Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIse5 (28)


medtem je vojna umetnost ostala na    istem    skoraj trideset ali štirideset let.
»Tvoj duh je v    istem    stanju.«
za druge predmete, ki se vrtijo na    istem    mestu - potem tudi to ni za nas sprejemljivo,
isti predmet ne more v istem času in    istem    razmerju opravljati nasprotnih dejavnosti.«
»Morda o    istem   , kar znanje spoznava?
neresnico je paslika do svojega izvirnika v    istem    razmerju kakor mnenje do znanja?«
Bit je do nastajanja v    istem    razmerju kakor mišljenje do mnenja.
»Potemtakem je tiranski človek v    istem    razmerju do tiranske države kakor demokratski
Kakor zbore jih razvrščam v    istem    zaporedju, kakor si jih ti navedel,
pošteni in pravični, so prejeli za to v    istem    razmerju ustrezno nagrado.
seboj bodite povezani v istem duhu in    istem    mišljenju!
Mar nisva hodila v    istem    duhu in po istih stopinjah?
misliti, da je narod ostal zmerom na    istem    mestu spisov Andrejčkovega Jožeta,
odvrnil pastir in pobožal kravo prav po    istem    mestu, kamor je bil Martin položil
Velika miza je bila na    istem    mestu, še zmerom nekoliko odmaknjena
A ko sine svit, je še zmeraj na    istem    mestu, utrujena in tiha.
Niti pet minut ni posedel na    istem    mestu pa je že vzdihnil in vstal, se
za krsto iz cinka, ki se je prav v    istem    majskem soncu bleščala na širokem Podzemljičevem
sobe, v katerih so zakonci smrčali na    istem    ležišču, potem so razdirali mastne
na primer ne uspevajo dobro dolgo na    istem    mestu.
begunci, ki so zamenjali odhajajoče v vsaj    istem    številu.
komaj kontrolirano divje posvetno na    istem    mestu.
duhu, medtem ko mi je telo ostalo na    istem    mestu.
nikakor ni možno potovati, če ostajaš na    istem    mestu v prostoru, tako kot Wellsova
kjerkoli se opazovalec znajde, vidi (v    istem    razvojnem obdobju vesolja) okrog sebe
časom, ali ostajajo vedno enake, na    istem    mestu?
ravno nasprotno, namreč da govorita o    istem   , o mejah jezika.
prvotnost; in vse to je vsebovano v enem in    istem   , edinstvenem dejanju, ki je oboje,