Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIžp1 (11)


z majhnimi, jasnimi črkami zapisane    iste    parole in na drugi strani kovanca je
nato pa bi bil nekdo opazil, da so    iste    črke nekje drugje napisane v večji
in šele potem pogledali male, ali so    iste   
priznati, da so v vsakem izmed nas    iste    oblike in lastnosti kakor v državi?
čuvarjem in njihovim ženam pripadajo    iste    naloge.«
Kakšno čudo, da so v živih bitjih    iste    snovi, ki sestavljajo minerale!
sveta, kot vse kaže, ostajajo vedno    iste   , sem čutil v sebi.
veliko bolj zapletene, vendar v bistvu    iste   .
(ali logične) verige v Božjem umu    iste    z vzročnimi verigami v naravi in se
toda Gospodovi bratje in apostoli niso    iste    osebe.
upravlja IMF, surovine pa izkoriščajo    iste    družbe kakor prej.