Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIže1 (58)


čeprav, točneje rečeno, to ni bila vedno    ista    vojna.
ostane človek, sta smrt in življenje    ista    stvar.«
Vedno bo obstajala in vedno bo    ista   .
izvrši vsakih nekaj let, je to vedno    ista    vojna - je treba predvsem doumeti,
hlinijo, da se je drže vse tri sile, je    ista   .
da ostane hierarhična zgradba vedno    ista   .
Kitajske in Japonske - povsod je stala    ista    trdna, nepremagljiva postava, zmaličena
misel, da je morda tudi njega obšla    ista    misel.
je vojna potekala neprestano, vedno    ista    vojna.«
državljan laže vladarjem, je to zanj    ista   , da, še večja napaka, kakor če bolnik
   Ista    oseba ne more različnih stvari tako
Očitno je potem ta    ista   , ki jo predmet še ima poleg teh treh.«
zaznava, ki jo imamo za trdoto, je nujno    ista    kakor za mehkobo in potemtakem javlja
»   Ista    bolezen, ki se je lotila oligarhije
Če nas vse vodi    ista    sila, potem si postanemo, kolikor to
Na to, da bi bila    ista    dirka hitrih čolnov lahko podobno vabljiva
(Založba    ista    kot ‘Prim. nov.’).
Vse se kvasi, kri pa je od pamtiveka    ista    - samo vodena postaja iz dneva v dan
in prežvečenem zraku, isti polmrak,    ista    puščoba.
nekoč tudi Vojnačevo hišo doletela    ista    strašna kazen z neba.
verdaechtig, politisch unverlasslich -    ista    figa!
bil je ena sama zelo nizka in vedno    ista    nota, ki je imela dolge intervale.
bilo nikoli popolne katastrofe, toda    ista    vrsta ne traja vedno enako dolgo in
Na najinem perilu je    ista    oznaka, B!
je rekel Pécuchet, kajti obšla ju je    ista    misel.
Na istih tleh tako ne uspeva dolgo    ista    kultura, ampak se je prisiljena razširiti
   Ista    usoda pri Akhah doleti tudi dvojčke.
Tudi Gail ni bila več    ista    kot prej.
Gail, moraš razumeti, da me vleče proč    ista    vredna sila v meni, ki me je pripeljala
točki, ki je ločena od sveta, vendar ni    ista    z Bogom.
življenju ali morda celo po smrti    ista    oseba?
med spanjem, jaz pa vendarle ostajam    ista    oseba) -, to kontinuiteto pa omogoča
odgovoril si je nekako takole: jaz bi bil (   ista    oseba kot) Sokrat, če bi se spominjal
vprašanju 'Ali bo živa neka oseba, ki je    ista    oseba kot jaz?'“
Je moja smrt    ista    kot njihova?
teku časa ostajam isti jaz (in tudi    ista    oseba).
potemtakem tudi svetilka sredi noči ni    ista    kot svetilka v začetku noči in svetilka
začetku noči in svetilka na koncu noči ni    ista    kot svetilka sredi noči?"
Svetilka, ki ostaja    ista    vso noč, prispodablja življenjsko enotnost
spremenil in tudi latinica je ostala    ista   , le črko s so pisali drugače, in
vendar ostaja zavesti dostopna kot    ista    melodija zaradi identitete svojega
prostoru‐času pot navzdol nikoli ni    ista    kot pot navzgor, saj čas teče le v
je s prvo sicer povezana, vendar ni    ista    - da ni resnična substancialna, ampak
kako je mogoče, da je v vseh bitjih    ista    duša, namreč da je vesoljna duša istovetna
razlage narave, dejansko je skoraj    ista   “ [7:9].
saj sta obe, razsežna in misleča,    ista    substanca, kajti temelj Spinozovega
misleča podstat in razsežna podstat čisto    ista    podstat, ki je zapopadena zdaj pod
razsežnosti in ideja tega modusa čisto    ista   , a na dva načina izražena stvar.“ [2p7s
razsežnosti; kako naj bo npr. ideja te mize    ista    z mizo samo?
kroga, ki je tudi v Bogu, sta čisto    ista    stvar, ki se razlaga pod različnimi
ni težko razumeti, da je ideja kroga    ista    s krogom, bivajočim ”v naravi“.
in ideja mojega telesa, tudi ”čisto    ista    stvar“?
”...duh in telo sta čisto    ista    stvar, ki se pojmuje zdaj pod atributom
razsežnosti in ideja tega modusa ”čisto    ista    stvar“, tj., da sta moje telo in moj
tj., da sta moje telo in moj duh čisto    ista    stvar, moramo vzeti izraz ’modus‘ [način]
Ali ni ta shema    ista    kot Kantova razdelitev filozofije na
”...realni in idealni svet sta le ena in    ista    neskončna narava, tako da je celotna
pravi, da je narava sama neposredno    ista    z Bogom, pa je panteistična filozofija