Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIme1 (86)


prenesti vse to, ko pa je bil konec vedno    isti   ?
»Tudi jaz bi jo, ko bi bil    isti    človek kot sem danes.«
dozdevno nepreklicnih spremembah se je    isti    vzorec vedno znova potrdil, tako kot
Problem je    isti    pri vseh treh superdržavah.
Učinek bi bil v veliki meri    isti   , ko bi se tri superdržave, namesto
dozdevno nepreklicnih spremembah se je    isti    vzorec vedno znova uveljavil, tako
boj, ki je v bistvenih potezah zmeraj    isti   , spet in spet ponavlja.
mogoče prepoznati, vendar ni bil več    isti    človek.
ali je to O'Brienov glas, a bil je    isti    glas, ki mu je bil rekel: »Srečala
posnemanja, ki sta si očitno blizu, ne more    isti    umetnik uspešno delovati, na primer
»   Isti    predmet gotovo ne more sočasno v enakem
Kakor smo namreč ugotovili,    isti    predmet ne more v istem času in istem
»   Isti    zakon velja tudi,«
predmet znanja in domnevanja ne more biti    isti   
»Ali je lahko potemtakem    isti    človek filozof in lažnivec?«
ni vsakokrat drugačen, temveč ostane    isti    ; samo zdi se, da je različen.
nasprotuje izmerjeni velikosti predmeta, ni    isti    kakor del, ki priznava dejansko velikost?«
vretencem; od njih prihaja po en in    isti    ton; vseh osem tonov se združuje v
razločka med Judom in Grkom, zakaj    isti    je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga
Različni so duhovni darovi, Duh pa je    isti   .
Različne so službe, Gospod pa je    isti   .
Različna so dela,    isti    pa je Bog, ki dela vse v vseh.
Vse to pa dela    isti    Duh, ki daje vsakomur, kakor hoče.
On, ki se je spustil na zemljo, je    isti   , ki se je vzdignil čez vsa nebesa,
Ti pa ostaneš    isti    in tvoja leta ne bodo minila.«
Jezus Kristus je bil    isti    včeraj, kakor je danes in bo na veke.
   Isti    vonj po plesnobi in prežvečenem zraku,
vonj po plesnobi in prežvečenem zraku,    isti    polmrak, ista puščoba.
Ne, saj ne boš verjel, da se je še    isti    večer, ko so očeta odgnali, prizibal
Še    isti    večer je oče poba poklical k materini
In še zmeraj je zvenel    isti    napev znane narodne pesmi, a samo začetek,
zadonela, a čeprav je bil še zmeraj    isti    otožni narodni napev, je donela nekam
Spreletel ga je    isti    strah in v nos mu je udaril isti mrzli
je isti strah in v nos mu je udaril    isti    mrzli in zatohli vonj.
Kako je mogoče, da    isti    sok proizvaja kosti, kri, sokrvico
si je rekel Pécuchet, »argument je    isti    kot pri mučencih: doktrina sloni na
   Isti    vir tudi oporeka, da je bila božanska
Ironično je, da je    isti    budistični red, ki je predstavljal
razklan pomeni stanje, v katerem en in    isti    človek čuti silno napetost in potrebo,
nadražil žensko v tebi, nikoli več ne boš    isti   , je dejal.
Parfit, saj bi bila potem ta dva en    isti    jaz.
tedaj ne bo nikogar živega, ki bi bil [   isti   ] jaz.
se spominjam in v teku časa ostajam    isti    jaz (in tudi ista oseba).
(človek), ki se zdaj pojavi (na tem svetu),    isti    kot prej ali je nekdo drug?"
zdaj pojavi (na tem svetu), ni niti    isti    kot prej niti nekdo drug."
"Ali je plamen v začetku noči    isti    kot plamen sredi noči?"
"Ali je plamen sredi noči    isti    kot plamen na koncu noči?"
In prav zato ni (noben pojav) niti    isti    niti nekaj (popolnoma) drugega, kajti
nekem smislu vendar sem, saj ostajam    isti    v minevanju svojih različnih jazov
Tako drugačen je - in vendar    isti   !
Čas torej ni    isti    z gibanjem v kvalitativnem pomenu,
mislimo, da je zdaj v zavesti vselej    isti   , namreč sedanji.
prihodnost - ali vedno ostaja eden in    isti    ali je vselej drug in različen?“ [prav
Zdaj je v enem pomenu    isti   , v drugem pa ni isti.
v enem pomenu isti, v drugem pa ni    isti   .
obstaja čas, ki bi bil za vsa bitja    isti   , sočasen?
v svoji Fiziki dejal, da ”obstaja    isti    čas vsepovsod hkrati“ [Aristotel (2),
današnji del lisičkine svetovnice je    isti    kot najin, natančneje moj.
je tudi sam Bog Oče, ki naj bi bil    isti    s Sinom in Svetim Duhom, odločil,
”Absolutni prostor ostaja vselej    isti    in negiben po svoji lastni naravi,
in v odnosu na Zemljo ostaja vselej    isti   , v enem času isti z enim delom absolutnega
Zemljo ostaja vselej isti, v enem času    isti    z enim delom absolutnega prostora,
katerega prehaja zrak, v drugem času pa bo    isti    z drugim delom le‐tega [absolutnega
vsak trenutek Časa v vseh prostorih    isti   , tako je vsak del Prostora v vseh časih
tako je vsak del Prostora v vseh časih    isti    [trajen].
nespremenljivo neprekinjen in vselej    isti   , tako Časa ne more ustaviti nobena
to pomeni, da se ponavlja eden in    isti    obrat: torej čas za dvojčka v praznini
obraza sta nerazločljiva, tako da    isti    obraz zre sam vase... pa niti ne zre,
mimo svojih zrelih let... in nisem več    isti    kot nekoč, čeprav upam, da sem v duši
   Isti    ton, ki sedaj zveni, je tisti, za katerega
Ton ostaja    isti   , toda ton ’v načinu kako‘ se kaže kot
za vse stvari v univerzumu vsakokrat    isti   , sočasen zdaj, ne glede na to, kje
S, o kateri sva prej govorila, ni    isti    z zdajem nekega drugega sistema,
razen morda za Boga, ni absolutna, je    isti    kot razlog ”raztezanja“ časa oziroma
V Shakespearovem času, ki je bil    isti    kot Brunov, so moški igrali tudi vse
prejšnjih srečanjih, vendar nedvomno    isti    človek, ne samo z istim imenom, ampak
Toda Kristus ni    isti    z Bogom‐ali‐naravo, nič bolj kot Mojzes,
določen, neomajen red, ki ostaja vekomaj    isti   , saj je po nujnosti določen z zakoni
mislečih in razsežnih stvari v Njem    isti    red in zveza, drugače rečeno, da so
lahko neki določeni modus mišljenja    isti    z odgovarjajočim modusom razsežnosti;
neki modus, v najinem primeru krog,    isti    pod različnima ”atributoma“, razsežnim
Janezovo telo in ideja Janezovega telesa    isti    modus, mišljen pod dvema različnima
filozofskega razvoja njun pomen ni vselej    isti    - v Vekovih sveta je ”bivajoče“ tisto
Sama sem    isti    tip človeka: na materialnost nisem
Sistem je ostal    isti   , vendar je bilo pod njim hujše, ker
zadovoljilo in hkrati vznemirilo«, da je    isti    mož velel dvigniti kitajski zid in