Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIme2 (27)


človek moder na podoben način in zaradi    istega    dela duše kakor država?«
»In na podoben način in zaradi    istega    dela hraber?
razmerje med sorodniki in pripadniki    istega    rodu, drugo pa med tujci in pripadniki
plemena drugo z drugim v sorodu, da so    istega    rodu.
ljudstvi pa si niso v sorodu in tudi niso    istega    rodu.«
Ker pa imamo    istega    duha vere, kakor je pisano:
bile resnica, potem pa se je prav iz    istega    vzroka užaljeno spustil na ležišče,
Pavla se je začela seliti še    istega    dne.
naše cape in kuhali, zajemali smo iz    istega    kotla, potili smo enak znoj in nabirali
oblik, kakor so si pač podobna bitja    istega    rodu.
Ni minila ura, ko je izza    istega    vogala prijokala Justina.
Vedno sta prišla do    istega    sklepa.
Vrnil se je še    istega    večera.
pa morajo vse podrobnosti peljati do    istega    cilja, zanimanje se mora stopnjevati,
lahko izbirali med tremi kandidati    istega    tabora izmed 50 prijavljenih, med katerimi
zreducirati na tri različne aspekte enega in    istega    boga, tako kot to pozna krščanstvo
živelo potomstvo več generacij enega in    istega    prednika, so si redno napovedovale
vprašamo: kaj pa je ”podlaga“ vedno    istega    in vendar vselej različnega zdaja?
oprijemlje zemlje, stoječ ob bregu    istega    potoka, ki ga je tudi Magdalena izbrala
levica in desnica    istega    človeka sta sicer dvojnici, saj so
da so različni deli časa deli prav    istega    časa, ki je neskončen, zamisljiv tudi
torej uskladila najini razlagi tega    istega    poskusa?
prostoru‐času, ki pa so vendarle ločene znotraj    istega    univerzuma, so vsi drugi scenariji
dodeljujejo otroške doklade, na osnovi    istega    ali podobnega kriterija se dodeli republiška
republiška štipendija ter na osnovi    istega    kriterija se dodeli še subvencija.
   Istega    dne je potres z močjo 5,3 stopnje po
Vrata Pekinga so bila namreč iz    istega    razloga Koizumiju zaprta že lani.