Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIsp4 (4)


in dobi zaradi istih lastnosti zanje    ista    imena kakor država.«
trdita, moški in ženska morata opravljati    ista    dela.
Drug do drugega gojite    ista    čustva, ne hrepenite po visokih stvareh,
V glavnem gre za    ista    podjetja, ki so pred dvema mesecema