Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIsp2 (2)


Pogosto se sestajamo možje    istih    let in potrjujemo pravilnost starega
Iz    istih    ust prihajata hvala in kletev.