Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDse1 (76)


so bila le stvar rutine, čeprav bo    drugo    verjetno pomenilo nekaj utrudljivega
Vse    drugo    je bil le hrup, kvakanje.
Če je to zagotovljeno, vse    drugo    sledi.
Samo predati si se moral in vse    drugo    je sledilo.
Vse    drugo    je bil sekskriminal.
kot so službeni položaji, ženitve in    drugo   , kar je navajal Glavkon, vse to žanje
še: sol, olive, sir, čebula, kapus in    drugo    sočivje, ki se da skuhati.
potem je vzrok za to ali sam ali neko    drugo    bitje?«
ranjen ali mu grozi smrt ali kakšno    drugo    zlo - ki se torej v takšnem položaju
»to je večja ovira kakor vse    drugo   , ta pretirana skrb za telo, ki se ne
hitrejše s počasnejšim, toplo z mrzlim in    drugo    temu podobno?«
je morebiti še med njimi, povezuje    drugo    z drugim in iz raznoterosti ustvarja
kakor koli je prav, potrebuje kot vse    drugo    natančnejše obrazložitve.
sorodniki in pripadniki istega rodu,    drugo    pa med tujci in pripadniki raznih plemen.
Trdim, da so si grška plemena    drugo    z drugim v sorodu, da so istega rodu.
sorodstvo, ki je vplivno v državi, in    drugo    kar sodi sem.
nobenega vzroka za to, da se prvo ali    drugo    ne bi moglo zgoditi.
majhno, ni pa tega dojel kot nekaj    drugo    v drugo se prelivajočega, temveč kot
vajami, ki trajajo dve ali tri leta,    drugo    delo ni mogoče.
Pravimo, da je to moško, ono    drugo   , kar smo prej hvalili, pa da je žensko.«
velikem in izvotljenem vretencu še    drugo    manjše vretence, ki se prilega prvemu
Vse    drugo    pa je bilo pomešano med seboj: bogastvo
v nepravičnost, za boljše pa tisto    drugo   , ki vodi v pravičnost, vse drugo pa
tisto drugo, ki vodi v pravičnost, vse    drugo    pa pušča vnemar.
kraljestvo in njegovo pravico in vse    drugo    vam bo navrženo.
   Drugo    je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo
   Drugo    je padlo med trnje in trnje je zraslo
   Drugo    je padlo na dobro zemljo in dajalo
zemljo in dajalo sad: eno stoternega,    drugo    šestdeseternega in spet drugo trideseternega.
   Drugo    je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo
Spet    drugo    je padlo med trnje.
Spet    drugo    je padlo na dobro zemljo, raslo, se
   Drugo    je padlo na skalo, in ko je pognalo,
   Drugo    je padlo med trnje, toda trnje, ki
   Drugo    je padlo v dobro zemljo in pognalo
   Drugo    bom uredil, ko pridem.
živa bitja iz istega mesa, ampak je    drugo    pri ljudeh, drugo pa meso pri živini,
istega mesa, ampak je drugo pri ljudeh,    drugo    pa meso pri živini, drugo je ptičje
pri ljudeh, drugo pa meso pri živini,    drugo    je ptičje meso, drugo pa ribje.
meso pri živini, drugo je ptičje meso,    drugo    pa ribje.
Prvo živo bitje je bilo podobno levu,    drugo    bitje je bilo podobno juncu, tretje
odtrgalo drugi pečat, sem slišal, kako je    drugo    živo bitje reklo:
   Drugo    vprašanje pa je: kako mi poznamo svoje
Nekaj je bilo od rib,    drugo    pa od Srečinih zob.
možganih pod koščenim pokrovom; vse    drugo    je in mora biti vsak čas na razpolago
»Vse    drugo    pa ni tako preprosto.«
na zaboju za oves, leskeče bolj kot    drugo   , kot da je nekaj izjemnega in boljšega.
»Kaj nama mar vse    drugo   
Vse    drugo    z oceanskim dnom vred pa bo za nas
škrlaten plašč in angelove peruti, vse    drugo    pa se je izgubilo med koščki svinca,
Najin je ta hip,    drugo    vse utvara bolna!«
ni a je mogoče opaziti, ker je vse    drugo    odsotno.
krvnih maščevanjih, podobno kot ono    drugo    starodavno ljudstvo, za katerega zgleda,
to je center vesolja in vsega, vse    drugo    izvira iz tega.
Te sposobnosti nima nobeno    drugo    bitje in nobena druga zverina.
najprej vse vodoravno in nakopičeno    drugo    vrh drugega.
Toda ni se zgodilo ne eno ne    drugo   .
Obe sta zanjo    drugo    drugemu tuji bitji; [...nesrečna] zavest
preživijo njene misli, čustva, dela in vse    drugo   , kar je oseba v življenju bila ali
v ožjem pomenu je zgolj zdaj, vse    drugo    v času pa je preteklo ali prihodnje.
Ker pa ni gibanje, mora biti to    drugo   .“ [Aristotel (2), 219a4-9]
To,    drugo    razumevanje izraza ”biti v času“ Aristotelu
neko gibanje začne v času t1 ,    drugo    pa v času t2 , in v tem smislu
privlači nebesna telesa, da krožijo    drugo    okoli drugega.
Toda eno kot    drugo    je učinek enake mogočnosti...“ [prav
Einsteinovem ”načelu ekvivalentnosti“ samo    drugo    ime za pospešek), povzroča raztezanje
...Torej, tisto ”   drugo   “, izrekljivo, obstaja le kot drugo
”drugo“, izrekljivo, obstaja le kot    drugo    oziroma drugačno od ”prvega“, Enega,
gledano z različnih strani, kot eno ali    drugo    - [toda gre za] eno bistvo, ki je na
”...obe načeli zrcalita    drugo    v drugem.
   Drugo   , kar je, bi rad opozoril še na probleme,
   Drugo   , kar je pri tem problem, je veriženje
Mnenje, da ne rešuje nič, in še kakšno    drugo    vprašanje.
Kako bo to storila, je    drugo    vprašanje - zagotovo nas bodo pred
   Drugo    pa je, da ne mislim na to, da bi mi
izdelek za široko tržišče, eno ali    drugo    lahko nastane le iz dobre zamisli,