Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDsp1 (27)


tkalstvo in vezenje, stavbarstvo in vsa    druga    obrtniška dela, seveda tudi telesa
»Potemtakem morata biti nagnjenji ubrani    druga    na drugo ?«
In ali ne kažejo tudi    druga    čutila pri svojih zaznavah pomanjkljivosti?
kakor so Himera, Skila, Kerber in mnoga    druga   .
pride v Hades, ne zaslepijo bogastvo in    druga    zla, da se ne odloči za življenje tiranov
okrog JEK, dokler ne bodo usklajena    druga    vprašanja.
Chriznicheve hčerke in    druga    dekleta, ki so se vrnile domov šele
V zadnjih šestih mesecih so    druga    drevesa dobila bolj ali manj posrečeno
Teh stvari ne počnejo za denar kot    druga    manj odporna poganska ljudstva v Afriki
več mleka ob določenih menah) pa tudi    druga    kozmična telesa in energije.
Benetke in Milano ter v manjši meri tudi    druga    renesančna mesta [prav tam, 76].
drugačni... črne luknje, ”črvine“ in razna    druga    čudesa, ki jih bo morda kdaj kak časoplovec
neba, v kateri so tisočere zvezde    druga    sonca, ravno tako sijoča kot naše,
našem vesolju, zdaj pa pridejo na vrsto    druga    vesolja, pa univerzum in kozmos.
poleg našega vesolja obstajajo tudi    druga    vesolja.
Od kod torej sploh njegova misel, da    druga    vesolja utegnejo obstajati?
kontekst, v katerem bi lahko obstajala    druga    vesolja, nudi zamisel »večnega napihovanja«
   Druga    vesolja so lahko povsem ločena od našega,
Saj tega ne moremo vedeti, če    druga    vesolja niso vzročno povezana z našim.
sprejemljiva predpostavka, da ”tisočera“    druga    vesolja zares obstajajo.
”čudežno“ ubranost naravnih konstant), če    druga    vesolja niso pojmovana kot realne
spekulativni hipotezi, da obstajajo mnoga    druga    vesolja poleg našega, na hipotezi,
obsežnejši, saj se kažejo še nekatera    druga    odprta vprašanja, ki terjajo spremembe.
druga mesta, zaradi tega, ker bodo tudi    druga    mesta z ministrstvi nekaj pridobila.
tovrstne funkcije, ki jih opravljajo    druga    mesta, drugi kraji ali stalno ali začasno,
specifične, da ne rečem državotvorne, da jih    druga    lokalna območja oziroma druga mesta,
da jih druga lokalna območja oziroma    druga    mesta, Maribor, Postojna in tako naprej,