Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDmp5 (64)


vodilna osebnost v Športnem komiteju in    drugih    komitejih, ki so se ukvarjali z organizacijo
morala biti zabeležena še na nešteto    drugih    mestih.
Mož se je divje ozrl po    drugih    jetnikih, kot bi bil mislil, da lahko
stroki, prav malo pa jih je bilo na    drugih    seznamih.
najlažje na skrivaj povzroči bolezen pri    drugih   
učiti, temveč hodi okrog, se uči pri    drugih    in se jim za to niti ne zahvali.«
če si mora nekdo iskati pravico pri    drugih    - pri oblastnikih in sodnikih - ker
njimi kot zlom seznaniti mukoma pri    drugih   , pri čemer mu je v pomoč duh in ne
zlatemu očetu srebrn sin in podobno pri    drugih   .
nikoli opazil, ne pri sebi, ne pri    drugih   
sodnih razpravah, v gledališču in na    drugih    sestankih.
vezjo, plemenitejšo od vezi pri vseh    drugih    čutih - razen seveda, če je svetloba
In od tod izvira, da so pri    drugih    ljudeh na slabem glasu in z njimi vse,
»To pa dokazuje tole : pri    drugih    poslih, kjer mu gre za dobro ime, ki
ostane le nekaj šibkih, medtem ko so pri    drugih    ljudeh močnejši in številnejši.«
odidejo iz države in se udinjajo pri    drugih    tiranih ali se bojujejo kot najemniki,
»V tem in v mnogih    drugih    primerih lahko vidiš, da ljudem, ki
velike in majhne države po številnih    drugih    možeh.
slave pri ljudeh, ne pri vas ne pri    drugih   , čeprav bi bili lahko uveljavili svoj
se morejo že vnaprej presoditi, pri    drugih    pa so vidni šele pozneje.
obravnava predloga zakona o vinu in    drugih    proizvodih iz grozdja in vina so bile
v drugo obravnavo zakona o vinu in    drugih    proizvodih iz grozdja in vina je predstavnik
obljubila, da se bodo pri Albrightovi in    drugih    vplivnih politikih zavzeli za slovensko
dogovarjanja s Hrvaško o Krškem in    drugih    sporih
o svojih    drugih    grehih, pa se pred sinom ni upal.
Cavalcantiju, Danteju, Petrarci in    drugih    nesrečnih trecentistih.
ki je imel samo italijanski pouk, v    drugih    razredih pa je učila italijanščino.
je pohvalil, nato pa spregovoril o    drugih    porcelanih, špansko‐arabskem, holandskem,
na nos ni imelo nobenega uspeha pri    drugih   , in da bi izzvala mesečnost, sta nameravala
Občutljivost pri    drugih    je bila očitna; moški s protinom je
Stalno glasno izražanje začudenja pri    drugih    ljudeh me je večkrat spravljalo v zatrt
običajna praksa, kot tudi pri mnogih    drugih    hribovcih v teh krajih, od koder prihaja
posebne naglice na njive v podolju in    drugih    vsakodnevnih opravkih možje in žene
Ampak pri tem in podobnih    drugih    predlogih nisem uspel, rekli so, da
pri Hunzah opazno drugačen kot pri    drugih    muslimanih okoli.
dotaknejo in da gre vse v prodajo, pri    drugih   , kot pri Akhah na zadnjih gričih nad
izkoristil za nekaj predavanj o beguncih v    drugih    delih sveta in Khmerom tako dal vedeti,
miroljubni, prijazni in prijateljski, po    drugih    pa kruti, zahrbtni in vedno sovražni.
pisatelj piše o sebi tako, da piše o    drugih    - o svojih drugih jazih.
sebi tako, da piše o drugih - o svojih    drugih    jazih.
zanimivo za nas, ki živimo v čisto    drugih    časih?
Ko Parfit piše o    drugih    jazih, izrazi zanimivo idejo, da ”bi
Govorimo sicer o    drugih    prostorih, recimo o prostoru umetnosti,
Spinozi, Leibnizu, Locku, Newtonu, Humu in    drugih    novoveških klasikih - je bila krščanska
absolutna filozofija, pri Plotinu in    drugih    mistikih pa konec poti ni znan, vsaj
morda se boste spomnili nanje v kakih    drugih    časih?
bi bile drastične, podobno kakor v    drugih    že navedenih primerih.
v našem aktualnem svetu, marveč v    drugih   , možnih, toda načeloma enako realnih
[counterparts, tj. ”replik“ individuov v    drugih    svetovih] - v duhu ji je gotovo zelo
aktualizem, ki pravi zgolj to, da bi bila v    drugih    možnih (ne pa tudi dejanskih) svetovih
uprave, ki so bili v socialnem in v vseh    drugih    ozirih zelo preskrbljeni - in obiskali
Pri tem zakonu pa tudi pri vseh    drugih    zakonih, ki so povezani z visokim šolstvom
dosedanje zaščite, ki so že inkorporirane v    drugih    in jim dajo osnovo drugi zakoni, ne
sistemski problemi, ki pa so urejeni v    drugih    področnih zakonih.
mesto vsak dan prihaja na delo in po    drugih    opravkih veliko število, 100.000 in
urejeno oziroma bo urejeno v nekih    drugih    predpisih.
to lahko vzorec za reševanje tudi v    drugih    primerih.
To prakso uporabljamo tudi v    drugih    zakonih.
Saj to je že napisano v    drugih    zakonih.
kaj lahko prinesemo Uniji, kot pa po    drugih    kazalcih.
V    drugih    krajih, kjer imamo bolnišnice, bi imeli
Da o    drugih    ne govorim.
to laže občutijo in občudujejo pri    drugih   .
zahodnem delu Nigerije in v nekaterih    drugih    delih Afrike.