Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZIžd1 (4)


»Da    isti    stvari kvarita in pridita druge rokodelce.«
vprašali, ali imajo plešci in dolgolasci    isti    ali različni naravi.
indiscernibilis), ki se glasi: dve stvari sta    isti    in medsebojno zamenljivi, če sta nerazločljivi,
Saj pravim: v obeh, saj sta zanj    isti   !