Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIžp3 (1)


Zato kljub    istim    daritvam, ki jih darujejo iz leta v