Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZImp3 (1)


petih besed; zato se morajo podrejati    istim    osnovnim zakonom, ki smo jih pravkar