Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIžp5 (5)


dolžni vzgajati mlajše v istem duhu in v    istih    vrlinah; in ko ti za njimi prevzamejo
duše ne morejo v istem času imeti o    istih    stvareh različnih (nasprotujočih si)
Mar nisva hodila v istem duhu in po    istih    stopinjah?
in se odpravljali po svojih stoletja    istih    poteh.
Bruno, v    istih    mislih.