Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIsp3 (1)


sklanjatve, spregatve in stopnjevanja sledili    istim    pravilom.