-    Tamle    gre, naša pratika.
Pob je bil    tako    zamišljen, da sploh ni odgovoril.
- Že od rojstva    tako    rekoč.
In    tam    vsako leto zacveto prve šmarnice.
   Tukaj    je rasla tista vrba’.
pa bomo vseeno vedeli, da se je bil    tam    ustrelil tisti nesrečni kadet.
   Tam    je bilo zelo lepo.
sem se    tako    nestrpno vprašal, da sem se s tem vprašanjem
vse razdalje in ugotovil, da je rasla    tam   , kjer zdaj teče voda, nekako sredi
telo izmučeno in razboleno; bilo je    tako    brez moči, da je kar samo omahnilo
- Kam pa gredo    tako    zgodaj? -
- Zakaj pa Smukač    tako    zavija?
- In kam so šli    tako    zgodaj?
Pa saj ni    tako    zgodaj ...
koroške narodne pesmi, ki jih je mama    tako    rada pela.
srečal z mlado branjevko iz Brd, prav    tako    brnela popoldanska vročina in da sem
popoldanska vročina in da sem bil prav    tako    omotičen.
-    Tako    lepo si spal, - je rekla, - pa se nisem
stran, ker sem se jezil sam nase, da ji    tako    poslušno odgovarjam.
Toda stegnil sem se    tako    nerodno, da sem izgubil ravnotežje
- In kolikor si dolg, prav    toliko    si mulast! -
Kar    tako    ti jih dam! -
Bilo me je celo    tako    sram, da sem naglo krenil naprej.
   Tako    sem prišel do Preseke, to se pravi
   Tam    sem se ustavil in se še enkrat zagledal
   Tako    sunkovito sem se pognal kvišku, da
njegovega obraza in njegov pogled so bili    tako    močni, mirni in pomirjajoči, da sva
položil roke na ramo ter rekel prav    tako    skrivnostno in zaupljivo:
teme tisto dolgo vojaško mizo, ki je    tam    počivala, odkar je bil na njej ležal
večkrat nehote ponavljal, kakor sem prav    tako    nehote vlekel na ušesa sleherni šum.
   Tako    sem preživel do torka zjutraj.
prtičkom pokrila obraz in nato prav    tako    izgubljeno obstala s praznimi rokami.
Ne vem, kako dolgo sem    tako    stal pri oknu.
Prav    tako    me je motila tudi Kadetka.
dober, temveč da je v svoji dobroti šel    tako    daleč, da je bil že norcu podoben,
-    Tukaj    bova sedela.
-    Tako   .
- Vsi    tako    pravijo.
   Tako    smo se učili v šoli.
-    Tako   .
vaša prva žena imela zelo vročo kri,    tako    vročo, da je od krvi kar zgorela.
-    Tako    je rekla? -
-    Tako    je rekla, - je ponovila Kadetka.
   Tako    ga je potrapala,’ je rekla, ‘da se
-    Tako    je rekla? -
-    Tako    je rekla ...
Saj me že    tako    in tako tepe, ker pravi, da celo z
Saj me že tako in    tako    tepe, ker pravi, da celo z usti požiram
- Povej ti prej meni, zakaj    toliko    govoriš?
- A,    tako   , tako ... - je prizadeto zategnil Trnar.
- A, tako,    tako    ... - je prizadeto zategnil Trnar. -
Toda šepetala je    tako    pritajeno, da nisem razumel njenih
In se je veselila, dokler je bila še    toliko    pri moči, da sva hodila z doma...
   Tako    je, tako,’ sem jim odgovarjal.
‘Tako je,    tako   ,’ sem jim odgovarjal.
‘Da ti ne bo    tako    dolgčas,’ sem rekel.
Ti me imaš    tako    rad, jaz pa te nimam rada.
Ti si    tako    dober!
Če me ne bi imel rad, ne bi    tako    trpela!
Vrata so se odprla, a samo    toliko   , da se je Kadetka zrinila v vežo.
-    Tukaj   , - sem se oglasil.
   Tako    je bila lepo zalita, da se je kar tresla.
No, nikar me ne glej    tako    debelo!
Nato so se vežna vrata    tako    široko odprla, da je svetla dnevna
Samo    tako    mislim, da smo se dovolj nasedeli.
razdrla tudi mamino posteljo in jo prav    tako    odnesla na prod.
-    Tako   ! -
grma, sem se spomnil, kako živo so se    tukaj    pogovarjali mlada Brika, tesar Podzemljič
minilo šele štirinajst dni, odkar sem    tu    kosil travo, ponavljal za izpite -
- In    tako    rada bi enkrat šla.
- Pa bi šla kar    tako   , - je rekla in me pogledala z velikimi
-    Sem    gredo!
našli doma, pa smo se potrudili do    sem   .
-    Tako    je, dragi dečko, da boste morali kar
- Da bi    tam    uganjali veleizdajo! -
S svojo smrtjo vas je    tako    rekoč rešila, da niste še globlje zabredli
se je prav    tako    mrko oglasil drugi, češ čas je, da
-    Tako    ...
   Tako    je vsaj nista doleteli ta velika žalost
- Nikar me    tako    ne glej! -
- Ne, kar    tako    ...
- Zakaj pa se    tako    treseš? -
-    Tam    je šmarnic!
   Tam    je šmarnic! -
- Saj nisi bila še nikdar    tam   .
ker nisem vedel, če Kadetka ve, da je    tam    ležal njen oče.
   Tam    je obstala, si vrgla v razgreti obraz
-    Tukaj    je bil njegov grob.
Ali si bila že kdaj    tukaj   ?
   Tam    sem se zmeraj ustavil, da sem se zviška
Od    tam    naprej pa je silila v nebo cela truma
   Tako    me je iznenadilo, da nisem vedel pametnega
- Da me    tako    grdo zmerja, - je rekla Kadetka in
Bila je    tako    razgreta, da je kar žarela.
Pa sploh vsi    tako    govorijo.
   Tako    odpadajo mladostna čustva.
Potemtakem tista dva poba le nista    tako    mrtva in tako izgubljena?
tista dva poba le nista tako mrtva in    tako    izgubljena?
   Tako    sem se malce obrusil in izgladil.
vrata vseznanja, ki sta vidva o njih    tako    rada sanjarila pri temle oknu.
visokoletečih sanj, ki sta jih vidva    tako    napihovala, da so vaju dvigale in odnašale
Pogledal sem v nebo:    tam    je bilo zvezd, svetlih in rdečkastih,
In stopil sem    tja   .
   Tam    so naši trije domači hribi: Kuk, Škrbina
dolino pokleknila sama noč in zdaj    tam    počivala v miru svoje lastne spokojnosti.
poveliča, da stopi iz sebe in se dvigne    tako    visoko, da ga vesoljstvo sprejme vase.
to me je jezilo, da je bila do mene    tako    obzirna, skoraj hlapčevsko ponižna.
Saj še nobene hiše ne vidimo od    tod   .
In če je bila    tu    mimo kurirska pot vso vojno, le zakaj
vojno, le zakaj se zdaj ne bi klatili    tod    skrivači in beli in sploh taki, ki
»   Tam    pa sploh ne ...«
oprijeti očetovega nauka, ki me je    takole    učil:
Bile so jasne in    tako    žive, da sem še enkrat doživljal vse,
Krave so nas    tako    rekoč
Rodeta, po domače Julčka, ki je bil doma    tam    nekje pod Višarjami in ki se je podpisoval
Roth, ker so mu nekoč rekli, da je    tako    cesarju ljubše, pa tudi zato, ker se
Stisnil sem se v zdič in od    tam    gledal deda s strahom in ponosom.
- Andrejc,    tako    je prišlo, da bo treba krave oddati,
Te besede so Testena    tako    živo zadele, da ga je kar vrglo kvišku.
-    Tako    je, Andrejc, da moramo odgnati krave.
- In    tu    je potrdilo.
Bal sem se ga, a hkrati se mi je    tako    smilil, da mi je šlo na jok.
istim nizkim glasom rekel Strmar, -    tako    je, da bo treba oddati krave ...
v naročje, ker ga je razjarjeni ded    tako    prestrašil, da je jokal na vse grlo.
-    Tukaj    podpišite, - je rekel Julček in potisnil
Otroci smo    tako    presunljivo jeknili, da se je ded pri
Saj sem se v vodi rodil    tako    rekoč.
In res je bilo    tako    slovesno kakor v cerkvi.
teh dveh mestih, čutil pa sem, da se    tam    godi nekaj grdega in pregrešnega in
Mama me ni puščala    tja   .
mrtve roke in noge - ki so se meni    tako    studile, da se jih ne bi dotaknil za
trudno, toplo dušico ter nekje otrpnil in    tam    občepel za vselej.
je zaškripal    tako    srdito, da mu je še dolgo potem trepetala
pomeni »Poberi se!«, toda zdela se mi je    tako    skrivnostna in tako polna neke neznane
zdela se mi je tako skrivnostna in    tako    polna neke neznane sile, da se ji nihče
In ker smo otroci    tako    rekoč viseli na njegovih ustnicah,
Bil je lep, mlad in    tako    prikupen, da mu je moja mlajša triletna
razgrnila v moji domišljiji, je bila    tako    čudovita, da sem kadeta raje obdržal
   Tako    visoke slanine še svoj živ dan nisem
   Tako    je minila zima.
Ruvala sva tisti trdoživi,    tako    imenovani »vojaški plevel«, ki ga je
Delo ni bilo naporno, pač pa    tako    dolgočasno, da sem se razveselil celo
zanikrna in umazana babnica, lena pa že    tako   , da je njena lenoba prišla v vaško
kakor tistega tolminskega grofa, ki je    tako    nečloveško zatiral svoje kmete.
začela strašiti, da bomo tudi sami    tako    govorili, če pri priči ne odnehamo.
Tudi    tam    sem se ga zjokala se ...
- Nemara ga sploh ni in samo    tako    rečejo košari.
-    Tako    piše, - sem pritrdil.
popolnoma odveč, ker so se mi njene knjige    tako    gabile, da sem jih držal samo z dvema
-    Tako    se nisva pogodila se ...
nasprotno smer pa je ob živi meji prav    tako    počasi šla Justina.
Sicer pa se je    tam    precej spremenilo.
Nič več ni bila    tako    suhcena in okretna kakor včasih.
vedno tenki in dolgi ter so še prav    tako    kakor njega dni živo premetavali klinčke
Mlajša sestra in brat sta se    tako    jokala, da sem se lahko neopaženo izmuznil
naglo razdelili in se v hipu postavili    tako   , da je bil med njimi precejšen četverokotnik.
   Tako    smo še isto popoldne slišali, da so
Čudno pa je bilo, da se jaz, ki sem    tako    od blizu videl na smrt obsojenega in
Kadet je hlastno pil, a roka se mu je    tako    tresla, da mu je voda tekla po bradi.
zato smo vsi ostrmeli, ker je bila    tako    spremenjena.
debel, obraz pa voščenobled, suh in    tako    drobcen, da je skoraj izginjal pod
- Ta pa je res    tako    majcena, da bi jo lahko prinesla v
Otrok je bil    tako    slaboten, da sta ga babica in mama
Vojnačke pa se niso dale kar    tako    odgnati.
treskanje in zamolklo bobnenje, kakor bi    tam    neka razdivjana sila klala in podirala
ostrouhi ded je takoj zahreščal vanjo prav    tako    trdo kakor v vojake:
je prav    tako    šepetaje vprašala najmlajša, triletna
kuhinji pa da je tudi vse narobe, ker    tam    kuhajo kakor na velikem semnju.
Starejši otroci pa smo se kmalu    toliko    opogumili, da smo odprli vrata, posedli
velikanski kuhar, ki je bil gol do pasu in    tako    zalit, da mu je trebuh visel čez hlačni
Kmalu smo se s kuharjem    tako    udomačili, da nas je mimo deda dvignil
   Tam    smo šele zazijali!
- Pa    tam    tudi stradajo?
   Tukaj    vsaj trava rase.
   Tam    pa morajo gristi kamenje...
zabuhla in okrogla kakor buča in prav    tako    brez slehernega izraza življenja: drobne
grozeči prav zaradi tega, ker so bili    tako    tuji in mrtvi, kakor ne bi bili njegovi,
V kuhinji tedaj ni bilo več    tako    domače, ker je za mizo sedel mrki oficir
Obstal je na pragu, resno in    tako    važno premeril deda in mamo, kakor
Kar    tako   , brez vsega ?
venomer ponavljala, da je tudi njej    tako    usojeno.
   Tam    smo posedli na posteljo in molčali.
   Tako    smo sedeli celo večnost.
je v tem, da hitro sprejema in prav    tako    hitro pozablja.
dal svežega peciva, ki pa ni bilo več    tako    okusno kakor prej.
-    Tako    je, tako, moj Andrejc!
- Tako je,    tako   , moj Andrejc!
vsaj pogledajo, če je Justina nemara    tam   .
Lahe smo    tako    nažgali, da je joj!
Še jaz sem opazil, da nista bila več    tako    strašno veljavna in mogočna kakor v
- Ne    tako   , dragi moj!
Dominik Testen, ki je imel v sebi že    toliko    pijače, da se je bližal tistemu
»Kaj le    toliko    rinete v misli in potem otresate jezike?
Mar ste včasih tudi    toliko    razmišljali?
   Tam    tudi sam mislim.
Ker se    tako    treseš pred smrtjo, te bo nemara pograbila
-    Takole    bo, - je rekla in že vtikala nit v
-    Tam    sedi.
   Tako    je bilo pri nas, ko je po treh letih
Svojega edinega sina se je    tako    razveselil, da je odložil pipo, vstal
odpeto srajco na mogočnih prsih ter se    tako    divje zakadila mimo mene, da me je
Bil sem    tako    začuden in prestrašen, da beseda ni
- Aaa ...    tako   , - je zamrmral ded.
Zdaj sem    tako    trdo udaril po vratih župnišča, da
beli kavi, toda tista kava je bila    tako    osladna in tisti kruh, ki se je v njej
tisti kruh, ki se je v njej razmočil,    tako    sluzast in zoprn, da sem ga komaj spravil
- Aaa,    tako   , tako ... je zategnil tesar.
- Aaa, tako,    tako    ... je zategnil tesar.
sklonil, se potegnil iz hiše in jo ubral s    tako    dolgimi koraki, da sem ga komaj dohajal.
Njegova siva glava je ležala na    tako    visokem vzglavju, da sem skrivaj dvignil
nanj, oslinil vsak žebelj posebej in ga    tako    trdo zabijal v les, da je votlo odmevalo
   Tako    smo se nekako prerinili skozi zimo.
Misel, da je tudi Božena utonila, nas je    tako    globoko presunila, da smo se pogreznili
Bila je    tako    bela, da so bile pege na nosu in na
pri nas naj ostane, dokler je pri vas    tako    hudo.
Prišla je tudi k Justini v senik in    tam    »iz srca pomolila za njeno izgubljeno
med tema dvema podobama, ki sta bili    tako    žalostni, a v svoji žalosti svetli
Ta cesta je bila    tako    ognjena, da je v njej kar koprnela
odbijala od nečesa žarečega, kakor bi se    tam    zbirali sončni vojščaki ter streljali
Streljali so tudi vame, in sicer    tako    naravnost v moje zaspane oči, da sem
zaradi poležavanja, če bi res stal    tam   , kjer zdaj visi samo stara podoba njegovega
domačega majskega dne, ki sem se ga    tako    veselil.
bal, da moja pokrajina, ki je zdaj    tukaj   , tik za mojim oknom, živa in resnična,
   Tako    je pač: kdor gre mlad od doma, odnese
Vse je    tako    lepo.
   Takole    je zdaj zunaj:
   Tako    je na vseh jasah, ob vseh kolnikih,
mladozelenem bukovju, trepetlike imajo    toliko    listja, da se pripravljajo k trepetanju,
»Kdo pa je takrat mislil, da te    tako    dolgo ne bo domov!...«
»Res... a zakaj te to    tako    zanima?«
Vse se je zgodilo    tako    naglo, kakor bi padlo z neba.
- Nikar    tako    ne kriči.
- Ti bi otroka kar    tako    poslala na tuje?...
vetriču, ko si je pred petimi leti    tu    kopal jamo.
V mojem spominu je    tako    jasno zaživela podoba iskrih vrancev
travnikov, pa čeprav bi se kdaj pojavil    tako    goreč bojevnik realizma, ki bi v svojem
   Tako   !
»   Tako    nekako.«
»   Tako    nekako.«
»   Tako   ?...«
»Vse drugo pa ni    tako    preprosto.«
»Res je ... toda tudi to ni    tako    preprosto.«
»Uh, ni je    tako    pametne, da bi temu norcu zalegla!«
na suho, mi pomežiknil ter mi nato    tako    preprosto stresel roko, kakor bi se
   Tako    pa se vsaj lahko drug drugemu smejemo:
»Vidiš,    takole    se pričkava pa čas hitro mine,«
Po čemu so    tam    žemlje?’
Najprej povej, če je    tam    kava draga?...
»Mislim, da    tam    nisem nikdar bil.«
je delal dolga leta, padel na glavo    tako    čudovito zverižen tram, da ga je stisnil
V to zgodbo sem    tako    trdno verjel, da sem novega župnika,
»Saj mislim, toda to ni kar    tako   
»   Tako    je bilo.«
»   Tako    je bilo,«
je zasulo v rudniku, Vojnačka pa je    tako    gospodarila, da so jo v treh letih
In    tako    je bila Kadetka spet prepuščena sama
In to jih je    tako    jezilo, vse, babe in dedce, da -«
   Tako    je ostala sama v bajti in takrat... takrat
Če bi bil mlad, bi prav    tako    potrapal, kakor so potrapali skoraj
   Takole    ja skakljala, se smejala in ščebetala
v božjem hramu, pa najsi je pela še    tako    cerkvene, trikrat latinske.
»   Tako    bo, seveda,«
moralo biti smešno, ko so ure in ure    takole    čepeli in preklinjali drug drugega.
»No,    tako    se je to vleklo še nekaj let, potem
Vsako noč jih ima polno bajto, pa je še    sem    prišla na lov!
močneje otipavati s psovkami ter si kar    takole    mimogrede povedali, kako in kaj kdo
»In zdaj smo    tako    rekoč šele pri stvari.
»   Tako    je bilo,«
   Tam    so partizani že od vsega začetka imeli
Sedel je že od jutra, in sicer    tako    nepremično, kakor bi bil tudi sam samo
-    Tako    ... da se mu ne bi kaj zgodilo... - je
   Tako    rada, da ni nobene rešitve več...
Zdaj mi nemara ne boste več    tako    zaupali.
   Tamle    so sedeli, - je teta pokazala za ognjišče.
glavo, skratka, neka skrita sreča ga je    tako    dušila, da še besede ni spravil iz
In se je    tako    divje zavrtel na eni sami peti, da
jo je teta zavrnila    tako    nenavadno naglo in ostro, da sem jo
»Ne bodi    tako    neučakana,«
   Tako    spoštujemo starost in hkrati lahko
se to vprašal, mi je bilo v hipu vse    tako    jasno, da mi je zastal korak.
Silvija ne zdrknila z vratu, sem jo    tako    trdno zgrabil za nožice, da je jeknila.
izginil, kakor nam izgine iz misli še    tako    prikupen in nesrečen človek, ki ga
posije v človeka, pa naj bo ta človek še    tako    tuj in sam v sebi še tako neznaten
človek še tako tuj in sam v sebi še    tako    neznaten in vsakdanji, najde v njem
preprostega Italijana, ki ga je ljubezen    tako    obsedla, da je zavrgel svojo puško
brzostrelko in se zaletaval v zid, ker se je    tako    silovito veselil svojega otroka... tega
Da, spet je    tu    Kadetkin »Lahček«, prikupni partizan,
prav ta temna slutnja pognala, da je    tako    veselo plosknila z rokami, ko sem rekel,
Vse sem videl    tako    razločno, kakor bi se zdajle pomikali
Tudi ta podoba je bila živa,    tako    živa, da sem se nehote ozrl proti hiši.
hrbet tej praznini in stopil naprej, je    tam    ostal moj razočarani pogled in gledal
Bili smo krajša, a prav    tako    nema in žalostna procesija, samo krsta
Silvija me je    tako    močno pocuknila za lase, da sem zajavkal.
A že v mojih otroških letih je bila    tam    senožet, zame eden najlepših koščkov
marjetic in drugega poljskega cvetja;    tam    je rasla čista, gosta trava iz debele
   Tam    je bilo že vse živo.
»Mrtvih je bilo    toliko   , da se staremu človeku lahko zmeša,
človeku lahko zmeša, koliko jih je bilo    tukaj    in koliko tam ...«
koliko jih je bilo tukaj in koliko    tam    ...«
»Ampak počasi, čeprav pot ni    tako    huda.«
   Tako    torej izginja dedovo delo.
»   Tukaj    smo se zmeraj oddahnili,«
»Prav    tu    je sedela mama, ko je prinesla drvarjem
Zdaj je    tam   ,« je stegnila koščeno roko in pokazala
   Tam    spita babica in ded.
   Tam    spi mama.
In    tam    bi nekoč spal tudi oče, če bi se vrnil
   Tam    je Modrijanova grobnica.
»   Tam    že ne bo počival,«
groba ne bo več vstal, čeprav je bil    tako    mogočen.«
O travi    tam    ni bilo več ne duha ne sluha, če ne
»Toda    tam    je šele deklet!
Tudi    tam    je lepo živeti, sem pomislil ter se
»Če smo že    tu   , pojdimo vsaj v Obrekarjev dob,« je
Najprej v Dominove laze in šele od    tam    v dob.«
»Volčja grapa mi je    tako    zoprna,«
nobene rasti, nobenega zelenja, samo    tu    in tam je iz debele plasti rjavih iglic
rasti, nobenega zelenja, samo tu in    tam    je iz debele plasti rjavih iglic silila
mojem vratu, ploskala z rokama ter se    tako    glasno smejala, da se ji je kmalu začelo
   Tako    smo križemkražem prehodili vse laze
Obrnila se je k teti in ji prav    tako    hudomušno pomežiknila.
   Tam    se je ustavila in me spet pogledala.
»   Tukaj    leži.«
Kadetka se je ozrla vame in prav    tako    mirno povedala:
»   Tukaj   ... tukaj leži očka...
»Tukaj...    tukaj    leži očka...
Bil je otrok, a je bil    tako    stanoviten.«
   Tukaj    spi očka...«
Kar    tukaj    naj leži.
Samo    tako    neumne smrti je umrl, da ji raje ne
   Tam    je ležal Boženin oče.
Grob je daleč, sem si rekel,    tam    bo na varnem.«
so se gibčno premikale, strmel sem    tako    dolgo, dokler Kadetka ni vstala.
»   Tako    neverjetna zgodba!«
Čeh in Italijan, oče in zet    tako    rekoč, pa ležeta v isti grob.
   Tukaj   .
Saj se mi že zdaj zdi, da je    tam    padel.
»In ti    tako    pišeš?...
Od    tam    naprej je silila v nebo cela truma
   Tako    rad živim.«
njej, kljub vsem naključjem, ki me    tako    motijo, kajti poglavitno vlogo sta
O, bil je    tako    lep pomladni dan, svetel in zveneč,
In prav    tako    se vara, kdor misli, da takšni ljudje
Tudi    tam    je pod stropom brlela slabotna žarnica.
»Ali je bil res    tako    majhen!« me je prešinilo.
Toda te misli me je bilo    tako    sram, da sem se nehote ozrl v Petra.
V njej je bilo še nekaj, nekaj prav    tako    pristnega, prav tako močnega: jeza
nekaj, nekaj prav tako pristnega, prav    tako    močnega: jeza in upor zoper usodo,
»   Tukaj    sva,« je rekel mirno.
potem pa se ji pes nenadoma zasmili,    tako    zasmili, da leže k njemu, položi svojo
glavo v prah, češ, nemara pa le ni    tako    bridko.
Vsaj Travnikarjev stric je to kretnjo    tako    razumel, kajti zmignil je z rameni
Kjer ga v zraku prime,    tam    ga od sebe spusti!« zagodrnja stric
in takoj spet zamiži, češ, to je že    tako    stara stvar in nihče ne bo temu Lahu
»Kar    tako    jo ženem.
ves dan je v hramčku ... in danček je    tako    lep ... «
»Vsaki kravi se ne godi    tako    kakor tvoji!
kravo, jo žene do Hlipovega hleva, se    tam    okrene in spet nazaj.
Sicer pa krava niti več    tako    ne skače in niti ni videti preveč zbegana.
odmakne k vratom svoje hiše, kakor da bi    tam    iskal zavetja.
prignal kravo do Usadarjeve hiše in se    tam    spet okrenil
glagola goniti, začne z roko mahati    sem    in tja.
goniti, začne z roko mahati sem in    tja   .
zapredel v vprego - z motocikla pa so    tako    naglo, kakor bi jih vrgle kvišku posebne
ni bil videl na lastne oči, a je že    toliko    slišal o teh strašnih ljudeh, da jih
ženskimi glasovi - a kljub temu so bili    tako    strašni, da je vse trepetalo pred njimi.
zaprtimi vrati se je zdaj dogajalo nekaj    tako    groznega, da ni nihče mogel premakniti
   Tam    je obstalo začudeno sonce in tiho gledalo
   Tam    so tiho stale v vrstah mlade, okrogle
včasih oglasil Trohovkin klopotec, ki je    tako    blizu klepal po svoji počeni kosi,
bodo Petra res ubili, a stric je bil    tako    mrk in trd, da si Venček ni upal odpreti
Ob tej misli mu je bilo    tako    nepopisno hudo, da se je s solzami
ti veliki možje, ki so vsi zbrani in    tako    močni, ne planejo v postojanko in iztrgajo
Kaj buči    tako    uporno?
Nato je    tako    naglo švignil po gladkih travnikih
   Tam    je zapel skozi svisli in zahukal skozi
Razposajeno je švigal    sem    in tja, dokler ni prepihal vseh zatohlih
Razposajeno je švigal sem in    tja   , dokler ni prepihal vseh zatohlih kotov.
   Tam    je spet zajel sapo in napel svoja bronasta
preoral težko sivino; preoral jo je    tako    globoko, da se je med vijugastimi brazdami
   Tu    in tam je še stegovala svoje jezike
Tu in    tam    je še stegovala svoje jezike po travnikih
   Tam    se je spet zdramila in se spet vzdignila
vzdignila v višino, toda ni se pognala    tako    visoko, da bi se njena pepelnata obleka
usipali na čelo, zakaj Venček je bil še    tako    mlad, da se je zmeraj zagnal v delo
Zadnje besede so ga    tako    neprijetno dirnile, da mu je kri udarila
Je že    tu   .
   Tam    se je obrnila v lepo zarisanem loku
pogledom begal po Ponvici, toda bil je    tako    zbegan, da Milice ni takoj zagledal.
posvaljkala med prsti, ga poduhala in se pri    tem    ozirala po jasi.
Priletela je na tla in    tako    dolgo občepela na tleh, da se je Venček
Pred vasjo se je čaplja dvignila    tako    visoko, da se je njeno vitko pepelnato
roko, a ki posebno starega človeka    tako    nazarensko srbi.
svojega zamaščenega klobuka ter se    tako    zakadil okrog vogala, da je skoraj
Pa tudi ko bo prišla, jo bom    tako    treščil, da bo tri dni pobirala svoje
Bil je    tako    zmešan, da skoraj ni vedel, kaj se
Vse se je bilo zgodilo    tako    naglo, da so ljudje prišli iz hiš,
pritiče, temveč je bil še bolj močan,    tako    močan, da mu po splošnem priznanju
Če bi bil, bi ga zdaj    tako    zmazal, da še dlaka ne bi ostala cela!«
oženil s Čelarjevo Julko, ki jo je bilo    toliko   , da je tudi kovač imel kaj vzeti v
vajeno počivati, in nedelje so bile    tako    neskončno dolge in proti večeru tako
tako neskončno dolge in proti večeru    tako    polne starih spominov, da so kovača
Potem je stopil pod cerkveno lipo in    tam    počakal može, da je z njimi malce pomodroval.
nemirne noge prinesle v gostilno in    tam    je prekladal težke sode in za šalo
Če bi bil, bi ga zdaj    tako    zmazal, da še dlaka ne bi ostala cela!«
»Pa ga je res    toliko    v hlačah ali kaj?«
je podrl ograjo, je šel k žagi in od    tam    prinesel tako dolg in debel
ograjo, je šel k žagi in od tam prinesel    tako    dolg in debel
Ko pa je prinesel drugega in prav    tako    težkega, se ni mogel več premagati.
»   Tam    ga bom razžagal,« je mirno pojasnil
»A    tam   ?« je veselo poskočil kovač, se hitro
strmeli v velikega župnika, ki se je    tako    lahkotno sukal okrog oltarja.
   Tako    je bil nejevoljen nase, da bi se najrajši
Prej ali slej bo treba to stvar    tako    in tako razčistiti!«
ali slej bo treba to stvar tako in    tako    razčistiti!«
prešerno smejal, kovač pa ni bil več    tako    sproščen in samozavesten kakor včasih.
Koval je prav    tako    neugnano in prav tako neugnano je preganjal
Koval je prav tako neugnano in prav    tako    neugnano je preganjal nedelje in praznike,
je podpiral vse popoldne, ker je bil    tako    rekoč že doma.
O mraku ga je imel že    toliko    pod kapo, da mu je bila potrebna družba,
»   Tako   !« je rekel župnik, stopil od mize in
belih hlačah in beli srajci, v obraz    tako    črn, da ni bilo videti niti oči, iznad
»Kovač Tomaž,    tukaj    sem!« je rekel z gromkim glasom, si
»Saj verjamem tudi    tako   ,« je zamomljal kovač.
»Hudič gor ali dol, kar    tako    se pa ne dam!
življenje in smrt, se je moral končati    tako   , da je nekdo zmagal.
»   Tu    ni nobene vdaje!« je odbil kovač in
Ti boš    tako    govoril o moji Julki!
Take babe ti ne najdeš, pa če si še    tak    hudič!
Ne,    tukaj    ima res hudič svoje prste vmes ...
jeza mu jih je krepko podaljšala in    tako    hitro prekladala, da ga je dohitel
Če bi se ti šel hudiča, in če bi jaz    tako    neumno verjel, kakor ti verjameš -«
In    takole    naravnost, iz oči v oči.«
»   Toliko    je te lepote, da bi jo človek lahko
»Pa le nisi    tako    trden v svoji veri, kakor sem mislil.
Župnik mu je pripeljal    tako    krepko, da je kovač skoraj z nosom
govorili same neumnosti; govorili so    tako    nezaslišane neumnosti, da jih rajši
odprtem avtomobilu, je njihova sirena    tako    grozovito tulila, da mi je ledenela
Vsa dolina je bila    tako    lepa, da bi morala biti velika zibelka
Bila je    tako    majcena in drobcena, da je bil šopek
Pograbila jo je za drobno kito in jo    tako    naglo potegnila k odprtemu oknu, da
Tedaj jo je učiteljica    tako    silovito udarila, da je z glavo priletela
Učiteljica se je tresla in    tako    glasno zajemala zrak, kakor bi se mislila
Spustila je roko in    tako    glasno potegnila sapo skozi nos, da
   Tako    nekako je z mojim očetom in Temnikarjem
s svojo lepo pisavo, ki smo jo vsi    tako    občudovali:
   Tako    čudno me je stisnilo pri srcu, da sem
V mladosti se je bil    tako    zagledal v Kraljičkovo Otilijo, da
Ravničar je bil    tako    izgubljen, da ga niso pustili niti
se je zelo hitro, in pomiril se je    tako    popolnoma kakor bi tudi sam umrl.
Večkrat sem se spraševal, kaj pravzaprav    tako    dolgo in tako globoko premišlja, zakaj
spraševal, kaj pravzaprav tako dolgo in    tako    globoko premišlja, zakaj takrat sem
Počasi sem stopil na viseči most, ki je    tako    rad zaškripal pod vsako težo, in tiho
Bilo mi je    tako    težko pri srcu, da sem kar stekel naprej.
Še nikdar me ni bil    tako    grdo odslovil, zato sem bil seveda
Pa saj je tudi Ravničarja še    toliko    sram, da je povedal samo meni.
Toda bili so ravni in rasli so    tako    lepo skupaj, da sem ji neki večer rekel:
potoki v reko, reka pa čez bregove, in    tukaj    je povodenj, ki vse opere in vse obriše!
Tedaj zahrumi in se začne valiti, in    tukaj    je revolucija, ki pobriše vso človeško
se bo bos in v sami srajci opotekal    sem    in tja, se križal, si lomil roke in
bos in v sami srajci opotekal sem in    tja   , se križal, si lomil roke in rotil
Toda v meni je    tako    zavrelo, od žalosti in jeze, da sem
‘Na,    tukaj    jih imaš, hudič pogoltni, pa jih požri!’
celo nevoščljiv, ker se mu je porodila    tako    velika maščevalna misel.
»Ali pa bi prav    tako    gledal in čakal ...
Moja bujna otroška domišljija je    tako    hitro delovala, da sem kmalu zagledal
Stopili so pred moje oči,    tako    živi in tako znani, kot bi jih že dolgo
Stopili so pred moje oči, tako živi in    tako    znani, kot bi jih že dolgo srečaval
skoznje sem videl tudi tri topole, ki so    tako    negibno stali sredi doline.
vpitje in moja nenadna pojava sta ga    tako    presenetila, da je z obema nogama stopil
»Tone ... saj nisem    tako    zares mislil ...«
Udarec je    tako    globoko odjeknil v meni, da me je kar
Tedaj se je na cesti    tako    nenadoma prikazal Temnikar, kakor bi
pred novo svetlo šolo, ki danes stoji    tam   , kjer so do osvoboditve stali mrki
okroglem okviru okna prikazalo prav    tako    sivo in umazano mestece, ki se je vzdigovalo
Po sivem morju, ki se je    tu    in tam svetlikalo v raznih barvah razlitega
Po sivem morju, ki se je tu in    tam    svetlikalo v raznih barvah razlitega
me priganjala naposled pa me je prvi    tako    močno sunil v hrbet, da sem izgubil
Srečno sem priletel na pomol,    tam    pa sem se spotaknil ob košaro, ki je
   Tako    nerodno sem položil skledo na rob,
Izpraševalni sodnik je bil    tako    razkačen, da me je s ključi udaril
Vse je bilo    tako    čudovito: sonce, zrak, voda, topli
Vidiš,    tukaj    sem pribil staro koso in tukaj je leseno
Vidiš, tukaj sem pribil staro koso in    tukaj    je leseno kladivce, ki tolče po njej,
»Saj so že    tako    predrzni, da hodijo po piščance na
vračalo zdravje, in ponosen, ker je    tam    zunaj v mesečni pomladni noči veselo
»Ne smeš    tako   !
moj klopotec res grozotno klopota,    tako    grozotno, da sem si v obupu zatisnil
neizpodbitna resnica, ker je mama sama    tako    rekla.
Bilo je    tako    hudo, da bi zakričal, če bi mogel.
Tudi v te besede sem verjel,    tako    sveto verjel, kakor bi mi jih zašepetala
bom ušel smrti in kako bom splezal na    tako    visoko drevo.
z veje na vejo, in čeprav je tepka    tako    visoka, kmalu zagledam klopotec, ki
»   Tukaj    sem!« si srečno rečem.
naprej, dokler ne dosežem klopotca in    tako    preženem smrt izpred hiše.
»Kaj si sanjal?« me je vprašala    tako    nenadoma, da se nisem utegnil zlagati.
Bila je    tako    živahna in smejala se je tako veselo,
Bila je tako živahna in smejala se je    tako    veselo, da sem ji vse verjel.
Zagozdil se je v rogovilo in    tam    je visel še štiri leta.
pameten in tudi možak; klopotec me je    tako    vznemirjal, da naposled nisem več vzdržal.
tok ga je počasi zanesel do brzice,    tam    pa se je zavrtel, kakor bi oživel,
A vendar sem bil    tako    srečen, da bi rad vsemu in vsem povedal,
je malce neprijetno, a vendar hkrati    tako    vabljivo, da bi najbrž stopil za svojim
Moji koraki so zdaj    tako    čudno odmevali, kakor bi za mano drobilo
prazna vse do pokopališkega vhoda,    tam    pa se je posrebreni napis svetil kakor
slehernega vzroka spomnil, da prav    tako    piše nad vhodom našega domačega pokopališča,
našega domačega pokopališča, čeprav    tam    napis ni iz železnih in posrebrenih
Spomnil sem se je    tako    živo, kakor že zdavnaj ne: spomnil
modrih oči, njenega blagega, a vendar    tako    hudomušnega smehljaja, spomnil sem
njenih zgodb, ki jih je pripovedovala    tako    živo, da bi jih pravzaprav moral že
ponekod sicer že podira, zato pa ga prav    tam    obrašča gosto robidovje.
kakor vhod v graščino, zdaj pa stoji    tam    samo še desni steber in na njem s cementom
hudomušnostjo; in tedaj sem se spomnil, da je    tako    pozdravljal ponoreli zidar Luka iz
skrival v borovcih za mojim hrbtom, zakaj    tam    je najbolj šumelo.
Na njej je bila    tam    daleč drobna črna pika, ki se je pozibavala,
»   Tako    je hodil Tantadruj,« sem zamrmral.
jim je zmešalo kasneje, pa niso bili    tako    nevarni, da bi jih morali držati za
ko bo umrl, je bila ta želja v njem    tako    živa, da je pravzaprav živel samo zanjo.
te želje spet blizu, zato je hodil    tako    hitro, da so veselo cingljali številni
hodil, temveč je poskakoval, ker je    tako    zahteval ritem njegove pesmice, ki
   Tam    je bilo skoraj tako lepo kakor v nebesih,
Tam je bilo skoraj    tako    lepo kakor v nebesih, a vendar ne prav
lepo kakor v nebesih, a vendar ne prav    tako    lepo, zakaj pihal je veter in bilo
našel pravo, toda Dominik Testen se je    tako    sunkovito izprsil in tako grozeče pomigal
Testen se je tako sunkovito izprsil in    tako    grozeče pomigal s košatimi brki, da
   Tam    so bile stojnice postavljene v štirih
so vsi stali nepremično in molčali,    tukaj    pa so se vsi vrteli, hiteli, pehali
Tudi Tantadruj je    tukaj    srečal svoje znance, zakaj na semnju
zidarskega odra ter se hudo polomil in si    tako    pretresel možgane, da ni bil več pri
»   Tako    je prav pa božorno‐boserna!« je zagrmel,
načinu zidanja, Vojskar pa mu je prav    tako    vneto pritrjeval, da bi se ga čimprej
»Hotejec je    tako    rekel.«
nož in kose stekla, ti pa boš palico    tako    ostrgal, da bo vsa gladka in na obeh
na drugem koncu debelejša, ko jo je    tam    ostrgal in izgladil je bila debelejša
potrpežljivostjo in vztrajnostjo genija, ki prav    tako    žrtvuje leta in leta, da bi ustvaril
boš!« je jezno zakričal Tantadruj in se    tako    stresel, da so zazvonili vsi zvonci.
Hotejec se je nehote    tako    sunkovito ozrl, da je Matic Enaka Palica
kdo res lep, so rekli, da je skoraj    tako    lep kot Najdeni Peregrin, in to je
kar mu je prišlo v roke, pel pa je    tako    lepo, da je ženske spreletavala mrščavica.
ga odnesel na drugi konec vasi, ga    tam    postavil na okno, vzel lonec s pelargonijo
pelargonijo in jo odnesel v tretji konec,    tam    pa je pelargonijo zamenjal za drugo
Neslišno je kolovratil vso noč in    tako    temeljito zamenjal rože, da so potem
Včasih je ponoči prav    tako    kmetom zamenjal živino, vozove, orodje,
»Blagor njim, ki so pametni    tako   ,
drugi so uživali, zakaj pel je res    tako    lepo, da je bil ginjen celo Rusepatacis
»   Tukaj    so zvonci!
vzdignjenim prstom povedal otrokom prav    tako    strogo, kakor je bil njemu strogo rekel
svojo misel, da bo skočil z zvonika in    tako    umrl.
rad šel v cerkev, ker je bilo notri    tako    lepo, toda vedel je, da ne sme.
najprej odletela na streho župnišča, od    tam    na ciprese pri pokopališču, s cipres
stražmojster Dominik Testen, ki ni več gledal    tako    srepo, a Tantadruj se je kljub temu
kljub temu skril za debelo deblo, da bi    tam    počakal župnika.
bili lepo okrogli, pa vendar so se    tako    lahkotno v gosji vrsti pozibavali proti
Bili so si    tako    podobni, da se je Tantadruj komaj odločil,
zakaj bili so šele otroci, a vendar že    tako    modri, da so vse prav tako dobro vedeli
vendar že tako modri, da so vse prav    tako    dobro vedeli kakor gospod župnik.
Zdaj na semnju ni bilo več    tako    lepo kakor prej.
vse dobrote in vsa čuda, ki so bila    tam    razložena za pašo lačnih oči.
in nestrpnih teles ter pricingljal    tja   , kamor je bilo treba: pred staro Podkoritarjevo
   Tam    so pod visokim obokom mogočnega vhoda
Dolgo je    tako    sedel, ne da bi segel po kost.
obral!« je preplašeno odkimal Matic in se    tako    pritisnil k steni, kakor bi se hotel
»Vzemi kost, pa božorno‐boserna!« je    tako    nenadoma in tako glasno zagrmel Luka,
božorno‐boserna!« je tako nenadoma in    tako    glasno zagrmel Luka, da se je Tantadruj
Saj boš!« ga je Peregrin    tako    prešerno stresel, da so zacingljali
odpeljal naravnost v veliko sobo in ga    tam    posadil k visoki peči.
   Tukaj    je bilo toplo in živo.
Dolgo jih je    tako    prebiral.
»Tantadruj,    tako    bodo igrali mučeniki!«
»   Tako    bodo igrali mučeniki!« mu je prijazno
»   Tako    bodo igrali mučeniki!« je ginjeno in
Presveta Moštaca, ker se je v cerkvi zmeraj    tako   
zarjovel stražmojster, udaril po mizi in    tako    belo pogledal, da se mu je Peregrin
Bilo je    tako    lepo, da še Furlan Rusepatacis ni niti
stražmojster Dominik Testen, ki je bil    tako    pretresen, da je pustil vnemar debele
bomo vsi na enem kupu, čeprav je svet    tako    velik!«
Te besede niso bile    tako    strašne, zakaj naposled je bilo v gostilni
vendar so bili spričo žalitve blaga vsi    tako    prizadeti, da so utihnili in se grozeče
In bil je tudi prav    tako    prazen.
»Gremo!« je    tako    odločno zagrmel Luka, da jih je odmev
korakal Luka Božorno‐boserna; korakal je    tako    trdo, da se je včasih izpod njegove
človeku, ki šele čaka na življenje    tam    nekje v daljnem jutru.
se ozrli v razsvetljena okna, ki so    tako    toplo žarela, kakor bi bilo za njimi
tej čisti mesečni noči kljub mrazu    tako    lepo in vabljivo.
»Jama je    tam   !« je zagrmel Luka in zmagoslavno pokazal
»Tantadruj, jama je    tam   !« je veselo vzdihnil norček.
»Jama je    tam   !« je pribil Luka.
»Tantadruj, gremo!« se je    tako    veselo zasukal norček, da so živo zacingljali
počasi zasukali glave ter pogledali    tako    začudeno in tako strogo, da se je Tantadruj
glave ter pogledali tako začudeno in    tako    strogo, da se je Tantadruj ustrašil.
»Če si, se oglasi in stopi    sem   !
   Tako    jasno je videl, kako hitijo nad njegovo
»   Tukaj    smo na svetem kraju.«
»Ali zdaj    tam    kaj zidajo?«
»No, kadar bodo zidali in bom šel    tam    mimo, bom že povedal,« je mirno rekel
»   Tukaj    je jama.«
»Tantadruj,    tukaj    je!« je srečno prikimal norček.
»No, če bi    tako    rad pel, bomo pa potem zapeli,«
Rusepatacis in Matic sta storila prav    tako   .
potrdil stražmojster Dominik Testen in    tako    ognjevito planil na noge, da se je
Te svoje dolžnosti se je    tako    dobro zavedal, da je v preveliki vnemi
   Tam    so že stali vsi župniki s klobuki in
»Če ne boš tiho, te bom    tako    ubrisal, da še na sodni dan ne boš
Ukaz je bil    tako    odločen in tako pogumen, da v trgu
»In kaj delajo    tam   
»Delajo    tam   ,« je prestrašeno ponovil Matic.
plešo, se zravnal in z grobim glasom    takole    oznanil:
»V imenu postave, kaj delata    tukaj   
Kaj?« je zajecljal stražmojster in se    tako    nevarno zamajal, da bi padel v jamo,
»   Tukaj    smo na svetem kraju!«
Stražmojstra je ta neubogljivost    tako    razkačila, da se je zamajal in zarjovel:
»   Tako   !« je prikimal župnik.
»Tantadruj, sploh ne bom umrl?« je    tako    vztrepetal norček, da so zacingljali
mešetarji, mladi in stari, so že daleč    tam    zunaj, vsak po svoji prazni dolini,
Najprej to, da ta zgodba ni več    tako    svetla, kakor jo je bila povedala moja
Mesečina je bila    tako    bleda in prosojna, da je bilo v njeni
bilo drevje in ledeni so bili listi,    tako    ledeni, kakor so zledeneli že pred
   Tukaj    je lebdel samo moj preplašeni pogled,
In ker sem še    tako    otročji, da pri slehernem zvezdnem
ker je zunaj ognjeno opoldansko sonce    tako    navpično lilo z modrega neba.
razmajano mizo ter jo začel premikati    sem    in tja po zveriženem podu.
mizo ter jo začel premikati sem in    tja    po zveriženem podu.
sem!« je v nekakšnem valčkovem ritmu    tako    glasno utripalo v njem, da mu je bilo
»To se samo    tako    reče...«
sem reči, da pišete ... da pišete kar    tako   
Kar tako, kar    tako   
Aa, vi se čudite, ker sem    tako    zatrobil!« se je veselo zasmejal Peter
ljubic in kakšne so bile, kaj je uganjal    tukaj    in kaj je počenjal tam, kje je služil
je uganjal tukaj in kaj je počenjal    tam   , kje je služil v vojski in kje v miru,
navdihom; da je bila njegova satirična žila    tako    močna, da je včasih brizgnilo iz nje
da je včasih brizgnilo iz nje tudi    tam   , kjer ne bi bilo treba; da so njegove
»Nikar ne jemljite    tako    smrtno resno.
Bil je    tako    neučakan, da je poiskal mapo z naslovom
In prav    tako    niti za hip ne podvomi o svoji smrti.
   Tam   , že prav na robu, se je v zimskem soncu
Saj ga že    tako    dolgo premlevam, da se bo nemara res
v fantastiko, čeprav mu včasih šele    tam    prav vzdrgeta in zledeni srce, zakaj
O, tudi    tukaj    ima dialektika svoje prste vmes!
No, in    tako    je torej z mano tukaj vse lepo in prav.
No, in tako je torej z mano    tukaj    vse lepo in prav.
ne bi mogel opisati, pa če bi bil še    tako    zanimiv.
je siromak nemara res bolan, ker je    tako    neznansko suh.«
A če bi ostali    tukaj    čez zimo, potem bi šele videli, kaj
Samota    tukaj    kar laja v človeka!«
»Prav    tako    je Tilčka rekla Temnikarju, ko je dolga
   Odkod    ta nerazumljiva povezava?«
prga, prava prga, čeprav ni lepo, da    tako    rečem.«
»Pa ne zamerite... vprašal sem kar    tako   
seveda misli samo na denar, a mene dreza    tja   , kjer sem najbolj občutljiv.«
»To se samo    tako    reče,« se je popraskal.
‘Črnilogar, greva?’ se bo prav    tako    popraskal in rekel:
»   Tako   , zdaj bo pa vse v redu!« je rekel s
je postavil mizo na tla in jo začel    tako    hrupno premikati po zveriženem podu,
je bliskovito odskočil in nato prav    tako    bliskovito skočil k njej kakor razdražen
mu je skrivala za vrata, a on je bil    tako    otročji in trmast, da je ni nikdar
otročji in trmast, da je ni nikdar iskal    tam   , češ tja se mi je
trmast, da je ni nikdar iskal tam, češ    tja    se mi je
Spočetka jo je videl    tako    živo, da ga je še telo bolelo, potem
z drobnimi pestmi na visokih prsih,    tako    resnična in tako živa, da se Temnikar
na visokih prsih, tako resnična in    tako    živa, da se Temnikar ni utegnil začuditi,
prileglo, če bi ves dan lahko sedeli    takole    na toplem.
se potegnili v Čarjevo jamo in zdaj    tam    čakajo, da pridejo ‘tovariši’ ponje.
Lužnikov Martin, bodo še pred mrakom    tam   , he‐he!...
Nemirno se je premetaval in nekajkrat    tako    zahropel, da se je žena zbudila in
da bo šel takoj v Robe in da se bo    tam    spoprijel z njimi, tisti hip mu je
In vse okrog njega je bilo    tako    lepo, tako svetlo in slovesno, kakor
vse okrog njega je bilo tako lepo,    tako    svetlo in slovesno, kakor je bilo samo
beli oblaček, ki je rahlo vztrepetaval    tam    na robu jasnine in se poslavljal.
sijalo je prozorno zimsko sonce, ki je    tako    prečistilo svet, da je bilo kar škoda
besedami nehote ponaša, kar mu prav    tako    ni bilo všeč.
In to ga je    tako    otroško razveselilo, da se je nasmehnil
   Tukaj    je res poletje, toda jaz zdaj živim
In    tam    je zima.
-    Tako   , kakor...
potico, jaz grem pa v grmovje, ker sem se    tako    odločil.
- Ali ni    tako    lepo?
Vprašal sem kar    tako   ... tja v tri dni,«
Vprašal sem kar tako...    tja    v tri dni,«
Nasmehnil se je, a vendar mu je bilo    tako    nerodno, da je brez potrebe vrgel na
»Včasih človek res zine kar    tako   ... tja v tri dni, kakor pravite...
»Včasih človek res zine kar tako...    tja    v tri dni, kakor pravite...
brez trdega dela lahko potepal sem in    tja    po deželi...
»No, in    tako    sem večkrat prišel tudi v Črni log.
In naneslo je, da sem    tukaj    prenočil, pa ... no, saj si lahko sami
očital, kako je mogel biti kot pisatelj    tako    slep; in hudoval se je nase, ker ni
vseh tistih posebnih okoliščin, ki    tako    vplivajo na človeka, da se popolnoma
»   Tako   !
Kmet se je odkrehnil in    tako    nenadoma glasno izrekel svoj kajpak,
Odšla sta brez besede in sta    tako    tiho zaprla vrata za sabo, kakor bi
»   Tako   !
prizori, ki so bili še pred nekaj trenutki    tako    živi in jasni, da bi jih bil lahko
se še nekajkrat bliskovito podrsale    sem    in tja po gladki temi, po tistem črnem
nekajkrat bliskovito podrsale sem in    tja    po gladki temi, po tistem črnem ledu,
Kdo ti je pa včasih    tako    govoril?«
mora spreletavati srh, če si izmišljam    tako    grozljive prispodobe!« se je grenko
žrelo brezdanjega prepada, jaz pa sedim    tukaj   , globoko na zemlji, v globoki kleti
Udarilo je    tako    nenadoma in tako ostro, da je Peter
Udarilo je tako nenadoma in    tako    ostro, da je Peter Majcen skočil na
Le zakaj so v tem kraju    tako    čudna imena?
Ta misel ga je prešinila    tako    nenadno, kakor bi res ne bila njegova.
»Kaj pa, če se    tukaj    res nekaj dogaja?...
oglasilo le klepanje kose, in sicer    tako    močno, kakor bi hotel kmet prekričati
Živ krst me ne bo prepričal, da se    tukaj    nekaj ne dogaja...
»Kdo pa    tukaj    nekje igra?«
»Ali nima nihče    tukaj    v bližini trobente?«
»   Tam   
»Pa kaj bi hodili    tja   ...
   Tam    je mokro.
To vprašanje je prišlo    tako    nenadoma, da Peter Majcen prvi hip
»In    tako   !« se je oddahnila žena, ki je že sedla
»   Tako   !« je začel Peter Majcen precej trdo.
   Tja    so prihajali partizani in beli.
ranjenih partizanov, in da zdaj gredo    tja   , da jih pošljejo v Betlehem, hoteli
samokres ter odhitel v gozd, da bi jih    tam    počakal, se z njimi spoprijel in jih
je pripelo svoje zlate žarke in jih    tako    močno napelo, da so pod ognjenimi prsti
Stavek mu je zadonel v ušesih    tako    nevsakdanje, a hkrati tako domače,
v ušesih tako nevsakdanje, a hkrati    tako    domače, da mu je za hip zastala noga.
»Kdo je že    tako    rekel?« se je vprašal.
Toda zdaj nalašč ne grem    tja   
In zakaj si mi rekel, naj ne hodim    tja   ?
Kakšno močvirje je    tam   ?
In zvok trobente plava    tako    počasi in tako nežno skozi gozd!
zvok trobente plava tako počasi in    tako    nežno skozi gozd!
in stišal korak, ker se je pojavila    tako    nenadoma, kakor bi bila švignila iz
Njene sloke bele noge so stopale    tako    prožno, kakor bi imela pod petami nevidne
   Tam    je bil nekoč nekdo nekaj vrezal v lubje.
In kaj se je takrat zgodilo    tukaj   ?
kakršnih je v resnici najbrž prav malo,    tako    lepa, da je Peter Majcen pozabil na
zakaj mi je kmet rekel, naj ne hodim    sem   ?...
   Tam    so bili vinogradi vse do vrha podolgovatega
A tista je bila    tako    prikupna in domača, da se je Peter
   Tam    je raslo precej visoko drevo; listje
   Tukaj    je Črnilogarjevo močvirje.
Deblo je bilo    tako    debelo, da bi ga dva prava možakarja
In bil je    tako    gladek in bel še v senci tako svetel,
bil je tako gladek in bel še v senci    tako    svetel, kakor bi neko posebno sončece
   Tukaj    perejo dekleta,« je rekel Peter Majcen.
»V mesečini pa    tukaj    perejo vile.
ter se jezijo na svoje srce, ker jim    tako    burno utriplje, in na sapo, ki jim
burno utriplje, in na sapo, ki jim    tako    glasno piska, pa naj dihajo skozi usta
Ali ne vidiš, da je prav    tako    pri Skopičniku, kamor hodijo prat Temnikarjevi?
Razlika je vendar samo ta, da    tam    ne raste gaber, temveč star bezeg,
In    tam    mimo bo zdaj šel Temnikar.«
   Tam    mimo bo šel!
In saj mora    tam    mimo, če hoče čez Malnovo brdo v Robe!«
obstane na mestu in se zjezi nase, ker    tako    glasno sope:
Kar    tako    naprej, pa jih bomo prehiteli, krote
In    tam    se bomo potuhnili v skalah nad Dominovim lazom.
Steza je    tam    ozka, pod stezo prepad, nad stezo stena.
   Tam    je obstal in se obrnil, da bi se poslovil
-    Tukaj    sem živel... in še bi živel, toda prišlo
živel... in še bi živel, toda prišlo je    tako   , da moram... da moram naprej...
zamaknil v širokoplečati Krn, ki je    tam    daleč na koncu doline žarel v svojem
   Tam   ... pa kaj bi ti govoril!
je zdelo, da nekam nemirno poskakuje    sem    in tja po svojem kotu.
zdelo, da nekam nemirno poskakuje sem in    tja    po svojem kotu.
Veš,    tako    sem se te nekam privadil... no, in ...
In prav    tako    ga
zvok ni več    tako    globoko pretresal.
Bele ceste in cestice so se vijugale    sem    in tja po zelenem polju kakor veseli
ceste in cestice so se vijugale sem in    tja    po zelenem polju kakor veseli trakovi
   Tam    daleč, na desni, se je svetlikal pas
kričečimi rdečimi strehami, kar je za    tako    stare in imenitne gospode res skoraj
Peter Majcen se je    tako    razveselil, da se je ozrl v nebo.
»A    tukaj    si?
Vse je bilo staro, vse je    tako    močno dišalo po davnini, da se je Peter
časov, ko je še Primož Trubar hodil    tod   
   Tukaj    lepo stojiš v senci in prežvekuješ.«
No, le nikar me ne glej    tako    debelo!
No, a prav    tako    je žalostno zanj, če se sam hvali z
kako sem na Plešeh razbil luč, pa sem    tako    divje zamahnil, da sem jo res razbil...
spočetka me je bilo kar sram, da se    tako    grdo lažem, potem pa ...
- Na,    tukaj    imaš deteljo, čeprav je ne zaslužiš.
No, preden bom napisal do    tja   , se mi bo razodel tudi boj ...«
Naposled je bilo blato že    tako    globoko, da je Peter Majcen obstal
Zadonela je    tako    blizu in tako glasno, kakor bi mu donela
Zadonela je tako blizu in    tako    glasno, kakor bi mu donela nad glavo.
»Če je pa že    tako    blizu,« se je naposled odločil, »dajmo,
In pokrajina ga je res    tako    prevzela, da je pozabil na vse.
»Na,    tukaj    je spet Tihi dol!« je glasno rekel.
Peter Majcen se je vzravnal in    tako    globoko zajel zrak, kakor bi hotel
In    tukaj    nekje, nemara prav pod tem vinogradom,
A zdaj bom še malce posedel    tukaj   , da si zviška napasem oči.
»   Tako   !...
   Tam    na dnu je travnik, tista neizmerna
pa, kdo ve, nemara se niti ne upajo    tja   .
Da,    tako    stari gaber prešteva dneve, ki so se
Glej,    tam    izpod gabrove sence se beli perilnik.
Tako daleč je, daleč    tam    na dnu, a kako je svetel in živ!
Tako je preprost in    tako    odmerjen, da se z gabrom in potokom,
In    tam    v pobočju stoji hrast.
In    tako    je tudi prav!
mirnim glasom, zakaj resnica je bila    tako    grozna, da groze že ni več občutila.
Temnikarici padla grenka kaplja v srce in    tam    okamenela, zakaj čutila je, kako se
kako je bolj in bolj lahka in rahla,    tako    rahla, da se je s koleni pritisnila
-    Tukaj    jih bom počakala! - je sklenila in
Za njenim hrbtom je ura    tako    glasno tiktakala, kakor bi s kladivom
   Tako    je sedela tudi na sveti večer, okamenela
prevzema neka neznana toplina; bila mu je    tako    blizu, kakor še nikoli...
In    tako    blizu mu je bila tudi zdaj, ko ga je
mizi, in kar nenadoma ga je zagledala    tako    živo, da se je nehote spustila iz zapečka
- Ne, ne bom jih čakala    tukaj   ! - si je odločno rekla. -
In mar bi ga njegova prva    tako    čakala, če bi se vračal s take poti?
stopil v hišo; odprla je vrata v vežo, a    tam    je bila sama samota, zato se je vrnila
-    Tukaj    so! - si je rekla.
-    Tam    stoji tvoja nemška smrt! - je rekla
tvoja nemška smrt! - je rekla prav    tako    mirno in z roko pokazala nad njegovo
- Nikar se    tako    ne tresi!
prizibali z nosilom do praga in ga    tam    spustili v sneg.
pa se je nekoliko manj vdano, a prav    tako    vprašujoče ozrl v nemško smrt, ki je
zaslepljene od snežne beline prhutale    sem    in tja, da bi si rešile življenje.
zaslepljene od snežne beline prhutale sem in    tja   , da bi si rešile življenje.
Prav    tako    počasi si je snela črna očala in iz
Saj res! - se je v Temnikarici prav    tako    glasno oglasilo srce.
čutila, da je prav zaradi tega, ker    tako    leži, visoko nad vsemi, velik in zmagovit.
Mrtev je, a vendar je zdaj    tako    močan, da ga nobena sila ne more več
To je bil čuden, zelo čuden,    tako    nepojmljiv občutek, da ji je začelo
strahopeten, najbolj šibak, najbolj beden,    tako    zapisan smrti, da se ji je zasmilil.
- Javolheršturmfirer? - je    tako    čudno zagolčal Prekleta strešnica,
pri tem je hkrati mislila: kako je    tako    najbolje, kako hudo bi bilo Jerneju,
odpahnil, da je odletela nazaj k peči in se    tam    zrušila na tla.
odskakljala k Temnikarjevi glavi in    tam    še dolgo trepetala in zvenela, kakor
- Zakaj se pa    tako    treseš?
- Pustite me! - je ukazala in se mu    tako    sunkovito iztrgala, da je omahnila
se je zrušilo in obležalo na pragu    tako    belo, tako zvito in tako nepremično,
zrušilo in obležalo na pragu tako belo,    tako    zvito in tako nepremično, kakor ne
obležalo na pragu tako belo, tako zvito in    tako    nepremično, kakor ne bi bilo nikdar
dotikaj se me! - je rekla pridušeno, a    tako    ukazujoče, da je vztrepetal in odskočil.
Zarojile so po zraku,    tam    ugašale, ugasnile, padale na tla in
- Zaplatarjev, nikar se    tako    ne tresi!
Nemška smrt je bila    tako    presenečena, da je za hip kar obstala.
Priskočil je drugi vojak in ga prav    tako    sunil.
   Tam    se je z brušeno ostrino jekleno zabliskala
Vstal je    tako    sunkovito, da se mu je zavrtelo.
Šumenje se mu je zgostilo v sencih, se    tam    strdilo v probojno bolečino in se nato
vse se mu je zdelo nenadoma tiho in    tako    čudno nepremično, kakor bi se bližala
mimo črnih vrb do črnega tolmuna in    tam    obstal na belem perilniku, ki se je
kadar je bil    tako    utrujen, da ni mogel zaspati.
zgodilo, se pogovoril z domačimi in    tako    zbral potrebno zunanje gradivo.
Prav    tako    jasno je videl kakih šest let starega
   Tukaj    je bil sneg srebrn, iskril se je v
šele na Ravniški polici, ali pa še    tam    ne.
-    Tako   .
   Tako    je prišlo, da moram iti...
   Tam   , - je Temnikar pokazal v gladko, kopasto
goro, kjer so bile vaške senožeti, -    tam   , v Brezeh jo bom videl.
In ... ne, zdaj vidim, da ni    tako    lahko stopiti s sonca v senco.
- In če bi zdaj vsak    tako    razmišljal, kakor jaz razmišljam, bi
Spustil se je na stezo in    tam    počakal, da se mu je Javorka približala.
»Kdo pa    tukaj    nekje v bližini igra trobento?«
Spet je bilo vse    tako    čudno, tako neresnično: oblike gričev
Spet je bilo vse tako čudno,    tako    neresnično: oblike gričev in dreves,
Utihnil je, ker ga je zvok trobente    tako    močno udaril v hrbet, da se je zamajal.
njim je bila trobenta, ki ga je že    tako    dolgo vznemirjala.
obstal tiho in nepremično, ker sta bila    tako    prikupna, tako nenavadno topla in ganljiva
nepremično, ker sta bila tako prikupna,    tako    nenavadno topla in ganljiva - in zaradi
In sončna luč se je prav    tako    rahlo in toplo prelivala po njegovi
»Hhm... kaj hočemo... je že    tako   ...« je zateglo, skoraj pojoče zamrmral
»   Tako   , le ven, le ven!
Kar    tako   : da!« je zamišljeno odgovoril ded,
Kar    tako   : ima ga!« je še zmeraj odsotno odgovoril
Pesem se je zaradi dolgega ponavljanja    tako    rekoč naselila v njem in se je kar
»Kar    tako   : sprašujem...« je odgovoril starec in
Bilo mu je    tako    neprijetno, da se je jezno postavil
   Tukaj    je zveza, tukaj mora biti zveza!
Tukaj je zveza,    tukaj    mora biti zveza!
»   Tako    torej, vidva mi trobita?«
skoraj nobenega presenečenja, ker sta    tako    nenadoma zagledala tujega človeka.
pa mu je bilo žal otroka, ki je bil    tako    resen in tako otožen.
žal otroka, ki je bil tako resen in    tako    otožen.
Pa kaj hočemo, je že    tako   !
»Da,    tam    sva pa midva doma, tam,« se je starec
»Da, tam sva pa midva doma,    tam   ,« se je starec obrnil k Petru Majcnu
»Ali res    tako    bridko doni ali samo meni tako bridko
res tako bridko doni ali samo meni    tako    bridko odmeva?« se je vprašal Peter
Ali je res    tako    star in raztresen, ali pa je vsa njegova
Javorka je bila že    tam    in je prala.
Mar je res    tako    skrivnostno?«
»Vse je    tako    mirno, tako čisto in lepo: travnik,
»Vse je tako mirno,    tako    čisto in lepo: travnik, potok, tolmun
»A perica?...«je še prav    tako    zamišljeno ponovil stari Blažič, ne
   Tako    prijazno se mi je smehljala s pobočja.«
   Tam   
»Ali je    tako    hudo bolan?«
»Zakaj pa potem    tako    govorite?«
Pa kolikor ga bo,    toliko    ga bodo popili...«
»No, kolikor ga bo,    toliko    ga bodo popili!« in spet komaj slišno
»   Tako   , zdaj moram pa domov,« je rekel in
Peter Majcen je sedel, toda bilo mu je    tako    mučno, da je takoj spet vstal in stopil
Nekajkrat ga je nesel    sem    in tja pred zidanico, nato pa je krenil
Nekajkrat ga je nesel sem in    tja    pred zidanico, nato pa je krenil po
»Kako pa že veste, da sem    tam   ?« se je začudil.
»   Tako   .
»Kolikor ga bo,    toliko    ga bodo popili!...« je vzdihnil stari
»   Tako   .
si je rekel s trpkim zaničevanjem in    tako    sunkovito kresnil z vžigalico po škatli,
»Toda kaj naj počnem    tukaj   ?
»In saj nemara niti še ni    tako    hudo.
kri v glavo zaradi tega naglega in    tako    neprimernega odgovora.
»Le zakaj sem danes    tako    gluh?« se je vprašal z grenkobo.
sile trepetala v starčevih rokah in se    tako    čudno svetlikala v polmraku.
Treščila je vame in me    tako    vznemirila, da sem moral iz hiše.
je bila preselila v Temnikarja, in    tam    sem je bil celo vesel.
»Le zakaj še sedim    tukaj   ?« si je rekel Peter Majcen in njegova
šele na njivi cvetoče ajde, ki je bila    tako    mirna in tako rožnata kakor sneg v
Samo še do steze, pa sem    tam   .
obtolčene in opraskane do krvi, a bile so    tako    gluhe od mraza, da tega ni čutil.
   Tako    je bil zadovoljen s svojim starim telesom,
Kar    tako    naprej pa jih bomo ugnali!
-    Tukaj    sem! - se je glasno oddahnil in sedel
let pred vojno, je bilo Temnikarja    tako    navdušilo, da si je večkrat ogledal
-    Tako    bom storil tudi sam! - je odločno prikimal.
   Tam    se lahko skrijem.
Tudi če hodijo še    tako    počasi, bi že morali biti tukaj!
hodijo še tako počasi, bi že morali biti    tukaj   !
In    tako    napeta tišina, da je segel v žep in
- Ne! - se je zdrznil, ker je    tako    jasno zagledal samega sebe, kakor bi
-    Tako   ! - je odrezal Martin.
misliti samo na to, da bi tudi drugega    tako    mahnil, kakor je bil mahnil prvega.
zadovoljstvom je začutil, da je tudi zdaj prav    tako    dobro zadel.
Temnikar je vzdignil sekiro in z ušesom    tako    silovito udaril po koncu cevi, kakor
Bil je izmučen,    tako    smrtno izmučen, da se ni mogel ganiti.
Spanec je bil blizu,    tako    blizu, da je že čutil njegovo mehko
njegovo mehko roko, on pa je bil utrujen,    tako    utrujen, da je komaj še zašepetal z
»   Tako    je bilo dogovorjeno,« je zašepetal
»Ne    tako    trdo!« si je otrok otresel glavo.
Njegov glas je bil    tako    nenavaden, da ga je otrok začudeno
In    tam    na koncu se je belila pristava kakor
Bil je    tako    presenečen, da je nehote vzkliknil:
In ste bili    tam   
kdo ji je povedal, kdo sem in da sem    tukaj   ?
In zato, ker je moralo    tako    biti in ker je tako prav.
papirje, ga je obšla tesnoba, ki jo je    tako    dobro poznal:
»Smrt    tako    grobo diha,« je šepetaje ponovil davne
A naj je še    tako    odločno odganjal to misel, je jasno
V meni je bilo vse    tako    jasno in popolno, zdaj pa ...
odtrgal od okna, je dobro vedel, da    tukaj    ne bo napisal niti besede več.
Ozrl se je po sobi; bila je    tako    tuja in mrka, da bi najrajši kar pobegnil.
Bil je    tako    vznemirjen, da se ni niti oglasil.
Majcen se je oddahnil, hkrati pa je bil    tako    razočaran in jezen, da ni našel niti
rekel, da nočem ničesar več slišati!« je    tako    ostro zarevsal Peter Majcen, da ga
»   Tako   ...
Bil je    tako    miren, da se je samemu sebi začudil.
In prav    tako    se ni vprašal, zakaj se je Črnilogar
»Pa ni šel    tja   , da bi jih opozoril?«
»A    tako   ,« je rekel Peter Majcen in nato nehote
Vzmet se je zakotalila k postelji in    tam    trepetala kakor grešna duša.
»Počakajte vsaj še    toliko   , da pokličem ljudi!«
»Toda počakal bom    tam   
Temnikar je res stal    tam   .
A noč le ni bila    tako    temna.
gaj prav kmalu odkril, zakaj otrok je    tako    srečen, da v svoji najbližji resničnosti
kolovozu, so bili trije mirni tolmunčki,    tako    mirni, da so na vodni gladini komaj
Zelo rad sem zahajal v svoj gaj, a    tja    nisem zahajal samo zaradi samote in
   Tja    sem zahajal tudi zaradi soseda, starega
zgovoren in dobre volje, naš pa je    tako    pust kot osat!
To se mi je zdelo    tako    lepo, da sem včasih pogledal v nebo.
Bila je    tako    mehka in hladna, da sem se kar zibal
Bil sem srečen,    tako    čisto srečen, da včasih še zazveni
   Toliko    je bilo grdega, da je tvoja duša umazana
Ustrašil sem se in bilo mi je    tako    nerodno, da bi se bil najrajši vdrl
Temnikar pa je bil    tako    razvnet, da je pozabil na moj greh.
»Stopi    sem   
pljunil, sem pljunil v reko, ki ni bila    tako    lepa kot potok.
Grda stvar, pa    toliko    lepega v njej!
Te besede so bile    tako    nenavadne in nerazumljive, da nisem
Nemara so tvoja usta že    toliko    grenka, da boš prenesel.
Saj grénko ni    tako    strašno grenkó.
Le zakaj bi ji pljuval v škaf, saj    tako    in tako ne bi razumela! ...
zakaj bi ji pljuval v škaf, saj tako in    tako    ne bi razumela! ...
bila moja dolina drugačna: ni bila več    tako    mehka, toda bila je bolj jasna.
   Tam    sem sedel na skalo nad izvirom, na
belem kot mlada nevesta in skoraj prav    tako    glasno diha v svoji cvetoči sreči.
»   Tukaj    sva privezala staro škatlo!
In    tukaj    je kladivce, ki tolče po njej, da klopota:
Otroka sta    tako    prizadeta, da jima roke kar omahnejo.
In gledata me    tako    potrto, da me skoraj zaboli pri srcu.
Vse je bilo    tako    čudovito: sonce, zrak, mlada trava,
Vidiš,    tukaj    sem pribil staro počeno koso in tukaj
tukaj sem pribil staro počeno koso in    tukaj    je leseno kladivce, ki tolče po njej,
»Saj so že    tako    predrzni, da hodijo po kokoši na hišni
vračalo zdravje, in ponosen, ker je    tam    zunaj v mesečni noči veselo klopotal
»Ne smeš    tako   ! ...
zavrnila mama, a v njenem glasu je bilo    toliko    ljubezni in vdanosti.
neizpodbitna resnica, ker je mama sama    tako    rekla.
Tudi v te besede sem verjel,    tako    sveto verjel, kakor bi mi jih zašepetala
Vse gre    tako    lepo in tiho: vrata moje sobe ne zacvilijo,
mimo smrti, in kako bom splezal na    tako    visoko drevo.
»   Tukaj    sem!« si srečno rečem.
sanjal?« me je vprašala tako nenadoma in    tako    blago, da se nisem mogel zlagati.
Bila je    tako    živahna in smejala se je tako svetlo,
Bila je tako živahna in smejala se je    tako    svetlo, da sem ji vse verjel.
Zagozdil se je v rogovilo in    tam    je kljuboval vsem povodnjim še dolga
   Tam    pa se je zavrtel, kakor bi oživel.
   Tam    so že zbrani vsi otroci iz soseščine.
Morje je gladko in modro, in prav    tako    gladko in modro je tudi nebo.
rameni zmigal stari mornar in se prav    tako    prebrisano nasmehnil.
»Preden se je prikotalil do    sem   , je gotovo marsikaj doživel.«
Takoj se jim je zazdelo, da ni več    tako    navaden kamen, kakor je bil prej.
domišljijo, se je zdel kar nekam živ,    tako    živ, da bi se lahko vsak hip zganil,
»Ni    tako    živ, kot so žive druge stvari,« je
»To se ne da kar    tako    povedati,« je zmignil stari mornar.
   Tam    so bile na velikih policah samotne
   Tam    so bile lepe, gladke senožeti.
   Tam    so rasli samo še redki viharniki in
»In od    tam    je prišel tale kamen?« je vprašala
»Od    tam   ,« je pritrdil stari mornar.
To vprašanje je bilo    tako    nenavadno, da so otroci najprej široko
»   Tako    sploh ne bomo prišli do zgodbe.
Navadno se rodi    tako   , da v skalo trešči strela in napravi
»   Tako    se je rodil tudi ta kamen.
Naposled je bila že    tako    široka in globoka, da se je v njej
Ampak še zmeraj je bil    tam   .
In    tako    je sedel še dolga leta, morda sto let
   Tam    sta sedla na kamen in se prešerno ozrla
Dva oblaka nista, ker nista    tako    lahka.«
Kamnu je bilo    tako    čudno prijetno, da je malce zadrhtel
»In nikar se    tako    ne prestopaj, saj vidiš, da se maje.«
Nato pa je prijazno vprašal: »kaj    tako    greje?«
Bilo mu je malce hudo, ker je bil    tako    trde pameti.
Morda pa je bil tudi    tako    sebičen, kakor so nekateri ljudje,
   Tja    dol gre tvoja življenjska pot.«
lep, te lahko odpeljejo v mesto in te    tam    vzidajo v zid velike palače na obrežju.
»No, sicer pa le redki kamni pridejo    tako    daleč,« je nadaljevala gora.
   Tam    je bilo res razmetanih vse polno njegovih
sto let, je bil za kameno starost še    tako    mlad, da ga je bilo sram govoriti o
In    tako    se je kamen zaljubil v njivo.
No, naposled je bila    tu    zadnja polica.
Ni šlo    tako    hitro kot prej, a vendar je šlo še
Potem so bili    tu    prvi samotni viharniki.
Drevje je bilo    tako    gosto, zelo gosto.
Kar naprej se je zadeval od debla in    tako    je izgubljal zalet.
med macesen in jelko, ki sta rasla    tako    blizu skupaj, da se je zagozdil med
To spoznanje je bilo    tako    hudo, da je onemel.
»No, zakaj pa ona ne prileti    sem   ?
»Kaj ne bi stokal, ker sem    tukaj    ujet.«
utriplje sok življenja, in ker sta se    tako    prepletala, sta ga popolnoma zapletla
   Tako    in tako bi kmalu usahnila in padla
Tako in    tako    bi kmalu usahnila in padla in segnila.
   Tako    dolgo, da so korenine strohnele.
In    tako    je zdaj tudi tukaj že trideset let.
In tako je zdaj tudi    tukaj    že trideset let.
   Tako    blizu je, a le ne more do njive.
takrat, ko se bo sesul v prah in se    tako    združil z njo.
je obstal, ker je videl, da je bila    tam    zemlja razkopana.
In ko je    tako    stal in poslušal čudnemu zvenenju v
»In zakopali smo ga    tako    globoko, da ga plug ne bo dosegel,«
Pa kaj, saj še glasu ni imel,    tako    čudno ga je tiščalo v grlu.
šelesteli s pisanimi krili, mornar je šel    tam    po travi, nad dolino je stala bela
O vsaki stvari, pa naj je bila še    tako    navadna in neznatna, je znal povedati
Od    tod    pa do pravljice je še dolga pot.«
Kruh so delili    tako   , da so kmetom jemali žito in druge
In prav    tako    je vedel, da mora imeti za vsakega
jermene iz tankega usnja, a vendar ne iz    tako    tankega, kakršen je bil jermen na njegovem
In    tako    je življenje teklo lepo dalje.
Nekateri pa so sploh prebrisani,    tako    ti napnejo mišice, kakor bi udrihal
   Tako    je odločil:
Na svojo iznajdbo je bil    tako    ponosen, da je ukazal, naj razglasijo
otroci pa so hiteli v travnike, da bi se    tam    razjokali.
»   Tako    ne gre,« je rekel graščak Bičnjak,
In    tako    boš napisal tablice z imeni vseh podložnikov.
In    tako    je šlo naprej in naprej.
Bilo je    tako    hudo, da se je naposled rodil pesnik,
in košatih brk ni imel, ker so tedaj    tako    nosili le plemenitaši.
»   Tam    je!« je rekel valptu in pokazal z roko.
»Živ je,    toliko    krvi se je naužil, da je oživel in
V smrtnem strahu se je obrnil in    tako    spodbodel konja, da se je splašil in
»Tvoje je prav    tako    kratko, nič daljše,« se mu je tedaj
»   Tako    kot meni.
Človek bi rekel, da nosi lasuljo,    tako    gladki in črni so bili prameni las
kazal zobe in rame so se mu tresle,    tako    da so se gostje že pri vratih ozirali
in težke prebave ni mogel zaspati,    tako    da ni več zdržal, slekel je flanelasto
trgovca, mati mu je umrla zelo mlada,    tako    da je sploh ni poznal.
   Tako    je njuno srečanje dobilo pomen pustolovščine.
   Sem    ter tja je njun pogovor nanesel na
Sem ter    tja    je njun pogovor nanesel na zgodbo o
si predstavljala dežele in bile so    toliko    lepše, kolikor manj sta vedela o njih.
Toda dan pozneje je bil    tako    žalosten, da sta naposled odnehala.
Kljub obilnosti je    tako    rekoč v eni sapi odhitel na ministrstvo
želel, in začela ga je peči vest, ker se    tako    dolgo ni zmenil za svojega prvega otroka.
svoje mladostne ljubezni je zapustil    toliko    svojega premoženja, kot je mogel.
Prav    tako    ne bi bilo slabo, če bi imela kakšno
Bouvard, ki je pisal    tako   , da se je z navzven obrnjenimi komolci
obrnjenimi komolci zleknil na pult, ker je    tako    laže zaokroževal svoje poševne črke,
Hvala bogu, nikdar več ga ne bo    sem   !
od ondod naj bi jih poslali v Caen,    tam    bi jih pričakal Bouvard in odposlal
jima je pomagal porivati voz, celo    tako    daleč je šel, da jima je po jedi plačal
vozar zapil; Pécuchet ni imel niti    toliko    moči, da bi tarnal, kajti kupa bridkosti
»Pa sva le    tukaj   !
je rastla na gredah, na katerih so    sem    ter tja stale pritlikave ciprese in
rastla na gredah, na katerih so sem ter    tja    stale pritlikave ciprese in iglavci.
   Tako    zaničljivo obravnavanje njegove zemlje
Ta šala jima je bila    tako    všeč, da sta jo več kot tri tedne ponavljala
Gosenic sta se hotela znebiti    tako   , da sta z velikimi zamahi besno tolkla
   Tam    je nameraval delati kompost, zaradi
pripeljali do drugih pridelkov - in    tako    v neskončnost.
manjkalo mu je konjskega gnoja, ki je    tako    koristen za delanje plasti.
V njej so    sem    ter tja stali bloki rdečega peščenca,
V njej so sem ter    tja    stali bloki rdečega peščenca, večje
Zelenje na griču na drugi strani je bilo    tako    gosto, da je prikrivalo hiše.
»   Tukaj    sejem kolerabo,« je rekel grof.
Ovce so se pasle    sem    ter tja in slišalo se je njihovo nenehno
Ovce so se pasle sem ter    tja    in slišalo se je njihovo nenehno muljenje.
Štručke masla so si sledile,    tako    da so bile podobne koncem bakrenega
Težaki so hodili    sem    ter tja in drsali s coklami po kamnih,
Težaki so hodili sem ter    tja    in drsali s coklami po kamnih, pozvonilo
Vpričo še    tako    upravičenih zahtev je njegova žena
Ko je odhajal, je gledal    tako    divje, da je bilo mogoče sklepati,
dvajset tisoč frankov, torej štirikrat    toliko    kot zakupnina.
Bila sta ogorčena, ker je bila soba    tako    umazana; Germaine, ki jima je prinašala
Pogovorila sta se in se    tako    tudi odločila.
Pécuchet je v njej spravljal orodje in    tam    je preživljal čudovite ure, ko je luščil
Pécuchet je za vsako našel drug izgovor in    tako    vse do zadnje.
   Tako    si je Pécuchet priskrbel lipovko iz
Kar zadeva mavec, je    tako   , da Rieffel in gospod Rigaud nista
Toda Leclerc opisuje primere, ko je    tako    rekoč neogibna.
Beatson pa ti kratko in malo odpravi    tako    gnojenje kot oranje.
Predstavljal si je, da bo majske hrošče uničil    tako   , da je kokoši zaprl v kletko na kolesih,
Bouvarda je    tako    hudo ščipalo v trebuhu, da je Germaine
razoglava odhitela proti Chavignollesu,    tako    ju je zanimalo, za kaj gre.
presenečenje, da vse dotlej ni mogel spoznati    tako    odličnih faranov.
iskati vzrok požara, in namesto da bi    tako    kot vsi priznala, da se je mokra slama
   Tako    je razvnel Bouvardovo domišljijo, da
Toda dež je    tako    razmočil tla, da so se cepiči sami
zemljo, drevesa pa so pognala korenine    tam   , kjer so bila cepljena.
Prazni in polni prostori so bili vedno    tam   , kjer ne bi smeli biti, na špalirju
levi - da ne štejemo glavnih dveh -    tako    da vse skupaj dela lepo ribjo kost.
Kolmarke so bile izgubljene, prav    tako    dekanke in zmagoslavke.
Da bi videla še kaj    tako    žalostnega?«
   Tako    sok ne more naprej, drevo pa zaradi
Naj mi kdo pove, zakaj je    tako   !
let bi imel z obrestmi vred dvakrat    toliko   , ne da bi si uničil živce.«
Najprej je    tu    melanholični in romantični vrt, za
požganimi kočami, eksotični vrt pa    tako   , da se zasadijo perujski kaktusi, »tako
tako, da se zasadijo perujski kaktusi, »   tako    da se v naseljencu ali popotniku prebudijo
v nekem württemberškem vrtu, kajti    tam    ste naleteli po vrsti na merjasca,
Vpričo    tako    čudovitih možnosti sta bila Bouvard
Skozi    tu    pa tam odprti gabrov drevored se je
Skozi tu pa    tam    odprti gabrov drevored se je videlo
   Tako    je sredi trate zrasla skala, podobna
»Od    tod    se bolje vidi!«
Kričala sta smešne besede in    tako    preskušala odmev.
»Razumeš, zakaj sem bil    tako    nestrpen?«
»S sprejemi je    tako   , kot da bi si kopal jamo.«
Salon je bil    tako    zloščen, da se je človek komaj obdržal
svetlobi so potemnele barve delovale    tako   , da se je kremžil in škilil, nekaj
belega katuna z rdečimi robovi so bile    tako    kot v salonu povsem zastrte in sonce,
»Če boste    tako    obrezovali, ne boste nikoli imeli sadja.«
Bouvard ne bi šel    tako    daleč.
Gospod Marescot je že    tako    izginil po sladici.
je bila pri večerji kakšna malenkost    sem    ter tja narobe, toda gostje so se krepko
pri večerji kakšna malenkost sem ter    tja    narobe, toda gostje so se krepko napokali,
napokali, to pa je dokaz, da ni bila    tako    slaba.
V njej hočem biti pokopan,    tako   
»Ne govori    tako   ,« je dejal Pécuchet.
Nekoč je bila    tam    pralnica in pod butarami sta odkrila
   Tako    se je rodila industrija živilskih konserv.
V raziskavah sta prišla    tako    daleč, da sta za vsakim živilskim izdelkom
je gospodaril po njegovih ukazih in    tako    nevarno varčeval, da je bilo pridelkov
Čeprav se je    toliko    naredilo, je dobiček negotov, kmetijo
ker je navezan na vas in ker se mu    tako    dobra lastnika smilita.
kolenih sedela pri vratih, začela prav    tako    tarnati, kokodakajoč z visokim glasom
odprl dve steklenici svoje malage, ne    toliko    iz velikodušnosti kot zato, da bi bil
spraševala, zakaj se je zgrnilo nadnju    toliko    nesreč, zlasti še zadnja.
»Morda je    tako    zato, ker ne znava kemije!«
priskrbela Regnaultov priročnik in    tako    najprej zvedela, da so ‘elementi morda
   Tako    sta minila dan in večer.
odstranjenih obraznih mišic je oko    tako    pošastno izstopalo, da je človeka morala
svoje knjižnice, pri tem pa trdil, da    tako    ali tako ne bosta prišla do konca.
knjižnice, pri tem pa trdil, da tako ali    tako    ne bosta prišla do konca.
Toda    tam    so bili tudi peclji in mešički, loki,
bilo treba posamezne dele postaviti    tja   , kamor so spadali.
   Tako    sta obdelala in opustila srce, želodec,
»Bravo, pričakoval sem, da bo    tako   
sta njegov izziv in odpeljala sta se    tja    v Bayeux, da bi si nakupila knjig.
   Tako    sta preverjala, ali žeja poneha, če
srečne okoliščine ni prišlo nikoli,    tako    da je bil zaradi lažne sramežljivosti,
izhlapevanja, in stal je na tehtnici čisto nag,    tako    da je kljub sramežljivosti kazal podolgovat,
   Sem    ter tja se je slišalo škrebljanje miši,
Sem ter    tja    se je slišalo škrebljanje miši, v zraku
   Tako    je šlo tri ure.
Jemal je druge in jih hitro zabadal kar    tako    na slepo.
Ko je bil nekega dne spet namenjen    tja   , ga je ustavil moški s platneno vrečo
Brošura mu je bila    tako    všeč, da je pisal Barberouju, naj mu
nastavila lice, pri tem pa gledala    tako   , da bi lahko postalo nevarno, če ne
zaradi žižulka) in ga pregovorila, da je    tako    kot Alzačani začel delati pila purgatoria,
Mar je    tako    zaradi hrane, ki jo je pojedel?
bil po kleščenju v gabrovem drevoredu    tako    zbit, da je po večerji bruhal; to ga
peče zgaga, sir, ‘ki je na splošno    tako    upoštevan, je težko prebavljiv’.
bi res moral biti bedast, da bi se    tako    mučil.
bo kar zapustila gospodarja, kajti    tako    nerazumevajoča in muhasta sta postala.
Kavo z žganjem sta    tako    kot nekoč popila na gričku.
»Nekoč so mislili    tako   .
   Tako    sta se pogovarjala, ko sta v soju zvezd
Tudi    tam    zgoraj so trgovci in orožniki, goljufajo
Stvarjenje je bilo    tako    veličastno, da je tudi njuna začudenost
Ponosna sta bila, da razmišljata o    tako    velikih stvareh.
   Tam    sta našla vse, rastlinske in zemeljske,
Šla sta    tako    daleč, da sta podvomila o mikroskopu.
mu jih pripisujejo, morda niti niso    tako    pozitivna.
pojavili otoki iz zvezdastih koral,    sem    ter tja so na vzpetinah rastli šopi
otoki iz zvezdastih koral, sem ter    tja    so na vzpetinah rastli šopi palm.
čeprav mora biti v okolici Falaisa,    tako    kot v vseh jurskih plasteh, obilo živalskih
»No, se bova pa    tako    predstavljala!«
Potem ko sta se    tako    pripravila, sta se podala na pohode,
ju imeli za krošnjarja, ker sta bila    tako    našemljena.
Ni bilo kar    tako    nalepiti etikete in vedeti imena za