Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDsp5 (23)


na nekaterih mestih samovoljne in na    drugih    kolebajo v skladu z vojno srečo, vendar
»To je moč najbrž opaziti tudi pri    drugih    bitjih, najlažje pa pri ’čuvarju‘,
razmnoževanje, kakor je to tudi pri    drugih    živih bitjih.«
Dragonja, zaradi nedogovorjenih zadev na    drugih    področjih, pa tudi tu prihaja do blokad.
Assistenza invernale", Pro maternità" in    drugih    humanitarnih društvih - skačejo od
Bouvard ga je nesel na    drugih    področjih.
La Mothe le Vayer je tudi poln dvomov o    drugih    ljudstvih.
Aubignacovi Gledališki praksi in nekaj    drugih    manj zastarelih delih.*
podobne svojim sestram, preživelim v    drugih    evropskih mestih.
dragi, sodelavci in zemljaki, žive v    drugih   .
ali sežge ogenj, živeli še naprej v    drugih    bitjih, recimo v črvih, zajcih, netopirjih...
dušnih strasti, enako kot v svojih    drugih    delih, zagovarja dualizem mišljenja
in se smatra za pomanjkanje vere; v    drugih    verstvih (na primer v budizmu ali,
...in takšna mesta najdemo tudi v    drugih    ”klasičnih“ Schellingovih delih.
funkcije ipd.), zato da bi bilo o    drugih    vesoljih sploh smiselno govoriti:
plače, tako da se potem lahko znajde na    drugih    področjih, je to njegov problem.
sodelovanje študentov vpeljalo tudi na    drugih    področjih fakultetnega ali višješolskega
državnem zboru in v strokovni javnosti na    drugih    raznih mestih.
Ampak ne samo na tem območju, tudi na    drugih    območjih.
Tudi na    drugih    območjih so bile javne predstavitve,
prispevati k nekaterim institucijam v    drugih    mestih, ki jih potem tudi štejemo za
sprejeti, bomo razmislili o kakšnih    drugih    sredstvih, da preprečimo to katastrofo
bi pa podrla ravnotežje na številnih    drugih    področjih.