Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDse3 (7)


Ali lahko te naloge pripišemo kakemu    drugemu    bitju in jih razglasimo za njegove?«
države in njej ustreznega ozemlja;    drugemu   , odvečnemu ozemlju se bodo odrekli.«
tem, ali se potem lahko preda kakšnemu    drugemu    življenju kakor uživaško prilizovalskemu
Ko je to zadovoljeno, se preda    drugemu   .
odpravila po mladiki kakor po mostu k    drugemu    listu.
Obe sta zanjo drugo    drugemu    tuji bitji; [...nesrečna] zavest je le
prehajanje od enega duševnega stanja k    drugemu    oziroma, kot pojasnjuje Plotin: