Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDsp4 (23)


posveča samo enemu delu in mu za vsa    druga    ni treba skrbeti.«
slabotni možje, ki niso sposobni za    druga    dela.
njihovo posnemanje; isto velja tudi za    druga    nečastna dela, da jim posnemanje ne
pijači ali čem drugem, in isto velja za    druga    poželenja.«
druge namene in druge učinke, dobijo    druga    imena.
za enico, potem to velja tudi za vsa    druga    števila.«
»Isto velja tudi za vsa    druga    vodilna mesta.«
razlikovanje velja tudi za ljubezenska in    druga    poželenja.«
zvezde, zemljo, samega sebe in vsa    druga    živa bitja, predmete in rastline ter
»Za    druga    območja ne mislimo primerjati Homerja
dejstev, zato sta si priskrbela še    druga    dela zgodovinarjev, Montgaillarda,
Odgovorov na    druga    vprašanja ni bilo, tako zapletena je
v glavnih vlogah in da gre za neka    druga    čutna in zavestna stanja, ki niso opisljiva,
nezavedno ”ustvarja“ bogove, demone in    druga    mitološka bitja, vendar ne tako, da
vesolju si je možno zamisliti tudi    druga    vesolja (druge ”možne svetove“), ki
varianto, saj - sledeč Einsteinu -    druga    vesolja pojmuje predvsem kot zelo oddaljene
ampak tudi nepreverljiva, če razumemo    druga    vesolja kot vzročno nepovezana z našim.
z njimi mislil predvsem na zvezde,    druga    sonca, in njim pripadajoče planete,
njihovem območju, izdelali tudi za    druga    območja.
potrebno posamezna ministrstva prenesti v    druga    mesta, zaradi tega, ker bodo tudi druga
preselitvijo nekaterih institucij v    druga    mesta, lahko na enostaven način prispevali
sprožile vprašanje občestva pri mizi in    druga    resnejša vprašanja o tem, ali se morajo
Težko bi se spuščal na    druga    področja kulture, zato bom ostal kar