Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIse1 (82)


dežni kaplji podobno steklo ni bilo    enako    nobenemu steklu, ki ga je kdaj videl.
Povsod je enaka piramidalna struktura,    enako    čaščenje polbožanskega vodje, enako
enako čaščenje polbožanskega vodje,    enako    gospodarstvo, ki dela za vojsko in
Mir, ki bi bil res večen, bi bil    isto    kot večna vojna.
je bilo pomisliti, da je nebo za vse    isto   , v Evraziji ali Eastaziji tako kot
Zdelo se je, da je    isto    prišlo na misel hkrati vsem drugim
bil prost, te je vznemirjalo v bistvu    isto    vprašanje.«
ljubiti; njegovo čustvo do nje je ostalo    isto   .
resnici pa ni; in za sovražnika velja    isto   
razmisli, sledi: povsod je pravica    isto   , namreč to, kar koristi močnejšemu.«
»In    isto    velja za konjerejo?
ali kakega drugega poljskega orodja;    isto    velja za stavbenika, ki tudi mnogo
»Želja po spoznanju in filozofija sta    isto   
smejo usposobiti za njihovo posnemanje;    isto    velja tudi za druga nečastna dela,
spremembe v razpoloženju so neznatne; in    isto    velja za ustrezno ritmiko.«
potem ne bo nihče več imel za oči; in    isto    velja za druge dele; raje si oglej,
»In    isto    velja nasploh za vsako državo, v kateri
»Ker zanjo ne velja    isto    kakor za pogum in modrost.
Tračani in Skiti in sploh severni narodi;    isto    velja za znanstvena nagnjenja, katerih
se s konico na enem mestu vrtijo, in    isto    velja tudi za druge predmete, ki se
po dobri pijači ali čem drugem, in    isto    velja za druga poželenja.«
Tudi pri živalih je moč    isto    opaziti.
drugem je njuno razmerje do kreposti    isto   
vladarje, če tudi za človeški rod velja    isto   
»Gotovo velja    isto    !
In    isto    velja tudi sicer za človeka, kadar
»Natanko    isto   .
   Isto    velja tudi za tiste, ki umro zaradi
»In pri častihlepnežih, mislim, je    isto   .
»In    isto    velja za pravično in nepravično, za
dejal, da znanje in domnevanje nista    isto   
stvari v nekem smislu tudi grde; in    isto    velja tudi za druge stvari.«
»   Isto    velja za stvari, ki jih nosijo mimo
»Ali pa se ne bo    isto    zgodilo pravemu astronomu, če bo opazoval
Ti delajo    isto    kakor astronomi.
»In    isto    velja tudi, kadar gre za dobro samo
da je lepo hkrati lepo in grdo in da    isto    velja tudi za pravično, dobro in za
»   Isto    velja tudi za vsa druga vodilna mesta.«
»In    isto    se dogaja z voditeljem ljudstva, ki
»In zamisli si, da njega zadene    isto    kot očeta: zapeljivci ga pridobijo
demokratske države, in za druge velja    isto   
»In    isto    velja za predhodne naslade in predhodne
»In    isto    velja tudi za komično.
prilega večjemu, če ga postaviš vanj ; in    isto    velja za tretje, četrto in nadaljnja
dela sramoto svoji glavi, ker je to    isto   , kakor če bi bila ostrižena.
Vse do današnjega dne namreč še leži    isto    zagrinjalo nad branjem Stare zaveze
   Isto    mišljenje naj bo v vas, ki je tudi
Dan za dnem je bilo vse    isto   , nožič za radiranje, zglajevalnik,
Pécuchet sta se spogledala in obšlo ju je    isto    upanje.
Belus in Oziris sta    isto    božanstvo.
»To ni    isto   !
ko so se upirali barbarom, kar pa ni    isto   
pa različno, kako to, da po noči ni    isto    kot ponoči?
razsvetljavi; toda svetloba je bila zanju    isto    kot svetilka, torej ni imela nič skupnega
ljubimec, uživač, čutiš, da je vse eno in    isto   , da si v vsem in vsakomur, da je vse
ponovno vstopil in vedno se je zgodilo    isto    - potegnilo me je z njimi.
nam, skupni izvor, skupna potreba,    isto    telo, duša, v kateri smo vsi spojeni
so telo, razum in narava vsi eno in    isto   , njih skupni imenovalec je energija,
boji in betelovo listje je še ostalo    isto   , so mi rekli.
enotnost obeh, zanjo pa obe nista    isto   , temveč sta nasprotni, ji je ena, namreč
svojo dušo, ne glavo - duša pa ni    isto    kot glava!
[prav tam, 37] - toda navsezadnje bi    isto    ali podobno prispodobje ustrezalo tudi
oziroma osebe: jaz ali oseba - je to    isto   ?
Ni povsem    isto   , je pa težko ločljivo.
Je moje življenje    isto    kot njihovo?
Stari Mojster uči, da čas ni    isto    kot gibanje niti ni isto kot sprememba,
da čas ni isto kot gibanje niti ni    isto    kot sprememba, vendar pravi -
”...kakor se lahko eno in    isto    gibanje ponavlja znova in znova, tako
Videl boš, da bo drugače - četudi    isto    v luči večne lepote: k njej usmeri
katerem ”trajanje bivanja stvari ostaja    isto   , najsi so gibanja hitra ali počasna
občutljivost za različnost, za tisto, kar ni    isto    z menoj, kar je drugačno od mene, kakršen
   Isto    trajanje <Dauer> je sedanje, aktualno
To pa že ni    isto   !
v njem [Bogu] moči in delati eno in    isto   ?
volja in razumevanje resnično eno in    isto    in se razlikujeta samo v odnosu do
jih priklicali s slikami, to ni več    isto   !
”Realno in idealno Vse sta samo eno in    isto    Vse.“ (h
All>, in če je v resnici uzrto, je [   isto    kot] neskončna substanca samega Boga.“
do bivajočega in biti (ali, kar je    isto   , do eksistence), namreč tisto neprotislovno,
sanitarnega odstrela, kar, že sedaj povem, ni    isto    kot odstrel bolne živali, ki ga predlagatelj
Seveda posledično je to    isto   , boste rekli in da prihajam sam sebi
borili proti partizanom, kar seveda ni    isto   .