Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZImd1 (7)


Vsekakor pa sta bila glasova    ista   .
»Sta njegova sposobnost in pomen    ista   , kakor ju ima spoznanje?«
Na tem ali onem kraju, oba sta    ista   ...
Razlog, da sta    ista    dogodka A in B sočasna za opazovalca
kot sem nekje prebral, da sta dva    ista    dogodka A in B lahko v enem referenčnem
”Red in zveza idej sta    ista    kakor red in zveza stvari.“ [2p7 (140)]
Spinozova teza ”red in zveza idej sta    ista    kakor red in zveza stvari“ [Spinoza