Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIse6 (7)


Če se tu srečamo z    istim   , potem je v redu; če pa pri posamezniku
mogoče, da predmet v istem času in z    istim    svojim delom počiva in se giblje?«
pretvezo, da bi se lahko ponašali z    istim    kakor jaz.
trpel v telesu, se tudi vi oborožite z    istim    spoznanjem: kdor telesno trpi, je nehal
Pod    istim    lubjem smo spali, pri istem ognju smo
sposoben razložiti svojim ljudem z    istim    kulturnim ozadjem in v domačem jeziku,
vendar nedvomno isti človek, ne samo z    istim    imenom, ampak tudi z istimi potezami