Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZImp1 (16)


sovraštva in laži, pa vendar skoraj natanko    isti    - ljudje, ki se niso nikoli naučili
»Tudi ne ustrezajo    isti    igralci za tragedijo in komedijo; in
ni za nas sprejemljivo, kajti niso    isti    deli, ki sočasno mirujejo in se gibljejo.
»Ugotovili smo, da so v posamezni duši    isti    deli kakor v državi, in sicer tudi
»Toda ali nismo rekli, da    isti    deli duše ne morejo v istem času imeti
Vedno delujejo    isti    vzroki, narava ne dela skokov in dobe,
Njuni nauki so bili    isti   .
Če pa si ti    isti    ljudje ogledajo na TV film iz azijskega
noreti, če bi jih toliko časa nadlegovali    isti    ljudje z istimi vprašanji, in jih pri
absolutni prostor), kajti vsepovsod vladajo    isti    mehanični zakoni.
vseh inercialnih sistemih veljajo    isti    fizikalni zakoni - in sicer tako zakoni
posamezni členi miselnih in vzročnih verig    isti   , je možno istovetiti tudi celotne verige,
modusi mišljenja in razsežnosti so    isti    modusi, gledano s stališča substance.
sprehajamo, naj le ostanejo v knjigi    isti    kot v resničnosti, naj ohranijo tudi
igralcev le občasno poveča oziroma da se    isti    igralci selijo od ene do druge igre
Saj v bistvu povsod nastopajo    isti    ljudje, le blatne škornje, plave firtahe