Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDse5 (33)


To je bilo v nekem    drugem    skrivališču, ki ga je poznala Julija,
celotni telesni zunanjščini in vsem    drugem   .
svoje gone (po hrani, razmnoževanju in    drugem    podobnem), ali pa opravljamo s celotno
dobrem, bodisi po dobri pijači ali čem    drugem   , in isto velja za druga poželenja.«
In tudi v vsem    drugem    je njuno razmerje do kreposti isto?«
nespametnem in slabem, temveč v nečem    drugem   , in nazadnje kdor v prizadevanju za
skupno se izobražujejo tudi v vsem    drugem   , in tako jih prirojeni gon popelje
zdi mikaven, čeprav je toponos; pri    drugem    se vam zdi krivi nos kraljevski; nos
»O čem    drugem    kakor o tem, kar neposredno sledi?
ter tako postavljamo tudi pri vsem    drugem   , kjer gre za posamične stvari, za vsako
Razum ne sme o ničemer    drugem    premišljevati kakor o tem, kako je
»Ali ni tako tudi pri vsem    drugem   
bratov, sester, mater, otrok in njiv; na    drugem    pa večno življenje.
Verovati niso mogli zato, ker je Izaija na    drugem    mestu dejal:
In še na    drugem    mestu pravi Sveto pismo:
miu!" zavpije poštarjeva mati z okna v    drugem    nadstropju Modrijanove hiše.
Izza priprtih temnic v    drugem    nadstropju Modrijanove hiše se je umaknil
so kričali in pili iz steklenic, na    drugem    so bila teleta in prašiči, na tretjem
Obstal je pri    drugem    drevesu in spet poslušal.
In da bi si bila v enem in    drugem    na jasnem, sta odšla na Favergesov
Vendar se z enim delom sprostimo po    drugem    delu, en intelektualni napor ne pritegne
vživite vame, saj ste po značaju in vsem    drugem    tako različni od mene.
časovni odnos, toda Aristotel je na nekem    drugem    mestu zapisal:
niso nič in ne obstajajo v ničemer    drugem    kot v njihovem zaporedju“ [167].
ravno zato, ker premišljuje o nečem    drugem   .
ujeto v tvojem bitju, niti v nobenem    drugem   , ampak vsa živa bitja zaobsega in presega
stvari> podstati ali tisto, kar je v    drugem   , po čemer se tudi pojmuje.“ [1d5, prav
oblikovan, pa tudi ni vsebovan v ničemer    drugem   , razen v sebi.
žarkov, ki niso bivajoči v sebi, ampak ”v    drugem   “, namreč v popolnem diamantu, po katerem
”...obe načeli zrcalita drugo v    drugem   .
ali ”multiverzuma“ je torej v nečem    drugem   , namreč predvsem v Brunovem filozofskem
razliko do minimalne pokojnine, po    drugem    pa seveda več.
omenil, če boste s tem nadaljevali tudi v    drugem    branju, potem bo zagotovo potrebno