Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDmp6 (66)


preblisku se je Winston zavedel, da kriči z    drugimi    in s peto brca ob prečko stola.
Seveda je skandiral z    drugimi   ; nemogoče je bilo delati drugače.
da bi jo bil znova razkril, hkrati z    drugimi    odvečnimi papirji spustil v spominsko
Samo za nekaj minut sta zaostala za    drugimi   , toda zavila sta na napačno pot in
je dolgih popoldnevov, ki jih je z    drugimi    fanti prebil pri kraji po smetnjakih
favoriziral nekatere posameznike pred    drugimi   ; vendar ni bilo več prave potrebe po
med obnašanjem partijskih jetnikov in    drugimi   .
partijski zaporniki bojijo govoriti z    drugimi    in predvsem govoriti med seboj.
obrežemo z mečem, škarjami in s številnimi    drugimi    orodji, kajne?«
pri čemer lahko prve primerjamo z    drugimi   
smemo soglašati ne s Homerjem ne z    drugimi    pesniki, če se nespametno spozabljajo
zapeljale, da bi se pregrešili pred    drugimi    državljani.«
v okoliščinah (v nasprotju z onimi    drugimi   ) in jih krepi ter zbuja v novo življenje
Da pa je v skladu z    drugimi    ustavnimi določili in pomeni najboljšo
očeti, ki jim jih pokažejo, kakor tudi z    drugimi    sorodniki.«
junak pade, porečemo, da pred vsemi    drugimi    pripada zlatemu rodu.«
nam je res do dobrega sodelovanja z    drugimi    Grki.
Grčija je tudi njihova domovina in z    drugimi    Grki imajo tudi skupna svetišča?«
ker se v zvezi z dejanji, stvarmi in    drugimi    pojavljajo povsod, se zdi, da je vsak
praktičnih poklicev, na eni strani ter onimi    drugimi   , ki je o njih pravzaprav govor in ki
brezdušni oholosti zvišen nad vsemi    drugimi   
izkušnjah namreč ne smejo zaostajati za    drugimi   .
prava gnezda; tu lahko z ženskami in    drugimi    izbranci na veliko zapravljajo.«
Ker je po naravi dober, občevanje z    drugimi    ljudmi pa vpliva slabo nanj, se pod
vplivni, začenjajo javno pred njim in    drugimi    grajati nastale razmere.
kakšna je tiranova nesreča v primeri z    drugimi    ljudmi...«
prenesejo gospostva enega človeka nad    drugimi   , ki najstrože kaznujejo vsakogar, ki
najstrože kaznujejo vsakogar, ki vlada nad    drugimi   
moral nenehoma boriti in tekmovati z    drugimi    ljudmi.«
Še z mnogimi    drugimi    opomini je oznanjal blagovest ljudem.
sta ostala v Antiohíji in z mnogimi    drugimi    učila in oznanjala Gospodovo besedo.
med vami dosegel kaj sadu kakor med    drugimi    narodi, a mi je bilo do danes to onemogočeno.
V tem nas z    drugimi    tudi vi podpirate z molitvijo.
Vanj se z    drugimi    tudi vi vzidavate za božje bivališče
trudili za evangelij, s Klemenom in z    drugimi    mojimi sodelavci, katerih imena so
dobrimi deli, naj bodo radodarni, naj z    drugimi    delijo to, kar imajo.
Črnogorci imajo težave tudi z    drugimi    Brozovimi »galebi«.
premier je svojo prednost pred vsemi    drugimi    tokrat še povečal - v primerjavi z
pred ljudmi - kajti s prvim kakor z    drugimi    ni vodila tenkih računov.
ječo, paragrafi, sodnijo, revščino in    drugimi    takimi važnimi, čeravno ne preveč čednimi
gosposkim plinom, pištolo, morfijem in    drugimi    samomorilnimi pripomočki, kakršen je
Predvsem ne smete najti zveze z    drugimi    kaznjenci.«
Seznanil se je s Šmonovimi in    drugimi    otroki, se igral in se vračal domov
razbitimi krožniki, steklenicami in    drugimi    odsluženimi rečmi.
položimo v dlan in zremo vanj, pred    drugimi    ga skrijemo in samozavestno zatajimo
bilo več med živimi, da bi se pojala z    drugimi   , je seveda še krepkeje prijemal za
ga položi na obcestni kamen in se z    drugimi    otroki vred spusti v dir.
Ustavil se je na kolovozu z    drugimi    kamni.
noč, upam, da boste dali zgled in z    drugimi    prišli k obhajilu.«
Tako je bilo tudi z    drugimi   .
se vedno znova ”pomlajuje“, tudi z    drugimi   , ki jih vzljubimo, ali pa je destruktivna,
vsiljeval - v nasprotju z nekaterimi    drugimi    vzhodnimi nauki.
stoletja, je v nasprotju z Newtonom in    drugimi    zagovorniki absolutnega prostora zagovarjal
transcendentalno idealna, kajti skupaj z vsemi    drugimi    ontološkimi ”predsodki“ postavi ”v
različnih razdaljah, sami ali skupaj z    drugimi    predmeti, in podobno.
določen trenutek sedanji in s katerimi    drugimi    končnimi opazovalci si deli skupni
Prvi so ”paralelni“ z    drugimi   , saj se geometrijska struktura popolnega
model s teorijo napihnjenja in tudi z    drugimi   , še bolj ”spekulativnimi“ dodatnimi
Med tem svetom in    drugimi    svetovi ni kategorialne razlike.
Ker gre za izenačitev z    drugimi    udeleženci srednješolskega in višješolskega
Prav tako je že z ustavo in    drugimi    predpisi določeno praktično vse, kar
naj bi sedeli za glavno mizo skupaj z    drugimi   , potem so se po takšni logiki države
ko je prišlo do združitve Srbije z    drugimi    jugoslovanskimi narodi v Kraljevino SHS
številnih koncertov s simfoniki RTVS in    drugimi    ansambli?
lahko imam, potem pa še to delim z    drugimi   .
Podobna zgodba je s kavo, čajem in    drugimi    pridelki za svetovne trge.