Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIse2 (17)


Bila je gospa Parsons, žena soseda iz    istega    nadstropja.
»In po tistem ne čutiš več    istega    do drugega človeka.«
»Ne,« je rekel, »ne čutiš več    istega   
Ali ne opaziš pri prijateljih vina    istega    ravnanja?
Povejte zdaj, ali ste še    istega    mnenja.«
Niso vsa živa bitja iz    istega    mesa, ampak je drugo pri ljudeh, drugo
To naj bi se zgodilo februarja    istega    leta, ko naj bi kozmetiko najprej pretihotapil
Tudi Venčkov oče je bil    istega    mnenja.
Tudi Drejca smo    istega    dne pokopali.
če ne prej, na smrtni postelji, do    istega   ...
identiteto, predvsem kot folklorno različico    istega    bistva, vsak naj bi imel v sebi nekaj
V nadaljevanju    istega    pisma Kartezij že predlaga močnejšo
prostoru praviloma ni enaka hitrosti    istega    telesa v absolutnem prostoru - razen
vprašanji ”zakaj“ in ”čemu“ dve strani    istega    vprašanja in da se začetek in konec
takrat celo napovedali, da bodo pozimi    istega    leta na snežnem stadionu že prva smučarska
ponoči moral poiskati še en občan z    istega    območja.
Zaplet nastane v decembru    istega    leta, ko se Republika Hrvaška odloči,