Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIže2 (34)


daljavo ni bilo opaziti, ker je bila    iste    barve kot njen kombinezon.
opekasto rdeč, očitno pa je rasel iz    iste    korenine.
mogel spomniti več kot le nekaj vrstic    iste    pesmi.
vogalih, tolp mladoletnikov v srajcah    iste    barve, ogromnih vrst pred pekarnami,
namen kakor neko drugo, če ni deležno    iste    reje in vzgoje?«
duša je nagnjena k zdravljenju, sta    iste    narave.
drugo stvar imenuje ’svojo ‘ in ne    iste   , da ne kopičijo v hiši vseh mogočih
to ne velja samo za zaznavo ene in    iste    stvari; isto stvar namreč vidimo kot
»Vsekakor, kajti slava in korist nimata tu    iste    vrednosti.«
čuti, da ga v istem času in zaradi    iste    stvari vleče v dve nasprotni smeri,
razpolaga z glino tako, da lahko iz    iste    mešanice naredi posodo, namenjeno izjemni
žlahtno oljko, koliko bolj bodo ti, ki so    iste    narave, vcepljeni na lastno oljko!
telesu mnogo udov, ti udje pa nimajo vsi    iste    vloge, tako smo tudi mi, čeprav nas
veselje s tem, da ste istih misli in    iste    ljubezni, enega duha in enega mišljenja.
Jakobom, ki sta bila z njim deležna    iste    obljube, nastanil v šotorih.
Bila sta oba iz ene in    iste    vasi, oba nekam po svoje propadla,
vse polno stare šare, po večini celo    iste    stare šare kakor v mojih otroških letih:
In še zmeraj samo začetek    iste    otožne narodne pesmi.
Na območjih iz    iste    dobe so različni fosili in v zelo oddaljenih
Celo bilke    iste    vrste na primer ne uspevajo dobro dolgo
gon za preživetje ne bi pripeljal do    iste    kvalitete.
razne nove oblike - to so trije aspekti    iste    biti.
kar je bilo zanj usodno, saj je še    iste    zime, 11.
riemannovsko geometrijo, potem bi bilo očišče    iste    podobe spet zbrano v eni sami točki,
zato, ker je svetloba zvezd stalnic    iste    narave kot svetloba Sonca, in svetloba
kake intencionalne predmetnosti kot    iste    mnogoterih pojavnih načinov [šele]
medsebojno povezani, sta kakor dve plati    iste    medalje.
da sta snov in energija dve obliki    iste    realnosti; in ker so filozofi energijo
glede na to da so vse zemlje vredne    iste    upravičenosti in vsa sonca ravno tako.“
sledi, pravim, po isti nujnosti in iz    iste    zmožnosti mišljenja danost i ideje
nujen - ampak ali nista to le dve plati    iste    metafizične ”zgodbe“?
dopolnilno delovno razmerje znotraj    iste    pravne osebe za univerze v tej državi.
bi bilo mogoče opravljati znotraj te    iste    pravne osebe tudi te dodatne obveznosti,
primerjavi z dobički drugih korporacij    iste    panoge.