Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIsd1 (1)


subjekt in objekt, duh in narava), vselej    isti    in obenem različni.