Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIže3 (4)


važnejša kot naklonjenost ali pripadnost    isti    stvari.
To sodi seveda k    isti    umetnosti in izšolanosti?«
temveč se zavedamo, da vse to sodi k    isti    umetnosti in izšolanosti.
vseh svojih ženskah vedno znova sledi    isti    ljubezni, ki jo lahko ohranja v njeni