Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIsp1 (2)


delu, ki je posvečen A slovarju, saj so    ista    pravila veljala za vse tri kategorije.
sintetična apriorna načela spoznanja    ista    kot načela možnega izkustva, slednja