Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDsp6 (12)


je v internatu skupaj s tridesetimi    drugimi    dekleti (»Vedno v smradu po ženskah!«
vedel je torej, da so vsi bogovi z    drugimi    imeni ali drugimi lastnostmi napačni
je deležen znanja, ki si edino med    drugimi    strokovnimi znanji zasluži naziv modrosti.«
opletala s plavima kitama ter se z    drugimi    dekleti vred nasmihala in prav po žensko
porabili zadnji denar, tam pa bodo pod    drugimi    imeni naleteli na enakega župnika,
v prekipevajoči svobodi, pred vsemi    drugimi    dejanji: pradejanje, s katerim je človek
modalne logike, imajo precej skupnega z ”   drugimi    vesolji“, ki nastopajo v kozmologiji
je, kot bomo videli, med prvimi in    drugimi    vendarle neka pomembna razlika.
pripadajoče planete, dandanes pa so z    drugimi    vesolji mišljeni svetovi, ki z našim
sfera z vsemi galaksijami, kvazarji in    drugimi    nebesnimi čudesi, ki jih ujamejo naši
prestolnico, glavnim mestom, in nekaterimi    drugimi    mesti - pri tem mislim zlasti na drugo
privilegiran dostop v primerjavi z    drugimi   , da bo marsikaj lahko naredilo.